Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Креативні методики читання, що мотивують та виховують
»
Взяти участь Всі події

Річний план роботи практичного психолога

Психологія

Для кого: Дорослі

04.06.2021

6994

796

5

Опис документу:
Детально розписаний річний план з урахуванням циклограми, методичних рекомендацій, діагностичного мінімуму. Послугує Вам гарним помічником при формуванні власного річного плану роботи. Гарного Вам дня.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

І. Вступ

Діяльнісність практичного психолога ***** закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з навантаженням в 1 ставку «40 годин на тиждень» спрямована на створення оптимальних умов для всіх учасників освітнього процесу.

План роботи практичного психолога *****закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів на 2021/2022 навчальний рік враховує основні нормативні документи:

 • Конституція України;

 • Закон України «Про освіту»;

 • Закон України «Про дошкільну освіту»;

 • Законів України: «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про інноваційну діяльність»;

 • Конвенція ООН про права дитини;

 • «Національна доктрина розвитку освіти»;

 • Наказ МОН України від 22 травня 2018 року № 509, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337 «Положення про психологічну службу»;

 • Методичних рекомендацій лабораторії навчально-методичної лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

 • Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України;

 • Етичний кодекс практичного психолога;

 • Лист МОНУ від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі світи та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»;

 • Лист МОНУ від 05 серпня 2020 року №1/9-420 «Щодо організації загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»;

 • Лист МОНУ №1/9-385 від 20.07.2020 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;

 • Лист ІМЗО від 27.07.2020 №22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби в системі освіти на 2020/2021 н.р.»;

 • Лист МОНУ від 28.08.2020 №1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу 2020/2021 навчальному році».

ІІ ЦІЛЕПОКЛАДАЮЧА ЧАСТИНА

У 2021 – 2022 навчальному році практичний психолог планує продовжувати працювати над проблемною темою «Психологічні особливості формування позитивної Я-концепції шляхом вироблення стресостійкості»

 • Займатися збереженням психологічного здоров’я здобувачів освіти, сприяти повноцінному розвитку особистості здобувачів освіти на кожному віковому етапі, створювати умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, розвиток пізнавальної діяльності, зниження рівня тривожності;

 • Забезпечувати індивідуальний підхід до кожного учасника освітнього процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

 • Здійснювати профілактику і корекцію відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку здобувачів освіти закладу освіти;

 • Підвищувати психологічної культури всіх учасників освітнього процесу;

 • Забезпечувати соціально-психологічний супровід освітнього процесу, адаптацію здобувачів освіти до закладу освіти, сприяння професійному самовизначенню здобувачів освіти;

 • Здійснювати соціально-психологічну просвіту всіх учасників освітнього процесу;

 • Спрямовувати роботу на такі напрямки як соціально-психологічна профілактика та превентивна освіта щодо попередження негативних явищ, булінгу та девіантної поведінки серед здобувачів освіти;

 • Здійснювати соціально-психологічну реабілітацію здобувачів освіти, що зазнали різних форм насильства та знаходяться у скрутному життєвому становищі тощо;

 • Забезпечувати фаховий підхід та особистісної орієнтації освітнього процесу, раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей та обдарувань) здобувачів освіти;

 • Психологічний супровід випускників до зовнішнього незалежного оцінювання;

 • Формувати у здобувачів освіти поняття гендерної рівності як основи міжособистісної взаємодії;

 • Формувати здоровий спосіб життя як складової системи виховання, збереження і зміцнення здоров’я вихованців освітнього закладу, недопущення шкідливого інформаційно – психологічного впливу на здобувачів освіти;

 • Здійснювати контроль за перехідними моментами у житті здобувачів освіти закладу освіти.

Психологічна служба здійснює комплекс заходів з освітнього процесу, розвитку і психологічного захисту здобувачів освіти. Вивчає психолого-педагогічні особливості здобувачів освіти, батьків та педагогічного колективу.

Зміст роботи практичного психолога з педагогічним колективом.

Основна мета роботи – розвиток психологічної культури, розповсюдження знань про вікові особливості дітей, про методи педагогічного впливу на особистість здобувача освіти, надання допомоги в підготовці здобувача освіти до самостійного життя у соціумі, допомога в складнощах освітнього процесу дітям, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Завдання:

 • Здійснювати профілактику педагогічного вигорання;

 • Поліпшувати психологічний клімат в педагогічному колективі.

Зміст роботи практичного психолога з батьками

Основна мета – підвищення рівня психологічних знань батьків, що стосується освітнього процесу здобувачів освіти. Допомога у налаштуванні гармонійних відносин між батьками і здобувачами освіти.

Завдання:

 • Виявляти міжособистісні труднощів батьків з здобувачами освіти;

 • Здійснювати індивідуальне консультування батьків з приводу подолання труднощів, що виникають в процесі виховання здобувачів освіти;

 • Здійснювати психологічну підтримку батьків першокласників.

Серпень

з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Діагностика

1.1.

Ставлення дитини до однолітків

ІІІ – IV тиждень

Батьки здобувачів освіти 1-х класів

1.2.

Діагностика типологічних рис особистості. Метод спостереження (анкета для батьків)

ІІІ – IV тиждень

Батьки здобувачів освіти 1-х класів

2.

Профілактика

2.1

Заняття «Ми йдемо у перший клас»

ІІІ – IV тиждень

Батьки, класні керівники 1-х класів

3.

Корекція

3.1.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота індивідуальна (за запитом)

4.

Навчальна діяльність

4.1.

5.

Консультування

5.1.

Консультації з здобувачами освіти, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

5.2.

Консультації з вчителями і батьками з питань освітнього процесу здобувачів освіти з девіантною поведінкою

Протягом місяця

Вчителі та батьки

5.3.

Консультації з здобувачами освіти і вчителями стосовно проходження адаптації 1-х класів та новоприбулих дітей

Протягом місяця

Вчителі

5.4.

Консультації з здобувачами освіти за результатами діагностичних досліджень

Протягом місяця

Здобувачі освіти

6.

Просвіта

6.1.

Тренінгове заняття

«Світло з середини»

ІV тиждень

Педагогічний колектив

7.

Організаційно-методична робота

7.1.

Ознайомлення зі змінами в робочій документації практичного психолога.

І тиждень

7.2.

Складання, узгодження та затвердження річного плану роботи.

ІІ тиждень

7.3.

Оформлення інформаційних матеріалів (стенд, папки), та матеріали для виступів на педагогічній раді, батьківських зборів.

ІІІ тиждень

ВЕРЕСЕНЬ

з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Діагностика

1.1.

Методика «Бесіда про школу» (за Т. Нєжновою).

ІІ – ІІІ тиждень

1 класи

1.3.

Орієнтовний тест Керна-Йїрасека на визначення функціональної готовності дітей до шкільного навчання

ІІІ – IV тиждень

1 класи

1.5.

Соціометрія Дж. Морено

ІІІ – IV тиждень

9, 11 класи

2.

Профілактика

2.1.

Заняття «Мені подобається у школі» профілактика дезадаптації до навчання здобувачів освіти 1-х класів

ІІІ - ІV тиждень

1 класи

3.

Корекція

3.1.

Тренінгове заняття «В житті є цінним кожне слово.

В житті цінуймо кожну мить!»

ІV тиждень

8 – 9 класи

3.2.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота індивідуальна (за запитом)

4.

Навчальна діяльність

4.1.

5.

Консультування

5.1.

Консультації з здобувачами освіти, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

5.2.

Консультації з вчителями і батьками з питань освітнього процесу здобувачів освіти з девіантною поведінкою (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі та батьки

5.3.

Консультації з здобувачами освіти і вчителями стосовно проходження адаптації 1-х класів та новоприбулих дітей (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі

5.4.

Консультації з здобувачами освіти за результатами діагностичних досліджень (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

6.

Просвіта

6.1.

Заняття

«Психологічна стійкість під час пандемії»

ІV тиждень

Батьки 4 – 5 класів

7.

Організаційно-методична робота

7.1.

Ознайомлення зі змінами в робочій документації практичного психолога.

І тиждень

7.3.

Підготовка діагностичного матеріалу

І – ІІ тиждень

7.4.

Обробка проведених діагностик

ЖОВТЕНЬ

з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Діагностика

1.1.

Соціометрія Дж. Морено

ІV тиждень

1 – 4 класи

1.2.

Тест шкільної тривожності

( автор Філліпс)

ІІ – ІІІ тиждень

5 класи

1.3.

Оцінка дорослими невербальної поведінки дитини (за Т.О. Піроженко)

І тиждень

Вчителі 1 класів

1.4.

Анкета для визначення шкільної мотивації (за Н. Г. Лускановою)

ІІІ тиждень

5 класи

1.5.

Проективна методика "Дерево" (Джон і Дайан Лампен)

ІV тиждень

5 класи

2.

Профілактика

2.1.

Профілактична програма «НЕ БУДЬ ЖЕРТВОЮ!»

І – ІІ тиждень

8 класи

3.

Корекція

3.1.

Тренінг «Я в гармонії»

І – ІІ тиждень

Вчителі

3.2.

Програма тренінгових занять «СТОП- Булінг»

ІІІ - ІV тиждень

6 класи

3.3.

Корекційно-розвивальна програма

адаптаційних зустрічей для п`ятикласників

ІІІ - ІV тиждень

5 класи

3.4.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота індивідуальна (за запитом)

4.

Навчальна діяльність

4.1.

5.

Консультування

5.1.

Консультації з здобувачами освіти, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

5.2.

Консультації з обдарованими дітьми (учні, які беруть участь в олімпіадах) (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

5.3.

Консультації з здобувачами освіти і вчителями за результатами діагностичних досліджень (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі

6.

Просвіта

6.1.

Інтерактивне заняття «Протидія булінгу»

ІІ тиждень

Батьки 7- 8 класів

6.2

Соціальний відеоролик із протидії торгівлі людьми

ІІІ тиждень

8 – 9 класи

7.

Організаційно-методична робота

7.1.

Підготовка діагностичних матеріалів

І тиждень

7.2.

Підготовка до проведення та участь у психолого-педагогічному консиліумі з питання «Адаптація учнів до умов освітнього закладу»

ІІ – ІІІ тиждень

7.3.

Обробка діагностичного матеріалу

ЛИСТОПАД

з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Діагностика

1.1.

Соціометрія Дж. Морено

І тиждень

5 – 8 класи

2.

Профілактика

2.1.

Заняття «Країна толерантність»

ІІ – ІІІ тиждень

3 класи

3.

Корекція

3.1.

Корекційно-розвивальна програма «Ми – п’ятикласники»

ІІ – VI тиждень

5 класи

3.2.

Бесіда-тренінг «Ми обираємо - Толерантність»

ІІ – VI тиждень

9, 11 класи

4.

Навчальна діяльність

4.1.

5.

Консультування

5.1.

Консультації з здобувачами освіти, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

5.2.

Консультації вчителів з питань удосконалення міжособистісних стосунків учнів, покращення психологічного клімату класного колективу (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі

5.3.

Консультації з здобувачами освіти і вчителями за результатами діагностичних досліджень (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі, діти

6.

Просвіта

6.1.

Семінар «Толерантність понад усе»

ІІІ тиждень

8 класи

6.2.

Перегляд мультфільмів

7.

Організаційно-методична робота

7.1.

Складання аналітичних довідок за результатами проведених діагностик

Протягом місяця

7.2.

Складання плану роботи на місяць

І тиждень

7.3.

Підготовка діагностичного матеріалу

ГРУДЕНЬ

з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Діагностика

1.1.

Повторна діагностика учнів з низьким рівнем адаптації: Методика «Бесіда про школу» (за Т. Нєжновою); Орієнтовний тест Керна-Йїрасека на визначення функціональної готовності дітей до шкільного навчання

Соціометрія Дж. Морено

Тест шкільної тривожності

( автор Філліпс)

Оцінка дорослими невербальної поведінки дитини (за Т.О. Піроженко)

Анкета для визначення шкільної мотивації (за Н. Г. Лускановою)

Проективна методика "Дерево" (Джон і Дайан Лампен)

ІІ – ІІІ тиждень

Здобувачі освіти з низькими показниками попередньої діагностики адаптації

1, 4, 5 класи

1.2.

Опитувальник особистісної схильності до творчості за Г. Девісом (у редакції Б.Пашнєва)

ІІІ тиждень

7 – 9, 11 класи

1.3.

Методика вичення рівня невербальної креативності (за П.Торенсом)

Протягом місяця

1 – 6 класи

2.

Профілактика

2.1.

Профілактика ризикованої поведінки та розповсюдження ВІЛ/СНІДу

ІІ – VI тиждень

9 клас

2.3.

Перегляд соціальної реклами «Світ без насильсттва» та мультику «Дітям про насильство»

І - ІІ тиждень

1 – 4 класи

3.

Корекція

3.1.

Тренінг «Насильство, жорстока поведінка:

форми виявлення, профілактика, допомога»

ІІІ – VI тиждень

9, 11 класи

3.2.

Тренінг «Здоров’я молоді в Україні. ВІЛ, СНІД, ІПСШ:шляхи передачі й методи захисту»

ІІ тиждень

8 класи

4.1.

5.

Консультування

5.1.

Консультації з здобувачами освіти, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

5.2.

Консультації з вчителями і батьками з питань освітнього процесу здобувачів освіти з девіантною поведінкою (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі та батьки

5.3.

Консультування педагогів з питань удосконалення міжособистісних стосунків учнів, покращення психологічного клімату класного колективу (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі

6.

Просвіта

6.1.

Круглий стіл

«Молодь за здоровий спосіб життя»

І тиждень

9 клас

7.

Організаційно-методична робота

7.1.

Підготовка статистичного звіту. Ознайомлення з ними керівництва закладу та методиста.

І – ІІ тиждень

7.2.

Складання плану роботи на місяць

І тиждень

7.3.

Підготовка діагностичного матеріалу

СІЧЕНЬ

з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Діагностика

1.1.

Диференційно-діагностичний опитувальник Є.Клімова

І тиждень

9, 11 класи

1.2.

Дослідження наявності стрессу у педагогічних працівників за методикою Шеффера.

ІІ тиждень

Педагогічні працівники

2.

Профілактика

2.1.

Семінар « Формування навичок здорового способу життя»

ІІІ тиждень

4 – класи

3.

Корекція

3.1.

Заняття

«Вибір професії – вибір майбутнього»

ІІІ – VI тиждень

9, 11 класи

3.2.

Заняття з елементами тренінгу «Розвиток креативності»

І – ІІІ тиждень

5 класи

4.

Навчальна діяльність

4.1.

5.

Консультування

5.1.

Консультації з здобувачами освіти, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

5.2.

Консультації з вчителями і батьками з питань освітнього процесу здобувачів освіти з девіантною поведінкою (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі та батьки

5.3.

Консультації з здобувачами освіти і вчителями стосовно адаптації здобувачів освіти (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі

5.4

Консультації з здобувачами освіти за результатами діагностичних досліджень (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

6.

Просвіта

6.1.

Круглий стіл «Робота з НЕЗНАЙКАМИ»

ІІІ тиждень

Вчителі

7.

Організаційно-методична робота

7.1.

Складання плану роботи на місяць

І тиждень

7.2.

Складання аналітичних довідок за результатами проведеної діагностики

Протягом місяця

7.3.

Підготовка діагностичного матеріалу

І тиждень

ЛЮТИЙ

з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Діагностика

1.1.

Анкета «Ставлення до школи»

І тиждень

4 класи

1.2

Методика вимірювання мотивації успіху Т.Еслера

І тиждень

4 класи

1.3

Метод спостереження

ІІ тиждень

Батьки здобувачів освіти 4 – х класів

1.4

Методика «12 тварин» Б.К. Пашнєва

ІІІ тиждень

4 класи

1.5

Методика «Направленість на оцінку або на отримання знань» Е. Ільїн, Н. Курдюков

ІІ – ІІІ тиждень

4 класи

2.

Профілактика

Програма занять «Профілактика тривожності дітей під час переходу з початкової в середню школу»

ІІ – ІІІ тиждень

4 класи

3.

Корекція

3.1

«В гармонії з собою»

ІІІ тиждень

7 класи

4.

Навчальна діяльність

4.1.

5.

Консультування

5.1.

Консультації з здобувачами освіти, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

5.2.

Консультації з вчителями і батьками з питань освітнього процесу здобувачів освіти з девіантною поведінкою (за заритом)

Протягом місяця

Вчителі та батьки

5.3.

Консультації з здобувачами освіти і вчителями за результатами діагностичних досліджень (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі

5.4

Консультації з здобувачами з питань професійного самовизначення (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

6.

Просвіта

6.1.

Тренінг «Творче самопочуття випускника»

І тиждень

9, 11 класи

7.

Організаційно-методична робота

7.1.

Складання плану роботи на місяць

І тиждень

7.2.

Вивчення новинок психологічної літератури

ІІ тиждень

7.3.

Підготовка діагностичного матеріалу

ІІ – ІІІ тиждень

БЕРЕЗЕНЬ

з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Діагностика

1.1.

Тест «Емоційний стан»

І тиждень

Педагоги

2.

Профілактика

2.1.

Заняття «Профілактика стресів перед іспитами»

ІІ – ІІІ тиждень

9, 11 класи

3.

Корекція

3.1.

Індивідуальні корекційні заняття (за запитом)

4.

Навчальна діяльність

4.1.

5.

Консультування

5.1.

Консультації з здобувачами освіти, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

5.2.

Консультації з питань професійного самовизначення (за запитом)

Протягом місяця

9, 11 класи

5.3.

Консультації з здобувачами освіти і вчителями за результатами діагностичних досліджень (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі

5.4

Консультації з питань психо-емоційного стану дітей (за запитом)

Протягом місяця

Батьки

6.

Просвіта

6.1.

Круглий стіл «Готовність випускників до подальшого навчання»

ІІІ тиждень

Вчителі

7.

Організаційно-методична робота

7.1.

Складання плану роботи на місяць

7.2.

Обробка діагностичного матеріалу

7.3.

Підготовка діагностичного матеріалу

КВІТЕНЬ

з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Діагностика

1.1.

Індивідуальна діагностика (за запитом)

І – ІІ тиждень

Вчителі та здобувачі освіти 1 – 9, 11 класів

2.

Профілактика

2.1.

Заняття

«Емоційна стабільність»

І тиждень

3 класи

3.

Корекція

3.2.

Тренінгове заняття «Ми дорослі»

Протягом місяця

Для вчителів 4 – 5 класів

4.

Навчальна діяльність

4.1.

5.

Консультування

5.1.

Консультації з здобувачами освіти, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

5.2.

Консультації з вчителями і батьками з питань освітнього процесу здобувачів освіти з девіантною поведінкою (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі та батьки

5.3.

Консультації з здобувачами освіти і вчителями за результатами діагностичних досліджень (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі

5.4

Консультації з здобувачами освіти за результатами діагностичних досліджень (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

6.

Просвіта

6.1.

Дискусія

«Моє майбутнє»

І тиждень

9 клас

7.

Організаційно-методична робота

7.1.

Обробка діагностичного матеріалу, записи в індивідуальні картки, складання плану роботи на місяць.

ТРАВЕНЬ

з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

Діагностика

1.1.

Методика дослідження індивідуально- типологічних

розбіжностей

«Конструктивний

малюнок людини з геометричних

фігур»

ІІ тиждень

7 – 8 класи

2.

Профілактика

2.1.

Заняття

«Здоровий спосіб життя – це мета молоді»

ІІ тиждень

9 клас

3.

Корекція

3.1.

3.2.

Тренінг спілкування

(О. Лещинської)

ІІІ тиждень

8 класи

4.

Навчальна діяльність

4.1.

5.

Консультування

5.1.

Консультації з здобувачами освіти, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

5.2.

Консультації з вчителями і батьками з питань освітнього процесу здобувачів освіти (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі та батьки

5.3.

Консультації з здобувачами освіти і вчителями за результатами діагностичних досліджень (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі, здобувачі освіти

6.

Просвіта

6.1.

Заняття «Скоро в школу»

ІІІ тиждень

Батьки майбутніх першокласників

7.

Організаційно-методична робота

7.1.

Обробка діагностичного матеріалу, записи в індивідуальні картки, складання плану роботи на місяць.

7.2.

Складання аналітичного і статистичного звітів про роботу за рік

7.3.

Вивчення нового психологічного матеріалу

ЧЕРВЕНЬ

з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

Діагностика

Індивідуальні діагностики (за запитом)

2.

Профілактика

2.1.

Заняття «Чаша моєї енергії»

ІІ тиждень

Вчителі

3.

Корекція

3.1.

Індивідуальна робота (за запитом)

Протягом місяця

4.

Навчальна діяльність

5.

Консультування

5.1.

Консультації з здобувачами освіти, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги (за запитом)

Протягом місяця

Здобувачі освіти

5.2.

Консультації з вчителями і батьками з питань освітнього процесу здобувачів освіти (за запитом)

Протягом місяця

Вчителі та батьки

5.3.

Консультації з здобувачами освіти і вчителями за результатами діагностичних досліджень (за запитом)

Протягом місяця

6.

Просвіта

7.

Організаційно-методична робота

7.1.

Обробка діагностичного матеріалу, записи в індивідуальні картки, складання плану роботи на місяць.

7.2.

Вивчення нового психологічного матеріалу

Практичний психолог: Кузьменко Я.О.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.