Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події

Розробка уроку з основ правознавства в 9 класі "Що означає бути громадянином держави"

Правознавство

Для кого: 9 Клас

21.06.2018

846

9

0

Опис документу:
Розробка уроку з основ правознавства в 9 класі "Що означає бути громадянином держави"
Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 клас

Правознавство

Тема. Що означає бути громадянином держави

Мета: - дати уявлення про поняття «громадянство», статус громадянина,

іноземця, особи без громадянства, про підстави набуття й

припинення громадянства України;

- розвивати вміння тлумачити поняття, працювати з правовими

документами, розв’язувати правові ситуації;

- виховувати, формувати усвідомлення важливості та правового

значення юридичного зв’язку особи та держави.

Тип уроку: урок формування нових знань, вмінь та навичок.

Форма проведення: інтерактивний урок.

Очікувані результати:

 • пояснювати поняття «громадянство».

 • розрізняти статус громадянина, іноземця, особи без громадянства.

 • називати підстави набуття й припинення громадянства України.

 • розв’язувати правові ситуації щодо набуття громадянства дітьми.

 • оцінювати важливість та правове значення юридичного звязку особи і держави.

Хід уроку

 1. Організаційний етап.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

Інтерактивна вправа «мікрофон»:

Що означає бути громадянином держави?

 1. Вивчення нового матеріалу.

Проблемне питання:

Чи потрібен людині правовий зв’язок з державою?

 1. Інтерактивна лекція з використанням електронної презентації :

 • робота над поняттями «громадянство», «правовий статус громадянина, іноземця, особи без громадянства».

Громадянство – правовий зв’язок громадянина з державою.

Громадянин – особа, що має правовий зв’язок з державою.

У кожного громадянина держави є правовий статус – сукупність прав та обов’язків.

? Чи всі люди, що проживають на території України, є її громадянами?

 • Громадянин – особа, яка знаходиться в постійному правовому звязку з державою.

 • Іноземець – особа, яка має громадянство іншої держави.

 • Особа без громадянства (апатрид) – особа, яка не має громадянства жодної держави.

 • Біпатрид - особа, яка має громадянство двох держав.

 • Громадянство - це постійний правовий звязок особи і держави, що виявляється в їх взаємних правах та обовязках.

Громадянство є найважливішою передумовою встановлення правового статусу особи в державі.

Правові наслідки статусу громадянина для особи:

 • на неї поширюється юрисдикція держави;

 • Їй надаються в повному обсязі права і свободи та покладаються обовязки;

 • Їй гарантується захист прав та інтересів у державі та за її межами.

Формування інституту громадянства в незалежній Україні:

 • Декларація про державний суверенітет України

 • Конституція України

 • Закон України “Про громадянство України ” від 18 січня 2001 року

 • Міжнародні договори

 • Указ Президента України від 31 березня 1992 року “Про порядок розгляду питань, повязаних із громадянством України”

Складові частини інституту громадянства:

 • принципи громадянства України

 • набуття громадянства України

 • припинення громадянства

 • громадянство дітей у разі зміни батьками громадянства та усиновлення

 • повноваження органів, що беруть участь у розвязанні питань громадянства України

 • документи, що підтверджують громадянство України

Громадянство України грунтується на принципах:

 • єдиного громадянства

 • рівності перед законом громадян України, незалежно від підстав набуття ними громадянства

 • неприпустимості позбавлення особи громадянства України

 • збереження громадянства за особою, що мешкає за межами України

 • відхилення автоматичної зміни громадянства в разі укладання або розірвання шлюбу громадянином України, а також у разі зміни громадянства чоловіком або дружиною

 • захисту громадян України, що перебувають за її межами

 • запобігання виникненню випадків без громадянства

 • визнання права громадянина україни на зміну громадянства

 1. Робота з правовими документами:

 • Інтерактивна групова робота учнів (4 групи) – опрацювання за окремими завданнями статей ЗУ «Про громадянство України», заповнення схем.

 • Повідомлення груп – у супроводі електронної презентації.

Підстави набуття громадянства України:

 • за народженням

 • за територіальним походженням

 • внаслідок прийняття до громадянства

 • внаслідок поновлення громадянства

 • внаслідок встановлення опіки над особою, що визнана судом недієздатною

 • з інших обставин, що передбачені міжнародними угодами України

Умови прийняття до громадянства України:

 • Визнання та дотримання Конституції України і законів України

 • Предявлення декларації про відсутність іноземного громадянства або зобовязання припинити іноземне громадянство

 • Безперервне проживання на законних підставах на території України впродовж останніх 5 років

 • Отримання дозволу на імміграцію

 • Володіння державною мовою або її розуміння в достатньому для спілкування обсязі

 • Наявність законних засобів для існування

Підстави набуття громадянства України дітьми:

 • внаслідок усиновлення

 • внаслідок установлення над дитиною опіки або піклування, влаштування дитини в дитячий заклад або заклад охорони здоровя, в дитячий будинок сімейного типу або прийому в сімю патронатного виховання

 • у звязку з перебуванням в громадянстві України одного з батьків дитини

 • внаслідок визнання батьківства або материнства або встановлення факту батьківства або материнства

Всі діти,що народились на території України, є її громадянами.

Надання громадянства дитині віком з 14 до 18 років відбувається лише за її згодою.

Підстави припинення громадянства України:

 • внаслідок виходу з громадянства України

 • внаслідок втрати громадянства України:

* набуття особою громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

* добровільний вступ на військову службу до іншої держави;

* добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

 • за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Вихід з громадянства України дітей віком з 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.

 1. Закріплення.

 • Інтерактивна групова робота учнів (4 групи) – розв’язування правових вправ-задач та обговорення.

 1. Підсумок уроку.

 1. Відповіді на питання:

 • Що таке громадянство?

 • Чим правовий статус громадянина відрізняється від правового статусу іноземця або особи без громадянства?

 1. «мозковий штурм» - відповідь на проблемне питання:

Чи потрібен людині правовий зв’язок з державою?

 1. Д/з – опрацювати параграф 9, виконати завдання на стор.60, 61(д/з-1)

Додатки

I група

Завдання:

 1. Опрацювати статтю 6 Закону України «Про громадянство України».

 2. Визначте підстави набуття громадянства України.

 3. Заповніть схему «Підстави набуття громадянства України».

Схема

Підстави набуття громадянства України

*

*

*

*

*

*

II група

Завдання:

 1. Опрацювати статтю 9 Закону України «Про громадянство України».

 2. Визначте умови прийняття до громадянства України.

 3. Заповніть схему «Умови прийняття до громадянства України».

Схема

Умови прийняття до громадянства України

*

*

*

*

*

*

III група

Завдання:

 1. Опрацювати статті 11, 12, 14, 15, 16 Закону України «Про громадянство України».

 2. Визначте, як визначається в Україні громадянство дітей.

 3. Заповніть схему «Підстави набуття громадянства України дітьми».

Схема

Підстави набуття громадянства України дітьми

*

*

*

*

*

*

IV група

Завдання:

 1. Опрацювати статті 17, 19 Закону України «Про громадянство України».

 2. Визначте підстави припинення громадянства України.

 3. Заповніть схему «Підстави припинення громадянства України».

Схема

Підстави припинення громадянства України

*

*

*

*

*

*

*

Правова задача 1.

Особа без громадянства, що проживає на території України протягом 10 років, має власне фермерське господарство і дружина якого – громадянка України, подала клопотання про прийняття до громадянства України.

Які ще умови повинні бути виконані, щоб клопотання задовольнили?

Правова задача 2.

Громадянин Росії проживає в Україні протягом 7 років, володіє невеличкою фірмою, знає українську мову, законів України не порушував.

Чи задовольнять його клопотання про прийняття до громадянства України?

Правова задача 3.

Особа без громадянства, що прожила в Україні 3 роки, працює в будівельній фірмі, володіє українською мовою, законів України не порушувала, подала клопотання про прийняття до громадянства України.

Чи буде це клопотання задоволено?

Правова задача 4.

Чи набуде українського громадянства дитина, знайдена на порозі пологового будинку одного з українських міст, якщо батьки дитини невідомі?

Правова задача 5.

Чи набуде українського громадянства дитина, яка народилась у Росії, але батьки її померли, і родичі, які є громадянами України, всиновили її?

Правова задача 6.

Чи може отримати українське громадянство дитина, що постійно проживає у Польщі з батьками, один з яких є громадянином України?

Правова задача7.

Батьки 16-літнього Максима виїхали на постійне місце проживання до Німеччини. Вони вирішили прийняти громадянство Німеччини, а Максим забажав лишити українське громадянство, та його батьки не погодились і подали документи щодо виходу з громадянства України.

Чи має право Максим обирати громадянство?

Правова задача 8.

Чи буде припинене громадянство України щодо особи, що пішла за контрактом на військову службу в одній з європейських країн?

Правова задача 9.

Чи буде припинене українське громадянство особи, що виїхала на постійне місце проживання до США?

Правова задача 10.

Чи буде припинене українське громадянство особи, що постійно проживає в Україні, але прийняла російське громадянство?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.