Схема: Модель складових математичної компетентності учня

Опис документу:
Математична компетентність складає основу для формування ключових компетентностей. За С. Раковим, під поняттям «математична компетентність» розуміють спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і методи математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Модель складових математичної компетентності учнів

З практичної точки зору, компетентнісний підхід є засобом посилення
посиленням прикладного, практичного характеру всієї шкільної освіти (в тому числі і предметного навчання). Знання основних математичних законів та правил, кількісних методів дослідження, алгебраїчних обчислювальних прийомів є однією із найважливіших вимог до професійної діяльності сучасного фахівця.
Без базової шкільної підготовки із математики важко собі уявити успішне
навчання у ВНЗ або самореалізацію на ринку праці, оскільки математика формує саму систему інтелектуальних та моральних установок учня, розвиває певну інтуїцію. Математична компетенція учня сприяє адекватному застосуванню математики для вирішення проблем повсякденного життя. 

Математична компетентність – це здатність учня до правильного розв’язання запропонованих задач та ситуацій, вирішення реальних життєвих ситуацій, на основі глибоких і міцних знань із предмету, здобутих математичних навиків та умінь. Перейдемо до основних складових математичної компетентності. Раков С. виділяє в якості складових математичної компетенції: – процедурну компетентність – уміння розв’язувати типові математичні задачі; – логічну компетентність – володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень; – технологічну компетентність – володіння сучасними інформаційнокомунікаційними технологіями підтримки математичної діяльності; – дослідницьку компетентність – володіння методами дослідження соціально та індивідуально значущих завдань за допомогою ІКТ і математичних методів; – методологічну компетентність – уміння оцінювати доцільність використання математичних методів і засобів ІКТ для розв’язання індивідуально і суспільно значущих задач.

Прийнято виділяти три рівня математичної компетентності (за А.В. Хуторським):

– рівень відтворення,

– рівень встановлення зв’язків,

– рівень міркувань.

Перший рівень (рівень відтворення) – це пряме застосування в знайомій ситуації стандартних прийомів, відомих алгоритмів і технічних навичок, робота зі стандартними, знайомими виразами і формулами, безпосереднє виконання обчислень.

Другий рівень (рівень встановлення зв’язків) базується на репродуктивній діяльності щодо вирішення завдань, які, хоча і не є типовими, але все ж знайомі учням або тільки трохи виходять за рамки відомого.

Третій рівень (рівень міркувань) формується як розвиток попереднього 9 рівня. Для вирішення завдань цього рівня потрібні певна інтуїція, роздуми і творчість у виборі математичного інструментарію, самостійна розробка алгоритму дій.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»