Тема. Інтегрований урок – шлях до цілісного сприйняття учнями навколишнього світу.

Опис документу:
Мета: узагальнити знання педагогічних працівників із сутності інтеграції як інноваційної форми роботи у навчанні. Визначити переваги та недоліки інтегрованих уроків. Розробити практичні рекомендації для проведення інтегрованих уроків.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема. Інтегрований урок – шлях до цілісного сприйняття учнями навколишнього світу.

Мета: узагальнити знання педагогічних працівників із сутності інтеграції як інноваційної форми роботи у навчанні. Визначити переваги та недоліки інтегрованих уроків. Розробити практичні рекомендації для проведення інтегрованих уроків.

Обладнання: клубок ниток, мультимедійна презентація, картки з наліпками, скотч, таблички із завданнями, клубочок червоних ниток, аркуші паперу, ручки.

Форма проведення: практичне заняття.

Цільова аудиторія: учителі української мови та літератури, англійської мови.

Час проведення: 30 – 60 хв.

Хід практичного заняття.

  1. Привітання. Вправи «Клубочок».

  2. Вправа «Асоціативна павутина».

  3. Робота в групах.

  4. Підсумок заняття.

Вправа «Клубочок». Доброго дня всім. Прошу вас вийти до мене і стати в коло. Давайте ближче познайомимося. Пропоную по черзі один одному передавати клубочок ниток, не випускаючи з рук свій кінець нитки. При цьому кожен повинен називати своє ім’я та педагогічне кредо. Не забувайте тримати кінець нитки в руках! Наприклад, Валентина, щоб я не робила, - кількість добра і світла в світі повинно збільшуватися. Презентація учасників. Вдячність за виконання вправи.

Подивіться уважно, що у нас з вами утворилося. На що це схоже. Так дійсно, це павутина. Всі ми прийшли до педагогічної професії за покликанням. І плануючи кожен свій урок прагнемо виховувати, розвивати, навчити дітей. Якщо хтось потягне один або інший кінець нитки, що станеться з павутиною? Вона розірветься. Так і дитина не може витримати тиску але і байдужості водночас. Лише наша спільна співпраця допоможе дитині знайти свій шлях у житті.

Клубочок ниток - червоного кольору і асоціюються з дитиною, яка прагне, хоче, може… Обираючи різні методи, прийоми та форми роботи на уроках, ми намагаємося сформувати особистість, яка буде цілісно сприймати навколишній світ, знайде себе і своє місце в соціумі

Вправа «Асоціативна павутина».

Скажіть, будь ласка, які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте словосполучення «інтегрований урок». Називаючи асоціацію, ми змотуємо наш клубочок ниток.

Слайд. Інтегрований урок – це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах.

Інтегроване навчання є діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів навчання. Воно зобов’язує до використання різноманітних форм викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу.

Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що інтегрований урок – шлях до цілісного сприйняття учнями навколишнього світу. Так чи ні? Обговорення. До цього питання ми ще повернемося.

Робота в групах.

Переведіть свій погляд на стінки стільчиків. Там ви бачите картки-наліпки. Так ми з вами об’єднаємося в три творчі групи: «Вчительська валіза», «По лікоть в крейді», «Дзвоник для вчителя». Кожна група отримує завдання, на вирішення якого вам відводиться 5 - 7 хвилин. Після чого необхідно презентувати результати своєї педагогічної майстерності.

Група «Вчительська валіза»

Назвіть переваги інтегрованих уроків. Відповідь обґрунтуйте.

Група «По лікоть в крейді»

Назвіть недоліки інтегрованих уроків. Відповідь обґрунтуйте.

Група «Дзвоник для вчителя».

В чому полягає відмінність інтегрованого уроку від традиційного.

Презентації груп. Слайди.

Переваги інтегрованих уроків

Інтегровані уроки є потужними стимуляторами розумової діяльності дитини.

Ці уроки часто супроводжуються відкриттями і знахідками (наукова діяльність). Особлива цінність цього явища в тому, що роль дослідників виконують учні. Це розвиває творчий потенціал учнів.

Таке навчання сприяє формуванню цілісного сприйняття навколишнього світу, ініціативності, самостійності, комунікабельності, громадянської свідомості учнів.

Діти починають аналізувати, зіставляти, порівнювати, шукати зв'язки між предметами і явищами. Уроки спонукають до творчого пізнання навколишньої дійсності, до встановлення причинно-наслідкових зв’язків, розвивають логіку, формують вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки, розв’язувати складні життєві проблеми.

Сприяють зняттю напруження та запобігають перенавантаженню, створенню творчої атмосфери в колективі учнів.

Недоліки інтегрованих уроків

- Обмежена кількість навчальних предметів та тем для інтеграції.

- Кількість учнів.

- Особистість вчителя (знання, педагогічний стаж, настрій, темперамент, характер…)

- Особистість учнів (відсутність бажання вчитися, пасивність, недисциплінованість, відсутність настрою…)

- Матеріально-технічна база навчальних кабінетів.

В чому полягає відмінність інтегрованого уроку від традиційного.

Відмінність інтегрованого уроку від традиційного в тому, що:

- предметом вивчення (аналізу) на такому уроці виступають багатопланові об’єкти, інформація про сутність яких міститься в різних навчальних дисциплінах;

- широка палітра використання міжпредметних зв’язків при різнобічному розгляді однопланових об’єктів;

- своєрідна структура, методи, прийоми і засоби, які сприяють його організації і реалізації поставлених цілей.

Підсумок заняття

Повернемося до запитання. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що інтегрований урок – шлях до цілісного сприйняття учнями навколишнього світу. Так це чи ні? Чи змінилася ваша думка? Обговорення думок.

Я дуже вам вдячна. Ви дуже добре по-працювали. Пропоную вам рекомендації для ефективного впровадження інтегрованих уроків у навчально-виховний процес.

Для ефективного проведення інтегрованих уроків необхідні такі умови:

  • правильне визначення об’єкту вивчення, ретельний відбір змісту уроку;

  • високі професійні якості педагогів, що забезпечать творчу співпрацю вчителів і учнів при підготовці уроку;

  • включення самоосвіти учнів в навчальний процес;

  • використання методів проблемного навчання, активізація розумової діяльності на всіх етапах уроку;

  • продумане поєднання індивідуальних, парних, групових форм роботи;

  • обов’язкове врахування вікових психологічних особливостей учнів.

Бали ставимо не тільки ми, але і нам. Від того який бал ми з вами отримуємо великою мірою залежить ставлення дитини до навчання. Тому кожний справжній вчитель використовує весь можливий арсенал педагогіки, психології і дидактики для самовдосконалення своєї особистості і сприяє становленню нового покоління, здатного іти далі і бути кращим ніж ми.

Методичні рекомендації

1. Інтегровані уроки – це уроки, які розробляться вчителями на міжпредметній основі. Їх метою є «створення передумов для різнобічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, явища, формування системного мислення, збудження уяви, позитивного емоційного ставлення до пізнання» (О. Савченко).

2. Міжпредметні зв’язки та інтеграція змісту – це різні дидактичні поняття. Міжпредметні зв’язки передбачають короткочасне та фрагментарне перенесення інформації з одного предмета на інший. Як правило, вони короткотривалі в часі. Інтеграція змісту на уроці забезпечує вищий рівень узагальнення і систематизації інформації, що сприяє розумінню виучуваного матеріалу.

3. Найдоцільніше проводити інтегровані уроки з метою узагальнення і систематизації знань учнів в рамках вивчення принципово важливої програмової теми (тип уроку – узагальнення і систематизації знань). Однак, як показує практика, їх вибір обумовлений метою та завданнями вчителя, тому інтеграція змісту можлива і на уроках комбінованих, засвоєння нових знань, засвоєння вмінь і навичок, застосування знань, вмінь і навичок (за класифікацією типів уроків В. Онищука).

4. Інтегровані уроки можуть бути не тільки традиційні за формою організації і проведення, але й нетрадиційні (уроки-подорожі, уроки-казки тощо).

5. Технологічний інтегрований урок вибудовується за логікою традиційного, бо має такі макроетапи: актуалізація опорних знань, вивчення нового матеріалу та закріплення. Включення етапу цілепокладання підвищує його розвивальний потенціал, забезпечує розвиток суб’єктності школяра. Якщо учень залучається до визначення очікуваних результатів уроку, конкретних особистісно значущих завдань, то він буде суб’єктом навчальної діяльності, його пізнавальна активність зростатиме.

6. Специфіка інтегрованих уроків полягає в тому, що на етапі вивчення навчального матеріалу інформація структурується у смисловий (змістовий) блок. Він передбачає наявність таких однотипних елементів: проблема, тема, сюжет, подія тощо, об’єднаних спільною метою в рамках теми уроку. Смисловий блок забезпечує змістову і структурну цілісність інтегрованого уроку, що вигідно вирізняє його від бінарного навчального заняття.

7. Бінарні уроки – це різновид інтегрованих. Їх відмінність полягає у тому, що інформація з різних навчальних предметів подається окремими блоками. Як правило, їх об’єднує навчальна тема. Такі уроки часто проводяться із залученням асистента. Його роль можуть виконувати батьки учнів, учителі музики, образотворчого мистецтва тощо.

8. Закріпленню навчального матеріалу передує розкриття основних домінантах уроку. Їхню роль виконують конкретні навчальні, виховні, розвивальні завдання, поставлені вчителем до вивчення смислового блоку. Завершуючи роботу з інформацією міжпредметного характеру, звертають увагу на те, як вона сприяла розумінню нового матеріалу з основного предмета.

9. Плануючи проведення інтегрованих уроків, доцільно завчасно проаналізувати навчальні програми, зіставити матеріал різних навчальних предметів, визначити близькі за змістом теми, вибрати принципово важливу тему.

10. Учителю слід завчасно передбачити місце інтегрованого уроку в системі уроків за календарно-тематичним плануванням, узгодивши з іншими формами організації навчального процесу, зокрема, технологічними уроками (інтерактивний, особистісно орієнтований тощо).

11. Рекомендуємо практикувати самоаналіз ефективності впровадження інтегральної технології, що сприятиме осмисленню технологічної логіки інтегрованого уроку.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!