Річний план роботи практичного психолога ЗДО

Опис документу:
Річний план допоможе практичним психологам початківцям закладів дошкільної освіти скласти свій план роботи та вибрати відповідні види роботи. Даний план складений на підставі листа МОНУ від 24.07.2019 № 1/9-477 "Про типову документацію практичних психологів і соціальних педагогів в закладах освіти»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖУЮ

Директор ЗДО №26 Директор центру

_________/ Ковтик О.І./ психологічної служби

управління освіти

Ужгородської міської ради

____________ /Томей А.М./

РІЧНИЙ ПЛАН

РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

ЗДО №26

м. Ужгорода

БУГРИНЕЦЬ ГАЛИНИ МИХАЙЛІВНИ

на 2019 – 2020 навчальний рік

Вступ

Психологічну службу в закладі дошкільної освіти представляє практичний психолог Бугринець Галина Михайлівна з навантаженням 1 ставка.

Проблемне питання: «Особливості розвитку уваги дітей старшого дошкільного віку»

Даний план роботи практичного психолога ЗДО №26 м.Ужгорода складено на підставі:

- Конституції України.

- Закону України «Про освіту».

- Закону України «Про дошкільну освіту».

- Закон України «Про загальну середню освіту».

- «Етичного Кодексу психолога».

- Конвенції прав дитини

- Листа МОНУ від 18.07.2019 № 1/9-462 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020н.р

- Листа МОНУ від 24.07.2019 № 1/9-477 "Про типову документацію практичних психологів і соціальних педагогів в закладах освіти»

- Листа МОНУ від 05.08.2019 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.

- Наказу МОНУ від 22.05.2018 р.№ 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України"

- Листа Міністерства освіти і науки України 30.08.18 № 1/9-515 «Щодо впровадження Положення про психологічну службу у систему освіти»

- Наказу № 385 від 14.08.2000 «Про затвердження типового положення про центр практичної психології соціальної роботи».

- Наказу № 330 від 20.04.2001 «Про затвердження положення про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію».

- Наказу № 691 від 19.10.2001 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних загальноосвітніх та ін.. закладів».

- Листа МОНУ № 109 від 27.11.2000 « Про тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога).

- Листа МОНУ № 9/19 від 13.01.2011 « Про збереження посад працівників психологічної служби».

- Листа МОНУ № 1/9 -530 від 05.08.2010 « Про сприяння у розвитку психологічної служби системи освіти».

- Листа МОНУ № 1/9 – 683 від 26.09.2012 щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів.

- Відповідно до пункту 2.4 наказу МОНУвід 08.08.2017 №1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»

І. Аналітична частина

Заклад дошкільної освіти №26 загального розвитку Ужгородської міської ради знаходиться за адресою: м.Ужгород, пр.Свободи, 59

ЗДО працює за державними програмами «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».

Протягом 2017/2018 навчального року навчального року функціонувало 11 груп, з них:

 • раннього віку - 1 група;

 • дошкільного віку – 9 груп;

 • різновікова з угорською мовою навчання – 1 група.

Кількість дітей ЗДО складала 274 особи, віком від 2 до 6 років.

Упродовж навчального року колектив закладу дошкільної освіти працював над реалізацією головних завдань на 2018/2019 навчальний рік:

1. Оновлення змісту освітнього процесу, упроваджуючи інноваційні психолого-педагогічні методики та технології, моделюючи освітній процес на основі проектної діяльності, спрямованої на формування ключових компетенцій дошкільників.

2. Продовження роботи над формуванням мовленнєвої компетентності дошкільників у всіх її мовленнєвих аспектах та мовленнєвого етикету через різні види діяльності.. 3. Активізація роботи щодо вдосконалення художньо-продуктивної діяльності (музичної, образотворчої).

3.Активізувати роботу щодо вдосконалення художньо-продуктивної діяльності (музичної, образотворчої).

4.Продовжувати організовувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми, батьками.

5. Продовжувати відпрацьовувати механізм наступності між дошкільною, початковою ланками освіти та батьківською громадськістю щодо розвитку, виховання і навчання дітей у певному віковому періоді.

Практичний психолог має робоче місце, яке призначене для підготовки до занять з дітьми,обробки результатів психологічних обстежень та оформлення висновків і рекомендацій. Робоче місце психолога розташовано в кабінеті психолога, у приміщенні з достатнім природним і штучним освітленням, звуковою ізоляцією. Систематично поповнюється та вдосконалюється навчально-матеріальна база для роботи практичного психолога.

Робота психологічної служби проводилася за наступними напрямками:

Діагностичний напрямок.

Індивідуальною діагностикою охоплено 169 дітей, груповою 155 дітей. Групова діагностика батьків – 139 осіб, педагогів – 23 осіб.

1) Діагностика процесу адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу, яка складалася з:

- Спостереження за поведінкою новоприбулих дітей під час ігор, занять, прогулянки;

- Визначення самопочуття дитини у групі (шляхом спостережень, спеціальних занять, індивідуальних бесід)

- Бесід з вихователями, батьками з метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації;

- Створення і ведення карт спостережень за адаптацією новоприбулих дітей

- Розроблення рекомендацій для індивідуалізації адаптаційної роботи, яку зможуть проводити вихователі і батьки.

2) Діагностика емоційної сфери старших дошкільників за методиками «Казка», «Паровозик» (листопад, 2018 р). В обстеженні взяли участь 63 дітей. З них 25 дівчаток і 38 хлопчиків. За діагностикою були виявленні наступні результати:

Тест «Паровозик»

Кількість вихованців, у яких виявлено:

Дівчатка

Хлопчики

Позитивний психічний стан

17

17

Негативний психічний стан низького ступеня

7

13

Негативний психічний стан середнього ступеня

1

5

Негативний психічний стан високого ступеня

0

3

Тест «Казка»

Дівчатка

Хлопчики

Кількість дітей, у яких виявлено емоційно-особистісний неспокій

4

6

3). Дослідження тривожності у дітей молодшого дошкільного віку

4). Моніторинг педагогів з проблем насильства, булінгу, Інтернет безпеки. Загальне число опитаних 20 педагогів

5). Дослідження сфери взаємин дітей (соціометрія за опитувальником Т.Рєпнової)

6). Діагностика самооцінки дітей середнього дошкільного віку (тест «Драбинка»

6) Визначення рівня шкільної зрілості та компонентів психологічної готовності до школи. Обстеження проводилося у грудні та квітні-травні і з використанням наступних методик:

-Методика визначення шкільної готовності А.Керна-Ірасека (грудень 2018);

- Комплексна діагностика готовності до школи за субтестами «Казка», «Бесіда», «Кубики Кооса», «Так і ні не говорити», «Звукові схованки», «Класифікація», «Будиночок», «Коректурна проба Бурдона».Було обстежено 69 дітей (26 – дівчаток, 43 – хлопчики) на рівень психологічної готовності до шкільного навчання. Дані обстеження свідчать про сформовану готовність на таких рівнях:

Високий – 2 дітей (3%)

Вище середнього – 6 дітей (9%)

Середній – 44 дітей (64%)

Нижче середнього – 14 дітей (20%)

Низький – 3 дітей (4%)

На основі отриманих результатів обстеження складалися загальні відомості готовності дітей до школи для вихователів, батьків, розроблялися рекомендації вихователям та батькам щодо навчання та виховання дітей; складалися індивідуальні та групові розвивальні та корекційні програми занять психолога

Профілактичний напрямок

Відновлювальна та розвивальна робота психолога з дітьми мала на меті активну участь і вплив психолога на процес виховання особистості та індивідуальності дитини. Індивідуальною корекцією охоплено 2 дітей. Групова розвивальна робота -274 дітей

Тематика роботи визначалася віковими особливостями дитячих груп.

Ясельна група – групові розвивальні заняття психологічного супроводу дитини в період адаптації до умов ДНЗ за програмою «Сходинки адаптації дітей раннього віку» (Стадненко)

Молодші та середні групи - розвиток психічних функцій: пам'яті, уваги, уяви, мислення;

Середні групи – розвивальні заняття з формування професійної орієнтації;

Також з дітьми з особливими освітніми потребами проводилась індивідуальна робота за корекційними програмами. Для дитини з ДЦП за програмою «Долоньки надії», для дитини з аутичним спектром індивідуальні заняття на зняття емоційної напруги.

У роботі з дітьми старшого дошкільного віку актуальними були формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання, враховуючи потребу розвитку кожного з компонентів шкільної зрілості відповідно до результатів психодіагностики та взаємин з однолітками, формування рис характеру, розвитку соціальної впевненості. Для цього використовувалися розвивальні програми «Розвиток уваги» за упорядкуванням Л.Свіргун та «Крок за кроком» А.Андроник., завданнями яких було забезпечення емоційного комфорту, створення психологічно сприятливої атмосфери на заняттях; розвиток навчальної мотивації та позитивного ставлення до школи, вироблення бажання вчитися;розвиток позитивної самооцінки дітей, саморегулювання поведінки, вміння дотримуватися правил та виконувати інструкції; розвиток комунікативних навичок, словникового запасу та зв'язного мовлення; а також:

- розвиток дрібної моторики рук, підготовка до письма;

- розвиток різних видів мислення;

- розвиток всіх видів пам'яті

- розвиток властивостей уваги;

- розвиток фонематичного слуху;

- розвиток зорового сприймання та орієнтації в зошиті.

Консультативний напрямок.

У минулому навчальному році активно проводилася консультаційна робота. За консультаціями зверталися батьки, вихователі з професійних питань. Індивідуальне консультування батьків –14 осіб, педагогів – 6 осіб. Груповим консультування охоплено 224 особи серед батьків та 23 педагоги.

Тематика звернень:

з боку батьків:

 • формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі;

 • вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини;

 • адаптація дитини до нового колективу;

 • асоціальні прояви в поведінці дітей;

 • профілактика залежностей (адективна поведінка);

 • дитина у віртуальному просторі. Комп'ютерна залежність;

з боку педагогів:

 • асоціальні прояви в поведінці дитини;

 • формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі;

 • дитячі страхи;

 • адаптація молодих спеціалістів

Психологічна просвіта.

Психологічна просвіта проводилася серед батьків і педагогів, мала на меті підвищити рівень психологічної освіти і проводилася у такій формі:

Відібраний і опрацьований матеріал (як правило, це інформація, надрукована на 1-2 аркушах паперу) розміщався в

- батьківському куточку,

- куточку психолога

- На стенді, щоб батьки могли ознайомитися з ним, чекаючи дитину;

- Поширювала різноманітну інформацію з питань психологічного розвитку дітей на сторінці ЗДО у соціальній мережі Фейсбук та на офіційному сайті ЗДО

Брала участь в групових батьківських зборах з різних питань.

Виступи на педагогічній раді з питань: «Готовності дітей до навчання в школі» «Про особливості гендерного розвитку дітей дошкільного віку».

З педагогами проведено тренінг «Превентивна робота протидії торгівлі людьми та експлуатації і жорстокого поводження з дітьми»

ІІ. Цілепокладаюча частина

Мета:

Надання необхідної допомоги педагогам, адміністрації, батькам, усім учасникам педагогічного процесу в забезпеченні нормального психологічного розвитку дітей, реалізації індивідуального підходу у навчанні та вихованні підростаючого покоління.

Завдання:

- Психологічний супровід адаптації дітей раннього віку та дітей всіх вікових категорій до умов закладу дошкільної освіти;

- вивчення рівня розумового та психічного розвитку дітей;

- визначення та формуванні психологічної готовності дітей до шкільного навчання;

- профілактика явищ жорстокості та насильства над дітьми, правове виховання учасників освітньо-виховного процесу;

- допомога дітям ООП у адаптації до колективу. Профілактична робота з цього напрямку з учасниками навчально-виховного процесу, дітьми, батьками.

- Профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини.

Пріоритетні завдання роботи ЗДО № 26» в 2019-2020 н.р.:

 • Продовжити роботу з наступності, взаємодії в педагогічному процесі закладу дошкільної освіти і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей у новій для них соціальній ситуації – шкільному навчанні;

 • Продовжити роботу над формуванням морально-правових цінностей цінностей у процесі створення єдиного освітнього простору ЗДО і родини.

 • Сприяти розвитку та формуванню елементарних математичних уявлень дошкільників шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій;

 • Розвивати професійну компетентність педагогів щодо формування ціннісних орієнтацій особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії.

ІІІ. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА

н/п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти

Термін

проведення

Де і з ким

проводиться

1

Діагностика

1.1

Психологічний супровід новоприбулих дітей:

*спостереження за поведінкою та емоційним станом дітей у групі;

*складання листків адаптації;

*опрацювання анкет

Вересень -

жовтень

Молодші гр.

№1,2,

Ясельна гр.,

Угорська

1.2

Діагностика емоційної сфери дошкільників (за методиками «Казка», «Паровозик»)

Жовтень -

листопад

Старші групи

1.3

Діагностика попереднього орієнтування в рівні розвитку готовності дітей до шкільного навчання (тест «Керна-Ірасека)

Грудень

Старші групи

1.4

Діагностика педагогічних працівників

Лютий

Педагоги

1.5

Дослідження тривожності у дітей молодшого дошкільного віку

Лютий

Батьки. Молодші групи

1.6

Дослідження емоційного розвитку дитини за методикою «Незакінчені речення»

Березень

Середні групи (діти яким виповнилось 5 років)

1.7

Діагностика готовності до навчання в школі

Квітень –

травень

Старші

групи

1.8

Спостереження за дітьми на заняттях

Травень

Старші

групи

2

Профілактика

2.1

Розвиток дрібної моторики ( пальчикові ігри, пісочна терапія, ігри-шнурівки, мозаїка

Січень,

Лютий,

Квітень

Ясельна

Група

2.2

Групові розвивальні заняття психологічного супроводу дитини в період адаптації до умов ДНЗ за програмою «Сходинки адаптації дітей раннього віку» (Стадненко)

Жовтень –

грудень

Ясельна

група

2.3

Розвивальні ігри для розвитку психічних функцій: пам'яті, уваги, уяви, мислення

Протягом року

Всі вікові

Групи

2.4

Проведення індивідуальних занять з дітьми, що потребують регуляції поведінки: тривожні, агресивні, гіперактивні

Протягом року

Всі вікові

Групи

2.5

Профілактика страхів.

Грудень –

січень

Старші

Групи

2.6

Розвивальні заняття з формування професійної орієнтації

Лютий

Середні, старші групи

2.7

Розвивальні заняття за програмою «Забави ля малят»

Лютий –

квітень

Молодші групи

2.8

Розвивальні заняття «Розвиток уваги» за упорядкуванням Л.Свіргун; формування психологічної готовності дітей до школи «Крок за кроком» за упорядкуванням А.В.Андроник

Один раз в тиждень. Протягом

року

Старші

групи

2.9

Розвивальні заняття та бесіди в рамках акції «16 днів проти насильства»

Листопад-грудень

Середні, старші групи

2.10

Розвивальна робота з дітьми низького рівня готовності до шкільного навчання

Червень

Старші

Групи

3

Корекція

3.1

Корекційні заняття з дитиною з особливими освітніми потребами (ДЦП)

Один раз в тиждень (з листопада 2019)

Молодша

група №2

3.2

Корекція пізнавальної сфери та розвиток психічних процесів. Корекція емоційно-вольової сфери дитини з особливими освітніми потребами (аутизм)

Протягом

навчального

року 1 раз

в тиждень

Угорська група

4

Навчальна діяльність

-------------------

5

Консультування

5.1

Індивідуальні консультації батькам, про шляхи допомоги дитині в адаптації

Протягом

Року

За запитом

5.2

Індивідуальні та групові консультації педпрацівників , батьків з питань виховання та розвитку дітей

Протягом

Року

За запитом та за потребою

5.3

Тематичні консультації:

А)

 • Пам’ятка: «Аби умови розвитку дитини були безпечними»

 • Поради «Як взаємодіяти з пасивною дитиною»;

 • Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з їхніми правами та обов'язками;

 • Пам’ятка: «Як виховати особистість»;

 • Особливості розвитку емоційної сфери дошкільника;

 • Консультація «Дитяча агресія: що у наших діях може викликати агресивні почуття і агресивну поведінку у дітей;

 • Рекомендації щодо формування мотивів учіння та позитивного ставлення дитини до школи;

 • Консультація: Психологічний вік дитини;

 • Булінг в дитячому садку. Шляхи запобігання

 • Особливості адаптації дітей до ЗДО

Б)

 • Рекомендації: «Аби адаптація була легкою»

 • Рекомендації: «Що не можна забороняти дитині»

 • Батьківські настанови та їх наслідок для особистості дитини;

 • "Агресивність її прояви в житті дитини";

 • Консультація «Періодизація виникнення страхів у дітей»;

 • Навіщо дітям потрібен режим дня?;

 • Пам'ятка «Аби дитина не перетворилась на ''рекламожера''»;

 • Буклет: «Що робити, аби дитина не боялася медичних процедур»;

 • Повідомлення «Емоційний комфорт дитини»;

 • Буклет: «Слова, які допомагають дитині зростати»

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Педпрацівники

Батьки

5.4

Індивідуальні та групові консультації за запитом

Протягом

року

Батьки, педпрацівники

5.5

Індивідуальні консультації за результатами діагностичної роботи

Протягом

року

Батьки, педпрацівники

5.6

Рекомендації батькам та вихователям «На порозі школи. Про готовність дітей до систематичного навчання в школі»

Березень -травень

Батьки, педпрацівники

5.7

Робота з переселенцями. Надання консультацій і проведення бесід з батьками та дітьми

Протягом

Року

6

Просвіта

6.1

Оформлення папок-пересувок, інформаційного стенду з різних психологічних питань

Протягом

року

Всі вікові

Групи

6.2

Виступи на групових батьківських зборах:

 • Індивідуальні особливості адаптації малюків до умов ДНЗ;

 • Як полегшити процес адаптації дитини до умов дошкільного закладу

 • Особливості взаємодії дітей різного віку;

 • Психологічна характеристика дитини 5-го року життя;

 • Психологічна характеристика дитини 6-го року життя;

 • Дитина раннього віку. Коли починати виховувати особистість?;

 • «Вплив ЗМІ на розвиток дитини»;

 • Дитяча агресивність та шляхи її подолання;

 • Тестування батьків: «Чи готові Ви віддати свою дитину до школи».

 • Матусі та татусі, які ми батьки?

Вересень

Вересень

Вересень

Вересень

Вересень

Квітень

Квітень

Квітень

Квітень

Квітень

Ясельна група

Молодші гр..

Угорська гр.

Середні гр.

Старші гр.

Ясельна гр.

Молодші гр.

Середні гр.

Старші гр.

Угорська

6.3

Виступ на педагогічній раді ЗДО

«Психологічні особливості дітей передшкільноговіку»

Травень

Педагоги

6.4

Виступи на загальних батьківських зборах

За планом ЗДО

Батьки

6.5

Гра-роздум «Вихователь – людина двох професій: педагог та актор»

Листопад

Педагоги

6.6

Ділова гра «Формування практичних навичок захисту та збереження прав дитини в процесі педагогічної діяльності»

Листопад

(до педради)

Педагоги

6.7

Семінар «Аби не згоріти на попіл» (емоційне вигорання)

Березень

Педагоги

6.8

Підвищення психологічної обізнаності учасників освітнього процесу з різних питань вікової та педагогічної психології

Протягом

року

Батьки, педагоги

7

Інше

7.1

Складання річного плану роботи

Вересень

7.2

Складання щомісячного плану роботи

30 числа кожного місяця

7.3

Складання аналітичного та статистичного звітів:

* За 1-ше півріччя

* За 2-ге півріччя

Грудень

Травень

7.4

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних радах,

Протягом

року

За планом роботи ЗДО та за запитом педагогів

7.5

Підготовка матеріалів до корекційних та розвивальних занять

За планом роботи

7.6

Підготовка програм, інструментарію психодіагностичного дослідження

За планом роботи

7.7

Підготовка до проведення тренінгу

За планом роботи

7.8

*Участь у засіданні методичного об'єднання практичних психологів:

 • ЗДО №1 (тренінг) 13.00

 • ЗДО №12 (семінар-практикум) 13.00

*Школа професійного зростання:

 • ЦППСР (конференція) 10.00

*Творча група:

 • ЦППСР (практикум). Проектування та впровадження процесів супроводу дітей з ООП. 10.00

*самопідготовка, робота в бібліотеці

12.12.19 р

20.02.20 р

13.02.20 р

20.03.20 р

7.9

Облік та організація роботи з дітьми пільгового контингенту

Протягом

року

7.10

Відвідування батьків за місцем роботи (за потреби, за запитом)

Протягом

року

7.11

Відвідування дітей вдома, бесіди з батьками, дітьми (за потреби, за запитом)

Протягом

року

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
1
міс.
2
3
дн.
1
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!