і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Розробка уроку "Цивільне право. Загальна характеристика цивільного права"

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Цивільне право. Загальна характеристика цивільного права.

Мета:

 • ознайомити учнів з поняттям цивільно-правових відносин, учасниками цивільних правовідносин;

 • формувати навички аналізу правових ситуацій з точки зору цивільного права, можливості участі в них;

 • продовжувати формувати вміння складати порівняльні таблиці;

 • виховувати почуття відповідальності за свої рішення в цивільно-правових відносинах.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Обладнання: витяги з Цивільного кодексу України

ХІД УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

 1. Назвіть відомі вам галузі права.

 2. Дайте визначення понять «дієздатність» і «правоздатність».

 3. Визначте осіб, які можуть брати участь у правовідносинах.

 1. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запитання і завдання учням

1. Які галузі права відомі?

2. Норми якої галузі права регулюють відносини, що виникають під час купівлі-продажу, дарування, спадкування?

3. Спрогнозуйте тему уроку та його мету.

 1. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕМИ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

  • визначати й пояснювати основні поняття теми;

  • характеризувати елементи цивільно-правових відносин;

  • пояснювати на конкретних прикладах, що таке цивільна правоздатність та дієздатність;

  • висловлювати власне ставлення до обсягу дієздатності неповнолітніх;

  • визначати й пояснювати основні поняття теми;

  • характеризувати на прикладах елементи цивільних правовідносин щодо права власності та підстави набуття права власності;

  • розв'язувати правові ситуації, пов'язані з набуттям права власності та видами власності;

  • сформувати власне ставлення щодо правового регулювання права власності в Україні.

 1. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Формування понять

Цивільно-правові відносини — це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини, які засновані на юридичній рівності, волевиявленні й майновій самостійності їх учасників.

Пояснення учителя

Для цивільно-правових відносин характерними є специфічні ознаки, що вирізняють їх з-поміж інших видів правових відносин: рівність учасників, певна свобода діяльності учасників цивільно-правових відносин, вольовий характер відносин (для участі в них у більшості випадків потрібна воля, бажання учасників).

Цивільне право — це одна з провідних галузей права України, що регулює певну групу правових відносин за участю фізичних і юридичних осіб та держав у цілому.

Цивільне право регулює майнові відносини та особисті немайнові відносини цивільно-правовими нормами. Наприклад, відносини, що стосуються власності, у тому числі інтелектуальної, спадкування, величезної кількості цивільно-правових угод, тощо. Основні засади цивільно-правового регулювання визначаються Конституцією України, а основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України, який набув чинності 1 січня 2004 р.

Актами цивільного законодавства є закони України, що спрямовані на регулювання й розвиток цивільно-правових відносин: «Про власність», «Про заставу» тощо.

Серед інших нормативних актів можна назвати Укази Президента України, постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України, положення, інструкції, накази та інші відомчі нормативні акти.

Завдання учням

 • Опрацюйте витяги з Цивільного кодексу України, складіть порівняльну таблицю «Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність».

Критерії порівняння

Цивільна правоздатність

Цивільна дієздатність

Зміст поняття

Здатність мати встановлені законом права і обов’язки

Здатність власними діями створювати, змінювати, припиняти цивільні права й обов’язки, нести відповідальність

Виникнення

3 моменту народження

У повному обсязі — з 18 років або з моменту вступу до шлюбу, можливе надання повної дієздатності особі, яка досягла 16 років та працює за трудовим договором або бажає зайнятися підприємницькою діяльністю

Можливість обмеження

Окремі права в разі скоєння правопорушення і в деяких інших випадках у порядку, встановленому законом. (Цю графу має пояснити вчитель, тому що в наведених витягах вона не показана)

Можливе обмеження в разі зловживання алкоголем, наркотиками за рішенням суду

Можливість позбавлення (визнання недієздатним, неправоздатним)

Неможливо

Можливо за рішенням суду в разі стійкого психічного розладу, який не дає можливості розуміти значення своїх дій або керувати ними

Робота з документом

Цивільний кодекс України

Стаття 24. Поняття фізичної особи

1. Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.

Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи

 1. Здатність мати цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи.

 2. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження.

У випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої дитини.

 1. У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та обов’язки може пов’язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку.

 2. Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті.

Стаття 26. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи 1. Усі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов’язки.

5. Фізична особа здатна мати обов’язки як учасник цивільних відносин.

Стаття 27. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов’язки

1. Правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов’язки, є нікчемним.

Стаття 30. Цивільна дієздатність фізичної особи

1. Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.

Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

2. Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється цим Кодексом і може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом.

Стаття 34. Повна цивільна дієздатність

 1. Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).

 2. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.

У разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.

У разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов’язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.

Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності

1. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини. <...>

3. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.

За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця.

 1. Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, поширюється на усі цивільні права та обов’язки.

 2. У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається.

Стаття 36. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

 1. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

 2. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

Пояснення вчителя. Робота з таблицею

Від імені малолітніх осіб (до 14 років) правочини вчиняють батьки або особи, що їх замінюють; з 14 до 18 років — неповнолітні особи мають право вчиняти правочини за згодою батьків або осіб, що їх замінюють, а також мають певні права на самостійну участь у цивільно-правових відносинах.

РІВНІ ДІЄЗДАТНОСТІ

Рівень

Вік

Дії, які особа

може здійснювати самостійно

Інші права

Відповідальність за завдану шкоду

Часткова

До 14 років

Виключно дрібні побутові правочини

Усі інші правочини вчиняють батьки або особи, які їх заміняють, від імені дитини

Несуть батьки

Неповна

14-18 років

Вчиняти дрібні побутові правочини, розпоряджатися власним заробітком, стипендією

Мають право здійснювати будь-які правочини за згодою батьків або осіб, які їх заміняють

Несуть самостійно власними коштами (зарплата, стипендія) або власною працею, якщо недостатньо — відповідають батьки

Повна

3 18 років або з часу настання повної дієздатності і в більш ранньому віці

Будь-які правомірні дії

Несуть самостійно

Пояснення вчителя

Юридичними особами визнаються організації, які створені шляхом об’єднання осіб та (або) майна, наділені правоздатністю і можуть набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах.

Ознаками юридичної особи є наявність власної назви, банківського рахунку, власного відокремленого майна, можливість самостійної участі в цивільно-правових відносинах тощо. Типовою помилкою є те, що юридичними особами називають і вважають громадян, які виконують певні юридичні функції (суддя, нотаріус тощо) або очолюють певні організації й діють від їх імені (директор, начальник відділу тощо). Керівник дійсно діє від імені юридичної особи, але при цьому сам такою не є.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

Завдання учням

 1. Дайте визначення понять: «цивільна дієздатність», «цивільна правоздатність», «юридична особа».

 2. Які відносини регулюються цивільним правом?

 3. Які джерела цивільного права вам відомі?

 4. У чому полягають особливості правового статусу юридичної особи?

 5. Наведіть приклади майна, яке належить до різних видів власності.

 6. Які шляхи набуття власності вам відомі?

 7. Які шляхи припинення власності вам відомі?

 8. Назвіть значення цифр 14 і 18 у цивільно-правових відносинах.

Практикум

Визначте, чи мають місце цивільно-правові відносини у наведених ситуаціях, чи правомірно вчинено правочини.

Ситуація 1. Учень 9 класу Л. придбав у магазині музичний центр на гроші, які йому залишили на харчування батьки, від’їжджаючи у відрядження.

Зразок відповіді. Має місце цивільно-правовий правочин. Дії учня неправомірні, тому що неповнолітні віком від 14 до 18 років мають право розпоряджатися грошима, крім тих, які отримали як заробіток чи стипендію, лише за згодою батьків. У цьому випадку хлопець витратив гроші не у відповідності з бажанням батьків.

Ситуація 2. Студент 3 курсу інституту В. узяв у борг 2000 гривень, оформивши відповідну розписку.

Зразок відповіді. Має місце правочин. Дії студента правомірні, він має повну дієздатність. Письмове оформлення угоди позики на зазначену суму також відповідає вимогам законодавства.

Ситуація 3. Громадянин К. перейшов дорогу на червоне світло світлофора і був оштрафований за це.

Зразок відповіді. Громадянин К. здійснив адміністративне правопорушення, цивільно-правові відносини не виникали.

Ситуація 4. Учень 3 класу П. отримав у спадщину будинок свого дідуся.

Зразок відповіді. Мають місце цивільно-правові відносини. Незважаючи на малий вік хлопця, для отримання спадщини йому достатньо мати цивільну правоздатність, однак розпоряджатися будинком від його імені будуть батьки до досягнення хлопцем повноліття.

Ситуація 5. Учениця 1 класу Н. позичила у своєї однокласниці олівець для виконання контрольної роботи.

Зразок відповіді. Правочин має місце — укладено договір позички. Він носить характер дрібного побутового правочину, тому є правомірним, незважаючи на вік дітей та їх часткову дієздатність.

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

 2. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Опрацювати текст підручника

 • Підготувати буклети до теми «Право власності»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Правознавство
 • Клас
  9 Клас, 10 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  8092
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  23
 • Номер матеріала
  PW237900
 • Вподобань
  0
Курс:«Картографія та топографія»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь