Самостійна робота на тему: «Стилістика».

Опис документу:
Самостійна робота на тему: «Стилістика». - Для якого стилю характерне використання термінів, однозначних слів, складних речень? (Науковий) - Жанрами якого стилю є закони, накази? (Офіційно-ділового) - Основними ознаками якого стилю є емоційність, експресивність, використання тропів, багатозначних слів? (Художнього)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Самостійна робота на тему: «Стилістика».

 • Для якого стилю характерне використання термінів, однозначних слів, складних речень? (Науковий)

 • Жанрами якого стилю є закони, накази? (Офіційно-ділового)

 • Основними ознаками якого стилю є емоційність, експресивність, використання тропів, багатозначних слів? (Художнього)

 • Стиль спілкування в державно-політичному житті людей. (Офіційно-діловий)

 • Для якого стилю характерне використання просторічної, діалектної, жаргонної лексики, неповних речень? (Розмовно-побутовий)

 • Жанрами якого стилю є репортаж, есе, інтерв’ю? (Публіцистичний)

 • Сфера використання наукового стилю. (Наукова діяльність, освіта)

 • У якому стилі найбільше використовується звертань і неповних речень? (Розмовно-побутовому)

 • Основними ознаками якого стилю є стандартизація, документальність, шаблонність? (Офіційно-ділового)

 • Скільки основних стилів виділяють мовознавці? (П’ять)

 • Основною функцією якого стилю є комунікативна? (Розмовно-побутового)

 • Жанрами якого стилю є лекція, дисертація, монографія? (Наукового)

 • У яких стилях не вживають тропи? (Науковий, офіційно-діловий)

 • Основними ознаками якого стилю є неофіційність стосунків між мовцями, емоційність, усна форма спілкування? (Розмовно-побутового)

 • Жанрами якого стилю є повість, ода, гімн, комедія? (Художнього)

 • Чи використовують у розмовно-побутовому стилі професіоналізми? (Так)

 • Основна функція художнього стилю. (Естетична)

 • У якому стилі використовують терміни, таблиці, графіки? (Науковому)

 • Жанром якого стилю є діалог? (Розмовно-побутового)

 • Завданням якого стилю є агітація, вплив на читача чи слухача? (Публіцистичного)

 • Сфера використання розмовно-побутового стилю. (Побутове спілкування)

 • Який знак ставимо в кінці речення з незакінченою думкою?

(Крапки)

 • Який розділовий знак ставимо між частинами складного безсполучникового речення, якщо частини далекі за змістом?

(Крапка з комою)

 • Який розділовий знак ставимо в реченні Сергійко не прийшов

до школи: захворів? (Двокрапку)

 • Чи будемо відокремлювати дієприкметниковий зворот у реченні

Задоволений собою, він повертався з екзаменів? (Так)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»