Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Сучасні методики засвоєння норм нової редакції "Українського правопису"
»
Взяти участь Всі події

Стаття "Структура Інтерактивного уроку".

Опис документу:
Стаття про інтерактивні етапи уроку. 1. Мотивація. 2. Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів. 3. Надання необхідної інформації. 4. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття. 5. Підбиття підсумків – рефлексія, оцінювання результатів уроку.
Перегляд
матеріалу
Отримати кодЕтапи


 1. Мотивація.

 2. Оголошення, представлення теми та очікуваних результатів.

 3. Надання необхідної інформації.

 4. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття.

 5. Підбиття підсумків – рефлексія, оцінювання результатів уроку.Мета етапу – сфоксувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюванної теми. Без виникнення мотивів учіння й мотивації навчальної діяльності не може бути ефективного пізнання. Тому на цьому етапі можуть бути використані такі прийоми:

 • Коротка розповідь.

 • Бесіда.

 • Демонстування наочності.

 • Нескладні інтерактивні технології:

  1. «Мозковий штурм».

  2. «Мікрофон».

  3. «Криголом».

Як правило, матеріал, озвучений учнями під час мотивації, наприкінці підсумковується і стає місточком для представлення теми уроку. Цей елемент уроку має займати не менше ніж 5 відстотків часу заняття.Другий етап інтерактивного уроку - оголошення , представлення теми та очікуваних результатів. Мета учителя – забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, що вони повинні досягти на уроці і чого від них чекає учитель.

Формулювання очікуваних результатів уроку – це принциповий момент інтерактивного навчання, бо не усвідомивши цього, учень не може сприйняти навчальний процесс як ігору форму діяльності, не повязан із навчальним предметом.

Формування результатів має відповідати таким вимогам:

 • висвітлювати результати діяльності на уроці учнів, а не вчителя - «після цього уроку я зможу…».

 • Чітко відображати рівень навчальних досягнень , який очікується після уроку.

 • Чітко вказувати на спроби вимірювання результатів.

 • Учитель має говорити коротко , ясно і абсолютно зрозуміло для учнів.

Правильно сформульованні, а потім досягнуті результати – це гарантія успіху. Оптимально є ситуація, коли учень розумє не тільки те, чого вн досяг, а й те що він хоче досягти на наступному уроці, чого він взагалі хоче від цього предмету для свого життя. Тому в цій частині інтерактивного уроку вчитель має:

 • Назвати тему уроку або попросити когось із учнів назвати її.

 • Якщо назва теми містить нові слова або проблемні запитання, слід на це звернути увагу учнів.

 • Попросити когось із учнів оголосити очікувані результати.

 • Нагадати, що в кінці уроку він перевірятиме, чи досягли вони цих результатів.
Мета етапу – дати учням достатньо інформації для того , щоб на її основі виконувати практичні завдання, Але за мінімально окроткий час. Це може бути мінілекція, читання додаткового матеріалу, виконання домашнього завдання, опанування інформації за допомогою технчних засобів навчання або наочності. Для економії часу на уроці і для досягнення максимального ефекту уроку можна надавати інформацію для попереднього домашнього вивчення. На самому уроці вчитель може ще раз звернути увагу на неї, особливо на практичні поради, якщо необхідно, прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування. Ця частина уроку займає близько 10 – 15 відсотків часу.


Інтерактивна вправа – центральна частина заняття , яка має займати близько 50 – 60 відсотків часу. Її мета – засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку. Обовязковою є така послідовність і регламент проведення інтерактивної вправи:

 1. інструктування – 2 – 3 хвилини.

 2. обєднання в групи або розподіл ролей – 1 – 2 хвилини.

 3. виконання завдання, де вчитель виступає як організатор, помічник і ведучий дискусії – 5 – 15 хвилин.

 4. презентація результатів виконання вправи – 3- 15 хвилин.

Рефлексія результатів учнями, що є природним і найважливішим компонентом інтерактивного навчання.

Рефлексія здійснюється в різних формах:

 • індивідуальна робота.

 • Робота в парах.

 • Робота в группах.

 • Дискусія.

Вона застосовується після найважливіших інтерактивних вправ, після уроку, після закінчення певного етупу навчання.

На четвертому етапі інтерактивного уроку в початковій школі можна застосовувати такі інтерактивні вправ.

Технологія «Ажурна пила».

Українська мова, 3 клас.

Тема: Рід іменника.

Учитель розділяє класс на 4 домашні групи. Завдання: опрацювати вдома кожну группу іменників. У класі учасники домашніх групп обєднуються у так звані експертні групи, де представники кожної групи пояснюють засвоєнний матеріал іншим таким чином самі набувають нових знань.

Учасники експертних групп повертаються в домашні групи й діляться знаннями, отриманими в експертних группах, з іншими учнями цієї групи.

Класс обєднуються в загальне коло для підбиття підсумків уроку. Таким чином усі учні оволодівають розумінням принципу поділу іменників за родовими ознаками.

Технологія «Метод «Пресс».

Українська мова, 4клас.

Тема:Однорідні члени речення.

Чотири пари працюють одночасно. Перед кожною стоїть завдання відповісти на поставлене запитання виключно за поданим кліше:

1 – ша пара - я вважаю, що …

2 – га пара – тому, що …

3 – тя пара – наприклад …

4 – та пара – таким чином …

отже міркування набуває такого вигляду:

я вважаю, що ці члени речення є однорідними, тому що вони відповідають на одне й те сааме питання й залежить від одного й того ж слова.

Технологія «Займи позицію».

Урок читання.3 – й класс.

Тема:Вавилонська вежа.

Організаційна частина – 2 хвилини.

Учитель дає можливість пригадати , що вавилонська вежа – це біблійна легенда. З цієї легенди історично склалися різні точки зору:

 • Різноманітність мов на землі.

 • Могутність вавилонської держави.

 • Міцність в віри бога.

 • Неминуче покарання за людську погорду.

Завдання цього уроку – проаналізувати ці висновки і, можливо, дійти до одної єдиної думки.

На протилежних стінах классу розміщенні 3 плакати.

«Вавилонська вежа» - легенда про виникнення різних мов.

«Вавилонська вежа» - легенда про погорду як найвищий людський гріх.

«Вавилонська вежа» - легенда – згадка про часи, коли на землі панував мир, вселюдське розуміння і злагода.

Діти займаючи позицію певну, утворюють групи. 3 хвилини обговорюють свій вибір у группах.

2 – 4 учні від кожної групи обговорюють свою думку, цитуючи твір. У процесі обговорення допускається перехід від однієї до іншої групи, а в результаті обгорення весь класс може дійти єдиної думки або так і залишитися на різних позиціях.

Технологія «Ситуативне моделювання. Гра – експорм «Пожежа»».

Урок природознавчтва. 3 – й класс..

Тема:Ланцюг живлення.

Класс ділиться на групи з умовними ролями в кожній:

Рослини - дерева , пшениця, квіти.

Рослиноїдні тварини – ховрах, грак, заєць.

Хижі тварини – їжак, Вовк, лисиця.

Діти з новин телебачення отримують інформацію про пожежу та її наслідки для сільського господарства регіону й починають реагувати на повідомлення, виконуючи свої ролі.

Потім збираються в свої групи й вирішують проблему.

Після обговорення ситуації виходять з ролей:

- як ви почували себе в тій чи іншій ролі?

- що подобалося під час гри?

- чи бували ви в подібній ситуації?

- чи булла вірішена проблема?

- чому?

-як?

- Яку б іншу лінію поведінки можна б було виробити?

- яким чином цей досвід може вплинути на ваше подальше життя?

Технологія « два – чотири – всі разом».

Урок природознавчтва. 3 – й класс..

Тема. Вода. Властивості води. Підсумковий урок

Пари отримують завдання: сформулювати запитання – відповіді, які б розкривали Зміст основних понять, положень, законів розділу вода, і розташування їх у логічній послідовності, обовязково дійшовши угоди.

Пари обєднуються в четвірки. Завдання: порівняти результати попередньої роботи, побудувавши спільно логічну послідовність запитань з розділу, дійшовши згоди.

Кожна четвірка повинна сформулювати одне запитання – відповідь, яке відображає основний Зміст розділу, записати його на дошці.

Працює весь класс, діти вилучають слабкі ланки, залишаючи основні.

Технологія «Акваріум».

Урок математичної логіки, 4 – й класс.

Інколи існує кілька шляхів розвязання логічної задачі, тому класс ділять на 2 – 4 групи. Одна з групп сідає в центрі классу й утворює своє маленьке коло. Учасники цієї групи обговорють свій варіант розвязання задачі, використовуючи метод дискусії – 3 – 5 хвилин.

Інші учні классу слухають, не втручаючись у хід обговорення. Потім кожна группа, по черзі займаючи місця в центрі классу, пропонують свій варіант розвязання задачі. Обирається раціональний варіант.

Методика проведення рефлексії на уроці містить наступні етапи:

 • Припинення діяльності – з можливістю продовження роботи.

 • Відновлення послідовності виконаних дій – навіть незначних.

 • Вивчення відтвореної послідовності дій з точки зору їх ефективності, продуктивності, відповідності поставленим завданням.

 • Виявлення і формулювання результатів рефлексії:

- предметна продукція діяльності – ідеї, пропорції, закономірності, відповіді на запитання.

- способи, які використовувалися чи створювалися в ході діяльності.

Гіпотези щодо майбутньої діяльності.

Рефлексія може подаватися у вигляді малюнків, схем, графіків.

Технологія проведення підсумкового етапу.

1 стадія.

 • Використовуйте відкриті запитання: як? , чому?, що?.

 • Виражайте почуття.

 • Наполягайте на описовому характері коментарів.

 • Говоріть про реально зроблене.

2 стадія.

 • Запитуйте про причини: чому? , як? , хто?.

 • Заглибтеся у відповіді: чому його не має ? , що було б якби? .

 • Шукайте альтернативні теорії.

 • Доберіть інші приклади.

 • Наведіть думки незалежних кспертів.

3 стадія.

 • Домагайтеся, щоб учні взяли на себе зобовязання щодо подальших дій.

 • Цей етап займає 20 відсотків часу уроку.

Урок читання.3 – й класс.

Тема:Вавилонська вежа.

Хід рефлексії.

 1. вислуховування коротких коментарів спостерігачів, які оцінюють аргументи, активність та дотримання правил проведення дискусій як группами, так і окремими учнями.

 2. взаємооцінювання.

 3. самооцінювання.

Підсумковуючи всі етапи інтерактивного уроку, пройшовши всіма його сходинками, починаєш розуміти глибину підходів до вдосконалення сучасного уроку. Адже суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процесс відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Це

  • співнавчання,

  • взаємонавчання, де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними субєктами процессу, розуміють, що вони роблять.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити конфортні умови, за яких учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили