Річний план роботи практичного психолога

Опис документу:
Річний план практичного психолога Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ст. складений на основі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» 1999р., «Положення про психологічну службу в системі освіти України» наказ від 03.05.1999р. №127, «Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів» лист МОУ №1/9-272 від 02,08. 2001р., лист МОН України від 27.08.2000р.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

«ПОГОДЖЕНО»: «ЗАТВЕРДЖЕНО»:

Директор Методист РВО

__________________________ _____________________

__________________________ «____»___________20__р. «____»_____________20__р.

Річний план роботи

практичного психолога

Новопетрівської ЗОШ І-ІІІст.

Райковської Вікторії Миколаївни

Вступ

Річний план практичного психолога Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ст. складений на основі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» 1999р., «Положення про психологічну службу в системі освіти України» наказ від 03.05.1999р. №127, «Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів» лист МОУ №1/9-272 від 02,08. 2001р., лист МОН України від 27.08.2000р. №1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України», збірників наказів №18 та №20, Конвенція ООН «Про права дитини», Загальної Декларації прав людини та інших нормативних документів, які охоплюють питання планування роботи психологічної служби.

Аналітична частина

Робота практичного психолога була організована відповідно плану роботи психологічної служби на ____________н.р.

І.Аналіз діяльності за минулий н.р.

1.1 Аналіз результатів роботи.

Психологічна служба школи працювала згідно навчально-виховної проблеми школи по впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Проводилась діагностична та корекційно-розвивальна робота з учнями, які цього потребують, а також робота по запиту вчителів та батьків. Успішно застосовувалась психологом методика консультування учнів, вчителів та батьків. Вважаю, що корисною формою роботи психолога є психологічне спілкування з класом.

1.2Аналіз змісту діяльності:

Найбільш вдалою в психологічній службі школи була індивідуальна робота з учнями та з класними колективами. Достатньою була робота психолога з адміністрацією, педколективом.

2.Задачі шкільного психолога.

- психологічний аналіз соціальної ситуації розвитку в школі, виявлення основних проблем і визначення причин їхнього виникнення, шляхів і засобів їхнього вирішення4

- здійснювати психологічний супровід розвитку учнів: діагностичну та корекційно-відновлювальну роботу психолога по адаптації учнів 1-х, 5-х класів;

- профілактика і подолання відхилень у соціальному і психологічному здоров’ї , а також розвитку учнів;

- сприяння особистісному й інтелектуальному розвитку учнів, на кожнім віковому етапі розвитку дитини;

- робота з обдарованими учнями;

- визначення шляхів і форм надання допомоги дітям, що мають труднощі у навчанні, спілкуванні;

- вибір засобів і форм психологічного супроводу школярів відповідно до властивих особливостей навчанні, спілкуванні;

- формування здібностей до саморозвитку і рефлексії.

Шкільний психолог бере участь в виховній роботі школи: допомога в налагодженні шкільної дисципліни, групова психокорекційна робота з формування навичок саморегуляції, психологічна просвіта з питань індивідуального підходу до дитини, запобігання конфліктам в учнівських колективах. Проводити роботу з оптимізації навчально-виховного процесу: психологічний аналіз уроків допомога педагогам в підготовці розвиваючих завдань для розвитку пам’яті, уваги, мислення, уяви, творчих здібностей учнів; психологічна просвіта: навчальна мотивація і методи підвищення пізнавальної активності учнів.

Проблема тема навчального закладу:

«Особистісно-зорієнтоване навчання і виховання учнів.»

Проблема психологічної служби школи

Перспективна ціль діяльності психологічної служби:

комплексний педагогічний супровід учасників освітнього процесу з метою їх індивідуальних, статевих та інших особливостей.

Початкова ціль:

розробка пакету педагогічних та психологічних методик для визначення рівня сформованості духовно-моральних якостей особистості.

Кінцева ціль:

формування цілісного світогляду, здібностей до саморозвитку, моральної свідомості.

Враховуючи проблеми, актуальні для колективу учнів школи, психологічна служба в працюватиме за такими пріоритетними напрямками:

 • Розвиток особистої зрілості й соціальної компетентності старшокласників;

 • Оптимізація навчально-виховного процесу;

 • Допомога дітям у розвитку функцій, необхідних для навчання у школі.

Цілі і задачі роботи психологічної служби школи на наступний н.р.

Основною метою діяльності психологічної служби є:

 • Соціально-психологічне забезпечення процесу реформування освіти на всіх її рівнях;

 • Здійснення психологічної експертизи, соціально-психологічної корекції, соціальної реабілітації учнівської молоді;

 • Психологічна просвіта всіх учасників навчально-виховного процесу.

Згідно з основною метою психологічної служби освіти та особливостями школи метою психологічної служби Новопетрівської ЗОШ І-ІІІст. Є здійснення психологічного супроводу процесу навчання і виховання учнів та методичної роботи школи. Для її здійснення психологічна служба школи ставить перед собою такі цілі і задачі:

І. Робота із дітьми дошкільного віку.

Мета: Вивчення готовності дітей до школи.

Задачі:

 1. Визначити психологічну та фізіологічну готовність дітей до шкільного навчання.

 2. Психодіагностичне обстеження готовності до школи дітей 6-річного віку.

 3. Розробка рекомендацій вихователям та батькам щодо супроводу дітей.

 4. Складання індивідуальних та групових розвивальних та корекційних програм.

 5. Складання психолого-педагогічних характеристик для школи.

 6. Корекція само оцінювання.

 7. Корекція рис характеру – пасивності, боязливості, замкнутості.

ІІ. У школі І ступеню (1-4 кл.)

Мета: Створення умов для розвитку пізнавальної мотивації, пізнавальної активності, пізнавальної активності, пізнавальних процесів.

Задачі:

1.психологічний супровід процесу пристосування першокласників до шкільного життя:

а)визначити готовність першокласників до навчання в школі;

б)визначити динаміку процесу адаптації першокласників до школи;

в)провести індивідуальну діагностику для визначення причин труднощів адаптації;

г)провести адаптаційні заняття для учнів перших класів.

2.Обстежити учнів з метою визначення індивідуальних вимог до дитини:

а)визначити інтелектуальний розвиток першокласників;

б)визначити рівень слухового сприймання та вміння самостійно працювати за зразком у учнів 1-х класів;

в)визначити особливості уваги та працездатності учнів 2-го класу в умовах школи;

г)визначити рівень пам’яті учнів 2-го класу.

3.Здійснювати профілактику дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої школи з метою виявлення можливої групи ризику дезадаптованих учнів:

а)визначити рівень пізнавальної активності учнів 4-го класу;

б)визначити рівень інтелектуальної активності учнів 4-го класу.

4.Вести консультативну роботу.

ІІІ. У школі другого ступеню (5-9 кл.)

Ціль: Формування класного колективу, створення умов для самопізнання та саморозвитку дитини.

Задачі:

 1. Здійснювати психологічний супровід процесу адаптації п’ятикласників до навчання в старшій школі:

 2. Здійснювати діагностику особистісних рис та якостей з метою стимулювання розвитку та самовиховання.

 3. Вести пошук інтелектуально та творчо обдарованих учнів.

 4. Здійснювати психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, формувати здоров’язберігаючу та соціальну компетентності.

 5. Продовжити дослідження основних причин низьких досягнень учнів.

 6. Здійснювати психологічний супровід профільного навчання:

а ) визначити мотиваційну готовність учнів 5-6-х класів до профільного навчання;

б)визначити психофізіологічну готовність учнів 7 класу до профільного навчання;

в) визначити інтелектуальну готовність учнів 8 класу до профільного навчання;

г )визначити характерологічну готовність учнів 9 класу до профільного навчання;

д)провести групові консультації з класними колективами 5-9-х класів з наданням рекомендацій щодо профілю навчання;

е )надавати індивідуальні профконсультації за потребою учнів.

 1. Вести консультативну роботу.

ІV. У школі третього ступеню (10-11 кл.)

Ціль: Розвиток соціальної компетентності: (підвищення адаптаційних здібностей, свідоме професійне самовизначення учнів та ін..).

Задачі:

 1. Здійснювати психологічний супровід процесу адаптації десятикласників до навчання у школі ІІІ ступеню:

а)дослідити міжособистісні відносини у 10-му класі;

б)визначити рівень самооцінки та вимог до себе;

в)вивчити мотиви учбової діяльності учнів 10-го класу;

г)відвідувати та робити психологічний аналіз уроків у 10-му класі.

2. Виховувати свідоме ставлення учнів 10-11 класів до свого здоров’я та здоров’я інших людей як найвищої соціальної цінності, формувати засади здорового способу життя, розвивати здоров’язберігаючі компетентності учнів.

3. Здійснювати психологічний супровід процесу професійного визначення старшокласників:

а)визначити рефлексивну готовність учнів 10 класу до профільного навчання;

б)визначити рівень особистісної зрілості учнів 11 класу;

в)впровадити програму професійного вибору школярів;

г )надати індивідуальні профконсультації учням 10-11 класів.

4. Ознайомити учнів 11-го класу з методами релаксації з метою підвищення адаптаційних здібностей учнів до умов психологічного стресу.

5. Вести консультаційну роботу з метою надання допомоги у вирішенні проблем минулого, теперішнього, майбутнього.

6. Вести просвітницьку роботу з метою профілактики залучення юнаків до негативних соціальних явищ.

V. У роботі з обдарованими дітьми:

Ціль: Створення умов подальшого розвитку здібностей обдарованих учнів.

Задачі:

1. Виявити обдарованих учнів:

а)визначити рівень інтелекту;

б)визначити мотиви учбової діяльності;

в)визначити рівень креативності;

г)визначити рівень пізнавальної активності.

2. Надавати індивідуальні психологічні консультації.

VІ. У роботі з учнями низького рівня досягнень.

Ціль: Встановлення причин низьких навчальних результатів учнів.

Задачі:

 1. Робота із молодшими школярами:

а)визначити рівень індивідуальних здібностей;

б)визначити рівень пам’яті ;

в)визначення особливостей уваги та працездатності в умовах школи;

г)визначити стосунки у сім’ї;

д)визначити мотиви учбової діяльності.

2. Робота з учнями ІІ та ІІІ ступеня навчання.

а) визначити рівень індивідуальних здібностей, пізнавальних процесів;

б) визначити мотиви учбової діяльності;

в)визначити рівень самооцінки та вимагань особистості.

3. Вести консультативну роботу.

VІІ.У роботі з підлітками девіантної поведінки.

Ціль: Встановлення причин соціального розладу, надання допомоги щодо їх усунення.

Задачі:

 1. Здійснювати моніторинг контингенту дітей девіантної поведінки, асоціальних сімей та групи ризику.

 2. Проводити психологічну діагностику особистості дітей з девіантною поведінкою.

 3. Проводити індивідуальні консультації з метою надання допомоги у подоланні психотравмуючих ситуацій та полегшенню процесу соціалізації учнів.

 4. Здійснювати профілактику правопорушень серед неповнолітніх:

а)з’ясовувати мотиви правопорушень;

б)проводити індивідуальні бесіди;

в)здійснити моніторинг адаптації учнів до школи.

5. Здійснювати профілактику суіцидної поведінки, забезпечувати інформацією стенди «Ми проти насильства!».

6. Підтримувати зв’язки із соціальними організаціями.

VІІІ. У роботі з педагогічним колективом.

Ціль: Допомогти членам педагогічного колективу оволодіти компетентнісним підходом , допомогти педагогам в організації навчально-виховної роботи, психологічна підтримка вчителів.

Задачі:

 1. Вести просвітницьку роботу з метою підвищення рівня знань вчителів в галузі психології.

 2. Вести консультативну роботу з метою психологічної підтримки вчителів.

 3. Надати рекомендації щодо роботи із класними колективами та окремими учнями за даними психологічної діагностики.

 4. Надати рекомендації вчителям щодо удосконалення обдарованих дітей.

 5. Допомагати у формуванні ключових компетентностей вчителів.

ІХ. У роботі з батьками.

Ціль: Надання допомоги при виникненні проблем у розвитку, навчанні, вихованні та соціальної дезадаптації учнів.

Задачі:

 1. Провести психолого-педагогічні консиліуми для батьків з проблемних питань.

 2. Вести консультативну роботу.

 3. Виступати на батьківських зборах.

Х. Підвищення власної кваліфікації, методична робота.

Ціль: Удосконалення професійних навичок як спеціаліста у галузі психології.

Задачі:

 1. Тема самоосвіти: «Подолання конфліктності».

 2. Оволодіти новими діагностичними методиками та методами психологічної корекції.

 3. Приймати участь у роботі районних, міських і обласних семінарах, конференціях, тренінгах, практикумах практичних психологів.

 4. Вести документацію практичного психолога закладу освіту.

Психодіагностична робота

п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Вивчення готовності дітей 6-річного віку до навчання у школі.

Вересень

1 клас

2.

Вивчення процесу адаптації першокласників до шкільного навчання; вивчення чинників, які впливають на процес адаптації.

Жовтень

1 клас

3.

Вивчення загальних зон труднощів у адаптації п’ятикласників;

 • вивчення дітей, що знаходяться в стані дезадаптації;

 • вивчення психологічного клімату в учнівських колективах, дітей з проблемами у спілкуванні і поведінці.

Листопад

5 клас

4.

Вивчення професійних інтересів, схильностей учнів, розширення уявлень про світ професій та їхні особливості.

Грудень

8-11 класи

5.

Вивчення типу «важковиховуваності» та психологічних особливостей школярів.

Січень

11 учнів

6.

Комплексне обстеження дітей сиріт їх особливості розвитку.

Лютий

2 учнів

7.

Вивчення особливості протікання психічних процесів у новоприбулих учнів.

Протягом року

1-11 класи

8.

Вивчення психологічної готовності 4-го класу до переходу в школу ІІ ступеня.

Квітень

4 класи

9.

Вивчення соціально-психологічні причини негативних явищ,які мають місце в школі.

Протягом року

1-11 класи

10.

Вивчення мотивів навчання.

Протягом року

1-11 класи

11.

Вивчення особистісних якостей.

Протягом року

1-11 класи

12.

Вивчення психофізіологічних особливостей учнів.

Протягом року

1-11 класи

13.

Вивчення особистості учня у навчальному процесі.

Протягом року

1-11 класи

14.

Вивчення особливостей взаємовідносин у класному колективі.

Протягом року

1-11 класи

15.

Вивчення особливостей взаємовідносин «учитель-учень».

Протягом року

1-11 класи

Консультаційна робота

п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Профілактика дезадаптації першокласників:

 • групове консультування батьків про вікові особливості першокласників та шляхи їх психологічної підтримки;

 • бесіда з учителем про індивідуальні особливості першокласників та їх проблеми;

 • індивідуальні консультації батьків.

Жовтень

За графіком

За графіком

Батьки першокласників

2.

Консультування вчителя випускного класу початкової школи щодо важливості формування в учнів якостей, необхідних при зміні умов навчання: самостійності, відповідальності, організованості.

Лютий

Вчитель 4-го класу

3.

Групове консультування батьків п’ятикласників про індивідуальні особливості учнів та їх проблеми.

Березень

Батьки п’ятикласників

4.

Групові консультації учнів 8-10 класів та їх батьків за результатами дослідження професійних інтересів і нахилів учнів.

Квітень

Батьки учнів 8-10 класів

5.

Консультування адміністрації школи з питань покращення психологічного мікроклімату в колективі,усунення деструктивних ознак, вдосконалення управлінської системи на підлеглого, прямий і зворотній зв’язок, мотивація взаємодії.

Протягом року

6.

Індивідуальні та групові консультації з учнями «групи ризику».

Протягом року

5-10 класи

7.

Інформувати учнів про особливості міжособистісних стосунків. Розкрити поняття «товариськість» і «дружба».

Протягом року

5-6 класи

8.

Допомога у кризових ситуаціях з проблемами: взаємини хлопчики-дівчатка.

Протягом року

7-8 класи

9.

Консультування батьків на їх запит з існуючих питань.

Протягом року

1-11класи

10.

Консультування батьків, які виховують дітей у неповних сім’ях.

11.

Консультування батьків, чиї діти схильні до правопорушень.

Протягом року

12.

Консультування батьків гіперактивних дітей.

Протягом року

13.

Консультування батьків агресивних дітей.

Протягом року

14.

Консультування батьків невстигаючих школярів.

Протягом року

15.

Консультування батьків діти, яких мають акцентуацію характеру.

Протягом року

16.

Консультування батьків учнів зі слабкою та інертною нервовою системою.

Протягом року

17.

Консультування батьків діти, яких схильні до депресії.

Протягом року

18.

Консультування батьків недисциплінованих дітей.

Протягом року

19.

Консультування батьків ледачих дітей.

Протягом року

20.

Консультування батьків емоційно нестійких дітей.

Протягом року

Організаційно-методична робота

п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Складання плану роботи на рік.

І половина вересня

Кабінет психолога

2.

Робота в бібліотеці.

За потребою

Бібліотека

3.

Заповнення індивідуальних діагностичних карток.

За потребою

Кабінет психолога

4.

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах, консиліумах.

За потребою

Кабінет психолога

5.

Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо, з учнями, батьками.

Згідно плану роботи

Кабінет психолога

6.

Складання звіту про виконану роботу.

На кінець І та ІІ семестру

Кабінет психолога

7.

Методична допомога вчителям у виборі психологічної літератури

За запитом

8.

Відвідування уроків, спостереження за мікрокліматом у класних колективах.

Систематично

8-10 класи

9.

Відвідування методичних семінарів у районному відділі освіти.

За запитом

РМК

10.

Підготовка до тренінгу: «Стратегія удосконалювання самосвідомості вчителів, підвищення престижу школи».

Вересень

Педагоги

11.

Підготовка до тренінгу у молодших класах.

Жовтень

1-4 класи

12.

Підготовка до тренінгу: «Подолання конфліктності у підлітків».

Листопад

Учні 8-го та 10-го класу

13.

Взяти участь у проведенні міждународного дня боротьби зі СНІДом:

«ВІЛ-позитивна дитина» заняття з елементами тренінгу.

14.

Підготовка до заняття з елементами тренінгу: «Розвиток міжособистісної чутливості та взаєморозуміння».

Січень

6 клас

15.

Підготовка до семінару: «Репродуктивне здоров’я молоді».

Лютий

10-11 класи

16.

Підготовка до заняття з елементами тренінгу: «Ми проти насильства».

Лютий

7 клас

17.

Підготовка до заняття з елементами тренінгу: «Толерантне спілкування»

Березень

Педагоги

18.

Підготовка до заняття з елементами тренінгу на співробітництво.

Березень

8 клас

19.

Взяти участь у проведені місячника: «За здоровий спосіб життя».

Квітень

8-9 класи

20.

Підготовка до заняття з елементами тренінгу: «Стратегія особистісного і професійного вдосконалення».

Квітень

Педагоги

21.

Підготовка до заняття з елементами тренінгу: «Я серед людей»

Травень

5 клас

22.

Підготовка до заняття з елементами тренінгу: «Усвідомлене і відповідальне батьківство».

Травень

Батьки

23.

Підготовка до заняття з елементами тренінгу: «Для мне бути здоровим означає…»

Травень

Педагоги

24.

Підготовка до заняття з елементами тренінгу: «Обдарована дитина».

Червень

20 учнів

25.

Підготовка до заняття з елементами тренінгу: «Моя дитина йде до школи».

Серпень

Батьки майбутніх першокласників.

Психологічна просвіта

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Провести психолого-педагогічні семінари на теми:

 • «Що перетворює людей на команду»;

 • «Педагогічні конфлікти»;

 • «Психологічний клімат педагогічного колективу»;

 • «Педагогічні вміння»;

 • «Методи особистісного і професійного самовдосконалення»;

 • «Особливості спільної діяльності учнів на різних уроках»;

 • «Психологічний аналіз уроку»;

 • «Характеристика педагогічних якостей сучасного вчителя»;

 • «Педагогічне спілкування»;

 • «Емоційне вигорання»;

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Педагоги

2.

Психолого-педагогічний консиліум: «Психологічна адаптація першокласників до шкільного навчання.»

Жовтень

Вчитель 1-го класу, завуч, директор

3.

Психолого-педагогічний консиліум: «Психологічна адаптація п’ятикласників до шкільного навчання з переходом до середньої ланки.»

Листопад

Вчителі предметники,класний керівник, завуч, директор

4.

Брати участь у проведенні батьківських зборів, заняття з елементами тренінгу:

 • «Психологічні аспекти сімейного виховання»;

 • «Батьківське ставлення до дитини»;

 • «Батьківські збори запитань і відповідей у молодших класах»;

 • «Батьківські збори запитань і відповідей у середніх класах»;

 • «Батьківські збори запитань і відповідей у старших класах»;

 • «Формування в учнів адекватної позитивної самооцінки»;

 • «Як почути свою дитину?»;

 • «Спілкування впродовж дня»;

 • «Правила культури поведінки і взаємин у сім’ї»;

 • «Консультування для батьків першокласників»

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Батьки

5.

Надання допомоги батькам в організації самоосвіти.

Протягом року

1-11 класи

6.

Консультування батьків:

 • «Консультування для батьків агресивних дітей»;

 • «Консультування для батьків дітей, які відчувають страхи»;

 • «Консультування для батьків дітей, які схильні до брехні»;

 • «Консультування для батьків дітей, які мають емоційні труднощі»;

 • «Консультування для батьків щодо спілкування»

За вимогою

Батьки

7.

Надання методичної допомоги вчителям у підборі психологічної літератури з різних проблем виховання і розвитку дитини.

Протягом року

Педагоги

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Застосування адекватних розвивальних та корекційних програм: індивідуальна корекція пізнавальних процесів (пам’ять, увага, мислення).

Жовтень-листопад

6 клас

2.

Застосування адекватних розвивальних та корекційних програм: індивідуальна корекція пізнавальних процесів (пам’ять, увага, мислення).

Листопад-грудень

7 клас

3.

Групові корекційно-розвивальні заняття з дітьми із особливими потребами.

Кожного місяця

4.

Розвивальні групові заняття з обдарованими учнями (розвиток творчих здібностей).

Кожного місяця

5.

Групові розвивальні заняття: «Формування компетентної особистості старшокласників».

Квітень-травень

10 клас

6.

Групові корекційно-розвивальні заняття з ледачими дітьми.

Кожного місяця

7.

Групові корекційно-розвивальні заняття з гіперактивними дітьми.

Кожного місяця

8.

Групові корекційно-розвивальні заняття з дітьми з неповних сімей.

Кожного місяця

9.

Групові корекційно-розвивальні заняття з агресивними дітьми.

Кожного місяця

10.

Групові корекційно-розвивальні заняття з дітьми з невстигаючими школярами.

Кожного місяця

11.

Групові корекційно-розвивальні заняття з емоційно нестійкими дітьми.

Кожного місяця

12.

Групові корекційно-розвивальні заняття з дітьми схильних до правопорушень.

Кожного місяця

13.

Групові корекційно-розвивальні заняття з дітьми схильних до депресії.

Кожного місяця

14.

Групові корекційно-розвивальні заняття з дітьми, які мають акцентуацію характеру.

Кожного місяця

15.

Групові корекційно-розвивальні заняття зі слабкою та інертною нервовою системою.

Кожного місяця

Зв’язки з громадськістю

п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками про особливості сімейного виховання.

Протягом року

2.

Відвідування батьків за місцем роботи.

За потребою

3.

Організувати проведення зустрічі з лікарями Великомихайлівської ЦРБ.

Згідно плану школи

4.

Проведення зустрічей учнів з місцевим дільничим інспектором.

За потребою

Навчальна діяльність

п\п

Зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

1.

Робота в бібліотеці, самоосвіта.

Протягом року

2.

Консультації в навчально-методичних і наукових центрах.

Протягом року

3.

Участь у навчально-методичних семінарах для психологів.

Протягом року

21

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
2
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!