• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Самоосвіта
  • Шляхи формування й удосконалення професійної компетентності вчителя з метою соціалізації учнів у сучасному освітньому просторі та житті.

Шляхи формування й удосконалення професійної компетентності вчителя з метою соціалізації учнів у сучасному освітньому просторі та житті.

Опис документу:
Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів. Орієнтовний план реалізації самоосвіти вчителів. Схема самоаналізу уроку. Рекомендована література щодо організації самоосвітньої діяльності вчителів. Анкета, яка спонукає вчителів до самоосвіти.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Шляхи формування й удосконалення професійної компетентності вчителя з метою соціалізації учнів у сучасному освітньому просторі та житті.
Слайд № 1

Шляхи формування й удосконалення професійної компетентності вчителя з метою соціалізації учнів у сучасному освітньому просторі та житті.

• « Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру»...
Слайд № 2

• « Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру». Закон України « Про освіту» • « Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти » Національна доктрина розвитку освіти

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів.
Слайд № 3

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів.

Самоосвіта вчителя є основною формою підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного до...
Слайд № 4

Самоосвіта вчителя є основною формою підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Самоосвіта здійснюється індивідуально або колективно. Суто індивідуально її може виконувати високорозвинена особистість, діяльність якої продуктивна і творча.

Розглянемо самоосвітню діяльність як сукупність декількох «само»:  Самооцінка – вміння оцінювати свої можливості;  Самооблік – вміння брати до ув...
Слайд № 5

Розглянемо самоосвітню діяльність як сукупність декількох «само»:  Самооцінка – вміння оцінювати свої можливості;  Самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей;  Самовизначення – вміння вибирати своє місце в житті, в суспільстві, усвідомити свої інтереси;  Самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність;  Самореалізація - реалізація особистістю своїх можливостей;  Самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та недоліки власної роботи;  Самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність;  Саморозвиток – результат самоосвіти.

У педагогічній літературі виділяються такі принципи самоосвіти вчителя: 1. Принцип цілісності ( системність самоосвітньої діяльності ). 2. Принцип ...
Слайд № 6

У педагогічній літературі виділяються такі принципи самоосвіти вчителя: 1. Принцип цілісності ( системність самоосвітньої діяльності ). 2. Принцип діяльності ( практична спрямованість роботи ). 3. Принцип мобільності ( відповідність змісту самоосвіти рівню професійної компетентності). 4. Принцип самореалізації ( впровадження в життя своїх внутрішніх можливостей та здібностей). 5. Принцип самореалізації ( здатність особистості раціонально організувати свою діяльність).

Основні принципи організації самоосвітньої роботи вчителів 1. Взаємообумовленість мети, суті, змісту, структури методичної роботи і суспільних потр...
Слайд № 7

Основні принципи організації самоосвітньої роботи вчителів 1. Взаємообумовленість мети, суті, змісту, структури методичної роботи і суспільних потреб, педагогічної практики. Цей принцип вимагає, зокрема, єдності ідейно-політичної та професійної підготовки педагога, посилення уваги до методологічних знань. 2. Безперервність і систематичність підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників упродовж всієї педагогічної діяльності. 3. Комплексне вивчення питань соціології, психології, дидактики, теорії виховання, наукових основ викладання навчальних предметів та поєднання науково-теоретичної підготовки з оволодінням уміннями та навичками, необхідними в педагогічній діяльності. 4. Випереджальний характер підвищення кваліфікації педагога, своєчасне отримання наукової інформації, рекомендацій психолого-педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду. 5. Урахування рівня підготовки та індивідуальних інтересів учителів, диференціація змісту і методів методичної роботи. 6. Узгодженість і наступність підрозділів методичної роботи та курсової підготовки, ретельне виконання вчителями курсових завдань, що дає змогу ліквідувати розрив між практичною діяльністю педагога, узагальнення його досвіду, тобто формування творчого мислення педагога. 7. Взаємозв’язок методичної роботи з творчими пошуками окремих педагогів і всього колективу.

Аспекти вибору змісту і форм самоосвітньої роботи вчителів • Опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів з питань освіти; • Вивчення...
Слайд № 8

Аспекти вибору змісту і форм самоосвітньої роботи вчителів • Опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів з питань освіти; • Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем ( у відповідності до науково-методичної проблеми школи ); • Вивчення передового педагогічного досвіду; • Робота над індивідуальною психолого-педагогічною проблемою, докурсовим та післякурсовим завданням.

Основні компоненти самоосвітньої діяльності
Слайд № 9

Основні компоненти самоосвітньої діяльності

Стартовий інтелектуальний потенціал – це певний обсяг знань, умінь та навичок, набутих учителем. Знання – фундамент пізнавальної діяльності. При по...
Слайд № 10

Стартовий інтелектуальний потенціал – це певний обсяг знань, умінь та навичок, набутих учителем. Знання – фундамент пізнавальної діяльності. При постійному саморозвитку вчителя постійно удосконалюється рівень інтелектуальної компетентності вчителя, а саме: • стан науково-теоретичної підготовки; • стан психолого-педагогічної підготовки; • стан методичної підготовки; • стан технологічної підготовки.

Мотиви формування безперервної самоосвіти. Під мотивацією розуміють сукупність внутрішніх та зовнішніх сил, які збуджують педагога до діяльності та...
Слайд № 11

Мотиви формування безперервної самоосвіти. Під мотивацією розуміють сукупність внутрішніх та зовнішніх сил, які збуджують педагога до діяльності та надають їй певного смислу. Серед мотивів найчастіше зустрічаються: • прагнення до постійного самовдосконалення; • прагнення до самовираження ; • прагнення самореалізації та самоствердження особистості; • професійне зростання; • розширення кругозору; • підвищення рівня розвитку усіх видів компетентностей; • наявність пізнавальної зацікавленості; • створення позитивного іміджу серед учнів, батьків, колег; • підвищення кваліфікаційної категорії під час атестації; • отримання нагород; • підвищення особистісного рейтингу на різних рівнях підпорядкування. Психологи виділяють в структурі мотивації такі компоненти: - самосвідомість, - самовиховання, - самонавчання.

3. Навички самостійного оволодіння знаннями – це навички, набуті людиною на підставі власних психофізіологічних особливостей та удосконалені у проц...
Слайд № 12

3. Навички самостійного оволодіння знаннями – це навички, набуті людиною на підставі власних психофізіологічних особливостей та удосконалені у процесі життєдіяльності: • читання; • слухання; • спостереження; • експеримент. 4. Уміння розумової діяльності: • чуттєве пізнання; • техніка мислення; • вибір проблем та шляхів рішення. 5. Уміння самоорганізації пізнавальної діяльності – це вибір джерел пізнання: • вибір форм самоосвіти; • планування; • організація робочого місця; самоорганізація; • самоаналіз; самоконтроль.

Робота над індивідуальною методичною проблемою Самоосвіта Підсилення наукової обізнаності Підсилення практичного досвіду Презентація індивідуальног...
Слайд № 13

Робота над індивідуальною методичною проблемою Самоосвіта Підсилення наукової обізнаності Підсилення практичного досвіду Презентація індивідуального доробку Колективна, індивідуальна творчість МК школи та міста Семінари-практикуми Інструктивно-методичні наради Науково-практичні конференції Взаємо відвідування уроків Психолого-педагогічні семінари Педагогічні ради Педагогічні читання Огляд літератури і педагогічної преси Захист педагогічних ідей Методичний фестиваль Творчі звіти Виступи на семінарах Випуск методичних Бюлетенів публікації Методичні тижні Узагальнення передового педагогічного досвіду Ділові ігри Конкурси професійної майстерності Самопрогнозування Самоцілепокладання Самооцінка Самокорекція Самоконтроль Самоаналіз Напрямки реалізації самоосвітньої діяльності вчителів

Орієнтовний план реалізації самоосвіти вчителів № п/п Зміст заходів Мета заходу Результат 1. Збір інформації щодо організації самоосвіти Аналіз осн...
Слайд № 14

Орієнтовний план реалізації самоосвіти вчителів № п/п Зміст заходів Мета заходу Результат 1. Збір інформації щодо організації самоосвіти Аналіз основних інформаційних джерел, методичної літератури, документів, перспективних ідей Скласти перелік основних джерел для інформування педколективу 2. Створення плану науково-методичної роботи школи Діагностування індивідуальних можливостей учителів Надання допомоги у складанні індивідуальних планів самоосвіти 3. Створення системи семінарів-тренінгів Підвищення професійної майстерності вчителів-предметників Втілення перспективних педагогічних ідей у шкільну практику 4. Організація обміну досвідом Висвітлення надбань членів педагогічного колективу Індивідуалізація роботи з учителями 5. Проведення педагогічних рад Узагальнення роботи вчителів школи, методичних об’єднань, творчих груп Удосконалення і конкретизація роботи

План самоосвіти Моніторинг самоосвіти вчителя Діагностична карта педагогічної оцінки та самооцінки готовності вчителя до саморозвитку Анкета, яка с...
Слайд № 15

План самоосвіти Моніторинг самоосвіти вчителя Діагностична карта педагогічної оцінки та самооцінки готовності вчителя до саморозвитку Анкета, яка спонукає вчителів до самоосвіти Анкета для вчителів

Самоаналіз уроку як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя Професійний самоконтроль учителя за досягненням результату навчанн...
Слайд № 16

Самоаналіз уроку як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя Професійний самоконтроль учителя за досягненням результату навчання – це форма педагогічної діяльності, що включає в себе усвідомлене, професійно орієнтоване на кінцевий результат планування та регулювання пізнавальної діяльності учнів. У процесі підвищення ефективності діяльності вчителя самоаналіз уроку найбільш ефективно й безпосередньо впливає на остаточні результати навчально-виховного процесу, тому що він є одним з найголовніших способів управління якістю викладання, формує якість знань учнів та рівень їхньої вихованості. Схема самоаналізу уроку № 1 Схема самоаналізу уроку № 2

Рекомендована література щодо організації самоосвітньої діяльності вчителів Рекомендована література щодо організації самоосвітньої діяльності вчит...
Слайд № 17

Рекомендована література щодо організації самоосвітньої діяльності вчителів Рекомендована література щодо організації самоосвітньої діяльності вчителів   Квардіціус Л.В. Професійна самоосвіта вчителя. «Управління школою», № 13, 2006 р. Ткаченко Т. Робота з педагогічними кадрами. «Управління школою», № 4 , 2006 р. Тевлін Б.Л. Професійна підготовка вчителів. Харків « Основа », 2006 р. Григора В.В. Робота з педагогічними кадрами. Харків « Основа », 2006 р. Скорик Т. Вивчення мотивації творчої педагогічної діяльності. «Управління школою».,№ 10-12, 2006 р. Радченко А.Є. Організація самоосвітньої діяльності вчителів на моніторинговій підставі. «Управління школою», № 26-28, 2005 р. Бумагіна О. Самоосвіта вчителів. « Завуч», № 36, 2002 р. Тевлін Б.Л. Організація методичної роботи в школі. « Завуч », № 8, 2004 р. Кир’янова І.В. Організація методичної роботи в школі. « Управління школою», № 11, 2004 р. Масликова І. Модель педагогічного керівництва самоосвітньою діяльністю педагогів у системі методичного менеджменту. « Управління школою », №11, 2004 р. 11. Мануйленко С.В. Організація методичної роботи у школі. Карта підвищення кваліфікації та самоосвіти вчителів. « Управління школою », № 1, 2005 р. 12. Радченко А.Є. Моніторинг професійної педагогічної компетентності вчителя. « Управління школою», № 35-36, 2005 р.

додатки
Слайд № 18

додатки

Схема самоаналізу уроку № 1 Загальна структура уроку . Основна дидактична мета уроку: його місце в системі уроків з теми, основні моменти уроку, до...
Слайд № 19

Схема самоаналізу уроку № 1 Загальна структура уроку . Основна дидактична мета уроку: його місце в системі уроків з теми, основні моменти уроку, дозування часу, дотримання основних вимог до оформлення уроку, використання часу на уроці. Реалізація основної дидактичної мети уроку. Виконання вимог програми, співвідношення матеріалу, поясненого на уроці і даного на самостійну роботу, організація сприйняття, уваги, пізнавального інтересу, організація первинного закріплення матеріалу, перевірка якості знань, використання розділу і програм, вимоги до знань, опитування учнів. Розвивальний аспект уроку. Залучення учнів до здійснення основних розумових операцій, подолання посильних труднощів, розвиток пізнавальної самостійності й послідовності, науковості, міцність знань. Дотримання основних принципів дидактики. Принцип наочності, свідомості і активності в роботі вчителя і учнів, доступності і посильності, систематичності і послідовності, науковості, зв’язку теорії з практикою, міцності знань. Методи навчання. Методи введення нового матеріалу, закріплення і вироблення вмінь і навичок, контролю; відповідність методів загальної спрямованості навчання дидактичній меті; залежність вибору методів навчання від матеріального забезпечення навчального процесу. Виховний аспект уроку. Використання виховних можливостей змісту навчального матеріалу, формування світогляду, зв'язок із життям, виховання сумлінного ставлення до праці, навчання, використання виховної можливості оцінки, виховний вплив особистості вчителя. Вчитель на уроці. Підготовка до уроку, роль конспекту, види діяльності на уроці, контакт із класом, індивідуальний підхід до учнів, значення предмета, захопленість ним, зовнішній вигляд учителя. Робота учнів на уроці. Підготовка учнів до уроку, активність на різних етапах уроку, види діяльності, культура мови, дисципліна, ставлення до предмета, динаміка працездатності, моменти найвищої активності, зниження працездатності, їхні причини, рівень сформованості вміння вчитися. Гігієнічні умови уроку. Приміщення, його основна оснащеність, меблі, дотримання принципу розташування, розклад на день, вплив гігієнічних умов на динаміку працездатності на уроці.  

Схема самоаналізу уроку № 2 Яке місце цього уроку в темі, розділі, курсі? Його зв'язок із попередніми уроками. Які особливості класу було враховано...
Слайд № 20

Схема самоаналізу уроку № 2 Яке місце цього уроку в темі, розділі, курсі? Його зв'язок із попередніми уроками. Які особливості класу було враховано під час планування уроку ? Які завдання планувалося вирішувати на уроці? Чим зумовлений такий вибір завдання? Чим зумовлені вибір структури і типу уроку ? Чим зумовлений вибір змісту, форм і методів навчання ( за елементами уроку )? Які навчально-матеріальні, гігієнічні, морально-психологічні, естетичні й тимчасові умови було створено на уроці? Наскільки вони сприяли успішній роботі? Чи були відхилення від плану уроку? Чому ? які саме ? Як можна оцінювати результати уроку? Чи вирішено його завдання? Чи не було перевантаження учнів? Які висновки на майбутнє можна зробити з результатів уроку ?

Анкета для вчителів Які форми самоосвіти, підвищення кваліфікації є для Вас найбільш ефективним? 2. Яку педагогічну, психологічну і методичну літер...
Слайд № 21

Анкета для вчителів Які форми самоосвіти, підвищення кваліфікації є для Вас найбільш ефективним? 2. Яку педагогічну, психологічну і методичну літературу Ви читаєте? а) систематично б) періодично 3. Чи використовуєте Ви досвід вчителів своєї школи? 4. До кого із вчителів школи Ви звертаєтесь за порадою і з яких питань? 5. Кого із вчителів своєї школи Ви назвали б майстром-педагогом? 6. Які проблеми навчання і виховання школярів вас найбільше хвилюють ? 7. Що найкраще виходить у Вас при проведенні уроків? 8. Що найкраще виходить у Вас при проведенні виховної роботи? 9. Які труднощі у вашій роботі і чим Ви їх пояснюєте? 10. Чи бувають у вашій роботі складні ситуації? У чому вони полягають? 11. Виховання яких рис в особі школяра створюють Вам найбільші труднощі? 12. Що не задовольняє вас у роботі? 13. У чому Ви вбачаєте найбільший прояв формалізму в роботі школи, вчителя? 14. Як позбавитись від формалізму в роботі вчителя? 15. Чи є у Вас проблеми: а) у взаєминах з колегами по роботі б) у спілкуванні з учнями в) у спілкуванні з батьками 16. Які знання Ви б хотіли поповнити: а) шляхом самоосвіти б) у методоб’єднаннях в) на курсах перепідготовки 17. чи задоволені Ви своєю роботою? Якщо так, то напишіть, що приваблює Вас у роботі вчителя? 18. Як покращити роботу педколективу? 19. Якби Вам знову прийшлось вибирати професію, чи обрали б Ви професію вчителя?

Моніторинг самоосвіти вчителя
Слайд № 22

Моніторинг самоосвіти вчителя

Анкета 1. Які книги, статті зі свого фаху Ви прочитали за цей рік? ............................................................................... ...
Слайд № 23

Анкета 1. Які книги, статті зі свого фаху Ви прочитали за цей рік? ............................................................................... 2. Які матеріали з психології, методики, педагогіки Ви вивчили за цей рік? …………………………………………………………………… 3.Якою педагогічною технологією Ви володієте? …………………………………………………………………… 4. Які уроки потребують найбільшої теоретичної підготовки? …………………………………………………………………… 5. У чому Ваша творча вдача? …………………………………………………………………… 6. Які матеріали на виставку педагогічних ідей та знахідок Ви підготували за 5 років? ……………………………………………………………………

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»