Самоосвіта педагогів ЗДО: методичний супровід. Електронний навчально-методичний посібник

Опис документу:
Організація самоосвіти педагогів – одна з найважливіших індивідуальних форм методичної роботи та одна із форм підвищення їх кваліфікації. Основою роботи керівника ЗДО та вихователя-методиста з педагогами є вивчення та розвиток педагогічної майстерності кожного педагога, стимулювання розвитку його творчого потенціалу, формування навичок самоаналізу, мотивації до самоосвіти, яка допомагає оновлювати зміст освітнього процесу. Які ж вимоги до самоосвіти педагогів? І як правильно її організувати?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
* Електронний навчально-методичний посібник
Слайд № 1

* Електронний навчально-методичний посібник

* Упорядник: Семенюк Р.Ф., вихователь-методист Квасилівського ЗДО (ясла-садок), керівник творчої групи вихователів-методистів закладів дошкільної о...
Слайд № 2

* Упорядник: Семенюк Р.Ф., вихователь-методист Квасилівського ЗДО (ясла-садок), керівник творчої групи вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Рівненського району Рецензенти: Савченко О.Ю., методист відділу освіти Рівненської райдержадміністрації; Юрчик Т.В., завідувач Клеванського ЗДО №1 Рівненського району; Лисак О.М., завідувач Квасилівського ЗДО (ясла-садок) Рівненського району Розглянуто і схвалено на засіданні творчої групи вихователів-методистів ЗДО Рівненського району

* Зміст І. Вступ……………………………………………………………………………………...4-5 ІІ. Основна частина 1. Поняття самоосвіти, її суть та мотиви……………………………………………….....6-8 2. Ос...
Слайд № 3

* Зміст І. Вступ……………………………………………………………………………………...4-5 ІІ. Основна частина 1. Поняття самоосвіти, її суть та мотиви……………………………………………….....6-8 2. Основні завдання та мета самоосвіти педагогів ЗДО ………………………………..9-10 3. Принципи і форми професійного самовдосконалення…………………………………11 4. Основні вимоги до самоосвіти педагогів ЗДО…………………………………………12 5. Напрями індивідуальної самоосвітньої діяльності педагогів та її методичний супровід ……………………………………………………………………………….13-14 6. Вимоги до вибору тематики самоосвіти …………………………………………….15-17 7. Алгоритм роботи над проблемою самоосвіти ………………………………………….18 8. Рекомендації щодо складання плану роботи з підвищення професійного рівня з проблеми самоосвіти ……………………………………………………………………19 9. Етапи роботи над індивідуальною проблемою самоосвіти …………………………..20 10. Основні завдання завідувача та вихователя-методиста щодо підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогів ЗДО ……………………………….21 11. Узагальнення результатів самоосвіти педагогів ………………………………….22-23 12. Форми творчого звіту педагогів…………………………………………………….24-27 13. Документація з проблеми самоосвіти педагога……………………………………….28 ІІІ. Висновки…………………………………………………………………………….29-30 ІV. Список використаної літератури та джерел………………………………………..31

* Вступ «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну куль...
Слайд № 4

* Вступ «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру». (Закон України «Про освіту») Самоосвіта – це самостійне поповнення знань із різних джерел з урахуванням інтересів, схильностей кожного педагога та об’єктивних потреб дошкільного закладу. Організація самоосвіти педагогів – одна з найважливіших індивідуальних форм методичної роботи та одна із форм підвищення їх кваліфікації. Тому основою роботи керівника ЗДО та вихователя-методиста з педагогами є вивчення та розвиток педагогічної майстерності кожного вихователя, стимулювання розвитку його творчого потенціалу, формування навичок самоаналізу, мотивації до самоосвіти, яка допомагає оновлювати зміст освітнього процесу в ЗДО, виходячи з вимог сьогодення. Основною формою удосконалення рівня професійної компетентності педагогічного працівника є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої і систематичної самоосвітньої діяльності.

Закон України «Про освіту» «Маємо запустити багато процесів одночасно: зупинити падіння якості та доступності освіти, орієнтувати її зміст на компе...
Слайд № 5

Закон України «Про освіту» «Маємо запустити багато процесів одночасно: зупинити падіння якості та доступності освіти, орієнтувати її зміст на компетентності, «перенавчити вчителів», змінити структуру школи і забезпечити ці перетворення ресурсами…». Л. Гриневич Ст. 8. Держава підтримує, визнає та заохочує всі види освіти: формальну (у ліцензованих закладах освіти), неформальну (додаткову до формальної освіти з метою здобуття нових знань і умінь без отримання документа на освіту: курси, семінари, тренінги, післядипломна освіта), інформальну (самоосвіта). Ст. 59. Професійний розвиток педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші форми професійного зростання. Ст.61. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників 1. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників встановлюється згідно з Єдиною тарифною сіткою у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 4. Керівник навчального закладу відповідно до законодавства, статуту та колективного договору може встановлювати педагогічним і науково-педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо. Система самоосвіти педагогів сприяє розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників та активному використанню інноваційних технологій в освітньому процесі. *

Поняття самоосвіти Самоосвіта - це провідна форма вдосконалення професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибле...
Слайд № 6

Поняття самоосвіти Самоосвіта - це провідна форма вдосконалення професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу. Професійна самоосвіта - свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: адаптування своїх індивідуально неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості. *

Суть самоосвіти оволодіння технікою й культурою розумової праці; уміння долати фахові інтелектуальні та практичні проблеми; уміння самостійно працю...
Слайд № 7

Суть самоосвіти оволодіння технікою й культурою розумової праці; уміння долати фахові інтелектуальні та практичні проблеми; уміння самостійно працювати як над особистісним самовдосконаленням, так і над професійним. Мотиви для самоосвіти й професійного самовдосконалення Професійний успіх Подолання професійних труднощів Професійне визнання Підвищення якості освітнього процесу Підвищення кваліфікаційної категорії Покращення матеріального стану Кар’єрний ріст Інші. *

Підвищення професійної майстерності – обов'язок кожного сучасного педагога Систематично ознайомлюватися з психолого-педагогічною та фаховою методич...
Слайд № 8

Підвищення професійної майстерності – обов'язок кожного сучасного педагога Систематично ознайомлюватися з психолого-педагогічною та фаховою методичною літературою, збирати відповідну інформацію. Вивчати досвід колег, відвідувати їхні заняття. Поглиблено працювати над певною індивідуальною темою, проблемою самоосвіти, освітнім проектом. Брати активну участь у різних формах методичної роботи. Активізувати експериментально-пошукову діяльність. Розробляти власні методики, системи, дидактичні матеріали тощо. Готувати статті, реферати, консультації, доповіді. Обмінюватися досвідом роботи на сайті ЗДО. Займатися видавничою діяльністю тощо. *

Основні завдання самоосвіти *
Слайд № 9

Основні завдання самоосвіти *

Мета самоосвіти педагога * МЕТА
Слайд № 10

Мета самоосвіти педагога * МЕТА

* Принципи професійного самовдосконалення Неперервність Цілеспрямованість Інтегративність Єдність загальної та професійної культури Взаємозв’язок і...
Слайд № 11

* Принципи професійного самовдосконалення Неперервність Цілеспрямованість Інтегративність Єдність загальної та професійної культури Взаємозв’язок і наступність Доступність Випереджувальний характер Варіативність Форми професійного самовдосконалення Спеціальна освітня підготовка Підвищення кваліфікації Стажування, наставництво Засоби масової інформації Бібліотеки, музеї, виставки, театри Апробація ППД, навчально-методичних матеріалів Наукові, освітянські товариства Індивідуальна самоосвітня діяльність Дослідження, експерименти Спілкування зі спеціалістами Відео, аудіо інформація Телебачення Інтернет Майстер-класи Узагальнення власної практичної діяльності

Основні вимоги до самоосвіти педагогів *
Слайд № 12

Основні вимоги до самоосвіти педагогів *

Напрями індивідуальної самоосвітньої діяльності Індивідуальна робота - одна з основних форм самоосвіти. Вона полягає у виборі індивідуальної пробле...
Слайд № 13

Напрями індивідуальної самоосвітньої діяльності Індивідуальна робота - одна з основних форм самоосвіти. Вона полягає у виборі індивідуальної проблемної теми з різних напрямів самоосвітньої діяльності, це: фаховий, професійний - відповідає напряму діяльності педагога ЗДО; психолого-педагогічний - зорієнтований на удосконалення педагогічної взаємодії з дітьми, а також їхніми батьками; психологічний - сприяє формуванню певного іміджу, стилю спілкування, розвиває мистецтво впливу та лідерські якості тощо; методичний - сприяє вивченню технологій, форм, методів і прийомів навчання дошкільників; інтелектуальний - забезпечує поповнення загальноосвітніх знань; правовий - допомагає зорієнтуватися в правому полі, що стосується освітньої діяльності ЗДО; інформаційно-комп’ютерний - сприяє опануванню навичок роботи з новими електронними ресурсами та технологіями; художньо-естетичний - розширює картину світу педагога, робить його одухотвореним, а також стимулює особистісний розвиток засобами театрального, образотворчого, вокального, танцювального мистецтва тощо; історичний - забезпечує розуміння історії розвитку дошкільної науки, а також дослідження, аналізування та узагальнення педагогічного досвіду попередників задля поліпшення сучасного освітнього процесу в ЗДО; лінгвістичний - забезпечує вивчення іноземних мов; здоров’язбережувальний - допомагає переорієнтувати освітній процес у здоров’язбережувальне русло як щодо дитини, так і щодо дорослого тощо. Примітка. Вибір проблемної теми самоосвіти педагога (на 3-5 років) залежить від його інтересів, прагнень та професійної необхідності. *

Забезпечення методичного супроводу напрямів самоосвіти педагогів * Навчальні семінари, консультації, наради, бесіди з педагогами Тематичні і пробле...
Слайд № 14

Забезпечення методичного супроводу напрямів самоосвіти педагогів * Навчальні семінари, консультації, наради, бесіди з педагогами Тематичні і проблемні семінари, презентації професійних новинок Засідання круглого столу, подання матеріалів на інформаційних стендах Професійні конкурси, ділові ігри, узагальнення досвіду Творчі звіти, майстер-класи, семінари-практикуми, публікації статей у фахових виданнях, створення методичної розробки , висвітлення досвіду роботи на сайті

Індивідуальна тема самоосвіти Має залежати від науково-методичної проблеми, над якою працює ЗДО, з урахуванням індивідуального досвіду та професійн...
Слайд № 15

Індивідуальна тема самоосвіти Має залежати від науково-методичної проблеми, над якою працює ЗДО, з урахуванням індивідуального досвіду та професійної майстерності кожного педагога. Індивідуальна проблема самоосвіти має бути актуальною і пов’язуватися з очікуваним результатом та спрямовуватися на досягнення якісно нових результатів освітньої роботи з дошкільниками. Можна об’єднати двох і більше педагогічних працівників роботою над індивідуальною проблемою, близькою до змісту річного завдання ЗДО. Отже, тематикою самоосвіти педагога може бути: одне з річних завдань ЗДО; проблема, яка викликає у педагога труднощі; поповнення знань та практичних умінь з уже наявного досвіду; проблема, яка є предметом особливого інтересу педагога. Самоосвіта не повинна зводитися до ведення зошитів, написання доповідей та оформлення барвистих папок, стендів, а має бути стимулом як для підвищення професійної майстерності педагога і розвитку його особистості, так і для підвищення якості дошкільної освіти. *

Як правильно формулювати індивідуальну тему самоосвіти? Схема ЩОСЬ як умова розвитку ЧОГОСЬ ЩОСЬ як засіб формування ЧОГОСЬ Використання ЧОГОСЬ як ...
Слайд № 16

Як правильно формулювати індивідуальну тему самоосвіти? Схема ЩОСЬ як умова розвитку ЧОГОСЬ ЩОСЬ як засіб формування ЧОГОСЬ Використання ЧОГОСЬ як засіб (умова) розвитку (формування, виховання, становлення) ЧОГОСЬ 16 Засіб – якась спеціальна дія, що дає можливість здійснити що-небудь, досягти чогось; те, що слугує знаряддям у якій-небудь дії, справі (рухливі ігри, народні ігри, дидактичні ігри, художня література, праця, навчання на заняттях, музейна педагогіка, твори образотворчого мистецтва, іграшки, народна іграшка, наочні посібники, казка, бесіда, картина, СХД, природа, ДПД, свята і розваги, обряди і звичаї, музичні твори, телебачення, Інтернет, інтерактивні технології, гуртки, творчі студії, заняття…)

Приклади формулювання теми самоосвіти Ігрова модель навчання як умова сенсорно-пізнавальної діяльності дошкільників. Ігрова діяльність як умова нав...
Слайд № 17

Приклади формулювання теми самоосвіти Ігрова модель навчання як умова сенсорно-пізнавальної діяльності дошкільників. Ігрова діяльність як умова навчання дошкільників елементів грамоти. Ігрова діяльність як сприятлива умова для дитячої творчості. Формування національної свідомості дошкільників засобами художньо-продуктивної діяльності. Використання дидактичних ігор як засобу формування соціального здоров’я дошкільників. Рання профорієнтація дошкільників засобами економічного виховання. Музично-дидактичні ігри як засіб формування музичних здібностей дошкільників. Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами ІКТ-технологій. Народна іграшка як засіб патріотичного (національного) виховання. Морально-духовне виховання дошкільників засобом казки. Фізичне виховання дошкільників засобом гри. Фізичне виховання дошкільників засобами природи. Естетичне виховання дітей засобами образотворчої діяльності. Розвиток словесної творчості дошкільників на літературних заняттях. Розвиток мовлення дошкільників засобами образотворчої діяльності. Організація музично-мовленнєвої діяльності як засобу розвитку мовлення дошкільників. Використання бесід як засобу морально-етичного виховання дошкільників. Виховання патріотичних почуттів у дошкільників засобами музики. Художньо-педагогічне спілкування з дітьми третього року життя засобом дидактичної гри Мультисенсорне навчання дошкільників української мови з використанням мережі Інтернет Сучасний освітній простір як умова формування життєвої компетентності дошкільників Формування музичної пам’яті як необхідна умова удосконалення співочої діяльності дошкільників Розвиток мислення як одна з умов опанування дошкільниками інформаційних технологій. 17

Алгоритм роботи над проблемою самоосвіти, фахового самовдосконалення педагогів Вибір індивідуальної теми самоосвіти, пов’язаної з науково-методично...
Слайд № 18

Алгоритм роботи над проблемою самоосвіти, фахового самовдосконалення педагогів Вибір індивідуальної теми самоосвіти, пов’язаної з науково-методичною проблемою ЗДО. Визначення термінів, мети і завдання. Складання плану роботи з підвищення професійного рівня з індивідуальної теми самоосвіти на навчальний рік. Ведення щоденника з підвищення професійного рівня. Систематичне вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з обраної теми самоосвіти (робота в бібліотеках із книгами, періодичними виданнями). Ведення власної картотеки з досліджуваної проблеми. Активна участь педагога в роботі науково-практичних конференцій, семінарів, методичних об’єднань, творчих груп, педрад, дискусій тощо. Збір, накопичення й зберігання відомостей, фактів, висновків; підготовка виступів, відкритих заходів. Створення теки з матеріалами самоосвіти. Ведення поглибленої роботи з дітьми за обраною темою самоосвіти. Вибір і розробка моделей, інноваційних технологій педагогічної діяльності. Впровадження інновацій у практику своєї педагогічної діяльності. Аналіз та оцінювання результатів індивідуального досвіду роботи над індивідуальною темою (проблемою), формування висновків і пропозицій. Створення портфоліо за темою самоосвіти. Творчий звіт педагога з проблеми самоосвіти (на засіданні педагогічної ради, на садовому методичному об’єднанні тощо). *

План роботи з підвищення професійного рівня з проблеми самоосвіти *
Слайд № 19

План роботи з підвищення професійного рівня з проблеми самоосвіти *

* Етапи роботи над проблемою ЗМІСТ РОБОТИ Термін I. Діагностичний 1. Вивчення теми. Аналіз труднощів. 2.Вивчення нормативної бази, літератури з про...
Слайд № 20

* Етапи роботи над проблемою ЗМІСТ РОБОТИ Термін I. Діагностичний 1. Вивчення теми. Аналіз труднощів. 2.Вивчення нормативної бази, літератури з проблеми, ППД, ведення каталогу. Ознайомлення з річним планом роботи ЗДО. 3. Діагностичне обстеження дітей. 4.  Постановка проблеми, мети і завдань. 1-й рік II. Прогностичний 1.Добірка теоретичного матеріалу. Складання програми роботи. 2. Розробка системи заходів, спрямованих на розвязання проблеми, методичного забезпечення. 3. Реалізація власної програми, методики, технології. 2-й рік III. Практичний Впровадження перспективного педагогічного досвіду, системи заходів; апробування на практиці обраних методів; моніторинг, анкетування. 2. Формування методичного комплексу. 3. Відстеження освітнього процесу, поточних та проміжних результатів. 4. Коригування роботи. Створення портфоліо. 3-й рік IV. Узагальнювальний 1. Створення особистих напрацювань з обраної теми з опорою на теоретичний матеріал, їх апробація, корекція. 2. Підведення підсумків, опис результатів. 3.Створення методичних рекомендацій. Презентація матеріалів. 4-й рік V. Впроваджувальний 1. Використання досвіду педагогом у процесі подальшої роботи. 2. Розповсюдження даної технології, методики, ППД за умови запиту на неї. Видавнича діяльність. Творчий звіт. 5-й рік і в подальшій педагогічній діяльності

Завдання методичної служби та адміністрації ЗДО постійно інформувати педагогів про новий перспективний педагогічний досвід, освітні технології та н...
Слайд № 21

Завдання методичної служби та адміністрації ЗДО постійно інформувати педагогів про новий перспективний педагогічний досвід, освітні технології та надавати методичні рекомендації; постійно мотивувати педагогів до самоосвіти та оновлення знань (адже на якому етапі життя і професійного шляху не перебував би фахівець, він не може вважати свою освіту завершеною, а свою професійну компетентність - цілком сформованою); забезпечити такі умови, у яких самоосвіта кожного педагога спочатку стане його внутрішньою потребою, а згодом, можливо, перетвориться на корисну звичку, постійний потяг до самоактуалізації та самонавчання. Обов’язки адміністрації у створенні сприятливих умов для самоосвіти педагогів: встановлення належного режиму роботи дошкільного закладу, оптимального та раціонального розкладу занять; створення оптимальної навчально-методичної бази методичного кабінету; підписка фахової преси із веденням каталогу; підключення до мережі Інтернет; створення сайту дошкільного закладу; залучення педагогів до активних форм методичної роботи на різних рівнях. *

* Традиційні Інноваційні Науково-методичні Доповідь; виступ на семі-нарі, педагогічній раді, на засіданні методичного об’єднання; розробка пакету н...
Слайд № 22

* Традиційні Інноваційні Науково-методичні Доповідь; виступ на семі-нарі, педагогічній раді, на засіданні методичного об’єднання; розробка пакету навчаль-но-плануючої документації; створення комплектів дидактичного, роздаваль-ного матеріалу з проблеми; створення памяток, порадників; створення збірників інструкційно-технологічних карток; створення збірників практичних, контрольних занять; тощо. Портфоліо; освітній проект; розробка електронних занять, ігрових посібників; розробка пакету тестового матеріалу на електронних носіях; створення особистої web-сторінки; створення електронного каталогу літератури; створення слайдової презентації з проблеми; створення електронного навчально-методичного посібника; тощо. Методичний посібник; авторська програма; навчальний посібник; методичні рекомендації; методичний чи діагностичний кейс; створення термінологіч-ного словника; творчий звіт; видавнича діяльність (статті до фахових видань, публікації, обмін досвідом на сайті ЗДО) науково-методична розробка.

Результати роботи над індивідуальною проблемою самоосвіти (за І.П. Жерносеком) Результати індивідуальної роботи педагога над обраною науково-методи...
Слайд № 23

Результати роботи над індивідуальною проблемою самоосвіти (за І.П. Жерносеком) Результати індивідуальної роботи педагога над обраною науково-методичною темою (проблемою), що випливає із завдань загальносадової теми, доцільно оформити в письмовому вигляді та представити на творчому звіті (педагогічній раді, садовому методичному об'єднанні тощо). Орієнтовна структура опису досвіду роботи може бути такою: Обґрунтування доцільності вибору індивідуальної проблеми, виходячи із завдань загальносадової науково-методичної теми (проблеми). Короткий аналіз літератури з теми (проблеми). Опис особистого досвіду роботи в межах обраної теми (проблеми). Вплив роботи над темою (проблемою) на наслідки і результати освітньої роботи з дошкільниками. Висновки за результатами індивідуальної роботи над науково-методичною темою (проблемою). *

Форми творчого звіту реферат на тему самоосвіти (для молодого педагога, який працює в дошкільному закладі і має стаж роботи до 3-х років); консульт...
Слайд № 24

Форми творчого звіту реферат на тему самоосвіти (для молодого педагога, який працює в дошкільному закладі і має стаж роботи до 3-х років); консультація-полілог; семінар-практикум; дискусія; колективний перегляд педагогічного процесу; виставка-ярмарка педідей; майстер-клас; створення парціальних (авторських) програм; виставка-презентація кращих дидак-тичних матеріалів з проблеми самоосвіти; представлення матеріалів на конкурсах різних рівнів; презентація портфоліо, ППД, методичної розробки тощо. *

Портфоліо як «досьє успіхів» педагога У кожного педагога має бути «досьє успіхів», у якому відображатимуться всі його до­сягнення, цікаві педагогіч...
Слайд № 25

Портфоліо як «досьє успіхів» педагога У кожного педагога має бути «досьє успіхів», у якому відображатимуться всі його до­сягнення, цікаві педагогічні знахідки, перемоги у професійних кон­курсах, результати самоосвітньої діяльності тощо. Загальновідомо, що ніщо так не стимулює творчу самореалізацію педагогів, як ситуація успіху. Тож створити таку си­туацію для кожного педагога - завдан­ня адміністрації, методичної та психологічної служб дошкільного закладу. Таким «досьє успіхів» педагога є його портфоліо, основна мета якого - відобразити творче і професійне зрос­тання, сприяти формуванню навичок професійної рефлексії. Орієнтовні розділи портфоліо: Загальні відомості. Відомості про підвищення кваліфікації та професійну підготовку. Узагальнення і поширення власного педагогічного досвіду. Участь у професійних конкурсах. Використання сучасних педагогічних технологій. Демонстрація позитивної динаміки досягнень дітей. Робота з батьками. Відгуки про педагогічну діяльність та її результати. Додатки. *

Методична розробка – результат самоосвітньої діяльності педагога, показник його високої професійної майстерності Педагогічним працівникам можуть бу...
Слайд № 26

Методична розробка – результат самоосвітньої діяльності педагога, показник його високої професійної майстерності Педагогічним працівникам можуть бути присвоєні відповідні педагогічні звання. Підставами для присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист» є: має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» або ж за наявності базової вищої або неповної вищої педагогічної освіти — найвищий тарифний розряд і стаж педагогічної роботи не менш як 8 років; досяг високих показників у роботі; здійснює науково-методичну і науково-дослідну діяльність; має власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти https://www.pedrada.com.ua/article/1625-pedagogchn-zvannya-pratsvnikam-zakladu-doshklno-osvti-vimogi Методична розробка - це посібник, що розкриває форми, засоби, методи розвитку, виховання й навчання дітей, елементи сучасних педагогічних технологій або самі освітні технології з конкретної теми, програми розвитку з певного освітнього напряму тощо і відображає напрацьований перспективний педагогічний досвід педагога (кількох педагогів). (Див. Малишева О. Методична розробка як показник високої професійної майстерності. Ж-л «Вихователь-методист ДНЗ»11\2013). *

Самоосвіта саморозвиток професіоналізм «Відмінною рисою самоосвіти педагога є те, що результатом його роботи виступає ефект розвитку дітей, а не ли...
Слайд № 27

Самоосвіта саморозвиток професіоналізм «Відмінною рисою самоосвіти педагога є те, що результатом його роботи виступає ефект розвитку дітей, а не лише його власне самовдосконалення в особистому та професійному плані». (К. Крутій, Н. Погрібняк) * Самоосвіта та саморозвиток - ознака професіонала високого рівня Організація самоосвіти у ЗДО не повинна зводитися до формального ведення додаткової звітної документації – планів, сценаріїв свят і розваг, родинних заходів, виступів на методичних заходах, виписок, конспектів занять, переписаних із преси статей чи відксерованих матеріалів за темою самоосвіти тощо. Результат самоосвіти педагога - вдосконалення освітньої роботи з дошкільниками, високі результати освітнього процесу та показники розвитку дошкільників, зростання професійної майстерності педагога.

Документація з проблеми самоосвіти педагога План роботи з проблеми самоосвіти. Щоденник з підвищення професійного рівня. Короткий опис досвіду робо...
Слайд № 28

Документація з проблеми самоосвіти педагога План роботи з проблеми самоосвіти. Щоденник з підвищення професійного рівня. Короткий опис досвіду роботи з проблеми. Виступи з проблеми самоосвіти. Методичні напрацювання, пов’язані з темою самоосвіти. Список літератури за темою самоосвіти. Портфоліо. *

Творчі доробки педагогів Квасилівського ЗДО (ясла-садок) 29
Слайд № 29

Творчі доробки педагогів Квасилівського ЗДО (ясла-садок) 29

Картотека – обов'язкова складова документації вихователя 30
Слайд № 30

Картотека – обов'язкова складова документації вихователя 30

Висновки Сьогодні збільшується цифровий розрив між учителем і учнем. Багато педагогів ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засо...
Слайд № 31

Висновки Сьогодні збільшується цифровий розрив між учителем і учнем. Багато педагогів ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати свої висновки, спільно працювати в онлайн у навчальних, соціальних та наукових проектах тощо. Отже, основним змістом самоосвіти є оновлення й удосконалення знань фахівця, його умінь і навичок для досягнення бажаного рівня професійної компетентності. Кожний педагог має розуміти, що самоосвіта - це усвідомлений процес пізнавальної діяльності, вдосконалення будь-яких (як професійних, так і особистісних) якостей або навичок, постійний пошук, зростання та розвиток. До того ж потреба в самоосвіті завжди захищає особистість від інтелектуального зубожіння. Неформальна та інформальна освіта педагогів (самоосвіта) – це вимога науково-технічного прогресу, яка сприяє постійному опануванню новітніх технологій, заснованих на інноваційних знаннях, це вимога інформаційного суспільства, головною ознакою якого є постійні оновлювальні знання. Педагог нової формації – це передусім особистість, яка неперервно працює над своїм розвитком, самовдосконаленням, відкрита для всього нового, має власні творчі здобутки, вміє добирати найбільш ефективні прийоми, засоби, технології навчання та виховання для реалізації поставлених завдань, легко відмовляється від штампів і стереотипів в освітній роботі і в житті загалом. Л. Гриневич *

32
Слайд № 32

32

Портрет сучасного вихователя ЗДО 1. Ефективно (!) організовує освітній процес з дошкільниками. Розробляє таку систему навчання, щоб не тільки дават...
Слайд № 33

Портрет сучасного вихователя ЗДО 1. Ефективно (!) організовує освітній процес з дошкільниками. Розробляє таку систему навчання, щоб не тільки давати знання, але й навчати самостійно мислити (!), збуджувати інтерес вихованців до творчого пошуку. 2. Створює умови - сучасний освітній простір (!) для набуття кожною (!) дитиною життєво необхідних компетенцій; досягає високих (!) результатів в особистісному розвитку вихованців. 3. Вміє налагодити з кожною дитиною продуктивну (!) й емоційно прийнятну для обох сторін взаємодію. 4. Володіє рефлексією (!), емпатією, проявляє доброзичливість, чуйність, урівноваженість, витонченість, толерантність, людяність. 5. Володіє дослідницькими здібностями (!), відкритий до інновацій, постійного професійного навчання, самоосвіти (!), збагачення свого творчого фахового доробку. Має власні педагогічні напрацювання та відкриття (!), які в узагальненому вигляді становлять досвід роботи вихователя (Педагог опановує чи удосконалює фахові знання не тому, що треба чи хтось вимагає, а тому що це цікаво, корисно та ефективно у роботі). 6. Методично досконалий (!). Активно впроваджує нові підходи до організації освітньої діяльності, нові методи і технології, освітні подорожі та ситуації тощо. 7. Є носієм прогресивних ідей, не вижидає вказівок згори, а працює віддано і творчо на позитивний результат (!). 8. Активно використовує ІКТ-технології (!) в освітній процес, електронні засоби навчання, володіє основами комп'ютерної грамотності. 9. Займає активну життєву і громадську позицію, має добре сформовані національну самосвідомість і патріотичні почуття (!). 10. Має розвинуте позитивне ставлення до життя, внутрішнє психологічне налаштування на успіх, ігнорує негативні думки, нікого не підбурює, а лише підтримує, направляє, допомагає в досягненні успіху. 11. Завжди усміхається та випромінює щирість і доброту. Найактуальніша вимога до сучасного вихователя: постійно оновлювати свої вже сформовані професійні знання, уміння й навички 33

Список використаної літератури і джерел Закон України «Про освіту» (05.09.2017 №2145-VIII) К.Ю. Біла. Самоосвіта педагогів дошкільного закладу. (Ж-...
Слайд № 34

Список використаної літератури і джерел Закон України «Про освіту» (05.09.2017 №2145-VIII) К.Ю. Біла. Самоосвіта педагогів дошкільного закладу. (Ж-л «Вихователь-методист ДНЗ» 2\2010). Ясвін В. Веселка педагогічної компетентності або Модель педагогічного портфоліо// Директор школи. 2010. - №2. М. Галяпа. Портфоліо як засіб самовдосконалення педагога. (Ж-л «Вихователь-методист ДНЗ»1\2011). О. Окерешко. Тренінг «Самоосвіта – найважливіша умова професійного росту педагога». (Ж-л «Психолог дошкілля» 6\2012). Н. Шайхутдінова. Самоосвітня діяльність педагогів. Методичний супровід. (Газ. «Дитячий садок. Управління» 6 (34), 2013). Т. Панасюк. Методична розробка як показник високої професійної майстерності. (Ж-л «Вихователь-методист ДНЗ»11\2013). Т. Гурковська. Стаття як форма узагальнення досвіду роботи. (Ж-л «Практичний психолог: дитячий садок» 2\2014). Т. Гурковська Самоосвіта педагогічних працівників. (Ж-л «Практика управління ДНЗ» 7/2016). А. Коваленко. Звітують архітектори освітнього процесу. (Ж-л «Вихователь-методист ДНЗ» 9\2016). http://ditsad.com.ua/konsultac/konsultac2811.html https://docs.google.com/document/d/19jOy15bikCEhfL9deXww-MUp6VlmxxbEHAPz6tLhID4/edit http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=408 http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=70 http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=607 http://osvita.ua/school/method/7151/ http://osvita.ua/school/method/32254/ https://www.pedrada.com.ua/article/1631-shodinkami-samoosvti-do-profesynogo-zrostannya *

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»