Розробка мультимедійного уроку з англійської мови "Holidays. Christmas Activities" для 5 класу

Англійська мова

Для кого: 5 Клас

18.10.2021

47

5

0

Опис документу:

Мультимедійний урок розроблено у програмі-конструкторі уроків Smart Notebook з використанням інтерактивної дошки SMART Board або іншого виробника. Для роботи з уроком потрібне встановлене програмове забезпечення SMART Technologies: Notebook Software 10 або новіше. Для перегляду ж уроку можна використати програму Notebook Interactive Viewer, яка додається.

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Роздатковий матеріал до плану-конспекту уроку з англійської мови для учнів 5-х класів

Тема: Свята

Підтема: Різдво


Додаток 1 - слайд 22


Розрізний текст – 1 набір для 4 учнів


Task: Put the parts of Santa’s letter in the correct order.Додаток 2 - слайд 25

Речення + 1 набір лексичних одиниць для 2 учнів


Task: Complete the sentences with the given words looking at the pictures.We always __________ New Year and Christmas.We _________ a Christmas tree.We _______ many friends.W e ______ many ___________ to our friends and relatives.W e give _________ to each other.We like New Year and Christmas _______.Розрізний набір лексичних одиниць

Додаток 3 - слайд 26


1 текст + 1 список лексичних одиниць для 6 учнів


Task: Complete the letter to Santa Clause with the given words.


Dear ___________________,


We _____ pupils of the 5th form. We are from ________. It is a ______ country. There are many ___________________ there.

We live _____________. It's ________________. There are many _________________ there. We like playing ____________, watching _____________ and reading _____________.

We like holidays. Christmas is our favourite one.

We decorate ___________________, invite_______________.

We like to give and get ____________. We have a merry ______________________.

Girls like _________________________________.

Boys like __________________ and ________________.

Love.

5th form pupils.Список лексичних одиниць

Перегляд
матеріалу
Отримати код

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 5-х класів учителя англійської мови вищої категорії, учителя-методиста Миргородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5, переможця ІІ (обласного) туру і лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2012» Лебедя Анатолія Івановича.


Тема: Свята

Підтема: Різдво


Мета:

практична:

  • активізувати вживання тематичної лексики у мовленні учнів;

  • систематизувати вживання теперішнього неозначеного та теперішнього тривалого часу дієслів у мовленні учнів;

  • формувати навички усного мовлення;

  • формувати навички аудіювання;

  • практикувати учнів у виконанні тестових завдань;

  • формувати навички написання листа;

розвивальна:

  • розвивати навички читання;

  • розвивати навички письма;

  • розвивати світогляд учнів;

пізнавальна: ознайомити учнів з різдвяними традиціями і звичаями;

виховна: виховувати в учнів повагу до традицій і звичаїв.

Обладнання уроку: ноутбук (з оперативною пам’яттю 2 Гб), звукові колонки, мультимедійна дошка SMART Board або іншого виробника, інтерактивний стілус, встановлене програмове забезпечення SMART Technologies: Notebook Software 10 або новіше.

Хід уроку

1. Початок уроку. Привітання.

T. – Good morning boys and girls! How are you today?


2. Мотивація уроку: слайд 3.

T. – Now, boys and girls! Look at the screen. Guess! What are we going to speak about at the lesson today?

3. Оголошення теми уроку та фонетична зарядка: слайд 4.

T. – Yes, boys and girls, you are right. Today we’ll speak about Christmas and its traditions, we’ll do many Christmas activities. At first let’s sing the song: “S-A-N-T-A.

4. Мовна зарядка: слайди 5, 6.

T. – Now, guess! What season is there behind the tiles? (Winter)

(Інструкція до слайду 5: відкривати малюнок потрібно від країв до центру, торкаючись до плиток інтерактивним стілусом, даючи учням можливість вгадати пору року).

Початок роботи зі слайдом 5: Кінець роботи зі слайдом 5:


T. – What holidays do we celebrate in winter? (New Year and Christmas)

5. Лексична зарядка: слайд 7. T.– Now, let’s repeat the Christmas words. Say after me: celebrate, decorate, a Christmas tree, invite, buy, present, send, a greeting card, make, a huge cake, a party, wear, a fancy costume. Let’s recollect their meanings.

(Інструкція до слайду 7: значення слів розміщені праворуч від слів під білими хмаринками, які потрібно відтягти вбік).

Початок роботи зі слайдом 7: Кінець роботи зі слайдом 7:

6. Активізація вживання лексики. Виконання вправи “Click the Frog”: слайд 8.

T. –Now, click the frog to let the words out and compose sentences with them (celebrate, decorate, a Christmas tree, invite, buy, present, send, a greeting card, make, a huge cake, a party, wear, a fancy costume).

Початок роботи зі слайдом 8: Кінець роботи зі слайдом 8:

7. Танцювальна пауза: слайд 9.

T. – Let’s have a dancing pause. Let’s sing and dance with the song The Dancing Christmas Tree.

8. Виконання тестових вправ: слайди 10, 11.

а) вправа: “Guess a Christmas noun ” – слайд 10.

(Інструкція до слайду 10: учні міняють положення літер, щоб утворити слова: cake, Christmas, party, present, costume. Натисніть “Start” для початку гри).

Один з етапів роботи зі слайдом 10:

б) вправа: “Guess a Christmas verb”: слайд 11.

(Інструкція до слайду 11: учням слід вибирати літери, щоб відгадати дієслова: celebrate, decorate, make, buy, wear, invite, send. Гра проводиться між 2-ма командами за правилами гри «Поле чудес»).

Один з етапів роботи зі слайдом 11:

9. Розвиток навичок письма: слайд 12.

T.– Now, type the Christmas words.

Словниковий диктант: Christmas, party, present, cake, costume, celebrate.

(Інструкція до слайду 12: учням слід перетягувати літери на екран, щоб надрукувати слова).

Початок роботи зі слайдом 12: Кінець роботи зі слайдом 12:

10. Гра: “Where is the candy?”: слайд 13.

T. – Now, let’s have a rest and play the game “Where is the candy?” Your task is to tell if the candy is on the left, in the middle or on the right under the cap. Who will guess where the candy is will get it.

(Інструкція до слайду 13: щоб розпочати гру потрібно натиснути на синій екран).

11. Формування навичок діалогічного мовлення: слайд 14.

T. – Now, boys and girls, answer the following questions throwing the dice.

(Інструкція до слайду 14: учні торкаються до кубика стілусом, а потім читають і відповідають на запитання під даним номером).

12. Повторення форм теперішнього тривалого часу дієслів: слайд 15.

T. – Lets recollect the forms of the Present Continuous Tense. Read them in turn.

13. Активізація вживання теперішнього тривалого часу дієслів у мовленні учнів: слайди 16, 17.

а) Гра “Decorate a Christmas tree”: слайд 16.

T. –Lets decorate our Christmas tree. Use the structure: I’m decorating my

Christmas tree with… . (Lexical units: a star, balls, garlands, lights, presents).

(Інструкція до слайду 16: учні вибирають різні види прикрас, коментуючи свої дії).

Початок роботи зі слайдом 16: Кінець роботи зі слайдом 16:

б) Гра “Decorate our room for a Christmas party”: слайд 17.

T. – Lets decorate our room for a Christmas party. Comment your actions.

(Інструкція до слайду 17: учні вибирають різні види оздоблення для кімнати, починаючи з ялинки, а потім ставлять страви на стіл, коментуючи свої дії).

Початок роботи зі слайдом 17: Кінець роботи зі слайдом 17:

14. Музична пауза – виконання пісні “Jingle Bells”: слайд 18.

T. – Lets have a music pause. Let’s sing the song Jingle Bells.

15. Робота з листом: слайди 19, 20.

а) Робота з конвертом: слайд 19.

T. – We have got a letter. Let’s look at the envelope. Answer my questions: Whom is the letter from? Who did Santa Claus write the letter to?

б) Робота з листівкою – розвиток навичок розуміння наказового способу: слайд 20.

T. – Now, boys and girls, read Santa’s Christmas Card and follow his instructions.

Початок роботи зі слайдом 20: Кінець роботи зі слайдом 20:

16. Розвиток навичок аудіювання: слайди 21, 22.

а) Прослуховування тексту: слайд 21.

T. – Listen to a sound letter from Santa Claus. Then you will put the parts of the letter in the correct order.

б) Перевірка розуміння прослуханного тексту – робота в групах по 4 учні (роздатковий матеріал – додаток 1).

Роздатковий матеріал: розрізний текст – додаток 1:

T. – Split into groups of 4 and working in groups put the parts of the letter in the correct order.

T. Now, lets do it on the board (слайд 22).

(Інструкція до слайду 22: спочатку учні виконують завдання в групах з роздатковим матеріалом, а потім перевірка відбувається на дошці).

Початок роботи зі слайдом 22 Кінець роботи зі слайдом 22

17. Пісенна пауза: слайд 23.

T. – Let’s relax and sing a song about Santa Claus.

18. Робота над написанням листа: слайди 24-26.

а) Вступ – T.- Let’s write a letter of reply to Santa Claus: слайд 24.

б) Виконання підготовчої вправи – робота в парах (роздатковий матеріал – додаток 2) : слайд 25.

T. – At first work in pairs and complete the sentences looking at the pictures.

Роздатковий матеріал – додаток 2:

T. – Now, let’s do it on the board.

(Інструкція до слайду 25: спочатку учні виконують завдання в парах з роздатковим матеріалом, а потім перевірка відбувається на дошці).

Початок роботи зі слайдом 25 Кінець роботи зі слайдом 25

в) Написання листа – робота в групах по 6 учнів (роздатковий матеріал – додаток 3) : слайд 26.

T. – Split into groups of 6 and working in groups complete the letter to Santa Claus with the given words.

Роздатковий матеріал – додаток 3:

T. – Now, let’s do it on the board.

(Інструкція до слайду 26: спочатку учні виконують завдання в групах з роздатковим матеріалом, а потім перевірка відбувається на дошці).

Початок роботи зі слайдом 26: Кінець роботи зі слайдом 26:


19. Домашнє завдання: Your homework is to retell: “How I celebrate Christmas” : слайд 27.

20. Заключна пісня “We Wish You a Merry Christmas: слайд 28.


21. Підведення підсумків уроку та рефлексія почуттів учнів: слайд 29.

T. – Youve done a great job today. Your marks are… . And now decorate the Christmas Tree with the grades of your feelings as for the lesson from 1 (not interesting) to 12 (very interesting).


22. Завершення уроку: слайд 30.

T. This firework is for you for your good job!

(Інструкція до слайду 30: спочатку учитель вибирає заставку з ялинками, потім, регулюючи кольори і форми, запускає салют торкаючись інтерактивним стілусом різних точок на небі заставки).


Список використаних джерел

1. http://www.youtube.com/watch?v=-7tWnUIG7do – пісня “S-A-N-T-A”.

2. http://www.youtube.com/watch?v=rlr4uXAz-JM пісня “Dancing Christmas

Tree”

3. http://www.youtube.com/watch?v=Mn5Sd-XB4RI – пісня “Jingle Bells”

4. http://www.youtube.com/watch?v=QNTW2iUVD_Q – пісня “Santa Has a Red Coat”

5. http://www.christmasgames1.com/game/9223.html гра “My Christmas Tree”

6. http://www.cartoondollemporium.com/dress-up-games.html?2012-christmas-

celebration-decor&id=5751 гра “2012 Christmas Celebration Decoration”

7. http://inoyan.narod2.ru/Salut.swf гра «Салют»


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.