Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

Розробка "Картки по диференціації звуків"

Дошкілля

Для кого: Дошкільнята (5-6 років)

29.01.2019

1056

45

0

Опис документу:
Даний матеріал містить в собі розробку карток для індивідуальної та підгрупової роботи з дошкільниками, які вміють читати. Можуть використовуватися вихователями логопедичних груп, а також батьками у вигляді домашніх завдань. Заняття з картками дозволять диференціювати звуки, розвивати фонематичні процеси, а також навички читання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ Л – Р

  1. ВСТАВ БУКВИ Л АБО Р :

*ИСИЦЯ СА*АТ

*ОМАШКА МО*ОЗИВО

О*ЕНЬ С*ОН

ВО*ОНА К*ОКОДИЛ

2. ВСТАВ ПРОПУЩЕНІ СКЛАДИ ЛЕ ЛИ РЕ РИ :

**ДИСКА ЧЕ**ШНЯ ТЕ**ГРАМА

**МОН КА**НА ТЕ**ФОН

**БРО КА**НДАР КО**ДОР

**ВАДА ЧЕ**ВИКИ К**НИЦЯ

3. У ПОДАНИХ СЛОВАХ ЗМІНИТИ БУКВУ Л НА Р :

ЛИС------------------- ЛИТИ----------------------

ЛІС-------------------- КОЛОНА-----------------

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ Л – Р

1.ВСТАВ БУКВИ Л АБО Р :

*ИСИЦЯ СА*АТ

*ОМАШКА МО*ОЗИВО

О*ЕНЬ С*ОН

ВО*ОНА К*ОКОДИЛ

2. ВСТАВ ПРОПУЩЕНІ СКЛАДИ ЛЕ ЛИ РЕ РИ :

**ДИСКА ЧЕ**ШНЯ ТЕ**ГРАМА

**МОН КА**НА ТЕ**ФОН

**БРО КА**НДАР КО**ДОР

**ВАДА ЧЕ**ВИКИ К**НИЦЯ

3. У ПОДАНИХ СЛОВАХ ЗМІНИТИ БУКВУ Л НА Р :

ЛИС------------------- ЛИТИ----------------------

ЛІС-------------------- КОЛОНА-----------------

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ З -Ж

1. ВСТАВ У СЛОВАХ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ :

*АГАДКА *ОВТОК МАГА*ИН ОГОРО*А

*ОЛУДЬ *АВОД ВО*ИК БЕРЕ*А

*УРНАЛ *ИРАФА ПО*Е*А КОВ*АНИ

*ОШИТ *ИЖІ ВУ*І МОРО*И

2. ВСТАВ ПРОПУЩЕНІ СКЛАДИ ЖА, ЖО, ЖУ, ЖИ, ЗА, ЗО, ЗУ :

**ЛУДІ, **ЛЕТ, **ВІРЮХА, **РТИ, **ВДАННЯ, **РАВЕЛЬ, **ТЛО, **ЛІЗО, **ЗУЛЯ, **РБА, **ПИНКА.

  1. ЗМІНИТИ СЛОВА ЗА ЗРАЗКОМ:

ЩО РОБИЛИ? ЩО РОБЛЯТЬ? ЩО РОБИТИМУТЬ?

КАЗАЛИ КАЖУТЬ КАЗАТИМУТЬ

В”ЯЗАЛИ ------------------- ----------------------

РІЗАЛИ ------------------- ----------------------

ЛИЗАЛИ ------------------- ----------------------

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ Ш - Ж

1. ВСТАВИТИ ПОТРІБНУ БУКВУ:

Ш Ж Ш – Ж

*АЙБА *АКЕТ *АФА ПРУ*ИНА

*АПКА *УРАВЕЛЬ *АЛО АБА*УР

ФАРТУ*ОК Ї*АК КАЛЮ*А КО*ЕНЯ

КО*ИК БАКЛА*АН ПОРО*ОК КО*У*ОК

2. ЗМІНИТИ СЛОВА ЗА ЗРАЗКОМ І 3. ДОБЕРИ ПЕРЕВІРНІ СЛОВА І

ВСТАВ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ : ВСТАВ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ:

ОДИН – БАГАТО СТЕ*КА - СТЕ*ЕЧКА

ВУ* - ВУ*І ЧА*КА----------------------

АРКУ*-------------------- КНИЖКА------------------

ГАРА*-------------------- ДОРІ*КА-------------------

НІ*------------------------- ЛО*КА----------------------

ВІР*----------------------- ПОДУ*КА-----------------

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ „ Ш - Ж

1. ВСТАВИТИ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ :

*ОВТОК, *ОВК, КО*УХ, *УБА, ПРУ*ИНКА, ПУ*ИНКА,

ПИРІ*ОК, ПОРО*ОК, *ЕПІТ, *ЕВРІТИ, ПО*Е*А, КО*ЕНЯ,

*ЕРЕБЕЦЬ, О*ИНА, МА*ИНА, ДРУ*ИНА, КОР*ИК, КО*ИК.

2. ПРОЧИТАТИ, ЗМІНИТИ СЛОВА ЗА ЗРАЗКОМ:

Я ВАЖУ - ТИ ВАЖИШ Я РІЖУ - ТИ РІЖЕШ

Я БІЖУ -------------------- Я В”ЯЖУ---------------

Я ДРУЖУ------------------ Я СТЕРЕЖУ-----------

Я ЛЕЖУ-------------------- Я ЖИВУ----------------

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ С І Ш

1. ВСТАВИТИ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ:

*ЕРЦЕ *ОФЕР *ИГНАЛ КО*ИК

*ОНЦЕ *УБКА *ИРОКИЙ КО*ИНКА

КА*ЕТА НА*А ЛІ*ОК МУРА*КА

*ТІЛЕЦЬ *ПАК *ОНЯШНИК ЛИСТОНО*А

ЛИ*ТЯ *НУР МА*ИНІ*Т У*МІ*КА

ГО*ТИНЕЦЬ ВИ*НЯ *ТАНГІСТ ПА*ТУ*ОК

2. ЗМІНИТИ СЛОВА ЗА ЗРАЗКОМ :

Я ПИШУ - ТИ ПИШЕШ ВЕЛИКИЙ -БІЛЬШИЙ

Я НЕСУ---------------------- МАЛИЙ-------------------

Я ПАСУ---------------------- СТАРИЙ-------------------

Я ІДУ------------------------- МОЛОДИЙ---------------

Я СПЛЮ--------------------- КРАСИВИЙ--------------

Я СПІШУ-------------------- РІДНИЙ-------------------

3. НАЗВАТИ ЧИСЛА СЛОВАМИ : 6 7 8 10

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ „С” - „Ш”

1. ВСТАВТЕ ЗАМІСТЬ КРАПОК ПОТРІБНІ СЛОВА :

МИШКА - МИСКА НА СТОЛІ СТОЯЛА ПОВНА БОРЩУ....

ІЗ КОМОРИ ВИБІГЛА СІРА..........

КАСКА - КАШКА НА ОБІД БУЛА СМАЧНА СОЛОДКА........

НА ГОЛОВІ ВИБЛИСКУВАЛА..........

САПКА - ШАПКА У БАБЦІ ГАННИ ГОСТРА.......

У ВОЛОДІ НА ЗИМУ Є ТЕПЛА.........

КІСКА - КІШКА МАРИНЦІ ЗАПЛЕЛИ.........

СПИТЬ НА ДИВАНІ РУДА...........

2. ВСТАВТЕ ЗАМІСТЬ ЗІРОЧОК БУКВИ „С” АБО „Ш” :

РУ*НИК, ВЕ*ЛО, *ИЯ, *УБА, *ИН, НІ*, МА*ИНА, *АНИ, ГОЛО*, КО*ИК, *ЛИВА, ПОДЛУ*КА, *ЕЛО, *ЕПІТ, *ТАРИЙ, РО*ТИ, ДУ*.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ГОЛОСНИХ ПЕРШОГО РЯДУ

  1. ВСТАВИТИ ГОЛОСНИЙ НА ПОЧАТКУ ІМЕН:

...ЛЬГА ...ММА ...ЛЯНА ...ЛЕНА ...РИНА

...КСАНА ...ВАННА ...ННА ...ЛІНА

  1. ВСТАВИТИ ГОЛОСНИЙ У СЛОВО:

Т...РТ Ш...М ПТ...Х С...Н Х...Д Л...В С...П

М...СТ КР...М Г...Й К...ВШ З...Б Л...СТ С...К

СКЛАДОУТВОРЮВАЛЬНА РОЛЬ ГОЛОСНИХ

1. Записати слово, виділивши голосні зеленим кольором. Порахувати всі букви. Звернути увагу на те, що кількість букв в словах однакова, а кількість складів-різна. Від чого це залежить?

ВІКНО ЗЛИВА БРУХТ

УВАГА ВІНОК КАКАО

СТОВП УМИТИ СТРУМ

2.„Полагодьте” назви меблів:

ВАНДИ КОЛІЖ ЛОКРІС

ФАША ЛЕЦЬСТІ КАБОЧТУМ

ВАНТСЕР

ВАНТСЕР

НАГОЛОС

  1. Здогадайтесь, який склад загубився? Чи наголошений він?

Добрати узагальнююче слово.

...ПЕЛЬ-СИН ...ЛУ-КО МА...НА

ВИ-ШЕНЬ... ВИ...ГРАД ...РИ-КОС

ЧЕ...НІ ...РІЧ-КИ ПЕР-СИ...

  1. Скласти слово із складів, назвати наголошений.

БОЧОТИ ФЛІТУ НІЖСОБОКИ

СОВКРОКИ ЦІКАП ВИКИЧЕРЕ

  1. Записати текст, вставляючи голосні, поставити наголос.

В-С-Н- Б-Г-Т- ПТ-Х-В В-ДЛ-Т-Л- У В-Р-Й.

З-М-В-Т- З Н-М- Б-Д-ТЬ Г-Р-БЦ- , Г-РЛ-Ц-, Г-В-, С-Н-Ц-.

М- Б-Д-М- Г-Д-В-Т- ПТ-Ш-К .

У Н-С Г-Д-ВН-ЧК- Т- З-РН-.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ Б-П

1.Вставити Б-П, підкреслити:

ЛИ...А РИ...А ...УХ ...ОЛЕ ...ЕРЕГ

...УРЯ УС...ІХ КО...РА ЗЕ...РА КА...ЦІ

2.Переписати, вставити парні приголосні :

*ОРИС В *”ЯТНИЦЮ *ОЛИВАВ КА*УСТУ.

*ОЛІНА У СУ*ОТУ З*ИРАЛА *О*И.

3.Закінчити речення відповідними словами:

БАЛКА-ПАЛКА Бабуся спирається на ...

Дах спирається на ...

ПИТИ-БИТИ В спеку хочеться...

По цвяху треба обережно...

БОРТ-ПОРТ Корабель увійшов в ...

Капітан піднявся на ...

БРАТИ-ПРАТИ Щоб білизну ...

Треба пральний порошок...

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ Т-Д

1.Вставити, підкреслити хвилями Т-Д:

*І*И ПЕРЕ* МЕ* *Я*ЕЛ ЛИС*ОПАД

С*А*О *РОЯН*А *РІ* *РУБА *РОЯН*А

2.Переписати, вставивши Т-Д:

КРАЙ *ОРОГИ РОС*У*Ь С*РУНКІ *ОПОЛІ,

МОГУТНІ *УБИ І *ИКИЙ ВИНОГРА*.

3.Серед слів знайти відповіді на запитання, правильно переписати, букви Д-Т підкреслити хвилями:

ШИТЗО ШКАДО ТЕЛДЯ ДЕНЬГРУ

ТІЛС ТИСТАР ВАНДИ ТТАНДИК

- Класне обладнання для письмових робіт.

- За ним сидять.

- Він знімається у фільмах.

- На ньому сидять, лежать.

- Контрольна робота з рідної мови.

- Письмове приладдя учня.

- Останній місяць року.

- Птах.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВУКІВ ТА БУКВ К-Г

1.Вставити пропущені букви, прочитати слова:

А*РУС БУ*ЕТ *АВА *АМІНЬ

*ОЗА *ИШЕНЯ ДЗИ*А *ВАЛТ

РА*ЕТА *РОНО *УЩ *АРАНТИН

*АРАНТІЯ *АЧКА *АВУН *УДЗИК

2. Закінчи речення відповідними словами:

КАВА-ГАВА В чашки налита ...

За вікном пролетіла...

КУЛЯ-ГУЛЯ У небо злетіла повітряна...

У Сашка на лобі велика ...

КУМА-ГУМА До нас у гості прийшла...

На колесах стерлася ...

3. Прочитати речення, вставляючи К-Г:

Вона на*инула *офту і застібнула *удзики.

Вони зчинили *акий *валт!

*атя про*инулась рано.

Біля *ан*у *вітнуть а*рус і *алина.

Над подвір’ям пролітали *ави.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВУКІВ ТА БУКВ Х-Г

  1. Вставити букви Х-Г, прочитати:

КУ*НЯ *ОЛОС НО*А *ИРЯ ШЛЯ*

*КЕЙ ВУ*О *ОРО* СУ*АР КРИ*ТИ

*ЛУ*АР *ОРІ*И *РІ* БА*АЖ ПОДИ*

2. Прочитати слова, визначити, які букви потрібно вставляти, граматично узгодити речення і записати його:

СЬО*ОДНІ , *АННА , *ОДИТИ, В МА*АЗИН, І , *УПИТИ, *ЛІБ,

*ОРО*, І, *ОРІ*ОВА, *АЛВА.

3. Відгадати загадки, відтворити слова-відгадки:

Виріс у полі на добрій землі,

Місце найкраще знайшов на столі.

(ЛІБ*)

Маленький хлопчик у сірій свитині,

По дворах стрибає, крихти збирає.

(БЕЦЬ*ОРО)

Стоїть хлопчик під пеньком,

Накрив голову брильком.

(РИБ*)

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВУКІВ І БУКВ С - Ц

1. Встав пропущені букви С або Ц, прочитай слова:

*АД *ИБУЛЯ СУ*ІД ЛІ*ОРУБ БЛИ*КАВИ*Я МІ*ЯЦЬ

*ОДА *ЕМЕНТ РЕ*ЕПТ О*ІНКА О*ЕЛЕДЕ*Ь ЛИ*И*Я

*УКНЯ *ІНА СОН*Е ОНИНИ*Я СЕ*ТРИ*Я *ТОЛИ*Я

2. Зміни слова за зразком:

Україна - український козак – козацький

Росія - -------------------- чумак----------------

Англія-------------------- молодець-----------

Італія--------------------- німець---------------

3. Утвори слова і запиши їх у зошит:

П М ГЛА РЦЕ ПАЛЕ

ЦА СА МА ЦЕ РКВА СЕ РЕДА ПЕРЕ ЦЬ

Р МІ НТР РЕЖКИ ЗАЄ

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВУКІВ І БУКВ С – З

  1. Вставити пропущені букви С або З, прочитати слова:

І*ЮМ ПІ*НЯ *ОЛОДКИЙ *ТРАУ* *О*УЛЯ

*КЛО РАДІ*НА ПРО*ОРЕ *ОКИРА *А*МАГА

*ИМА МОРО*НА КОВ*АНИ ПО*УД *ЛЬО*И

2. Прочитати пару слів. Закінчити речення відповідним словом:

СОЛИТИ-ЗАЛИТИ На зиму треба огірки ...

Для цього їх треба розсолом ...

КОЗА-КОСА У Зіни довга ...

У лузі пасеться...

ЗУБ-СУП У Зої болить ...

Бабуся зварила смачний...

3. Скласти словосполучення:

РАДІСНА ІЗЮМ

МОРОЗНА СКЛО

СОЛОДКИЙ ПІСНЯ

ПРОЗОРЕ ЗИМА

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВУКІВ І БУКВ Ц-Ч-Щ

1. Скласти слова, закінчити речення відповідним словом:

Щ СОЛДАТИ ВИЙШЛИ НА ....

ПЛА Ч ПІД ЧАС ДОЩУ ПОТРІБНИЙ...

Ц МАМА ВЗЯЛА ДИТИНУ, І ВТИХ...

2. Виправити помилки:

ЧОДНЯ Я ПРОКИДАЮСЬ О СЬОМІЙ. ЦОРАНКУ Я ЩИЩУ ЗУБИ, ПРИЩЕСУЮСЬ, ОДЯГАЮСЬ. ВРАНЦІ Я ЗАЗВИЦАЙ ЇМ ЯЙЩЕ З КЕТЦУПОМ, ОВОЦІ, П”Ю ЦАЙ З ПЕЦИВОМ. ПІД АКАЧІЄЮ МИ ЗУСТРИЦАЄМОСЬ З ХЛОПЩИКАМИ І ДІВЦАТКАМИ. ВСІ РАЗОМ МИ ПОСПІШАЄМО НА НАВЦАННЯ.

3. Вивчити віршик:

Морозець, морозець, не щипай за щічки

Теплі чоботи в дівчат, в хлопців рукавички.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВУКІВ ТА БУКВ Ш-Щ

1. Скласти словосполучення, вставляючи букви Ш чи Щ:

*ИРОКА ЗО*ИТ

*АВЛЕВИЙ ТРІ*ИНА

*КІЛЬНИЙ ТОВАРИ*І

КРА*І БОР*

2. Виправити помилки:

ДОШАТА КРИЩА ШЕРБАТА ЧАЩКА

НАЩА БАТЬКІВШИНА ДОШОВИЙ ПЛАШ

КУШ ЩИПШИНИ ШИРА ПОЩАНА

3. Вставити пропущені букви Ш або Щ, прочитати слова:

ПЛЮ* КІ*КА ГРУ*А *ОКОЛАД АРКУ*

Я*ИК ПО*ТА ГОР*ИК БОРО*НО МАР*

*УКА *ЕЛЕПА КА*ТАН ПРИГО*АТИ КОМИ*

*ИТ ПО*УК *АХТАР ДО*ЕЧКА ФАР*

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВУКІВ ТА БУКВОСПОЛУЧЕНЬ ДЗ-ДЖ

1. Встав пропущені буквосполучення ДЗ або ДЖ:

..ЕРЕЛО Б..ОЛИ ГЕ..Ь ..ЕНТЛЬМЕН ПО..ВОНИВ

..ЕРКАЛО ПЕРЕ..ВІН ..ЕМ СА..АНЦІ НАРО..ЕННЯ

2. Склади словосполучення:

ЧИСТЕ ДЗВІНОЧКИ ДЖМІЛЬ ДЗЮРКОТИТЬ

МІЦНИЙ ДЖЕРЕЛО ДЖЕРЕЛЬЦЕ ДЗВЕНИТЬ

СИНІ ДЗЬОБ ДЗВОНИК ДЗИЖЧИТЬ

3. Змінити слова за зразком:

ДЖЕРЕЛО – ВОДА (ЯКА?) - ДЖЕРЕЛЬНА

ДЗВІН – ГОЛОС (ЯКИЙ?)----------------------

БДЖОЛА – МЕД (ЯКИЙ?)----------------------

КУКУРУДЗА – ПЛАСТІВЦІ (ЯКІ?)-----------

ДЗЕРКАЛО – КОРОП (ЯКИЙ)-----------------

4. Вивчити віршик:

ДЗУ-ДЗУ-ДЗУ-ДЗВЕНІЛА ПИЛКА.

ДЖУ-ДЖУ-ДЖУ-БРИНІЛА БДЖІЛКА.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.