Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Річний план практичного психолога ІРЦ

Опис документу:
Річний план практичного психолога Інклюзивно-ресурсного центру пропонується для ознайомлення та корегування під власну робочу діяльність спеціалістів. Плануючи роботу, практичний психолог ІРЦ намагається охопити найважливіші напрями роботи для забезпечення оптимального способу взаємодії дитини, її родини, всіх учасників педагогічного процесу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗАТВЕРДЖУЮ :    ПОГОДЖУЮ:  

Директор КУ Спеціаліст відділу освіти

«Інклюзивно-ресурсний центр» виконавчого комітету 

селищної ради  селищної ради

 ___________ ___________

 «____» ___________2019 р. «____» ___________2019 р

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

практичного психолога

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»

_________________ селищної ради

на 2019-2020 н.р.

____________________________

ВСТУП

Проблема роботи КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» ______________ селищної ради на 2019-2020 н.р. «СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ

ДЛЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ»

Річний план роботи практичного психолога складено на підставі наступних нормативно-правових документів:

 1. Конституція України.

 2. Загальна декларація прав людини.

 3. Всесвітня декларація про освіту для всіх.

 4. Конвенція про права дитини.

 5. Конвенція про права осіб з інвалідністю, 2006 р.

 6. Закон України «Про освіту».

 7. Етичний кодекс психолога, прийнятий на 1-му установчому з'їзді Товариства психологів України 20.12.1990 р. в м. Києві.

 8. Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом МОНУ № 616 від 02.07.2009 р.

 9. Лист МОН № 1/9-477 від 24.07.2019 року Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України

 10. Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545.

 11. Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 навчальному році (Додаток до листа МОН від 05.08.2019 р.№ 1/9-498)

 12. Наказ МОН від 01.04.2019 № 423 Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти

 13. Лист МОН № 1/9-462 від 18.07.2019 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 навчальному році" 

 14. Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

 15. Закон України Про захист персональних даних (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481)

 16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.1995 №339 «Про норми часу на роботи, що виконуються практичним психологом та соціальним педагогом системи освіти, які розроблені та апробовані Навчальним центром продуктивності Міністерства праці України».

 17. Лист МОНУ від 06.06.2013 № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти».

ЦІЛЕСПРЯМОВУЮЧА ЧАСТИНА

Згідно «Положення про психологічну службу в системі освіти України» психологічна служба ІРЦ в системі освіти є складовою частиною державної системи охорони здоров’я громадян України.

Мета: виявлення та створення умов для розвитку особистості.

Основними умовами діяльності практичного психолога є:

1. Охорона психічного здоров’я учнів.

Завдання:

 • робота по виявленню і створенню соціально-психологічних умов для розвитку особистості;

 • психологічне обстеження учнів з метою виявлення співвідношення розвитку психічних функцій віковим нормам;

 • організація занять для різних вікових груп з розвитку психічних функцій і корекції.

2. Створення умов для формування психологічно і соціально зрілої особистості, спрямованої на розвиток власних здібностей та саморозвиток.

Завдання:

 • розвиток загальних і спеціальних здібностей дітей;

 • розвиток пізнавальних процесів і формування пізнавальної мотивації;

 • консультування вчителів, асистентів вчителя/вихователя, учнів, батьків з проблемних питань.

3. Дослідження особистісних змін, які впливають на ефективність освітнього процесу, надання корекційної та розвиваючої допомоги дітям.

Завдання:

 • систематичне і своєчасне вивчення психологічного розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності;

 • вивчення психологічного клімату в сім’ї і розробка рекомендації з його покращення.

Система діяльності практичного психолога ІРЦ організовується з урахуванням можливостей і резервів вихованців на кожному віковому етапі, виходячи з структурного поділу:

2-6 р. – дошкільники,

1-4 класи – початкова школа,

5-8 класи – основна школа,

9-11 класи – старша школа.

Зміст роботи психолога з дошкільниками полягає у:

 • оптимізації психічного розвитку;

 •  формуванні адекватних норм поведінки;

Зміст роботи психолога в початковій, основній школі полягає у:

 • формуванні стійкого пізнавального інтересу;

 • розвитку пізнавального інтересу та пізнавальних можливостей учнів;

 • робота з учнями, що мають складнощі в розвитку когнітивної та емоційної сфери.

Зміст роботи з педагогічним колективом:

 • надання консультацій та рекомендацій, щодо організації та психологічного забезпечення особистісно-орієнтованого навчання учнів;

 • захист психологічного здоров’я вчителів.

ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА

В системі діяльності психологічної служби виділяють такі напрямки роботи:

  • діагностика;

  • профілактика;

  • корекція;

  • навчальна діяльність;

  • консультування;

  • просвіта;

  • інше.

План роботи практичного психолога

на 2019-2020 н.р.

Проблема: «СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ

ДЛЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ»

п/п

Напрямки роботи/Зміст роботи

Строк виконання

Примітка

1.

ДІАГНОСТИКА

1.1.

Участь у комплексній багатопрофільній оцінці розвитку дітей з ООП, які навчаються у закладах дошкільної та загальної середньої освіти/не відвідують заклади освіти

Протягом року, за графіком (щосереди)

1.2.

Обстеження дітей за зверненням батьків та надання батькам/одному з батьків або законним представникам дитини результатів обстежень

Протягом року

1.3.

Оцінка когнітивної сфери дитини, аби визначити рівень сформованості пізнавальних процесів – сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, уваги.

Протягом 30 днів з моменту подачі заяви

1.4.

Оцінка емоційно-вольової сфери дитини, аби виявити здатність до вольових зусиль, схильність до проявів девіантної поведінки та її причин.

Протягом 30 днів з моменту подачі заяви

1.5.

Визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками та дорослими.

Протягом 30 днів з моменту подачі заяви

1.6.

Узагальнення результатів комплексної оцінки. Фахівці ІРЦ приймають колегіальне рішення про напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з ООП. Для дитини з інвалідністю – враховують індивідуальну програму реабілітації.

Протягом 10 робочих днів з дня обстеження

1.7

Моніторинг динаміки здобутків і досягнень вихованців ІРЦ

Квітень, травень

2.

ПРОФІЛАКТИКА

3.

КОРЕКЦІЯ

3.1.

Проведення демонстраційних психолого-педагогічних занять з дітьми для батьків та педагогів.

Протягом року

3.2.

Індивідуальні психолого-педагогічні заняття з дітьми з ООП:

 • дошкільного віку;

 • початкових класів;

 • середніх класів;

 • старших класів.

За графіком

3.3.

Групові психолого-педагогічні заняття з дітьми з ООП:

 • дошкільного віку;

 • початкових класів;

 • середніх класів;

 • старших класів.

За графіком

4.

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.

КОНСУЛЬТУВАННЯ

5.1.

Консультування та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної та загальної середньої освіти щодо організації інклюзивного навчання.

Протягом року

5.2.

Консультування батьків/одного з батьків або законних представників дитини щодо мережі закладів дошкільної та загальної середньої освіти, а також щодо освітніх, медичних, соціальних ресурсів, які надають допомогу дітям з ООП.

Протягом року, за зверненням

5.3.

Ознайомлення батьків/одного з батьків або законних представників дитини з висновком про комплексну оцінку розвитку дитини з ООП, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у закладах освіти, у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти.

Протягом року, за зверненням

5.4.

Надання консультативно-психологічної допомоги батькам/одному з батьків або законним представникам дитини у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку дітей з ООП та організації інклюзивної освіти.

Протягом року

5.5

Надання консультацій педагогам, батькам,  щодо завдань роботи ІРЦ та порядок оформлення дитини в ІРЦ для отримання корекційної допомоги

Протягом року, за зверненням

5.6

Індивідуальні консультування батьків з питань виховання та навчання дітей з особливими потребами:

 • труднощі адаптаційного періоду;

 • готовності дитини до навчання в нових умовах;

 • труднощі взаємостосунків з дітьми; 

 • дозвілля дітей;

 • схильності, здібності дітей;

 • культура поведінки;

 • дитячі страхи;

 • дитяча залежність;

Протягом року, за зверненням

6.

ПРОСВІТА

6.1.

Просвіта та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної та загальної середньої освіти щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку ІРЦ.

Постійно 

6.2.

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для педагогічних працівників щодо надання психолого-педагогічної допомоги дітям з ООП:

 • Семінар-практикум «Роль асистента вчителя в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням»

 • Засідання круглого столу. Обмін досвідом «Педагогічний вплив на небажану поведінку дитини»

 • Проблемний семінар «Інклюзія. Класифікація методів навчання: загальні, спеціальні, інноваційні»

 • Кейс-практикум «Індивідуальна програма розвитку дитини»

вересень

листопад

січень

квітень

6.3.

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для батьків:

 • Ігровий міні-тренінг «Значення гри в розвитку особистості дитини на різних вікових етапах»

 • Інтерактивний всеобуч «Поняття «норма» і «відхилення» у розвитку дитини»

 • Обмін досвідом «Проблеми спілкування батьків і дітей: як допомогти дитині впоратись з емоціями?»

 • Ігровий практикум «Роль батьківського авторитету. Значення свідомої дисципліни для формування емоційно-вольової сфери дитини»

жовтень

грудень

лютий

березень

6.4

Тренінг «Тренінгове заняття для дітей від 5 до 15 років з порушенням розумового розвитку»

Грудень 

6.5

Проведення інформативно-просвітницьких заходів до тематичних календарних дат:

 • Міжнародний день толерантності

 • Всесвітній день підтримки людей з інвалідністю

 • День «Нуль дискримінації»

 • Міжнародний день людей із синдромом Дауна

 • День «дітей дощу»

 • Міжнародний День сім’ї

16 жовтня

3 грудня

1 березня

21 березня

2 квітня

15 травня

6.6

Ведення психологічної сторінки на сайті _____________ ІРЦ

Протягом року

7, 8

ІНШЕ

7.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

7.1.

Складання та затвердження річного плану роботи, графіка роботи.

Серпень - вересень

7.2.

Ведення реєстру заяв батьків на комплексну оцінку, визначення часу та дати її проведення, перевірка усіх необхідних документів.

Постійно 

7.3.

Узагальнення висновку ІРЦ на основі даних діагностичної оцінки щодо форм організації інклюзивного навчання та/або виховання з урахуванням психофізіологічних можливостей та індивідуальних особливостей дитини. 

Протягом 10 робочих днів з дати проведення оцінки

7.4.

Оформлення результатів комплексної оцінки розвитку дитини у висновку ІРЦ – в електронному та друкованому вигляді. Ознайомлення з результатами та надання висновку батькам/одному з батьків або законним представникам дитини.

Протягом 10 робочих днів з дати проведення оцінки

7.5.

Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти, батькам/одному з батьків або законним представникам дитини щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з ООП.

У разі потреби

7.6.

Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини у закладах освіти.

У разі потреби

7.7.

Участь у підготовці поточних та перспективних планів КУ «Інклюзивно-ресурсного центру» Солонянської селищної ради, ведення відповідної документації.

Протягом року

7.8.

Подання поточної інформації щодо дітей з ООП відповідним структурним підрозділам з питань діяльності ІРЦ, засновнику центру.

За запитом

7.9.

Підбиття підсумків роботи за навчальний рік.

Травень – червень 

7.10.

Складання звітів про роботу протягом навчального року:

 • статистичних;

 • аналітичних.

Грудень,

Травень

8.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

8.1.

Вивчення спеціальної літератури, нових методик психолого-педагогічного супроводу та корекційно-розвивальної роботи. Систематичне опрацювання періодичної, дефектологічної і психолого-педагогічної літератури про супровід дітей з ООП.

Постійно 

8.2.

Проходження курсів підвищення кваліфікації та чергова атестація.

За графіком

8.3.

Відвідування нарад, семінарів, тренінгів, конференцій та інших науково-практичних, інформаційно-просвітницьких та навчально-методичних заходів.

Постійно 

8.4.

Навчання та підвищення фахового рівня відповідно до сучасних тенденцій.

Протягом року

11

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.