Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Природотерапія для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій
»
Взяти участь Всі події

Робочий зошит з розвитку пізнавальних процесів (для індивідуальних занять)

Психологія

Для кого: 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас

18.01.2022

203

36

0

Опис документу:

Збірник містить вправи різної складності, спрямовані на розвиток пізнавальних процесів: уваги, пам'яті, мислення, уяви. Можна використовувати для роботи з учнями 5-9 класів, що перебувають на інклюзивній чи індивідуальній формі навчання.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Розвиток уваги

Цікава інформація.

Увага – це здатність:

 • виконувати завдання, не відволікаючись на галас, розмови тощо;

 • робити кілька справ одночасно

 • швидко переходити від одного заняття до іншого.

Розвинена увага допомагає:

 • зрозуміти і запам’ятати те, що вчиш;

 • швидко і правильно виконати завдання;

 • бути спостережливим;

 • досягти успіху в тому, що робиш.

Увагу можна вдосконалити тренуючись.

«Кращий спосіб стати уважним – не дозволяти собі робити щось неуважно»

Платонов К.К., видатний психолог

1.Вправа «Знайди відмінності»

Уважно роздивися малюнки і знайди відмінності.
2.Вправа «Коректурна проба»

Уважно подивись на бланк з літерами і виконай таке завдання: підкресли всі букви «А» і закресли всі букви «К»

Н К Л І С Н Л С А К Е К Х Е В С К Х Д Р К М Б Е Г К З Р У Ц В Х Е І С Т Л В К Ш Ю Ю Г К П У В Г Л Д Т С Я К Ш В О Л Я Б Ж С Н А У Х С Р К Л М В З Г Л П О А О Ф О Х Ь М В К Л Н М Ч К Л Р Т К С В Х Е О В Л К Т Ч К Л Х Д Б В Н К А С В И З Д Г К В Л Т К В Т Е С Н А І С Е К Н У Х Н А С Н И В П Е І Т Х Д Б Ю Ж Ь Л Щ Г О Ш Л О Г Р И Н П М А Е К С В Ц Ф П К М І Н О Р Т Л З Ю Х Т К К Н М У Н Г Ш З Д Л Х О Б Р М П С К В Ф А У М С Н К Т К Л Д З Х Б Т К В У З Н А Л І Д І М Р А Н К В Д Ш Б Т С В Ф Х Б К І Л А К С Ш О В Х К О Л Б А Н О В С П Л О Й Ш Р А Л К О С Т Д І Б К П С В Б Г Л К Р П К І К О В Л Т М Н У Д Х Б С Р Л Г Д К У Ф С Т М Н Л Н О Л К В С Х Е М В А Ї М С К А Л Д Г Т Е В Д Е Х Д Б І Т Х Г К У К Л М Н К Е Л К С Н Л С А К Е К Х Е В С К Х Д Р К М Б К Г К З


3.Вправа «Квадрат Уваги»

Дивлячись на «Квадрат уваги»:

а)підрахуй, скільки разів протягом 1 хвилини відбувається зміна зображень;

б)постарайся втримати одне із зображень протягом 1 хвилини.
4.Вправа «Шифр»

Перед тобою таблиця з 10 рядків. На початку кожного рядка є умовні символи, а далі розташовані 5 слів. Порядок розташування сим­волів відповідає порядку літер в одному чи кількох словах у даному рядку. Твоє завдання: визначити, у яких словах порядок літер відповідає розташуванню символів, і підкреслити це слово (чи слова).

Наприклад: символи *?—?+ відповідають словам «лінія, банан» тощо, тому що в цих словах однакові друга та четверта літери (так як подібні другий і четвертий символи).

+=+

+=?=

+!—!

?+=+

+??— =

?+!+=

+—хО—

+0!—?!

+х!?00=

0+—!+—?

рот, хор, біб, віз, ніс

сало, коло, лось, сила, мило

край, поле, море, хата, кінь

село, соло, синь, душа, сіно

вікно, титул, еллін, сокіл, стеля

стіна, голос, сонце, відро, торба

добро, вазон, поріг, вихід, нивка

кухоль, ковдра, маркер, станок, фреска

варіант, весілля, коровай, акробат, казарма

квартира, антрацит, маргарин, інстинкт, орнамент
5.Вправа «Лабіринт»

Допоможи віслюку дістатися до сіна (олівець чи ручку не використовуй, слідкуй очима).6.Вправа «Подвійні зображення»

Постарайся побачити обидва зображення у подвійному варі­анті:7.Вправа «Чужі листи»

Пропоную тобі прочитати «чужі листи», що складають­ся із зашифрованих фраз. Перед тобою таблиця, у яких по­руч із цифрами розташовані літери і розділові знаки. Для того, щоб розшифрувати фразу, потрібно записувати в рядок літери, що знахо­дяться поруч із цифрами в такій послідовності: починаємо зі темної 1 і світлої 24. Потім чергуємо світлі в зростаючій послідовності, а темні в спадній послідовності. Записані в такий спосіб літери утво­рюють слова зашифрованої фрази.


1-н

1-ш

17-е

9-щ

6-т

14-з

4-г

5-щ

13-а

10-з

19-о

23-и

18-и

19-е

6-в

22-о

18-и

15-н

8-в

3-в

14-є

24-е

11-а

12-ш

20-о

17-ж

21-и

4-д

2-з

3-в

16-о

12-е

9-з

5-г

7-д

16-а

2-р

23-а

7-р

15-а

11-н

13-л

21-о

22-ж

8-т

20-о

10-й


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Вправа «Розташуй по порядку»

Перед тобою таблиці, що складаються з 25 клітинок, із цифрами від 2-х до 99-ти, і бланк для відповідей на 25 порожніх клітинок. Твоє завдання полягає в тому, щоб якнайшвидше заповнити таблицю в бланку для відповідей зліва-направо і зверху-вниз цифрами в пра­вильній послідовності (від меншої до більшої). У вас є три спроби — у бланку для відповідей три таблички по 25 порожніх клітинок. Пра­цюйте швидко, але дуже уважно.


16

37

98

54

29

80

92

46

59

35

43

21

8

40

2

65

84

99

7

77

13

67

60

34

18

9.Вправа «Знайди слова»

Перед тобою аркуш, на якому 11 рядків із хаотично розташова­них літер, серед яких знаходяться і літери, що складають слова-поняття. Разом вони складають фразу. Твоє завдання: знайти ці слова і підкреслити їх для того, щоб прочитати цю фразу.

Літери в хаотичному порядку

Слова-

Поняттяя

оогрнвпеаииидобрийжздщлооооденьхххзззщеунврпситтьолшшщщ

добрий день

дддццейшшшгорнппааавввисметодззщшшгасмппрвосьсьблапівіік

цей метод

розвиваєлллллллллшогнуцквеваапарпоплоллдджжеукапвимспогш

розвиває

ррнецйуввіааіпвкепвенарагпгпоооорпшроопраеапконцентрацію

концентрацію

шшшшшгорнпвеакууцвашоїщщщщшлтисмчсячясамвіфяячввсаамсм

вашої

ллооооошмимовільноїзззщщдддддбюбтьотриспанеукавпистиспри

мимовільної

увагиооошшлгвопеіакцвуссммичитчоітілчшщідбьчосріммясявві

уваги

щщшшлоппавкіебудьтебблшримчаівіуцкуенвапанропгшоомшлмшш

будьте

будьддлллллшшшоооггтрласкахззщщшшшлллоьиппчааакваммсссчп

будь ласка

особливоррнннееппаакуічяііійцувкуйуцвікпапвчдллллшшшозші

особливо

щщщшгнричмчпкуааіппппаіуважнітгггтттнргроівяуачмсммртстр

уважні

10.Вправа «Знайди помилки»

Знайди в тексті казки помилки:

«Йшов дід густим літом і загубив рукавичку. Ось біжить миска, побачила рукавичку та й каже: «Тут я буду шити \». Коли це стрибає шапка та й питає: «А хто тут живе?» — «Миска . А ти хто?» — «Шапка. Пусти і мене шити . — Іди.»

11.Вправа «Переплетені лінії»

Прослідкуй очима кожну лінію від її початку до кінця. Познач від якої літери кожна літера починається і якою буквою закінчується.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К


А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К12.Вправа «Паралельний підрахунок предметів»

Ти повинен послідовно рухатися від предмета до пре­дмета і рахувати їх таким чином: одна квітка, один м'яч, одна груша, два м'ячі, дві груші, три м'ячі, дві квітки і т.д.


13.Вправа «Білі цифри Чорні цифри»

Дивлячись на малюнок, намагайся знайти і записати якнайшвидше цифри . Спочатку знайди і запиши чорну цифру, потім — білу. Чорні цифри знаходиш і записуєш від 1 до 10. Білі цифри знаходиш і записуєш від 10 до 1.


_____________________________________________________________

______________________________________________________________


14.Вправа «Метелик»

Визнач на клітинці з яким номером опиниться метелик, якщо буде рухатись таким чином:

1) 2 кл. – вгору, 1 кл. – вправо, 2 кл. – вниз, 1 кл. – вправо.

2). 1кл. – вліво, 2 кл. – вниз, 3 кл. – вправо, 2 кл. – вгору, 1 кл. – вліво.

3). 2 кл. – вниз, 1 кл. – вправо, 1 кл. – вгору, 1 кл. – вправо, 2 кл. вгору, 3 кл. – вліво.

4). 1 кл. – вправо, 1 кл. – вгору, 3 кл. – вліво, 2кл. – вниз, 2 кл. – вправо, 1 кл. – вниз, 1 кл. – вліво.1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

15.Вправа «Зайчик»

Прочитай вираз «стрибаючи» як зайчик з однієї «купки» на другу відповідно до номерів.

По  гу  сам   то  зе   бо ка до  у    ло   лі зує  ро   а

1     6     8     12  14  10  2   4    9   11  13  3     5    7

______________________________________________________________

Яке   сі    та    зі    м’яч    ке    ко    й    ко      лляч

  1     2      5     8       3         6     4     7    10         9

______________________________________________________________


16.Вправа «Збери слово»

Прочитай слова кожного рядка, візьми з першого слова першу літеру, з другого – другу, з третього – третю і т.д. й одержиш нове слово.

Риба, рак, макарони, поле, салат, пір’їна – _____________.

Шия, скло, слово, масло, ручка – _____________.

Парк, сіно, ліс, рідня, лілія – ______________.

Метро, дощ, сова, гора – _____________.


17.Вправа «Мовні лабіринти»

Знайди задане слово у лабіринті. Букви можуть йти у будь-якому напрямку. Зразок

и

ч

т

а

є

л


і

с

о

к

е

м

а

р

ю

а

м

с

г

р

а

т

о

к

м

о

з

т

р

т

і

л

ш

і

м

а

п

р

и

е

ж

н

в

а

к

а

т

у

ч

о

к

і

о

з

о

к

б

а

л

я

а

і

л

л

р

в

т

ю

х

о

т

р

р

а

а

д

е

у

е

м

а

д

а

м

к

и

ю

м

о

д

р

і

а

з

і

м

приклад

іграшкар

у

т

а

м

і


м

ю

з

р

а

й

о

л

т

о

ч

в

ї

ж

л

о

з

і

к

і

л

е

м

я

к

і

р

і

в

и

а

с

м

є

с

р

о

л

о

л

у

т

д

ю

а

м

е

т

д

е

с

о

к

о

е

д

р

о

л

а

а

в

а

г

і

к

з

е

р

м

о

г

к

е

д

р

т

а

і

т

з

о

р

а

е

х

а

д

а

м

термометр

розвитокі

в

е

с

і

м


к

і

р

о

м

а

л

о

к

а

т

о

х

м

у

д

і

р

р

ї

м

о

в

е

в

е

ф

с

т

е

є

з

п

ч

а

л

л

у

л

а

т

і

т

у

р

і

ь

с

ю

м

о

м

є

ф

л

м

о

п

я

з

ш

у

в

е

р

я

я

а

г

р

а

р

ч

г

д

і

я

т

й

а

р

у

м

а

у

о

е

с

є

ж

програма

фломастер

Розвиток пам’яті

Цікава інформація

Пам’ять – це:

 • що і скільки ти запам’ятовуєш

 • чи надовго ти запам’ятовуєш

 • чи швидко загадуєш

Корисні поради

 • Усе, що хочеш пам'ятати, — уявляй! (Не уявляю — не пам'ятаю!)

 • Май на увазі: усе, що побачив, відчув, почув, — уже запам'яталось.

 • Легко пригадується тільки те, що уявив.

 • Не думай словами — думай образами.

 • Не картай себе за невдачі, а роби з них висновки.

 • Не заучуй уроків, а уявляй що-небудь цікаве, що допоможе пригадати потрібну ін­формацію.

 • Не заучуй вірші куплетами, а тільки ціл­ком.

 • Не бійся забути, якщо уявив.

 • Одне з основних правил покращення пам’яті повторення. Корисно повторювати перед сном, а також зранку. Пам’ятай краще запам’ятовується початок і кінець інформації.

 • Не повторюй того, що вивчаєш, понад 4—5 разів поспіль, краще зроби це за 1—3 го­дини.

 • Є така закономірність: чим більше видів пам’яті бере участь у запам’ятовуванні, тим точніше зберігається матеріал і краще відтворюється. Тому треба тренувати всі види пам’яті.

1. Вправа «Пригадай пару»

Прочитай пари слів, закривши аркушем картону другу колонку спробуй відтворити друге слово з кожної пари по пам’яті.

замок —

ключ

корова —

молоко

щітка —

зуби

сніг —

зима

перо —

папір

голова —

волосся

книга —

вчитель

яблуко —

компот

лялька —

гратися

дерево —

листя

окуляри —

очі

машина —

їхати

А в цих парах слова не пов’язані між собою. Твоє завдання таке саме. Для запам’ятовування можна використати метод асоціацій, тобто спробувати все таки якимсь чином пов’язати слова між собою. Наприклад, уявивши, що синиця їде на даху трамвая.

синиця —

трамвай

море —

груша

зуби —

компас

клей —

ворота

пиріг —

нога

влада —

панчохи

олівець —

метелик

гриб —

диван

сірник —

вівця

склянка —

дрова

ложка —

півень

черевики —

вітер

жук —

учитель


2. Вправа «Картки з крапками»

Спрбуй запам'ятати, скільки крапок поставлено та в яких клітинках. Після скопіюй їх у відповідній робочій картці, попередньо закривши зразок картоном. Про­ставляти потрібно лише ті крапки, які чітко пам'ятаєш.
3. Вправа «Зворотний відлік»

Необхідно рахувати у зворотному порядку, починаючи з 200, віднімаючи при цьому від кож­ного наступного числа 3.

Наприклад,

200 - 197 - 194 – 191


4. Вправа «Впізнавання фігур»

Подивись на таблицю з фігурами. Будь уважним, постарайся їх запам’ятати, Потім закриєш таблицю аркушем паперу і спробуєш відшукати знайомі фігури в іншій таблиці.5. Вправа «Як запам’ятати текст»

Для запам'ятовування великих блоків інформації зручний метод виділення головних думок.

Отже, перед тобою текст із підкресленими чи виділеними жирним шрифтом і пронумерованими головними думками. Спробуй відтво­рити їх, зберігаючи зазначену послідовність.

Кінець квітня 1945 р. Ще точилися бої на вулицях Потсдама (1), а на околиці, вільній від фашистів, зібралася ціла юрба жінок (2) — дивилися, як вели роту німецьких військовополонених. Молода німкеня щось показувала старій жінці в їж бік, а в самої на очах дрижали сльози (3).

Запитайте, чого ця дівчина плаче, — звернувся радянський полковник (4) до перекладача.

Одна з німецьких жінок розповіла, що серед полонених — же­них дівчини (5), а вона тепер на все життя залишиться нещасливою й самотньою, бо її майбутнього чоловіка поженуть у Сибір, де він і загине.

Полковник наказав зупинити колону (6) і підвести до нього цього молодого німця-жениха (7). Коли полонений несміливо підступив до нього (8), полковник покликав до себе німецьку дівчину (9), взяв їх обох за руки і сказав просто:

Будьте щасливі! (10)

6. Вправа «Чоловічки на зарядці»

Ти бачиш таблицю, де схематично зображені різні гімнастичні вправи. Постарайся запам’ятати їх і, закривши, відшукати такі самі у наступній таблиці. Запиши номери під якими вони знаходяться.
______________________________________________________________

7. Вправа «Асоціативний тренінг»

Уважно розглянь малюнки. Розкажи, що тобі нагадує кожне зображення, на що воно може бути схожим. Потім по пам’яті відтвори малюнки, пригадуючи, що ти уявляв.Намалюй фігури у цій таблиці. Можна не по порядку.


8.Вправа «Склади розповідь»

Прочитай слова, їх необхідно перегрупувати, об'єднуючи за якою-небудь ознакою, щоб полегшити запам'ятовування; а потім придумати історію, яка звела б їх разом. Складена розповідь допоможе пригадати тобі ці слова.


Ведмідь

Повітря

Бджола

Кіт

Ромашка

Сонце

Дзвіночок

Вода

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Вправа «Як запам’ятати текст»

Зараз ми з тобою будемо вчитися запам'ятовувати текст. Спочатку потрібно прочитати розповідь, а потім виділити головні думки цієї розповіді. Для цього тобі потрібно кілька разів задати два питання до тексту: про кого (або про що) йдеться на початку тексту і що про це говориться? Після того як відповіси на ці питання, треба поставити такі: про кого (або про що) йдеться далі і що про це говориться? І так будемо працювати до кінця тексту. Чи всі тобі ясно?

Для читання і подальшої роботи дається, наприклад, розповідь К. Паустовського «Заячі лапи»

Влітку дід пішов на полювання в ліс. Йому попався зайченя з рваним лівим вухом. Дід вистрілив у нього з рушниці, але промахнувся. Заєць утік.

Дід пішов далі. Але раптом злякався: з одного боку сильно тягло димом. Піднявся вітер. Дим густішав. Його вже несло по лісу. Дим покривав кущі. Стало важко дихати. Дід зрозумів, що розпочалася лісова пожежа, і вогонь швидко йде прямо на нього. За словами діда, і поїзд не міг би піти від такого вогню. Дід побіг по купинах, дим виїдає йому очі. Вогонь майже хапав його за плечі.

Раптом з під ніг діда вискочив заєць. Він біг повільно і волочив задні лапи. Потім тільки дід зауважив, що вони у зайця обгоріли.
Дід зрадів зайцю, як рідного. Дід знав, що звірі краще людини чують, звідки йде вогонь, і завжди рятуються. Вони гинуть тоді, коли вогонь їх оточує.

Дід побіг за зайцем. Він біг, плакав від страху і кричав: «Почекай, милий, не біжи так сильно!» Заєць вивів діда з вогню. Заєць і дід вибігли з лісу до озера. Обидва впали від втоми. Дід підібрав зайця і приніс додому. У зайця обгоріли задні ноги і живіт. Заєць страждав. Дід вилікував його і залишив у себе.
Це був той самий зайченя з рваним лівим вухом. У якого стріляв дід на полюванні.

Після прочитання розповіді задаються питання.


Розвиток мислення

Цікава інформація

Ми дуже мало знали б про навколишній світ, якби використовували тільки інформацію, яку на­дають нам органи почуттів. Можливість більш ши­рокого та глибокого знання про навколишній світ надає кожній людині мислення.

Віковий розвиток людини супроводжується розвитком типу мислення від предметно-дійового до наочно-образного і абстрактного.

Розвиток мислення - це:

 • оволодіння операціями мислення (порів­няння, аналіз, синтез, абстрагування, уза­гальнення, конкретизація);

 • розвиток гнучкості, швидкості та самостій­ності розуму.

Як можна розвинути своє мислення, стати розумним і кмітливим?

 • Пам'ятай відомий загальний принцип «бажаєш бути розумним, навчись розумно питати, уважно слухати, спокійно відповідати і припини говорити, коли вже нічого сказати»

 • Розум визначає єдність знання та дії. Знання неможливо отримати без зусилля думки, без розумової праці, але і саме мислення неможливе без накопичення знань. Навчання супроводжує розвиток мислення.

 • Мислення починається з питань. Чому? Як? Будь допитливим, навчись ставити питання. І обов'язково шукай відповіді на них. Мислення активізується тоді, коли проявляється здатність бачити якийсь предмет чи явище з різних боків, уміння помічати нове у звичному.

 • Здатність помічати в предметі чи явищі кілька загальних ознак, порівняння близьких за значенням понять — прийоми розвитку мислення. Ці вміння розвиваються при вирішенні різних логічних задач, головоломок.


1. Вправа «пропущені літери»

Встав в слова пропущені літери:

Шк_л_, кн_г_, р_чк_, п_р_, ч_рн_л_, з_ш_т, вч_т_л_, д_р_кт_р, _ л_в_ць, зн_нн_.

2. Вправа «Виключення»

Виключ з низки поданих слів ті, котрі до інших чотирьох, об'єднаних загальним родовим поняттям, не належать.

Для цього потрібно уважно переглянути рядок із п'яти слів визна­чити і підкреслити «зайве» слово.

Наприклад: слова «писати», «рубати», «шити», «кувати» познача­ють виконання дій руками і відповідними інструментами, а слово «читати» до них не належить тому, що позначає дію, виконувану за допомогою зору чи голосового апарату.

 1. а) писати, б) рубати, в) шити, г) читати, д) кувати.

 2. а) вузький, б) кубоподібний, в) широкий, г) високий, д) короткий.

 3. а) велосипед, б) мотоцикл, в) потяг, г) трамвай, д) автобус.

 4. а) захід, б) курс, в) напрямок, г) мандрівка, д) північ.

 5. а) бачити, б) говорити, в) торкатися г) нюхати, д) слухати.

 6. а) коло, б) еліпс, в) дуга, г) стріла, д) крива.

 7. а) добрий, б) вірний, в) чуйний, г) боязкий, д) чесний.

 8. а) розділяти, б) звільняти, в) зв'язувати, г) різати, д) відрізняти.

 9. а) кордон, б) міст, в) суспільство, г) відстань, д) шлюб.

 10. а) завіса, б) щит, в) невід, г) фільтр, д) стіна.

 11. а) матрос, б) тесля, в) водій, г) велосипедист, д) перукар.

 12. а) кларнет, б) контрабас, в) гітара, в) скрипка, д) арфа.

 13. а) відбиття, б) луна, в) діяльність, г) відгук, д) наслідування.

 14. а) навчання, б) планування, в) тренування, г) звіт, д) рекламу­вання.

 15. а) заздрість, б) скнарість, в) обжерливість, г) жадібність,

д) скаредність.

 1. а) розум, б) висновок, в) рішення, г) починання, д) договір.

 2. а) тонкий, б) худий, в) вузький, в) огрядний, д) короткий.

 3. а) бильце, б) пробка, в) ніжка, г) спинка, д) ручка.

 4. а) похмурий, б) морозний, в) вітряний, г) хмарний, д) дощовий.


3. Вправа «Узагальнення»

Назви одним словом, тобто в кожному рядку допиши слово чи словосполучення, що поєднувало б подані в цьому рядку слова одним загальним поняттям.

Наприклад:

Гелій, калій, залізо, кисень — хімічні елементи.

Сталь, бронза, латунь — метали.

 1. Суп, каша, гуляш, кисіль


 1. Троянда, конвалія, бузок, волошка


 1. Штани, піжама, сорочка, светр


 1. Курка, гусак, качка, індичка


 1. Поезія, музика, живопис, кіно


 1. Британія, Франція, Румунія, Болгарія


 1. Яблуко, груша, слива, вишня


 1. Береза, осина, дуб, верба


 1. Чобіт, туфель, валянок, черевик


 1. Корова, кінь, осел, свиня


 1. Дніпро, Волга, Дон, Десна


 1. Фізика, хімія, математика, ботаніка4. Вправа «Уточнення понять»

Наступне завдання буде протилежним до попереднього. Тепер тобі необхідно доповнити чи розшифрувати узагальнене поняття його конкретними складовими, тобто продовжити рядок 4—5-ма словами-прикладами.

Родичі: бабуся, дідусь, мати, батько, брат, сестра...

Явища природи: схід, захід, землетрус, затемнення Сонця (місяця)...

 1. Дикі тварини: _____________________________________________

 2. Свійські тварини: _________________________________________

 3. Дерева:__________________________________________________

 4. Квіти: ___________________________________________________

 5. Ріки:____________________________________________________

 6. Міста: ___________________________________________________

 7. Країни: __________________________________________________

 8. Континенти: ______________________________________________

 9. Тканини:_________________________________________________

 10. Види транспорту:__________________________________________


5. Вправа «Спільне і відмінне»

Порівняй між собою два поняття. На аркуші для відповідей необхідно вказати як мінімум по дві спільні ознаки і по дві відмінні ознаки.

Наприклад:

Спільне

Відмінне

Книга й зошит

Папір, форма,

технологія

виготовлення

Застосовуються для читання, для писання; первинний виток знань, прилад для виконання різновиду вправ; шифр друкований, літери і цифри — прописні


Стіл та стілець

Меблі, точки опору, матеріал. Перші п'ять літер. Обидва слова чоловічого роду, іменники

Призначення — підтримують різні частини тіла; складається з 5-ти, з 7-ми літер.

Поняття для порівняння:

 1. Ніж і виделка

 2. Рак і риба

 3. Телевізор і комп'ютер

 4. Троянда й мімоза

 5. Лінощі та працьовитість

 6. Бібліотека й дискотека

 7. Ріка й озеро

 8. Книжка і журнал

 9. Птах і літак

 10. Сонце і Місяць


6. Вправа «Прислів’я»

Добери до прислів'їв фрази чи інші прислів'я, подібні за змістом:

Наприклад: Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. — Кожна пташка своїм носиком живе. Добре роби — добре й буде!

Без охоти нема роботи. — Роботящі руки гори вернуть. Як дбаєш, так і маєш. Де руки й охота, там скора робота.

Навпроти запропонованих прислів’їв простав номери фраз, схожих за змістом.

По роботі пізнай майстра.


Лежачого хліба ніде немає.


З ким поведешся, того й наберешся.


Друзі пізнаються в біді.


М'яко стеле, та твердо спати.


 1. Який пастух, така й череда.

 2. Що ранком не зробиш, то вечором не здогониш.

 3. Не той друг, що лащиться, а той, що печалиться.

 4. Любить, як вовк порося.

 5. Нема там добра, де порядку немає.

 6. Гарно колишеш, та сон не бере!

 7. Яку дружбу заведеш, таке й життя поведеш.

 8. На дерево дивись, як родить, а на чоловіка, як робить.

 9. Ранні пташки росу п'ють, а пізні — слізки ллють.

 10. Без сокири не тесля — без голки не кравець.

 11. Лихий добро псує.

 12. Очима світить — боком душу тягне.

 13. Добрий баранчик, та по-вовчому виє.

 14. В лиху годину впізнаєш вірну людину.7. Вправа «Антоніми»

Навпроти кожного з поданих слів напиши слово протилежно­го значення, тобто антонім.

Наприклад: тупий — гострий; тонкий — товстий і т.д.

Брудний


Зовнішній


Зникнення


Твердий


Чужий


Сухий


Низ


Красивий


Великий


Виправлення


Ворог


Множити


Молодший


Голосний


Відштовхувати


Спокій


Видалення


Піднімати


Високий


Подібність8. Вправа «Логічні задачі»

Перед тобою 10 завдань, що потребують максимальної концентрації розумових процесів. До кожного завдання дано три варіанти відпові­дей. Ти повинен вибрати той, котрий ти вважаєш правильним і підкреслити його.

 1. «Полагодити» — це те саме, що й: а) відремонтувати, б) залатати, в) вилікувати.

 2. «Правда» — антонім до слова: а) вигадка, б) брехня, в) видимість.

 3. «Купити» — антонім до слова: а) придбати, б) запропонувати, в) продати.

 4. Квітень так відноситься до березня, як вівторок до: а) середи, б) понеділка, в) суботи.

 5. Слово «острів» відноситься до слова «море», як слово «озеро» до: а) «ліс», б) «материк», в) «річка».

 6. Ганна не така красива, як Жанна, але краща за Тетяну. Жанна не така красива, як Людмила, але краща за Тетяну. Яка дівчина най­краща? а) Жанна, б) Ганна, в) Людмила.

 7. «Звичайно» позначає те саме, що й: а) іноді, б) часто, в) завжди.

 8. Дочка бабусі, сестра мого дядька, є моєю: а) матір'ю, б) невісткою, в) племінницею.

 9. Марії 12 років, тобто в 2 рази більше, ніж було Олені три роки тому. Скільки сьогодні років Олені? а) 6, б) 12, в) 9.

 10. Більш всього узагальнює схожість між кригою, снігом та па­рою поняття: а) буря, б) вода, в) зима.


9. Вправа «Аналогії»

Перед тобою пари слів. У стовпчику «Зразок» 6 пар слів, кожній із яких притаманні певні зв'язки.

Наприклад: «Ягниця — стадо» — це частина і ціле. «Малина — ягода» це класифікація конкретного поняття. «Море — океан» — ці два поняття розрізняються в кількісному відношенні.

У стовпчику «Матеріал» розташовані пари слів, що пов'язані між собою одним з 6-ти зазначених у «Зразку» типів залежності. Твоє завдання полягає в тому, щоб визначити якій парі зі «Зразка» відповідає пара з «Матеріалу» за типом зв’язку.

Зразок:

 1. Вівця — стадо

 2. Малина — ягода

 3. Море — океан

 4. Світло — темрява

 5. Отруєння — смерть

 6. Ворог — супротивник

Наприклад: «Переляк — утеча» пов'язані між собою причинно- наслідковим зв'язком, так само, як і пари зі зразка під номером 5 «Отруєння — смерть».

Матеріал:

 1. Переляк — утеча


 1. Фізика — наука


 1. Правильно — вірно


 1. Грядка — город


 1. Пара — два


 1. Похвала — лайка


 1. Слово — фраза


 1. Бадьорість — млявість


 1. Воля — незалежність


 1. Десять — число


 1. Ледарство — неробство


 1. Глава — роман


 1. Спокій — дія


 1. Ощадливість — скнарість


 1. Прохолода — мороз


 1. Зрада — недовіра


 1. Спів — мистецтво


 1. Крапля — дощ


 1. Радість — сум10. Вправа «Задачі з ємностями»

Застосуй винахідливість і розв’яжи завдання.

 1. Мати послала сина на річку і просила принести 7 літрів води. Дала 2 ємності по 3 і 5 літрів. Як можна відміряти рівно 7 літрів, не користаючись нічим, крім 2-х посудин і не відмірюючи на око. По­чинати треба із посудини об'ємом 5 літрів.

 2. Дві посудини 5 і 7 літрів. Відміряти потрібно 8 літрів. Почина­ти з 5-літрової посудини.

 3. Дві посудини 4 і 9 літрів. Відміряти потрібно 7 літрів. Почина­ти із посудини об'ємом 4 літри.
11. Вправа «Пошук проміжних подій»

Уяви, що сталися дві події: «Білка, сидячи на дереві, скинула шишку» та «Школярі не змогли поїхати на екскурсію в інше місто». Потрібно знайти зв'язок між ними, тобто про­слідкувати ряд послідовних переходів від першої події до другої, а потім — навпаки. При цьому необхідно дотримуватися того, щоб кожна попередня подія була причиною наступної. Бажано запропонувати кілька варіантів відповіді.


12. Вправа «Пошук причини за двома наслідками»

Трапились дві не пов'язаних одна з одною події, наприклад: «Кімната наповнилася димом» і «Хлопчик отримав двійку за невивчений урок». Ці події потрібно розглядати як два наслідки якоїсь невідомої третьої події, яка одночасно є причиною їх обох. Цю причину і потрібно встановити. Так, у даному прикладі це можуть бути перегорілі запобіжники (загорілися елек­тропровідники, згасло світло, і хлопчик не вивчив уроки).


13. Вправа «Пошук предметів за заданими ознаками»

Потрібно назвати якомога більше предметів, які мають задану сукупність ознак і в цьому плані схожі на два-три предмети, що подані як ілюстрації. Наприклад: «Назвати предмети, які об'єднують у собі виконання двох протилежних функцій, подібно до дверей (зачиняти й відчиняти), ви­микача (вмикає й вимикає)».


14. Вправа «Перелік заголовків до розповіді»

Тобі необхід­но дібрати якомога більше заголовків, які відображають зміст цієї розповіді. Причому назви мають бути або логічними, формальними, або образними, емо­ційними, яскравими.


Осінь уже торкнулася лісу. Розкішними червоними гніздами обвисає горобина, жаринами горить у безлистих кущах рясний свербиус; білий ніздрюватий деревій пахне густо і владно, забиваючи сумовиті повіви прив’ялих трав і квітів. Восковим ніжним оксамитом уже підбито знизу липовий лист; пожовтіли на ньому гострі зубчики, почорніли в суцвітті дрібні горішки насіння. В низинах трава припала до самої землі, обгортаючи головки дев’ятисилу. Зацвітали крихітні, неначе вишиття, блідо-червоні хрещики вересу. А у верховітті пливли, коливаючись, шуми: то зелені-зелені, осипані сонцем, то срібні, наче кожний листок став дукатом, то попелясто-сині... Завуркотів дикий голуб, на дубі озвалася, скрегочучи, сорока, і знову шуми: то стихають, як пісня, то розростаються, н/мов повінь. Пролетів хазяйновитий, неповороткий джміль, припав до блакитної квітки і незадоволено загув...


15. Вправа «Скорочення розповіді»

Прочитай текст. Необхідно передати його зміст мак­симально стисло, використовуючи при цьому 1—3 речення і в них — жод­ного зайвого слова. Однак головний зміст оповідання повинен зберегтися.


Вільно бродить білий або полярний ведмідь по льодах північного полярного моря. Але справжня батьківщина ведмедя – величезні льодові простори Північного льодовитого океану. Густе хутро білого ведмедя є прекрасним захистом від полярних морозів. Воно добре просалене, й водяні бризки скочуються з нього, коли ведмідь вилізає з води і починає струшуватись як собака. Тіло білого ведмедя витягнуте в довжину. Між пальцями ніг натягнуті перетинки. Вони дають можливість білому ведмедю прекрасно плавати. Білий колір робить ведмедя непомітним серед льоду та снігів. Це біле забарвлення дає змогу білому ведмедю непомітно підкрадатися до тюленів, які є його основною їжею.

16. Вправа «Склад дії»

Тобі необхідно послідовно назвати всі рухи, з яких складаєть­ся дія. Коли ми щось робимо, то виконуємо певні дії. Ось хоча б відо­ме всім шиття. Ми беремо нитки, відміряємо довжину, беремо но­жиці, відрізаємо нитку, зав'язуємо вузлик, вдягаємо нитку в гол­ку, беремо тканину, проштрикуємо...

Наприклад: ШИТИ — брати, відміряти, відрізати, брати, про­тягувати, зав'язувати, брати, проколювати, протягувати, натягу­вати, дивитись...

Дії: СТРИБАТИ, ЧИТАТИ, ЇСТИ, КОПАТИ.

Стрибати – ___________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Читати – _____________________________________________________

____________________________________________________________________

Їсти – ________________________________________________________

______________________________________________________________________

Копати – _____________________________________________________

______________________________________________________________________

17. Вправа «Властивості предметів»

Нас оточує безліч предметів. Але їх можна об'єднати в групи не тільки за призначенням, кольором чи формою ок­ремо, а й за кількома ознаками одночасно. Скажи, які предмети одночасно можуть бути БІЛИМИ, ПУХНАСТИМИ, М'ЯКИМИ? (Светр, сніг, хутро, кішка, тощо).

Назви і запиши предмети, які бувають одночасно:

 • тихим, чорним, блискучим: _________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • темним, важким, шумним: __________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • білим, м'яким, їстівним: ____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 • світлим, легким, теплим: ___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________


18. Вправа «Пошук протилежних предметів».

Візьмемо будь-який предмет, наприклад, «будинок». Тобі треба назвати яко­мога більше інших предметів, протилежних даному При цьому варто орієнтуватися на різноманітні озна­ки предмета і систематизувати його протилежності по групах. Наприклад, в нашому випадку можуть бути названі: «сарай» (протилежність за розміром і мірою комфорту), «поле» (необмежений чи обмежений простір), «вокзал» (чуже чи своє приміщення) та ін.

Знайди протилежності до таких предметів:

Велосипед – __________________________________________________

Заєць – ______________________________________________________

Земля – ______________________________________________________

Молоко – _____________________________________________________

Відро – ______________________________________________________

Молоток – ___________________________________________________

Цвях – _______________________________________________________

Шпилька – ____________________________________________________

Колесо – _____________________________________________________


19. Вправа «Аналіз прислів’їв»

Фольклорні традиції народів світу мають схожі за змістом прислів'я і приказки. Наприклад, російській: «Как волка не корми, он все в лес смотрит» - відповідає німецька: «Посади жабу хоч на золотий стілець, все одно вона стрибне в ка­люжу». З нашою приказкою: «Яблуко від яблуні впа­де недалеко» схожа німецька: «Яке дерево, така ж і груша». Спробуй в наведеній таб­лиці знайти схожі прислів’я і пояснити їх загальне значення.

Німецькі прислів'я

Українські та російські прислів'я

1. Не лінуйтесь, ясла самі до рота не підійдуть

1. Язик до Києва доведе.

2. Хто багато розпочинає, той мало здійснює.

2. Один у полі не вояк.

3. Помилки інших - добрі вчителі.

3. Овес до коня не ходить.

4. Здійснені вчинки порад не потребують.

4. Сім разів відміряй, один - відріж.

5. Із красномовним язиком не загинеш.

5. Справа майстра боїться.

6. Обличчя виказує негідника.

6. Закінчив справу - гуляй по праву.

7. Один все одно, що ніхто.

7. Зі світу по нитці - голому сорочка.

8. Тухле яйце псує кашу.

8. Дурням закон не писаний.

9. Спочатку поміркуй, потім починай.

9. Після бійки кулаками не розмахують.

10. Спочатку ноша, потім відпочинок.

10. Мовчання — знак згоди.

11. В біді і сотня друзів важить небагато.

11. На голові густо, а в голові пусто.

12. Свіжа риба - добра риба.

12. Справжніх друзів пізнають у біді.

13. Злива утворює ріки.

13. Насильно милий не будеш.

14. Що краще вбрання на дівчині, то менше від неї користі.

14. На злодії шапка горить.

15. Відсутність відповіді - теж відповідь.

15. Куй залізо, поки гаряче.

16. Кохати та співати примусити не можна.

16. Ложка дьогтю у діжці меду.

17. Любов до справи робить працю легкою.

17. На помилках учаться.

18. Дурні руки забруднюють стіл і стіни.

18. За двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш.20. Вправа «Поглянь з іншого боку»

Прочитай, що тут написано

Рівняння зображене на малюнку здається неправильним. Одинадцять додати один не може дорівнювати десять. А за яких умов рівняння буде правильним?

21. Вправа «І добре, і погано»

Оціни за категорією «Добре – погано» такі явища і предмети (тобто визнач їх позитивні і негативні сторони):

 1. зима, літо, осінь, весна;

 2. дощ, сніг, сонце, вітер, вогонь;

 3. їсти, спати, прогулюватись в лісі, лазити по горах;

 4. пити ліки, робити зарядку, вмиватися;

 5. ніж, тарілка, скло, праска.


22. Вправа «Головні ознаки»

Перед тобою ряд слів. З цих слів ти повинен вибрати лише два, що позначають головні ознаки основного слова, тобто те, без чого цей предмет не існує і підкреслити їх.

Інші слова теж мають відношення до основного слова, але вони не головні. Тобі потрібно знайти найголовніші слова. Наприклад, сад... Як ви вважаєте, які з даних слів основні: рослини, садівник, собака, паркан, земля, тобто те, без чого саду бути не може? Чи може бути сад без рослин? Чому?.. Без садівника... собаки... паркану... землі?.. Чому?”

Матеріал до вправи:

а) Чоботи (шнурки, підошва, каблук, блискавка, халявка)

б) Ріка (берег, риба, рибалка, вода)

в) Місто (автомобіль, будівля, натовп, вулиця, велосипед)

г) Хлів (сінник, коні, дах, худоба, стіни)

д) Куб (кути, креслення, сторона, камінь, дерево)

е) Ділення (клас, олівець, дільник, частка)

ж) Гра (карти, гравці, штраф, покарання, правила)

з) Читання (очі, книга, картинка, друк, слово)

и) Війна (літак, гармати, битви, рушниці, солдати)


23. Вправа «Зміст прислів’я»

Прочитай прислів'я і спробуй підібрати до нього відповідну фразу, що відображає спільний зміст прислів'я, наприклад:

Сім разів відмір, а один раз відріж

а) Якщо сам відрізав неправильно, то не слід звинувачувати ножниці;

б) Перш ніж зробити, треба добре подумати;

в) Продавець відмірив 7 метрів тканини і відрізав;

Правильний вибір тут – „Перш ніж зробити, треба добре подумати”, а ножиці або продавець - лише певні слова і не відображають основного змісту.

Краще менше, та краще.

а) Одну хорошу книгу прочитати корисніше, ніж сім поганих.

б) Один смачний пиріг вартий десяти несмачних.

в) Важлива не кількість, а якість.

Поспішиш - людей насмішиш.

а) Клоун смішить людей.

б) Щоб зробити роботу краще, треба про неї добре подумати.

в) Поспіх може призвести до безглуздих результатів.

Нічого на дзеркало нарікати, коли пика крива.

а) Не варто причину невдач звалювати на обставини, якщо справа в тобі самому.

б) Хороша якість дзеркала залежить не від рами, а від самого скла.

в) Дзеркало висить криво.

Не красна хата кутами, а красна пирогами.

а) Не можна харчуватися одними пирогами, треба вживати і житній хліб.

6) Про справу судять по результатах.

в) Один смачний пиріг вартий десяти несмачних|.

Зробив справу - гуляй сміло.

а) Якщо виконав роботу добре, можеш відпочити.

б) Хлопчик вийшов на прогулянку.

Вмілі руки не знають нудьги.

а) Петро Іванович ніколи не нудьгує

б) Майстер своєї справи любить і уміє працювати.

Не все золото, що блищить.

а) Мідний браслет блищав, як золотий.

б) Не завжди зовнішній блиск поєднується з хорошою якістю.

в) Не завжди те, що здається нам хорошим, дійсно добре.


24. Вправа «Логічні загадки»

Завдання для розв’язування.

1. Саша їв яблуко велике і кисле. Коля їв яблуко велике і солодке. Що в цих яблуках спільне? різне?

2. Оля і Ніна розглядали картинки. Одна дівчинка розглядала картинки в журналі, а інша дівчинка - в книжці. Де розглядала картинки Ніна, якщо Оля не розглядала картинки в журналі?

3. Толя і Ігор малювали. Один хлопчик малював будинок, а інший - квітку з листям. Що малював Толя, якщо Ігор не малював будинок?

4. Сашко, Боря і Вова жили в різних будинках. Два будинки були триповерхові, один будинок був двоповерховий. Сашко і Боря жили в різних за кількістю поверхів будинках, Боря і Вова жили теж в різних за кількістю поверхів будинках. Де жив кожен хлопчик?5. Коля, Ваня і Сергій читали книжки. Один хлопчик читав про подорожі, інший - про війну, третій - про спорт. Хто про що читав, якщо Коля не читав про війну і про спорт, а Ваня не читав про спорт?

6. Зіна, Ліза і Лариса вишивали. Одна дівчинка вишивала листочки, інша - пташок, третя - квіточки. Хто що вишивав, якщо Ліза не вишивала листочки і пташок, а Зіна не вишивала листочки?

7. Хлопчики Слава, Діма, Петя і Женя садили плодові дерева. Хтось з них садив яблуні, хтось - груші, хтось - сливи, хтось - вишні. Що садив кожен хлопчик, якщо Діма не садив сливи, яблуні і груші, Петя не садив груші і яблуні, а Слава не садив яблуні?

”Відомо, що Діма не садив сливи, яблуні і груші. Отже, біля цих дерев поряд з Дімой ми можемо поставити прочерк. Тоді, що ж садив Діма? Правильно, залишилася лише одна вільна клітинка, тобто Діма садив вишні. Поставимо в цій клітці знак „+”


 

ЯБЛУНІ

ГРУШІ

СЛИВИ

ВИШНІ

Слава

Діма

-

-

-

+

Петрик

Женя


8. Дівчинки Ася, Таня, Іра і Лариса займалися спортом. Хтось з них грав у волейбол, хтось плавав, хтось бігав, хтось грав в шахи. Яким спортом захоплювалася кожна дівчинка, якщо Ася не грала у волейбол, в шахи і не бігала, Іра не бігала і не грала в шахи, а Таня не бігала?


 

ВОЛЕЙБОЛ

ПЛАВАННЯ

БІГ

ШАХИ

Ася

Таня

Іра

Лариса


25. Вправа «Порівняння»

1. "Галя веселіша за Олю, а Оля веселіша за Іру. Намалюй рот Іри. Розфарбуй червоним олівцем рот найвеселішої дівчинки. Підпиши їх імена.

Хто з дівчаток найсумніший?

2. "Волосся у Інни темніше, ніж у Олі. Волосся у Олі темніше, ніж у Ганни. Розфарбуй волосся кожної дівчинки. Підпиши їх імена.


26. Вправа «Ребуси»

Спробуй розв’язати ребуси:

№ 1


№ 2


№ 3


№ 4


№ 5


№ 6


№ 7


№ 8


№ 9 (Зашифрована ціла фраза)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Розвиток мовлення

Цікава інформація

Мислення та мовлення нерозривні. Неодмінна умова розвитку мислення – переказ, того, що прочитав, участь у дискусія, активне використання письмової мови.


1. Вправа «Формулювання запитань за двома заданими словами»

Є будь-які два предмети, наприклад, «газета» і «верблюд». Необхідно скласти якомога більше запитань, у яких обов'язково вико­ристовувалися б задані слова. Запитання повинні бути нестандартни­ми, іноді смішними.


2. Вправа «Формулювання незвичних запитань про предмет»

Потрібно вигадати якомога більше різних запитань про квітку, причому найбільш незвичних.


3. Вправа «Викладення думки іншими словами»

Задана така фраза «Нинішнє літо буде дуже теплим». Тобі необхідно запропонувати кілька варіантів передачі цієї думки іншими сло­вами, при цьому жодне зі слів заданого речення не повинно використову­ватись у відповідях. Запиши свої варіанти.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Вправа «Склади речення»

Тобі потрібно скласти речення, у яких обов’язково будуть такі слова:

 • Ведмідь, озеро, олівець ____________________________________

___________________________________________________________

 • Весна, вогонь, годинник ___________________________________

___________________________________________________________

 • Підручник, абажур, заголовок _______________________________

___________________________________________________________


5. Вправа «Підбери слова»

Підбери якомога більше слів, які можна віднести до групи:

Дикі тварини:__________________________________________________

Домашні тварини: _____________________________________________

Риби: _______________________________________________________

Квіти: ________________________________________________________

Явища погоди: ________________________________________________

Інструменти:__________________________________________________

Прилади: _____________________________________________________

Професії_____________________________________________________

6. Вправа «Визначення»

Дай визначення предметам, поясни, що таке:

 • ніж, капелюх, м'яч, листок;

 • парасолька, подушка, цвях, вісь;

 • пух, алмаз, з'єднати, лопата;

 • меч, неприємність, хоробрий, герой;

 • вірш, азартна гра.


7. Вправа «Слово в слові»

Пропонує тобі із слова «ластівка» та інших запропонованих слів скласти якнайбільше слів, використовуючи тільки ті букви, з який вони складається.

ЛАСТІВКА __________________________________________________

______________________________________________________________

МУЗИКАНТ _________________________________________________

______________________________________________________________

САДІВНИК __________________________________________________

_____________________________________________________________

СОЛОДКА___________________________________________________
______________________________________________________________


8. Вправа «Поет»

Добери слова, схожі за звучанням до тих, які запропоновані. Напрклад,

Мишка – кішка, Гришка, книжка, доріжка, ________________________

Суниця – спідниця, синиця, полуниця, ____________________________

Пташка – ромашка, комашка, Чебурашка, _________________________

Їжачок – черв’ячок, павучок, бичок, ______________________________

Рама – мама, __________________________________________________

Слон – талон, ________________________________________________

Дочка – бочка, _______________________________________________

Вода – біда, ___________________________________________________


9. Вправа «Драбинка»

Завдання: по горизонталі згадати й записати слова згідно з кількістю клітинок і першою буквою.


Наприклад:

К

і

т

Р

и

с

ь
А

в

т

о

рС

п

і

в

а

к


А

к

т

р

и

с

а


Б


Ж
О

У
Р

Р
С

Н
У

А
К

Л


10. Вправа «Абетка гарних слів»

Завдання:

1.Назви і запиши «солодкі» слова, які та знаєш.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які тобі відомі «ввічливі» слова?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Запиши слова, що позначають гарні риси характеру.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Розвиток уяви

Цікава інформація

Уява – відтворення когось чи чогось подумки, фантазія. Уява сприяє передбаченню майбутнього і наче оживляє минуле. Уява може відтворювати образи, явища лише за їх описом або ж сторювати зовсім нові образи чи явища.

Як розвинути уяву

1. Уява розвивається у грі, особливо, коли учасники виконують пені ролі.

2. Розвиває уяву і літературна творча діяльність, віршування, малювання, ліпка.

3. Уява розвивається і при читанні книг. Де­хто, на жаль, має звичку пропускати в текстах книжок описи природи, інтер’єру, зовнішності персонажу. Внаслідок чого відтворююча уява не отримує живлення і тому не розвивається. Коли ж при читанні ти відтворюєш за допомогою уяви те що описується ти тренуєш свою уяву, відбувається її формування й удосконалення.

4. Для розвитку уяви важливо накопичувати життєвий досвід і широке коло знань Накопичення великої кількості яскравих образів можливе при спостереженні в процесі спілкування з світом природи.


1. Вправа «Продовж розповідь»

Прочитай початок розповіді:

«Темно. Йшов дощ. На тролейбусній зупинці під парасолькою сто­яли дві дівчини. Вони тихо розмовляли. Раптом...»

Уяви цю ситуацію і постарайтеся яскраво й цікаво описати на­ступні події.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Вправа «Склади розповідь»

Використовуючи дані слова, постарайтеся скласти логічну розповідь.

Ключ, капелюх, човен, сторож, кабінет, дорога, дощ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Вправа «Новатор»

Придумай якнайбільше варі­антів використання звичайного олівця (цеглини, щітки для взуття, пакета з-під молока, капелюха).

4. Вправа «Поверхи»

Використовуючи уяву, розв’яжи задачу.

«У будинку — 4 по­верхи. На кожному поверсі живе одна сім'я. Борисенки живуть під Карпенками. Шевчуки — над Черненками, а Карпенки — під Черненками». Завдання: розташувати сім'ї за поверхами. Робота при цьому має викону­ватись тільки в уяві.5. Вправа «Годинник»

Уяви, що на годиннику з циферблатом можна поміняти стрілки місцями. При цьому і час, відповідно, теж поміняється. Так, наприклад, якщо годинник указував десяту годину, то після заміни стрілок місцями час буде — одинадцята година 50 хвилин. Далі учням пропонується, напружуючи уяву, визначити, який час будуть пока­зувати стрілки, якщо їх поміняти місцями, коли на годиннику: а) за п'ять дванадцята; б) за одинадцять одинадцята; в) 2 години 31 хвилина тощо.


10

11

6

8

7

5

2

4

1

9

3

12

6. Вправа «Послідовні перетворення предметів»

Візьмемо будь-які два не схожих один на одного предмети, напри­клад, «стовп» і «нора». Потрібно знайти кілька способів поетапного пере­творення одного предмета на інший. На кожному етапі можна змінювати тільки одну ознаку предмета. Так, наприклад, стовп можна спочатку зро­бити порожнім, потім зменшити його довжину, після чого округлити, потім закопати в землю і, нарешті, перетворити бетонні стінки на ґрунт. А тепер спробуй так само перетворити БОЧКУ НА КЛУМБУ, ЧОБІТ НА ВАЗУ.
35


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.