• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Різне
 • СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ТА ВИХОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ТА ВИХОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Опис документу:
У статі розкриті мета, завдання, результати застосування електронних тренажерів на уроках у початковій школа

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ТА ВИХОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Інформаційний блок досвіду

Тема досвіду: Створення електронних тренажерів для формування навчально-пізнавальних компетенцій молодшого школяра

Актуальність досвіду. Розвиток, удосконалення й розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій істотно впливають на всі компоненти навчально-виховного процесу – його цілі, зміст, завдання, форми, методи, засоби навчання. Найбільш очевидними є зміни в засобах навчання: використання електронних ресурсів формує імідж сучасної освіти. Нині в шкільній освіті широко використовують електронні підручники й посібники, тренажери, енциклопедії, довідники, комп’ютерні ігри навчального призначення тощо. Розмаїття електронних ресурсів, які зорієнтовані на навчання школярів, їх доступність, можливість завантаження на персональні носії, сприяли їх широкому використанню та активному впровадженню в навчально-виховний процес.

До використання електронних ресурсів у навчанні вчителів спонукають такі чинники:

1. Технологізація сучасного побуту, звичність застосування дитиною таких цифрових пристроїв, як мобільного телефону, фото- чи відеокамери; розвиток навчальних та ігрових середовищ, опанування яких є цілком доступним для школярів, сприяє тому, що дитина очікує застосування технологій на уроці.

2. Рівень обізнаності учнів у галузі інформаційних технологій. Сучасні молодші школярі ще не можуть добре писати, добре читати, але вони швидко оволодівають електронними й цифровими пристроями і вміють їх пристосовувати для задоволення власних потреб. Мобільні телефони із функціями записника, фото- й відеозйомки, музичного програвача, супутникової навігації, пошуку інформації в мережі Інтернет відіграють роль не тільки засобу спілкування, а й звичного інструмента для фіксації цікавих об’єктів, пошуку потрібної інформації, прослуховування музики, задоволення потреби в ігровій діяльності. Намагання застосувати можливості школяра в опануванні нових пристроїв для навчання є стимулом для вчителя у використанні засобів інформаційних технологій у педагогічній діяльності.

3. Звичність для школяра використовувати різноманітні засоби одночасно. Сучасні школярі встигають виконувати письмову роботу, одночасно писати коментарі в соціальній мережі, відповідати на телефон, слухати музику і нудьгують, коли потрібно тривалий час зосереджено читати, розв’язувати одноманітні завдання. Такої багатозадачності, постійної зміни діяльності й одномоментного задіяння різних органів почуття очікують школярі й під час навчання.

4. Наявна тенденція до забезпечення кожного учня індивідуальним комп’ютером – планшетом, смартфоном, нетбуком тощо. Розвиток комп’ютерної техніки, значне її здешевлення, а також значна кількість програмних засобів, зорієнтованих на дошкільнят, призвело не тільки до зниження віку дітей, які вперше сідають за комп’ютер та знайомляться з Інтернетом, але й до суттєвого зниження віку дітей, які мають власний комп’ютер. Отже, поступово складається ситуація, коли в навчанні учнів можна використовувати не тільки шкільні комп’ютери, але й персональні пристрої.

5. Широкий спектр готових дидактичних ресурсів з різних предметів, які можуть бути використані для навчання дітей. Крім того, вчителю стають доступними спеціальні програмні засоби – конструктори, які надають інструменти для створення власних ресурсів і не потребують знань професійного програмування.

6. Потужний потенціал електронних ресурсів для продовження навчання, самостійного вдосконалення й поглиблення наявних знань, умінь й навичок.

Врахувавши всі чинники, перед кожним сучасним вчителем постає проблема створення власних електронних освітніх ресурсів, які органічно впишуться в класичну систему, розвинуть і раціоналізують її, створять нові можливості щодо організації паралельного навчання і контролю знань, нададуть реальну можливість практичного впровадження індивідуалізованого навчання.

Стратегічною метою досвіду є розробка електронних освітніх ресурсів для формування навчально-пізнавальних компетентностей молодшого школяра.

Забезпечення рівного доступу усіх учасників навчально-виховного процесу до навчального матеріалу створених на основі електронних освітніх ресурсів

Основні завдання:

 1. ознайомитись з видами електронних освітніх ресурсів (ЕОР);

 2. вивчити державні вимоги до створення ЕОР;

 3. розробити електронні навчальні тренажери із використанням програми Microsoft Power Point та Lerningapps;

 4. навчити учнів використовувати електронні освітні ресурси, які мають покращити якість навчально-виховного процесу за рахунок залучення дітей до таких видів діяльності, як пошук, дослідження, взаємне навчання;

 5. сприяти підвищенню зацікавленості школярів щодо вивчення різних предметів;

 6. розвинути в дітях впевненість у власних можливостях;

 7. виховати навички самоконтролю, звички до рефлексії.

Опис технології досвіду.

Дослідженням питання використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі останніми роками займалися В. Андрущенко, В. Биков, С. Григор’єв, А. Гуржій, М. Жалдак, Н. Морзе, І. Роберт, М. Смульсон, О. Співаковський та питаннями інформатизації загальноосвітньої школи В. Биков, І. Булах Б. Гершунський, С. Гончаренко, Р. Гуревич, М. Жалдак, В. Лапінський.

Використання електронних освітніх ресурсів нині набуло досить великого поширення в країнах з високим рівнем розвитку систем освіти та визнається окремим процесом, який необхідний для її розвитку. Тепер для того щоб навчатися не обов’язково потрібен вчитель, який стоїть у дошки та викладає матеріал. Навчатися сьогодні можна повсюди: у приміщенні, на відкритій місцевості, під деревом, на борту морського чи повітряного судна. Для цього необхідно всього лише підключитися до мережі Інтернет.

Зазначений процес відбувається і в Україні, але завдання інформатизації освіти України, яке є актуальним уже більше 25 років, повною мірою залишається невиконаним, оскільки системи створення електронних освітніх ресурсів і впровадження їх в освітянську практику далекі від досконалості.

Електронний освітній ресурс (ЕОР) — це навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі і представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.

ЕОР вважається одним із головних елементів інформаційно-освітнього середовища та формування навчально-пізнавальних компетенцій учнів. Тому що, навчально-пізнавальна компетентність — це і вміння, і бажання, і досвід самостійного набуття нових знань, продукування та втілення тих чи інших ідей, освоєння суб’єктивно нових векторів діяльності. Це готовність виходити за межі заданого і включатися в не стимульовану зовні інтелектуальну діяльність. Це відкрита пізнавальна позиція, яка визначає якість шкільної освіти, що дозволяє ефективно організовувати процес свого учіння протягом усього життя.

Метою створення ЕОР є змістове наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання та форми навчання, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

Електронні освітні ресурси дозволяють вирішити наступні завдання:

 1. індивідуалізації та диференціації навчання;

 2. стимулювання різноманітної творчої діяльності учнів;

 3. виховання навичок самоконтролю, звички до рефлексії;

 4. зміни ролі учня в навчальному процесі від пасивного спостерігача до активного дослідника.

До ЕОР належать навчальні фільми, звукозаписи, відеодемонстрації, а також сучасні освітні ресурси нового покоління, що мають добре побудовану нелінійну систему навігації у вигляді гіпертекстів, складаються з візуального або звукового фрагмента, а навчальні матеріали подано безліччю різних способів: за допомогою графіки, фото, відео, анімації та звуку.

Характерною ознакою таких засобів є те, що в них застосовано новітні педагогічні інструменти, такі як інтерактив, мультимедіа, моделінг, комунікативність, продуктивність.

 • Інтерактив дає змогу розвивати активні форми навчання, оскільки зміст предметної галузі представлено такими навчальними об'єктами, якими можна маніпулювати, і процесами, у які можна самостійно втручатися.

 • Мультимедіа дозволяє представити навчальні об'єкти безліччю різних способів: за допомогою графіки, фото, відео, анімації та звуку, що забезпечує реалістичне уявлення об'єктів і процесів.

 • Моделінг реалізує реакції, характерні для вивчення об'єктів і досліджуваних процесів.

 • Комунікативність забезпечує можливість безпосереднього спілкування, оперативність подання інформації, можливість швидкого доступу до освітніх ресурсів, розташованих у мережі Інтернет в режимі on-line.

 • Продуктивність збільшує швидкість пошуку необхідної інформації, посилює ефективність навчальної діяльності.

Освітні ресурси нового покоління, що є складовою інформаційно-технологічного компоненту, — це відкриті освітні модульні мультимедіа системи, які складаються з електронних модулів трьох типів: інформаційного, практичного та тестового. Завдяки модульності такі системи сучасних освітніх ресурсів дають можливість використовувати всі п'ять нових педагогічних технологій, а вчителям створювати авторські навчальні курси й індивідуальні освітні траєкторії для учнів.

Проте перед творчою групою вчителів школи постало досить складне завдання з пошуку ефективних і доступних ресурсів, методичних прийомів із застосування Інтернет ресурсів, для формування навчально-пізнавальних компетентностей учнів.

Дитина приходить до школи у 6-7 років. Вона має необхідний для навчання рівень психічного розвитку, що характеризується розвиненою пам’яттю, гостротою і свіжістю сприйняття, допитливістю, яскравістю уяви, умінням керувати увагою тощо. З приходом дитини до школи різко змінюється не тільки уклад її життя, але й соціальний статус, ігрова діяльність відходить на другий план, провідною стає діяльність навчальна. Головним обов’язком стає навчання – серйозна і важка справа, яка вимагає від молодшого школяра великих вольових зусиль.

У початковій школі не можливо провести урок без залучення засобів наочності. Часто виникають проблеми, де знайти потрібний матеріал і як краще його продемонструвати? На допомогу прийшли комп'ютер та мережа Інтернет.

Проведення уроку з використанням інформаційних технологій дозволяє перекласти частину своєї роботи на комп'ютер, що робить процес навчання більш цікавим й інтенсивним. Підбір навчальних комп'ютерних ігор та тренажерів залежить, насамперед, від поточного навчального матеріалу й рівня підготовки учнів.

Різноманітні електронні освітні ресурси можна використовувати, як у вивченні нового матеріалу, так і в закріпленні і контролі знань. Тому що для учнів ці ресурси є джерелами додаткових знань, вони дозволяють виконувати творчі завдання, а також можуть виступати тренажерами.

Вчителями початкової школи було обрано створення електронних тренажерів з програмним забезпеченням Microsoft Office Power Point 2007. Всі створені тренажери працюють у режимі перегляду слайдів, які одразу показують результат.

Недоліком використання даного виду ЕОР є необхідність їх завантаження на комп’ютер та наявність програми Microsoft Office Power Point 2007. Тому вчителі почали створювати онлайн-тренажери з математики, української та російської мови за допомогою Інтернет сервісу learningapps.

Використання таких електронних тренажерів в навчанні дозволяють підвищити мотивацію учнів, розширити спектр засобів навчання.

Відомо, що процес навчання передбачає шкільні заняття під керівництвом педагога і самостійну домашню роботу учнів. Донедавна практичний компонент домашнього завдання був обмежений. Нині ж електронні освітні ресурси дозволяють виконати вдома перевірити власні знання, уміння та навички. Домашнє завдання стає повноцінним.

Головне, що дають такі ресурси вчителю полягає в тому, що з підготовленим учнем набагато цікавіше й ефективніше працювати, а разом з тим і розширюється інформаційне середовище навчання.

Результативність досвіду

Нові електронні цифрові ресурси дозволяють забезпечити особистісно-орієнтоване навчання, з індивідуальним підходом до навчання учнів з різними здібностями, створювати індивідуальні освітні траєкторії.

Вчителями початкової школи розроблені електронні тренажери з використанням програми Microsoft Office Power Point для 1 класів «Навчання грамоти», для 2 класів «Математика», для 3 класів «Українська мова» та «Природознавство».

Створені у мережі Інтернет, за допомогою сервісу learningapps, онлайн-тренажери з математики, української та російської мови за адресою: http://learningapps.org/user/tlustenko.

У наслідок використання представлених тренажерів відмічене:

 • підвищення якості засвоювання навчального матеріалу учнями початкової та середньої ланок за рахунок збільшення інтересу до навчання;

 • створення сприятливого середовища для роботи вчителя та учнів за рахунок економії часу на уроці (є можливість виконати додаткові вправи);

 • підсилення мотивації навчання за рахунок активного діалогу учня з комп’ютером, різноманітністю і яскравістю інформації;

 • зростання впевненості дітей у власних можливостях

Матеріали досвіду були представлені та відзначені на міській методичній виставці «Творчі сходинки педагогів початкової освіти – 2017», як найбільш змістовними з використанням особистісно-творчого досвіду роботи педагогічного колективу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.