Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Самоаналіз інтерактивного уроку : природознавство, українська мова, читання з теми " « Калина – символ України»

Опис документу:
Самоаналіз інтерактивного уроку 6 природознавство, українська мова, читання з теми " « Калина – символ України». Відповідно до календарно-тематичного планування мною було вичленена спільна тема щодо рослини – калина як символ України. Це тема з природознавства « Рослини, їх види, значення в житті людини», української мови – розвиток мовлення – складання речень та тексту – розповіді за сюжетними малюнками, позакласне читання « Знайомство з народною творчістю : легенди».
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Самоаналіз інтерактивного уроку

проведеного Черепановою Тамілою Миколаївною


Тема уроку « Калина – символ України»

Девіз уроку: «Ми всі господарі природи, тож збережемо її вроду».

Тип уроку: інтерактивний урок : природознавство, позакласне читання, розвиток мовлення ( українська мова».


Відповідно до календарно-тематичного планування мною було вичленена спільна тема щодо рослини – калина як символ України. Це тема з природознавства « Рослини, їх види, значення в житті людини», української мови – розвиток мовлення – складання речень та тексту – розповіді за сюжетними малюнками, позакласне читання « Знайомство з народною творчістю : легенди».

Мета уроку:

Формування предментних компетентностей: розширювати знання учнів про жанри усної народної творчості – легенду; вдосконалювати техніку свідомого виразного читання легенди та її аналіз; сприяти збагаченню словникового запасу учнів; уміння будувати речення за ілюстраціями та обєднувати їх у текст, добирати слова рими; поглибити знання учнів про культурні рослини, їхнє походження, про значення вжитті людини, зокрема калини; вчити правильно висловлювати власну думку, узагальнювати, робити висновки;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися : розвивати уміння визначати мету роботи, її виконання; презентувати свою роботу, оцінювати власну діяльність та діяльність однокласників;

інформаційно – комунікативної : працювати в парі, групі, удосконалювати уміння визначати в матеріалі важливі за змістом слова, нове, незрозуміле;

громадянської : формувати здатність екологічно мислити, виховувати дбайливе ставлення до природи, до рідної мови, до Батьківщини, до її символів.

Задля досягнення поставлених мети та завдань, урок був зорієнтований на реалізацію компетентісно-орієнтованого підхіду в навчанні, що забезпечило розвиток предметних компетентностей учнів: визначати жанри усної народної творчості, аналізувати зміст легенди, розширювати словниковий запас учнів, проводити аналогію із сучасним життям, аргументовано і грамотно висловлювати власну думку про прочитане; визначати за ознаками рослини, їх види та умови життя; уміння будувати поширені розповідні речення та об’єднувати їх у текст – розповідь за серією малюнків, уміння працювати з поезіями, добирати рими, оцінювати власну діяльність та діяльність однокласників…


2.При плануванні уроку було враховано те, що учні мають недостатні навички аналізу та узагальнення матеріалу, роботи в групах, висловлювання власної думки та мотивованих висновків.

3. Обладнання уроку. На уроці використовувалися такі засоби навчання як тексти легенди, дошка, наочний матеріал, роздатковий дидактичний матеріал, комп’ютер, мультимедійна презентація.

4. Чи раціонально був розподілений час. При проведенні уроку всі питання уроку були логічно поєднані. Час, відведений на етапи уроку був використаний раціонально, виконано намічений план. Учні швидко включились в роботу, отримавши на початку уроку емоційний та діловий настрій.

5. Методи навчання. Для розкриття нового матеріалу було обрано дослідницький та частково-пошуковий методи навчання з застосуванням роботи в парах, роботи зі схемами, фронтальної бесіди, роботи з текстами.

Використані прийоми та вправи : «Розчитування з визначенням ключогово слова (калина)», «Сенкан», «Товсті та тонкі запитання»,» Якості на уроці», «Асоціативний кущ», «Дослідник», «Дощик компліментів», « Закінчи речення», « Тести»…

Упродовж уроку було забезпечено в класі високу активність і працездатність учнів за рахунок поєднання різноманітних методів та прийомів навчання. На уроці учні показали вміння мобілізувати себе на сприйняття та розуміння інформації, узагальнювати та виділяти головне, робити висновки.

6. Форми навчання. Під час уроку використано індивідуальну та парну роботу учнів. Це дало змогу ефективно розвивати аналітико-творчі вміння учнів, критичне й асоціативне мислення.

7. Чи була забезпечена працездатність. На уроці була забезпечена висока працездатність учнів. Усі були залучені до роботи і працювали активно та плідно.

Цьому посприяли ефективний підбір методів та форм роботи, а також встановлення доброзичливої та психологічно комфортної атмосфери на уроці.

8. Контроль знань. Контроль засвоєння знань, умінь і навичок здійснювався конкурсом «Найуважніший», де учні мали змогу отримати максимально 6 балів, та активною роботою на уроці, отримуючи смайлик за кожну правильну відповідь .


9. Використання кабінету. На уроці використовувалась кабінетна дошка, роздатковий матеріал, компютер..


10. Реалізація мети. Під час рефлексивно-оцінювального етапу учні, виконавши успішно вправи «Віднови рядки поезії», « Знайди другу частину прислівя» показали, наскільки вони усвідомили зміст вивченого, засвоїли матеріал теми і вміють ним оперувати.

Було підведено підсумок про значимість теми у формуванні системи знань учнів, відмічена успішність оволодіння змістом уроку, розкриті недоліки.

У кінці уроку дана чітка інструкція щодо виконання диференційованого домашнього завдання.

Мету уроку вдалося повністю реалізувати та досягти очікуваних результатів.


Джерело


  1. http://www.ukr.life/uk/osvita/shema-samoanalizu-uroku-v-pochatkovih-klasah/

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.