Стаття для науково-практичної інтернет-конференції на тему: Сучасні ІКТ інструменти та сервіси для вчителя на уроках української мови та літератури".

Опис документу:
Стаття для науково-практичної інтернет-конференції дасть змогу педагогам (не тільки словесникам) побачити і спробувати у власній роботі інтернет-ресурси, сучасні ІКТ інструменти та сервіси для зацікавлення учнів власним предметом.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УДК 371

Васильєва Ірина Дмитрівна,

вчитель української мови та літератури,

Комунальний заклад «Балашівська гімназія Міської ради міста Кропивницького», Україна.

Анотація:

У статті висвітлено технологічні інструменти, які може використовувати у своїй практиці вчитель, зокрема вчитель української мови та літератури, для зацікавлення та мотивування учня навчальним процесом. А також подано перелік та переваги інтернет-сервісів, які на власному досвіді випробовує вчитель-філолог.

Ключові слова:

технологічні інструменти, інтернет-сервіс, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), електронні ресурси, інноваційні технології, етапи уроку, веб-сервіс, презентація, проєкти, електронний зошит, інтерактивна дошка.

Вступ.

Загальна суть проблеми: Щоб зацікавити та мотивувати учнів навчальним предметом, бачити високі результати власної діяльності, вчителю необхідно застосовувати різні інноваційні засоби навчання. Тому поряд із традиційними методами та прийомами навчання останнім часом все частіше застосовуються інтернет-технології, які ближчі для учнів ХХІ століття, легше та швидше засвоюються.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Використання ІКТ інструментів та сервісів для вчителя висвітлено у багатьох наукових розробках, на сайтах та блогах вчителів. Все частіше педагоги застосовують інноваційні інтернет-сервіси, щоб зацікавити учнів. Адже якщо учень мотивований та із задоволенням іде на урок, то і вчитель зможе отримати високі результати своєї діяльності.

Формулювання мети статті: Мета статті – проаналізувати основні можливості інтернет-ресурсів, інформаційно-комунікативних технологій на уроках української словесності та обґрунтувати доцільність та ефективність використання онлайн інструментів під час освітнього процесу на уроках української мови та літератури.

Тема статті: «Сучасні ІКТ інструменти та сервіси для вчителя на уроках української мови та літератури».

Сучасний вчитель обов’язково має бути знайомим з інноваційними технологіями, щоб зацікавити учнів власним предметом та відкривати їм нові ще незнані світи. Останнім часом суттєво змінилася роль вчителя у сфері освіти. Якщо раніше головними засобами навчання були підручники та посібники, то в умовах сучасного життя цього вже не достатньо. Сьогодні якісна освіта не можлива без якісно підготовленого педагога, який має бути психологом і технологом, а вже потім вчителем-предметником.[3].

Організація спілкування та співробітництва на уроках можлива як за допомогою традиційних методів навчання, так і за допомогою інтерактивних та хмарних технологій. Набувають популярності нові організаційні форми навчання, які не обмежуються класною кімнатою, зокрема навчального співробітництва з використанням комп’ютерних технологій (CSCL). CSCL – це педагогічний підхід, який передбачає колаборативне (спільне) навчання у мережі Інтернет і характеризується активним обміном інформацією між всіма учасниками групи та спільним конструюванням знань. Ця форма навчання реалізується за допомогою систем спільної навчальної діяльності, під якими розуміють програмні середовища, що функціонують на об’єднаних у мережу комп’ютерах. Такі системи забезпечують підтримку групи учнів, які виконують у співробітництві спільне навчальне завдання [9, с. 312]. Використання даного підходу до навчання дає змогу підвищити мотивацію для тих учнів, які не зацікавлені в засвоєнні системи знань за допомогою традиційних дидактичних засобів. Залучення до співробітництва під час освітнього процесу розширює реалізацію творчого потенціалу, розвиває як предметні, так і ключові компетентності учня. [5, с. 2].

Навіть в оновленій програмі з української мови однією із ключових компетентностей є інформаційно-цифрова. Вона передбачає уміння впевнено й водночас критично застосовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією з навчальною метою та в приватному спілкуванні; розпізнавати маніпулятивні технології, протистояти їм та розвивати медійну грамотність. [12, с. 8 – 9].

ІКТ характеризують два моменти: гарантованість кінцевого результату і проектування майбутнього навчально-виховного процесу (В. Монахов). Саме гарантованість кінцевого результату і зацікавленість учнів у таких формах роботи роблять ці інструменти такими популярними не лише серед учнів, а й серед вчителів, які прагнуть дати не лише ґрунтовні знання, а й навчити учнів застосовувати ці знання на практиці.

Таке навчання передбачає й нові ролі учителя. В деяких школах вже пілотують ці нові ролі. Наприклад, роль тьютора. Тьютор — це не викладач чи класний керівник. Це людина, яка скеровує учня та працює із його запитом, допомагає йому зрозуміти себе, поставити правильні запитання, уточнити їх, вибрати траєкторію руху та не сходити з неї.

Інша роль учителя — ментор, який, на відміну від класичного педагога, не перевіряє знання учнів та не задає домашніх завдань. Ментор — це той, до кого учень приходить сам, щоб дослідити якусь тему і перевірити свої гіпотези. Ментор говорить з точки зору практика, відділяє істину від ілюзій, конструктивні рішення, які будуть працювати, від тих, які будуть неефективними і, таким чином, наблизити учня до результату.

Інша роль учителя — фасилітатор. У школах нового покоління застосовується дуже багато групових способів пізнання і дослідження, а не сидіння «потилиця в потилицю» у класі. Це використання колективного інтелекту, вміння зібрати команду, працювати у ній. Фасилітатор – це той, хто відповідає за групову динаміку, хто вміє цей процес зробити ефективнішим. [4].

Сучасним, а головне цікавим має бути навчання в умовах сучасної школи. Тому у наш час технології та освіта сплетені досить тісно, практично у кожного вчителя є свої улюблені технологічні інструменти, які він використовує у своїй роботі, і які дозволяють йому дістати увагу учнів під час цікавих, захоплюючих шкільних занять.

Важливою складовою ефективного використання електронних ресурсів для організації співпраці на уроці є вміння підбирати інструменти та створювати контент. Вчитель повинен вибрати програмне забезпечення, яке відповідає потребам навчального процесу. Ось деякі критерії, які можна використовувати для визначення найкращого сервісу.

1. Перевага декількох функцій. Деякі інструменти пропонують відмінний сервіс, але зосереджені лише на одному аспекті командної співпраці. Найкраще шукати інструмент, який є насиченою функцією, і дозволяє людям використовувати його різними способами.

2. Зручність використання. Інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим, а навігація - простою.

3. Параметри конфіденційності. Співпраця з командами не означає, що всі розмови і файли мають бути загальнодоступними. Іноді потрібно, щоб учасники команди мали приватні розмови або працювали над мініпроєктами. [5, с. 5 – 6].

У своїй роботі я, як вчитель-філолог, не можу не використовувати сучасні та інноваційні засоби навчання. Таких технологій існує дуже багато, але на практиці з успіхом застосовую онлайн-інструмент padlet, який призначений для створення та наповнення контентом віртуальної дошки з можливістю спільного редагування. Цей сервіс можна назвати платформою для ідей, мозкових штурмів тощо. Учні можуть аналізувати, розробляти власні ідеї та одразу перевіряти себе, що є дуже зручним у нашій роботі. Зразок розробленого уроку можна побачити за посиланням: https://ru.padlet.com/iriska1401/Bookmarks.

За допомогою learningapps.org можна швидко і цікаво перевірити знання учнів на етапах актуалізації здобутих знань або під час рефлексії. Доречним є використання цього носія як на уроках української мови, так і літератури. Вчитель або учні самостійно можуть створювати різноманітні завдання на зразок «Встанови відповідність», «Уважний читач» (робота з цитатами, що є дуже доречним на уроках української літератури), створення порівняльної характеристики головних героїв твору. Приклад використання можна знайти за посиланнями: https://learningapps.org/display?v=pbe5gegc501, https://learningapps.org/display?v=px8qphran01, https://learningapps.org/display?v=pzkw3xxj301.

На етапі вивчення нового матеріалу з мови або як один із засобів знайомства учнів із художнім твором можна використовувати YouTube. Перевагою, на мою думку, є те, що відео у будь-який момент можна зупинити, поставити учням кілька питань або порівняти фільм, знятий за мотивами того чи іншого літературного твору, із баченням режисера стрічки. Не всі вчителі люблять цей інтернет-ресурс, але він має дуже широкі можливості – є спеціальний освітній канал, орієнтований тільки на вчителів та учнів: https://www.youtube.com/education. Під час знайомства учнів із творчістю Т. Г. Шевченка у 6 класі використовуй створений мною відеофайл «Крилаті вислови Кобзаря», який дає можливість дітям осягнути глибинність творчості Тараса Григоровича. Даний файл можна знайти за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=HiEKWAkVhxU. Працювати з цим каналом також доречно під час проведення позакласних заходів, присвячених Дню української писемності та мови чи Шевченківським дням: відвантажую відеофайли, які створила самостійно, та використовую в роботі з дітьми. (https://www.youtube.com/watch?v=2coTn4MgwQ0, https://www.youtube.com/watch?v=UndRsj5QF_U). Важливим є також те, що можна завантажити потрібне відео і переглядати його на уроці чи позакласному заході навіть без доступу в Інтернет.

Досить цікавим для роботи із інтерактивною дошкою не тільки для вчителів, а й для учнів, є засіб електронного навчання mozaBook (mozaweb), де вчитель може створити власні проєкти в електронному зошиті або дати можливість учням розробити цікаві завдання в електронному зошиті за вивченою темою. Даний засіб навчання скорочує підготовку вчителя до уроку та дає змогу викладати матеріал у незвичайній формі. Приклади роботи з mozaBook можна знайти за посиланнями: https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=56020&page=1, https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=56020&page=2, https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=56019&page=1https://ua.mozaweb.com/mblite.php?cmd=open&uf_id=56019&page=1. Єдиним суттєвим недоліком mozaweb, на мою думку, є те, що він розрахований для вчителів природничих дисциплін: є і 3D моделі, безліч відео, а для філологів матеріалу майже немає.

Взагалі сучасних інтернет-сервісів для навчання та застосування в освітньому процесі існує дуже багато. Тільки вчуся використовувати Prezi (http://prezi.com/). Цей веб-сервіс для створення лінійних презентацій. Під час зміни слайдів перехід між зображеннями здійснюється зі збільшенням певних частин одного слайду (чого нема у презентації PowerPoint).

Для роботи з презентаціями може знадобитися такий інтернет-ресурс, як Slideboom (http://www.slideboom.com/). Тут можна вставляти гіперпосилання та анімації.

Під час створення проєктів деякі учні використовують Flickr (http://www.flickr.com/), який дає можливість зберігати фотографії та відео, а потім використовувати їх у зручний час.

Google Maps (https://maps.google.com/) – сервіс, що пропонує користувачам карту та супутникові знімки планети Земля та дозволяє здійснити онлайн-подорожу в різні куточки світу. [1]. Цей сервіс можна використовувати під час вивчення життєвого шляху письменника (наприклад, Емми Андієвської – сучасної письменниці, що живе в Німеччині. Для того, щоб учням постать сучасниці не здавалася такою далекою, ми можемо побачити краєвиди, вулиці, якими ходить Е. Андієвська).

Skype (/www.skype.com/ru/) допомагає навчатися дистанційно (наприклад, під час карантину) в режимі реального часу. У Skypе можна встановити модуль WhiteBoardMeeting, який дозволить працювати з віртуальною дошкою. Дошка нагадує графічний редактор, який дозволяє працювати одночасно кільком користувачів над одним і тим же малюнком чим і відрізняється від звичайної програми для роботи з графікою. Дошка дозволяє редагувати, вставляти на зображення текст, створювати малюнки, задавати товщину ліній, друкувати малюнок тощо. [5, с. 6].

Також цікавою формою роботи є створення блогів. Вчителі нашої гімназії займаються розробкою власних ресурсів та їх наповненням. Мій блог є суттєвою допомогою для учнів під час підготовки до уроків: діти без особливих труднощів можуть завантажити твори, що передбачені програмою та винесені на позакласне читання, послухати аудіофайли та подивитися фільми за програмовими творами; а також для батьків, які можуть дізнатися більше про розвиток власних дітей. Познайомитися із таким ресурсом можна за посиланням: https://ira805.jimdofree.com/.

Отже, сучасний вчитель повинен мати не лише ґрунтовні знання із власного предмету, але й опанувати безліч інтернет-сервісів, які допоможуть зацікавити та мотивувати учнів. Звичайно, однією із головних умов є наявність ресурсів для застосування ІКТ та сервісів у власній педагогічній діяльності.

Список використаних джерел.

1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://etwinning.com.ua/content/files/739191.pdf.

2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://osvita.cv.ua/suchasni-osvitni-instrumenty-dlya-vchyteliv/.

3. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://seiemc.in.ua/hromadske-obhovorennia/materialy-dlia-hromadskoho-obhovorennia/233-rezultaty-obhovorennya-vysnovky-ta-rekomendatsiyi-uchasnykiv-virtualnoho-kruhloho-stolu.

4. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.uifuture.org/publications/news/24366-suchasnyi/pedegog.

5. Гладун М., Сабліна М. Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як технологія співробітництва. - Open educational e-environment of modern University, № 4 (2018).

6. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Р.: Вол. обереги, 2011. № 2.C. 552.

7. Гореленко І. Л. Сучасний інструментарій вчителя географії та біології. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://spec.vntu.edu.ua/conf/pdf/conf_148-150.pdf.

8. Использование информационных и коммуникационных технологий в общем среднем образовании / Розробка Інституту Дружби народів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/vved.html.

9. Морозов М. Н., Герасимов А. В., Курдюмова М. Н. Системы совместной учебной деятельности на основе компьютерных сетей. Образовательные технологии и общество. Т. 12, 2009. № 1. С.310-323.

10. Олефіренко Н. В. Сучасний інструментарій творчості вчителя. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23219/1/Olefirenko%20N.%20V..pdf.

11. Редько В. В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови. Рідна школа, 2011. № 8 – 9. С. 28 – 36.

12. Українська мова. 5 – 11 класи: навчальні програми, методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу. / Укладач О. Ю. Котусенко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2008. – 160 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00