Розробка уроку "The Days of the Week. School Subjects"

Англійська мова

Для кого: 3 Клас

21.11.2021

214

45

0

Опис документу:

Розробка уроку "The Days of the Week. School Subjects" до підручника О. Карпюк 3 клас НУШ. В конспекті урока використано багато цікавих вправ, скоромовок на розвиток мовлення, вірш на вивчення та закріплення нового матеріалу, тести та ребуси.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: The Days of the Week. School Subjects.

Мета:

Практична мета: вивчати та активізувати ЛО з теми;

 • удосконалювати навичку вживання вивченої лексики в мовленні на рівні фрази;

 • навчати діалогічному мовленню за темами;

 • активізувати вживання запитання What day is it today?;

 • навчати називати улюблені предмети;

 • продовжувати формувати навички читання;

Освітня мета:

 • формувати усвідомлення важливості оволодіння іноземною мовою

і потребу користуватися нею як засобом спілкування;

Розвиваюча мета:

 • розвивати комунікативні здібності учнів;

 • розвивати готовність до іншомовного спілкування;

 • розвивати уяву учнів.

 • розвивати в учнів готовність до співпраці.

Обладнання: підручник, зошит, тематичні малюнки, презентація, вправи LearningappsDays. School subjects”, “Word Game, відео фізкультхвилинки.

Тип уроку: комбінований.

Методи та прийоми: бесіда, читання, гра, тренувальні вправи.

Обладнання: підручник О. Карп’юк для 3-го класу, персональний комп’ютер, смартдошка. відео, презентація з ілюстраціями за темою уроку.


Хід уроку.


І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.


 1. Greeting and Aim. (слайд 1)


T: Good morning, good morning! How are you? How are you? лайд 2)

Ps: Good morning, dear teacher! We are fine, thank you!

T: I am glad to see you again! Prepare for the lesson and take a sit.

T: Today at the lesson we’ll start to speak about the days of the week and school subjects.

At the lesson you will read, speak on this topic, listen to the text and answer the questions, do interesting exercises and learn new words.

By the end of the lesson you’ll be able to talk about the days of the week, about your school subjects.


 1. Phonetics exercises. лайд 3)

  1. T: Look at the blackboard. Let’s memorize the pronunciation next sounds:

(діти розповідають скоромовки з цими звуками)

[i:] see, sea, season.

A sailor went to sea sea sea

to see what he could see see see.

But all that he could see see see

Was sea sea sea.

[l] lost, little, lovely...

Little Linda lost her locket,

Lovely , lucky, little locket.

Lately Linda found her locket

Lying still in Linda’s pocket”

[w] why, Willy, Wednesday

"Why do you cry, Willy?

Why do you cry?

Why, Willy? Why, Willy?

Why, Willy? Why?"

2.2. Бесіда з учнями. лайд 4)

- What season is it now?

- What is the weather like today? лайд 5)


II. Основна частина уроку.

1. Vocabulary Practice.

1.1. Активізація ЛО теми «Дні тижня».

Вивчення вірша лайд 6)

T: Well. Now let’s learn the poem “The Days of the Week”. Look at the blackboard. We can see this poem. First listen to me. Let us try to learn this poem.

Every day, every day
Little children like to play.
Sunday, Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday,
Friday, Saturday.


Well. Now look at this poem again and try to read. лайд 7)

Every ____, _____ day
Little ____ like to ____.
Sunday, _____, ______,
Wednesday, _______,
Friday, _______.

Well done. Who wants to tell us this poem?


1.2. Бесіда з учнями: (слайд 8)

T: Look at the blackboard.

How many days are there in a week?

What day is it today?

What is your favourite day?

 1. Reading

T: Open your book p.50. Ex.1.. Look. Then listen and say.

So, do you understand this dialogue? Let’s read. Who wants to read?

While-reading Activity

T: Well done. Now let’s read the dialogue. (Учні читають вправу за ролями)


 1. Physical Activity. лайд 9)

T: Let’s say and do exercises: “Head, Shoulders, Knees and Toys”.


Vocabulary Practice. 2.Введення нових ЛО. (аркуші з назвами предметів)

(слайд 10)

Т: Look at the screen and try to repeat.


timetable

[taımteıbl]

розклад

lesson

[lesәn]

урок

English

[ıŋglıʃ]

англійська мова

Maths

[mæs]

математика

Art

[:t]

мистецтво

Sport

[spɒt]

фізкультура

Music

[mju:zık]

музика

Reading

[ri:dıŋ]

читання

Ukrainian

[ju: kreınıәn]

українська мова


(слайд 11)

 1. Writing лайд 12)

T: Now let us do exercise. Open your exercisebook and do exercise 5 p.51. Look at the blackboard and write.

- Заповніть пропуски у реченнях.

On Monday they have got Maths, English and Art.

On Tuesday they have got English _____________


 1. Play time лайд 13)

T: https://learningapps.org/watch?v=p4iza0dqk21

або

T: And now let’s play a word game. Look at the handouts and help me and our classmates find the names of seven school subjects.

лайд 14, 15)

E N G L I S H I A

F R I M U S I C R

О R E A D I N G T

E H E T A S B G I

N O P H Y S I C S

C U E S P O R T L

U K R A I N I A N  1. Заключна частина уроку.


 1. Hometask. лайд 16)

T: Your homework will be finished exercises 5 p 51 in your exercise books.

Вивчити нові слова.

 1. Summarizing

T: We are finishing our lesson today. You were active at the lesson. Thank you for your hard work.

The lesson is over. Good-bye.

- 4 -

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.