Семінар - практикум для батьків " Готовність дітей до шкільного навчання - наша спільна турбота"

Дошкільна освіта

17.03.2021

58

0

6

Для кого: Дорослі
Опис документу:
Мета: сприяти підвищенню рівня компетентності батьків майбутніх першокласників щодо готовності дітей до навчання у школі,ознайомити батьків з компонентами готовності дітей до навчання в школі; сприяти усвідомленому розумінню батьками важливості дошкільного виховання перед вступом дітей до першого класу; надати практичні рекомендації щодо підготовки дитини до навчання; формувати відповідальне ставлення батьків до виховання своїх дітей; сприяти згуртуванню батьківського колективу; розвивати в прис
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Семінар – практикум для батьків:

«Готовність дітей до шкільного навчання – наша спільна турбота»

Мета: сприяти підвищенню рівня компетентності батьків майбутніх першокласників щодо готовності дітей до навчання у школі,ознайомити батьків з компонентами готовності дітей до навчання в школі; сприяти усвідомленому розумінню батьками важливості дошкільного виховання перед вступом дітей до першого класу; надати практичні рекомендації щодо підготовки дитини до навчання; формувати відповідальне ставлення батьків до виховання своїх дітей; сприяти згуртуванню батьківського колективу; розвивати в присутніх навички підтримки дітей у найважливіші моменти їхнього життя;

Повідомлення теми семінару – практикуму

Вступ дитини до школи є одним із надзвичайно важливих моментів у її житті. Завершується дошкільне дитинство, і розпочинається новий період, який передбачає багато змін в усіх сферах життєдіяльності дитини. Проте для того щоб навчання в першому класі стало початком нового етапу розвитку, дитина повинна бути готовою до нових форм співпраці з дорослими та однолітками. Отже, тема сьогоднішніх зборів: «Готовність дітей до шкільного навчання – наша спільна турбота».

Привітання: Сенкан

Шановні структура ,якого має такий вигляд ( сxема).Учасники, прошу презентувати себе, використавши сенкан,

1.Строфа – іменник, моє імя;

2.Строфа – 2-3 прикметники, які мене характеризують;

3.Строфа – 2- 3 дієслова,які найкраще окреслюють та розкривають мою діяльність;

4.Строфа – дієслово або фраза, яка найкраще передає моє ставлення до самого себе;

5.Строфа – синонім до іменника, у першому рядку.

Вправа «Правила роботи в групі»

Мета : встановлювати комфортні умови для роботи.

Для продуктивної співпраці нам потрібно розробити єдині правила,якими керуватимемося під час занять. Перед вами на аркуші правила,які я вам пропоную, а ви під час обговорення вирішите прийняти їх,або ні.

- бути активними;

- бути відкритими до нових знань;

- поважати думку інших;

- не відмовлятися від теми обговорення;

- дотримуватися регламенту.

(Учасники обговорюють кожне правило й дописують запропоновані)

Вправа «Асоціативні думки » (« Для мене школа – це….»)

Досить швидко минає час. Коли ми стаємо дорослими – він просто летить. Але спробуємо його хоч трішки сповільнити повернутись у своє шкільне дитинство. Згадаємо свої перші кроки в школі, свої відчуття, які ми в той час переживали. Спробуйте згадати свої шкільні роки та завершити фразу : «Для мене школа – це…»

Вправа «Портрет майбутнього першокласника»

Спробуємо створити : « Портрет майбутнього першокласника». Для цього вам потрібно розділитися на дві команди та виконати завдання.

(розділити батьків на дві команди за допомогою картинок.)

Перша група:

- Визначте й відтворіть на аркуші ватману особливості майбутнього першокласника, який на вашу думку, повністю не готовий до школи.

Друга група:

- Визначте й відтворіть на аркуші ватману особливості майбутнього першокласника, який на вашу думку, повністю готовий до школи.

(Обговорити результати)

Інформаційне повідомлення « Компоненти готовності дитини до школи»

Початкова школа – основа для подальшого навчання та виховання. Вона повинна бути частиною щасливого дитинства, а не приводом для розчарувань. Тому дуже важливо,настільки підготовленою до шкільного навчання прийде дитина. Від цього залежатиме, як складеться її подальша доля.

На сучасному етапі розвитку освіти єдиного визначення поняття готовності до навчання не існує. У сучасній науці розглядаються різі підходи. Але нині майже загальновизнано, що готовність до шкільного навчання – багатокомпонентне поняття, яке містить такі складові : морфологічну, соціальну та психологічну готовність. Кожна з цих складових передбачає цілий комплекс вимог і критеріїв, які постають перед дошкільником під час переходу до школи.

Морфологічна готовність визначається рівнем розвитку основних функціональних систем організму дитини, станом її здоровя та біологічним віком. Щоб дізнатися, чи подолала дитина цей важливий етап, застосовують:

- « Філіппінський тест». Запропонуйте дитині дістати правою рукою ліве вухо, провівши руку над головою. Апробуймо цей тест на собі (разом із психологом батьки виконують тест). Успішність виконання цього завдання свідчить про рівень розвитку кістяка, рівень дозрівання нервової системи, здатність головного мозку сприймати й опрацьовувати інформацію;

- кісткова зрілість, її зазвичай перевіряють за рівнем окостеніння кістяка лівої руки. Запропонуйте покласти ліву руку долонею вниз і по черзі піднімати пальці над столом, не відриваючи кисті від поверхні. Потім повторити за дорослим двома руками вправи « Перемога», « Ріжки»;

- зубна зрілість, її можна визначити у 2 роки ( чи з’явилися усі молочні зуби) і в 6 років( як відбувається зміна молочних зубів на постійні). Нормою вважають достатню для початку систематичного навчання в школі зміну чотирьох молочних зубів.

Соціальна готовність дитини до навчання передбачає сформованість у неї якостей, завдяки яким вона могла б спілкуватися з іншими дітьми.

Основними критеріями соціальної готовності є :

- уміння спілкуватися з дорослими та ровесниками;

- навички адекватної поведінки в громадських місцях;

- уміння підтримувати рівноправні стосунки з однолітками;

- готовність підкорятися інтересам і правилам групи.

Вправа «Спостереження»

Мета: учити учасників спостерігати та аналізувати ситуації.

Пригадайте будь – яку ситуацію спілкування вашої дитини. Поспостерігайте за нею. Основою для спостереження можуть бут такі запитання:

- Чи легко ваша дитина знайомиться з незнайомими дітьми?

- Чи подобається вона сама собі?

- Чи часто вона ображається і плаче?

- Чи бере участь в іграх-змаганнях?

- Чи є в дитини бажання грати з однолітками?

- Чи вміє володіти собою?

- Чи є в неї труднощі з мовленням?

- Чи є у вашої дитини друзі?

- Як дитина виходить із конфліктних ситуацій.

Під поняттям «психологічна готовність» дошкільного навчання розуміють складе новоутворення, яке охоплює всі сфери особистості дитини:

- фізична готовність;

- емоційно – вольову;

- мотиваційну;

- інтелектуальну, та є необхідною умовою для успішного введення дитини в навчальну діяльність.

Фізична готовність

- Одним із показників фізичної готовності є антропометричні параметри розвитку організму дитини (зріст, вага,кількість постійних зубів).

- Чудова фізична форма дитини є запорукою низького рівня втомлюваності під час шкільних уроків, і відповідно гарних результатів у навчально– виховному процесі.

- Добре розвинені мязи сприятимуть вправному володінню дитиною власним тілом під час ігор, змагань, взаємодії з товаришами.

- Для успішного володіння письмом важливим є розвиток дрібної моторики рук.

Емоційно – вольову готовність вважають сформованою, якщо дитина вміє ставити мету, намічає план дії, приймає рішення, докладає зусиль для його реалізації, долає перешкоди.

Компоненти емоційно – вольової готовності:

- уміння спілкуватися з однолітками;

- сформованість довільної поведінки, коли дитина діє за правилами;

- переважання емоційно – позитивного ставлення до нової діяльності;

- уміння керувати власними емоціями та почуттям;

- здатність до співчуття та співпереживання.

Загальновідомо, що складно навчити чомусь дитину, якщо вона сама до цього не прагне. Для успішного навчання дитина насамперед повинна прагнути до нового шкільного життя. Тому ще одним із необхідних і важливих компонентів психологічної готовності до навчання є мотиваційна готовність.

Мотиваційну готовність вважають сформованою,якщо в дитини є бажання ходити до школи, займатися з учителем,розвинуті необхідні форми спілкування з однолітками, є прагнення до здобуття знань, інтерес до навчальних занять.

Тому дуже важливо систематично ознайомлювати дошкільнят з особливостями шкільного навчання, сприяти створенню в них позитивного уявлення про школу та вчителів, розвивати пізнавальну активність.

Вправа «Негативні фрази»

Мета: визначити ,які словесні завдання негативно впливають на формування мотиваційної готовності.

Надзвичайно важливими для формування позитивного ставлення до школи є словесні завдання, які щодня говорять батьки своїм дітям.

- Які ви чули фрази,що негативно впливають на формування в дітей правильної мотивації до навчання?(відповіді батьків)

Одну з основних ролей у розвитку дітей відіграє сімя. Недопустимою помилкою дорослих є затримування пізнавальної мотивації в дітей, що охоплює ігнорування дорослими прагнення дитини до пізнання нового,а також такі негативні установки, як : «Не будеш вчитися, то…», «От підеш до школи, там тобі…», «Ти, напевно, будеш двієчником?...», «Учися так, щоб мені за тебе червоніти не доводилося!».

ЯК ЗБЕРЕГТИ ПОЗИТИВНУ МОТИВАЦІЮ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ

- Контролюйте свої почуття та емоції, ставтеся поблажливо до дитини та не робіть їй багато зауважень . Якщо постійно обсмикуватимете дитину, вона може перестати реагувати на ваші слова, не зважати на ваші оцінки.

- Низький бал – достатнє покарання для дитини. Тому не карайте її двічі за одні і ті самі помилки . Оцінку своїх знань дитина вже отримала в школі, а вдома вона потребує вашої допомоги та підтримки;

-Не порівнюйте дитину з іншими дітьми, відзначте лише її власні досягнення і хороші вчинки та порівнюйте їх із попередніми успіхами дитини;

-Не скупіться на похвалу . Кожну дитину є за що похвалити . Виділяйте в морі помилок острівець успіху.

- Навчайте дитину самостійно оцінювати її досягнення .

Самооцінювання – необхідний компонент уміння навчатися, а також основний засіб, щоб подолати труднощі.

Інтелектуальна готовність до навчання передбачає такі компоненти:

- рівень розвитку пізнавальних процесів;

- розвинене зв’язне мовлення, фонематичний слух, багатий словниковий запас;

- сформований світогляд, орієнтування в навколишній дійсності;

- спеціальні вміння;

- стійкий інтерес до знань, процесу їх здобуття завдяки додатковим зусиллям.

Вправи для розвитку інтелектуальної готовності : «Назви одним словом»

(н-д: яблука, груші, сливи – що це ?), «Четвертий зайвий», «Порівняння»( що спільне чи відмінне), «Відгадування загадок», «Скажи навпаки» і т.д.

Серед висловів відомих людей є такий: « Якщо розум не засівають злаками, він породжує буряни». Це варто весь час пам’ ятати і створювати для дітей такі умови навчання й виховання, які сприяли б їхньому всебічному гармонійному розвитку й успішній підготовці до школи.

Руханка « Ручка до ручки»

І дітям, і дорослим надзвичайно корисно рухатися. Тому ми з вами зараз проведемо рухливу вправу. Називається вона « Ручка до ручки». А для цього варто вийти з-за столів і утворити коло.

Вільно рухаємося по залі, коли звучить команда ( «ручка до ручки», «лікоть до ліктя», « ніс до носу» тощо), треба розподілитися на пари та виконати команду. Пари повинні постійно змінюватися.

Вправа : «Назви одним словом»

Мета : розвиток логічного мислення, уваги.

Н-Д:

- лисиця, заєць, ведмідь – дикі тварини;

- огірок, помідор, буряк – овочі;

- штани, спідниця, сорочка – одяг;

- корова, кінь, коза – свійські тварини і тд.

Гра « Дитина»

До гри запрошуються 10 учасників. Кожен із ниx обирає бейджик із написом:

  • Надія;

  • Родина;

  • Увага;

  • Дитячий садок;

  • Турбота;

  • Здоровя;

  • Щастя;

  • Інтереси;

  • Здібності;

  • Дитина.

Розповідь ведучого (Протягуємо нитки від дитини до іншиx учасників із відповідним написом на бейджику.)

В одній великій родині сталося диво – народилася дитина. Всі були дуже щасливі й радісні. Приділяли їй багато уваги, турбувалися про неї.

Дитина підросла й пішла до дитячого садочка. Родина цікавилась інтересами та здібностями дитини. Малюк був здоровим та щасливим. І в маленькому серці завжди залишалася надія, що так буде завжди. ( Ведуча запитує,що відчувають батьки.)

Але настала криза, проблеми вийшли на перший план. І такої уваги й турботи, як раніше, дитина вже не відчувала.( розрізаємо нитки).

Її інтересами та здібностями вже ніхто не цікавився. Дитина не почувалася так, як раніше, - щасливою та здоровою. Але надія залишалася жити в маленькому серці. Малюк сподівався, що дорослі зміняться і знову розділятимуть його радощі. ( Ведуча запитує,що відчувають батьки.)

Раптом усі схаменулися і озирнулися, бо побачили та зрозуміли, що найдорожчий скарб родини – це дитина, вона – опора, радість і надія, яка завжди є у нашому серці. ( Зв’язуємо нитки).

( Ведуча запитує,що відчувають батьки.)

Притча « Два янголи»

За день до свого народження дитина сказала Богові:

- Я знаю, для чого йду в цей світ, але не знаю, що я повинна робити.

- Я дам тобі двох янголів, яких ти обрала, ще раніше.

Вони завжди будуть поряд із тобою, навіть тоді, коли ти не відчуватимеш їхньої присутності. Вони все тобі пояснять. Кожен із них казатиме те,що тобі потрібно знати, і поєднавши думки обох янголів, ти дізнаєшся, що потрібно робити.

- Але як я їх зрозумію, якщо я не знаю їхньої мови?

- Янголи вчитимуть тебе своєї мови.Вони оберігатимуть тебе від усіх нещасть, допоможуть тобі пристосуватися до світу,пробуджуючи твоє справжнє «Я». Але пам’ятай, що саме ти їх вибрала, і прийми їх, хоч би які вони люби! Люби їх!

- Як і коли я повинна повернутися до Тебе?

- Твої два янгола розкажуть тобі про все. І якщо когось не буде поряд, будь спокійною – ти просто вибрала так, що хтось із них повинен бути на відстані, а можливо, навіть в іншому вимірі..

- А як звати моїх янголів?

- Неважлива, як їх звати, у них багато імен. Ти ж називатимеш їх мамою й татом.

Отже : Шановні «янголи» допомагайте своїм дітям, підтримуйте їх, і все у вас буде добре.

Зворотній зв'язок «Портфель знань»

Батькам пропоную написати на стікерах, що корисного вони отримали на семінарі. Стікери клеють на малюнок портфеля й батьки висловлюють свої думки по черзі.

Прощання.

Дякую вам за активну участь і співпрацю! Сподіваюся, у вас все вийде і ваші діти з радістю ходитимуть до школи!

Література:

1.Марінушкіна О.Є. Порадник практичного психолога / О.Є.Марінушкіна, Ю.О.Замазій. – Х.: Вид.група «Основа, » 2007. -240С.- (Дошкільний навчальний заклад. Психологія виховання.

2.Смеречинська Л. Готовність дітей до школи / Л.Смеречинська// Психолог довкілля. – 2017. - № 3

3.Самборська Я.І.Цікаві речі для малечі. Корекційно – розвивальна програма для роботи з дітьми старшого дошкільного віку / Я.І.Самборська – Х.:Вид.група « Основа»,2018.- 127С. – (Б –ка журн. Дошкільний навчальний заклад; Вик.10 (10)).

Семінар – практикум для батьків:

«Готовність дітей до шкільного навчання – наша спільна турбота»

Підготувала: практичний психолог

Проценко Алла Олександівна

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Дошкільна освіта

17.03.2021

58

0

6

Для кого: Дорослі