. Соціальні чинники здоров'я. Соціальна безпека населеного пункту. Держава на захисті прав дитини. Клініки, дружні для молоді. Вплив засобів масової інформації на здоров’я

Опис документу:
Мета: дати уявлення про соціальні чинники здоров'я, ознайомити з ознаками безпечного і небезпечного соціального середовища, поняттям «клініка, дружня для молоді»; вчити розпізнавати позитивні й негативні впливи соціального ото- чення; розвивати аналітичне мислення, навички впевненої поведінки; виховува- ти рішучість, упевненість у власних можливостях.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема. Соціальні чинники здоров'я. Соціальна безпека населеного пункту.

Держава на захисті прав дитини. Клініки, дружні для молоді. Вплив засобів

масової інформації на здоров’я

Мета: дати уявлення про соціальні чинники здоров'я, ознайомити з ознаками

безпечного і небезпечного соціального середовища, поняттям «клініка, дружня

для молоді»; вчити розпізнавати позитивні й негативні впливи соціального ото-

чення; розвивати аналітичне мислення, навички впевненої поведінки; виховува-

ти рішучість, упевненість у власних можливостях.

Обладнання: ілюстративний матеріал, таблиця «Особливості життя в населе-

них пунктах», пам'ятки з координатами найближчих клінік, дружніх до молоді

(за кількістю учнів), Конвенція ООН про права дитини, знаки, що ілюструють

права дитини, інформаційно-довідкові картки для роботи у групах.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Привітання, створення позитивного настрою

В Ізраїлі, вітаючись, люди одне одному говорять: «Мир вам!». Привітаймося

по-ізраїльськи!

II. Активізація чуттєвого досвіду, опорних знань учнів

1. Бесіда

У наш цивілізований, технічно розвинений час людство залишається залежним

від явищ, які досить часто мають катастрофічний характер. Посилення антропо-

генного тиску на природу спричинило її руйнування. Це поставило під загрозу

здоров'я та життя людей, існування людської цивілізації.

Якого походження можуть бути небезпеки повсякденного життя?

(Природного (біологічного як складової), техногенного, соціального ( антро-

погенного ).)

2. Робота з ілюстративним супроводом

— Розгляньте запропонований ілюстративний матеріал і оберіть той, що, на ва-

шу думку, показує джерела соціальних небезпек. (Бродяжництво, проститу-

ція, алкоголізм, злочинність, страйки, війни тощо)

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Вправа «Мікрофон»

Соціальні установки, моделі поведінки та способу життя формуються в ранньо-

му віці. Тому дуже важливо знати, які фактори мають визначальний вплив на

поведінку щодо збереження та зміцнення здоров'я.

♦ Якої ви думки з приводу почутого?

IV. Повідомлення учням теми, мети та завдань уроку

Для розгляду на уроці окреслено коло питань, пов'язаних зі здоров'ям та поведі-

нкою молодих людей.

V. Осмислення учнями знань

1. Вступна бесіда

♦ Пригадайте, що означає поняття «безпека».

Суттєво впливають на стан здоров'я населення чинники соціального середови-

ща: демографічна та медична ситуації, духовний та культурний рівень, матеріа-

льний стан, соціальні відносини, засоби масової інформації, урбанізація, конф-

лікти тощо.

2. Поняття «соціальні чинники здоров'я»

Соціальні чинники — це прояв соціальних умов для конкретної людини: умови

праці та відпочинку, житло, харчування, освіта, виховання тощо.

3. Поняття «соціальна безпека населеного пункту»

Знаючи, що таке соціальна небезпека, сформулюйте визначення поняття «соціа-

льна безпека населеного пункту».

Особливості життя в населених пунктах

Велике місто Малий населений пункт

Велика територія Мала територія

Люди погано знають одне одного Люди добре знають одне одного

Значна кількість потенційно

кримінальних зон

Менша.кількість потенційно

кримінальних зон

Роз'єднаність людей Контактність населення

Слабкі міжособистісні контакти Тісна контактність населення

Обмеженість поширення інформації

про криміногенні ситуації

Швидке поширення інформації

побутового і кримінального характеру

Відносно близьке розташування

правоохоронних органів

Віддалене розташування

правоохоронних органів

Широкі можливості сповіщення

правоохоронних органів

Обмежені можливості сповіщення

правоохоронних органів

Широкі можливості реагування

правоохоронних органів

Обмежені можливості реагування

правоохоронних органів

4. «Юридична консультація» (ілюстративний супровід)

Група «юристів», що заздалегідь «озброїлася» відповідними матеріалами, від-

повідає на запитання з теми «Держава на захисті прав дитини». Відповіді ґрун-

туються на відповідних статтях Конвенції ООН про права дитини.

Приклади запитань

♦ Як держава захищає права дитини в сім'ї?

♦ Що таке опіка, піклування, усиновлення?

5. Оздоровлювальна вправа. Руханка «Кораблі та скелі»

Учні об'єднуються у дві групи. Перша група — «кораблі», друга — «скелі».

«Скелі» присідають по класу в довільному порядку, «кораблі» заплющують очі

та хаотично пересуваються кімнатою. Під час наближення до них «корабля»

«скелі» шиплять, імітуючи звук, із яким «хвилі набігають на скелі». Мета

«скель» —,не допустити «аварії» «корабля».

Потім гравці міняються ролями.

6. Клініки, дружні для молоді

«Клініка, дружня для молоді» (КДМ) — це проект ЮНІСЕФ, створений з ме-

тою збереження фізіологічного та психологічного здоров'я підлітків та молоді

від 14 до 24 років.

До послуг клієнтів безкоштовні, кваліфіковані консультації медичних фахівців.

Клініка працює за принципами безвідмовності, доброзичливості, конфіденцій-

ності, анонімності, неупередженості підходу до відвідувача, добровільності

відвідування та доступності.

VI. Узагальнення та систематизація знань

1. Аналіз сюжету казки з використанням здобутих знань

— Пригадайте відому казку про Попелюшку. Чи були дотримані її права? Чи

змогла б вона себе захистити? Як саме?

2. Робота у групах. Аналіз розповіді підлітка про враження від візиту до

КДМ

Клас об'єднується у три групи: «+», «-», «Опоненти».

Завдання: група «+» проголошує переваги КДМ для підлітків; група «-» нази-

ває недоліки користування послугами КДМ для підлітка; група «Опоненти»

мають висловлювати протилежні аргументи на кожну тезу висловлювань обох

груп.

Інформаційно-довідкові картки для роботи у групах «Клініки, дружні для

молоді» Погляд підлітка

«Заклад я знайшла майже одразу, бо вивіска з назвою «Клініка, дружня для мо-

лоді» виднілася ще біля арки, тому можна було здогадатися, що вхід із двору.

Потім піднялася на другий поверх, плакати біля дверей дали зрозуміти, що все-

таки потрапила туди, куди потрібно. Лікар-психолог зустріла мене доброзичли-

во, склала приємне враження, тому було зручно ставити будь-які питання щодо

роботи клініки. Я дізналася, що тут безкоштовно приймають клієнтів від 14-ти

до 24-х років лікарі: гінеколог, уролог, дерматовенеролог, лікар УЗД та психо-

лог. Молодь може отримати консультацію, огляд та деякі лабораторні обстеже-

ння. Потім на моє прохання були надані координати усіх КДМ у нашому місті».

Переваги КДМ

Головні плюси «Дружньої клініки для молоді» (на відміну від районної) — ано-

німність, конфіденційність, доброзичливість, безвідмовність, безкоштовність.

Справді, отримати допомогу може будь-хто незалежно від статі, соціального

статусу, етнічної належності без документів або фінансового забезпечення. Це

захищає клієнта від думок, які зазвичай установлюють бар'єр під час відвідува-

ння лікарні: «Мені соромно, раптом хтось дізнається про мою хворобу. Краще

не піду, можливо, я і не хворію...» або «Мабуть, це дорого, в мене зараз немає

грошей...» Спеціалісти виділяють близько 30-ти хвилин на одного клієнта, а

психолог — навіть 1 годину. У клініці немає черг, лікарі приймають за записом

— це убезпечує від зайвих поглядів та втрати часу. Всі медичні працівники пе-

ред прийняттям на роботу пройшли тренінг щодо дружнього ставлення до кліє-

нта, тому молодь захищена від упередженого ставлення і осуду.

Недоліки КДМ

Молодь малопоінформована про існування клініки. Державний заклад не завж-

ди має належну рекламу, хоча своїми силами персонал надає інформацію про

клініку через мережу «ВКонтакті», співпрацює із соціальними службами для

сім'ї, дітей та молоді, навчальними закладами міста. У клініці надають кон-

сультацію, огляд та деякі лабораторні обстеження, але не у всіх випадках мо-

жуть лікувати клієнта через вузький спектр послуг. У таких випадках, як, при-

міром, вагітність, клініка перенаправляє дівчину в жіночу консультацію, де

вже, можливо, будуть потрібні кошти. Через брак фінансування апарати не оно-

влюються (тому і спектр послуг не розширюється), пацієнти іноді самі купують

одноразові засоби медичного призначення на прийом (наприклад, шприци, гу-

мові рукавички тощо). Часто тільки гінеколог та психолог працюють із понеді-

лка по суботу, уролог і лікар УЗД приймають двічі на тиждень, дерматовенеро-

лог — раз, що не дуже зручно.

Але...

У будь-якому разі добре, що існують клініки, де є безкоштовна допомога в діаг-

ностиці низки захворювань. Констатація наявності хвороби — перший крок до

лікування. Здоров'я — безцінний дар, який потрібно берегти. Тому не треба бо-

ятися або соромитися попросити поради. Адже, чим швидше отримаєш відпо-

відь, тим швидше вирішиться проблема. Добре, що вони є.

VII. Підбиття підсумків уроку

1. Вручення пам'яток із координатами найближчих клінік, дружніх до мо-

лоді

2. «Мікрофон»

♦ Де ми можемо застосувати знання та компетенції, систематизовані під час

уроку?

VIII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника § 23.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
4
міс.
0
7
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!