Розвиток культури в Україні на початку XX ст.

Опис документу:
урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Уроки 8
Тема. Розвиток культури в Україні на початку XX ст.
Мета:
 охарактеризувати особливості розвитку культури України на початку ХХ ст., детально розглянувши розвиток української освіти та науки, музики і театру, архітектури й живопису, з’ясувати, яку роль відіграла католицька церква та діяльність національно-спортивних товариств в піднесенні національної свідомості населення Західної України; розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки, здійснювати порівняння історичних явищ та подій, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, давати історичну характеристику діячам культури; сприяти патріотичному вихованню учнів, а також виховувати в них естетичні смаки та уподобання.
Основні поняття: «культура», «освіта», «наука», «мистецтво», «архітектура», «живопис», «греко-католицька церква».
Обладнання: документи, ілюстрації, портрети діячів культури, мультимедійний проектор.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Очікувані результати
Після цих уроків учні зможуть:
• визначати хронологічну послідовність явищ культурного життя;
• характеризувати особливості розвитку культури України на початку ХХ ст.;
• на основі аналізу різних джерел інформації:
а) називати та конкретизувати фактами основні ознаки розвитку духовного життя;
б) описувати явища й пам’ятки культури цього періоду.
Хід уроків
І. Організаційний момент
ІІ . Актуалізація опорних знань учнів
Бесіда за питаннями
1. Яким був стан освіти в Україні у ХІХ ст.?
2. Н азвіть відомих діячів української культури другої половини ХІХ ст. Який внесок вони зробили в розвиток культури?
3. Визначте найпомітніші досягнення українського живопису та архітектури.
4. Що вам відомо про діяльність церков, які діяли в Україні в ХІХ ст.? Яку роль вони відігравали в українському національному русі?
ІІІ . Мотивація навчальної діяльності
У ч и т е л ь. На початку ХХ ст. культура України, з одного боку, продовжувала розвивати народні, демократичні традиції ХIХ ст., а з іншого — відбувався активний пошук нових форм, використання досягнень інших національних культур. Це конкретно виявилося у двох орієнтаціях:
• збереженні національно-культурних традицій (народницька теорія);
• орієнтації на західноєвропейський процес у царині художньої культури (європеїзація, модернізм).
Крім того, розвиток української культури на початку ХХ ст. відбувався в умовах, що характеризуються двома протилежними тенденціями:
1. Наростання національно-визвольного, революційного руху, підйом якого припадає на період революції 1905–1907 рр. В результаті розгортання цієї боротьби царизм вимушений був піти на поступки українцям, що в цілому сприяло розвиткові культури.
2. Шовіністична політика царату, яка продовжувала денаціоналізацію та русифікацію, репресії щодо українців негативно впливали на розвиток культури.
Проблемне запитання уроку
Наприкінці вивчення теми дайте відповідь на запитання:
• Чи простежуються в українській культурі початку ХХ ст. ознаки європейського модернізму? Свою думку аргументуйте.
ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
Учні поділяються на групи і починають розгляд питань з даної теми. Кожна група працює над одним із питань теми. На чолі групи призначається учень-експерт, який готував відповідне питання вдома.
Учням дозволяється користуватися підручником. Також групам для
опрацювання пропонуються джерела інформації. В кінці роботи кожна
група демонструє результати своєї роботи.
Освіта
Загальне обговорення
1. Порівняти стан освіти в Н аддніпрянській Україні і на західно-українських землях на початку ХХ ст.
2. Які ви можете назвати чинники, що сприяли розвитку освіти і гальмували її розвиток?
Наука. Видатні вчені
Загальне обговорення
• На екран проектуються портрети відомих українських вчених.
Учні повинні охарактеризувати внесок кожного в розвиток української науки.
Література. Українська преса та видавництва
Здобутки майстрів мистецтва
Повсякденне життя.
Діяльність національних і спортивно-фізкультурних організацій
Духовні цінності українців. Церковне життя
V. Узагальнення та систематизація знань
Учні виконують завдання, яке прозвучало перед вивченням теми:
• Чи простежувалися в українській культурі початку ХХ ст. ознаки європейського модернізму? Свою думку аргументуйте.
Завдання виконується методом «Уявний мікрофон». Учні передають одне одному по черзі предмет, який нагадує собою мікрофон, і висловлюють свою думку з даного питання.
Висновок. Отже, головною ознакою української культури початку ХХ ст. можна назвати зіткнення, з одного боку, прагнень національного самовизначення, з другого — модернізації культури, самозбереження на засадах національної окремішності та пошуку шляхів виходу в європейський культурний простір. Якщо перша з них базувалася на розробленій ще в ХІХ ст. ідеології народництва, то нова течія модернізму так остаточно і не утвердилася. Вчені виділяють кілька ознак, що вияскравлюють феномен українського модернізму:
• значна увага до естетичних, художніх вартостей, а не тільки до суспільних потреб, звільнення сценічного мистецтва від служіння позаестетичним потребам (партіям, ідеологічним установам), ствердження права митця творити за законами краси й довершеності;
• європеїзація української сцени, орієнтація на нові тенденції в усьому світовому театральному процесі, відживання концепції про «елітарність», або панськість, театру, наголошення на потребі всебічного розвитку і поширення нових художніх стилів, заперечення реалізму як єдиного методу мистецького осягнення навколишнього світу;
• відстоювання пріоритету індивідуального над колективним, прав конкретної особистості, а не абстрактних інтересів громади, в жертву якій приносилися особисті почуття;
• відсутність зневаги до трудівника, його тривог і надій; заклик іти в ногу з сучасністю, бути стійким, справжнім громадянином на своїй землі з «вірою у можливість раціонального пізнання й пояснення світу».
VІ. Домашнє завдання
1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2. Скласти історичний портрет одного із діячів культури України.
(на вибір).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.