СПІВДРУЖНІСТЬ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З УЧНЯМИ СЬОГОДНІ – ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗАВТРА

Опис документу:
Виходячи з теоретичних знань та життєвого досвіду, я прийшла до висновку, що тат елітарні методи виховання не дають позитивних результатів. Лише партнерське спілкування з учнями, розвиток активної творчості кожного, усвідомлення значущості, віри в свої сили допоможуть створенню учнівського колективу з єдиними цілями, бажаннями і в майбутньому приятимуть творчо підходити до вирішення будь-яких проблем.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ

СПІВДРУЖНІСТЬ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З УЧНЯМИ СЬОГОДНІ – ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗАВТРА

Майстер виробничого навчання:

Шумляк Ольга Іллівна

Виходячи з теоретичних знань та життєвого досвіду, я прийшла до висновку, що тат елітарні методи виховання не дають позитивних результатів. Лише партнерське спілкування з учнями, розвиток активної творчості кожного, усвідомлення значущості, віри в свої сили допоможуть створенню учнівського колективу з єдиними цілями, бажаннями і в майбутньому приятимуть творчо підходити до вирішення будь-яких проблем.

Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу , досвід і дослідження сучасних вчених, я розробила програму розвитку творчої активності учнів своєї групи, яка опиралася на комбінований досвід, що поєднує відомі ідеї виховання:

 • Гуманістичні парадигми, в основі яких базується захист гідності особистості, визнання її прав на свободу, щастя, розвиток прояв свого хисту, створення для цього відповідних сприятливих умов життя, праці, навчання;

 • Особисто-орієнтований підхід у вихованні полягає у виборі методів впливу на окремого учня з урахуванням його індивідуальних особливостей, характеру, темпераменту, нахилів і інтересів;

 • Диференційний підхід передбачає урахування рівня розвитку розумових, творчих здібностей учня.

У проведеній роботі було встановлено:

 • Розвиток творчої активності учнів повинен опиратися на творчі задатки, приманні даній особистості в цілому, творчому відношенню до обраної професії;

 • Процес розвитку творчої активності активізується завдяки взаємодії учнів між собою;

 • Творча активність виявляє кращі риси характеру підлітка;

 • Елемент змагання відкриває простір для розвитку творчої ініціативи і активності;

 • Заслужено адекватно похвала стимулює розвиток творчої активності;

 • Переживання успіху надихає виникненню більш глибокого зацікавлення, бажання творити;

 • Велику роль відіграє приклад класного керівника.

Пасивність і байдужість учнів до громадської діяльності групи і ліцею є наслідками:

 • Не знання своїх можливостей, не віри у свої сили;

 • Не правильних дій педагогів у ліцейні та шкільні роки;

 • Згадки про минулі невдачі;

 • Заниженої самооцінки;

 • Проблеми у сімї, спілкування з колективом;

 • Фізичні недоліки.

Як людина творча, яка не зупиняється перед труднощами, з бажанням допомогти підліткам, у мене виникла ідея розробити план розвитку творчої активності учнів групи, який зміг би з одного боку допомогти створити згуртований колектив, а іншого – зберегти створити в кожному учневі індивідуальність і розвинути в ньому само визначеність.

Першим етапом мого плану роботи є виявлення і вивчення творчих задатків кожного учня.

Починаючи вивчення учнів, я ясно усвідомила, що слід звернути увагу саме на її нахили і здібності. Але чим ширше і всебічно будуть вивчені підлітки, тим легше потім буде знайти правильний підхід впливу. Тому я використовувала різні методи і прийоми.

 1. Знайомство з особистими справами учнів.

 2. Анкетування учнів, їх батьків (додатки 3,4).

 3. Бесіди.

 4. Тестування (додатки 6,7,8,10).

 5. Спостереження (додаток 13).

 6. Аналіз успішності навчання, поведінки.

 7. Діагностика особливості (додаток 2).

 8. Соціометрія статусу учня у групі (додаток 5)

 9. Визначення адекватності самооцінки учнів (додаток 9)

На основі одержаних даних я умовно поділила учнів моєї групи на блоки здібностей:

 1. Інтелектуальні можливості:

  • Вміння міркувати.

  • Розвинена ерудиція.

  • Вміння швидко вирішувати інтелектуальні питання.

  • Швидка орієнтація у різних ситуаціях.

 2. Творчі здібності:

  • Оригінальність особистості.

  • Розвинене уявлення, інтуїція.

  • Нестандартне мислення.

  • Вміння порадувати

 3. Академічні здібності в окремих галузях навчання:

  • Словесні.

  • Природознавчі

 4. Художні нахили:

  • Виконавчі (спів, танці, дикція, гра на музикальних інструментах)

 5. Психомоторні нахили:

  • Малої моторики руки (вишивка, в’язання, різьблення, чеканка)

 6. Лідерство і між особисті відносини:

  • організаторські вміння

  • вміння впливати на колектив

 7. Технічні нахили:

  • Розробка нових устроїв, деталей

  • Моделювання

  • конструювання

 8. Побутові здібності:

  • Працелюбність

  • Устрій побуту.

  • гостинність

Хочу зазнати, що у реальному житті ми бачимо людей не з «чистими» видами творчості, а з тією чи іншою їх комбінацією.

У нашому ліцею ми намагаємось створити усі умови, які допомогли б виявити різноманітні здібності підлітків і розвинути їх творчий потенціал.

ОРГАНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

Розглядаючи питання про творчі здібності, які вже виявлені в учнів, ми повинні не забувати про такі філософські категорії, як «можливість» і «дійсність». Подібно до того, як кинута в землю зернина – лише можливість щодо колоска, який може вирости з неї за умови, що склад, вологість ґрунту, добрива, погода виявляються сприятливі. Здібності людини – лише можливість для набування знань і вмінь. А буде чи не буде набуто цих знань і вмінь, чи стане можливість дійсністю, залежить від багатьох умов: від того, наприклад, чи будуть потрібні ці знання і навички людині, чи будуть зацікавлені оточуючи (сім’я, ліцей, товариші та інші) у тому, щоб вона розвинула свої творчі здібності, від того як її навчатимуть, як буде організовано виховну роботу, при якій ці творчі задатки знадобляться і закріпляться.

Психологія встановлює загальне правило розвитку людських нахилів. Творчі задатки виявляються тільки в діяльності і тільки в такій, яка не може здійснюватися без цих здібностей. Не можна говорити про розвиток здібностей до співу, як що їх не має. Виявляючись у конкретній діяльності, здібності в ній же розвиваються і формуються, поглиблюються.

Працюючи над проблемою розвитку творчої активності учнів, я розробила комплексну програму виховної роботи, яка включає чотири основних напрямки:

 • робота з учнівським колективом

 • робота з педагогічним колективом

 • робота з батьками

 • робота над самовдосконаленням.

Розробляючи програму роботу з учнівським колективом, я приділяю значну увагу роботі з блоками здібностей. Зазначу, що програма розвитку здібностей включає у себе напрямки роботи з усім колективом.

Робота з учнями

Напрямки роботи

Методи роботи

Учнівський колектив

1. Формування учнівського колективу, розвиток учнівського самоврядування

 • загальні учнівські збори;

 • оборка перспектив розвитку колективного життя, правил поведінки в ліцеї;

 • активна участь ужитті ліцею;

 • проведення дня іменинника, святкових вечорів;

 • колективні походи та екскурсії;

 • Розв’язання побутових проблем;

 • Чергування у групі та ліцеї;

Аналіз результатів колективної роботи.

2. Розвиток громадської думки і гласності.

3. Розвиток творчого підходу до обраної професії.

4. Сприяння дружньої атмосфери між учнями та їх батьками.

5. Робота над самовдосконаленням учнів.

6. Корекція неадекватної самооцінки.

- виступи перед учнівським колективом ліцею;

- випуск стінгазети «Життя групи»;

- диспути на тему: «Поведінки», «Виховання»;

- адекватна похвала;

- естетичне оформлення робіт, інструкційних карток;

- розробка та виготовлення макетів;

- конкурс на кращий твір «Моя професія»;

- виховні бесіди на теми взаємовідносин з батьками;

- конкурси між дітьми і батьками, сімями;

- залучення батьків до проведення виховних заходів;

- індивідуальні бесіди.

- бесіди на морально-етичні теми;

- доклади учнів;

- розповіді керівників підприємств про свій життєвий шлях.

- бесіди з учнями;

- лекції психолога.

Робота з активом групи.

 1. Староста.

 1. Учбово-виробничий сектор.

 1. Інформаційний сектор.

 1. Відділ реклами.

 1. Відділ соціального побуту.

6. Туристичне агентство.

  • бесіди, навчання основам організаторської роботи, впливу на людей;

  • формування прийомів управління учнівським колективом;

  • розробка планів виховної роботи;

  • навчання ораторських здібностей;

  • участь у роботі старостату ліцею.

  • Допомога невстигаючим учням;

  • Аналіз успішності групи;

  • Розробка учбово-наочних посібників;

  • Підбір навчальної літератури;

  • Ведення учнівського кутка групи.

  • Підготовка інформаційних виступів про життя світу, України, міста, ліцею;

  • Повідомлення про новинки у професійній сфері;

  • Підготовка матеріалів про досягнення у навчанні учнів інших груп ліцею;

  • Підготовка до виховних годин;

  • Підготовка до групових зборів;

  • Ведення стенду «Сьогодні у світі»

  • Розробка тестів для стінгазет, фотоальбом;

  • Розробка і випуск поздоровлень;

  • Оформлення класних стендів, кутка групи.

  • Вирішення побутових проблем;

  • Відвідування учнів за місцем проживання;

  • Відвідування хворих;

  • Нагляд санітарно-гігієнічним станом класної кімнати;

  • Збір лікарських рослин;

  • Збереження матеріальних цінностей (книжковий фонд, посуд та інші).

  • Розробка плану походів та екскурсій;

  • Виступи про життя і культурний розвиток народів світу;

  • Знайомство з національними звичаями і традиціями народів світу;

  • Оформлення журналу «Видатні місця нашого краю»;

  • Доповіді на тему: «Мій Мелітополь»

Робота з блоками здібностей

 1. Інтелектуальні здібності.

 1. Творчі здібності.

 1. Академічні здібності в окремих галузях навчання.

 1. Формування інтересу до навчання.

 1. Підвищення якості знань учнів.

Художні нахили:

- виконавчі

1. Формування інтересу

2.Творча робота учнів.

- Образотворчі

1. Розвиток естетичного смаку.

2. Практична робота.

Психомоторні нахили

 1. Творча робота учнів.

 1. Пропаганда здорового образу життя

 1. Зміцнення здоров'я учнів.

Організаторські здібності.

1. Установка на самозначимість.

2. Розвиток комунікативних здібностей.

  • Зустріч з керівниками підприэмств, представниками органів ВС та юриспруденції;

  • Вивчення правових законів та нормативів;

  • Розробка предметних кросвордів та завдано;

  • Участь у конкурсах, іграх «Юний ерудит», «Клуб веселих та кмітливих», «Поле чудес», «Що, де, коли?»;

  • Читання літератури (детективів, фантастичної літератури.)

  • Виступи керівників гуртків художньої самодіяльності ліцею;

  • Поздоровлення з днем народження учнів групи;

  • Розробка сценаріїв;

  • Участь у конкурсах, концертах групи та ліцею;

  • Заняття у драматичному гуртку ліцею;

  • Корекція дисципліни;

  • розповіді про життєвий шлях видатних вчених;

  • рекомендація наукової літератури;

  • відвідування уроків, аналіз навчання.

  • Координація діяльності вчителів;

  • організація факультативних занять;

  • участь у конкурсах, предметних олімпіадах;

  • випуск стінгазети «У світі науки»;

  • участь у предметних гуртках.

  • відвідування кінотеатру, концертів, які проводяться у місті;

  • зустрічі з керівниками художньої самодіяльності;

  • розповіді про артистів, музикантів, співаків, яки досягли успіху;

  • залучення до написання сценаріїв, віршів;

  • участь у концертах, конкурсах ліцею;

  • читання спеціальної літератури;

  • участь у гуртках художньої самодіяльності ліцею, міста;

  • робота над правильною постановою голосу, інтонацією.

  • Екскурсії у художній музей;

  • Виставка народно-прекладної творчості;

  • Зустрічі з художниками міста;

  • Знайомство з життям і творчістю видатних митців світу;

  • Виставка малюнків;

  • Тематичні вечори, присвячені знаменним датам;

  • Екскурсії на природу;

  • Ведення фотоальбому, класного кутка;

  • Допомога в оформленні стендів, учбово-наочних посібників і стінгазет;

  • Випуск поздоровчих вітань;

  • Участь у роботі предметного гуртка з малювання та ліплення.

  • Написання рефератів про напрямки народно-прикладного мистецтва народів світу;

  • Участь у конкурсах;

  • Профілактика зору;

  • Опанування новими прийомами, напрямками у народно-прикладній творчості;

  • Робота у гуртку народно-прикладної творчості;

  • Виставка творчих робіт.

  • Виступи керівників спортивних секцій;

  • Розповіді про досягнення українських спортсменів;

  • Бесіди про особисту гігієну учнів;

  • Виступи лікарів.

  • Систематичне відвідування занять фіз.. виховання;

  • Участь у спортивних змагання ліцею;

  • Туристичні походи, відвідування спортивних секцій;

  • Зустріч з лідерами міських організацій;

  • Навчання прийомаим управління учнівським колективом;

  • Доручення одноразових важливих завдань;

  • Аналіз дисципліни учнів;

  • Вирішення між особистих взаємин у колективі;

  • Організація позаліцейних заходів.

  • Вдосконалення мови;

  • Корекція негативного впливу на учнів;

  • Читання спеціальної літератури.

Технічні здібності

 1. Пропаганда розвитку технічних здібностей.

 2. Стимуляція технічної роботи учнів.

 1. Прикладна творчість

  • Бесіда про новаторів виробництва

  • Лекції з раціоналізаторської роботи

  • Зустріч з людьми технічних професій

  • Екскурсія в технічні відділи підприємств міста, на виставки технічної виставки учнів ліцею

  • Виставка кращих робіт учнів групи з технічної творчості

  • Тематичні вечори, присвячені знаменитим датам з історії науки і техніки.

  • розробка учбово-наочних посібників для ліцею (схеми, муляжі)

  • ведення журналу новаторських досягнень учнів у техніці;

  • робота в кружках технічної творчості;

  • предметні кружки.

Побутові нахили

 1. розвиток теоретичної бази.

  • екскурсія у краєзнавчий музей (виставки побуту українського народу);

  • бесіди з заступником директора з учбово-виховної роботи;

Виходячи з концепції національного виховання педагог повинен уміти об’єднувати виховні зусилля викладачів, майстрів виробничого навчання, які працюють з дітьми. Злагодженість в учбовій роботі, здійснення єдиних вимог до учні, взаємна допомога викладачів – усе це допомагає підвищенню якості виховання і навчання. Розуміючи це, я намагаюся що тісніше співпрацювати з викладачами, майстрами виробничого навчання ліцею.

Робота з педагогічним колективом.

Напрямки роботи

Методи роботи

1. Обмін досвідом

 • бесіди, рекомендації літератури, обмін спостереженнями.

2. Допомога в роботі з учнями

- рекомендації до правильного підходу до учнів у процесі навчання;

- залучення у предметні гуртки;

- Допомога в розробці і виготовлені наочно-методичних посібників.

3. Спільна робота

- розробка спільних виховних годин та їх проведення;

- проведення вечорів науки і техніки;

- проведення предметних конкурсів та олімпіад, учбових екскурсії.

4. Робота з батьками

- Виступи перед батьками групи.

Ніхто не заперечує ролі природжених задатків. Але без сприятливих умов, без допомоги оточуючих, воли так і залишаються задатками й не будуть реалізовуватися. Здібності формуються. І тут дуже багато залежить, як від викладачів ліцею, так від зусиль родини. Бо саме через не розумне втручання у творчість підлітка, нетактовний контроль і командування призводять до перешкод на шляху розвитку здібностей. З іншого боку надмірне захоплення у зв’язку з виявленням талантів у дитини, бажання прискорити, форсувати одержання високих результатів, чи не віра в її сили, байдуже, часом зневажливе ставлення до їх успіхів та інтересів також призводять до пасивності, замкненості учнів.

Тому у своїй роботі я приділяю значну увагу роботі з батьками, адже їх допомога, створення умов для творчості, вияв винахідливості, а часом наполегливості у великій мірі сприяє розвитку творчої активності учнів.

Робота з батьками.

Напрями роботи

Методи роботи

Батьківський колектив.

 1. Залучення до активності у вихованні дітей, розвитку їх здібностей.

 2. Зміцнення дружніх зв’язків між дітьми та батьками.

 3. Надання основ педагогічних знань.

  • диспути на конфліктні ситуації в вихованні дітей;

  • розповіді батьків, які вирішили свої проблеми з дітьми;

  • запрошення на виступи в концертах; на виставки кращих робіт; на уроки.

  • Конкурси між дітьми та батьками, між сімями .

  • Залучення до позаліцейних виховних заходів (походи, екскурсії тощо)

  • Рекомендації по вихованню;

  • Психолого-педагогічні лекції;

  • Бесіди на батьківських зборах;

  • Години запитань – відповідей;

  • Підбирання психолого-педагогічної літератури;

  • Випуск стенду «На допомогу батькам»

Індивідуальна робота

1. Допомога у виявленні здібностей учнів.

2. З’ясування відносин з дітьми, впливу на них.

3. З’ясування побутових умов проживання.

4. Корекція неправильного впливу на розвиток творчих здібностей у дітей.

  • анкетування;

  • індивідуальні бесіди.

- тестування, анкетування;

- індивідуальні бесіди.

- відвідування за місцем проживання;

- бесіди;

- бесіди з керівниками гуртків художніх та спортивних колективів.

Робота з батьківським активом.

1. Активізація роботи з батьками і учнями.

2. Допомога в організації позаліцейної роботи учнів.

- Допомога в організаційних питань, вирішення побутових проблем;

- ведення батьківських зборів;

- виступи перед учнями.

- допомога у веденні гуртків;

- організація і проведення походів, екскурсій.

Критерії ефективності виховної діяльності педагога передбачають удосконалення підготовки педагогів, їх професійно-педагогічної майстерності, ерудиції і культури. Від чого безпосередньо залежить суттєве покращення всього навчально-виховного процесу, розвиток пізнавальної, творчої активності учнів. Педагог зобов’язан буди яскравою, неповторною особистістю, носієм глибоких і різноманітних знань, високої культури. Щоб бути прикладом для своїх учнів.

Самовдосконалення.

Напрями роботи

Методи роботи

1. Підвищення педагогічної кваліфікації.

- аналіз використання передового педагогічного досвіду;

- робота з психолого-педагогічною літературою;

- закінчення курсів психологів;

2. Розширення кругозору

- читання преси;

Огляд інформаційних телевізійних передач і літератури;

3. Втілення типових якостей рідного народу, його духовного, морального і культурного багатства

- вивчення традицій українського народу, усну народну творчість.

4. Культура мови

- в досконале володіння українською мовою;

- читання художньої літератури українських письменників;

- ведення уроків та виховних годин українською мовою.

5. Розвиток здібностей.

- систематичне відвідування спортивної секції;

- участь у драматичному театрі, у художній самодіяльності.

6. Самодисципліна.

- звернути увагу на педагогічний такт, стриманість;

- раціональне використання свого часу і сил.

При розробці програми я опиралась на концепцію національного виховання, програму виховної роботи ліцею. Розвиток творчої активності звичайно не може обмежуватися програмою. Це постійний процес під час якого можуть з’явитися нові не традиційні напрями і форми роботи. На при кінці я розробляю план на кожен місяць, в якій обов’язково включаю усі напрями роботи по розвитку творчої активності учнів.

Результативність і практична значимість.

Зрівняльний аналіз результатів діагностичних обстежень, проведених серед учнів групи 11 МПАЛ на першому курсі і через рік показав, що робота у напрямку розвитку творчих здібностей дає змогу активізувати раніше схований потенціал підлітків, вони досягають значних успіхів.

Група в друге займає перше місце серед ліцею у спортивних змаганнях, перемагає у конкурсі «Козацькі розваги», займає перше місце в ліцеї у конкурсі стінгазет присвячених «Дню автомобіліста». Головне те що учні повірили у свої сили.

Це підтверджується:

  • результатами соціометрії, за якою серед учнів на першому курсі 20,2% були знехтуваними, то на сьогоднішній час лише 7,1%

  • адекватна самооцінка підвищилася у 26 % учні;

  • кількість учнів які вдоволені своїм морально-емоціональним самопочуттям в ліцеї, зросла з 74 % до 84,3%;

Аналізуючи одержані результати, можна відмітити якщо на початку 1 курсу навчання більшість учнів були пасивні то через 1,5 роки творча активність значно зросла. Зрівняльний результат діагностичних обстежень наочно відображений у діаграмах і графіках.

СДЕЛАТЬ ТАБЛИЦУ СОЦИОМЕТРИИ

Схема соціометричного статусу учнів групи № 9

Таким чином, аналіз результатів доводить значимість розвитку активності учнів.

Результати експериментальної частини досвіду лягли в основу розробки:

 • тесту «Чи є у вас артистичні здібності?»;

 • тесту «Буде – як море по-коліно», який допоможе виявити інтелектуальні можливості дитини;

 • анкети «Твоя життєва позиція», яка може бути використана для аналізу емоційного самопочуття підлітка в учнівському колективі;

 • анкета «Ваша дитина», яка може вам відкрити відносини між батьками і дітьми;

 • психолого-педагогічної характеристики особистості підлітка, використання якої допоможе всебічно вивчити особливості підлітка, нахили та інтереси учня.

Перспективи роботи.

Аналізуючи досвід практичної роботи, я намітила перспективи на майбутнє:

 1. Виходячи з того, що проведена робота дає позитивний результат, тобто є ефективною, вважаю доцільно продовжити роботу в зворотному напрямку.

 2. Буде продовжена розробка конкурсів, класних годин, виховних заходів спільно з викладачами загальноосвітніх і спеціальних дисциплін.

 3. Виходячи з запитів педагогів і батьків, планується проведення батьківських зборів з залученням психолога, представників правоохоронних органів та органів юстиції.

 4. Доцільно продовжити виставки робіт з техніки та народно-прикладного мистецтва, професійних досягнень учнів, кращих творів, рефератів, конспектів, проводити предметні тижні.

 5. Вважаю, що співпраця з педагогами інших ліцеїв, їх досвід надихне мене на нові успіхи й досягнення.

Рекомендації по можливості відтворення досвіду в масовій педагогічній практиці.

Запропонований досвід легко передається й опановується тими, хто хоче його застосувати. Практична цінність полягає:

 • В розробці методичних рекомендацій до проведення конкурсу «Батьки і діти»;

 • В розробці класної години «Українські вечорниці»;

 • В розробці тестів;

 • В розробці бесіди «Зрозуміти себе»;

 • В розробці анкет.

Мій досвід роботи довів, що успіх у розвитку творчої активності учнів залежить від:

  • Знань теоретичної бази по даному питанню;

  • Наявність учбово-матеріальної бази ліцею;

  • Особистих якостей класного керівника.

Станьте суфлером для своїх вихованців і ваш правильний педагогічний вплив допоможе їм змінити свою долю!

РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА У НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ УЧНІВ

Методична комісія класних керівників ліцею

Адміністрація, педагогічна рада

Психолого-педагогічні семінари в ліцеї

Методичні розробки та психолого-педагогічна література

Теоретична база

Викладачі, майстри в\н

Уроки виробничого навчання

Предметні гуртки

Учнівський колектив

Робота з блоками здібностей

Колективи художньої самодіяльності, секції та гуртки

Актив групи

Батьки

Батьківська рада

Батьківські збори

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота

Психолого-педагогічна характеристика особистості підлітка

Навчальна діяльність

Успішність

Бажання вчитися

Активність на уроках

Пам'ять

Поведінка на уроці

Наполегливість у виконанні д\з

Трудова діяльність

Участь у суспільно-корисній діяльності

Успішність

Виконання трудових справ вдома

Вдоволення професійною роботою

Лінь

Інтереси

Навчальні

Читацькі

Мистецькі

Технічні

Спортивні

Громадські

Здібності

Інтелектуальні

Побутові

Творчі

Академічні

Художні

Психомоторні

Лідерство

Технічні

Моральна вихованість

Ставлення до зауважень

Прийняття порад

Самооцінка

Уміння володіти собою

Роздратованість

Колективізм

Місце у колективі

Задоволення колективом

Ставлення до товаришів

Взаємовідно-сини

Конфлікти

Людяність

Ставлення до протилежної статі

Ідейна спрямованість

Патріотизм

Повага до старших

Чуйність

Ввічливість, чемність

Щидрість

Скромність

Власна гідність

Загальний розвиток

Спостереж-ливість

Начитаність

Самокритич-ність

Кмітливість

Дотепність

Гумор

Вміння спілкуватися

Жвавість

Стриманість

Упевненість у собі

Наполегливість

Витримка

Рішучість

Ініциативність

Дайте адекватну оцінку від 0 до 5 індивідуально-психологічним властивостям, які притаманні даному підлітку. Доцільно заповнювати анкету паралельно з учнем, це допоможе виявити завищену або занижену самооцінку учня. (роз’ясніть учню, які саме здібності відносяться до нього).

Анкета з учнями

«Твоя життєва позиція»

 1. Хотіли б ви народитися заново та почати нове життя?

 2. Є у вас хобі?

 3. Вважаєте ви себе нещасливим?

 4. Чи подобаєтеся ви собі?

 5. Як ви вважаєте, яка найкраща риса у вашому характері?

 6. Найгірша?

 7. Радієте ви коли вам заздрять?

 8. Бажаєте ви досягнути успіху в житті?

 9. Чому ви прийшли вчитися до МПАЛ?

 10. Ви з радістю ідете на уроки?

 11. що вас гнітить у колективі?

 12. Є у вас вороги серед учнівської групи?

 13. хотіли б ви навчатися в інший групі?

 14. Чи радієте ви за успіхи учнів групи?

 15. де тобі краще: вдома чи у ліцеї?

 16. на твою думку стане колектив групи на твій захист, якщо ти здійсниш поганий вчинок?

Анкета з батьками

«Ваша дитина»

 1. яка у вас освіта?

 2. які нахили проявляла ваша дитина у шкільному віці?

 3. які гуртку вона відвідувала?

 4. Є у вас проблеми у вихованні підлітка?

 5. Чи розповідає ваша дитина про свої проблеми?

 6. Чи даєте ви поради дитині? Нотації?

 7. Є у вашої дитини друзі, які вам не подобаються?

 8. Допомагає дитина вам у господарстві? Як?

 9. Я к ви вважаєте, що не вистачає вам у вихованні своєї дитини? (час, терпіння, педагогічних знань, розуміння сучасного покоління).

 10. яке у вас хобі?

 11. Згадайте, чи поводилися ви у юності так само, як ваша дитина?

 12. довіряєте чи ви своїй дитині?

 13. розповідаєте чи ви про свою молодість?

 14. Допомагаєте чи ви при підготовці домашнього завдання?

 15. ваша дитина саме така про яку ви мріяли?

 16. чи вам не спадало на думку, що ваша дитина вчить вас?

 17. вас гнітить, що вашу дитину не адекватно оцінюють?

 18. чи траплялося вас довіряти вашій дитині секрет про, якій ви не розповідали нікому?

 19. На вашу думку чи зможе класний керівник допомогти вам у вихованні вашої дитини?

Соціометрія статусу учня у групі

Роздано список учнів, якщо ви вважаєте запитання притаманне даному підлітку ставите «+». Анкета проводиться на початку І курсу і на при кінці І півріччя ІІ курсу.

 1. З ким з групи ви хотіли б опинитися на безлюдному острові?

 2. Кого з групи ти вважаєш хорошою людиною?

 3. кому з групи ти довірив би свій секрет?

 4. кому першому ти розповіси про радісну звістку?

 5. кого ти вважаєш красивим чоловіком?

 6. кого ти вважаєш веселим?

 7. кого ти вважаєш чесним?

 8. Кого ти вважаєш непримітним «пустим місцем»?

 9. Кого ти вважаєш відповідальним?

 10. Кого ти вважаєш недисциплінованим?

 11. Кого ти вважаєш важким?

 12. Кого в групі ти вважаєш зайвим?

Тест

«Ведучий чи відомий»

Кожний з нас піддається впливу інших людей і в свою чергу впливає на них з тією чи іншою метою. Якщо ви хочете знати, володієте ви нахилом впливати на оточуючих, пропоную відповісти на завдання «так» 5 балів, «ні» 0 балів.

 1. Як на вашу думку підійшла би вам професія актора чи політика?

 2. Чи можете ви розмовляти про ваші інтимні проблеми з чужими людьми?

 3. Зразу ж ви реагуєте на не правильну трактовку ваших слів чи поведінку?

 4. Заздрите ви успіху інших у тій сфері де самі б хотіли його добитися?

 5. Любите ви займатися важкою справою, щоб показати , що ви здатні на це?

 6. Хотіли б ви попасти у книгу рекордів Гіннеса?

 7. Часто ви міняєте друзів?

 8. Любите ви самотність?

 9. Подобається вам робити що-небудь кожен раз по новому?

 10. Робити ви зауваження тому у кого на вашу думку завищена самооцінка?

 11. Подобається вам демонструвати, що ваш суперник виявився неправим?

Від 35 до 55 балів.

Ви – людина, яка має хороші задатки що ефективно впливають на оточуючих, змінювати їх думки, радити їм, керувати ними.

В взаємовідношеннях з людьми ви почуваєте себе впевнено. Ви переконані що людина не повинна замикатися у собі триматися у стороні і думати тільки про себе. Ви почуваєте у собі потреби щось роботи для інших, керувати ними, вказувати на помилки, вчити їх, щоб пробуджувати інтерес до навколишнього світу: і в такому разі з тими хто не має ваші принципи. Їх потрібно переконувати, і ви це вмієте. Але потрібно слідкувати за ними, щоб ваше відношення до людей не прийняло крайніх проявів. До ви можете перетворитися на фанатика або тирана.

Від 0 до 35 балів.

На жаль ви буваєте мало переконливі, тоді коли ви абсолютно праві. Ви вважаєте що ваше життя повинно бути побудовано на принципах дисципліни, здорового глузду, і хороших звичок, а його течія повинна бути добре прогнозуюча. Ви не любите робити що-небудь через силу. Ви буваєте часто невпевнені у собі і через це не можете досягнути наміченого, в результаті залишаєтесь несправедливо обділені.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»