Розвиток креативного мислення засобами сюжетно-рольових ігор

Опис документу:
Творчі здібності особистості розвиваються та формуються лише в активній творчій діяльності, яка вимагає нестандартності мислення. Предметом особливої уваги кожного педагога має бути використання у роботі таких методів і форм, засобів навчання, які спрямовані на розвиток критичності та незалежності мислення, допитливості, винахідливості, самостійності тощо, і найефективнішим методом є гра, і, особливо гра розвивальна.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Розвиток креативного мислення

засобами сюжетно-рольових ігор

До основних характеристик креативного мислення належать:

 • Уміння бачити проблему;

 • Продуктивність – багато ідей, асоціацій, варіантів вирішення проблеми;

 • Гнучкість – здатність швидко змінювати способи дій, уміння легко зрозуміти нову точку зору, уміння відмовитися від засвоєної точки зору;

 • Оригінальність – рідкісність, унікальність, незвичайність способу розв'язання певної проблеми;

 • Самостійність – потреба у систематичній самостійній роботі у плані самовдосконалення, розвитку своїх здібностей.

Сюжетно-рольова гра – як засіб розвитку творчої особистості.
Основний шлях виховання в грі – вплив на її зміст.

Підготовча робота до сюжетно-рольової гри:

 • спостереження;

 • екскурсії;

 • ігри-драматизації;

 • читання художньої літератури;

 • інсценізації на задану тему.

Таким чином, творча сюжетно-рольова гра – найбільш дійовий засіб виховання дитини, формування її особистісних якостей, творчих здібностей.

Рольові ігри мають чотири головні риси:

 • Вільна розвиваюча діяльність, що починається лише за бажанням дитини;

 • Творчий, значною мірою імпровізаційний, дуже активний характер цієї діяльності ( поле творчості);

 • Емоційна піднесеність діяльності, емоційна напруга;

 • Наявність прямих чи непрямих правил, що відбивають зміст гри логічну послідовність її розвитку.

Основні етапи творчого процесу:

 • Поява у дитини відчуття неясності чогось ( поява проблеми);

 • Виникнення ряд запитань до дорослого, однолітків, самої себе;

 • Виділення значущих для успішного розв'язання проблеми елементів, диференціація головного та другорядного;

 • Усвідомлення проблеми;

 • Формування гіпотези;

 • Пошук і знаходження рішення.

Надаючи перевагу завданням творчого характеру, вихователь тим самим виховує в старших дошкільників інтерес до складних задач ( практичних, інтелектуальних, комунікативних), бажання виконувати їх самостійно.

Керівництво творчими іграми:

 • часто ставити питання, втручатися в гру, роблячи гру цікавою;

 • надавати дитині можливості розкритися в грі;

 • збагачувати життєвий досвід дітей мотивами і моральним змістом людської діяльності;

 • збагачувати образне мислення дітей засобами художніх творів, малюванням,

 • драматизацією, самостійними іграми;

 • багаторазове повторення художнього твору, аналіз образів героїв, бесіди про них, складання творчих розповідей про персонажів, розповідь вихователя, розглядання репродукцій, бесіда.

 • використовування художньо - графічних творів ( схеми);

 • пантоміма, міміка, жести;

 • костюмоване відображення дійства;

 • формування у дітей свідомого ставлення до образної ролі.

Показники сформованості креативності у дошкільника:

 • Легко й охоче продукує конструктивні ідеї;

 • Здатний самостійно їх апробувати й застосовувати ;

 • Як правило аналізує свої дії, прогнозує ймовірні їх наслідки;

 • Уникає одноманітного маніпулювання, урізноманітнює пошук рішення;

 • Ніколи не кидає розпочате на півдорозі, переважно самостійно долає труднощі;

 • Вміє зважено ризикувати, вдало використовувати відому інформацію й здобувати нову;

 • Приймає самостійні рішення у невизначених ситуаціях;

 • Реалістично оцінює результат своєї діяльності, об'єктивно визначає, яких зусиль він йому коштував ( було важко чи ні);

 • Прагне виявити оригінальність, не схильний репродукувати зразок.

Керівництво творчими іграми:

 • Допомагати в організації гри, насичувати гру діями, робити гру динамічною;

 • Давати простір дитячій ініціативі відходити від шаблонів;

 • Зберігати під час гри ініціативу, самостійність, безпосередність, радість;

 • Розуміти і спостерігати за граючими дітьми;

 • Пропонувати тему гри не цілій групі а окремим дітям;

 • Створювати емоційне благополуччя;

 • Підтримувати здатність дитини до творчості й проявляти співчуття до ранніх невдач;

 • Уникати несхвальної оцінки спроб дитини, дозволяти дитині самій займатися своїми справами, надлишок ..шефства може уповільнити творчість;

 • Допомагати дитині справлятися з розчаруванням і сумнівом, коли вона залишається у процесі незрозумілого однолітка;

 • Зберегти творчі імпульси;

 • Допомагати дитині цінувати у собі творчу особистість.

Способи стимуляції творчої особистості:

 • Забезпечення сприятливої атмосфери;

 • Збагачення навколишнього середовища;

 • Заохочення до висловлювання оригінальних ідей;

 • Використання особистісного дивергентного мислення;

 • Активно задавати питання.

Показники компетентності дошкільнят в ігровій діяльності:

 • Складність сюжету, його чіткість, наближеність до реального життя, перспективність, логічна завершеність;

 • Визначення ролей, їх узгодженість, типізацію та індивідуалізацій основних характеристик, адекватність ігрових дій;

 • Чітке визначення правил гри, дотримання їх дитиною;

 • Збалансоване спілкування з товаришами, оптимістичний настрій.

Творчі здібності особистості розвиваються та формуються лише в активній творчій діяльності, яка вимагає нестандартності мислення. Предметом особливої уваги кожного педагога має бути використання у роботі таких методів і форм, засобів навчання, які спрямовані на розвиток критичності та незалежності мислення, допитливості, винахідливості, самостійності тощо, і найефективнішим методом є гра, і, особливо гра розвивальна.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»