Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Психологія
 • Розкриття особистісного потенціалу і ресурсності старшокласника методами арт-терапії «Орієнтири гармонійної особистості»

Розкриття особистісного потенціалу і ресурсності старшокласника методами арт-терапії «Орієнтири гармонійної особистості»

Психологія

Для кого: 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас

17.03.2020

1711

46

0

Опис документу:
На сучасному етапі розвитку суспільства, в умовах реорганізації освіти та системи виховання, психологи надають арт-терапії велику роль у розвитку учнів-випускників. Арт-терапія дає можливість розкрити таланти старшокласників, їх духовно-емоційні, розумові та фізичні здібності. Арт-терапія сприяє вираженню думок, почуттів, емоцій, потреб, як і будь-яка творчість, має високий позитивний емоційний заряд, формує активну життєву позицію, впевненість у своїх силах.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Лановецький відділ освіти, молоді та спорту

На Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»; номінація «Корекційно-розвиткові програми»

Автор:

Практичний психолог

Іванковецької ЗОШ І-ІІ ст.,

Білозірської ЗОШ І-ІІІ ст.

Анжела Андрощук

ел.адреса: anzhela.andr@gmail.com

2019

ЗМІСТ:

Теоретична частина…………………………………………………………..3

Структура корекційно-розвиткової програми……………………….……..7

Корекційно-розвиткова програма………………………………………….10

Використані джерела………………………………………………………...39

Додатки……………………………………………………………………….40

Теоретична частина

Актуальність проблеми. У період дорослішання в житті дитини відбуваються якісні зміни як в біологічній, так і психологічній, особистісній та соціальній сферах. Майже завжди вони супроводжуються труднощами - підвищеним рівнем самотності, тривожності, фрустрації, агресивності, а також порушеннями адаптації, самосприйняття та емоційної комфортності. Актуальними в період дорослішання є потреби особистості в самоствердженні, самовираженні, самореалізації і саморозвитку. Тому основною метою психологічного супроводу старшокласників є створення умов для їхнього індивідуального розвитку, пошук засад гармонізації суспільних та особистісних інтересів, надання допомоги в саморозвитку і самореалізації у суспільстві.
Враховуючи вищезгадані особливості старшокласників, виникла необхідність впровадження нових корекційно-розвиткових технологій, які базуються не на вербальному каналі комунікації, а на використанні «мови» візуальної пластичної експресії. Саме таким методом є арт-терапія – метод «лікування» засобами художньої творчості, один із самих м’яких, і в той же час глибоких в арсеналі практичного психолога.

На сучасному етапі розвитку суспільства, в умовах реорганізації освіти та системи виховання, психологи надають арт-терапії велику роль у розвитку учнів-випускників. Арт-терапія дає можливість розкрити таланти старшокласників, їх духовно-емоційні, розумові та фізичні здібності. Арт-терапія сприяє вираженню думок, почуттів, емоцій, потреб, як і будь-яка творчість, має високий позитивний емоційний заряд, формує активну життєву позицію, впевненість у своїх силах. Старшокласник в арт-терапевтичному процесі отримує цінний досвід позитивних змін. Поступово відбувається поглиблене самопізнання, гармонізація розвитку, особистісне зростання. Це потенційний шлях до самовизначення, самореалізації і самоактуалізації особистості.

Метою даної корекційно-розвиткової програми є вироблення і вдосконалення особистісних якостей і компетентностей старшокласників, що сприятиме їх гармонійному розвитку в період дорослішання і переходу до самостійного життя, самопізнанню, оптимізації поведінки і самореалізації.

Завдання:

 • розвиток емоційно-вольової сфери та емоційного інтелекту, вміння адекватно проявляти свої емоції, контролювати їх динаміку, а також навчитися «розвантажувати» себе, конструктивно долати стресові ситуації і справлятися з негативними емоційними станами;

 • розвиток самосвідомості і становлення особистості;

 • розкриття творчого потенціалу і розвиток мотиваційної сфери в процесі формування гармонійної особистості;

 • самоаналіз і самооцінка якостей та здібностей; професійне і особистісне самовизначення;

 • розвиток стратегій планування свого майбутнього.

Вважаю, що основна мета використання арт-терапії у моїй роботі полягає у гармонізації розвитку особистості через розвиток вміння самовираження та самопізнання, тому використання наступних технологій в структурі корекційно-розвиткової програми буде доцільним:

 1. Ізотерапія – напрямок, який передбачає використання засобів і можливостей образотворчого мистецтва для особистісного розвитку, терапія малюванням.

 2. Мандалотерапія – процес створення мандали (малюнка в колі).

 3. Глинотерапія – використання пластичних матеріалів в роботі.

 4. Казкотерапія (прийом «притча», «групова казка»).

 5. Фототерапія – передбачає використання терапевтичних можливостей фотосвітлин для гармонійного розвитку особистості.

 6. Музикотерапія – психотерапевтичний вплив музичних творів на людину.

 7. Відеотерапія – перегляд відеофільмів або їх створення, що передбачає дієвий вплив на психіку.

 8. Сміхотерапія – використання в роботі веселих та смішних історій, розповідей тощо.

 9. Колаж – формування цілісної картини за допомогою окремих елементів (вирізок з журналів, роздрукованих фото).

Також в програмі були використані наступні форми роботи:

 • психологічні та рольові ігри;

 • ситуативні вправи;

 • мозковий штурм;

 • візуалізація;

 • релаксація;

 • самопрезентація;

 • діагностика;

 • рефлексія та обговорення інформації.

Опис вимог до спеціаліста, який впроваджує програму:

 • обов’язково наявність спеціальної освіти за напрямком «Психологія» або «Практична психологія»;

 • докладне ознайомлення і вивчення досліджуваної проблематики;

 • ретельна підготовка необхідних матеріалів та обладнання до проведення програми;

 • позитивне налаштування та мотивація на результат.

Вимоги до матеріально-технічного оснащення закладу для реалізації програми:

 • просторе, добре провітрюване приміщення;

 • комп’ютер або ноутбук;

 • корекційно-розвиткова програма в роздрукованому вигляді;

 • записи відео та аудіо матеріалів на електронних носіях;

 • папір формату А-4, ватмани;

 • наочний матеріал (додатки);

 • ручки, олівці, фарби, крейда, пензлики, стаканчики-непроливайки для води, пластичний матеріал (глина);

 • стікери тощо.

Апробація програми:

Корекційно-розвиткова програма «Розкриття особистісного потенціалу і ресурсності старшокласника методами арт-терапії «Орієнтири гармонійної особистості» апробована на базі Іванковецької ЗОШ І-ІІ ст. та Білозірської ЗОШ І-ІІІ ст. у 2019-2020 н.р.

Учасники програми: учні 9 класу Іванковецької ЗОШ І-ІІ ст. та учні 11 класу Білозірської ЗОШ І-ІІІ ст..

Структура корекційно-розвиткової програми

«Розкриття особистісного потенціалу і ресурсності старшокласника методами арт-терапії

«Орієнтири гармонійної особистості»

Кількіть занять: 10

Тривалість заняття: 60-90 хв.

Періодичність занять: 2 рази на тиждень

і назва заняття

Структура заняття

Тривалість

Заняття 1. Комунікативна компетентність

Інформаційне повідомлення.

Вправа 1. «Карусель спілкування»

20 хв.

Вправа 2. «Вироблення правил роботи»

5 хв.

Вправа 3. «Очікування від тренінгу»

10 хв.

Вправа 4. «Мій портрет у променях сонця».

10 хв.

Вправа 5. «Малюємо свій настрій»

25 хв.

Заняття 2. Розкриття ресурсності

Вп Вправа 1. «Карусель спілкування

5 хв.

Вправа 2. «Посмішка»

5 хв.

Вправа 3. «Колективний малюнок»

20 хв.

Вправа 4. «Вірш про себе»

30 хв.

Заняття 3. Внутрішній потенціал

Вправа 1. «Чарівний м’ячик»

10 хв.

Вправа 2. Робота з притчою

30 хв.

Вправа 3. Розмальовка-антистрес «Мандала моїх емоцій»

20 хв.

Заняття 4. Особистісний розвиток

Вправа 1. «Карусель спілкування»

5 хв.

Вправа 2. «Створення власної мандали «Гармонійна особистість»

30 хв.

Вправа 3. «Активне і пасивне» (техніка фототерапії)

25 хв.

Заняття 5. Самоідентичність та унікальність

Вправа 1. Гра «Чарівна скринька»

10 хв.

Вправа 2. «Лінія життя»

20 хв.

Вправа 3. «Мій герб»

30 хв.

Заняття 6. Емоційний інтелект

Вправа 1. Вправа «Я люблю, щоб мене називали…»

10 хв.

Вправа 2. «Людина і дерево» (техніка роботи з глиною Е.Татариної)

40 хв.

Вправа 3. Релаксація «На березі моря»

10 хв.

Заняття 7. Професійне самовизначення

Вп Вправа 1. «Циферблат життя»

20 хв.

Інформаційне повідомлення.

Вправа 2. «Гра в лотерею» або «Рука долі».

20 хв.

Вправа 3. Дискусійна рольова гра «Шість капелюхів»

30 хв.

Заняття 8. Моя самооцінка

Привітання. Вправа 1. Психологічний тест «Моя самооцінка?».

15 хв.

Вправа 2. Створення групової «Казки свого майбутнього»

40 хв.

Вправа 3. «Ранок завтрашнього дня»

5 хв.

Заняття 9. Мотивація успіху

Привітання. Інформаційне повідомлення. Перегляд відеофільму «Секрет».

90 хв.

Заняття 10. Планування майбутнього

Вправа 1. «Ярлики»

20 хв.

Вправа 2. «Карта мого життя» (застосування техніки колажу та візуалізації)

40 хв.

Корекційно-розвиткова програма «Розкриття особистісного потенціалу і ресурсності старшокласника методами арт-терапії

«Орієнтири гармонійної особистості»

Заняття 1. Комунікативна компетентність

Вступне слово тренера. Інформаційне повідомлення.

Ви, старшокласники, стоїте на порозі дорослого, самостійного життя. Після закінчення школи кожен обере свій шлях – вступ до ВНЗ, ПТУ або ж вирішить іти працювати. І дуже важливо не втратити орієнтир та навчитися ефективно взаємодіяти в новому соціокультурному середовищі. А для цього необхідно розкрити в собі внутрішній потенціал і ресурсність своєї особистості, звільнитися від нерішучості чи тривожності, повірити у свої сили,  сформувати впевненість у собі, навчитися контролювати свої емоції, що дасть можливість стати володарем свого життя. Лише відчувши гармонію душі із собою, можна знайти і гармонію навколо себе.

Таких цілей можна досягнути, ефективно впроваджуючи новітні технології в корекційно-розвиткову роботу практичного психолога. І один з методів – це техніки арт-терапії, які є найбільш близькі для нашого менталітету. Що ж таке, ця арт-терапія? Арт-терапія один з найекологічніших і найм’якших психотерапевтичних методів, який не вимагає здібностей до образотворчої діяльності чи художніх навичок. Творчий процес сам по собі цілющий – знімається накопичене напруження, змінюється внутрішній стан. Арт-терапія дає можливість повернутися до власних ресурсів і за допомогою цих ресурсів, які є у кожної людини, зцілитися. 

Міняючи реальність того, що знаходиться на полотні, ми можемо змінювати те, що знаходиться всередині нас. Арт-терапія є чудовим поштовхом для розвитку креативності. А це пошук нестандартних рішень в буденних чи кризових ситуаціях. Розширення рамок, шаблонів.

Через арт-терапію ми знайомимось з собою справжніми. Малюючи чи ліплячи з глини, людина повністю розслабляється, частота її пульсу суттєво знижується, дихання стає розміреним, і це дозволяє їй бодай на короткий час опинитися у стані гармонії.  В першу чергу гармонії з собою, а відтак і з навколишнім світом.

Отож, ми розпочинаємо нашу «подорож» особистісного розвитку «Орієнтири гармонійної особистості».

Вправа 1. «Карусель спілкування»

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу, хороший настрій, сприяти згуртованості групи, розвиток комунікативних здібностей.

Матеріали: м’яка іграшка (м’ячик).

Хід вправи: учасники сідають на крісла, утворюючи коло. Кожен по черзі, тримаючи в руках м’яку іграшку, називає своє ім’я і доповнює фразу «Моє життєве кредо - …».

Вправа 2. «Вироблення правил роботи»

Мета: прийняття правил роботи групи.

Хід вправи: прописуємо правила, які будуть необхідні для кращого і ефективного проведення тренінгу. Тренер пропонує свої правила. Аудиторія може їх доповнити своїми пропозиціями. Потім правила приймаються голосуванням.

Орієнтовні правила роботи групи:

1) Цінувати час.

2) Спілкуватися за принципом «тут і тепер».

3) Мобільні в режимі «вібро».

4) Говорити від власного імені.

5) Оцінювати факти, а не людину.

6) Правило толерантності та поваги до учасників тренінгу.

7) Бути позитивним та добровільно активним. Тобто висловлювати позитивні думки та ідеї.

8) Правило конфіденційності. Інформація про приватне життя присутніх, що прозвучала на занятті, не має обговорюватись поза ним.

9) Чесність та щирість.

10) Відповідальність за свої слова та вчинки.

Вправа 3. «Очікування від тренінгу»

Мета: визначення сподівань та очікувань учасників щодо заняття.

Матеріали: плакат з малюнком дерева, самоклеючі стікери у формі руки, ручки.

Хід вправи: тренер просить учасників подумати, чого вони очікують від заняття, сформулювати їх у вислів. Формують вислів, записуючи його на стікери і прикріплюють на плакаті дерева (на кроні дерева, його гілках, або біля крони).

Вправа 4. «Мій портрет у променях сонця».

Мета: підвищення самооцінки, налаштовування на успіх.

Хід вправи: учасникам роздають аркуші паперу, на яких зображено сонце з багатьма промінчиками. На промінцях треба написати свої позитивні якості, а в центрі – своє ім’я. Малюнок можна розфарбувати. Коли завдання виконано – кожен учасник презентує свій «портрет».

Вправа 5. «Малюємо свій настрій»

Мета: розкриття творчого потенціалу особистості, зняття напруження та емоційне розвантаження.

Матеріали: аркуші паперу формату А-4, акварельні фарби, пензлики для малювання, стаканчики-непроливайки.

Хід вправи: візьміть чистий аркуш паперу, фарби. Намалюйте, як може виглядати ваш сьогоднішній настрій у вигляді абстрактного сюжету - ліній, кольорових плям, різноманітних фігур. Важливо при цьому повністю зануритися в свої переживання, вибрати колір і провести лінії так, як вам хочеться більше, в повній відповідності з вашим настроєм. Уявіть, що ви переносите свою тривогу на папір, намагаючись "виплеснути" їх повністю, до кінця. Не думайте про час: малюйте стільки, скільки вам потрібно, до тих пір, поки ви не відчуєте спокій.
Потім переверніть аркуш і напишіть кілька слів, що відображають ваш настрій. Довго не думайте, необхідно, щоб ваші слова виникали вільно, без спеціального контролю з боку свідомості. Під час виконання завдання увімкнена релаксаційна музика. Вкінці кожен презентує свою роботу.

Заняття 2. Розкриття ресурсності

Вправа 1. «Карусель спілкування

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу, хороший настрій, сприяти згуртованості групи, розвиток комунікативних здібностей.

Матеріали: м’яка іграшка (м’ячик).

Хід вправи: учасники по колу продовжують фразу, задану ведучим, передаючи один одному м’яку іграшку.

 • Я люблю…

 • Я пишаюся собою, коли…

Вправа 2. «Посмішка»

Мета: створити позитивний емоційний фон для роботи в групі.

Хід вправи: тренер дає настанову: «Створювати приємний настрій можемо ми самі, просто посміхаючись. Про велику силу впливу наших посмішок ми інколи не задумуємось. А формула ця дуже проста: «Посміхаюся я – посміхаєтеся у відповідь ви!». Усміхніться! Уявіть собі, що Ви дуже щасливі. Відчуйте, як Ваша усмішка лине із серця та піднімається, торкається Ваших губ. Ви усміхаєтеся! Гарного Вам настрою!

Усміхайтеся частіше, навіть коли немає настрою! Самопочуття покращується, якщо вдається утримати усмішку понад півтори хвилини. Цей прийом – улюблена вправа йогів для подолання негативу. Розтягнуті в усмішці губи посилають в мозок сигнал, що покращує настрій».

Вправа 3. «Колективний малюнок»

Мета: вчить злагоджено працювати в команді; розвиток креативності.

Матеріали: великий аркуш паперу або ватман, кольорові олівці і фломастери.

Хід вправи: перший учасник малює на аркуші картинку або просто кольорові плями і передає естафету наступному учаснику, який продовжує малюнок. У підсумку виходить завершена картина.
Після виконання вправи обговорюється початковий задум, учасники розповідають про свої почуття.

Вправа 4. «Вірш про себе»

Мета: усвідомлення своєї індивідуальності та неповторності, самоідентифікація особистості, розвиток критичного мислення.

Матеріали: роздруковані бланки майбутнього вірша, ручки, аудіозапис релаксаційної музики.

Хід вправи: написати вірш, продовжуючи початок кожного рядка. Цей вірш не обов’язково має бути в риму. Внутрішній ритм задає повтор-рефрен першого рядка в кінці кожної строфи. Виконавши завдання, учасники зачитують свої твори.

Заняття 3. Внутрішній потенціал

Вправа 1. Гра «Чарівний м'яч»

Мета: розвивати позитивне ставлення, розвиток комунікативної толерантності.

Обладнання: м’яч.

Хід вправи: учасники стають в коло іпередають один одному м'яч, при цьому слід казати щось приємне про того, кому його дають, або якесь добре побажання.

Вправа 2. Робота з притчою

Мета: навчання способам вираження своїх почуттів, розвитку творчого потенціалу.

Матеріали: текст притчі «Про олівець»

Хід вправи: тренер зачитує текст притчі, учасники уважно слухають.

«Притча про олівець»

Хлопчик уважно дивився, як бабуся пише листа. Раптом він запитав:

— Про що ти пишеш? Це історія про мене?

Бабуся перестала писати і сказала онукові:

— Так, я пишу про тебе, але набагато важливішим за написане є олівець, яким я користуюся. Сподіваюся, що коли ти виростеш, то будеш таким, як олівець. Хлопчик здивовано глянув на олівець, а потім на бабусю:

— Це звичайний олівець… Як я можу бути схожим на нього? Бабуся загадково всміхнулася і пояснила:

— Усе залежить від того, як дивитися на речі. Олівець має п’ять властивостей, якщо ти також їх матимеш, будеш людиною, яка приносить добро у світ.

По-перше, аби олівець писав, потрібна рука, яка ним водитиме. Ти можеш творити  великі речі, але не забувай, що є Рука, яка тебе провадить. Це Бог.

По-друге, щоби олівець добре писав, його треба підстругати. Від цього він стане трішки коротшим, але набагато гострішим. Так само і нам іноді доводиться терпіти, але це робить нас кращими. По-третє, написане олівцем можна стерти, якщо ти помилився. Це нагадування нам, що завжди можна виправитись, було б лише бажання. По-четверте, насправді важлива не дерев’яна оболонка олівця, а його серцевина — графіт. Для тебе теж головним має бути те, що діється у твоєму серці. І нарешті, по-п’яте, олівець завжди залишає слід. Так само і ти пам’ятай: усе, що робиш у цьому житті, залишить якийсь слід. Тож старайся, щоб кожний твій вчинок був гарним.

Далі йде обговорення притчі. Ставиться питання учасникам групи: «Як ви вважаєте, який сенс цієї притчі?». Підсумок обговорення учасників групи такий: людина повинна прагнути до того, щоб змінити себе в кращу сторону у світі з собою і нести добро у світ.

Вправа 3. Розмальовка-антистрес «Мандала моїх емоцій»

Мета: розвиток емоційного інтелекту, чуттєвості, формування здатності рефлексії власних станів і потреб, вихід негативних почуттів та емоцій.

Матеріали: аркуші паперу А-4 з роздрукованими ескізами мандал за кількістю учасників, також чисті аркуші паперу, воскові олівці, фломастери, фарби, пензлики, стаканчик-непроливайка, аудіо запис релаксуючої музики.

Хід вправи: вам запропоновано ескізи мандал, розмалюйте їх кольорами, які відображають ваші емоції і почуття на даний момент. Варто лише згадати, як у дитинстві ви користувалися розмальовками. Але тут важливо починати заповнювати кольорами фігури з середини і рухатися по колу за часовою стрілкою. Для роботи використовуйте воскові олівці і фломастери.

Запропоновані ескізи мандал:

 

Заняття 4. Особистісний розвиток

Вправа 1. «Карусель спілкування»

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу, хороший настрій, сприяти згуртованості групи, розвиток комунікативних здібностей.

Матеріали: м’яка іграшка (м’ячик).

Хід вправи: учасники по колу продовжують фразу, задану ведучим, передаючи один одному м’яку іграшку:

- Збираючись в подорож на безлюдний острів, я взяв би із собою у валізу такі 3 речі:…

Вправа 2. «Створення власної мандали «Гармонійна особистість»

Мета: пробудження внутрішніх ресурсів, наповнення життєвою енергією, підвищення рівня самосприйняття і самоповаги, підвищення самооцінки і впевненості в собі, зняття внутрішньої напруги, гармонізація особистості, самовираження.

Матеріали: аркуш паперу розміром А4, а можна і більше, простий олівець, фарби.

Хід вправи: пропонується під супровід аудіозапису релаксаційної музики розслабитись і самим створити власну мандалу, розмалювати її фарбами. Тут потрібно проявити свою творчу фантазію. Малюєте мандалу поетапно:

 • спочатку простим олівцем зображуєте коло. Воно повинно заповнити весь листок. Якщо вам складно зробити це від руки, є простий лайфхак: обведіть тарілку і буде вам рівна геометрична фігура;

 • малюєте 4 лінії, які пересікаються в центрі;

 • починаючи від центру і рухаючись по колу, зображуєте різні фігури. Це може будь що: овали, трикутники, пелюстки квітів;

 • після завершення малювання розпочинайте розфарбовувати те, що ви зобразили на папері. Кольори при цьому обираєте ті, які вам підказує стан душі.

Ну ось і все, ваша мандала готова. Тепер, ви можете повісити її на стіну та кожного дня дивитися на неї. Адже не лише малювання, а й звичайне споглядання здатне зцілити та наповнити живою енергією.

Вправа 3. «Активне і пасивне» (техніка фототерапії)

Мета: активація творчого ресурсу, зняття внутрішнього контролю, визначення особистісних ресурсів і стратегій поведінки.

Матеріали: фотоапарат або телефон з камерою, в крайньому випадку – фотоальбом.

Хід вправи: зробіть двадцять фотографій активності і пасивності.

1. Покажіть свої фотографії.

2. Порахуйте, будь фотографій у Вас більше: де Ви активні або пасивні.

3. У якому відношенні активності і пасивності Ви перебуваєте в даний момент життя?

4. Яким Вам бути легше?

5. Яка позиція дає Вам більший ресурс?

6. Назвіть п'ять занять, які викликають у Вас стан активності, і п'ять занять, що призводять до стану пасивності.

Заняття 5. Самоідентичність та унікальність

Вправа 1. Гра «Чарівна скринька».

Мета: розвиток самосвідомості.

Матеріали: гарна скринька з дзеркалом усередині.

Хід вправи: тренер приносить скриньку і говорить : "У мене в руках чарівна скринька (дає можливість дітям розглянути її). Зазирнувши в неї, кожен з вас зможе побачити зображення "найважливішої людини на Землі". Але не можна розкривати "таємницю": розповідати, кого побачив, поки всі учасники по черзі не зазирнуть у скриньку".

Ведучий дістає із скриньки картинку і руками, діями показує те, що на ній зображено або, що з цим предметом роблять. Хто перший відгадав , той бере наступну картинку із скриньки. Потім ведучий показує решті учасників, що було зображено на картинці. Гра проводиться доти, доки кожен учасник не зобразить однакову кількість дій.

Вправа 2. «Лінія життя»

Мета: усвідомити можливості використання внутрішнього потенціалу, розвиток здатності проявляти свою індивідуальність в парі.

Матеріали: крейда.

Хід вправи: психолог малює на підлозі дві рівні паралельні лінії на відстані 3-4 метрів. Одна лінія є стартом, друга - фінішем. Один учасник стає перед лінією старту і закриває очі. Його завдання - із закритими очима дійти до фінішної прямої і зупинитися строго перед межею. Очі можна відкрити, коли пройдено весь шлях. Психолог встає за фінішною лінією для того, щоб підстраховувати клієнта і спостерігати за його пересуванням. Якщо робота проводиться в групі, інші учасники в абсолютній тиші на безпечній для виконавця відстані спостерігають за ним.

Бесіда з учасниками:

Які почуття Ви відчували, коли йшли з закритими очима?

Що було важливим для Вас?

Як часто і в яких сферах життя Ви відчуваєте подібні стану?

Що Ви відчуваєте зараз?

Як Ви діяли: у Вас був план, або Ви довірилися інтуїції?

Як часто і в яких сферах життя Ви чините так само?

Який значимий навик, ресурс Ви хотіли б перенести в життя? Як це зробити в реальності?

На що Ви звернули увагу, коли людина йшла (з якою швидкістю пересувався; рухався впевнено; великими або маленькими кроками; зупинився рівно перед лінією фінішу або не дійшов, переступив за неї; траєкторія руху була прямою, або його заносило в сторону) ?

Вправа 3. Техніка «Мій герб»

Мета: самопрезентація, особистісний розвиток особистості.

Матеріали: аркуші паперу А-4, олівці або фломастери.

Хід вправи: вправа починається з розповіді: «Давайте трохи пофантазуємо. Уявимо, що ми всі належимо до знатних родів та запрошені на святковий бал у середньовічний королівський замок. Благородні лицарі та прекрасні пані під'їжджають до воріт замку у каретах, на дверцятах яких красуються герби та девізи, що підтверджують дворянське походження їх володарів. Так що ж це за герби та якими девізами вони супроводжуються? На великих листах паперу за допомогою фарб або фломастерів вам треба буде відобразити  свій особистий герб, забезпечений девізом. Придумайте щось цікаве, що точно відбиває суть ваших життєвих спрямувань, позицій, розуміння себе. В ідеалі людина, яка зрозуміла символіку вашого герба та прочитала ваш девіз, зможе чітко зрозуміти, з ким має справу».

Після закінчення роботи учасники групи представляють свої герби та девізи. Під час виставки, вони можуть ставити уточнюючі питання один одному. Після представлення своїх робіт відбувається обговорення усієї вправи.

Заняття 6. Емоційний інтелект

Вправа 1. Вправа «Я люблю, щоб мене називали…»

Мета: розвивати позитивне самосприйняття, самоповагу.

Матеріали: м’яка іграшка (м’ячик).

Хід вправи: учасники сидять по колу і говорять, як вони люблять, щоб їх називали…

Вправа 2. «Людина і дерево» (техніка роботи з глиною Е.Татариної)

Мета: вдосконалення вміння контактувати з людьми, поліпшення міжособистісних стосунків, рефлексія і аналіз своєї поведінки, гармонізація особистості.

Матеріали: аркуші паперу А-4, кольорова глина або пластилін.

Хід вправи:

1. Вибираємо два шматочки пластиліну для виготовлення людини і дерева.

2. По черзі розминаємо шматочки пластиліну, знайомлячись з матеріалом.

3. З одного шматочка пластиліну ліпимо фігурку людини, з іншого - дерево.

4. На аркуші паперу розміщуємо отримані фігурки.

5. Пропонуємо учасникам відповісти на питання:

• Опишіть, яке воно - Ваше дерево, які почуття воно у Вас викликає.

• Чи потрібен йому догляд? Хто за ним доглядає?

• Чи є у дерева плоди? Коли воно плодоносить?

• Скільки дереву років?

• Хто ця людина, яку Ви створили?

• Чим вона живе, про що мріє? У чому сенс її життя?

• Чи взаємодіє людина з деревом? Якщо - так, то яким чином?

• Як людина ставиться до дерева (захист, загроза)?

• Хто відповідатиме за дерево і за людину?

Вправа 3. Релаксація «На березі моря»

Мета: досягти оптимального емоційного стану.

Матеріали: аудіо- або відеозапис «Прибій біля скелі» (https://www.youtube.com/watch?v=Po2knguScG8) .

Хід вправи: «Зробіть три глибокі вдихи. Закрийте очі. Уявіть, що ви перебуваєте на березі тропічного острова… Навколо ростуть пальми, перед вами чисте зеленувато-прозоре море… Пісок білий і теплий… Ви не бачите нічиїх слідів… Можливо, ви перша людина, що ступила на цей острів…

Небо над вами темно-блакитне, легкий вітерець пом’якшує жар сонячних променів, він піднімає маленькі хвилі й розгойдує листя пальм з боку в бік…

Ви відчуваєте промені сонця на шкірі й хочете рухатися… Ви біжите по воді вздовж берега, бризки води охолоджують розпалене тіло. Ваші рухи все ширші, темп швидший. Ви відчуваєте свою силу і дивуєтесь тому, що вам хочеться рухатися ще швидше. Великими стрибками ви переміщуєтеся по пляжу й відчуваєте, щоб злетіти, вам достатньо розкинути руки… Невидима сила піднімає вас вище й вище… Ви керуєте своїм польотом за допомогою легких рухів рук і ніг… Позаду ви бачите зелений острів, оточений намистом білого піску, в центрі острова піднімаються пагорби…

Ви дивуєтеся своєму спокою і відчуттю щастя… Потоки вітру забирають вас, і ви стаєте все більш легким і спокійним… Ви ковзаєте по повітрю і насолоджуєтеся тишею… Ви думаєте про те, що повинні відчувати великі морські птахи, які летять у небі… сонце над собою… море і пісок внизу… буря силою вітру описує кола в небі… На якусь мить ви забуваєте про час і не можете сказати, скільки хвилин триває ваш політ…

Ви виявляєте, що за допомогою найтонших рухів свого тіла ви можете керувати польотом…

Якийсь шум нагадує вам, що пора повертатися. Можливо, ви почули крик морського птаха або рівномірний шум прибою пробудив вас від заглибленості в себе… Ви спускаєтеся на землю по великій спіралі все нижче і нижче, поки не починаєте ковзати уздовж берегової лінії… Щоб сповільнити темп, ви використовуєте руки… Ногами ви відчуваєте пісок під собою. Ваш політ переходить у швидкий біг, і ви радієте успішному приземленню… Ви біжите по воді… і фарби навколо стають яскравішими… вода ще більше вас освіжає… Вам хочеться лягти на пісок, закрити очі і відпочити… Можливо, ви думаєте, що іноді мрії стають дійсністю…» (1 хвилина).

«Ви знаєте, що настав час повернутися в сенсорну кімнату. Потягніться і зробіть три глибокі вдихи… Відкрийте очі та подивіться навколо…».

Заняття 7. Професійне самовизначення

Вправа 1. «Циферблат життя»

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу, хороший настрій, сприяти згуртованості групи, розвиток комунікативних здібностей.

Матеріали: циферблати годинників, вирізані з паперу.

Хід вправи: А зараз пропоную помалювати. На отриманих вами паперових циферблатах напишіть цифри, які позначатимуть не час, а роки вашого життя. Спочатку ми народились – ставимо цифру «0», потім росли, дорослішали – стрілка рухалась від цифри до цифри, і зараз зупинилася на позначці, рівній вашому нинішньому віку. Малюємо далі стільки позначок, скільки б хотіли років прожити. Проте не забувайте, що дуже головне не скільки ти прожив, а як ти це зробив. Якими ви бачите себе через 5 років? Продовжіть фразу «Через 5 років я хочу бути…» Відповіді запишіть на зворотній стороні годинника. Отже, у кого які плани на майбутнє? Учні зачитують свої варіанти.

Інформаційне повідомлення

Все менше часу залишається до здійснення вашої головної мрії – закінчити школу і поринути у самостійне, доросле життя. Чим менше часу залишається – тим більше тривог викликає думка про вибір своєї сфери професійної діяльності. Саме від правильного вибору професії залежить усе подальше життя людини.

Вправа 2. «Гра в лотерею» або «Рука долі».

Мета: показати учасникам наслідки випадкового вибору професії; дати зрозуміти необхідність активних дій щодо вибору професії.

Матеріали: картки, авторучки.

Хід вправи: Вам потрібно на маленьких аркушах паперу записати професію, або вид діяльності, якими ви хотіли б займатися протягом життя. Запишіть від 1 до 3. Потім ми перемішуємо всі картки і кожен витягує випадково одну (як лотерейний квиток). Потім обговорюємо результати.

Обговорення:

Кожен учасник витягує із скриньки випадково одну картку з назвою професії. Тренер просить піднятися тих учасників групи, хто витягнув картки з професією, яку ж сам і обирав (записав на картці). Як правило, таких учасників небагато (1-2 людини), а можливо, що взагалі таких людей не буде. Тренер просить групу підрахувати відсоток тих, кому пощастило, кому доля подарувала щасливий випадок.

Рефлексія:

Що ви відчули, коли витягнули те, що записували?

Що відчули, коли витягли те, що вам не до вподоби.

Підведення підсумків:

В даному випадку ми можемо зробити лише один висновок: потрібно більш свідомо підходити до вибору професії. Правильний вибір професії дозволить повністю реалізувати потенціал людини, уникнути розчарувань і невпевненості в собі та в своєму майбутньому. Вибір вважається правильним коли:

- майбутня робота буде приносити радість, а не розчарування;

- людина володіє певними якостями, які необхідні для цієї роботи – інтелектуальними, фізичними, психологічними;

- професія користується попитом на ринку праці.

Вправа 3. Дискусійна рольова гра «Шість капелюхів»

Мета: розвиток критичного мислення, формування вміння успішного поєднувати системний підхід, приймати правильні рішення, генерація нових ідей.

Матеріали: ескізи капелюхів 6-ти кольорів.

Хід вправи: розсадіть учнів класу по колу. Сформулюйте проблемне питання заняття «Гармонійний розвиток особистості старшокласника на порозі дорослого, самостійного життя» та установіть регламент (наприклад, кожен може висловитись 1 реченням тощо). Запропонуйте кожному учню по черзі приміряти капелюх спочатку 1 кольору, потім інших та відповідним чином висловити своє ставлення до проблемного питання (з позиції різних типів мислення). Здійсніть рефлексію (сформулюйте загальний висновок щодо дискусійного питання, визначте переваги та недоліки прийому, відчуття школярів у процесі «примірювання» різних ролей тощо).

Капелюх певного кольору передбачає включення відповідного режиму мислення, якому має слідувати учень чи команда в момент аргументації своєї позиції у процесі дискусійної гри:

 • Білий – фокусування уваги на інформації (аналіз відомих фактів та цифр, а також оцінка того, яких відомостей не вистачає та з яких джерел їх можна отримати).

 • Жовтий – дослідження можливих успіхів, пошук переваг та оптимістичний прогноз події/ідеї/ситуації, яка розглядається.

 • Чорний – оцінка ситуації з точки зору наявності недоліків, ризиків та загроз її розвитку.

 • Червоний – увага до емоцій, відчуттів та інтуїції. Не вдаючись у подробиці та міркування, на цьому етапі висловлюються всі інтуїтивні здогадки.

 • Зелений – пошук альтернатив, генерація ідей, модифікація вже наявних напрацювань.

 • Синій – управління процесом дискусії, підбиття підсумків і обговорення користі та ефективності методу в конкретних умовах.

У процесі дискусії спочатку слід надати слово представникам Білого капелюху – перш ніж оцінити будь-яке проблемне питання, варто передусім ознайомитись з інформацією про предмет обговорення. Після Чорного варто надати слово Жовтому – це урівноважить думки й оцінки. Останнім потрібно вислухати Синій капелюх. Послідовність виступів представників капелюхів іншого кольору можна узгодити в процесі дискусії – залежно від активності учасників гри.

Заняття 8. Моя самооцінка

Привітання.

Вправа 1. Психологічний тест «Моя самооцінка».

Мета: дослідження своєї самооцінки.

Матеріали: бланки із запитаннями тесту, ручки.

Хід вправи: «Цей психологічний тест для підлітків буде цікавий усім — як хлопцям, так і дівчатам. Отже, беріться за ручку і папір, а я тим часом розповім правила. У тесті — 32 судження. Оціни їх за наступною шкалою:

дуже часто — 4 бали;

часто — 3 бали;

рідко — 1 бал;

ніколи — 0 балів.

Почнемо?».

Запитання тесту «Моя самооцінка»:

1.Мені хочеться, щоб мої друзі мене підбадьорювали.
2. Я постійно відчуваю відповідальність за доручену мені роботу.
3. Я хвилююся за своє майбутнє.
4. Багато хто мене ненавидить.
5. Я володію меншою ініціативою, ніж інші.
6. Я хвилююся за свій психічний стан.
7. Я боюсь виглядати по-дурному.
8. Зовнішній вигляд інших набагато кращий, ніж мій.
9. Я боюсь виступати з промовою перед незнайомими людьми.
10. Я припускаюсь помилок.
11. Як шкода, що я не вмію як слід розмовляти з людьми!
12. Як шкода, що мені не вистачає впевненості у собі!
13. Мені б хотілось, щоб мої дії частіше схвалювали інші.
14. Я надто скромний (скромна).
15. Моє життя не приносить користі.
16. Багато хто неправильної думки про мене.
17. Мені ні з ким поділитися своїми думками.
18. Люди чекають від мене багато.
19. Люди не дуже цікавляться моїми досягненнями.
20. Я сором'язливий (сором'язлива).
21. Я відчуваю, що багато людей не розуміють мене.
22. Я не відчуваю себе в безпеці.
23. Я часто хвилююсь даремно.
24. Я ніяковію, коли входжу до кімнати, де вже сидять люди.
25. Я постійно почуваюся скутим (скутою).
26. Я думаю про те, що люди говорять про мене за моєю спиною.
27. Я впевнений (впевнена), що люди майже все сприймають набагато легше, ніж я.
28. Мені здається, що зі мною має трапитись якась неприємність.
29. Мене хвилює думка про те, як люди ставляться до мене.
30. Як шкода, що я не такий комунікабельний (така комунікабельна)!
31. У суперечках я висловлююсь лише тоді, коли впевнений (впевнена) у своїй правоті.
32. Я думаю про те, чого чекають від мене друзі.

Результати тесту:

Порахуй суму балів та визнач рівень своєї самооцінки.

0-25: високий рівень самооцінки. Ти не засмучуєшся через зауваження інших і рідко сумніваєшся у своїх діях. Раджу Тобі трошки більше прислухатися до людей, які Тебе оточують, та намагатися краще їх розуміти.

26-45: середній рівень самооцінки. Ти рідко страждаєш від «комплексу неповноцінності» та час від часу намагаєшся підлаштуватися під думку інших. Продовжуй у тому ж дусі — Ти добре відчуваєш, чого вартий (варта)!

46-128: низький рівень самооцінки. Ти хворобливо сприймаєш критичні зауваження на свою адресу, намагаєшся завжди рахуватися з думками інших і часто страждаєш від «комплексу неповноцінності». Веселіше — насправді Ти крутіший (крутіша), ніж думаєш! ;).

Вправа 2. Створення групової «Казки свого майбутнього»

Мета: посилення особистісного ресурсу, розвиток вербальної креативності, емоційного інтелекту, підвищення самооцінки, формування прийняття себе, визначення основних життєвих цінностей, рефлексії.

Матеріали: аркуші паперу, ручки.

Хід вправи:

• Кожен учасник говорить по одній казковій фразі, яку записує сусід зліва (казка вигадується зліва направо, тому записує той, хто вже виголосив свою пропозицію).

• Закінчення казки. В обов'язковому порядку слід пройти три кола; казка вважається закінченою, якщо той, хто говорив останнім, мовчить п'ять секунд. За цим стежить тренер.

Груповий аналіз створеної казки:

• Як Вам «творилося»? Було легко чи важко?

• Чи легко було продовжувати сказану перед Вами фразу? Може бути, чиясь лінія здавалася нецікавою і хотілося просунути свою?

• Які емоції, почуття переважають в тексті?

• Які почуття Ви відчували в процесі творення історії?

• Який значимий навик, ресурс, вміння Ви хотіли б перенести з роботи в Ваше життя? Як це зробити в реальності?

Вправа 3. «Ранок завтрашнього дня»

Мета: розвиток самосвідомості особистості, формування навички брати відповідальність за своє життя.

Матеріали: аркуші паперу А-4, ручки.

Хід вправи: « Уявіть, що наступив ранок завтрашнього дня. Ви прокинулися, відкрили очі, подивилися у вікно, побачили сонечко й посміхнулися. А зараз напишіть список того, що радує вас, за що ви можете бути вдячні світу, людям, собі. Не намагайтеся відібрати правильні або неправильні, важливі або не важливі відповіді. Пишіть так, як вони приходять вам у голову».

Заняття 9. Мотивація успіху

1.Привітання.

Інформаційне повідомлення. Перегляд відеофільму «Секрет» (https://www.youtube.com/watch?v=1tW32TfrGYk).

Мета: розвиток мотиваційної сфери особистості старшокласників, самоактуалізація особистісного ресурсу.

Матеріали: відеофільм «Секрет».

Хід заняття: «Вітаю вас! В наш час дуже гостро стоїть проблема мотивації досягнення успіху.  Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань. Мотивація — це те, що знаходиться в людини «всередині». Якщо людина мотивована, її задоволення від роботи може призвести до якісного результату. Сьогодні я пропоную вам переглянути мотиваційний фільм про досягнення своєї мети - «Секрет». Гарного перегляду!».

Заняття 10. Планування майбутнього

Вправа 1. «Ярлики»

Мета: дати можливість учасникам відчути переживання, які виникають під

час спілкування, коли їх змушують діяти відповідно до стереотипів.

Матеріали: набори розрізаних картинок за кількістю груп та набори «корон» з написами:

«Посміхайся мені»,

«Будь похмурим»,

«Ігноруй мене»,

«Корчи мені гримаси»,

«Говори зі мною, ніби мені 5 років»,

«Підбадьорюй мене»,

«Жалій мене»,

«Хвали мене».

Хід вправи: ведучий поєднує учасників у підгрупи по 5-7 осіб. Кожному він надіває «корону» з написом таким чином, щоб той не бачив, що на ній написано. Після цього кожній групі дається завдання протягом 10 хв. Скласти

картинку з розрізаних шматочків ( подібно до «пазлу»), але під час роботи

звертатися до учасників підгрупи так, як написано на кожній «короні». Через 10 хвилин відбувається обговорення вправи за такими питаннями:

- Чи сподобалось вам, як з вами спілкувались під час роботи?

- Чим у реальному житті можуть бути «корони»?

- Як впливає наявність подібних ярликів на спілкування?

- Чи легко позбутися ярлика? Як це зробити?

Під час обговорення робиться висновок, що в реальному житті бувають ярлики, яких нелегко позбутися. Мабуть, кожен на практиці зустрічався з підтвердженням висловлювання «думки матеріалізуються». А якщо перебувати в пригніченому настрої, то і думки будуть відповідними. І чим довше затягується депресія, тим більше шансів, що все негативне буде матеріалізуватися. У свою чергу, позитивний настрій налаштовує події на зовсім інший, мажорний лад. Саме тому імпульс гарного настрою «розгортає» події, і вони матеріалізуються в легкій формі.

Вправа 2. «Карта мого життя» (застосування техніки колажу та візуалізації)

Мета: розвиток навички планування, творчого потенціалу, мотивації особистості.

Матеріали:

• ватман або великий аркуш паперу;
• кольорові ручки, фломастери, олівці, фарби (на вибір);
• лінійка;
• власне фото, вирізки з журналів, роздруківки з Інтернету, рекламні брошури (картинки, які найкращим чином зображають уже втілене ваше бажання);
• клей;
• ножиці;
Хід вправи: аркуш паперу поділяємо на 9 секторів – сфер життя, розміщуючи їх зліва направо згори вниз в такому порядку:

 1. достаток;

 2. слава (репутація);

 3. відносини;

 4. родина;

 5. здоров’я;

 6. діти і творчість;

 7. знання;

 8. кар’єра;

 9. подорожі, помічники та вчителі.

Заповнюємо вирізками всі блоки за годинниковою стрілкою. По центру колажу потрібно розмістити своє фото, на якому ти посміхаєшся і відчуваєш себе щасливою людиною. Це - зона здоров’я і риси характеру. Далі – заповнюємо інші сектори:

Слава
Цей сектор показує самореалізацію, заслужену оцінку ваших здібностей і їх визнання. Прислухайтеся до себе – як би ви хотіли побачити це визнання.

Любов
У цьому секторі можна писати будь-які бажання, пов’язані з відносинами і закоханістю. Якщо кохана людина вже є, можна розмістити в цій зоні спільне фото. А якщо коханої людини поки немає, то знайдіть зображення такого чоловіка або дівчини, які відповідають вашим смаком. Або інші картинки, які підкреслять бажаний стан закоханості.

Багатство
Тут потрібно розміщувати все, що пов’язано з грошима. Це може бути підвищення заробітної плати, покупка автомобіля, дивіденди від вдалих інвестицій і т.д.

Діти і творчість
Сектор про народження здорової дитини. Якщо дитину не плануєте, то клеїти фото дітей не потрібно.
Також в цю зону слід клеїти картинки, пов’язані з вашим хобі.

Знання
Фото в цій зоні будуть мотивувати вас рухатися до своєї мети, активно навчатися і займатися саморозвитком. Бажано показати за допомогою фото, як і де це буде виконуватися.

Кар’єра
Зобразіть професію і ту посаду, яку ви хочете. Тут розміщуйте все, що пов’язано з вашою кар’єрою.

Сім’я
До цієї зони належать не тільки родичі, а й друзі. Вона відповідає за гармонію у вашому житті. Вона покращує відносини з друзями і близькими людьми. Фото дружньої компанії дуже навіть підійде.

Подорожі
Тут розмістіть фото місць, які хочете відвідати . Ну а помічниками можуть бути, наприклад, ваші друзі, родичі, вчителі.

Обов'язково робіть помітки, наприклад «Це моя улюблена робота», «Мій дім», «Я здорова і сповнена сил», «Мої друзі та родина люблять мене», «Я нарешті їду в тур по замках Європи» тощо. Також ставте приблизні терміни виконання бажань!  При складанні підписів забудьте про слова з часткою «не» («я не хворію» замінюємо на «я здоровий»). Більше впевненості, позитиву, тільки щасливі люди та події на вибраних зображеннях. Для мотивації можна на готовій карті написати: «Всі мої бажання збуваються легко і без зусиль, для загального блага». Карту бажань потрібно розмістити так, аби вона щодня потрапляла у поле вашого зору – це найкращий «нагадувач», тренажер успішності і двигун хороших змін. 

Бажаю вам бути собою, вірити у власні сили, відмовитися від «не можу» і «не знаю». Нехай у вас все неодмінно вийде!

Використані джерела:

 1. Вознесенська О. Арт-терапія в роботі практичного психолога: Використ. Арт-технологій в освіті / О. Вознесенська, Л. Мова. – К.: Шк. світ, 2007. – 120 с.

 2. Калашник Т.И. Методы творческого самовыражения и арт-терапии в психокорекционной работе. Методическое пособие для практических психологов образования. – Одесса: ИУУ, 1999, 53 с.

 3. Копитін, А. І. Практикум з арт-терапії / А. І. Копитін. - СПб.,2000.

 4. Кудріна А.В. Методи Арт – терапії в практиці психологічного консультування // психологічний журнал Міжнародного університету природи, суспільства і людини «Дубна». 2009.№3.

 5. Татарина Е. Шкатулка мастера. Практикум по арт-терапии. – ФЛП Татарина. – 2017, 208 с. 

 6. Шевченко М. Я рисую успех и здоровье. Арт-терапия для всех. – СПб.: ПИТЕР, 2007. – 96с.: ил. – (Серия «Сам себе психолог»)

 7. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ:

www.art-therapy.Jatp.org.ua

www.origami.in.ua

www.psi-polis.cіvіcua.org

www.free-mandala.com

www.solnet.ee

www.znayka.ru

ДОДАТКИ:

Заняття 3. Ескізи «Мандали»

Заняття 7. Вправа «Циферблат життя»

Заняття 7. Ескізи капелюхів

44

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.