«Стежина духовності» Гурток морально-духовного виховання дошкільників.

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Методично-практичний посібник має на меті показати вихователю, як у доступній формі ознайомити дітей дошкільного віку з християнськими морально-етичними та духовними цінностями Святого Письма, виховувати у дитячих душах відповідальне ставлення до Батьківщини, навколишніх людей, природи та самих себе. Представлено планування та програму гурткової роботи «Стежина духовності», конспекти занять, фото виробів для творчої діяльності дітей, анкета для батьків.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Привчай юнака до дороги його,

і він, як постаріється,

не оступиться з неї»

Біблія, Притчі 22:6

«СТЕЖИНА ДУХОВНОСТІ»

Гурток духовного виховання

Автор:

Стрельбіцька К. В. - вихователь ДНЗ №3«Теремок» компенсуючого типу

Рецензенти:

Новікова Р.В., завідувач дошкільного навчального закладу №3 компенсуючого типу;

Олійник О.М., викладач кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Даний посібник містить матеріали з досвіду вихователя ДНЗ № 3 «Теремок», щодо духовного, морально-етичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Представлено планування освітньо-виховної роботи з дітьми в умовах сучасного дошкільного закладу компенсуючого типу, програму гурткової роботи «Стежина духовності», конспекти занять, фото виробів для творчої діяльності дітей, анкета для батьків.

На допомогу педагогам та батькам ДНЗ у вихованні любові, милосердя, доброти та інших чеснот.

К.В. Стрельбіцька, 2017 р.

ЗМІСТ

Християнське виховання в системі дошкільного закладу………………………………..

Мета та завдання роботи гуртка ………

Планування роботи гутка…………………………………………...……………….......

Конспект заняття «Створення світу. А як усе виникло?»…………………………….

Конспект заняття «Рідна земля , мов колиска золота»…………………………….....

Конспект заняття «Непослух веде до гріха»……………………….…………................

Конспект заняття «Умій прощати і вибачати»………………………………………

Конспект заняття «Умій довіряти. Як Ной ковчег будував».

Конспект заняття «Правила Божих дітей»……………

Конспект заняття «Святий Миколай у гості завітав».……………………………..

Конспект заняття «Різдво у нашому домі. Немовля Ісус»……………………………

Конспект заняття «Найкращі подарунки – наші вчинки»………………………….

Конспект заняття «Зустріч Семена з Ісусом. Свято Стрітення»……………………………

Конспект заняття «Чесність і правдивість»………………………….............................

Конспект заняття «Щоб дружити й не тужити»

Конспект заняття «Добре діло роби сміло»…………………………………………….

Конспект заняття «Наше здоров’я в надійних руках»…………………………………..

Конспект заняття «Воскресіння – перемога добра над злом»…………………….

Конспект заняття «Шануй батька й неньку»……………………………………….

Конспект заняття «Ісус Христос каже: «Слухайте мене!»…………………………….

Додаток 1 Анкета для батьків «Християнське виховання у садку»…………………

Фотододаток «Творча майстерня»……………………………………………………

Список використаної літератури………………………………………….

Є лише один ідеал досконалості... це ідеал, наданий нам християнством. І вихованню залишається лише, перш за все і в основу всього, вкоріняти вічні істини християнства. Воно дає життя і вказує найвищу мету будь-якому вихованню, воно ж і має служити для виховання... джерелом світла й істини. Це невгасимий світоч, що йде вічно, як вогняний стовп у пустелі, попереду людини й народів; за ним повинен прямувати розвиток народності й істинне виховання, що йде разом з народністю".

К. Ушинський

Християнське виховання в системі дошкільного закладу

Актуальність проблеми духовно-морального батьківства визначена необхідністю усвідомлення великої ролі матері і батька не тільки на перших кроках життя дитини, але й призначенням її духовної долі в майбутньому. Ми розуміємо, що духовно-моральне здоров'я особистості виходить із ідеалів добра, істинного антропоцентризму. Тому зростає роль інтеграційних, консолідуючих зусиль представників світської і духовної освіти в вирішенні актуальних проблем сучасного батьківства. Така співпраця повинна привести до позитивних результатів по формуванню морально-духовної особистості батьків, про яку мріяли видатні філософи, педагоги і психологи світу.

Сучасні умови розвитку визначають підвищений інтерес суспільства до питань виховання підростаючого покоління у дусі гуманістичних ідеалів і загальнолюдських цінностей. Це зумовлено, головним чином, розвитком духовної особистості дитини, формуванням її високої емоційної культури, становленням широкого спектру етичних почуттів.

Це дозволяє зробити висновки, що духовно-моральне відродження батьківства – це вища мета суспільства, яка допоможе подолати духовно-моральну кризу особистості.
Формування всебічнорозвиненої особистості зі стійкими моральними устоями – головна мета як дошкільного виховання, так і освіти загалом. Сьогодні це актуально, як ніколи.
Сучасна дійсність не може не лякати: разюче загострення криміногенної ситуації, нівелювання моральних законів, повсякденне порушення загальнолюдських норм поведінки... Суспільство не може миритися з цим і все більше наполягає на встановленні гуманістичних пріоритетів. Відродження християнських ідеалів любові, добра, миру, рівності – це чи не єдиний порятунокк від все більшої жорстокості світу. Тож не дивина, що зростає зацікавленість до християнської педагогіки. В освітянських колах обговорюється думка, що дитині, яка живе в християнській країні, де релігійні свята відзначають як звичайні, треба давати уявлення про християнські моральні цінності, що стали загальнолюдськими, і про те, у що вірять християни. Це допоможе спрямувати юну особистість до істини, добра, краси, любові і забезпечить фундамент для її духовного сходження.

Духовно-моральне виховання дитини включає в собі формування і розвиток таких компонентів, як:

− загальнолюдські цінності – набуті попереднім поколінням морально-духовні надбання, що є основою поведінки і життєдіяльності окремої людини та суспільства загалом;

− національні цінності – це історично зумовлені і створені народом погляди, ідеали, традиції, звичаї, обряди, які ґрунтуються на загально- людських цінностях, але відрізняються національними проявами і є основою соціальної діяльності людей певної етнічної групи;

− громадянські цінності – це цінності, які проявляються у почутті власної гідності, внутрішньої свободи, дисциплінованості, повазі до інших, у гармонійному поєднанні патріотичних, національних та міжнаціональних почуттів,

− сімейні цінності – це цінності, які є основними в стосунках у сім’ї, що проявляються у шанобливому ставленні до членів родини, до старших, згадках про предків, піклуванні про сім’ю.

Процес духовно-морального виховання особистості дитини ефективний, якщо:

− буде досягнута єдність у вихованні, що здійснюється дитячим садком та сім'єю, забезпечується певна системність у духовно-моральному вихованні дитини дошкільного віку, поєднання усіх чотирьох компонентів в єдине ціле;

в якості змісту процесу взаємодії сім'ї та дошкільного закладу у розвитку дитини виступає залучення батьків у творчу спільну діяльність з педагогами та дітьми, включення дитини в ігрову, творчу, пізнавальну емоційно забарвлену діяльність, спрямовану на становлення духовно-моральної сфери дитини дошкільника; педагогізація виховного процесу в сім'ї і її психолого-педагогічний супровід;

нетрадиційні форми взаємодії ДНЗ і сім'ї будуть використовуватися в комплексі з традиційними;

ефективність становлення духовно - моральної сфери дитини дошкільного віку передбачає створення таких умов: збагачення соціальних зв'язків дітей, здійснення соціально-правової та психолого-педагогічної допомоги і підтримки батьків, підвищення компетентності вихователів і формування умінь рефлексії і спілкування з батьками дітей. Важливо пам’ятати, що виховання залежить від прикладу як зі сторони батьків, так і вихователів дитячих закладів, тому потрібно, щоб усі вищезазначені цінності були розвинені у батьків і вихователів на високому рівні.

Початок духовного виховання. Психологія встановила, що дитина сприймає зовнішній світ з самого народження. Душа дитини накопичує усілякі враження: звуки, інтонацію голосів та душевний настрій батьків. Окрім розуму формується й підсвідомість. Все, що дитина сприймає кожного дня, стає часткою її особистості. Сучасна психологія дійшла висновку, що подібне підсвідоме враження у ранньому дитинстві має велике значення для подальшого розвитку людини. Батьки й вихователі повинні дуже обережно ставитись до перших вражень дитини, оскільки з початком свого життєвого шляху у неї починає формуватись не тільки тіло, але й душа. Звідси й висновок: духовне виховання потрібно починати з самого малку, як це завжди мало місце на протязі багатьох століть у наших предків.

Засади духовного виховання дітей. Найголовнішим у цьому напрямку є виховання віри у Бога. Це є головний засіб розвитку у дітей усіх позитивних якостей: любові, жалю, сорому, каяття, бажання стати кращим. Кожному вихователю, який коли-небудь втілював або ж спостерігав у недільних школах метод спілкування з дітьми через страх Божий, відомо, який це є могутній засіб виховання. "Християнський страх Божий – це не той самий страх, який охоплює дикунів перед стихією природи. Це, у першу чергу, є страх перед гріхом, який зневажає Творця. Цей страх – це любов сина до батька, сина, який боїться своїм вчинком засмутити його, коли його власна совість стає головним спостерігачем й контролером чистоти не тільки вчинків, але й думок. Правильне розуміння Бога, як найвищої істоти, що закликає нас творити добро, й любити навколишній світ і навіть ворогів є єдиний шлях до вдосконалення особистості, а також є запорукою правильного виховання.
Усвідомлення гріха відкриває перед дитиною шлях до вибору відповідальності перед Богом, свідомості того, що його нечемні вчинки порушують не тільки вимоги батьків і вихователів, але й порядок встановлений Богом.
Таким чином, "страх Божий" – це благоговіння перед Ним, це здоровий настрій, а не гнітючий настрій невіруючих, які постійно бояться хвороб, лиха, смерті, від яких їх ніхто не може врятувати. У віруючої людини все навпаки – це свідомість своєї особистої відповідальності перед Богом і надія на Його допомогу в житті.

Діяльність гуртка «Стежина духовності»

Заняття гуртка проводяться в другу половину дня, не порушуючи режим життєдіяльності дошкільнят, у цікавій для дітей формі, з включенням предметно-практичної діяльності та ігор дітей. Зміст занять даного перспективного плану педагог може змінювати, доповнювати різними видами діяльності, які на погляд його будуть більш сприяти реалізації програмного змісту.

Заняття гуртка доцільно проводити у спеціально оформленій кімнаті, де розташована картинна галерея, є місце для організації виставки дитячих робіт і зберігання матеріалів з образотворчої діяльності.

Як посібники слід широко використовувати Дитячу Біблію, репродукції відомих картин художників на теми створення світу, слайди, мультфільми, відеофільми, періодичні журнали «Живе джерело», «Радість моя», «Шишкин ліс» та ін, що публікують різні розповіді, казки, вірші, ігри-саморобки, пісні.

«Привчай юнака до дороги його,

і він, як постаріється,

не оступиться з неї»

Біблія, Притчі 22:6Мета гурткової роботи:

 • сприяти практичному засвоєнню вихованцями морально-духовних цінностей, створення умов для оптимальної самореалізації дитини в сучасних умовах, розвитку її індивідуальних можливостей і здібностей.

 • створення змістовного і емоційно-формуючого простору в ДНЗ задля розкриття перед кожною дитиною світу освіти, збагачення кожного знаннями, що здобуваються постійною пізнавальною діяльністю попередніх поколінь, людським талантом і волею, великою мудрістю культури;

 • виховання зацікавленості, поваги до культури та історії рідного краю, формування духовної культури дітей дошкільного віку через ознайомлення з християнськими заповідями, залучення до національних традицій християнської культури;

 • засвоєння засобів і способів емоційного ставлення до оточуючого світу і себе: навчання дітей умінню жити, усвідомлювати масштаби своєї особистості.

Завдання гурткової роботи:

 • знайомити дітей із християнськими заповідями як основою морального життя людини, розвивати вміння, навички щодо розуміння іншої людини, співчувати, співпереживати;

 • виховувати бажання поступати відповідно до моральних цінностей та правил (бажання жити по совісті);

 • виховувати почуття власної гідності та впевненості у своїх можливостях;

 • формувати початкові уявлення про духовний світ.

Планування роботи гуртка «Стежина духовності»

Місяць

Дата

Год.

Тематика занять

Вересень

08.09.2017

16.30-17.00

«Створення світу. А як усе виникло?»

22.09.2017

16.30-17.00

«Рідна земля, мов колиска золота!»

Жовтень

13.10.2017

16.30-17.00

«Непослух веде до гріха»

27.10.2017

16.30-17.00

«Умій прощати й вибачати»

Листопад

10.11.2017

16.30-17.00

«Як Ной ковчег будував»

24.11.2017

16.30-17.00

«Умій довіряти»

Грудень

08.12.2017

16.30-17.00

«Правила для Божих дітей»

19.12.2017

16.30-17.00

«Святий Миколай у гості завітав »

Січень

09.01.2018

16.30-17.00

«Різдво у нашому домі. Немовля Ісус»

20.01.2018

16.30-17.00

«Найкращий подарунок – наші вчинки»

Лютий

16.02.2018

16.30-17.00

«Зустріч Семена з Ісусом. Свято Стрітення»

23.02.2018

16.30-17.00

«Чесність і правдивість»

Березень

16.03.2018

16.30-17.00

«Щоб дружити й не тужити»

30.03.2018

16.30-17.00

«Добре діло роби сміло»

Квітень

06.04.2018

16.30-17.00

«Наше здоров’я в надійних руках. Ісус

оздоровлює чоловіка»

13.04.2018

16.30-17.00

«Воскресіння – перемога добра над злом»

Травень

04.05.2018

16.30-17.00

«Шануй батька й неньку»

18.05.2018

16.30-17.00

«Ісус каже:«Слухайте Мене!»

Конспект заняття «Створення світу. А як усе виникло?»

Мета: розповісти дітям про створення світу, розвивати світогляд; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати почуття відповідальності перед природою.

Обладнання: музичний супровід (Р. Глієр "Ранок"), малюнки з краєвидами рідного краю і тваринами, шаблони для саморобки, Біблія.

Хід заняття:

1. Організаційний момент.

Знайомство з Біблією. Коротка розповідь про створення Біблії, її значення.

2. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні на уроці ми познайомимося зі створенням світу, у якого є Творець, дізнаємося багато цікавого про рослинний і тваринний світ, зробимо символічні предмети шести днів творення.

3. Пояснення нового матеріалу.

3.1. Бесіда:

Давайте уважно подивимося навколо себе. Що ви бачите?

Усе, що існує навколо нас, що ми бачимо і не бачимо, – все це називається світом.

А яке слово нагадує вам слово "світ"?

Нас з вами оточує чарівний світ: рослини і тварини, гори і моря, люди і зорі. Ми бачимо цей світ і розуміємо, що він створений гарно і мудро.

Хто ж усе це створив? Хто є творцем усього живого? А також творцем самої землі і неба, гір і морів, річок і струмочків?

3.2. Читання Біблії про створення світу.

3.3. Творча хвилинка.

На власний розсуд намалюй найгарнішу рослину або тварину, створені Богом.

3.4 Прослуховування муз. супроводу (Р. Глієр "Ранок").

Розкажи, чому саме таку тварину ти намалював. Чи робиш ти щось, щоб зберегти світ, подарований нам Творцем?

3.5. Розгадування загадок:

Поле не міряне, вівці не раховані, пастух рогатий (небо, зорі, місяць).

Червоні коромисла через ріку повисли (веселка).

Ноги на полі,

Середина на дворі,

Голова на столі (пшениця).

На городі молода

Пишні коси розпліта,

У зеленії хустинки

Золоті хова зернинки (кукурудза).

Які ноги заввишки,

Такий ніс завдовжки,

Хату на хаті має,

Жабам рахунок знає (лелека).

Під мостом крутить хвостом (риба).

3.6. Хвилинка допитливих.

Показ малюнків з тваринами і рослинами:

Хто є царем звірів?

Так, лев. Вони живуть великими родинами, полюють колективно. Пісочний колір шкіри допомагає левам ховатися та бути непомітними серед сухої трави африканської савани. Полюють зазвичай левиці.

А хто є царицею серед квітів?

А знаєте, хто є довгожителем серед домашньої птиці? (Гусак може жити 25 років).

Хто вважається найрозповсюдженішим птахом на землі? (Домашня курка).

4. Виготовлення моделей.

У кожному предметі робимо дірку, одягаємо нитку і вішаємо на дріт. На кожному предметі ставимо цифру, якого дня це було створено Богом.

5. Підсумок уроку.

Що таке світ?

Хто знає, що таке Божий світ?

Скільки часу Бог творив світ?

На який день створив тварин?

Конспект заняття «Рідна земля , мов колиска золота».

Мета: ознайомити учнів з поняттям Батьківщина; розкрити дітям значення рідної землі, рідного краю в їхньому житті; виховувати любов до Батьківщини, пояснити важливість нашої праці для неї; виховувати почуття пошани до рідних; розвивати почуття прекрасного, використовуючи описи рідного краю.

Обладнання: ілюстрації та фото краєвидів України; музичний супровід; плакат "Любіть Україну, як сонце любіть, вишневу свою Україну....".

Хід заняття:

1.Організаційний момент.

Батьківщино, земле рідна,

Земле сонячна і хлібна,

Ти навік у нас одна...

Чи знаєте ви, діти, що означає слово "Батьківщина"? Батьківщина – це наш рідний край. Це земля, на якій народилися і живемо ми, наші батьки, дідусі і бабусі, де поховані наші предки. Кожна людина любить те місце, де народилася і виросла, бо це батьківський край. Він для нас – святий. Він – найрідніший, найдорожчий і найкращий за все на світі і тому зветься – Батьківщина.

Щоб ти був щасливим – тобі заповім:

Люби Батьківщину всім серцем своїм!

Люби щонайбільше у світі її!

Є інші держави, є інші краї

А рідна Вітчизна у світі одна,

Для тебе, мій друже, як мати, вона!

2. Розгляд ілюстрацій з зображенням краєвидів різних куточків України. У кожної людини є свій рідний куточок. Ось всі такі рідні куточки і складають нашу Батьківщину.

3. Читання вірша «Моя Батьківщина»

Моя Батьківщина – це хата й калина,

Що виросла біля вікна.

Моя Батьківщина – це вся Україна,

Що в цілому світі – одна!

Моя Батьківщина – це села й містечка,

Й верба, що спустила гілля.

І річка красива від нас недалечко...

Уся наша рідна земля.

Моя Батьківщина – це предків багато,

Що землю свою берегли.

Стояли за неї до смерті, завзято,

А ворогу не віддали!

Моя Батьківщина – це будні і свято,

І неба безмежного шир.

Щасливе дитинство, це – мама і тато,

Це радість, це ласка і мир!

3. – А ще Батьківщина – це країна, де ми народилися і громадянами якої ми є.

Як називається наша країна?

Для кожного з нас мила серцю Україна, бо ми тут народились і виросли. Тут зустрічаємо вперше росяні світанки, спостерігаємо, як сонечко котиться на захід. Це для нас навесні співають солов'ї та цвітуть біленькі сади. Це для нас зима-чарівниця обсипає інеєм всі рослинки, щоб здивувати і причарувати серце, напоїти його любов'ю до рідного краю. Рідна земля усім, як мати, найдорожча, найдобріша й наймиліша. Тому недаремно свою Вітчизну українці з прадавніх віків називають Ненькою Україною.

4. Читання прислів’їв. Наш народ склав багато прислів'їв про рідну землю.

Як ви розумієте їх зміст?

(Відповіді дітей).

Де рідний край, там зелений рай,

Кожному мила своя сторона.

За рідний край – життя віддай.

Нема в світі ріднішого, як своя країна.

Рідна земля і в жмені мила.

Людина без Батьківщини, як соловей без пісні.

Із своєї печі і дим не гіркий.

5. Мультимедійна дидактична гра «Віночок» . Ознайомити дітей з квітами, які є символами нашої країни.

6.Заключна бесіда. Батьківщина, як мати, одна на цілий світ. Вона про нас піклується, тому і про неї кожному з нас треба дбати, щоб вона процвітала. Тож ваше завдання – добре вчитись, щоб іти у світ розумними, мудрими, роботящими. Щоб своїми знаннями і працею в майбутньому приносити користь країні. Щоб зробити все для того, щоб наша Україна стала процвітаючою державою, могутньою, сильною і багатою.

Не забувайте, що ви діти землі, яка зветься Україна. Любіть свою Батьківщину, вона у вас єдина.

Вам будувати її майбутнє.

Тому старайтесь так вчитись, щоб вами гордилась Україна!

В добрий час, дорогі діти!

У всьому світі – кожен знає – є Батьківщина лиш єдина. І в нас вона одна-єдина: це наша славна Україна.

Конспект заняття «Непослух веде до гріха».

Мета: на прикладах життєвих ситуацій підвести дітей до розуміння того, що послух – прояв любові та довіри, а непослух – початок зла на землі; сприяти розвитку мовленнєвої діяльності дітей, вмінню висловлювати свої судження та аргументовано їх доводити; виховувати шанобливе ставлення до батьків, старших за віком людей, до вихователів.

Обладнання: книга "Дорога добра", диск з музичними творами книги "Таємниці душі твоєї", "Голос ангела", мультфільм «Едемський сад», матеріали для листівки на вибір вихователя.

Хід заняття:

I. Пісня "Людина починається з добра".

Вступна бесіда

 • Наведіть приклади добрих вчинків як шлях до добра.

 • Хто вчить вас робити гарні справи, вчинки?

 • Чи вмієте ви розрізняти добро і зло?

 • Хто є прикладом добрих вчинків для вас?

II. Мотивація діяльності.

Сьогодні ми поговоримо про послух і непослух.

Послух – це коли ви слухаєтесь тата, маму чи старших у добрих справах, бо довіряєте їм і любите їх.

Непослух – це коли не хочеться робити потрібне чи корисне. Свій непослух людина повинна переборювати, долати.

III. Робота над темою.

1.Перегляд мультфільму про Адама та Єву.

2. Бесіда за змістом мультфільму:

 • Як жилося Адаму і Єві у раю?

 • Чому Адам і Єва не змогли жити в раю?

 • Що сталося після того, як вони не послухали Бога? Чому?

 • До чого призводить непослух?

3.Бесіда про батьків та значення їхніх порад у житті дітей.

IV. Практична діяльність. Виготовлення подарунків для батьків.

Діти самостійно з допомогою вихователя виготовляють листівки для мами та тата.

V. Підсумок заняття.

У чому полягає ваш послух? До кого?

Хто повинен переборювати ваш непослух, якщо він у вас з’являється?

Конспект заняття «Умій прощати і вибачати».

Мета: вчити дітей: прощати від усього серця людину, яка завинила перед ними, і забувати про її провину; визнавати свою провину та намагатися виправити свої помилки; розвивати уміння розрізняти гарні та погані вчинки, їх мотиви і наслідки; ввести в активний словник учнів такі вирази: "вибач, будь-ласка", "я був неправий", "я більше так не буду", "я не хотів тебе образити", "мені дуже соромно"; виховувати дружні стосунки, повагу до батьків.

Хід заняття:

І. Організаційний момент.

Постановка проблемної ситуації. Олег образив Тетянку і попросив вибачення. Тетянка не хоче його вибачити.

ІІ. Основна частина.

1. Перегляд мультфільму «Притча про батька і двох синів»

2.Проблемне запитання:

Як ви гадаєте, батько дуже розсердився на сина? – Чи покарав він його?

За що батько так пожалів свого сина і зовсім не сварив його?

3. Підвести дітей до висновку: Батько простив від усього серця свого сина, який дуже завинив перед ним, бо такою великою була його батьківська любов. Так і Отець Небесний прощає, приймає до себе грішну людину, яка кається, і радіє за неї.

Що ж таке каяття?

Коли ми провинилися перед кимось, потрібно не тільки попросити у цієї людини вибачення, але й у душі покаятися за цей недобрий вчинок. Якщо ми це зробимо, то нам стане легше і ми не будемо згадувати про цей випадок.

Уявіть собі повітряну кулю, якщо в ній багато зайвого вантажу, вона ніколи не підніметься в небо. Так і людина. Коли ми каємось, Бог віднімає у нас гріхи і ми стаємо духовно вищі.

ІІІ. Закріплення та осмислення знань.

1. Наведіть приклади, коли треба прощати, а коли просити пробачення.

2. Які слова допоможуть попросити пробачення?

Розіграти ситуації вибачення та прощення.

Хлопчик забув вдома книжку, яку позичав "на день" у Семена, свого сусіда по парті.

Знову забув? – Ледве не плачучи запитав Семен. – Я слово дав у бібліотеці її не затримувати!

Завтра принесу. Пробач будь ласка...

Василько завжди так ввічливо, так щиро просив вибачення, що довго на нього ніхто не гнівався. Штовхне дівчинку так, що вона у сльози. Враз руку до серця притисне:

Пробач, будь ласка! Я ненароком! Більше не буду!

Дівчинка шморгне носом і побіжить далі. А потім весь день розповідає подругам:

Цей Василько такий ввічливий, такий ввічливий...

А Василько за хвилину вже іншій дівчинці ніжку підставить. І враз своє улюблене: "Пробач, будь ласка!" Помітили хлоп'ята, що все частіше він промовляє: "Вибач, будь-ласка!" То уроки не зробив, то запізнився, то товариша підвів... І щоразу, мов приказка:

Пробач, будь-ласка, я більше не буду!

Образились однокласники: Василько – ввічливий хуліган. Треба його провчити!

Наступного дня на першій перерві Грицько, пробігаючи повз Василька, досить сильно штовхнув його.

Ти чого? – здивувався Василько.

Пробач, будь-ласка! – приклав до серця руку Грицько. – Я більше не буду.

Гм... – розгнівався Василько – Так, не будеш? – І враз ледве не впав від поштовху Сашка.

Я, здається, тебе зачепив? – запитав хлопець, – пробач, будь-ласка! Я більше не буду.

Так почалися страждання Василька.

Йому забули повернути зошит, хтось потягнув щоденник, переплутав куртки... І всі перед ним вибачалися, обіцяли, що більше не будуть, і на наступній перерві все починалося спочатку.

Якось, виходячи зі школи, Василько зашпортався за чиюсь ногу і влетів у кучугури. Десь згори він почув ввічливе: "Пробач, будь ласка".

А коли він виліз та обтрусився, то побачив, що його портфель висить на дереві, а на ньому крейдою написано: "Пробач, це випадково. Більше не будемо".

Конспект заняття «Умій довіряти. Як Ной ковчег будував».

Мета. Розповісти дітям про турботу Творця про кожну людину. Про-довжувати формувати уявлення про присутність Бога всюди, зокрема в наших серцях. Розвивати творче мислення. Виховувати бажання довіряти Господу, надіятися на Нього, вірити в Його постійну турботу.

Обладнання. Розмальовка "Ангел-хоронитель завжди біля мене", аудіозапис пісні "Веселка – це заповіт між Богом і людьми", малюнки до розповіді про Ноя, аркуш А-3 для малювання веселки.

Хід заняття:

І. Організаційний момент.

Молитва "Отче наш"

- Ким є для нас Бог?

- Чи ми можемо Його намалювати?

- Де шукати маєм Бога?

Заспіваємо пісню "Де шукати маю Бога".

- Сьогодні ми дізнаємось, як Бог опікується людьми, як він опікується нами.

II. основна частина.

1. Розповідь вихователя історії Ноя.

Колись дуже давно жив на світі чоловік, який любив Бога, жив по законах Божих ( не грішив ). Всі решта люди, які жили в той час, дуже грішили, зовсім забули про Бога. Бог був дуже засмучений з приводу поганих вчинків людей. І вирішив їх покарати. А тому чоловіку, звали його Ной, наказав збу-дувати великий ковчег, взяти туди всяких тварин по парі, і в один день, коли накаже Бог, з дружиною та дітьми бути на човні. Бог наслав на землю такий дощ, який спричинив потоп. Всі нечестиві люди, які не любили Господа, загинули. А Ной з родиною врятувався, і Бог весь час опікувався ними. Після потопу на небі заясніла райдуга. Вона була знаком заповіту між Богом і людьми. Господь сказав Ною, що більше не буде спустошувати землю потопом. Він виконав Свою обіцянку. Через багато-багато років прислав Бог на землю Спасителя, Свого Сина.

2. Слухання пісні "Веселка", бесіда.

- Про що співалося в пісні?

- Який заповіт уклав Господь з людьми?

- Скільки кольорів має веселка? Які?

3. Оповідання Бруно Ферреро "Стежка".

Жила-була дівчинка. Нікого з рідні, окрім батька, в неї не було. Однак, вони жили дуже щасливо. Проте злі люди, заздрісні й мстиві, викрали дівчинку.

Одного разу, коли вона йшла до школи, її перестріли люди в довгих плащах, схопили і помчали на своїх чорних конях. Від'їхавши досить далеко від села, вони звернули до лісу — темного, густого, в якому постійно пропадали люди. Злі люди дуже хотіли, щоб дівчинка заблукала і загинула там.

Заглиблюючись у ліс, злочинці дійшли до непролазної гущавини. Тут злодії і покинули дівчинку.

Маленька плакала зі страху і проказувала, а властиво навіть не проказувала, а голосно кричала молитву, якої навчила її мама: "Господе, Ісусе, спаси нас".

Прихилившись до старезного дерева, вона заходилася плачем, але продовжувала свою молитву: "Господе, Ісусе, спаси нас".

Поки дівчинка плакала свою молитву, біля її ніг виросла дивовижної краси троянда, з делікатними, ніжними пелюстками. Трохи віддалік, між травою, появилася ще одна, а за нею — ще і ще... Троянди сплітали ланцюжок — стежку, яка вела через ліс. Дівчинка почала переходити від однієї троянди до іншої, спочатку повільно, а потім щораз швидше і швидше. Невдовзі вона вийшла на узлісся, де на неї чекав тато. Він також помітив трояндову стежку і вирушив назустріч дочці.

На цьому шляху йому теж допомагало безупинне проказування молитви. Кожна вимовлена молитва впліталася в трояндову доріжку, яка й звела дочку і батька.

4. Бесіда за змістом оповідання.

- Про кого ви прослухали оповідання?

- Як жила дівчинка з татом?

- Що сталося одного разу?

- Що помогло дівчинці і татові знайти одне одного?

5. Слухання оповідання.

Павучок

Надворі був чудовий літній ранок. У повітрі погойдувалися тонесенькі ниточки, схожі на блискучі волокна шовку. Про те, як вони тут з'явилися, знав хіба що вітер. По одній такій ниточці, що долетіла до вершечка високого дерева, неначе вправний астронавт, спустився маленький чорний павучок і відразу ж почав гаптувати свою дивовижну павутинку.

На другий день на павучкове плетиво впали маленькі крапельки роси. Освітлені промінчиками вранішнього сонечка, вони виблискували, мов справжні діаманти. Така неймовірна краса приваблювала всіляких мушок і комашок. Однак, прилетівши до павутинки, вони потрапляли в пастку, і павучок охоче їх з'їдав. Дуже скоро він став великим і грубим.

Одного ранку павучок прокинувся дуже голодним, але поблизу не знай-шов жодної мушки. Це дуже зіпсувало йому настрій. Тоді павучок вирішив перевірити всю свою павутинку. Пересуваючись то туди, то сюди він помі-тив якусь дивну нитку, що закінчувалася десь аж у хмарах. Чим довше паву-чок до неї приглядався, тим більше нервував.

- Чого вона тут висить? Хто-зна, може, саме по ній приходять інші павуки і з'їдають моїх мушок, — сердито сказав павучок і одним ударом розі-рвав ту нитку.

За одну мить його прекрасна павутинка скрутилася, мов стара ганчі-рка, і оповила павучка. Бідолаха забув, що одного погожого ранку саме по цій ниточці він спустився і саме на ній почав снувати своє павутиння.

Божа воля поєднує землю з небом і дає людям сили виконувати різні завдання. "Без мене ви нічого не можете зробити", — сказав Ісус.

6. Бесіда на розуміння змісту прочитаного.

III. Фізкультхвилинка.

«Плеснемо в долоні»

ІV. Практична діяльність. Малювання веселки (колективна робота)

Вихователь розкладає аркуш паперу А-3 із зазначеними наперед контурами веселки по кольорах. Діти домальовують по парам кольори веселки.

V. Підсумок запняття.

Молитва.

- Господи, дякуємо Тобі, що Ти є завжди з нами, нами опікуєшся і нас дуже любиш.

Конспект заняття «Правила Божих дітей».

Мета. Сприяти розумінню дітьми християнських чеснот, усвідомленню розвитку цих чеснот кожною людиною для того, щоб бути справжньою людиною. Виховувати бажання бути добрими, чесними, щедрими, покірними, лагідними, пильними.

Обладнання. Малюнок поїзда, таблички з написами станцій, плакат для написання правил, м'яка іграшка, магнітофонні записи пісень.

Хід заняття:

І. Організаційний момент.

- Сьогодні в нас незвичайне заняття. Ми будемо подорожувати. Поїдемо на поїзді в країну "Доброти і любові".

Сідаємо в поїзд і вирушаємо, але спочатку помолимось, щоб Бог благословив нашу подорож.

Учні імітують поїзд, співають "Голубий вагон".

ІІ. Подорож.

Станція 1. Покора.

1. Що це таке покора?(Відповіді дітей)

2. Слухання оповідання В.Сухомлинського «Народження егоїста»

Андрійко — єдиний синок у мами з татом. Милуються Андрійком і дідусь з бабусею.

- Ти у нас найрозумніший,— каже тато.

- Ти у нас найщасливіший,—- каже бабуся.

- Ти у нас найудачливіший,— каже дідусь. Відвели Андрійка до школи. Запросила вчителька у клас. Саджає за парти. Хотіла було посадити Андрійка за другу парту, так він підняв такий плач, що вчителька одразу ж передумала, й сів хлопчик за першу парту.

Почався урок. У класі четверо вікон. У перше вікно заглядає мама — не намилується, як Андрійко за партою сидить. У друге заглядає тато — не намилується, як Андрійко руку піднімає. У третє вікно заглядає бабуся, не намилується, як Андрійко рота відкриває. У четверте заглядає дідусь — не намилується, як Андрійко до трьох лічить.

Поглядає навколо Андрійко, і здається йому, що увесь світ заради нього, Андрійка, обертається. Здається йому, Андрійкові, що він — орел, а всі навколо нього — комашки. Їм, комашкам, по землі повзати, а йому, орлові, в небесах ширяти.

І ніхто поки що не думає, як орел цей з висоти небесної на землю упаде, себе покалічить й іншим горя завдасть.

3. Бесіда за змістом.

- Що вам не сподобалось в поведінці Андрія?

- Чому він був такий?

- Покора знищує всі хитрощі диявола і проганяє його.

Станція 2. Щедрість.

Діти співають пісню "Справжній друг".

Дружба віддана не зламається,

Не розклеїться від дощу і хуг.

Друг в біді не лишить, щирим словом втішить –

Отакий він, незрадливий, справжній друг!

1. Що це таке щедрість? (діти висловлюють свої думки )

Щедрість – це ліки від жадності.

2. Розігрування ситуації.

У Миколи день народження. Мама і тато купили йому в подарунок іграшкового ведмедя і цукерки. Миколка йде в садок. Що він зробить з цукерками, якщо він щедрий хлопець?

Гра "Ввічливість".

Діти в колі один одному кидають м'яку іграшку, при потраплянні іграшки в руки учень має сказати слово ввічливості. Хто не знає – вибуває з гри.

Станція 3. Зичливість.

Пісня "Якщо добрий ти ".

Дощик босоніж по землі пробіг, клени по плечах плескав.

Якщо день ясний – то лунає сміх, а коли все навпаки – кепсько.

Чуєш, як дзвенять в небі промінці – сонячні ясні струни.

Якщо добрий ти – хороше усім, а коли все навпаки – сумно.

Кожному свою посмішку лиши, радість – тим, кому тяжко.

Якщо заспівать – легко на душі, а коли все навпаки – важко.

Станція 4. Чесність.

Пісня "Навіть неприємність не засмутить нас".

Зігріва сонце синь та яскраво світить.

Як же добре усім жити нам на світі!

А якщо промінь згас, хмари стали темні –

Навіть неприємність не засмутить нас.

Станція 5. Лагідність.

Пісня "Усмішка".

Від усмішки хмарний день ясніш,

Від усмішки засія веселка в небі…

Поділись усмішкою щедріш,

І вона не раз повернеться до тебе.

Пр. І тоді хмарки склика в танець музика дзвінка,

І на скрипці грає коник веселіше.

III. Підведення підсумків.

- Наша подорож підходить до кінця. Щоб відкрились перед нами ворота країни "Доброти і любові" нам потрібно знати правила. Попробуємо разом їх скласти, пригадуючи всі станції нашої подорожі.

1. Допомагай слабким, маленьким, хворим.

2. Не будь жадібним.

3. Прощай помилки іншим.

4. Ніколи не заздри.

5. Жалій інших, а не себе.

6. Не капризуй, не вихваляйся, не лінуйся.

Справжня людина, за глибоким переконанням нашого народу – це людина добра і мудра, щира і сердечна, щедра і світла, яка вміє любити і співчувати, захистити і приголубити, поважати і порадити, людина з добрим серцем і світлою душею.

Конспект заняття «Святий Миколай у гості завітав».

Мета. Розповісти дітям про життя і чудеса святого Миколая. Вчити доброти й милосердя до ближніх. Виховувати бажання наслідувати святого Миколая, продовжувати розпалювати у маленьких дитячих серцях віру в Бога.

Обладнання. Образ святого Миколая, аудіозапис пісень про Миколая, роздатковий матеріал для читання "Подарунок для Миколая".

Хід заняття:

І. Організація момент.

1. Молитва "Отче наш"

2. Вірш

Будем Бога ми любити, серце добре й чисте мати,

Злоби в ньому не таїти, людям все допомагати.

II. Основна частина.

Діти, надзвичайною добротою і милосердям запам’ятався людям святий, який жив дуже давно, але про якого пам’ятають досі. Це священик, єпископ Миколай. Про нього ми сьогодні будем говорити, у нього будемо навчатися робити діла милосердя.

1. Розповідь про життя святого Миколая.

Дуже давно, понад 1700 років тому, у місті Патарі Лікійської країни, в сім'ї благочестивих Феофана і Нонни народився хлопчик. Ще до свого народження дитя явило людям світло майбутньої своєї слави чудотворця. Жінка відчула, що виношуючи дитя, повниться здоров'ям. А після народження сина з ласки Божої одужала від давньої недуги. Охрестили дитинку Миколаєм. Під час молитви священика, яку творив він в Ім'я Отця й Сина і Святого Духа, сталося перше чудо младенця Миколая: він звівся на ноги й три години стояв у купелі хрещення, ні-ким не підтримуваний, віддаючи цим честь і хвалу Пресвятій Трійці.

Добре жилося хлопчикові у родинному затишку. Батьки мали один з найкращих будинків у Патарі. Але їх багатство не було їм на скупість, але на щедрість. Вони завжди чим могли допомагали жебракам, немічним і хворим.

У молодому віці хлопця спіткало велике горе – несподівано помирали його батьки. Гірко сумував Миколай за ними. Взяли його під опіку далекі родичі. Успадкувавши від батьків велике багатство, він залишився скромним і невибагливим. У товаристві застерігав, аби одні других не обмовляли: "Не суди ближнього! Гріх його тобі відомий, а покаяння невідоме. Не суди ближнього, а молись за нього".

Був у Миколая старий учитель, котрий навчав його читати, писати й рахувати. Якось він з учителем читав Святе Письмо, а було там написано: "Коли ти робиш добро, то нехай лівиця не відає, що робить правиця…" "Учителю, поясни мені, як це розуміти?" – запитав замислено Миколай.

"А це так, сину, - коли робиш добро іншому, то не треба про це нікому розповідати, хвалитися. Всевидюще око Господнє бачить все. Треба робити добро не напоказ, а на людську радість і в ім'я Господа". І хлопчина вирішив помагати бідним потайки…

( Кн. "Дітям про святого Миколая" )

2. Свято Миколая.

Коли зимонька надходить, земля примерзає,

До діточок йде у гості свято Миколая.

Вихователь: - Одна побожна легенда розповідає, що коли помер святий Миколай і постав перед Господнім престолом, то Бог запитав його:

- Чого бажаєш, мій Миколаю, в нагороду за праведне життя на землі?

- Нічого не бажаю, - відповів Миколай, тільки дозволь мені, Боже, зійти час від часу з неба на землю та відвідувати діток.

Усміхнувся лагідно Господь і мовив:

- Знав я, яке буде твоє прохання. Щороку в день твоїх іменин зможеш сходити на землю.

Від того часу в день своїх іменин 19 грудня, сходить на землю святий Миколай і розносить свої дарунки дітям.

3. Бесіда про подарунки.

- Що таке подарунок?

- Чому даруємо подарунки?

- Яким має бути подарунок?

- Чому святий Миколай дарує нам подарунки?

4. Спів пісні "Ой хто, хто Миколая любить".

III. Практична діяльність. «Подарунки для малят»

Виготовлення сердечок для дітей молодшої групи.

IV. Підведення підсумків.

Заповіт Миколая – робити добро.

Конспект заняття «Різдво у нашому домі. Немовля Ісус».

Мета: показати простоту і велич народження Спасителя. Виховувати почуття радості від свята Різдва, бажання славити новонародженого Ісуса. Допомогти дітям усвідомити народження в серцях людей добра і любові, яке несе людству Ісус.

Обладнання. Макет вертепу – рухома модель, таблиця з зіркою, малюнки з зображенням події Різдва, аудіозапис пісні "Божа радість, як ріка".

Хід заняття:

І. Організаційний момент.

Звучить аудіо запис пісні"Божа радість, як ріка".

ІІ. Основна частина.

1. Читання віршованого твору.

Срібні дзвоники дзвенять і сурми лунають,

Ангели на небі "осанна" співають.

І люди радіють від співу того:

Христос народився! Славімо Його!

Сьогодні ви дізнаєтесь, як народився Спаситель світу, як Його вітали, Йому раділи.

2. Розповідь вихователя.

Марія і Йосиф за наказом імператора прийшли до Вифлеєму на перепис. Там було дуже багато людей. Не знайшовши місця для ночівлі, Марія та Йосиф змушені були заночувати у печері, до якої пастухи заганяли овечок під час негоди. Там і народився малий Ісус. Надворі була ніч. У стаєнці було холодно. Марія сповила дитятко і поклала його в ясна на сіно, бо ліжечка там не було, а тварини зігрівали новонароджене дитя своїм диханням.

( Під час розповіді вихователь показує малюнки. На столі вихователя рухома модель вертепу, яку використовує в подальшій роботі.)

- У ті часи люди вірили, що коли народжується людина, на небі з'являється нова зоря. Мудреці зі сходу помітили на небі незвичайну зорю. Вони зрозуміли, що народився великий Володар, і вирушили в дорогу. Зоря на небі показувала мудрецям шлях до Вифлеєму. Вона довела їх до тої печери, де народився Ісус.

Три мудреці увійшли до стаєнки і поклонилися маленькому Ісусику. Радісні та щасливі, вони відкрили свої скриньки і подарували йому золото, ладан і миро.

(пояснення значення слів)

Мудреці зрозуміли, що це Дитя прийшло на світ, аби жити для людей і вмерти за них, за їхнє вічне щастя з Богом.

3.Бесіда за змістом розповіді:

 • Як звали батьків, які йшли до Віфлеєму?

 • Чому вони йшли у інше місто?

 • Де вони зупинилися? Чому?

 • Хто був поряд з ними?

 • Що відбулося тієї ночі?

 • Хто відвідав Немовля?

 • Які подарунки дарували Ісусику?

 • Для чого на цей світ прийшов Ісус?

4.Перегляд мультфільму «Суперкнига. Різдво»

III. Практична діяльність.

Виготовлення Ангелів (за вибором вихователя)

VІ. Підсумок заняття.

- Де народився Ісус? Для чого Бог послав на землю Свого Сина? Якими ми повинні стати з народженням Ісуса? Чого хоче від нас Бог Отець?

Конспект заняття «Найкращі подарунки – наші вчинки».

Мета. Сприяти усвідомленню дітьми поганих вчинків, вчити боротись з ними. Розвивати вміння розрізняти, що таке добре, а що погане, особливо у власній оцінці. Виховувати бажання боротись з поганими вчинками.

Обладнання.Біблія, аудіозапис "Божа радість, як ріка" (пісня), таблички з гріхами.

Хід заняття:

І. Організаційний момент.

ІІ. Основна частина.

1. - Уявімо собі новонароджене немовлятко. Чи воно хороше, чи погане? Всі люди народжуються хорошими, але деколи вони роблять погані вчинки.

Сьогодні ми з вами повинні навчитися розрізняти вчинки, коли вони хороші, а коли ведуть до гріха.

2. Загадки.

а) Цей, мабуть, не знає слів – все б кулаками говорив. (Забіяка)

б) Цей носа високо несе і на словах уміє все. (Хвалько)

в) На цьому стільки бруду, дружить я з ним не буду. (Бруднуля)

г) Хто ж дружити буде з ним, він не ділиться нічим. (Скнара)

3. Читання вчителем вірша "Великий і малий" В.Бичка.

Жили собі сусіди на вулиці одній,

Два хлопці-непосиди – великий і малий.

В усім були несхожі сусіди-хлопчаки:

Один поводивсь гоже, а другий – навпаки.

Малий, узявши книжку, дідусеві чита.

Великий тягне кішку із тину за хвоста.

Малий дає дорогу малятам з дитсадка,

Великий із-за рогу їм тиче кулака.

4. Бесіда за змістом вірша.

- Про кого цей вірш?

- Що доброго робив малий хлопчик?

- Що поганого робив великий?

- Яку нагороду вони мали за свої вчинки?

5. Розігрування ситуацій.

Одна дівчинка сидить на гойдалці, інша її розгойдує. До них підходить хлопчик. Він теж хоче погойдатися.

Що ж роблять дівчатка? Одна дівчинка тримає гойдалку, інша проганяє хлопчика. Він похнюпився, прикро вражений.

Чи правильно роблять дівчатка?

- Чи подобається хлопчикові таке ставлення?

IIІ. Читання Святого Письма.

1. Коли людина заплутується в поганих вчинках, вона повинна попросити допомоги в Бога. Послухайте притчу "Загублена овечка". ( Мт. 18, 12-14 )

2. Пояснення притчі.

3. Висновок.

Якщо людина багато нагрішила і за це дуже жаліє, вона може попросити пробачення.

IV. Підсумок заняття.

- Яких саме поганих вчинків повинні остерігатися діти?

Читання оповідання Сухомлинського «Скляний чоловічок».

У одного хлопчика був маленький приятель — Скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель хлопчик. Не вивчив хлопчик уроки й думає йти гуляти — Скляний чоловічок уже й не зовсім прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові:

Не треба так думати, друже. Спочатку зроби діло, а потім гуляй. Соромно стає хлопчикові, він зараз же береться до діла: вивчить

уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить. Але стає прозорий.

Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою.

Минув день, другий, а хлопчик і не згадує про товариша. Дивиться, а Скляний чоловічок став темний, як хмара.

Що я зробив чи подумав поганого? — з тривогою питає хлопчик.

Ти нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого... Але ти забув про свого товариша.

Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого. Поніс йому квіти й велике-велике яблуко, яке дала йому мама.

Так Скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його совість.

Конспект заняття «Зустріч Семена з Ісусом. Свято Стрітення».

Мета:: розвивати увагу, вміння спостерігати за довкіллям ранньої весни, поглибити знання учнів про звичаї українського народу, ознайомити дітей з історією зустрічі старця Симеона з Христом-Немовлям; пізнати умови для нашої зустрічі з Богом.

Обладнання: Картина з зображенням зими, а також святого Миколая, матеріали для виготовлення голуба (за вибором вихователя)

Хід заняття:

1 Організаційний момент.

Дітки ! Яка зараз пора року ?(Зима).

А що нам зима сипле з неба ? (Сніжок).

Який улюблений колір зими? (Білий).

Давайте станемо на ніжки, складемо ручки, закриємо очі, щоб не відволікатись, і помолимось.

Дякуємо Тобі, Боже! За цей день, за чарівну зимоньку, за сніжок.

Дякуємо Тобі, Боже!

Дякуємо Тобі, Боже!

за те, що ти є Отцем нашим Небесним Дякуємо Отцю , Сину, і Святому Духу. Амінь

Подивились один на одного, щоб налаштуватися на добрий настрій. Посміхніться один одному, покажіть, як ми вміємо любить. Які ми хороші. У кожного з вас найкращий сусід . Дайте сусіду свою руку і промовте :

Тепло своїх долоньок

Я друзям віддаю,

Знання нові, цікаві

Я з радістю візьму.

II. Основна частина.

1.У народі свято Стрітення вважають святом зустрічі зими з літом (інколи кажуть, що це єдиний день, коли зима з літом зустрічається).

Кажуть, що в лютому сонце йде на літо, а зима – на мороз. Саме на Стрітення, за народними переказами, зима з весною змагається, котра з них переможе та й господарюватиме до кінця місяця.

Ось зима по нашій країні на санчатах роз'їжджає, сніжок сипле без упину.

Де не гляну я на дворі,

Всюди бачу білий колір.

Ліс і поле, і діброви

Білі одягли обнови.

Кажуть, коли лютий дорогу підгриз – кидай сани, бери віз. Отже, хоче чи не хоче зимонька, доведеться з весною зустрічатися. Адже 15 лютого Стрітення. Ще моя бабуся розповідала, що в цей день Зима з Весною змагається

2. Розповідь вихователя з елементами бесіди.

Коли Хлопчику Ісусу виповнилося 40 днів, Його Мати з Йосипом прийшли до Єрусалимського Божого Храму. У жертву Богу принесли двох голубенят.

У цей час в Єрусалимі жив старий Симеон. Йому було майже 300 років. Святий Дух йому пророчив, що він не помре, доки не побачить Спасителя. І ось цього дня він теж прийшов до храму. Коли Марія з Йосипом принесли Дитину, Симеон узяв її на руки і сказав: "Тепер, Господи, я спокійно помру, тому що я побачив Спасителя! Старець благословив їх і звернувся до Божої Матері з пророчими словами, що Вона переживе велике горе за страждання Сина Свого. У храмі знаходилась також 84-річна Анна-пророчиця, яка служила Богу день і ніч молитвами. Бона теж зустріла Спасителя.

Симеон зустрів у храмі Господа, народженого від Пресвятої Діви, тому й свято отримало назву Стрітення Господнє.

І сьогодні ми здійснюємо першу зустріч людини з Богом, бо за законом Христовим до храму приносять дитину на 40-ий день народження й освячують її молитвами. У кінці своїх молитов священик згадує Стрітення Господа у храмі з праведним Симеоном, якого ще називають Богоприємцем, бо він прийняв на свої руки Бога Спасителя.

Відзначається ця подія 15 лютого.

III. Фізкультхвилинка (за вибором вихователя)

IV. Практична діяльність.

Виготовлення голуба з паперу як символу свята Стрітення. Білий голуб уособлює чистоту і мир в душі.

Тільки люди, які творять добро, можуть зустріти Бога. А які риси характеру (чесноти) потрібні нам, щоб у своєму житті зустріти Бога?

V. Підсумок заняття. Запитання-відповіді:

Що було найважливішим у житті Симеона? (Побачити Спасителя).

Чому Бог подарував йому зустріч зі Спасителем? (Симеон був праведний та побожний).

Праведний – який дотримується заповідей, моральних приписів. Безгрішний, святий.

Побожний – який ревно виконує всі релігійні обряди; віруючий, релігійний, богобоязливий.

15 лютого Стрітення – свято на честь зустрічі Симона зі Спасителем Ісусом Христом.

Конспект заняття «Чесність і правдивість»

Мета: розширити змiст понять чеснiсть i правдивiсть; навчити розпiзнавати цi моральнi явища; формувати вмiння оцiнювати власнi вчинки та вчинки товаришiв; виховувати чеснiсть та правдивiсть.

Обладнання: таблицi, вiршi та оповiдання за темою.

Хід заняття:

І. Органiзаційний момент.

II.Основна частина.

1. Розiгрування моральної ситуацiї «Розбите вікно»

Вихователь:

- Дiти, давайте уявимо і розiграємо ситуацiю. Для цього нам потрiбнi два хлопчики для участi в експериментi.

(Виходять два хлопчики, вихователь по черзi пояснює роль кожного з них.)

Вихователь.

-Петрик вдарив по м’ячу, i мяч влучив у вiкно. Вiкно розбилося, а м’яч, вiдскочивши вiд рами, впав прямо в руки Андрiйковi, який проходив бiля вiкна. Виходить вихователька. Оцiнивши побачене, вона звертається до Андрiя:

-Андрійку, хiба ти не знав, що гратись м’ячем пiд вiкнами не можна? Це призвело до того, що ти розбив вiкно.

(Можливi два варiанти розвитку дiалогу.)

І варіант. Андрiй, не бажаючи видати Петрика, бере провину на себе.

ІІ варіант. Петрик зiзнається, що це вiн розбив шибку.

Дiти висловлюють своє ставлення до вчинкiв Андрiя i Петрика, оцiнюють їх.

Вихователь.

-Навіть сказавши один раз неправду, людина втрачає частку довiри серед оточуючих, втрачає моральне право вимагати правдивого ставлення до себе.

2. Читання вiрша Д. Павличка «Мухомори»

Мухомор сказав до мухомора:

— В нашiм лiсi ти — найкращий гриб! —

І подумав: «От яка потвора —

де ти взявсь, чорти тебе взяли б!»

Мухомор одмовив мухомору:

— В нашiм лiсi кращий ти за всiх! —

І подумав: «Хто таку потвору створив i виставив на смiх!»

—Подумайте, як можна назвати таких мухоморiв?

—Яких людей вони нагадують?

—Чи не нагадує цей вiрш прислiв’я: «Два брехуни одної правди не скажуть»?

3. Читання казки «Хлопчик-пастух»

— Інодi наслiдки вiд брехнi бувають непоправними. Як це i трапилося в однiй казцi.

Троє братiв пасли отару овець. Двом старшим братам потрiбно було зiйти з гори в село. Вони залишили молодшому рiжок i сказали йому, що як тiльки буде загрожувати небезпека, одразу дути в рiжок. Не встигли брати вiдiйти, як пролунали звуки рiжка, що сповiщали про небезпеку. Вони швидко повернулись назад, але виявилось, що малий просто пожартував.

Брати знову вирушили в дорогу та невдовзi змушенi були повернутись назад. Їх зустрiв живий-здоровий брат. Брати розсердилися i знову почали спускатись з гори.

Почувся звук рiжка, але брати не зважали, вони думали, що це знову витiвки малого пустуна. Та на цей раз небезпека була насправдi: на отару напали вовки. Два рази збрехавши, на третiй не чекай, щоб повiрили.

Що неправильно зробив молодший брат?

Що б ви йому порадили пiд час зустрiчi з ним?

- Як ви гадаєте: брехня може бути малою чи великою?

-Мала брехня спричиняє таку саму шкоду, що i велика. Адже i мала брехня - це неправда, i пiв брехнi — теж неправда. І починається все завжди з малого.

Здавалося б дрiбницi. Аж нi! Мала брехня з часом переростає у велику брехню, якiй немає прощення.

ІІІ. Підсумок заняття:

— Запам’ятайте, дiти: краще сказати правду, якою б вона не була, тому що, як мовить народ, «брехнею свiт пройдеш, а назад не повернешся».

Та й вертатись тодi буде нiкуди, тому що брехунiв чекає безслав’я. Про брехунiв ще й так кажуть: «Бiйся цапа спереду, коня — ззаду, а брехуна — з усiх бокiв».

Отож, дiти, будьте з усiма чесними — i вам буде легко жити, бо ви нiкого не скривдили, не збрехали та не оббрехали.

Конспект заняття«Щоб дружити й не тужити»

Мета: розвивати зв’язне мовлення, увагу, пам’ять; заохочувати між дітьми у групі дружні, товариські стосунки; формувати в малят комунікабельність, атмосферу доброзичливості та взаєморозуміння; вчити неупереджено та позитивно ставитись одне до одного, вживати ввічливі та лагідні слова

Обладнання: кубики, малюнки із зображенням різних видів облич людини, іграшки (лялька та звірята). Базові слова: дружба, доброта, допомагати, ввічливий, штовхати, вдарити, настрій, друзі.

Хід заняття:

 1. Бесіда «Хай панує в дитсадочку дружба й доброта!»

- Малята, у нашій групі багато діточок, хлопчиків та дівчаток. Усі вони різні, але вас об’єднує одне – кожній дитині хочеться, щоб її оточували добрі друзі, щоб у колективі, в якому вона перебуває, панували дружба та злагода. Чи згодні ви із цим? (відповіді дітей).

- Розкажіть, як ви розумієте поняття «дружні стосунки». (вихователь допомагає дітям із відповідями: «Це такі взаємини між людьми, коли вони товаришують, доброзичливо спілкуються, допомагають одне одному, не ображають, не сваряться»). Звичайно, для того щоб до тебе ставилися привітно, потрібно й самому поводитися приязно, бути ввічливим, не затівати сварок, суперечок, особливо через дрібниці.

- Деякі невиховані діти думають, що під час з’ясування стосунків з товаришами, для того щоб довести свою думку, слід на них кричати, говорити їм образливі слова, іноді навіть можна штовхнути або вдарити свого приятеля. Чи пригадуєте ви такі випадки? (відповіді дітей). Чи вважаєте ви таку думку правильною? Які слова ви б сказали тому, хто радить вам здобувати перевагу силою, а не шляхом спокійного пояснення, взаєморозуміння з іншими?

- Коли в нашій групі всі граються дружно, кожний із вас почувається добре. Який настрій у вас та у всіх малят за такої ситуації? (хороший, радісний, піднесений). Як ви гадаєте, що можна побажати всім хлопчикам та дівчаткам нашої групи для того, щоб у дитсадочку завжди панувала доброзичлива й товариська атмосфера? (бути добрим, дружніми, не сваритися, пробачати одне одного, вибачати і пробачати одне одного, завжди розумітися).

 1. Мовленнєва гра «Навіщо потрібна дружба»

Дружба потрібна для того, що було приємно разом проводити час. Дружба потрібна нам для того, що ми вчилися розуміти одне одного. Дружба потрібна для того, щоб допомагати одне одному, виручати товаришів

.

 1. Фізкультхвилинка «Через місточок»

Діти шикуються в колону парами йдуть між викладеними з кубиків доріжками (уявний місток), пересуваючись заданим способом – зображують рух різноманітних персонажів, на яких вони «перетворюються» під час гри.

Там, де бистра річка протікає в лузі

Міст побудували наші дітки-друзі.

І тепер місточком малюки тупочуть,

Враз перетворившись, в кого самі хочуть.

Ось місточком скачуть сірі зайченята,

Ось ступають тихо друзі-кошенята.

Ось на ведмежаток всі перетворились,

Ось, як козенята, дітки вскач пустились…

А тепер малята – дружні всі солдати,

Разом марширують, весело крокують.

 1. Дидактична гра «Знайди потрібне слово»

Вихователь промовляє речення, а діти завершують їх, правильно підібравши останнє слово. Під час гри малюк може добирати свої варіанти. Вихователь заохочує всіх малят, які виявляють активність і беруть участь із задоволення та інтересом. Наприклад:

Краще гратися не самому, а всім…(разом).

Щасливий той, хто має багато…(друзів).

Того, з ким дружиш, не можна…(ображати).

Справжні друзі завжди одне одному…(допомагають).

Якщо ти провинився, попроси в друга…(пробачення).

Наша група дуже хороша й …(дружна).

 1. Гра-роздум «Кого ти в друзі обереш?»

Вихователь показує дітям малюнки із зображенням чоловічків з різними виразами обличчя: спокійного, усміхненого, здивованого, сумного, злого,байдужого тощо. Вихователь пропонує малятам розглянути, поміркувати й розповісти, кого із цих чоловічків вони могли б обрати своїм другом, а кого – ні, та пояснити чому.

 1. Конструювання «Місточок дружби»

Робота проводиться колективно, усією групою. Малятам пропонують побудувати свій символічний «місточок дружби», широкий та зручний, використавши всі кубики, які є в групі. Діти беруть кубики і викладають із них дві паралельні доріжки через ігрову кімнату (на відстані 0,5 м одна від одної). Вихователь стежить за тим, щоб дитячий «місточок» виходив рівним, кубики були розташовані щільно, один біля одного, а діти працювали дружно й без суперечок. По закінченні конструювання діти (за бажанням) розповідають ще раз про те, що вони побудували та який їхній «місточок дружби» (красивий, гарний, міцний, великий, довгий).

 1. Підсумок заняття.

Вихователь: Ось і закінчилось наше цікаве заняття про дружбу. Хто мені нагадає, що таке дружба? Чи повинні діти дружити? А сваритися? Як треба поводитися у групі хлопчикам та дівчаткам?

Конспект заняття «Добре діло роби сміло».

Мета. Навчати оцінювати вчинки дійових осіб, поглиблювати уміння творчо працювати. Формувати у дітей уявлення про те, що добра, чуйна людина завжди допомагає іншим, поважає, піклується про стареньких, немічних. Виховувати чуйність, уважність , доброту, милосердя. Розвивати мовлення дітей.

Обладнання. Малюнки добрих справ, мікрофон, прислів'я.

Хід заняття:

І. Організаційний момент.

Молитва, вірш.

Будем Бога ми любити,

Серце добре й чисте мати,

Злоби в ньому не таїти,

Людям все допомагати

.

II.Основна частина.

1.- Щоб завжди жити в країні "Доброти і любові" потрібно бути добрими і робити добро іншим.

- Уявіть собі, що у вас є можливість перетворитися у Доброту. Де б ви жили, чого б ви бажали, про що мріяли?

( Діти разом визначають, що таке доброта)

2. Робота з прислів’ям.

Не одяг красить людину, а добрі діла.

3. Робота над оповіданням "Несподіванка".

а) бесіда за змістом:

- В якій сім'ї жив Михайлик?

- Куди зібрався хлопчик в неділю? Для чого?

-Що попросила його бабуся?

- Яким Михайлик повернувся з церкви?

- Яка несподіванка чекала на бабусю?

б) висновок:

- Що можна сказати про хлопчика Михайлика?

ІII. Фізкультхвилинка.

"Тому, хто біля тебе, руку дай".

IV. Продовження обговорення добрих вчинків дітей.

1. Розігрування ситуацій.

а) Зима. Олег і Вася запросили Катю покататися на санках. Катя боялася з'їжджати з гірки. Олег сказав, що це зовсім не страшно і на підтвердження з'їхав сам. Катя сіла на санки. Але на середині гірки санки перекинулися і Катя опинилася в снігу. Сидить і плаче.

Як поведуться хлопчики? А якби повелися ви?

б) Тато купив яблука. Вони були дуже запашні. Наталя знала, що бабуся дуже любить яблука. Бабуся жила близенько. Наталя дуже лю-била свою бабусю і захотіла пригостити її яблуками. Вона набрала по-вний кошик. Нести було важко. Дівчинка пронесла трохи. Але далі нести кошик не вистачало сили. Дівчинка зупинилась…

Що було далі?

в) Досвід дітей.

- Згадайте вчинки, якими ви порадували інших.

2. Малюнки добрих справ.

Діти описують ситуації.

V. Підсумок заняття .

- Чи діти можуть творити добро?

- Я бажаю вам, щоб із ваших сердечок струменіло співчуття, милосердя, повага до людей, живіть так, щоб людям легше жилось поруч з вами.

Молитва:

"Ісусе, допомагай нам творити добро, дякуємо Тобі за наші добрі серденька".

Конспект заняття «Наше здоров’я в надійних руках».

Мета:дати дітям розуміння того, що наше здоров’я знаходиться в руках Бога, пояснити, що під час хвороб потрібно звертатися у молитві з проханням зцілення, дати відчути силу Ісуса і Його любові в їхньому житті, виховувати почуття вдячності за своє здоров’я.

Обладнання: фланелеграф зкартинками- зображенням Ісуса, учнів, сліпого, озера, гра «Впізнай на дотик»

Хід заняття:


1. Організаційний момент.

Що таке світло? Навіщо нам світло? Яку користь воно приносить? Які джерела світла? Що трапиться, якщо не було б світла? Уявіть, що людина, яка ніколи не бачила світло? Страшно бути такою людиною?

2. Основна частина.
а) ознайомитися з історією про зцілення сліпого.

Перебуваючи з нагоди одного свята в Єрусалимському храмі, Ісус проходячи по вулиці, побачив людину, сліпу від народження.

Коли Ісус промовив це то плюнув на землю, зробив суміш і помазав нею очі сліпому. Потім сказав сліпому: "Іди, вмийся у купальні Силоам.

Сліпий пішов до джерела, вмився і прозрів; і повернувся зрячим. Сусіди і всі ті, хто бачив його раніше, коли він був сліпим, дивувались і запитували: «Чи не той це, що сидів і просив?».

Одні казали що це дійсно він, а інші казали що він просто схожий на нього. Сам же він казав: «Це я». Тоді всі стали запитувати його: «Як же відкрилися в тебе очі?» Зцілений відповів: «Чоловік, Якого звуть Ісус, зробив суміш, помазав очі мої і сказав мені: іди в купальню Силоам і вмийся. Я пішов, умився і прозрів». Його запитали: «Де ж Він?» Зцілений відповів: «Не знаю».

Але люди не повірили, що він був сліпим і прозрів. Вони покликали батьків і запитали їх: «Чи це син ваш, про якого ви кажете, що народився сліпим? Як же він тепер бачить?»

Батьки ж зціленого відповідали їм: «Ми знаємо, що він — наш син, і що він сліпим народився, а як тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він сам уже дорослий, самого спитайте; нехай сам про себе скаже».

Тоді зцілений сказав їм у відповідь: «Це й дивно, що ви не знаєте, звідки Він, а Він відкрив мені очі. Але ми знаємо, що грішників Бог не слухає; хто шанує Бога і волю Його творить, того слухає. Споконвіку не чувано, щоб хтось(з людей) відкрив очі сліпому від народження. Якби Він не був від Бога, то не міг би нічого творити».

Тоді зцілений з великою радістю сказав: «Вірую, Господи!»— і поклонився Йому.

б) бесіда за текстом.

 • Що тут відбувається?

 • Як люди отримали зцілення?

 • Уявіть собі, як він відчував, в перший раз, побачивши світло, небо, людей... Як би ви себе почували?

 • Чому люди не вірили, що Ісус може зробити це диво?

 • Хто тут дійсно сліпий?

 • Чому вони не пізнали Ісуса?

 • Чи є люди, які вірять в Ісуса?

Тут ми бачимо чоловіка, сліпого чоловіка. Ісус може зцілювати усіх. Що потрібно зробити, щоб отримати це розуміння? Ісус називає себе світло для світу. Що це означає? Коли ми віримо в Ісуса і готові прийняти його світло, то ми стали, як місяць, що відбиває сонячне світло. Що мають люди бачити в нас?

3. Практична діяльність.
Виготовлення підсвічника .

4. Підсумок заняття.
Підготувати невеликі предмети, які діти можуть впізнати на дотик. Все складається в непрозорий пакет. Діти з закритими очима витягають один предмет з пакету та намагаються відгадати, що це таке.

Гра «Не бачу». Запропонувати дітям зав’язати очі хустинками і спробувати відчути себе незрячими. Які відчуття отримали? Що було не приємним? Чому?

Подякувати Ісусу, що ми можемо бачити.

Конспект заняття «Воскресіння – перемога добра над злом».

Мета. Розширити знання дітей про свято Христового Воскресіння, довести до розуміння дітей значення цієї події для світу Божого. Ознайомити з подіями страсного тижня. Розвивати в серцях дітей почуття співчуття і жалю до страждань Спасителя. Виховувати бажання бути кращими, добрими, не грішити.

Обладнання. Ілюстрації подій Страсного тижня і святкування Великодня, мультфільм серії «Суперкниги» «Воскресіння Ісуса Христа»

Хід заняття:

І. Організаційний момент.

- Яке свято відзначав наш народ в неділю?

- Якими обрядами це свято супроводжувалося?

- То ж яке свято очікуємо з нетерпінням у неділю?

ІІ. Основна частина.

1. Значення свята Воскресіння.

- Коли перші люди, Адам і Єва, згрішили, вони змушені були по-кинути місце свого щасливого перебування з Богом. Ворота раю за-крилися, і ніхто з людей не міг уже туди потрапити. Після смерті люди переходили у царство темряви. Але ті, що вірили в Бога, не втрачали надії. Бог обіцяв прислати Свого Сина для відкуплення гріхів людей. Цим відкупленням стала смерть Ісуса Христа.

2. Страсні дні.

а) Розповідь вихователя про Тайну вечерю. ( коротко, з показом ілюстрації )

б) Молитва в Гетсиманському саду. ( розповідь)

в) Зрада Юди, суд, вирок.

г) Хресна дорога

Ісус ніс хрест на Голгофу. Люди вибігали з домівок, щоб подивитися на це сумне видовище. Хтось із цікавості, хтось із болем у серці спостерігав за Ісусом. Жінки гірко плакали. Ісус зупинився і поглянув на них. Його погляд був спокійний та урочистий. Це був погляд людини, яка розуміє, що робить щось дуже важливе і потрібне.

" Не плачте наді мною!" – сказав Ісус, звертаючись до жінок.

д) Плащаниця. ( коротка розповідь, малюнок )

3. Воскресіння Ісуса.

Читання уривка з Святого Письма від Луки 24/1-6.

4. "Сум і радість".

Бесіда про відчуття суму і радості.

- Коли буває сумно?

- Уявімо собі, що нас образили, зрадили або якесь нещастя.

- А тепер уявіть радісну подію: отримали подарунок, приїхав тато з далекої мандрівки, зробили добре діло…

Одні почуття змінюються іншими, однак завжди пам’ятаймо, що і в радості, і в горі з нами є Ісус. Своїм воскресінням Він приніс таку радість, яка не минає. Христос переміг смерть і подарував нам усім воскресіння.

Перегляд мультфільму «Воскресіння Ісуса Христа»

ІII. Підсумок заняття.

Діти:

Христос Воскрес! Радійте люди, біжіть у поле, у садок,

Збирайте гіллячко і квіти, кладіть на Божий хрест вінок.

Нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай,

Як на землі радіють діти і звеселяють рідний край.

На вас погляне Божа Мати, радіючи з святих небес…

Збирайтесь, діти, нумо співати…

Христос Воскрес! Христос Воскрес!!!

Конспект заняття «Шануй батька й неньку».

Мета. Продовжувати формувати у дітей поняття жертовної любові до батьків, познайомити з четвертою Божою Заповіддю. Розвивати мовлення, мислення, уміння слухати, робити власні висновки. Виховувати бажання бути слухняними своїм батькам, поважати і любити їх, потребу турбуватися про них.

Обладнання. Аудіозапис казки "Невдячні діти", роздатковий матеріал для замальовування, малюнок, на якому зображено непослух дитини.

Хід заняття:

І. Організаційний момент.

Повторення молитви за батьків.

ІІ. Основна частина.

1.Сьогодні ми будем продовжувати говорити про любов до батьків, про повагу до них, познайомимося з Божою Заповіддю, яка наказує всім людям на землі шанувати своїх батьків.

2. Бесіда на виявлення розуміння "шанувати батьків".

- Бог дав людям Заповіді, які вони обов’язково повинні виконувати, якщо хочуть добре жити на землі. Одна з цих Заповідей: "Шануй батька й матір своїх і добре тобі буде і будеш довго жити на землі".

Як ви це розумієте? ( досвід дітей )

3. Слухання казки "Невдячні діти". ( на касеті )

4. Бесіда за змістом казки.

- Про кого ця казка?

- Що робили діти з батьком?

- Чи подобалась батькові пропозиція дітей?

- Хто допоміг старенькому?

- Чи зрозуміли діти, що вчинили гріх?

5. За що дитина повинна любити і поважати своїх батьків?

Досвід дітей.

6. Гра "Хто…"

- Хто першим посміхається до немовляти?

- Хто вдень і вночі чатує над колискою, прислухаючись до подиху немовляти?

- Хто накриває, кутає Боже творіння, коли рученята ще зовсім безпомічні?

- Хто витирає сльози малюку й пригортає до серця, щоб загоїти його болі та жалі в поцілунку батьківської любові?

- Хто від себе відриває, тільки б дитині було вдосталь і навчає робити перші кроки в житті?

- Хто першим складає дитячі рученята до молитви?

III. Продовження теми.

1. Легенда про батька.

В одній із країн в минулому був звичай, коли людина старілась, її викидали у прірву, щоб не їла задарма харчів. Та надто любив син батька, щоб це вчинити. Отож він поселив свого отця на горищі, куди завжди приносив їжу.

Та настав у даній країні неврожай. Голод панував серед людей. Бачить батько, що син чимось заклопотаний, увесь зажурений. От він і питає сина: «Що ж ти, любий сину, такий засмучений? Що трапилось у тебе? Ти увесь аж почорнів, напевно, від горя якогось?» Розповів тоді син про своє нещастя та й про те, що нічим засіяти поля. А батько порадив: «Зніми снопи з хати, якими вона накрита, та й обмолоти ще раз. Зібраним зерном засій землю». Послушний син вчинив саме так, як велів йому батько. І вродило збіжи-ся у них, як у нікого.

Дійшли слухи і до царя про добрий урожай на полі того сина. Закликав він його до себе та й питає: «Хто навчив тебе такої мудрості?» Нікуди було, діватись тому чоловікові. Розповів цареві всю правду. З того часу старі батьки доживали зі своїми дітьми до старості у шані й повазі.

2.Заучування вірша про батьків.

Тато і мама ласку і втіху нам усім серцем прагнуть віддати.

Господь навчає: скільки їх віку, тата і маму слід поважати.

Будем слухняні Господу ми, добрими будемо завжди дітьми.

IV. Пояснення молитви «Отче наш».

V. Замальовування розмальовки (Біблійні історії)

VІ. Підсумок заняття.

- Що означає шанувати батьків?

Молитва – прохання до Господа про дар поваги і любові до батьків.

Конспект заняття «Ісус Христос каже: «Слухайте мене!»

Мета: розширити уявлення дітей про Ісуса Христа як Учителя всіх; спрямувати на розуміння значення вчителів для усвідомлення Божих Заповідей; виховувати в дитини вдячність Богові за дар для всіх людей – Учителя Ісуса Христа.

Хід заняття:

І. Організаційний момент.

Подивились один на одного, щоб налаштуватися на добрий настрій. Посміхніться один одному, покажіть, як ми вміємо любити, які ми хороші.

Ми з вами не бачились цілий тиждень.

Що нового було у вашому житті за цей час?

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності.

А зараз заспокоїмось, станемо рівненько, закриємо оченятка, відкриємо свої серця, прикладемо ручки до серця і подякуємо Учителю.

Дякуємо Тобі, Боже!

За цей день, за сонце, за небо, за дерева.

Дякуємо Тобі, Боже!

Дякуємо Тобі, Боже!

Дякуємо Тобі, Боже!

За те, що Ти є Отцем нашим Небесним. Дякуємо тобі, Боже!

ІІІ. Основна частина.

1) Розповідь вихователя з елементами бесіди.

Учитель – це людина, яка передає свій досвід, знання, служить іншим прикладом.

Коли ви, дітки, були маленькими, вашими першими учителями були ваші батьки, дідусь і бабуся. Вони вчили вас добру й розуму.

Коли ви підросли, пішли в садочок, вашою вчителькою стала Валентина Борисівна. Давайте їй подякуємо за все те, чого вона нас навчила. Доброго здоров'я! Дякуємо за знання!

А над усіма вчителями є Той, Кого звуть Учителем усіх і маленьких і дорослих – Христос!– так. Ісус Христос – Учитель.

Він учив, що найважливіше - любити людей і творити добро.

Про Ісуса Христа – Учителя розповідає Біблія.

Ісус Христос – Спаситель. Він незвичайний Учитель. У Нього не було своєї школи, куди люди могли б кожного дня приходити і слухати Його урок. Він проповідував людям, які Його оточували (вчив) на горі, на траві. Іноді Він був у човні на морі, а люди стояли на березі і слухали Його. Іншого разу Він зупинявся біля храму і говорив з людьми, які прийшли помолитись Богу. Але частіше всього він вчив, мандруючи містами і селами.

Ісус Христос не вчив людей читати і писати. Ісус Христос вчив про Божу любов. О, як подобалося людям слухати Його! Вони йшли за Ним всюди.

Діти також з великою увагою слухали Учителя. Він брав їх на руки, садив собі на коліна і благословляв. Ісус Христос дуже любив дітей. Він говорив, що тільки той, хто стане, як мала дитина, увійде в Царство Боже.

Хто з нас хоче більше дізнатись про Ісуса Христа – Учителя, повинен багато читати, слухати Його слово – Біблію. Яке чудове Його Слово!

Хто хоче читати Біблію? Підходьте до мене і кладіть свою ручку поруч з Біблією.

2) Практична діяльність.

Зараз ми створимо подарунок своєму улюбленому Учителю, подарунок власноруч і від щирого серця. Це може бути малюнок, вірш, поробка, аплікація.

IV. Підсумок заняття.

1) Запитання-відповіді.

Коли ми були маленькими, нашими вчителями були?

(Батьки, дідусі, бабусі);

Хто Учитель всіх людей?

(Ісус Христос);

Ісус Христос був незвичайним учителем. Де він вчив людей ?

(Ісус Христос вчив людей на горі, в човні, біля храму, подорожуючи);

Чому вчить Ісус Христос ?

(Ісус Христос вчив про Божу любов );

Де записані вчення Ісуса Христа?

(Вчення Ісуса Христа записані в Біблії);

2) Подяка Богові.

А зараз заспокоїлись, стали рівненько, закрили оченятка, відкрили свої серця, приклали ручки до душі і подякуємо Учителю.

Додаток 1

Анкета для батьків

Шановні батьки!

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу починає роботу духовно – морального спрямування. Життя дитячого садку може будуватись не лише згідно світського, але і християнського календаря. Використання національної культури, заснованої на християнських цінностях, формує у дітей правильне ставлення до батьків, близьких, рідного краю, природи, Батьківщини.

Ми дотримуємося державної політики в галузі освіти, головний зміст якої полягає у свободі віросповідання. Ніхто не може змусити дитину вірити чи заборонити пізнавати основи релігії. Лише за бажанням батьків дитина має право вивчати чи не вивчати релігію. Християнський спосіб життя дитини, організований в сім'ї, потребує підтримки і духовного насичення. Сподіваємося, що Ви висловите думку з приводу участі дитини у святах і доцільності впровадження основ християнської моралі в освітній процес дитячого садка у вигляді занять гуртка.

АНКЕТА

1. Чи є традицією Вашої родини святкування християнських свят: Різдво, Великдень, День Святого Миколая та ін? (Необхідне підкресліть).

а) так, це є традиція нашої сім'ї

б) раніше ми не приділяли уваги цим свят, тим не менш, останнім часом це стає традицією нашої сім'ї

в) ми не святкуємо ці свята

г) інша відповідь ____________________________________________________

2. Чи згодні Ви з твердженням щодо необхідності формування духовних якостей дитини саме в дошкільному віці?

а) так, і це доводить наш життєвий досвід виховання дітей

б) ми все більше в цьому переконуємося

в) з цим твердженням ми не згодні

г) інша відповідь _________________________________________________

3. Чи можуть дитячі садки стати центрами духовного відродження покоління українського народу?

а) так, педагоги повинні знайомити дітей з основними християнськими принципами і традиціями нашого народу

б) так, ми з цим згодні

в) ні

г) інша відповідь ______________________________________________

4. Чи доречна участь священнослужителів у заходах християнської спрямованості, які проводяться у дитячому садку?

а) так, саме священнослужителі можуть знайти те слово, яке необхідно не тільки дитині, але батькам і педагогам

б) так, діти повинні вміти спілкуватися зі священнослужителями і адекватно сприймати їх присутність

в) ми категорично з цим не згодні

г) інша відповідь ________________________________________________

5. Хто, на Вашу думку, може знайомити дітей з нормами християнської моралі в дитячому садку?

а) це людина, яка має педагогічну освіту і спеціальні знання з християнської етики

б) це вихователі нашої групи

в) ми впораємося без допомоги дитячого садку

г) інша відповідь ________________________________________________

6. Чи бажаєте Ви, щоб саме в нашій установі велася робота по формуванню у дошкільнят норм християнської моралі?

а) так, в цілому в установі

б) так, у межах нашої групи

в) так, у вигляді гуртка із християнського виховання

г) не бажаємо, через те що ________________________________________________________________

д) інша відповідь ___________________________________________________________________

Додаток 2

«Творча майстерня»

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бабій І. В. Технології дошкільного виховання старших дошкільників// наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. психолого-педагогічні науки. - 2011. - № 4.- С.126-129.

 2. Бех І. Педагогічне регулювання виховної ситуації // Дошкільне виховання.-2010.- № 4.- С. 2-3.

 3. Ладивір С. Родинні джерела духовності // Дошкільне виховання. – 2012. - № 5. – С. 9-13.

 4. Поніманська Т. Дитина в соціумі: робота за освітньою лінією // Дошкільне виховання. – 2012. - № 9. – С. 8-11.

 5. Поніманська Т. Гуманістичне виховання: етнопедагогічні витоки // Дошкільне виховання. – 2011. - № 8. – С. 9-13.

 6. Розалевич І. Л. Моральне виховання дітей дошкільного віку // Дошкільний навчальний заклад. – 2010. - № 7. – С. 30-52.

 7. Духнович, О. Народна педагогія // Духнович О. В. Вибрані твори / під ред. Д. М. Федак. – Ужгород : Закарпаття, 2003. – 566 с.

 8. Національна Доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – 2001. – № 29 від 18 липня. – С. 4-6.

 9. Про дошкільну освіту : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14.

 10. Сухомлинський, В. О. Батьківська педагогіка / В.О.Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1978. –  283 с.

 11. Ушинський, К. Д. Праця в її психічному і виховному значенні // Вибрані педагогічні твори. У двох томах. Теоретичні проблеми педагогіки. – К. : Рад. школа, 1983. – Т. 1. – 488 с.

 12. Коваленко О. Організація методичної роботи за ідеями В.О.Сухомлинського // Рідна школа. -2004. -№ 2.

Я- подарунок людству!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.