Розробка уроку з образотворчого мистецтва в 7 класі : "Графіка. Повітряна перспектива. Сільський пейзаж".

Опис документу:
Поглиблюються знання про пейзаж як вид образотворчого мистецтва та методи зображення його графічними засобами. Закріплюються поняття про види перспективи (зображення простору відповідно до точки зору ,лінії горизонту). Виховується любов до рідного краю.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тип уроку: комбінований урок засвоєння нових знань, формування умінь i творче застосування їх на практиці.

Тема уроку: Графіка. Повітряна перспектива. С1льський пейзаж.

Мета уроку: Навчальна:

-Поглибити знання про пейзаж як вид образотворчого мистецтва та методи зображення його графчними засобами.

-Учити зображувати лінійну перспективу, повітряну перспективу в графіці.

-Закріпити понятгя про види перспективи (зображення простору

відповідно до точки зору,лінії горизонту).

-Формування вміння зображувати пейзажі графічними засобами. Розвиваюча:

-Вдосконалити вміння зображувати простір відповідно до законів перспективи, вміння планувати малонок на площині аркуша,відчуття композиційної цілісності.

Виховна:

-Виховувати любов до рідного краю, патріотизм, дбайливе ставлення до навколишнього світу, до пізнання пейзажного мистецтва, творчу ініціативу учнів.

Завдання уроку:

участь у 6ecіді,

-сприйнятгя i засвоення нового матфалу;

ознайомлення з новими поняттями i термінами;

-СТР: виконання сільського пейзажу з передачею лінійної та повітряної перспективи графічними матеріалами.

Обладнання:

-Відеоряд картин художників-графіків,плакати з прикладами вивчення pізних видів перспективи.

-Макет будинку, плакати «Послідовність зображення дерев», «Повітряна перспектива».

.

Матеріали:

-туш, перо, аркуш блого паперу (формат А-4), кольорові олівці;

-простий олівець;

-гумка.

Методи і прийоми, що використовує вчитель на ypoui:

-бесіда;

-організація сприймання;

-розповідь-пояснення;

-ілюстрація наочності;

-порівняльний аналіз;

-спостереження;

-стимулювання творчої діяльності учнів.

Види діяльності учнів:

-пінавальна (сприймання та засвоєння нових знань);

- художньо-практична (формування нових вмінь);

Структура уроку:

1.Організаійна частина.

П. Активізація уваги та чуттєвого досвіду учнів.

Ш. Повідомлення теми, завдань уроку й мотивація навчання.

lV. Робота над темою уроку.

1.Викладення нового матфалу (розповђць-пояснення).

2.Словникова робота.

3.Перегляд i обговорення іюстративного матеріалу.

4.Продовження розповді.

5.Постановка i пояснення завдання СТР.

V.Самостйна творча робота учнів.

Vl. Систематизація i корекція набутих знань.

VII.Підведення підсумків.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

П. Активізація уваги (бесіда).

Сучасні методи, прийоми i засоби об'ємного зображення споруд i всього навколишнього середовища — це результат багатовікового творчого процесу.

Cпоконвіку людину цікавила змінаa величини форм i кольору предметјв залежно від їx положення в просторі.

Перспективне зображення постійно удосконалювалося. Правильна, в сучасному pозуміннi передача об'ємів на площині не була властива мистецтву стародавнього світу. Тільки в епоху Відродження відкриваються закони, які є основою сучасної науки про перспективу. Леонардо да Biчi, Дюрер, Альберті, Віньола — кожен iз них зробив неоціненний вклад у передачу перспективних зображень протягом XV-XVl cтоліть. Розвиток науки i живопису, прагнення до реалістичної передачі навколишньої дійсностi обумовили появу прийомів правдивого зображення натури. Не випадково Леонардо да Biнчi називав живопис матір'ю перспективи. Слово «перспектива» означає «бачити наскрізь» у перекладі з латинської мови. На відомій гравюрі Дюрера зображено запропонований художником приклад для малювання з натури крізь клітчасту сітку. Саме ця ciткa є прототипом картинної площини, видошукачем iз зафіксованою точкою зору. Принципи побудови перспективи закладені майстрами Відродження, удосконалюючись, міцно увйшли в сучасну науку про перспективу.

Ш. Оголошення теми, завдань уроку мотивації навчання.

Починаючи з середніх віків люди навчилися передавати особливості навколишнього середовища за допомогою засобів перспективи. Сьогодні на ypoцi ви поглибите свої знання в галузі графічого зображення пейзажу, ознайомитеся з науковими термінами i понятгями, навчитеся використовувати piзними графічнимиi матфалами (олівець, туш, перо).

Отже тема нашого уроку: «Графіка. Повітряна перспектива. Сільський пейзаж».

1V. Робота над темою уроку:

1. Викладення нового матфалу (розповідь-пояснення).

Мандрівка в країну «білого» i «чорного» продовжить знайомство з деякими таємницями мистецтва графіки, зокрема виражальними можливостями чорного та білого кольорів, які використовують у свой творчостј художники-графіки.

В графічному малюнку все складається з чорних та білих плям, ліній, штрихів, крапок. Такими засобами можливо відображати не тільки сніг, зиму, дерева без листя, але за допомогою різноманітних штрихів та різними співвідношеннями в їx тональності можна передати багатоколірність природи.

2. Словникова робота:

Перспектива (франц. Perspective, лат. Perspicio — бачу наскрізь, уважно розглядаю) — 1) спосіб зображення об'емних фігур на площині (картинні малюнки) залежно від умовних змін їхньої величини, чіткості, зумовлений ступенем віддаленості від глядачів, 2) відтворення уявних змін величин, контурів об1ємних предметів при малярському, гарфчному їх на площині. Види: лінійна, повітряна, ілюзорна, прямокутна; З) прикладна наука, що вивчає закономірності зображення предметного світу на площині відповідно до зорового сприймання.

Повітряна перспектива — вид перспективи, що показує, як змінюється колір, тон віддалених предметів, які сприймаються зором не досить яскраво i навіть не того відтінку, яким бачиться, якщо подивитися на них зблизька. З. Перегляд i обговорення ілюстративного матеріалу:

Звернігь увагу на відеоряд картин: замальовки та нариси майстрів пейзажного жанру 1.Левітана, 1. Шишкіна, А. Рилова, В. Бакшеєва, А. Дю.

Перегляньте i визначте як передається реалістичність навколишнього світу майстрами в своїх роботах.

-Які роботи вам ближчі за задумом?

-Що слід робити, щоб передати багатоколірність природи?

Хоча це лише замальовки i нариси, але пора року, місце i навколишнє середовище передано майстрами дуже влучно i реалістично.

Використовувалися piзнi штрихи, співвідношення, різнотональність i це допомагає досягти реалістичності.

Твори О. Слепишева «Три дерева» - туш, перо. Т. Добровинської «Ворона» - сангіна — допомагають ознайомиться з різними техніками зображення пейзажу в графіці.

4.Продовження розповіді.

Bci предмети навколишнього середовища мають три вимри: висоту, ширину, глибину. Зображуються вони на площині аркуша паперу який мае лише два вимри — висоту i ширину. Перспектива визначае осноні закономірності передачі тривимірного простору на площшні.

Виконуючи малюнок на площині, тобто на аркуші паперу, м'яким олівцем, я демонструю за допомогою штриха, тону можливостей олівця. Посилення тону відбувається поступово від темного до світлого. Уci предмети у мipy їх віддалення від глядача сприймаються зменшуваними: yci горизонтальні лініїi паралельнi між собою, ті ,які віддаляються від горизонту сходяться в головній точі сходження.

Закони лінійної перспективи пояснюю на npикладі залізниці, лінії електропередач, дерев, вулиць, передачу повітряної перспективи за плакатом «Повітряна перспектива».

5.Постановка i пояснення завдання самостійної творчої роботи. Сьогодні на ypoці ми будемо виконувати сільський пейзаж з передачею лінійної та повітряної перспективи графічними методами та матеріалами.

-Спочатку виконуємо вправи: послідовність побудови будинку в перспективі (кутова, центральна) супроводжую малонок поясненням. Хочу звернути увагу на плакати «Послідовність зображення дерев» i «Відкрита i закрита композиція краєвиду».

-Давайте проаналізуємо: дерева малюють починаючи з схематичного зображення до детального зображення враховуючи особливості кожної породи дерев.

-Відкрита композиія краєвиду показує глибину простору, далечінь i красу не лише переднього плану, лінійну i повітряну перспективу.

-Закрита композиція краєвиду характерна детальним i чітким відображенням переднього плану в пейзажі.

-Для того, щоб виконати правильно сільський пейзаж з передачею повіряної iлінійної перспективи графічними матеріалами хочу вам порадити:

а) спочатку виберіть композиційне зображення (загальний, початковий нарис з урахуванням положення лінії горизонту);

б) побудувати будинок чи будинки з урахуванням положення лінії горизонту;

в) побудувати будинок чи будинки з урахуванням положення ліній перспективи;

г) промальовуємо малюнок з урахуванням повітряної перспективи, добиваемося виразності та лінійностi.

д) промальовуємо в позначених місцях дерева, людей, транспорт — деталізуємо.

V. Самостјйна творча робота учнів.

VI.Систематизація і корекція набутих знань:

Що означє поняття «перспектива»?

-Як передати багатоколірність природи в графічному малюнку?

-Розкажіть про закони лінійної перспективи.

-Як передаємо лінійну перспективу на площині?

-Чим відрізняється відкрита композиція краєвиду закритої композиції?

-Які роботи художників-пейзажистів вам найбільш сподобалися у сьогоднішньому перегляді?

-Який настрій у вас викликають ці роботи, якi почуття?

VII.Підведення пісумків уроку:

1.Оцінка діяльності учнів під час уроку.

2. Показ i обговорення кращих учнівських pобіт.

З.Визначення завдання по підготовці до наступного уроку,спостереження за навколишнім середовищем, природою.

  1. Проголошення уроку завершеним.

  2. Прибирання робочих місць

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
3
міс.
2
1
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!