Розробка уроку "Englishspeaking Countries"

Опис документу:
Розробка уроку англійської мови у 11 класі "Англомовні країни". Інтегрований урок ( англійська мова та географія ) створений на допомогу закріпленню теми "Англійська мова - мова міжнародного спілкування.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Мультимедійний інтегрований урок-подорож географії та англійської мови

у 11 класі

Тема : English-speaking countries. Англомовні країни.

Мета інтегрованого уроку: формування і закріплення системи знань і вмінь учныв про aнгломовні країни; формування уявлень про країни через набуті знання; вивчення нових лексичних одиниць, промисловості та сільського господарствa регіону Великої Британії; реалізація інтелектуальних здібностей учнів; розвиток соціалізації шляхом інтеграції шкільних предметів: географії та англійської мови.

Задачі уроку:

освітні: забезпечити засвоєння знань учнів про географічне положення, природні умови та ресурси, населення, економіку регіону Великої Британії та міжнародні зв’язки англомовних країн; формувати комунікативні вміння, здібність працювати колективно і в парах.

розвиваючі: розвивати дослідницькі, творчі здібності учнів; вміння вилучати корисну інформацію з нового матеріалу; розвивати інтерес до роботи на інтегрованих уроках.

виховні: розвивати почуття толерантності до інших країн, виховувати загальну культуру, естетичне сприйняття оточуючого, створити умови для реальної самооцінки ліцеїста, реалізації його як особистості.

Тип уроку: бінарний урок з використанням інтерактивних методів, мультимедійного обладнання; урок – подорож.

Вид уроку: інтегрований (географія та англійська мова )

Методи та прийоми: робота в групах, створення проекту, Kahoot.

Обладнання: стінна географічнa картa, географічні атласи,роздатковий матеріал, опорний матеріал до уроку, презентація з теми, аудіозапис вірша Р. Бернса “My Heart’s in the Highlands”.

Міжпредметні зв’язки: «Історія, географія, фізика, зарубіжна література»

Хід уроку

I. Організаційно - мотиваційний етап .

Учитель англійської мови: Good morning . I’m glad to see you and I hope that this lesson will be interesting and useful for you. Today we have unusual lesson: English and Geography together . That's why you can see two teachers today. The topic of our lesson today is English-speaking countries.

Учитель географії : Cьогодні на уроці ми поговоримо про англомовні країни . Ви побачите , що знання, отримані на уроках географії та англійської мови , можна пов'язати при вивченні окремих тем. Ви розширите свої знання про англомовні країни, отримані на уроках географії, зможете застосувати знання англійської мови в описі країни та обговоренні цікавих фактів .

1) Оголошення теми та мети уроку

Звучить аудіозапис вірша Р. Бернса “My Hearts in the Highlands”.

My heart’s in the Highlands, my heart is not here,

My heart’s in the Highlands a-chasing the deer,

A-chasing the wild deer and following the roe -

My heart’s in the Highlands, wherever I go!

Teacher: You’ve just heard some lines from the poem, written by R. Burns. This famous poet loved his Motherland and admired its beauty. Do you know where he was born? (Expected answer: In Scotland)

Yes, he was the Scottish and wrote about Scotland. This is a part of the country language we are studying. Can you name other 3 parts? (Expected answer: England, Wales, Northern Ireland).Can you name other English speaking countries?(The USA, Canada ,New Zealand and Australia).

The best way to get to know other country is to visit it. So I propose you to make an imaginary tour to English speaking countries. Найкращий спосіб дізнатися про іншу країну - відвідати її. Тому я пропоную вам здійснити уявний тур до англомовних країн.

2) Уведення в іншомовну атмосферу.

I want to draw your attention to the whiteboard where there is written John Morrison Clarke`s quotation: “He that travels far knows much” Той, хто подорожує далеко знає багато чого. I think these words can be the motto of our lesson (John Morrison Clarke (29 July 1948 – 9 April 2017) was a New Zealand-born comedian, writer, and satirist. Джон Моррісон Кларк був комедіантом, письменником і сатириком, народженим у Новій Зеландії.).Do you know why people travel? Чи знаєте ви, чому люди подорожують?

Pupils exchange their opinions and make a word-map using the expressions:

I think ......

To my mind......

In my opinion........

It seems to me.......)

Possible answers :

P1.Travelling develops our outlook.

P2. To my mind travelling develops our imagination.

P3. I want to add that travelling gives us knowledge.

P4. In my opinion travelling is great and exciting. You can see a lot of interesting buildings, castles, monuments and so on.

T. Do you like to travel? Ви любите подорожувати?

P1. Yes, I like travelling very much, because modern life is impossible without travelling. We can see new places and make new friends.

T. What English-speaking countries do you associate these words with? З якими англомовними країнами ви пов'язуєте ці слова?

football (Great Britain), cowboy (the USA), bacon & eggs (Great Britain), Aborigines Аборігени (Australia), St. Patrick ( NorthernIreland – it’s the name of the cathedral), Indians Індіанці (the USA), the Queen ( the queen is associated with all countries of the British Commonwealth - Great Britain, Australia, Canada, New Zealand), baseball (the USA), maple leaf кленовий листок (Canada), surfing (Australia), whisky (Scotland and Northern Ireland), hockey хокей (Canada).

So, are you ready to work? We`ll check now. Each of you has evaluation card. In the column "Self-esteem" I suggest that you evaluate your readiness to work at our lesson.. After all, the main thing is to set the goal and awaken the desire for knowledge. You will all get out. Отже, ви готові працювати? Зараз перевіримо. У кожного з вас є картки оцінювання. В графі «Самооцінка» пропоную вам поставити оцінку готовності працювати на нашому уроці. Адже головне – поставити перед собою мету та пробудити бажання до знань. У вас все вийде.

(Учитель звертає увагу учнів на оціночний лист – оцінювання на уроці відбувається засобом накопичувальної системи. Всі завдання уроку мають певну вагу. Всі відмітки підсумовуються. Заздалегідь відома сума, досягнення якої гарантує отримання певної підсумкової оцінки. Відрізняється від традиційної системи оцінювання накопичувальним характером і зрозумілими правилами отримання підсумкової оцінки. Можливість використання набраної суми в якості підсумкової оцінки дає системі велику диференціючу здатність. У графі «Додаткові бали» ліцеїсти отримують бали за допомогу вчителю, за активну роботу на уроці).

Evaluation Card Оціночний лист ліцеїста

з /п

Зміст роботи

Бал окремого завдання

Бали, які отримав ліцеїст

1

Self-Assessment (Самооцінювання)

2

Which banknote do the people appear on? (банкноти)

1-7 (1 бал за кожну правильну відповідь)

3

Project work (проектна робота)

1-12

4

Робота по карті по методу “fishbone”(work with the map)

1-4 (1 бал за кожну правильну відповідь)

5

Jigsaw puzzle (пазл)

1-2 (+ 3 бали хто перший) = 5 балів

6

Kahoot

1-8 (1 бал за кожну правильну відповідь)

7

Supplement of the letter (доповнення листа)

1-5 (1 бал за кожну правильну відповідь)

8

Додаткові бали

1-5

9

Всього балів

48:4=12

3) Warming-up.

Now let`s play the game. You`ll put 1 point for the correct answer.

Look at these people.

Which banknote do they appear on?

You will get some hints. Guess the surname.

На якій банкноті вони відображаються?

Ви отримаєте деякі підказки. Вгадай прізвище.

a.

1.This person was born on April 21, 1926

2.The coronation of the lady was broadcast on the television for the first time in history.

3.The woman holds the record among all British monarchs by age and length of stay on the throne.

It is Australian dollar, five dollar bill (there is depicted Elizabeth II)

On the front side: on the right side of the banknote there is an image of the ruling Queen of Great Britain Elizabeth II.

On the reverse side: the image of the Australian Parliament building is located on the left side of the banknote.

Banknote in circulation since September 1, 2016.

b.

He is a British physicist of New Zealand origin. This person is considered the “father of the atom” all over the world. He is the winner of the Nobel Prize in Chemistry in 1908.

Він є британським фізиком новозеландського походження. Ця людина вважається «батьком атома» у всьому світі. Лауреат Нобелівської премії з хімії в 1908 році.

It is New Zealand dollar, hundred dollar bill (Ernest Rutherford) Ернест Резерфорд

On the front side:

Lord Ernest Rutherford (1871-1937) - he changed the fundamental ideas about atom`s structure.

On the back:

Yellowhead is also known as shrub canary. A small colorful bird that lives high on treetops. You can see it all over the South Island.

Желтоголовка - відома ще як чагарникова канарейка. Невелика барвиста птащка, що живе високо на кронах дерев. Побачити її можна по всьому Південному острову.

c.

Canadian lawyer and politician, Premier of the United Province of Canada, and later one of the fathers of the Canadian Confederation and the first Prime Minister of sovereign Canada.

Канадський адвокат і політик, прем'єр Об'єднаної провінції Канади, а пізніше один з батьків Конфедерації Канади і перший прем'єр-міністр суверенної Канади.

It is Canadian Dollar ,10 dollars (John Alexander Macdonald)

On the front side:

The portrait of the first Prime Minister of Canada, Sir John Alexander Macdonald.

On the back:

There is the image of the railway passenger train. Є образ залізничного пасажирського поїзда.

d.

It is American statesman, first elected president of the USA (1789-1797), one of the founding fathers of the United States.

Це американський державний діяч, перший обраний президент США (1789-1797), один з батьків-засновників Сполучених Штатів.

It is American dollar ,1 dollar bill (George Washington)

e.

American politician, diplomat, inventor, writer, journalist, publisher. One of the leaders of the war for the independence of the the United States. Indeed, he was never the president of the United States.

Американський політик, дипломат, винахідник, письменник, журналіст, видавець. Один з лідерів війни за незалежність США. Дійсно, він ніколи не був президентом Сполучених Штатів.

hundred dollar bill (Benjamin Franklin)

f.

Charles Robert Darwin [tʃɑrlz 'dɑrwɪn]- English naturalist and traveler, one of the first to come to the conclusion and justified the idea that all kinds of living organisms evolve with time and descend from common ancestors.

Чарльз Роберт Дарвін - англійський натураліст і мандрівник, один з перших, хто прийшов до висновку і виправдав ідею, що всі види живих організмів еволюціонують з часом і походять від спільних предків.

Britain ten pounds (Charles Darwin)

On the front side:

There is the Queen of Great Britain Elizabeth II.

On the back: Charles Robert Darwin

g.

Elizabeth Fry (name at birth - Elizabeth Gurney 1780-1845) - British social activist, reformer of the prison system in England, known as the “prison angel”. Numerous charities in the UK and other Commonwealth countries are named after this woman..

Елізабет Фрай (ім'я при народженні - Елізабет Герні) - англійська соціальна активістка, реформатор тюремної системи Англії, відома як «ангел в'язниць». Іменем Елізабет Фрай названі численні благодійні товариства у Великобританії та інших країнах Співдружності.

Five pounds (Elizabeth Fry)

On the front side:

There is the Queen of Great Britain Elizabeth II.

On the back: Elizabeth Fry

ІІ. Основна частина

1.Students` project work.

Virtual Travelling to English speaking countries. Віртуальна подорож до Англомовних країн.

Some students were given the task to prepare the presentation in two languages English and Ukrainian on the topic English-speaking countries.

You are welcome! The first country you hear about is the United Kingdom of Great Britain and Northern Island. You know the United Kingdom consists of four parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. 

Хто отримав випереджальне завдання , виступає з презентацією,самостійно оцінює свій виступ,всі інші ліцеїсти заповнюють таблицю, слухаючи виступаючих і також оцінюють себе в колонці Project work (проектна робота).

Who got the task ahead of time that speaks the presentation, evaluats the projection, all other lyceum students fill the table listening to the speakers and also assess themselves in the column Project work.

P.1 England

We are in England .

England is the biggest part of the United Kingdom. The population of England is about 47 million people. The country is washed by the English Channel, the Irish Sea and the North Sea. There are a lot of rivers in England. The most important of them are: the Thames, the Trent, the Mersey.

The climate of England is temperate. Everybody knows about rains in England.

London is the capital of England and one of the largest cities. Other big cities are Liverpool, Birmingham, Manchester.

England is an industrial country. The main industries are shipbuilding, electronics, pharmaceutics, textile.

Agriculture is important for the country as well. People grow different berries, fruits, vegetables, grain crops and mushrooms. England is famous for sheep, cow, poultry production and pig breeding.

English national emblem is rose.

Saint George is the patron of England. The flag of Saint George is a red cross and horizontal stripes on a white background.

There were many famous poets and writers from England: Arthur Conan Doyle, Daniel Defoe, Jonathan Swift, William Shakespeare, Charles Dickens.

Англія - ​​найбільша частина Об'єднаного королівства. Населення Англії близько 47 мільйонів чоловік. Країна омивається Ла-Маншем, Ірландським і Північним морями. В Англії багато річок. Найважливіші з них: Темза, Трент, Мерсі.

Клімат Англії помірний. Всім відомо про дощі в Англії.

Лондон - столиця Англії і один з найбільших міст. Інші великі міста - це Ліверпуль, Бірмінгем, Манчестер.

Англія - ​​промислова країна. Основні індустрії - це кораблебудування, виробництво електроніки, фармацевтичних препаратів, текстилю.

Сільське господарство також важливо для країни. Люди вирощують різні ягоди, фрукти, овочі, зернові культури і гриби. Англія відома поставками овець, корів, птахів і розведенням свиней.

Англійська національна емблема - роза.

Святий Джордж - покровитель Англії. Прапор святого Джорджа - це червоний хрест і горизонтальні смуги на білому тлі.

люди. Багато відомих поетів і письменників народилися в Англії: Артур Конан Дойл, Даніель Дефо,Джонатан Свіфт, Вільям Шекспір, Чарльз Діккенс.

P.2 Шотландія

А зараз ми з вами вирушимо до Шотландії.

Шотландія є невід'ємною частиною Сполученого Королівства. Вона займає північну третину острова Великобританії. Шотландія - дуже маленька країна. Річка Твід і Чевиот Хіллс утворюють південний кордон Шотландії з Англією. Північно-західний канал відокремлює Шотландію від Північної Ірландії на південному сході. На півночі і заході країна обмежується Атлантичним океаном. Східне узбережжя омивається Північним морем, яке відокремлює Шотландію від материкової Європи. Варто також відзначити, що Шотландія включає в себе понад 790 островів. Населення країни складає близько 5 мільйонів чоловік.

Головні промислові міста

Головні промислові міста країни - Глазго, найбільшe в Шотландії, і Едінбург, яке є столицею країни. Едінбург - це також один з найбільших фінансових центрів Європи. Шотландські води Північної Атлантики і Північного моря містять найбільші запаси нафти в Європейському Союзі. Саме тому Абердін називається Європейською нафтовою столицею.

Столиця країни

Шотландські міста досить відрізняються від міст Англії. Столиця країни - одне з найпривабливіших міст в Шотландії. Незважаючи на те, що це сучасне місто, Едінбург славиться своєю історією.

Що стосується шотландської культури, її значущим аспектом є музика. Знаменитий традиційний інструмент - це велика Хайлендська волинка. Спорт - інший важливий елемент шотландської культури. Хайлендськi iгри, або, як їх ще називають, Шотландські Олімпійські, проводяться в країні щороку.

P.3 Wales

Let`s travel to Wales.

Wales is the country in the west of Great Britain. It is mainly a mountainous land with a chiefly agricultural economy and an industrial and coal-mining area in the south. The landscape is beautiful. Cardiff, a large city in the south, was chosen as the capital of Wales in 1955, mainly because of its size. Since 1536, Wales has been governed by England but Welsh people have strong sense of identity. Еhe Welsh language is still used in certain parts of the country.

Welsh is an ancient Celtic language. In the 60's Welsh was given equal status with English as an official language and is used in the law courts. It is taught in schools and some TV programs are broadcast in Welsh. However, only about 20% of the population speak Welsh.

Уельс - це країна на сході Великобританії. Це, головним чином, гориста місцевість з переважаючою сільськогосподарською економікою і промисловим вугледобувним районом на півдні. Ландшафт її прекрасний.

Кардіфф, величезне місто на півдні, був обраний в якості столиці Уельсу в 1955 році, головним чином, через свiй розмір. З 1536 Уельс управляється Англією, але уельсьці володіють сильним почуттям індивідуальності. Уельська мова до сих пір використовується в окремих регіонах країни.

Уельська мова походить від древнекельтської мови. У 60-х роках уельськiй мовi був привласнений статус офіційної мови нарівні з англійським, і він став використовуватися в судовому діловодстві. Його вивчають в школах і на ньому віщають деякі телевізійні канали в Уельсі. Але тільки близько 20% населення говорить на уельській.

P.4 Північна Ірландія

Багато хто думає що Ірландія та Північна Ірландія одне і та ж держава . Речі це зовсім різні . Ірландія - самостійна держава, а Північна Ірландія входить до складу ОК.

Розташування

Північна Ірландія є однією з чотирьох країн Сполученого Королівства. Вона розташована в північно-східній частині острова Ірландія та включає в себе Ратлін і кілька дрібних островів. Країна омивається Північним протокою і Ірландським морем. Населення Північної Ірландії складає 1,7 мільйона чоловік.

територія

Північна Ірландія складається з 26 округів і 6 графств.

клімат

У Північній Ірландії переважає помірний морський клімат. На заході країни вологіше, ніж на сході, хоча хмари часто покривають весь регіон. Велика частина землі Північної Ірландії покрита густою зеленою травою, що є результатом вологого клімату і інтенсивної вирубки лісів в 16 і 17 століттях.

міста

Белфаст - столиця і найбільше місто Північної Ірландії. Серед інших великих міст можна відзначити Арма, Деррі, Лісбурн і Ньюрі.

Економіка

Північна Ірландія завжди мала промислову економіку, де головними індустріями були кораблебудування, виготовлення канатів і текстильна промисловість. Однак важка промисловість була замінена сферою обслуговування. Туризм також грає важливу роль в місцевій економіці. Останнім часом економіці країни принесли користь великі інвестиції мультинаціональних корпорацій в сфери високих технологій.

Культура

Північна Ірландія виробила свою власну культуру. У країні багато театрів і кінотеатрів. Є два національні музеї: Ольстерський музей в Белфасті, що містить колекцію ірландських пам'яток старовини і Ольстерський народний музей транспорту. Ольстерський симфонічний оркестр є одним з провідних в Британії.

P.5 Australia

Imagine we are in Australia.

Australia is the only country in the world that is also a continent. It is the sixth largest country and the smallest continent. It lies between the South Pacific Ocean and the Indian Ocean. The country's official name is Commonwealth of Australia.

Australia has six states .Each state has its government.

About 23 million people live in Australia nowadays. The capital of Australia is Canberra.  The capital is also the home of many cultural institutions, such as Australian National University, National Museum, Royal Military College, Australian Institute of Sport and many others.

The largest and the most visited city in Australia is Sydney. With the population of more than 4.6 million people. There is a great number of attractions in Sydney. The most well–known ones are Sydney Opera House, Sydney Harbour Bridge, St. Mary's Catholic Cathedral and others.

The country has some unique species of animals, which can’t be found anywhere else. Among them, koalas, kangaroos, wallabies, wombats and many others.

Австралія - ​​єдина країна в світі, яка також є континентом. Це шоста за величиною країна і найменший континент. Він розташований між південною частиною Тихого океану і Індійським океаном. Офіційна назва країни - Австралійське Співдружність.

В Австралії шість штатів Кожна держава має свій уряд.

В даний час в Австралії проживає близько 23 мільйонів чоловік. Столиця Австралії Канберра..

Столиця також є домом для багатьох культурних установ, таких як: Австралійський національний університет, Національний музей, Королівський військовий коледж, Австралійський інститут спорту та інші.

Найбільше і найбільш відвідуване місто в Австралії - Сідней. З населенням більше 4,6 млн. чоловік. У Сіднеї є безліч пам'яток. Найвідомішими з них є Сіднейський оперний театр, Міст Харбор-брідж, Католицький кафедральний собор Святої Марії та ряд інших.

У країні є деякі унікальні види тварин, яких більше ніде не знайти. Серед них: коали, кенгуру, валлабі, вомбати і багато інших.

P.6 Канада

Канада є незалежною федеративною державою. Це одна з найбільш розвинених країн.

Канада складається з десяти провінцій і двох територій.

Вона розташована на Північно-Американському континенті. За розміром Канада є другою в світі після Росії. Її площа становить майже 10 млн км2.

Столиця Канади - Оттава, знаходиться на березі річки Оттави. Вона славиться своїми гарними парками. Вона також відома як місто мостів.

Канада багата лісом, корисними копалинами і хутровими звірами. Вона посідає перше місце в світі за кількістю лісів. Вона багата такими природними ресурсами: кольоровими металами, ураном, нафтою, природним газом, вугіллям.

Канадська промисловість виробляє автомобілі, літаки, локомотиви, морські судна, снігоприбиральні машини, і сільськогосподарську техніку. Найбільш розвинені галузі промисловості - лісова, гірничодобувна, хімічна, м'ясна і молочна, харчова промисловість. Канада вирощує пшеницю, ячмінь, льон, овочі і фрукти. Риболовля також є однією з процвітаючих галузей.

Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Майже 60 відсотків населення говорять англійською і 27 відсотків говорять французькою мовою. Інші -на інших мовах, мовою індіанців, німецькою, українською та італійською.

Канада є членом-засновником Організації Об'єднаних Націй. Вона бере активну участь в ряді великих агентств ООН.

P.7 The USA

Would you like to visit the USA? Let`s do it.

The United States of America is one of the greatest countries in the world.

It is situated on the North American continent and is washed by three oceans: the Pacific, the Atlantic and the Arctic.

The USA  borders only on two countries — Canada and Mexico.

This great country has a lot of mountains, rivers, lakes. The main mountains are the Appalachians and the Cordilleras. The longest rivers are the Mississippi and the Missouri.

The climate of the country is varied. In the southern part it is subtropical while the northern part has very cold weather in winter.

America has fifty states and one federal District of Columbia where the capital of the country is situated.

The capital of the USA is Washington. It stands on the Potomac river in the eastern part of the country.

The main cities are located on the Pacific and Atlantic coasts. New-York is the largest city of the country. The USA is a country of highly developed industry and agriculture. There are many farms with various agricultural products. Grain, fruit and vegetables are grown on numerous fields especially in the South.

The USA is a country with great holidays, customs and traditions.

Сполучені Штати Америки є однією з найбільших країн світу.

Країна розташована на Північно-Американському континенті і омивається морями трьох океанів: Тихого, Атлантичного і Арктичного.

США межує тільки з двома країнами - Канадою і Мексикою.

Ця велика країна має багато гір, річок, озер. Основні гори - Аппалачі і Кордильєри. Найдовші річки - Міссісіпі і Міссурі.

Клімат в країні різноманітний. У південній частині - субтропічний, а північна частина має дуже холодну погоду взимку.

Америка складається з п'ятдесяти штатів і одного федерального округу Колумбія, де розташована столиця країни.

Столиця США Вашингтон. Вона стоїть на річці Потомак в східній частині країни.

Основні міста розташовані на тихоокеанському і атлантичному узбережжі. Нью-Йорк є найбільшим містом країни.США є країною з розвиненою промисловістю і сільським господарством. Є багато господарств виробляють різну сільськогосподарську продукцію. Зерно, фрукти і овочі вирощуються в багатьох областях, особливо на півдні країни.

США є країною з великими святами, звичаями і традиціями.

P.8

Нова Зеландія

Географічне положення

Нова Зеландія-країна, розташована в південно-західній частині Тихого океану.

Нова Зеландія має розмір штату Колорадо. Вона відокремлена від Австралії Тасмановим морем. Країна складається з двох головних островів: Південного Острова, Північного острова і ряду дрібних островів. На півдні острова розташовані Південні Альпи, які тягнуться вздовж західного узбережжя, тут знаходиться гора Кук, найвища точка Нової Зеландії.

На території Нової Зеландії понад 50 вулканів, деякі з них все ще активні.

Населення і мовa

Населення Нової Зеландії близько 4 мільйонів чоловік в основному Європейського походження. Офіційними мовами є англійська та маорі. Новозеландськa англійська близькa до австралійськогої англійської в плані вимови.

Нація новозеландців, або «КІВІ», як їх часто називають, була сформована в ізоляції. Сьогодні більшість КІВІ вже не фермери, 86 відсотків населення Нової Зеландії проживає в містах.

Клімат.

Клімат в країні м'який. З великих міст, Крайстчерч є самим сухим, а Окленд - найвологішим. Все тут росте дуже швидко, тому основна галузь в Новій Зеландії - сільське господарство, і особливо розведення великої рогатої худоби, морськa промисловість, виробництво плодово-ягідної продукції

Природа.

Нова Зеландія має надзвичайну флорою і фауною. Близько 80% флори в Новій Зеландії характерно тільки для Нової Зеландії. Різноманітний ландшафт Нової Зеландії зробив його популярним місцем для виробництва телевізійних програм і фільмів.

Глава держави.

Королева Єлизавета II є королевою Нової Зеландії і главою держави, але її позиція в значній мірі символічна. Глава уряду-прем'єр-міністр.

Teacher: Ukraine and English-speaking Countries

With what countries does Ukraine have relations? З якими країнами має відносини Україна?

Now Ukraine is a sovereign state. Ukraine is one of the members of the United Nations Organization and participates in the work of many international organizations. We have wide relations with Canada, the USA and Great Britain. Foreign Embassies of these countries work in Kyiv. Scientific cooperation is also very important. Cooperations in culture, education and sport are very important too. We exchange students and teachers with Canada and the USA. Many of the Ukrainians living now in English-speaking countries don`t lose connections with Ukraine. A lot of public organizations, educational establishments, religious organizations make considerable contribution to the development of our culture, literature and art. 

Україна тепер суверенна держава. Україна — один із членів ООН і бере участь у роботі багатьох міжнародних організацій. У нас тісні взаємовідносини з Канадою, США і Великобританією. У Києві працюють іноземні посольства цих країн. Дуже важливим також є наукове співробітництво. Співробітництво в культурі, освіті та спорті також має велике значення. Ми обмінюємося студентами й викладачами з Канадою та США.

Багато українців, що живе в англомовних країнах, не втрачає зв`язoк з Україною. Безліч громадських організацій, навчальних закладів, релігійних організацій роблять значний внесок у розвиток нашої культури, літератури й мистецтва

2.Робота по карті по методу “Fishbone”.

Використання зошита. Промисловість та сільське господарство Великої Британії.

3.Creative work.

Now let`s go down to the jigsaw!

You have to do the puzzle. So 3 teams – 6 puzzles.

Fit these pieces of the picture together.

You`ll get the QR codes finishing jigsaw. Decode them and read the interesting facts about English speaking countries.

Якщо ви розгадали 2 пазли,отрумуете 2 бали, якщо 1пазл,то відповідно ваша оцінка 1 бал, додається 3 бали тому,хто впорається першим.

If you solve 2 puzzles, you`ll get 2 points, if you solve 1 puzzle, then your score is 1 point, 3 points are added to who will handle the first.

New Zealand

1.The name of the country in translation means "The Land of a long white cloud."

2.New Zealand is considered the most peaceful and safe country in the world.

3.The film trilogy “The Lord of the Rings “was filmed in New Zealand.

1.Назва країни в перекладі означає "Земля довгої білої хмари".

2.Нова Зеландія вважається найбільш мирною і безпечною країною у світі.

3. У Новій Зеландії була знята трилогія «Володар кілець».

Australia

1.Australians call the English Pome, which is an abbreviation for Prisoners of Mother England ("Prisoners of Mother England").

2.Australia has three times more kangaroos than people.

3.Australian "national" food - Vegemite. It is processed yeast, brown mass with with a pungent smell and very salty. It is spread on the bread very thin.

1.Австралійці називають англійців Pome, що є абревіатурою від Prisoners of Mother England («Ув'язнені Матері Англії»).

2.В Австралії живе втричі більше кенгуру, чим людей.

3.Австралійська «національна» їжа - Vegemite. Веджімайт - це перероблені дріжджі, коричнева маса з різким запахом і дуже солона. Намазується на хліб дуже тонким шаром.

Canada

1.The border between the USA and Canada is the longest in the world. Its length is 8,891 km.

 2. Canada is the most educated country in the world: more than half of its citizens have higher education.

3.Most of Canada has less gravity than the rest of the Earth. This phenomenon was discovered in the 1960s.

1.Кордон між США і Канадою є найдовшим в світі. Його протяжність - 8 891 км.

 2.Канада є найбільш освіченої країною в світі: більше половини її громадян мають вищу освіту.

3.Велика частина Канади має меншу силу земного тяжіння, ніж інша частина Землі. Цей феномен був відкритий в 1960-х рік.

The USA

1.The design of the US flag in its present form (with 51 stars) in 1958 was created by a 17-year-old schoolboy. This was the homework of Robert Heft, for which, by the way, he received the mark 4.

2.Funny US laws:

In Ohio, you can't buy cornflakes on Sunday.

In several states you can get the death penalty because of jumping from a skyscraper

3.There is no legally approved official language in the USA.

Дизайн прапора США в його сучасному вигляді (з 51 зіркою) в 1958 році створив 17-річний школяр. Це було домашнє завдання Роберта Хефта, за яке він, до речі, отримав 4.

Забавні закони США

У штаті Огайо не можна в неділю купувати кукурудзяні пластівці.

У кількох штатах за стрибок з хмарочоса чекає смертна кара.

3.У США відсутня законодавчо затвердженa офіційна мова.

The UK

1. Windsor Castle is the largest royal residence in the world.

2. Big Ben is not really a clock, but the biggest bell inside the tower of Westminster Palace.

3. J Rowling, the author of the Harry Potter books, is the world's first writer - the billionaire. It has sold 400 million copies of the books in England and around the world. The Books have been published in 55 languages, including Ancient Greek and Latin.

1. Віндзорський замок - найбільша королівська резиденція в світі.

2. Біг Бен насправді не годинник, а найбільший дзвін усередині вежі Вестмінстерського палацу.

3. Джоан Роулінг, автор книг про Гаррі Поттера, перша в світі письменниця - мільярдер. Було продано 400 мільйонів копій книг серії в Англії і по всьому світу. Книги були опубліковані на 55 мовах, включаючи давньогрецьку та латину.

Wales

 1.The Mount Everest, the one that is the tallest on the planet, is named after the Welsh explorer and geographer Sir George Everest (Sir George Everest).

2.There is a city in Wales that is the world record holder for the length of its name. The town, whose name consists of 58 letters, is located in North Wales. It is called - Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

3.Every year the outstanding World's Biggest Liar competition is held in Wales, where skillful liars come from all over the world and compete with each other.

1.Гора Еверест, та, яка найвища на планеті, названа в честь Уельського дослідника і географа сера Джорджа Евересту (Sir George Everest).

2.В Уельсі знаходиться місто, якe є світовим рекордсменом по довжині своєї назви. Городок, назва якого складається з 58 букв, знаходиться в Північному Уельсі. Називається - Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

3.Щорічно в Уельсі проводиться вже всесвітньо відомий конкурс World's Biggest Liar, на який з усіх кінців світу з'їжджаються досвідчені брехуни і змагаються між собою.

4.The game Kahoot English-speaking countries (є платформою для навчання на основі гри).

5. Use the phrases a-e to complete the letter.

Dear Vivian,

Thanks for your letter. ____d_____. In fact, it`s been almost two months now, hasn`t it? I`m sorry Viv, I`ve hardly had any free time since we last talked.

I have been to London. It`s the best trip I’ve ever had in my life. I went there with two of my friends and it was really the right decision, because we travelled by coach and the journey took a long time. As we arrived we checked in a hotel not far from the center. We were exhausted but in a good mood. The first day in London was fantastic. It was a bus tour around the city called Open Tour.  It was amazing that it stopped in front of all sights, so we could get off and walk around the most famous places. The next days we visited plenty of museums and had some time for small shopping to buy souvenirs. Last evening we went on a small excursion by boat.

____c____ How are things there? Are you still taking Spanish lessons? You know, I met Spanish people in London. Lovely people, but I don’t understand a word they say!

____b___ Please write soon to tell me all about your news. __e_____ especially your mother.

____a__,

Penny.

 1. Best wishes,

 2. Well, that’s all for now.

 3. What have you been up to?

 4. It`s taken me ages to reply.

 5. Give my love to everyone.

ІІІ. Підсумок уроку

Учитель географії : Наше знайомство з Англомовними країнами підійшло до кінця.

Учитель англійської мови : I` d like to thank our students for an interesting information. Our lesson is coming to the end. I hope it was interesting for you. You worked a lot searching information in the Internet and libraries. Say if it was difficult, interesting, boring or thrilling to work on the projects.

Teacher: What have we done at the lesson? (Expected answers:

- We have seen new places.

- We have learnt more about English speaking countries.

- We have practiced our language.

- We have developed outlook…).

What can you do now? (Expected answers:

- We can speak about...

- We can work as guides in a travel agency…)

This work has helped us to gain a better understanding of English -speaking countries. I’m satisfied with our work. Each of you get your mark. I will collect your evoluation cards, check your marks and put them in the register. So, your marks for the lesson are… .

V. Домашнє завдання

1) Вчитель англійської мови:

Your home task for the next lesson is to solve the crossword puzzle

Кросворд

 1. The biggest lake of Great Britain Loch Awe

 2. The south of Scotland , which has beautiful valleys and plains, is called Lowland

 3. The main clock of the country Big Ben

 4. One of the parts of the United Kingdom Scotland

 5. The building which was a prison in the past and is a museum now Tower

 6. The longest river of the country Severn

2) Вчитель географії:

§ 13 Велика Британія,

на контурній карті нанести промисловість Великої Британії

Додаткове завдання

The task is to put the verbs in brackets in the correct tense.

Hi, Mum!

We ____________ (to be) in Northern Ireland at the moment. It ______ (to be) foggy. And planes ___________ (not to fly) in bad weather. So we have to wait until the weather ____________ (to change). We ________________________ (already to visit) England, Scotland, Wales. I _____________ (to make) a lot of photos and Lera ___________ (to buy) many souvenirs for her friends. I hope, we _______________ (to come) back home tomorrow.

Kisses, ___________

The task is to put the verbs in brackets in the correct tense.

Hi, Mum!

We ____are________ (to be) in Northern Ireland at the moment. It __is____ (to be) foggy. And planes ____don`t fly_______ (not to fly) in bad weather. So we have to wait until the weather __changes__________ (to change). We __have already visited______________________ (already to visit) England, Scotland, Wales. I _____made________ (to make) a lot of photos and Lera ______bought_____ (to buy) many souvenirs for her friends. I hope, we _________come______ (to come) back home tomorrow.

Kisses, ___________

Кросворд

 1. The biggest lake of Great Britain

 2. The highest mountain of the United Kingdom

 3. The main clock of the country

 4. One of the parts of the United Kingdom

 5. The building which was a prison in the past and is a museum now

 6. The longest river of the country

з /п

Зміст роботи

Бал окремого завдання

Бали, які отримав ліцеїст

1

Self-Assessment (Самооцінювання)

2

Which banknote do the people appear on? (банкноти)

1-7 (1 бал за кожну правильну відповідь)

3

Project work (проектна робота)

1-12

4

Робота по карті по методу “Fishbone” (work with the map)

1-4 (1 бал за кожну правильну відповідь)

5

Jigsaw puzzle (пазл)

1-2 (+ 3 бали хто перший) = 5 балів

6

Kahoot

1-8 (1 бал за кожну правильну відповідь)

7

Supplement of the letter (доповнення листа)

1-5 (1 бал за кожну правильну відповідь)

8

Додаткові бали

1-5

9

Всього балів

48:4=12

з /п

Зміст роботи

Бал окремого завдання

Бали, які отримав учень

1

Self-Assessment (Самооцінювання)

2

Which banknote do the people appear on? (банкноти)

1-7 (1 бал за кожну правильну відповідь)

3

Project work (проектна робота)

1-12

4

Робота по карті по методу “Fishbone” (work with the map)

1-4 (1 бал за кожну правильну відповідь)

5

Jigsaw puzzle (пазл)

1-2 (+ 3 бали хто перший) = 5 балів

6

Kahoot

1-8 (1 бал за кожну правильну відповідь)

7

Supplement of the letter (доповнення листа)

1-5 (1 бал за кожну правильну відповідь)

8

Додаткові бали

1-5

9

Всього балів

48:4=12

Fill the table | заповни таблицю

England

The population of England is

The most important rivers are

English national emblem is

Шотландія

Населення країни складає

Едінбург

Знаменитий традиційний інструмент -

Wales

Wales is

Cardiff was chosen as the capital of Wales in

Welsh is

Північна Ірландія

Країна омивається

клімат

національні музеї:

Australia

It lies between

The country's official name is

The capital of Australia is

Канада

Канада складається

Канада багата

Офіційними мовами Канади є

The USA

The USA  on

The climate of the country is

The USA is a country with

Нова Зеландія

Країна складається з

Клімат

Глава держави.

Fill the table | заповни таблицю

England

The population of England is

The most important rivers are

English national emblem is

About 47 million

the Thames, the Trent, the Mersey.

rose

Шотландія

Населення країни складає

Едінбург

Знаменитий традиційний інструмент -

близько 5 мільйонів чоловік.

є столицею країни. Едінбург - один з найбільших фінансових центрів Європи.

- це велика Хайлендська волинка.

Wales

Wales is

Cardiff was chosen as the capital of Wales in

Welsh is

the country in the west of Great Britain. It is mainly a mountainous land

1955

an ancient Celtic language

Північна Ірландія

Країна омивається

клімат

національні музеї:

Північним протокою і Ірландським морем.

переважає помірний морський клімат. На заході країни вологіше, ніж на сході

Ольстерський музей в Белфасті, що містить колекцію ірландських пам'яток старовини і Ольстерський народний музей транспорту.

Australia

It lies between

The country's official name is

The capital of Australia is

the South Pacific Ocean and the Indian Ocean.

Commonwealth of Australia.

Canberra. 

Канада

Канада складається

Канада багата

Офіційними мовами Канади є

з десяти провінцій і двох територій.

лісом, корисними копалинами і хутровими звірами. Вона багата такими природними ресурсами: кольоровими металами, ураном, нафтою, природним газом, вугіллям.

англійська та французька.

The USA

The USA  on

The climate of the country is

The USA is a country with

two countries — Canada and Mexico.

varied. In the southern part it is subtropical while the northern part has very cold weather in winter.

great holidays, customs and traditions.

Нова Зеландія

Країна складається з

Клімат

Глава держави.

двох головних островів: Південного Острова, Північного острова і ряду дрібних островів

м'який. З великих міст, Крайстчерч є самим сухим, а Окленд - найвологішим.

Королева Єлизавета II є королевою Нової Зеландії і главою держави, але її позиція в значній мірі символічна. Глава уряду-прем'єр-міністр.


Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
6
дн.
1
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!