і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Сприяння розвитку згуртованості суб'єктів освітнього процесу через проектну діяльність

Сприяння розвитку згуртованості суб'єктів освітнього процесу через проектну діяльність

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Сприяння розвитку згуртованості суб'єктів освітнього процесу через проектну діяльність

Н.О. Кучерява , соціальний педагог

Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої

школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів

гуманітарно-естетичного профілю

Черкаської обласної ради

Українська система освіти й виховання ґрунтується на пізнанні дитиною світотворення, формування на цій основі широкого світогляду, розуміння загальної картини світу, природи, суспільства, нерозривності й наступності часів і поколінь.

Використання у освітньому процесі проектних технологій забезпечує розв’язання завдань національного виховання, сприяє формуванню патріотичних цінностей, свідомого ставлення громадянина до держави, суспільства, сім’ї, родини, інших людей, природи, мистецтва, праці.

Зміст роботи педагогічного колективу Шевченківської спеціалізованої школи-інтернату по проектній діяльності розкриває види, методи, шляхи роботи по підвищенню рівня сформованості у школярів національної свідомості, виховання таких якостей як правосвідомість, самосвідомість, патріотизм, гордість за те, що ти є українцем.

Практична діяльність по методу проектів показує, що це дієва педагогічна технологія, яка дозволяє в цікавій, нестандартній формі знайомити учнів з історією, культурою рідного краю, його традиціями, звичаями, формує у вихованців патріотичні почуття та здатність передавати наступним поколінням духовні цінності, розвивати гордість за свою Батьківщину.

Досвід проектно-пошукової роботи дозволяє стверджувати, що цей вид виховної діяльності сприяє набуттю нових, глибинних знань з означеної проблеми, забезпечує систематизацію отриманих знань, формує в учнів практичні навички та вміння.

Проектна діяльність, яка проводиться в школі-інтернаті забезпечує:

- створення умов для розкриття творчих можливостей, здібностей, обдарувань учнів в різних видах мистецької діяльності;

- формування здорової особистості, здатної сприймати і оцінювати прекрасне, довершене і гармонійне в житті, жити і творити за законами прекрасного.

- формування любові до рідної землі, держави, родини, народу, духовної єдності регіонів України;

- формування свідомості особистості на основі засвоєння знань різних видів та жанрів національного мистецтва і національних багатств культурної спадщини українського народу;

- формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- виховання поваги до державної символіки;

- визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур, традицій;

- гуманізація навчально-виховного процесу: змісту, форм, методів, взаємин.

Учні набувають досвіду в науковій, дослідній, прикладній, творчій діяльності, вчаться працювати над однією темою колективно, отримують комунікативні навички.

Важливою частиною проектної діяльності, яка проводиться в школі-інтернаті є те, що основна складова – це відсутність авторитарного керівництва з боку наставників, самостійність учнів, їх творча пізнавальна діяльність, громадськими установами, співпраця з батьками.

Класні керівники, вихователі початкової ланки, враховуючи вікові особливості молодших школярів, обирають такі теми проектної діяльності, які сприяють набуттю нових знань та вмінь пізнавати довкілля, розширювали спілкування учнів з різними людьми, забезпечували потребу в руховій активності, тісний контакт з батьками, пізнання явищ природи, набуття досвіду працювати в колективі. Таким чином народились проекти: «Звідки прийшла іграшка», «Народна гра колись і тепер».

Залучивши дітей до пошукової роботи, об’єднавшись з родинами дітей, педагоги сприяли формуванню в учнів зацікавленості, бажання участі в колективній роботі, формуванню патріотичних почуттів молодших школярів. Перед дітьми відкрився цікавий світ народної іграшки, вони познайомилися з першими народними іграшками, мистецтвом їх виготовлення, різними способами їх створення: різьба, ліпка, шиття, а особливо зацікавила лялька-мотанка, яку учні навчилися виготовляти власними руками, а ще ляльки із солоного тіста, ниток, кукурудзи.

Цікавою була і проектна діяльність початківців по проектах, які знайомили учнів молодших класів із мистецтвом живопису знаних в Україні майстрів декоративного малярства, із творчістю дитячих композиторів.

Під час роботи над проектом «Художники України» були зібрані матеріали про мистецтво петриківського розпису знаної майстрині декоративного мистецтва, члена Національної спілки художників України, володарки найпрестижнішої державної нагороди – Національної Премії України імені Т.Г. Шевченка – Марфи Тимченко.

Діти були введені в світ краси, який створила майстер українського народного декоративного живопису – Катерина Білокур.

Проектна діяльність у початковій ланці забезпечила формування в учнів національної свідомості, патріотичних цінностей та сприяла розвитку спеціальних знань і вмінь. Було вироблено вміння осмислювати завдання, висловлювати точку зору, самостійно знаходити інформацію, брати інтерв’ю, ставити запитання, відповідати на незаплановані запитання, використовувати різні засоби під час захисту проекту, а також зріс рівень творчого розвитку учнів, їх сценічної діяльності.

В середньому підлітковому віці відбувається становлення особистості. В цьому віці з’являється орієнтація на майбутнє, мрії, власні переконання, судження, бажання бути визнаними оточенням. Виходячи з цього, педагоги спільно з учнями обирали такі теми проектів, які б сприяли участі кожного учня в цікавій діяльності.

Учні 5-го класу працювали над проектом «Особливості побуту українців», збирали матеріали про давні ремесла, про традиції та звичаї життя української родини. Діти, разом з батьками, спілкувалися із людьми старшого покоління, збирали інформацію із книг українських етнографів, їздили на екскурсії до майстерень народних умільців нашого краю, запрошували на зустрічі майстрів різьби та художнього розпису, брали участь в роботі майстер-класів від народних умільців. А за допомогою батьків відшукали відомості про те, чим займалися їхні родини в минулому.

Робота над такими проектами не лише поглиблює знання учнів про давнє минуле, а спонукає до набуття вміння шукати потрібну інформацію, спілкуватись з людьми, спонукає до творчої діяльності: малювання, ліплення, вишивання.

Цікавим та змістовним був пошук матеріалів до проекту «Садово-паркове мистецтво Черкащини». Відповідно до мети проекту потрібно було знайти відомості про пам’ятки архітектури, скульптури, віднайти історичні відомості про найвідоміші на Черкащині садиби, замки, парки епохи Відродження. Учні не лише самі дізналися про цікаві історичні дані, а й познайомили з ними учнів інших класів під час проведення звіту по проекту. Школярі отримали відомості про будинок-маєток пана Енгельгардта в с. Будище, про давній парк князів Голіциних та їхню садибу в с. Козацькому, про замок графа Шувалова в Тальному, про архітектурні пам’ятки в Корсунь-Шевченківському родини Лопухіних. Цей проект розширив знання учнів з історії рідного краю, збагатив знання про історичне минуле, про життя українського народу у XVIII-XIXстоліттях. Учні спланували екскурсійну подорож до Софіївського парку в м. Умані.

Одна із провідних тем пошукової роботи класів – це рідна Черкащина, її історія, визначні місця, видатні особистості. Працюючи над проектом «Черкаський край – моя земля», учні провели екскурсійні поїздки до районного, обласного краєзнавчих музеїв, більш детально познайомилися з рідними Шевченківськими місцями, відкрили для себе по-новому те, що бачили щодня та мало звертали уваги.

Окремий напрямок проектно-пошукової роботи по формуванню в учнів національної свідомості, патріотичних почуттів, духовної культури особистості здійснювався засобами активної екологічної, природоохоронної діяльності. Під час проектної діяльності «Сходинки доброти до природи» учні взяли участь у Всеукраїнській акції «Збережемо первоцвіти», висаджували кущі, дерева на території села, школи, доглядали квітники, збирали та розповсюджували насіння квітів, брали участь у місячниках: «Черкащина – край квітів і добра», «Посади дерево – збережи його». Клас, який працював над проектом, поширював знання серед школярів про рослини, тварини, які занесені до Червоної книги України. Лекційна група природоохоронців класу провела для молодших школярів цікаві заходи, де розповідала про легенди, перекази, міфи про рослини, тварини, оформила та розповсюдила буклет «Почуте в народі, стане в пригоді» - про народні прикмети, передбачення. Роботою по природозбереженню охоплені всі класні колективи.

Одним із цікавих проектів школярів став проект «Наш славетний земляк, Герой Радянського Союзу – Григорій Скляр». Давно відшуміла Велика Вітчизняна війна та передавати з покоління в покоління солдатську вірність, героїзм, стійкість – святий обов’язок школи. Саме працюючи над цим проектом, учні знайшли відомості про Героя Радянського Союзу Григорія Скляра, який народився і проживав у нашому селі, а в роки Великої Вітчизняної прославився своїм героїзмом, заслужив Золоту Зірку Героя, свій життєвий шлях завершив в Білорусії, місті Орші.

Формуванню духовності учнів, вихованню патріотичних почуттів, гордості за рідний край на славних прикладах козацької доби Черкащини присвячена проектно-пошукова діяльність «Черкащина – козацький край». Зібрані матеріали про гайдамацький визвольний рух у нашій місцевості, про історичних постатей Максима Залізняка, Петра Дорошенка, Гонту, Сагайдачного. Проведені екскурсійні походи славними місцями визвольної боротьби Шевченкового краю, велопробіги, під час яких учні поглиблюють знання з історії України. Обов’язково варять козацьку кашу, відчувають подих історії рідної землі, її значущість, неповторність, особливу цінність в українському історичному просторі. Після таких походів обов’язково народжуються вірші, що пишуть юні поети, члени літературної студії «Голос», а учні-художники мають поштовх до створення картин про неповторну красу місць, які сходив малими босими ногами в дитинстві Тарас Григорович Шевченко.

Робота по проектній діяльності в 5-11 класах школи забезпечила розуміння учнями проблеми, мети і завдань проектів, розвинула вміння планувати і здійснювати певну діяльність, навчила знаходити способи розв’язання проблеми та вміло аргументувати свої висновки, брати участь в колективній творчій діяльності та оцінюванні її результатів.

Види діяльності, які використовуються в проектній діяльності:

 • залучення родин учнів класів до роботи над проектами;

 • співпраця з громадськими установами, громадськістю;

 • зустрічі з цікавими людьми, очевидцями подій;

 • співпраця з Національним заповідником «Батьківщина Тараса Шевченка», співпраця з краєзнавчими музеями району, області;

 • записи усної народної творчості рідного краю, фольклору, обрядів, звичаїв, традицій;

 • екскурсійні поїздки, походи, велопробіги;

 • виставки родинних цінностей, реліквій;

 • збір матеріалів: фото, відео, презентацій;

 • оформлення папок-проектів;

 • використання інформаційних джерел, енциклопедичних відомостей, архівних даних;

 • зустрічі з цікавими людьми, очевидцями подій;

Отже, результатом проведеної роботи є досягнення поставленої школою мети: виховання учнів, її випускників такими особистостями, які докладуть зусиль до формування в Україні громадянського суспільства, розквіту національної свідомості, патріотизму та верховенства прав людини, що дасть змогу державі забезпечити гідне її місце в цивілізованому світі, а кожній конкретній особистості – прокласти шлях вільного саморозвитку і збереження індивідуальності.

Використана література:

1. Башинська Т. Проектувальна діяльність— основа взаємодії вчителя та учнів./. Т. Башинська // Початкова школа. — 2003. — №6. — С.58—59; №7. — С59—62.

2. Життєва компетентність особистості: Наук.-метод, посібник // За ред. Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен. — К.: Богдана, 2003. — 520 є.

3. Зоц В. Впроваджуються проективні технології / В. Зоц // Завуч. — 2004.- №6. — С.2.

4. Щебро И. Бросок вперед или второе пришествие метода проектов / И. Щебро // Директор школи. Україна. — 2003. — №5—6. — С.З—И.

5. Налужний С. Метод проектів – вивчаємо, упроваджуємо // газета «Директор школи». – 2008 - № 45.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Зміст роботи педагогічного колективу Шевченківської спеціалізованої школи-інтернату по проектній діяльності розкриває види, методи, шляхи роботи по підвищенню рівня сформованості у школярів національної свідомості, виховання таких якостей як правосвідомість, самосвідомість, патріотизм, гордість за те, що ти є українцем.
Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь