Річний план психолога(0,25 ставки)

Психологія

25.10.2021

134

20

0

Опис документу:

Річний план складається з:

1.Вступ

Відомості про склад психологічної служби

2Нормативні документи на яких ґрунтується діяльність практичного психолога.

3Аналітична частина

4.Цілепокладаюча частина

5 Змістова частина

6 Щомісячна циклограма

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Затверджую Погоджую

Директор_______________________ методист навчально-методичної

_______________________________ лабораторії практичної психології,

_______________________________ соціальної роботи та інклюзивного

навчання

______________________________.

РІЧНИЙ ПЛАН

роботи практичного психолога

Цимбал Наталі Василівни

Новофедорівської гімназії

Казанківської селищної ради

на 2021-2022 н.р.

Вступ

Відомості про склад психологічної служби Новофедорівській гімназіїї :

У 2007 р. закінчила Новобузький педагогічний коледж («Вчитель початкових класів та англійської мови).

2011 р.-Криворізький державний педагогічний університет(«Англійська мова та література»)

Зараз працюю вчителем початкових класів та практичний психолог -1 (0,25 ставки).

Нормативні документи на яких ґрунтується діяльність практичного психолога:

-Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

-Указ Президента України від 25 травня 2020 року

№ 195/2020 «Про національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі» Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

-Етичний кодекс практичного психолога від 18.12.1990 року

-Лист МОН від 30.11.2020 №6/1427-20 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»

-Наказ МОН № 691 від 19.10. 2001 року «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

-Лист МОН від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

-Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2021/2022 н. р.»

-Лист ІМЗО від 04.12.2020 № 22.1/10-2496 «Про методичні рекомендації щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти»

-Лист МОН від 11.02.2020 № 1/9-80 «Про затвердження наказу МОН від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»

-Лист МОН від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»

Нормативно-правова документація щодо запобігання та протидії насильству

-Лист МОН від 31.03.2020 № 063/3996 «Про план заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»;

-Лист МОН від 16.04.2020 № 063/4673 «Роз'яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646»;

-Лист МОН від 29.12.2018 № 1/9-790 щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу;

-Лист МОН від 10.09.2019 № 1/9-570 щодо проведення в закладах освіти Всеукраїнського тижня з протидії булінгу;

-Лист МОН від 20.03.2020 № 6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»;

-Лист МОН від 17.11.2020 №6/1379-20 «Щодо Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації і сексуального насильства та Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»»;

-Лист МОН від 10 березня 2021 р. № 1/9-128 «Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків»

І. Аналітична частина

Протягом 2020 – 2021н.р. я працювала за такими напрямками: діагностика, корекція, навчальна діяльність, консультування та просвіта. Організація роботи базувалася на поєднані таких компонентів: соціально – психологічного супроводу учнів; заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запитів і специфіки навчального закладу; річного плану роботи.

Діагностика проводилася по таких напрямках:

-адаптація першокласників до навчання в нових умовах;

-контроль за адаптацією учнів 5 класу до нових умов навчання;

-дослідження професійних нахилів та інтересів учнів 8-9 класів.

Також проводились корекційні заняття з учнями 1,5 класів з метою подолання дезадаптованості.

В рамках акції «16 днів проти насильства» проведено виховні заходи та інформаційні бесіди з учнями 6 – 8 класів «Як не стати жертвою насильства», бесіда «Конвенція ООН про права дитини» (1 – 4класи), бесіда «Ми майбутнє світле нашої країни» (5 – 9 класи), конкурс сімейних малюнків «Ми проти жорстокого поводження з дітьми» (1 – 4 класи), конкурс плакатів «Ми проти насильства» (5 – 9 класи),тренінг «СНІД.Небезпека і профілактика»

Було проведено тиждень психології та такі виховні заходи: «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Злочин і покарання», «Ми відповідаємо за свої злочини».

З педагогами проводилися тренінги «Профілактика конфліктності», «Розвиток комунікаційних навичок», «Профілактика емоційного вигорання».Також надавалися консультації, рекомендації, щодо адаптації учнів 1,5 кл.,профорієнтації.

З батьками проведено бесіди , консультації про готовність дитини до навчання в школі , вікові особливості першокласників, підлітків.Надано поради батькам обдарованих дітей.ІІ. Цілепокладаюча частина

Тема роботи навчального закладу: Розвиток життєвих компетентностей учнів.

Мета роботи закладу : «Створення умов для розвитку життєвих компетентностей кожного учня, формування адекватних способів поведінки, навичок освіти і самореалізації з урахуванням індивідуальних здібностей та природних нахилів».

Досягненню мети сприятиме вирішення таких завдань:

 1. розвиток творчої самостійності учнів з метою підвищення якості знань, умінь і навичок в процесі навчання.

 2. формування позитивної мотивації до навчання, пов’язане з бажанням дитини навчатися.

 3. методика впровадження інтерактивних форм навчання.

 4. робота з обдарованими дітьми.

 5. попередження правопорушень, формування правової свідомості.

Проблемне питання психолога на 2021-2022 н. р.: «Психологічний супровід освітнього процесу в умовах впровадження нових державних стандартів освіти». Основною метою є здійснення психологічного супроводу процесу навчання і виховання учнів та методичної роботи школи.У зв’язку з масовим розповсюдженням гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19, першочерговим завданням також є пошук дієвих засобів і методів профілактичної, корекційної, просвітницької та розвиткової роботи.Завдання

 • Здійснити психологічний супровід адаптації здобувачів освіти 1, 5 класів до освітнього процесу, обдарованих дітей, які беруть участь в олімпіадах, дітей з ООП;

 • Провести діагностичну, консультативно-просвітницьку роботу з питань профільного і професійного самовизначення здобувачів освіти (8-9 кл.);

 • Здійснювати психологічний супровід педагогів щодо формування навичок комунікації учнів НУШ.

 • Створити сторінку психолога з метою підвищення ефективності процесу навчання, рівня психолого-педагогічної компетентності батьків та підтримки сімейного виховання.

 • Забезпечити створення безпечного освітнього середовища та проведення заходів щодо попередження, запобігання та протидії булінгу (цькування).

 • -продовжувати накопичувати психодiагностичний та корекцiйний iнструментарiй, поновлювати його з урахуванням сучасних вимог.

ІІІ. Змістова частина

№ з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова група/аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Діагностика
1.1

Діагностика готовності учнів 1 класу до навчання в початковій школі.(Методична розробка Н.Гуткіної,І.Добровіної,В.Нємова,Р.Барташнікова:субтести «Казка», «Бесіда», «Так і ні не кажи», «Звукові схованки», «Четвертий зайвий», «Будиночок»)

Вересень-жовтень

Учні 1 класу

Пр. психолог
1.2

Діагностика адаптації учнів 5 класу до навчання в середній школі:анкета «Адаптація п'ятикласників», «Опитувальник суб'єктивного ставлення учня до самого себе та оточуючих»(Афанасьев О.), «Визначення типу темпераменту за методикою Г.Айзенка», «Тест шкільної тривожності Філліпса», тест «Ви й домашні завдання»

Жовтень-листопад

Учні 5 класу

Пр. психолог


1.3

Діагностика рівня шкільної тривожності (Б.М. Філіпс). За запитом

Жовтень-листопад

Учні школи

Пр. психолог
1.4

Соціометричне дослідження учнів школи(за методикою Дж.Морено)

Листопад -грудень

1-9 класи

Пр. психолог
1.5

Діагностика професійних схильностей та інтересів учнів

-методика визначення типу майбутньої професії (за методикою Є. Клімова)

Січень-лютий

Учні 9 класу

Пр. психолог
1.6

Діагностика рівня емоційного вигорання (В.В.Бойка)

Січень

Педагоги

Пр. психолог2.

Профілактика
2.1.

Систематичне доведення та роз‘яснення нових нормативно-правових документів з питань профілактики злочинних проявів серед дітей та підлітків - вчителям, батькам та учням

грудень

Учні школи,

вчителі, батьки учнів

Пр. психолог


2.2

Проведення профілактичних бесід з учнями щодо запобігання злочинності круглий стіл «Дивись, не забудь,-людиною будь»,

Виховна година «Лихослів'я у нашому житті»


січень

Учні школи,

кл. керівники

Пр. психолог


2.3

Інформаційна година «Зроби свій вибір на користь здоров'я» до декади превентивного виховання та боротьби з тютюнопалінням,профілактика тютюнопаління

Жовтень

Лютий

Квітень

Учні 5-9 класиПр. психолог


2.4

Тиждень профілактики шкідливих звичок:

-зустрічі з представниками правоохоронних органів та лікарями;

- тематичні виховні заходи


Кінець травня

Учні 2-9 класів

Пр. психолог
2.5

Проведення тренінгу на тему «Булінг та кібербулінг – реальна проблема сьогодення»

березень

Учні школи, кл. керівники, батьки

Пр. психолог


2.6

Проведення превентивних занять «Корисні навички»спрямованих на навчання самоповаги,вміння взаємодіяти з оточуючими,вести здоровий спосіб життя

квітень

Учні школиПр. психолог


2.7

Заняття (бесіди,тренінги,ігри,диспути тощо) щодо форми толерантного ставлення до людей з особливими потребами, дітей-сиріт,дітей-інвалідів тощо.

Вересень

листопад

Учні школиПр. психолог


2.8

Попередження попереджувальних заходів щодо проблеми ВІЛ/СНІДу,форми толерантного ставлення до людей із ВІЛ(інформаційні бесіди )

Грудень

Учні школиПр. психолог


2.9

Заняття щодо підвищення обізнаності підлітків з проблеми торгівлі людьми . Ознайомлення дітей із соціальними правами та обов’язками.

Грудень

Березень

Учні школи,

кл. керівники

Пр. психолог
3.

Корекція
3.1

Психологічна корекція дезадаптації учнів першого класу за програмою корекційно – розвивальних занять для першокласників «Казкова школа» (на основі робіт М.Панфілової,Р.Рахманкулової)


Вересень-жовтень

1 клас

Пр. психолог
3.2

Психологічна корекція дезадаптації учнів 5 класу за програмою корекційно – розвивальних занять «П'ятий клас:від адаптації до успіху» Суржавська Н.Б.


Листопад-грудень

5 клас

Пр. психолог
3.3

Проведення тренінгів по профорієнтації «Моє життя-мій вибір» О.Є.Марінушкіна,Т.В.Борисенко

Лютий-березень

8,9 кл

Пр. психолог


4.

Навчальна діяльність

-


5.

Консультування
5.1.

Індивідуальне консультування учнів, батьків, вчителів

Вересень,грудень,квітень

Батьки, учні, вчителі

Пр. психолог


5.2

Індивідуальне консультування учителя першого класу та вчителів,які викладають у 1 кл. по проблемі адаптації дітей до школи

жовтень

Вчителі

Пр. психолог
5.3

Групове консультування батьків дітей за запитом

За запитом

Батьки учнів

Пр. психолог
5.4

Консультування батьків, вчителів за результатами діагностування

За запитом

Вчителі, батьки

Пр. психолог


5.5

Психологічне консультування педагогічних працівників з проблем:

 Про причини труднощів адаптації і шляхи взаємодії у їх подоланні

 Розвиток навичок ефективного спілкування

 Толерантне спілкування

 Емоційне вигорання та його профілактикаВересень

 

Березень

 

Грудень  

Січень

Педагогічні працівники

Пр. психолог


5.6

Групова консультація на тему: «Успішна адаптація першокласника до школи, як умова гармонійного розвитку особистості»

Вересень

Батьки учнів 1 го класу

Пр. психолог


5.7

Профконсультації для випускників

Квітень - травень

Учні 9 класу

Пр. психолог
6.

Просвіта
6.1.

Бесіда з батьками на тему: «Початок шкільного навчання – важливий етап в житті дитини»

Вересень

Батьки учнів 1 класу

Пр. психолог


6.2

Бесіда з батьками на тему: «Психологічний супровід п’ятикласника»

Вересень

Вчителі

Пр. психолог
6.3

Лекторій на тему: «Зумій подолати шкідливі звички»

Жовтень

5-9 класи

Пр. психолог
6.4

Проведення заходів просвітницького спрямування в рамках «Година психолога» на теми:

-Долаємо негативні емоції

-Відповідальна поведінка .Яка вона є?

-Чи веселий, дружний клас?Це залежить лише від нас.

-Урок милосердя

-Коли я гніваюсь,то…

-Чесність і справедливість

-Жити в світі в якому є ВІЛ

-Для чого потрібно вчитися

-Правила і закони в твоєму житті

-Чесність і справедливість

-Хвороби цивілізації і реклама

-Доброта починається з дитинства

-Байдужість не прощається

-Вчись вчитися

-Вплив куріння на організм людини

-Життя дається тільки раз

-Створи себе самВересеньЖовтеньЛистопадГрудень

СіченьЛютийБерезень

КвітеньтравеньПр. психолог

5-9 кл

1-4 кл

1-4 кл5-9 кл

1-4 кл

5-9 кл

1-4 кл

5-9 кл

1-4 кл

5-9 кл.

1-4 кл

5-9 кл

1-4 кл

5-9 кл

1-4 кл

5-9 кл

6.5

Участь у організації «Тижня Толерантності»

11.11- 15. 11

Пр. психолог


6.6

Участь у організації та проведенні Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

25.11 – 10.12

Пр. психолог


6.7

Проведення заходів із психологічної просвіти в рамках «Тижня психології»

Квітень

Учні, батьки, вчителі

Пр. психолог


6.8

Круглі столи за участю представників медичних служб, правоохоронних органів

Згідно спільних заходів

Учні школи

Пр. психолог
6.9

Виступи на «Батьківському всеобучі»


Вересень

Жовтень

квітень

Батьки

Пр. психолог
6.10

Робота з педколективом за результатами адаптації в п’ятому класі:

 Бесіди

 Консультації за результатами соціометрії

 Рекомендації щодо роботи в 5 кл.

грудень

Вчителі

Пр. психолог
6.11

Виступи на педагогічних радах (За запитом)

Серпень

Січень

Пед. працівники

Пр. психолог


6.12

Просвітницька робота та тренінгові заняття щодо психологічної підготовки учнів до ДПА (формування впевненості, профілактика стресів).


Квітень-травень


4,9 кл.

Пр. психолог
7.

Інше (організаційно-методична робота)
7.1.

Обробка і аналіз результатів діагностики учнів

Вересень-січень

Пр. психолог


7.2.

Зіставлення рекомендацій для учителів, батьків на основі діагностичних даних

Вересень-січень

Пр. психолог


7.3.

Підбір діагностичних методик

За потреби

Пр. психолог


7.4.

Підготовка психологічного інструментарію

За потреби

Пр. психолог


7.5.

Складання плану роботи на рік, місяць

вересень

Пр. психолог


7.6.

Робота в бібліотеці

жовтень

Пр. психолог


7.7.

Робота в інтернеті

постійно

Пр. психолог


7.8.

Підготовка до проведення тренінгів, диспутів

постійно

Пр. психолог


7.9.

Підготовка до виступів на педрадах, батьківських зборах

Вересень-травень

Пр. психолог


7.10.

Виготовлення листівок, буклетів для підвищення психологічної грамотності

квітень

Пр. психолог


7.11.

Підготовка матеріалів для проведення:

-          діагностики;

-          тренінгів;

-          просвітницької роботи;

-          батьківських зборів;

-          педагогічних нарад.

За потреби

Пр. психолог


Щомісячна циклограма

Вересень-жовтень

-Психологічний супровід адаптації здобувачів освіти до освітнього процесу (нових умов навчання та виховання).

- 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я

-Профілактика торгівлі людьми. Дискримінація.Листопад

-16 листопада – Міжнародний день толерантності

-Просвітницькі заходи до Всесвітнього дня дитини (20 листопада) щодо побудови ефективних взаємин з дитиною, профілактики правопорушень, що здійснюються по відношенню до дітей

-25 листопада -10 грудня – Тиждень толерантності в рамках акції 16 днів проти насильства

-25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильстваГрудень

-Організація та проведення заходів 1 грудня до Всесвітнього дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими людьми («Молодь за здоровий спосіб життя»)

-3 грудня – Міжнародній день людей з інвалідністю

-10 грудня – День прав людини (формування правової культури у дітей і батьків ЗДО )Січень

-Профілактика життєстійкості та стресостійкості педагогічних працівників (емоційне вигорання)

-Профорієнтація, професійне самовизначення 8,9 класи (діагностика)Лютий

-Профорієнтація, професійне самовизначення 8,9 класи (діагностика)

-8 лютого – проведення заходів з Інтернет-безпеки до Дня безпечного ІнтернетуБерезень

-Профорієнтація, професійне самовизначення 8,9 класи (діагностика)

-Тренінгові заняття з учнями «Готуємось до ДПА та ЗНО» (формування впевненості та профілактика стресів перед іспитами)Квітень

-Організація та проведення Тижня психології (23 квітня)

-Просвітницька робота та тренінгові заняття щодо психологічної підготовки учнів до ДПА, ЗНО (формування впевненості, профілактика стресів).Травень

-Просвітницька робота та тренінгові заняття щодо психологічної підготовки учнів до ДПА, ЗНО (формування впевненості, профілактика стресів)

-Аналіз проблем у професійної діяльності практичного психолога, узагальнення результатів роботи, оформлення відповідних висновків для врахування у подальшій роботі

-Складання аналітичного і статистичного звітів про роботу за рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.