РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНОЇ ЛІНІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

Опис документу:
ПРИ ВИВЧЕННІ АЛГЕБРИ У 9 КЛАСІ ЗА ПІДРУЧНИКОМ А.Г. МЕРЗЛЯКА, В.Г. ПОЛОНСЬКОГО, М.С. ЯКІРА . Стаття присвячена висвітленню питання виховання громадянської відповідальності та показує яким чином реалізується наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» через вправи, подані у кожній темі запропонованого підручника.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

О. М.Надточій,

вчитель математики

Будищенської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Черкаської районної ради Черкаської області

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНОЇ ЛІНІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» ПРИ ВИВЧЕННІ АЛГЕБРИ У 9 КЛАСІ ЗА ПІДРУЧНИКОМ А.Г. МЕРЗЛЯКА, В.Г. ПОЛОНСЬКОГО, М.С. ЯКІРА

Не в кількості знань полягає освіта, а в повному

розумінні й майстерному застосуванні всього того, що знаєш. 

Дістервег

Пояснювальна записка

Стаття присвячена висвітленню питання виховання громадянської відповідальності та показує яким чином реалізується наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» через вправи, подані у кожній темі запропонованого підручника. Автор акцентує увагу на особливій цінності та доцільності використання сюжетних та прикладних задач для реалізації цієї наскрізної лінії.

Ключові слова: наскрізні лінії, ключові компетентності, загальнопредметні компетентності, громадянська відповідальність, проектні технології.

Постановка проблеми

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. [3]

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед: через організацію навчального середовища – зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання; через навчальні предмети – виходячи із наскрізних тем при вивченні предметів, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти.

Роль навчальних предметів при навчанні по наскрізних темах різна і залежить від цілей і змісту навчального предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; через предмети за вибором; через роботу в проектах; через позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. [5]

У підручнику «Алгебра» для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір) при вивченні теми «Числові нерівності» при обгрунтуванні теоретичних відомостей наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» реалізується з урахуванням попереднього досвіду, набутого з основ здоров’я про дорожній знак «Рекомендована швидкість», зображений на рисунку 1.2 (ст. 6).

Задачі № 9.21 (ст. 85) (тема «Як побудувати графіки функцій у=f(х)+b і у=f(х+а)») на повторення про можливі способи перевезення вантажу, №№14.19, 14.20, 14.22 (ст. 142-143) (тема «Система рівнянь як математична модель прикладної задачі») на спільну роботу, №16.50 (ст. 166) (тема «Арифметична прогресія») про понаднормову роботу відіграють важливу роль у формуванні поваги до людей робітничих професій, толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень, віру в свої сили, впевненості, формуванню активної життєвої позиції.

Задача №14.39 (ст. 145) (тема «Система рівнянь як математична модель прикладної задачі») про вивчення математичних здібностей хлопчика сприятиме вихованню почуття власної гідності та самоствердженню, навчить критично оцінювати інформацію. На мою думку, варто в якості домашнього завдання запропонувати учням вибрати з книги рекордів Гінеса відомості, що стосуються України та скласти подібну задачу. Переслідуючи патріотичну мету, учням можна запропонувати попрацювати над проектами «Хто з українців увійшов до книги рекордів Гінеса», «Рекорди маленьких українців».

Задачі №16.52 (ст. 145) (тема «Арифметична прогресія») та №18.18 (ст. 179) (тема «Геометрична прогресія») про застосування нанотехнологій та завдяки модернізації виробництва сприятимуть формуванню відповідальності. Для практичного спрямування навчального матеріалу дев’ятикласникам можна запропонувати об’єднатися в групи для створення проектів з впровадження нових технологій та модернізації виробництва, розташованого в нашому населеному пункті. Учні розкриють свої таланти, беручи інтерв’ю у працівників, роблячи фотоколаж, виконуючи рисунки, схеми, креслення. Презентації досліджень та висновки, отримані в результаті виконаної роботи, будуть небайдужі для жителів села та допоможуть дітям у виборі майбутньої професії.

Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» поєднує алгебру з іншими навчальними предметами, сприяє моделюванню розвитку процесів, дій та ситуацій при відшуканні способів розв’язування задач фізичного змісту № 14.24 про послідовне з’єднання провідників, №14.31 (ст. 143-144) (тема «Система рівнянь як математична модель прикладної задачі») про модуль рівнодіючої сили та №17.34 (ст. 171) (тема «Сума n перших членів арифметичної прогресії») про вільне падіння; у №22.14 (ст. 222) (тема «Частота та ймовірність випадкової події») про уривок з повісті Марка Вовчка, показано зв’язок алгебри з українською літературою, у задачі №21.8 (ст.215) (тема «Основні правила комбінаторики») про поділ слів на склади - з українською мовою, № 14.32 (ст. 144) (тема «Система рівнянь як математична модель прикладної задачі») пов’язує алгебру з фізикою та геометрією .

Вправа №21.4 (ст.214) (тема «Основні правила комбінаторики») слугує для розвитку критичного мислення.

Я переконана, корисно ілюструвати застосування алгебри в інших науках для строгості доведень та логічних міркувань.

Застосування наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» продовжується у задачах № 22.6 (дані про народжуваність) та №22.13 (навчальний план) (ст. 221-222) (тема «Частота та ймовірність випадкової події») переконує дев’ятикласників у важливості математичних знань для життя та дозволяє учням зрозуміти значення кількісних показників при характеристиці суспільства і його розвитку. [5]

Доцільно, на мою думку, подано (ст. 237) таблицю результатів виступів українських школярів на міжнародних математичних олімпіадах, адже навчання математики має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності.[5] У вигляді подібних таблиць я оформляю результати участі учнів нашої школи у Міжнародному та Всеукраїнському математичних конкурсах Кенгуру. Це, в деякій мірі, формування «Портфоліо успіху».

Для поліпшення пізнавальної активності учнів я намагаюся пропонувати завдання, пов’язані з практичною спрямованістю навчання математики. При вивченні розділу «Основи комбінаторики, теорії імовірностей та статистики» пропоную учням, об’єднавшись в групи, провести дослідження та запропонувати проект для благоустрою та покращення життя в нашому селі. Учням цікаво виконувати прикладні завдання: вони відчувають свою значимість, важливість, потрібність (особливо це необхідне дітям з дистанційних та неповних сімей). В процесі такої колективної творчої діяльності виховується толерантність щодо різноманітних способів діяльності та думок. Групова робота сприяє аналізу проблем та пошуку шляхів їх вирішення. Діти вивчають актуальні питання, аналізують, складають плани та розробляють кроки їх реалізації. Серед запропонованих дев’ятикласниками пункт першої медичної допомоги, аптека, кондитерський цех, СТО, магазин запчастин для легкових автомобілів (впроваджено), мні-пекарня. Завдяки проектним технологіям формуються вміння застосовувати знання та вміння у вирішенні різноманітних завдань.

Реалізація наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» має сприяти формуванню відповідального та цілеспрямованого члена суспільства. Ця наскрізна лінія здійснюється через колективну діяльність, яка поєднує математику з іншими навчальними предметами. Для формування мотиваційного компонента при вивченні теми з алгебри «Елементи статистики» та кращого розуміння дев’ятикласниками теми з географії «Транспорт» доцільно провести інтегрований урок алгебра і географія. Заздалегідь об’єднавшись в групи, учні готують проекти «Вид транспорту, який переважає в кожній області України», застосовуючи вміння, отримані на уроці алгебри: окрема область для кожної групи. Після презентацій проектів пояснюють причини спеціалізації, застосовуючи прийом «кластер».

Прийом кластер. Кластер – це спосіб гафічної організації матеріалу, що дозволяє зробити наочними ті розумові процеси, які відбуваються при зануренні в ту чи іншу тему. Іноді такий спосіб називають «наочним мозковим штурмом».

Послідовність дій проста і логічна:

1. Посередині чистого аркуша написати ключове слово, яке є «серцем» ідеї, теми.

2. Навколо «накидати» слова або пропозиції, що виражають ідеї, факти, образи відповідні для даної теми. (Модель «планета її супутники»)

3. Слова, що з’явилися, з’єднуються прямими лініями з ключовим поняттям. У кожного з «супутників» у свою чергу теж з’являються «супутники», встановлюються нові логічні зв’язки.

У підсумку виходить структура, яка графічно відображає наші роздуми, визначає інформаційне поле даної теми.

У роботі над кластерами необхідно дотримуватись таких правил

Не боятися записувати все, що приходить у голову.

Дати волю уяві та інтуїції.

Продовжувати роботу, поки не скінчиться час або ідеї не вичерпаються.

Постаратися побудувати якомога більше зв’язків.

Не слідувати за заздалегідь визначеним планом.

З цією ж наскрізною лінією пов'язані дослідницька та методологічна компетентності, які формуються через   забезпечення позитивного ставлення учнів до математичної діяльності; виховання пізнавального інтересу; самостійності та активності. Опанувавши програмовий матеріал з розділу «Основи комбінаторики, теорії імовірностей та статистики», діти будують гістограми та полігони частот, використовуючи дані своїх досліджень.

З метою реалізації наскрізної лінії «Громадянська відповідальність», я вважаю, цікаво дітям провести дослідження «Модні імена в нашій школі», «Відсоток популярних імен в класі (школі)», «Ставлення семикласників до шкідливих звичок», «Результати моїх річних контрольних». Висновки, результати та рекомендації можна представити у вигляді таблиці, гістограми, схеми, полігона частот. На мою думку, доцільно пропонувати учням розв’язувати сюжетні завдання для формування процедурної та логічної компетентностей. Якщо діти знайомі з цим видом задач з 5 класу, то у 9 класі швидко їх розпізнають і розв’яжуть. Це ще один з важливих кроків при підготовці до ДПА та ЗНО.

В якості творчого домашнього завдання пропоную дітям скласти задачу, подібну до виконаної на уроці з метою вдосконалення вміння   будувати аналітичні моделі задач;

висувати гіпотези та перевіряти їх справедливість, спираючись на відомі методи (індукція, аналогія, узагальнення), а також на власний досвід досліджень;   інтерпретувати результати, отримані формальними методами; систематизувати отримані результати, досліджувати межі справедливості отриманих результатів, установлювати зв’язки з попередніми результатами, шукати аналогії в інших розділах математики. [4] Особлива цінність таких завдань у позитивній мотивації. Я переконана, що, зустрівшись з подібною задачею, дитина сповнюється гордістю за те, що знає як розв’язати, вміє скласти подібну, і ще раз переживає ситуацію успіху та гордість. Окрилена людина виконає завдання якісно, швидко із задоволенням. Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів.

У кожного автора своє бачення викладу теоретичного матеріалу в підручнику. Думка авторів підручника має право на існування. Я вважаю, що твердження про квадрат будь-якого члена геометричної прогресії на ст. 175 доцільніше було б представити у вигляді питання для дослідження або базової задачі, щоб учні, нехай навіть і за допомогою вчителя, отримали «власний» висновок. Діти повірять у свої сили, переживуть ситуацію успіху, адже «найкращий спосіб вивчити що-небудь – це відкрити самому» (Д. Пойа).

Сучасна педагогіка та психологія спрямовує свої зусилля на те, щоб виявити здібності та приховані можливості учня, що і являється передумовою гармонійного розвитку особистості. Цього можна досягти лише впровадженням таких методів, засобів та форм навчання, які б активізували пізнавальну діяльність учнів, розвиваючи їх здібності, привчали працювати самостійно і творчо. На мою думку, необхідно домогтися того, щоб кожен учень працював активно, захоплено…

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Концепція Нової української школи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf

  2. Майбутнє шкільної математичної освіти [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/article/1321-maybutn-shklno-matematichno-osvti

  3. Оновлення програм для базової загальної середньої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ed-era.com/mon59/

  4. Компетентність [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Компетентність

  5. Забезпечення математичної компетентності випускниках вимога часу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/public/pg_magazine/pdf/pv_3_2017.pdf

  6. Алгебра: підруч. Для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. –Х. : Гімназія, 2017. – 272 с. : іл.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток цифрового інтелекту учителя: путівник по цифрових інструментах в ефективній організації і проведенні освітнього процесу»
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.