Рекомендації за результатами психологічного супроводу адаптації учнів 5-х класів до освітнього процесу

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Бланк протоколу групової психодіагностики за результатами психологічного супроводу адаптації учнів 5-х класів до освітнього процесу. За результатами діагностики розроблені рекомендації для учасників освітнього процесу (адміністрації закладу, класному керівнику, практичному психологу). Протокол складений згідно листа Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 №1/9-477

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПРОТОКОЛ

групової психологічної діагностики ____ класу

Харківської гімназії № Харківської міської ради Харківської області

Дата (термін) проведення -

Мета діагностики: вивчення рівня та характеру тривожності, пов'язаної зі школою, у дітей шкільного віку; визначити міру адаптованості до життя, ступінь гармонійності відносини дитини з навколишнім середовищем

Проблема (зміст): психологічний супровід адаптації учнів 5класів до освітнього процесу

Психодіагностичний інструментарій – тест шкільної тривожності Філіпса, методика визначення адаптованості до життя (Фурман)

Характеристика вибірки

Клас ____

Кількість учнів _____ (за списком _____),____ дівчат (___%), хлопців ___ (____%).

Вік від ____ до _____ років. Середній вік ____ років.

Пільговики __________________________________________________

Результати обстеження:

Тест шкільної тривожності Філіпса

1. Загальна тривожність у школі - загальний емоційний стан дитини, пов'язаний з різними формами її включення в життя школи. Висока тривожність відзначена у _____% учнів, підвищена - _____% групи.

2. Переживають соціальний стрес _____% дітей. Це емоційний стан дитини, на тлі якого розвиваються його соціальні контакти (насамперед з однолітками). Підвищений - ___% групи.

3. Фрустрація потреби в досягненні успіху, тобто несприятливий психологічний фон, який дозволить дитині розвивати свої потреби в успіху, досягненні високого результату, відзначена у _____%. Підвищена - _____% групи.

4. Високий страх самовираження відчувають ____% випробовуваних, завищені показники у ____%. Цим дітям властиві негативні емоційні переживання ситуацій, пов'язаних із необхідністю саморозкриття, пред'явлення себе іншим, демонстрації своїх справжніх можливостей.

5. Страх ситуації перевірки знань відчуває ____% групи. Це негативне ставлення і переживання стану тривоги в ситуаціях перевірки (особливо публічної) знань, досягнень, можливостей. Підвищений - ___% групи.

6. Страх не відповідати очікуванням оточуючих відчувають ____% групи. Джерело такого страху в сформованому у дитини вмінні оцінювати свої вчинки з точки зору моралі, яке лежить в основі почуття відповідальності (формується в молодшому шкільному віці). Ці діти орієнтовані на значимість інших в оцінці своїх результатів, вчинків і думок, а також відчувають тривогу з приводу оцінок, можливий страх запізнення в школу. Підвищений - ___% групи.

7. Низька фізіологічна опірність стресу - особливості психофізіологічної організації, що знижують пристосовність дитини до ситуацій стресогеного характеру, що підвищують вірогідність неадекватного, деструктивного реагування на тривожний фактор середовища. Ці характеристики властиві _____% дітей. Підвищений - ___% групи.

8. Проблеми і страхи у відносинах з вчителями - загальний негативний емоційний фон відносин з дорослими в школі, що знижує рівень успішності дитини відчувають _____%. Підвищений - ___% групи. В основі такого страху лежить страх зробити помилку і бути осміяним. Такі діти найбільше бояться відповідати біля дошки, де проявляється їх беззахисність. Деякі з них, можливо, панічно бояться помилитися при приготуванні домашнього завдання, особливо під впливом педантичних батьків.

Методика визначення адаптованості до життя (Фурман)

Рівні адаптації

Всього

Дівчата

Хлопці

кіл-ть

%

кіл-ть

%

кіл-ть

%

Адаптованість дуже висока

Адаптованість висока

Адаптованість середня

Адаптованість низька

Неадаптованість неочевидна

Неадаптованість очевидна

Дезадаптованість ситуативна

Дезадаптованість стійка

Дезадаптованість критична

Висновки:

1. ____% дітей адаптовані до життя і мають певні гармонійні відносини з навколишнім середовищем.

2. ____% учнів знаходяться в процесі адаптації.

3. ____% дітей дезадаптовані до життя, порушена гармонія дитини з навколишнім середовищем.

4. ____% дітей високий рівень загальної тривожності у школі

Рекомендації:

  1. Адміністрації:

  • ознайомлювати батьків з функціюванням психологічної служби закладу

Постійно

  • співпрацювати з психологічною службою щодо профілактичної роботи серед паралелі 5-х класів Постійно

  • контролювати виконання наданих рекомендацій практичним психологом класним керівником Протягом року

  1. Класному керівнику:

1.Особливої уваги, підтримки гостро потребують вписувати дітей, які мають високий рівень за 1 шкалою Філіпса__________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

їх треба постійно зацікавлювати, підтримувати, висловлювати впевненість в їхньому успіху, можливості. Щоб подолати скутість, допомогти розслабитися дітям рекомендується проведення рухливих ігор, музичних та спортивних заходів, театралізованих вистав.

2. Сприяти соціалізації, надавати допомогу у встановленні контактів з однолітками таким дітям, як вписувати дітей, які мають високий рівень за 2 шкалою Філіпса ___________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

відпрацьовувати поведінкові навички, підвищувати їх рейтинг серед дітей класу, створюючи ситуації успіху, якщо можливо, доручити відповідальну посаду в колективі.

3. Розвивати потребу в успіху, досягненні високого результату у вписувати дітей, які мають високий рівень за 3 шкалою Філіпса ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виходячи з їх інтересів і здібностей, давати доручення, обов'язково перевіряти виконання і хвалити перед усім класом, підкреслюючи щонайменше досягнення учнів.

4. Долати страх самовираження вписувати дітей, які мають високий рівень за 4 шкалою Філіпса _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

використовуючи індивідуальні завдання (виступи перед класом, участь в конкурсах, виконання доручень, пов'язаних з творчим підходом і проявом індивідуальності).

5. вписувати дітей, які мають високий рівень за 5 шкалою Філіпса__________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Якщо це можливо, намагатися якнайменше викликати їх до дошки, даючи, можливість письмової відповіді, тому що їх хвилювання може відбитися на успішності виконання завдання і значно знизити показник їх успішності.

6. Спілкування з вписувати дітей, які мають високий рівень за 6 шкалою Філіпса ________________

___________________________________________________________________________

рекомендується будувати в більш м'якій, некритичній манері, всіляко підтримуючи їх і підвищуючи самооцінку. Хваліть при всіх, критикуйте дуже тактовно та наодинці.

7. Такі діти, як вписувати дітей, які мають високий рівень за 7 шкалою Філіпса _________________

________________________________________________________________________

потребують консультації педіатра. У них висока тривожність, ймовірно, знаходить соматичні прояви.

8. У м'якому, доброзичливому ставленні з Вашого боку особливо потребують вписувати дітей, які мають високий рівень за 8 шкалою Філіпса _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Важливо відновлення і зміцнення довіри цих дітей до дорослих, щоб уникнути дезадаптивних процесів, в умовах старшої школи.

9. У вписувати дітей, які мають дуже низький рівень за 1 шкалою Філіпса _______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Необхідно всіляко пробуджувати активність, підкреслювати мотиваційні компоненти діяльності, а також формувати більш високу зацікавленість в діяльності і її результати, підвищувати почуття відповідальності через систему виховних заходів.

Протягом року

Такі учні, як вписувати дітей, які неадаптовані за Фурманом___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

потребують додаткової уваги (спостерігати за їх поведінкою, розмовляти з ними про труднощі, які виникають протягом освітнього процесу).

Протягом року

Такі учні, як вписувати дітей, які дезадаптовані за Фурманом ____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

потребують термінової допомоги всіх учасників освітнього процесу. Необхідна індивідуальна робота. Запросити батьків на консультацію до практичного психолога.

Протягом 1семестра

  1. Практичному психологу

  • створити корекційно-відновлювальну групу з числа дітей вписувати дітей, які дезадаптовані за Фурманом та мають високий рівень за 1 шкалою Філіпса ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До «___»_____.20__ р.

  • проводити корекційно-відновлювальні заняття з учнями за програмою (вказати назву та автора програми за якою планується робота)

До «___»_____.20__ р

  • провести ре діагностику за результатами корекційно-відновлювальної роботи.

__________ 20___ р.

З висновками і рекомендаціями ознайомлений:

Директор Харківської гімназії №

Класний керівник

Практичний психолог

***після заповнення протоколу текст жовтого кольору видалити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.