Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Рухливі ігри старша група

Гра

02.09.2019

1740

125

0

Опис документу:
Рухливі ігри - один із способів фізичного розвитку дитини. Вони дозволяють зняти фізичну втому з м'язів, досягти емоційної перемикання з одного виду діяльності на інший. Рухливі ігри особливо улюблені дітьми, адже вони - важливе джерело радісних емоцій. Ігри стимулюють активну роботу, думки, сприяють розширенню кругозору, вдосконалення всіх психічних процесів, формують позитивні моральні якості у дітей.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ВЕСЕЛКА

Мета: удосконалювати навички бігу; виховувати витримку, кмітливість.

Хід гри

За допомогою лічилки обирається «Веселка», який повертаєть­ся обличчям до гравців, піднімає руки в сторони (протягом усієї гри «Веселка» залишається на своєму місці).

«Веселка» називає який-небудь колір. Гравці знаходять цей колір у себе в одязі або у кого-небудь із сусідів (можна триматися за одяг інших) і, торкаючись цього кольору, спокійно проходять під «Веселкою» (під його руками). Якщо у гравця відсутній по­трібний колір і немає можливості торкнутися названого кольору, він повинен швидко пробігти під «Веселкою». Якщо «Веселка» квацнув гравця, то він стає новим «Веселкою» і гра продовжу­ється.

НЕ СПИ, НЕ ПОЗІХАЙ!

Мета: виховувати увагу, кмітливість, швидку реакцію.

Матеріал: довгий мотузок, кінці якого зв’язані між собою.

Хід гри

Обирається ведучий. Гравці утворюють коло, тримаючи мотуз­ку обома руками зверху. Ведучий ходить по колу, вимовляючи слова: «Не спи, не позіхай, руки швидко прибирай!» і намагається торкнутися рук одного з гравців. Завдання гравців: вчасно при­брати руки, відпустивши мотузку. Під час гри мотузка не повинна падати на землю, адже щойно відходить ведучий, гравець, якого він хотів квацнути, одразу ж бере мотузку. Той, кого ведучий торкнувся, міняється з ним ролями.

ВУСАТИЙ СОМ

Мета: удосконалювати навички бігу; виховувати увагу, швид­ку реакцію на сигнал.

Хід гри

На землі вихователь креслить лінію — це «берег», з одного боку «суша», з другого — «вода». За допомогою лічилки обира­ють ведучого — це «сом». «Сом» живе у воді на відстані 4–5 м від «берега». Решта гравців стоїть там же, але на відстані 1,5–2 м, повернувшись обличчям до «берега», і вимовляють слова:

Під камінням сом не спить,

Сом вусами ворушить.

Рибки, рибки, не чекайте,

Всі на берег випливайте!

Після цих слів «рибки» тікають від «сома», а він намагається їх зловити. «Сом» не повинен виходити за лінію «берега». Спій­мані у «воді» «рибки» залишають гру.

Гра повторюється.

ПЛІТ

Мета: удосконалювати навички ходьби та бігу; розвивати вмін­ня узгоджувати свої рухи з рухами інших.

Матеріал: музичний супровід — повільна і швидка музика.

Хід гри

Гравці стоять шеренгами біля чотирьох стін майданчика, узяв­шись за руки. Починає звучати повільна музика, усі шеренги схо­дяться у центрі та кланяються одна одній. Потім звучить швидка музика, і всі діти починають танцювати. Щойно музика замовкає, усі учасники повинні повернутися на місця в свої шеренги. Ше­ренга, яка вишикується першою, виграє.

ПТАХИ І ЗОЗУЛЯ

Мета: удосконалювати навички бігу; розвивати спритність і швидкість.

Хід гри

На одному боці майданчика діти креслять невеликі кола. Це — «гнізда птахів». Одна дитина — «зозуля», вона стоїть осторонь і не має «гнізда». На слова вихователя:

Птахи у справах полетіли

І гнізда-хатки залишили! —

діти вибігають із «гнізд» урозтіч. «Зозуля літає» разом із ними.

З ними зозуленька літає,

Собі хатиноньку шукає!

На слова:

Птахи, довго не літайте.

Свої гніздечка відшукайте! —

діти біжать до своїх «гнізд», а «зозуля» намагається швидко за­йняти яке-небудь «гніздо». Дитина, яка залишилася без місця, стає «зозулею».

Рекомендації до гри

Вихователеві необхідно стежити, щоб діти бігали всім майдан­чиком і не «літали» близько від «гнізд».

МИ ВЕСЕЛІ ДІТИ

Мета: удосконалювати навички ритмічної ходьби та бігу; ви­ховувати рішучість та орієнтування в просторі.

Хід гри

Діти утворюють коло, тримаючись за руки. Одна дитина стає всередині кола — «ловець». Діти ходять по колу і промовляють:

Ми маленькі дошкільнята,

Любим бігати й гуляти,

І сміятись, і стрибати,

Ану, спробуй нас догнати.

Раз, два, три — лови!

На слово «Лови!» діти розбігаються майданчиком (залою), а «ловець» ловить їх. Якщо буде зловлено двох-трьох дітей (за умовою), гра завершується. На слова вихователя «Усі в коло!» діти шикуються в коло, і гра продовжується з іншим «ловцем».

Рекомендації до гри

Зловленим уважається той, кого торкнувся рукою «ловець». Спіймана дитина не може бути «ловцем». Якщо «ловець» трива­лий час не може нікого спіймати, його замінюють іншим.

Якщо майданчик великий, на протилежних його боках слід накреслити по одній лінії. «Ловець» стає посередині. Діти шику­ються в шеренгу на одному кінці майданчика і разом із виховате­лем кажуть: «Ми веселі дошкільнята!»

Після слова «Лови!» діти перебігають на протилежний бік май­данчика до другої лінії, а «ловець» їх ловить. Вихователь регулює біг із відпочинком для того, щоб не стомити дітей.

ЧИЯ ЛАНКА ШВИДШЕ ЗБЕРЕТЬСЯ

Мета: удосконалювати навички ходьби та бігу; виховувати увагу, пам’ять, організованість.

Хід гри

Діти шикуються у дві колони напроти вихователя. На умовний сигнал (свисток, змах прапорцем) або команду «Кроком руш!» діти ходять колонами одне за одним або в своїй колоні переши­ковуються у пари і ходять парами. На команду «Усі розійшлись!» вони розбігаються майданчиком (залою). На команду вихователя «Стій!» усі зупиняються і заплющують очі.

Вихователь (змінюючи місце). Раз, два, три, швидко ши­куйтесь у колони біля мене!

Виграє ланка (колона), яка швидше збереться. Гра повторю­ється.

Рекомендації до гри

Після кількох повторень гру можна ускладнити, об’єднавши дітей у 3–4 підгрупи.

Кожна група шикується в колону по одному перед прапорцем свого кольору.

За сигналом вихователя (свисток, удар у бубон) діти почина­ють ходити та бігати майданчиком (залою). Після команди «На місця!» діти повертаються до свого прапорця і стають біля нього в колону. Вихователь називає, яка підгрупа швидше повернулась і вишикувалась у колону. Після 2–3 повторень вихователь дає ко­манду «Стій!» Діти зупиняються і заплющують очі, а вихователь у цей час змінює місця прапорців. Після команди «На місця!» діти розплющують очі та поспішають стати в колону проти свого прапорця. Виграють ті, хто першим став у колону.

МОРЕ ХВИЛЮЄТЬСЯ

Мета: удосконалювати навички ходьби та бігу; розвивати по­чуття рівноваги, витривалість.

Хід гри

Діти утворюють коло, одна дитина (ведучий) посередині. Діти ходять по колу в різному напрямку: праворуч або ліворуч та біга­ють. Дитина всередині кола промовляє:

Море хвилюється раз,

Море хвилюється два,

Море хвилюється три!

Морська фігура на місці замри!

Діти раптово зупиняються і кожний із них зображує той чи інший придуманий рух. Ведучий обирає те, що йому найбільше сподобалось. Діти міняються місцями. Гра повторюється.

Рекомендації до гри

Діти можуть бігати, стрибати всім майданчиком (залою), а на сигнал ведучого набувають певну позу. Вихователь стежить, щоб вони не стояли тривалий час у нерухомій позі, особливо зігнуті або на одній нозі.

КАРУСЕЛІ

Мета: удосконалювати навички ходьби та бігу; розвивати рит­мічність рухів і спритність.

Хід гри

Посередині майданчика (зали) вихователь кладе на землю зв’язаний у вигляді кола шнур. Це «карусель». Діти граються, ходять, бігають, підстрибують, танцюють. На сигнал вихователя «На каруселі!» діти піднімають шнур із землі та починають рит­мічно ходити по колу, промовляючи: Карусель спочатку тихо

Завертілась нам на втіху.

Потім все пішло кругом —

І бігом, бігом, бігом!

Після слів «Бігом, бігом, бігом!» діти починають бігти. Коли вихователь дасть команду «Кругом!», вони на ходу швидко беруть шнур другою рукою і біжать у протилежний бік.

Вихователь

Тихше, тихше, не спішіть,

Каруселі зупиніть!

Раз-два, раз-два,

Вже закінчилася гра!

Рух «каруселі» поступово вповільнюється, а після останніх слів діти зупиняються. Вони разом кладуть шнур на землю і роз­бігаються майданчиком (залою). Гра повторюється.

Рекомендації до гри

Вихователеві необхідно стежити, щоб діти ходили по колу рит­мічно та легко бігали. Після кількох повторень гри дітей можна об’єднати у три-чотири підгрупи, а замість шнура покласти в різ­них місцях майданчика (зали) 3–4 обручі (маленькі каруселі). Діти беруться за обручі, як за шнур.

КВАЧ

Мета: удосконалювати навички швидкого бігу; розвивати швидкість і спритність.

Хід гри

Діти стоять у різних кінцях майданчика. Одну дитину оби­рають «квачем», їй дають до рук кольорову стрічку, і вона стає посередині майданчика.

Вихователь

Квачик, квачик, раз, два, три,

Швидше ти дітей лови!

«Квач» намагається когось догнати (квацнути). Той, кого він квацнув, відходить убік. Гра завершується, якщо «квач» зло­вить трьох-чотирьох дітей (за домовленістю). Потім вихователь призначає «квачем» найспритнішу дитину, яку жодного разу не спіймали.

ХТО ПЕРШИЙ

Мета: удосконалювати навички швидкого бігу; розвивати швидкість і спритність.

Хід гри

На одному боці зали (майданчика) на стільцях кладуть 4–5 пра­порці. На протилежному — стоять п’ятеро дітей, які вишикувані у шеренгу проти стільців.

За командою вихователя «Раз, два, три — біжи!» діти біжать до свого прапорця, беруть його і піднімають, потім кладуть на місце. Виграє той, хто першим підняв прапорець. Потім діти по­вертаються на свої місця, виходить інша підгрупа. Гра завершу­ється, якщо в ній візьмуть участь усі діти.

Рекомендації до гри

Відстань від стартової лінії до прапорців на майданчику слід установити в межах 15–20 м. Замість прапорців на стільці можна покласти кубики, брязкальця тощо.

МИШОЛОВКА

Мета: удосконалювати навички ходьби та бігу; виховувати ви­триманість, кмітливість, чесність.

Хід гри

Вихователь об’єднує дітей у дві неоднакові підгрупи. Менша утворює коло — «мишоловку», а більша, яка зображає «мишей», розміщується за колом. Діти, які зображують «мишоловку», бе­руться за руки і починають ходити по колу праворуч або ліворуч (за умовою).

Діти

Як ці миші надоїли,

Все погризли, все поїли, Бережіться, мишенята,

Доберемось ми до вас!

Мишоловку ми поставим,

Переловимо всіх вас.

На останні слова діти зупиняються і піднімають зчеплені руки. «Миші» в цей час починають швидко перебігати через «мишолов­ку» і вибігати з неї.

На слово вихователя «Хлоп!» діти швидко опускають руки, і «мишоловка» закривається. Дітей, які не встигли вибігти з кола, уважають спійманими, і вони стають у коло. Коли «миші» будуть спіймані, гру починають знову. Для «мишоловки» обирають ді­тей, які зображували «мишей».

Рекомендації до гри

Вихователь стежить за тим, щоб «миші» перебігають тільки через середину кола, за колом їм бігати не дозволяється. Не мож­на також підлазити під закриту «мишоловку» (опущені руки) або розривати коло.

КАРАСІ ТА ЩУКА

Мета: удосконалювати навички бігу; розвивати швидкість і спритність.

Хід гри

На протилежних боках майданчика вихователь креслить дві «затоки», де живуть «карасі». Відстань між «затоками» 15–20 м. «Щука» стає посередині майданчика — «річки».

Усі діти — «карасі» — стають у шеренгу на одному кінці май­данчика.

У ставку живе рибина:

Гострі зуби, сіра спина.

Полювати вийшла злюка —

Люта та підступна щука!

За командою вихователя «Раз, два, три! Карасику, пливи!» усі «карасі» «перепливають» (біжать) у другу «затоку», а «щука» їх ловить.

Вихователь

Гей, карасики, тікайте,

Їй у рот не потрапляйте!

Повторюючи гру, обирають іншу «щуку».

Рекомендації до гри

«Щука» ловить карасів тільки в «річці», у «затоці» вона не має права ловити. Вихователеві необхідно регулювати біг відпо­чинком. Спіймані діти не можуть бути «щукою».

ХИТРА ЛИСИЦЯ

Мета: удосконалювати навички бігу; виховувати спостережли­вість та витримку.

Хід гри

Діти стоять у колі пліч-о-пліч, заклавши руки за спину. Ви­хователь проходить за колом і непомітно торкається кого-небудь із них. Дитина, якої торкнувся вихователь, стає «хитрою лисицею». Вихователь пропонує кому-небудь із дітей уважно подивитися на своїх товаришів, пошукати очима «хитру лисицю». Якщо дитина відразу не знайде, діти всі разом запитують: «Хитра лисице, де ти?» І пильно стежать за обличчям кожного, чи не викаже себе «хитра лисиця». Після трьох запитань ласиця відповідає: «Я тут!» і вбігає в коло, а діти швидко розбігаються, «Лисиця» їх ловить (торкається рукою). Коли буде спіймано 2–3 дітей, гра завершу­ється.

Рекомендації до гри

Якщо «лисиця» викаже себе раніше, ніж її запитають, діти обирають іншу «лисицю».

ШПАКИ

Мета: удосконалювати навички бігу; виховувати увагу; учити швидко орієнтуватися в просторі.

Хід гри

На одному боці майданчика накреслені кружечки (діаметр 1 м) — «шпаківня» Усі діти — «шпаки», кількість їх непарна, тоб­то на одну дитину більше, ніж накреслено кружечків, а у «шпа­ківню» може «залітати» тільки двоє «шпаків».

Вихователь

Навесні пташки чарівні

Оселились у шпаківні.

Пір’ячком виблискують,

Пісеньки висвистують!

На слова вихователя «Шпаки летять!» діти, наслідуючи політ шпаків, бігають майданчиком урозтіч. На слова «Шпаки приле­тіли!» вони біжать до «шпаківень». Уважається, що дитина, яка спізнилася зайняти місце в «шпаківні», програє. Коли всі діти стануть у кружечки, вихователь говорить: «Шпаки полетіли».

Діти знову бігають, а за сигналом займають місце у будь-якому кружечку. Програє той, хто спізнився. Гра повторюється кілька разів.

Рекомендації до гри

Якщо дітей у групі парна кількість, то у грі бере участь вихо­ватель. Йому необхідно нагадувати дітям, щоб вони бігали якнай­далі від «шпаківень».

Рухливі ігри з повзанням і лазінням

ВЕДМІДЬ І БДЖОЛИ

Мета: удосконалювати навички підлізати під шнур і лазити по гімнастичній стінці; виховувати увагу, кмітливість.

Хід гри

Вихователь об’єднує дітей у дві нерівні підгрупи. Менша під­група (приблизно одна третина) — «ведмеді», решта — «бджоли». «Бджоли» розміщуються недалеко від гімнастичної стінки, перед натягнутим шнуром — «вуликом». Частина «бджіл» вилазить на гімнастичну стінку.

На відстані 3–5 м від гімнастичної стінки накреслено коло — «ліс», де живуть «ведмеді в барлозі». На протилежному боці — «поле, луки».

На слова вихователя:

Бджоли вулик залишають,

В луг квітучий поспішають! —

«бджоли» злазять із гімнастичної стінки, решта підлазять під на­тягнутий шнур (на висоті 50–60 см).

На слова:

Полетіли по медок,

Полетіли до квіток! —

«бджоли» летять на «луки», у «поле», тобто за визначену лінію.

Вихователь (звертаючись до «ведмедів»)

А ведмеді у садок

В вулик лізуть по медок.

«Ведмеді» вилазять зі свого «барлога», йдуть до «вулика» і ви­лазять на гімнастичну стінку (на висоту 1,5–2 м). На слова ви­ хователя «Бджоли!» «ведмеді» поспішають до свого «барлога», а «бджоли» із дзижчанням повертаються. Одна група «бджіл» на гімнастичнім стінці відганяє «ведмедів», а друга вилазить на стін­ку. Під час повторення гри діти міняються ролями. Вихователь називає найспритніших дітей, які швидко і правильно вилазили на гімнастичну стінку і злазили з неї, швидко бігали.

ХТО ШВИДШЕ ДОБІЖИТЬ ДО ПРАПОРЦЯ

Мета: удосконалювати навички бігу й підлізання під дугу; роз­вивати швидкість і спритність.

Хід гри

Вихователь об’єднує дітей у три-чотири колони — команди (з однаковою кількістю дітей). Вони стають проти стільців, де по­кладено по прапорцю. Стільці поставлено на відстані 6–10 м від стартової лінії. На шляху до прапорців поставлено дуги.

За командою вихователя «Раз, два, три — біжи!» діти, які стоять першими в колонах, підлазять під дугою, підбігають до прапорців, піднімають їх угору, потім кладуть на місце і повер­таються в кінець колони. На наступну команду «Біжи!» біжать другі, треті, четверті тощо. Гра завершується, коли в ній візьмуть участь усі діти.

Рекомендації до гри

Дітям можна бігти зі стартової лінії лише після команди «Біжи!» Після кількох повторень можна замість варто дуг по­ставити обручі, що прив’язані до стояків або стільців. Діти про­лізають в обруч.

КУРОЧКА І ГОРОШИНКИ

Мета: удосконалювати навички бігу та підлізання; розвивати швидкість і спритність. Хід гри

Вихователь за допомогою лічилки обирає двох «курочок» і трьох-чотирьох «горошинок». Решта дітей утворюють коло, узявшись за руки. На сигнал вихователя «Горошинки покоти­лись!» «горошинки» розбігаються, забігають у коло, підлізаючи під руки дітей, і вільно вибігають із нього. «Курчата» намагають­ся спіймати «горошинки». Гра завершується, коли переловлені всі «горошинки». Її повторюють уже з новими «курочками» і «горо­шинками».

Рекомендації до гри

Дітям у колі не можна затримувати «горошинки» і «курочки», коли вони біжать. Якщо «курочка» тривалий час не може спійма­ти «горошинку», то гру припиняють.

Рухливі ігри з киданням та ловінням предметів

МИСЛИВЦІ ТА ЗАЙЦІ

Мета: удосконалювати навички стрибків на обох ногах і метання в ціль; розвивати спритність, швидкість та вправляти в орієн­туванні в просторі.

Хід гри

Вихователь за допомогою лічилки обирає одного або двох «мисливців», які стають з одного боку майданчика, решта ді­тей — «зайці». Вони сидять у своїх «нірках», розташованих із протилежного боку майданчика. «Мисливці» обходять майданчик і удають, що шукають «зайців», потім повертаються на свої місця, ховаються за «деревами» (стільцями).

На слова вихователя:

Зайці весело стрибають,

На мисливців не чекають,

Плиг-скок, плиг-скок,

У зелений у лісок! —

«зайці» виходять на майданчик і стрибають.

На слова:

Та мисливці вже ідуть,

І рушниці всі несуть! —

«зайці» тікають до своїх «нірок», один із «мисливців» цілиться м’ячем їм під ноги і в кого влучить, того забирає із собою. «Зайці» знову виходять у «ліс» і «мисливець» ще раз полює на них, але кидає м’яч другою рукою. При повторенні гри обирають нових «мисливців».

Рекомендації до гри

Вихователеві слід стежити за тим, щоб «мисливець» кидав м’яч як правою, так і лівою рукою. «Мисливці» кидають м’яч тільки під ноги «зайцям». М’яч піднімає той, хто його кинув.

ЦІЛЬСЯ КРАЩЕ

Мета: удосконалювати навички метання в ціль; розвивати око­мір і спритність.

Хід гри

Вихователь перешиковує дітей у три колони (команди). На відстані 3–3,5 м перед кожною командою кладе на землю обруч. Діти по черзі кидають торбинки з піском (правою і лівою рукою), намагаючись влучити в обруч. Якщо дитина влучить у ціль, то її команді зараховується очко. Перемагає команда, у якій діти на­беруть найбільшу кількість очок.

Рекомендації до гри

Вихователеві необхідно стежити за тим, щоб діти набували правильного вихідного положення, кидали мішечки з піском з-за спини через плече правою і лівою рукою.

СЕРСО

Мета: удосконалювати навички метання в ціль; розвивати око­мір і спритність.

Хід гри

Діти шикуються на майданчику в дві рівні шеренги, одна про­ти одної. Відстань між шеренгами — 3–4 м. У кожної дитини в ру­ках серсо. За умовним сигналом діти з першої шеренги кидають кільця другій шерензі. Друга шеренга ловить кільця. Коли всі кільця накинуто, підраховують спіймані кільця. Після цього діти міняються ролями, друга шеренга кидає, а перша ловить. Виграє шеренга, яка більше спіймала кілець.

Рекомендації до гри

Під час кидання кільця вихователь стежить за тим, щоб діти тримали паличку правою рукою за держальце, тонкий кінець її — трохи косо донизу ліворуч. Кільце необхідно тримати в лівій руці двома пальцями. Діти надівають кільце на кінець палички, потім піднімають руки вгору, натягуючи лівою рукою кільце, поки па­личка трохи не зігнеться, і пускають кільце. Діти кидають кільця вперед таким чином, щоб вони в повітрі не крутилися, а падали на землю.

ПІДКИНЬ І ЗЛОВИ

Мета: удосконалювати навички бігу і ловіння м’яча; розвивати спритність і швидкість.

Хід гри

На двох стояках (стовпчиках) вихователь натягує шнур на висоті 150–160 см. Двоє-троє дітей підкидають м’яч через шнур, біжать за ним на протилежний бік і ловлять. Цю гру можна про­вести як змагання між двома-трьома командами. Перемагає та команда, гравці якої найбільше разів зловили м’яч

Рекомендації до гри

Вихователь стежить за тим, щоб діти перекидали м’яч через шнур і ловили його обома руками.

НЕ ДАВАЙ М’ЯЧ

Мета: удосконалювати навички кидання та ловіння м’яча; роз­вивати спритність і швидкість.

Хід гри

Діти стають у коло на відстані витягнутих у сторони рук. Веду­чий стає в центрі. За сигналом вихователя діти прокочують м’яч одне одному, а ведучий, бігаючи по колу, намагається перехопити йоги (спіймати). Якщо це йому вдається, то в центрі опиняється дитина, яка останньою прокочувала м’яч. Виграють ті, які жод­ного разу не були ведучими. Рекомендації до гри

Вихователь стежить за тим, щоб діти м’яч прокочувати по землі обома руками. Ведучий має право зупиняти його тільки ру­ками. Перехоплювати м’яч слід лише тоді, коли він котиться по землі. Вибивати з рук гравців не дозволяється.

КІЛЬЦЕКИД

Мета: удосконалювати навички метання в ціль; розвивати спритність та окомір.

Хід гри

Палицю (завдовжки 70–80 см) устромляють у землю або за­кріплюють на підставці. З відстані 4–5 кроків діти по черзі на­магаються накинути на неї кільця (діаметр 15–20 см). Якщо діти змагаються між собою, то кожний із них кидає по 4–5 кілець. Виграє той, хто накине на палицю більше кілець.

Рекомендації до гри

Кільце слід кидати однією рукою. Відстань до палиці можна поступово збільшувати. Іноді гру проводять як змагання між ко­мандами.

Рухливі ігри зі стрибками

ВУДОЧКА

Мета: удосконалювати навички стрибків на обох ногах; вихо­вувати увагу та кмітливість.

Хід гри

Діти утворюють коло, повернувшись обличчям до центра, на відстані витягнутих у сторони рук. Вихователь стоїть у центрі кола. Він крутить по колу шнур, до кінця якого прив’язана тор­бинка з піском («вудочка») таким чином, щоб вона прослизнула під ногами дітей. Дошкільники стрибають через «вудочку», на­магаючись не зачепити її. Спійманим уважають того, кого торкнеться шнур або торбинка. Діти час від часу відпочивають, потім гра повторюється.

Рекомендації до гри

Довжина шнура має бути 2–3 м, вага торбинки з піском 100 г. Гру слід починати на слово «Ловлю!» Шнур подовжується для того, щоб торбинка ковзала під ногами дітей, які стоять у колі. Діти підстрибують тільки тоді, коли «вудочка» наближається до них.

ХТО КРАЩЕ СТРИБНЕ

Мета: удосконалювати навички стрибків у довжину поштов­хом обох ніг; розвивати спритність.

Хід гри

Діти по черзі виконують стрибок у довжину з місця поштовхом обох ніг у яму з піском (килимок). За відбитками п’ят вихователь відмічає довжину стрибка кожної дитини. Перемагає той, хто стрибнув на більшу відстань, утримавшись на ногах.

Рекомендації до гри

Гру можна проводити на свіжому повітрі, виконуючи стрибки в довжину з розбігу в яму з піском.

ЧИЖИК У КЛІТЦІ

Мета: удосконалювати навички стрибків на обох ногах; розви­вати спритність, швидкість

Хід гри

Діти стають у коло і, узявшись за руки, утворюють «клітку». П’ятеро-шестеро дітей — «чижики» — стають у центрі.

На початку гри «чижики» стоять у «клітці». Діти за сигна­лом вихователя, тримаючись за руки, ідуть праворуч або ліворуч і промовляють:

Чижик, чижик, любий чиж,

Як на волю полетиш?

Хоч збирався утекти,

Та лишився в клітці ти.

Після цих слів «чижики» підстрибують на місці, роблять рухи руками вгору і вниз, наче літають. На слова вихователя «Полетіли з клітки» вони намагаються вибігти з кола, а діти, які утворюють «клітку», перешкоджають їм, то опускаючи, то піднімаючи руки.

Коли всі «чижики вилетіли з клітки», на цю роль обирають нових гравців, і гра продовжується.

Рекомендації до гри

Вихователь стежить за тим, щоб «чижики», застосовуючи силу, проривалися з клітки.

НЕ БОЮСЬ

Мета: удосконалювати навички стрибків на місці; розвивати спритність і швидкість.

Хід гри

Діти утворюють коло на відстані витягнутих у сторони рук. Усі разом промовляють: «Не боюсь я холоду, не боюсь морозу!»

Вони підстрибують на місці, розводять руки в сторони і зво­дять їх навхрест. «Мороз», який стоїть у центрі кола, намагається торкнутись тих, у кого руки розведені в сторони. Кого він тор­кнеться, той стоїть нерухомо і не бере участі у грі. Гра завершу­ється тоді, коли спіймано двоє-троє дітей.

Рекомендації до гри

Вихователеві слід нагадати дітям, щоб вони стрибали легко на носках, відштовхуючись обома ногами або перестрибували з ноги на ногу (за умовою).

НЕ ЗАЛИШАЙСЯ НА ПІДЛОЗІ!

Мета: удосконалювати навички бігу і стрибків у глибину; ви­ховувати увагу; учити орієнтуватися в просторі.

Хід гри

Діти стоять у різних місцях майданчика (зали), один із них обирається «квачем». По кімнаті розставлені лави, дошки на підвищенні, парканчик, колоди (25 см у діаметрі, заввишки 20–25 см). За командою вихователя «Лови!» «квач» починає лови­ти тих дітей, які не встигли стати на будь-яке підвищення. Після двох повторень «квач» передає свою позначку іншій дитині, і гра повторюється з новим «квачем».

Рекомендації до гри

Вихователь має стежити за тим, щоб діти зістрибували з під­вищень і приземлялися на обидві ноги: легко, на носочки, а не на всю ступню.

СТРИБУНИ

Мета: удосконалювати вміння стрибати через скакалку з про­суванням уперед; розвивати швидкість і спритність.

Хід гри

Вихователь об’єднує дітей у три-чотири команди, які стоять паралельно одна до одної на стартовій лінії. Перші в команді три­мають у руках скакалку. За 15–20 кроків від них креслять фініш­ну лінію або ставлять прапорець (кубик).

За командою вихователя «Раз, два, три — біжи!» діти, які сто­ять у колоні першими, починають бігти вперед, перестрибуючи че­рез скакалку. Хто раніше дострибає до фінішної лінії, той отримує очко. Перемагає команда, яка набрала більшу кількість очок.

Рекомендації до гри

Дітям слід починати стрибки через скакалку лише за сигналом вихователя. Відстань до фінішної лінії можна поступово збільшу­вати до 25–30 кроків.

БІЙ ПІВНІВ

Мета: удосконалювати вміння стрибати на одній нозі; розви­вати спритність і почуття рівноваги.

Хід гри

На майданчику вихователь креслить коло діаметром 2–3 м. Ді­тей він об’єднує у дві команди. У коло стають двоє дітей — одна дитина з однієї команди, друга — з другої. Кожна дитина стоїть на одній нозі, друга зігнута назад і підтримується однойменною ру­кою. За сигналом вихователя, підстрибуючи на одній нозі, гравці-«півні» намагаються виштовхнути свого суперника з кола плечем. Гравець, який виштовхне свого суперника, отримує очко. Після цього починає грати нова пара. Перемагає команда, яка набере більше очок.

Рекомендації до гри

Якщо гравець стане на обидві ноги, то він програв. Підштов­хувати суперника можна тільки плечем.

Рухливі ігри на орієнтування в просторі

СКАРБ

Мета: вправляти в орієнтуванні в просторі; розвивати спосте­режливість, увагу.

Матеріал: будь-який невеликий предмет.

Хід гри

Ця гра може проводитися на ділянці або в приміщенні. Обира­ється «шукач скарбів», він йде і чекає, поки його не покличуть. Решта дітей ховає який-небудь предмет у віддаленому куточку ділянки, кличе «шукача скарбів» і дає йому приблизно таке зав­дання: «Підеш прямо, дійдеш до пенька, від нього повернеш пра­воруч, дійдеш до тинка, потім повернеш ліворуч, пройдеш три кроки прямо і починай шукати, на тому місці знаходиться скарб». «Шукач скарбів» починає шукати, за необхідності йому повторю­ють опис маршруту. Коли він знаходить «скарб», його вітають, потім обирається новий «шукач скарбів» і гра повторюється.

ПІЖМУРКИ

Мета: виховувати увагу, спостережливість, орієнтування у просторі.

Хід гри

Діти стоять у колі на відстані витягнутих у сторони рук. Усе­редину кола обирають двох дітей: одній дитині зав’язують хустин­кою очі, другій — дають до рук дзвіночок. Дитина із дзвіночком бігає по колу, а «піжмурка» її ловить, слухаючи дзвіночок. Коли «піжмурка» зловить дитину із дзвіночком, то всередину кола оби­раються інші діти, і гра продовжується.

Рекомендації до гри

Гру можна проводити без дзвіночка. Дитина, яка тікає, іноді плеще в долоні. «Піжмурка» запитує: «Де ти?» Дитина, яка тікає, відповідає: «Я тут!» «Піжмурка» за голосом ловить її.

ГОРЮДУБ

Мета: виховувати увагу, витримку; учити орієнтуватися в про­сторі.

Хід гри

Діти шикуються парами і стають одне за одним. Одна дитина стає на 2–3 кроки попереду всіх на визначеній лінії або накресле­ному колі. Це — «горюдуб».

Горюдуб

Гори, гори, ясно,

Щоб не погасло.

Раз, два, три,

Остання пара, біжи!

За командою «Біжи!» діти в останній парі розбігаються вздовж колон (одна дитина з правого, друга — з лівого боку), щоб попе­реду «горюдуба» взятися за руки. «Горюдуб» намагається спій­мати одного з них, поки вони не з’єднали руки. Кого «горюдуб» спіймає, той стає на його місце. Гра триває, поки всі пари не перебіжать із кінця колони. Пара, яка утворилася, стає попереду, решта — відступає назад. Гра завершується, коли всі діти пробі­жать по одному разу.

Рекомендації до гри

Якщо «горюдуб» не спіймає будь-кого з першої пари, він зали­шається в цій самій ролі. Якщо не зловить жодної дитини з двох пар, то вихователь обирає нового «горюдуба» з останньої пари, яка бігала.

ВІДГАДАЙ, ЧИЙ ГОЛОС

Мета: виховувати увагу та спостережливість.

Хід гри

Діти, узявшись за руки, утворюють коло. У центрі кола сто­їть ведучий із заплющеними очима. Діти йдуть по колу праворуч і говорять:

Дружно, діти: раз, два, три!

Разом вліво поверни!

Усі разом повертаються і йдуть в протилежний бік. Потім про­мовляють А як скажем скок, скок, скок,—

Відгадай, чий голосок!

Слова «Скок, скок, скок» проговорює тільки одна дитина, за­здалегідь призначена вихователем. Коли діти вимовлять усі сло­ва, ведучий розплющує очі й намагається відгадати, хто сказав: «Скок, скок, скок». Якщо він відгадав, то ведучим стає дитина, голос якої відгадали, і гра повторюється знову.

Рекомендації до гри

Ведучий не має права розплющувати очі, поки не завершиться вірш.

ЗАБОРОНЕНИЙ РУХ

Мета: виховувати увагу, кмітливість, швидку орієнтацію.

Хід гри

Діти стають у коло на відстані витягнутих у сторони рук. Ви­хователь також стає з ними в коло і пропонує виконувати за ним усі рухи, за винятком «забороненого», який він сам установив. Наприклад, не можна поставити руки на пояс. Вихователь ви­конує різні рухи, а всі діти повторюють їх. Раптом він виконує «заборонений рух». Хто з учасників гри помилиться, той робить крок уперед або штрафується. Потім він продовжує грати.

Гра проводиться впродовж 5–6 хвилин, після чого вихователь називає дітей, які не припустилися жодної помилки.

Рекомендації до гри

Вихователь стежить за тим, щоб гравці повторювати всі впра­ви, крім «забороненого» руху. Штраф може бути таким: постри­бати на обох ногах, як зайчик; промовити скоромовку; відгадати загадку та ін.

БЕРЕЖИ ПРЕДМЕТ

Мета: виховувати спостережливість, кмітливість та швидку реакцію.

Хід гри

Діти стоять у колі на відстані кроку одне від одного, ноги тро­хи розставлені, руки за спиною. Біля ніг кожної дитини — кубик або маленький м’ячик. У центрі — ведучий, який переходить з одного місця на інше і намагається захопити будь-який кубик або м’ячик. Діти присідають, захищаючи свій предмет руками. Коли ведучому вдається взяти кубик (м’ячик) у двох-трьох дітей, то призначається новий ведучий, і гра повторюється.

Рекомендації до гри

Спочатку вихователь має призначити на роль ведучого най­спритнішу дитину, потім цю роль поступово виконують усі діти. Ті, у кого забрали предмет, роблять крок назад із кола і стоять так, поки не завершиться гра.

ЧИЙ ВІНОК КРАЩИЙ

Мета: удосконалювати навички ходьби по колу; виховувати увагу та орієнтування у просторі.

Хід гри

Діти об’єднані у дві рівні групи. Кожна з них утворює коло.

На слова або пісню вихователя:

Візьмемось за руки,

Підемо на луки,

Сплетемо віночок,

Станемо в таночок! —

діти беруться за руки і йдуть по колу ліворуч. На останні слова зупиняються, піднімають руки. Вихователь у цей час про­довжує:

Чий найкращий вінок,

Той і піде в танок!

Після цих слів діти швидко опускають руки на плечі своїм сусідам. Вихователь зазначає, у якому колі діти швидко поклали руки на плечі та дотримують форми кола. Ці діти танцюють під будь-яку пісню вихователя, а решта плеще їм у долоні. Гра по­вторюється.

Рекомендації до гри

Вихователеві необхідно стежити за тим, щоб усі діти в колі спочатку йшли ліворуч, а під час повторення гри — праворуч, не штовхалися, не наступали на ноги одне одному.

В ХОРОВОДІ БУЛИ

Дівчатка стають у коло, а одна дівчинка ходить навколо нього і виконує все, про що співають у пісні:

В хороводі були.

Що ми там бачили?

Гарну дівчинку.

Як хоч — обернись,

Як хоч — поклонись,

Як хоч — затанцюй,

Кого любиш — поцілуй.

ОГІРОЧКИ

варіант І

Діти беруться за руки й витягуються довгою лінією, що в’ється, як огіркове гудиння. Передні діти повертаються до задніх, нібито в’ються. Двоє останніх піднімають угору руки, а всі проходять попід руками, співаючи:

Ой вийтеся огірочки,

Та в зелені пуп’яночки

Тож ся в’ють.

А другі ся приглядають,

Чи хороше розвивають

Тож цвітуть.

ОГІРОЧКИ

варіант ІІ

Діти приспівують, словесно коментуючи свої дії:

Ой вийтеся, огірочки,

Та в зелені пуп’яночки,

Грай, Жучку, грай,

Тут тобі край.

Ходить Жучок і Жучина,

По високій деревині,

Дайте, хлопці, околота,

Повезем Жучків в болото.

Сонце світить, мов золото,

Жучки плачуть у болоті.

Коли вже «завилися» всі пари й утворилося щось подібне до ланцюга, тоді починають «розвиватися» в протилежний бік.

ДРІБУШКА

Діти грають по двоє. Вони витягують уперед руки, міцно бе­руться за них, ноги ставлять разом і, швидко обертаючись.

Діти

Дрібу, дрібу, дрібушечки,

Наївшися петрушечки,

Наївшися лободи,

Гала, гала до води!

ВАРЕНА РИБКА

Гра продовжується доти, поки хтось із дітей не одірветься з кола. Швидко рухаючись, діти приспівують:

Вареної рибки

Держімося кріпко:

Як хто увірветься,

То і не минеться.

ПУСКАЙТЕ НАС

Діти стають так, що половина їх береться за руки, а друга по­ловина гуртом тримається і співає: «Пускайте нас, пускайте нас за гору погуляти».

Той гурт, який узявся за руки, відповідає:

«Не пустимо, не пустимо, бо близько Дунай».

Незчеплений гурт співає: «А ми мости поломимо, сами собі поїдемо за райський Дунай».

Часом замість цих слів співають знову: «Самі поїдемо» і сило­міць прориваються крізь зчеплений гурт.

ЗАЙЧИК

Діти, узявшись за руки, ходять навкруги хлопчика-«зайчика», який виконує відповідні рухи, намагаючись розняти руки інших і вистрибнути.

Заїньку, та за голівоньку!

А нікуди заїньці та ні вискочити,

А нікуди сірому та ні вистрибнути!

Заїньку, сінця-колінця!

А нікуди заїньці та ні вискочити,

А нікуди сірому та ні вистрибнути!

Заїньку, п’ятки-м’ятки!

А нікуди заїньці та ні вискочити,

А нікуди сірому та ні вистрибнути!

Заїньку, обернися!

Яка тобі люба-мила, обіймися.

ПЕРСТЕНЬ

Діти, сховавши в кулаку перстень чи інший предмет (великий ґудзик, камінчик, горішок), звертаються до того, хто відгадує, приказуючи:

Котьо, котьо, котьоло,

Через море їхало.

Золото-срібло везло.

Подоляночко, вставай!

Свого персня ти шукай.

Діти сидять або стоять тісним колом і передають перстень одне одному. Часом непомітно для того, хто відгадує (він знаходиться в середині кола) постукують перснем по підлозі або ж показують його, піднявши вгору. У повторенні гри діти можуть йти по колу розмахуючи руками чи піднімаючи руки вгору, присідати, ви­конувати інші рухи. Коли той, хто відгадує, знайде перстень, то шукатиме його той, у кого його знайдено.

У цій грі можна промовляти так:

Галя по садочку блукає,

Загубила срібний перстень, а тепер шукає.

Галя

Ви, напевно, знайшли перстень,

Скажіть, мої любі,

А як ні, тоді сама я шукать його буду.

БАБКА

Учасники гри загадують одне одному загадки. Причому за­гадку говорять уголос, але відгадати її повинен той, хто стоїть поруч, і у свою чергу загадує загадку. Того, хто не відгадає дві-три загадки, штрафують або з нього беруть фант.

МОВЧУН

Один з учасників гри повертається обличчям до решти учас­ників. Діти намагаються розсмішити його, підходячи до нього, розмовляючи з ним, показуючи йому щось смішне. Коли він не втримається й засміється, то залишає гру або його штрафують (по­винен заспівати, станцювати, прочитати вірш тощо). «Мовчуном» стає той, хто його розсмішив.

КУХНЯ

Кожний з учасників гри обирає собі назву серед кухонних предметів (наприклад: ніж, сито, сковорода, рогач тощо).

Один із дітей звертається до когось з учасників гри і, показу­ючи на різні предмети або на самого себе, запитує: «Що це у вас на носі?» Відповісти слід тільки своєю назвою. Наприклад: «Ско­ворідка». «Що у вас на обличчі?» — «Сковорідка». — «На чому сидите?» — «На сковорідці». Коли ж той, хто відповідає, засмієть­ся або скаже зайве слово, його штрафують (він повинен прочитати вірш, проспівати, прострибати на одній нозі тощо).

КВІТКИ В САДУ

Гравці сідають у коло, ведучий дає кожному назву квітки. По­тім говорить: «Був я в саду, бачив багато квітів, тільки троянди там не було. Якої квітки там не було?» «Троянда» відповідає: «Троянда там була, не було мальви». «Мальва» відповідає: «Маль­ва там була, а от фіалки не було» тощо. Якщо хто-небудь забуде відповісти, він дає фант, який потрібно викупити.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.