! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

"Сучасні технології навчання" на уроках основ здоров'я

Опис документу:
Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і вчителем. На тренінгу втрачають силу багато правил, яких учні звикли дотримуватись в школі (вставати, коли відповідаєш, сидіти за партами, не пересідати). Однак ця форма роботи має свої правила, які учні самі виробляють і беруть забовязання їх виконувати.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Сучасні технології навчання

Здоров'я - найдорожчий скарб з усіх скарбів, що може мати людина. Людство з давніх-давен

зрозуміло ціну здоров'я, бо здоров'я людей це складова національного багатства кожної країни, індикатор її політичного, соціального, економічного, культурного й трудового потенціалу.

Здоров'я є однією з фундаментальних загальнолюдських цінностей, необхідною умовою гармонійного і всебічного розвитку, навчання успіху, професійної реалізації особистості.

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями і знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчаючись упродовж життя.

Мета будь-якого навчання – навчити людину щось робити: керувати автомобілем, будувати, шити, грамотно писати. Тому завдання освітньої системи не просто у тому, щоб озброїти людей певною сумою знань, а в тому, щоб навчити їх діяти  «зі знанням справи», тобто навчити їх застосовувати знання в діяльності – практичній, теоретичній, пізнавальній, професійній, фізичній та розумовій – будь-якій діяльності, яка потрібна громадянину і суспільству. Одним словом, потрібна компетентність у справах, чому і потрібно навчати.
Для того, щоб навчитися щось робити, треба бути здоровим.

В Україні за останні роки спостерігається загальна тенденція до погіршення стану здоров'я населення в цілому, а особливо дітей і молоді. .

Молодь переймає цінності тих, з ким ближче спілкується: однолітків, батьків, педагогів. Відомо, що вирішення питання формування здорового способу життя школярів багато в чому залежить від діяльності вчителя. Безперечно ця діяльність проходить наскрізною червоною ниткою через всю шкільну освіту. Проте особливого значення вона набуває у професійній діяльності вчителя основ здоров’я.

Молодша шкільна ланка є важливим і необхідним етапом у розв'язанні багатьох проблем, пов'язаних із здоров'ям

Турбота про здоров’я вихованців – одне з головних завдань педагогічного колективу навчального закладу. Якісне викладання предмету основи здоров’я у загальноосвітньому навчальному закладі I ступеня – гімназії №39 м.Дніпродзержинська є нагальною освітньою задачею. Її розв’язання може сприяти вирішенню проблем загального погіршенням здоров’я населення України, що пов’язано з відсутністю як мотивації до ведення здорового способу життя, так і культу здоров’я у суспільстві. Саме професійно компетентний вчитель основ здоров’я якісно навчає школярів предмету та формує ціннісне ставлення до здоров’я. Успішна реалізація мети стала можлива завдяки навчанню вчительки в Обласному інституті післядипломної педагогічної освіти м.Дніпропетровська та м. Києва на курсах тренінгах, де вона пройшла  навчання за сучасною педагогічною технологією ООЖН та програмою “Школа проти СНІДу”за сприяння Міжнародного благодійного фонду “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”. Навчання  учнів за даною програмою здійснюється за тренінговою системою. Уроки Тетяни Іванівни  мають чітку структуру, методично грамотно побудовані, оскільки проводяться у формі тренінгу за спеціально розробленими програмами, методичними посібниками, використовуючи інтерактивні методи навчання.

Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і вчителем. На тренінгу втрачають силу багато правил, яких учні звикли дотримуватись в школі (вставати, коли відповідаєш, сидіти за партами, не пересідати). Однак ця форма роботи має свої правила, які учні самі виробляють і беруть забовязання їх виконувати.

Учні справді не сидять за партами, вони сідають в коло, щоб добре бачити одне одного і вчителя, який сидить поруч, перебивати, бути доброзичливим, толерантним, активним). Шевцову Т.І. найчастіше називають тренером або фасилітатором (від англ. «facilitate» — полегшувати, сприяти), яка не домінує, а лише спрямовує діяльність гімназиститів. Для цього, наприклад, існує правило, що на тренінгу всі звертаються один до одного на ім’я. Це допомагає налагодити контакт з групою й усунути психологічні бар’єри.

Саме тому тренінги дуже подобаються дітям і створюють у них відчуття свята, хоча під час їх проведення можна навчитися і збагнути набагато більше, ніж під час класичного уроку.

У педагогічній практиці України тренінги почали застосовувати не так давно. Це породжує багато запитань. Наводимо деякі з них.

  • Чи можна провести тренінг за 45 хвилин?

  • Кажуть, що повноцінний тренінг має тривати не менш як дві години?

У жодному визначенні тренінгу не задано часових обмежень. У відповідних джерелах щодо шкільних програм тривалість більшості тренінгів — від 40 до 50 хвилин, окремі з них розраховані на 20.

  • Чи можна стати тренером лише за допомогою цієї або іншої подібної книжки?

На жаль, ні. Щоб стати тренером, самої інформації недостатньо. Треба відчути переваги тренінгових методів на практиці. Тут усе важливо: атмосфера і темп роботи, зарядженість тренера, його компетентність і акторські здібності.

Під час тренінгу учні не тільки опановують певні знання, вони вчаться спілкуватись, поважати думку будь-кого зі своїх однокласників; сором’язливі, невпевнені у собі діти мають можливість розкритися, бути почутими,  їх думка не тільки має право на існування, вона  з повагою сприймається однолітками. Саме тому тренінги Тетяни Іванівни дуже подобаються дітям, створюють у них відчуття свята, тому що під час їх проведення можна навчитися і збагнути набагато більше, ніж під час звичайного уроку.

Досвід кращих педагогів – новаторів доводить, що навчання за тренінговою методикою дозволяє досягнути названої мети набагато швидше, ніж використовуючи загальновідомі методики. Порівняльні контрольні перевірки показали, що ті учні, які навчались за тренінговою методикою, не тільки мали знання, але й уміли застосовувати їх на практиці, а другі , ті , що навчались традиційно, якщо і мали знання, то в більшості випадків не вміли їх застосовувати.
Перевага тренінгової методики полягає в тому, що будучи складеною один раз вона може використовуватися будь-яким викладачем з будь-якого предмету. Необхідність  такої форми роботи  з учнями диктується тим, що це дасть можливість формувати уміння діяти не після, а в процесі набуття знань, або говорячи по другому, знання засвоюються в ході їх практичного застосування. Навчання і виховання здійснюються у процесі колективної   діяльності учнів. Сенс роботи вчителя не в тому, щоб домінувати, а в тому, щоб спрямовувати і регулювати цю спільну діяльність.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Як підготувати успішну особистість: евристичні технології в освітньому процесі»
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись