• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Логопед
  • Стаття "Взаємодія вчителя – логопеда інклюзивно-ресурсного центру з батьками дітей із особливими освітніми потребами як одна із засад успішної адаптації дитини до навчання у школі"

Стаття "Взаємодія вчителя – логопеда інклюзивно-ресурсного центру з батьками дітей із особливими освітніми потребами як одна із засад успішної адаптації дитини до навчання у школі"

Опис документу:
У статті висвітлено та обґрунтовано необхідність взаємодії вчителя – логопеда інклюзивно-ресурсного центру із батьками дітей із особливими освітніми потребами як однієї з засад успішної адаптації дитини до навчання у початковій школі. Зокрема представлено компоненти у роботі з батьками в рамках підготовки дітей до успішної адаптації, принципи цієї роботи. Ключові слова: адаптація до навчання у школі; взаємодія вчителя-логопеда і родини ; ;дошкільний навчальний заклад; дитина з ООП.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Мазна Катерина

Учитель-логопед

КУ «Інклюивно-ресурсний центр №1»

Сумської міської ради

ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЯК ОДНА ІЗ ЗАСАД УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

У статті висвітлено та обґрунтовано необхідність взаємодії вчителя – логопеда інклюзивно-ресурсного центру із батьками дітей із особливими освітніми потребами як однієї з засад успішної адаптації дитини до навчання у початковій школі. Зокрема представлено компоненти у роботі з батьками в рамках підготовки дітей до успішної адаптації, принципи цієї роботи.

Ключові слова: адаптація до навчання у школі; взаємодія вчителя-логопеда і родини ; початкова школа ;дошкільний навчальний заклад; дитина з особливими освітними потребами; інклюзивно-ресурсний центр.

Актуальність. Педагогічна практика показала наявність невідповідності ціннісно-смислових установок педагогів і батьків щодо розуміння сутності підготовки дитини до адаптації у початковій школі. Ця позиція змісту, форм і методів підготовки з успішної адаптації дитини до початкового шкільного навчання, заважає продуктивній співпраці. Відповідно до цього повинна змінитися і позиція педагогів в роботі з сім'єю.

Інклюзивно – ресурсний центр здійснює педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами і консультує батьків з питань виховання і розвитку дітей. У всіх випадках учителю-логопеду ІРЦ необхідно визначити умови роботи з батьками, удосконалювати зміст, форми і методи співпраці ІРЦ і сім'ї у вихованні дітей з ООП ураховуючи мінливі умови. Нова освітня парадигма надає педагогу можливість виступати не тільки як педагог для дітей, але і як партнер батьків по вихованню, зокрема, адаптації дитини з ООП до навчання у школі .

Взаємодія на рівні міжособистісних відносин може виступати як реально діючий зв'язок суб'єктів, позитивна мета якої - домогтися взаєморозуміння і співпраці на основі обміну інформацією щодо успішного пристосування дітей з ООП до навчання в школі.

Мета статті – теоретичний аналіз питань пов’язаних із організацією взаємодії вчителя-логопеда ІРЦ з батьками вихованців із ООП для здійснення успішної підготовки дітей до навчання та адаптації у початковій школі, щоб перехід до нових соціальних і навчальних умов у початковій школі відбувався з якомога меншим навантаженням на психологічний стан дитини.

Виклад основного матеріалу. Освіта дітей старшого дошкільного віку - один із пріоритетних напрямків розвитку освітньої системи в нашій країні. Найважливішою запорукою успішної адаптації дітей до навчання в школі, її головною метою вважають взаємодія педагогів і батьків, встановлення конструктивних, партнерських взаємовідносин для забезпечення повноцінного загального розвитку дітей. Велике значення має також підвищення психолого-педагогічної культури батьків, оскільки не кожна сім'я здатна повною мірою реалізувати весь комплекс виховних можливостей [4, c. 35].

Сім'я не може бути тільки приватною справою. Для дитини це джерело суспільного досвіду. Тут він знаходить приклади для наслідування, тут відбувається його соціальне народження. І якщо ми хочемо виростити морально здорове покоління, то повинні вирішувати цю проблему усім світом: "Дитячий садок - сім'я - інклюзивно - ресурсний центр - громадськість". В останні роки приділяється велика увага зміцненню сім'ї, але разом з тим все частіше звучить обґрунтована тривога з приводу недостатньої участі батьків у житті своїх дітей. Думаючи про форми роботи та взаємодії з сім'єю, учитель-логопед інклюзивно-ресурсного центру намагається знайти щось найбільш цікаве, більш нове для участі та зацікавленості батьків у їх активній участі в підготовці дітей з ООП до навчання у школі. В умовах передшкільної освіти тісна співпраця з сім'єю стає вирішальним фактором у розв’язанні досліджуваної нами проблеми.

Робота з батьками в рамках підготовки дітей із ООП до успішної адаптації у школі складається з наступних компонентів, відповідних формуванню батьківської позиції, що підвищують їх активність, концентруючи отримані знання: 1) орієнтування батьків на процес підготовки дітей до школи, що розвиває інтерес батьків до цього процесу і залучає їх до активної участі в ньому; 2) впровадження педагогічної освіти батьків; 3) консультування (як індивідуальне, так і групове); 3) проведення ділових ігор такі як: "Виріши завдання", "Склади кросворд", "Придумай розповідь", що систематизує наявні у батьків знання, озброює практичними прийомами роботи з дітьми. Крім того, проводять майстер-класи, на яких показують різні форми роботи батьків з дитиною, спрямовані на успішну адаптацію дітей до навчання у школі. Таким чином, від правильного вибору форм роботи педагога з сім'єю залежить результат виховання дітей та підготовка їх до школи [2, c.76].

Спільну роботу з батьками необхідно будувати на таких принципах: єдності, систематичності і послідовності, індивідуальний підхід до кожної дитини і до кожної сім'ї, взаємної поваги, довіри та взаємодопомоги [1, c.9].

Крім надання допомоги у підготовці дітей до школи, особливу роль в роботі з сім'єю надають сприянню здоровому способу життя, формуванню свідомого ставлення до здоров'я та створенню здоров'язберігаючого середовища для дитини та сім’ї .

З цією метою використовують різноманітні форми роботи з батьками, які взаємопов'язані між собою і представляють єдину систему. Для забезпечення успішної адаптації дитини з особливими освітніми потребами до навчання в школі вчитель – логопед в умовах ІРЦ проводить: тематичні семінари для батьків, консультації із заявлених проблем; на індивідуальних бесідах з батьками знайомлять їх з результатами діагностування дітей, їх психолого - педагогічної готовності до навчання в школі. Проводяться дні відкритих дверей для відвідування батьками корекційно-розвиткових занять.

Практика наступності між сім'єю, дошкільними установами і школами ще не досягла рівня, коли дитина непомітно для себе, педагогів та батьків пересідає із столика дитячого садка за шкільну парту. Найчастіше таке питання болюче і чутливе для всіх і, в першу чергу, для самої дитини, про це свідчить щорічне погіршення фізичного та психологічного здоров'я першокласників. У школах виявляється до 70% дітей з симптомами дезадаптації [5.c.108].

Напередодні шкільного життя на першому місці за значимістю стоять інтереси сім'ї як первинного джерела соціалізації дитини з особливими освітніми потребами. Процес проживання дитиною стадії дорослішання в буквальному сенсі слова вплетений в досвід його емоційних сімейних зв'язків і обумовлений характером внутрішньосімейних стосунків, не останню роль в цьому віддається компетентності батьків. Ось чому інклюзивно-ресурсний центр має стати повноцінним партнером батьків, який інтегрує інтереси, очікування і тривоги сім'ї, школи та самої дитини. Інтеграція освітніх завдань при підготовці дітей з ООП до навчання у школі забезпечує вирішення багатьох проблем адаптації та успішного навчання дітей з особливими освітніми потребами на наступних щаблях освітньої системи – це та проблема, яку належить розглядати в майбутньому.

Висновки. Таким чином реалізація єдиної лінії загального розвитку дитини, тобто духовного, психічного і фізичного на етапах дошкільного та шкільного дитинства сприяє   створенню спадкоємних зв'язків, що з'єднують виховання дітей в родині в цілісний педагогічний процес, який необхідно будувати на єдиній організаційній та методичній основі. Завданнями інклюзивно-ресурсного центру та родини повинно бути створення таких умов переходу від навчання у дошкільному навчальному закладі до навчання у початковій школі за яких зміна соціальних та навчальних умов будуть найбільш непомітними для дитини, а навантаження на її психологічний стан від зміни умов перебування у навчальному закладі будуть найменшими, що забезпечить успішну адаптацію дитини з ООП до навчання у початковій школі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Бубнова С.Ю. Взаємодія ДНЗ та сім'ї на етапі підготовки дітей до навчання в школі / С.Ю. Бубнова, В.А. Андрієш // Управління дошкільних освітніх установ. – 2008. – № 1. – С. 8 –12.

  2. Давидова О.І. Робота педагога з батьками дітей підготовчої до школи групи / О.І. Давидова, Л.Г. Богославець // Управління дошкільних освітніх установ. – 2008. – № 3. – С. 74 –81.

  3. Дорохіна Н.А. Взаємодія освітнього закладу з сім'єю при підготовці дитини до школи / Н.А. Дорохіна // Управління дошкільних освітніх установ. - 2009. – № 1. – С. 76 –79.

  4. Казакова Г.М. Передшкільна освіта дітей в ДНЗ: Форми організації та приклади ігрових занять: Практичний посібник. Г.М. Казакова – М .: Аркто, 2007. – 104 с.

  5. Парасоцький О.В. Предшкільна підготовка: взаємодія ДНЗ і сім'ї /
    О.В. Парасоцький // Вихователь дошкільних освітніх установ. – 2009. – № 4. –С. 105 - 109.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
3
міс.
2
8
дн.
1
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!