і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

«Real relationship»Цінуйте кожну мить життя

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТОКЕШМ ім.І.Герети

Комплексний інтегрований урок

з використанням прийому для творчої візуалізації навчального матеріалу

методом «Скрайбінг»

англійська мова та ДУМ

на тему:

«Real relationship»

Цінуйте кожну мить життя

Ловіть гарний настрій – він так рідко відвідує нас (І. Гете)

проведений у «11» класі: 01.03.18

вч. англ. мови Кузьма О.Б.

вч. ДУМ Ящишин Т.І.

2018

Тема: Real relationships. Цінуйте кожну мить життя.

Ловіть гарний настрій – він так рідко відвідує нас (І. Гете)

Мета (англійська мова): поповнювати словниковий запас учнів;удосконалювативати навички усного мовлення,аудіювання ,письма;сприяти формуванню навичок сприйняття інформації на слух(аудіювання); практикувати усне спілкування з використанням різних інтерактивних методів та прийомів; розвивати вміння аналізувати висловлювати свої власні думки;виховувати в учнів культуру спілкування;спонукати до дискусії.

Мета ДУМ: узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів ;

виявлення взаємозв’язку цілої форми і частин;

формування уявлень про оформлення;

удосконалювати гармонію співвідношень;

закріплення на практиці уміння виконувати різноманітні техніки

декоративного мистецтва;

розвивати фантазію, уяву ,образне мисленне.

Мета (арт-терапія): допомогти краще опанувати зміст та запам'ятати сенс нової інформації завдяки залученню візуалізації; донести інформацію у максимально зрозумілому і привабливому для слухача форматі.

Тип уроку: комплексний інтегрований урок вивчення нового матеріалу

з використанням прийому для творчої візуалізації навчального матеріалу

методом «Скрайбінг»

Матеріали та інструменти: підручник Solutions Intermediate 2nd edition,аудіозапис ,картки із завданнями , різнокольорові картки, кольорові олівці, папір формату А-1, декор, ножиці, клей, світлини з життя класу, мультимедіа.

Техніка виконання арт-терапії: Вправа з фототерапії «Моя шкільна історія».

Техніка виконання з ДУМ: вид рукодільного мистецтва скрапбу́кінг, скрепбукінг

Практична робота: виготовлення та демонстрація «альбому-плакат» .

Методи та прийоми:бесіда , розповідь, мозкова атака, групова дискусія , інтерактивні ігри, проблемно-пошукове завдання, коментар, практична творча робота учнів.

Техніка виконання: скрапбу́кінг, скрепбукінг

Види діяльності учнів: сприймальна, пізнавальна, художньо-практична.

Наочність: мультимедійний супровід уроку.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

Привітання.Greeting.

.Good morning!Dear students, I’m glad to see that you are well and ready to work hard and to get knowledge.

2. Підготовка до сприйняття матеріалу.

Актуалізація досвіду й опорних знань учнів.

Vocabulary practice.

2.1Warming up.

Who is your best friend? How would you describe him/her?

Why do you call this person your best friend?

What does friendship mean to you?

What do you do to maintain a friendship?

2.2Group work.

The pupils divide into 4 groups. The task is to put words in the right order.

1.The, gift, life, of, great, friendship, and, is, have, I, it, received.

Friends, love, their, show, times, in, troubles, of, in, not, happiness.

Smile, symbol, a, is, friendship, of, peace, and.

2.One, beautiful, is, most, the, qualities, true, of, friendship, to, is, understand, to, and, understood, be.

There, nothing, on, is, earth, this, more, be, to, prized, true, friendship, than.

The, healing, greatest, is, therapy, and, friendship, love.

3.My, friend, best, the, is, who, one, brings, out, best, the, me, in.

Walking, with, friend, a, the, in, dark, is, than, better, walking, in, alone, the, light.

A, friend, true, one, is, who, your, overlooks, failures, tolerates, your, and, success.

4.A, what, is, friend, the, needs, heart, all, time, the.

The, of, language, friendship, not, is, words, meanings, but.

A, friendship, man’s, one, are, the, of, measures, best, his, of, worth.

3.Мотивація навчальної діяльності.

I’d like to start our work with the quotation :

’’Without communication , there is no relationship.

Without respect , there is no love.

Without trust, there is no reason to continue.

Do you agree with it? What does it mean?

-relationship between man and woman;

-love relationship;

-real relationship;

-true love and man’s feelings.

Thank you. What topic can you suggest to generalize your ideas?

-The relationship.

4.Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

So, the topic of today’s lesson is ‘’Real relationships’’.

By the end of the lesson you should be able;

-to speak about the main peculiarities of the relationships;

-to find the ways of solving problems of the relationships;

-to identify the main ideas and details from the text for listening;

- to answer the questions of the topic;

- to tell the story of the relationships.

5.Сприйняття і первинне усвідомлення учнями нового матеріалу.

5.1.’’Think and say’’. Speaking.

What is the real relationships ?

What do the best relationships mean?

What can this connection involve?

-Family bonds;

-Classmates;

-Colleagues;

-Love affair;

-Marriage…

5.3. Brainstorming.

What is the relationship for you?

RELATIONSHIP:

Honesty trust love understanding respect

Patience faithful obligation tolerance

Kindness responsibility respect help

5.4.The circle of ideas.

Presenting New Vocabulary.

Dating and relationships.

ask somebody out-to invite somebody to go out with you, especially as the way of starting a romantic relationship;

chat somebody up-to talk in a friendly way to somebody you are sexually attracted to;

fancy somebody-to be attracted to somebody;

fall in love (with somebody)-to be attracted to somebody and begin to love them;

fall out (with somebody)-to argue with somebody and stop being friendly with them;

get back together (with somebody)-to start a romantic relationship;

get divorced-to end marriage with by way of legal divorce;

get engage (to somebody)-to have formally agreed to marry;

get married (to somebody)-to become joined in marriage;

get on well (with somebody)-to have a good relationship;

go out (with somebody)-to have a romantic relationship with somebody;

make up (with somebody)-to end a disagreement with somebody and become friends again;

split up (with somebody)-to end relationship or marriage.

6.Осмислення обєктивних звязків і відносин у досліджуваному матеріалі й розкриття внутрішньої сутності досліджуваних явищ.

6.1. Vocabulary. Pair work.

Put the phrases of new vocabulary into the order that they might happen in a relationship. There is more than one correct answer. Ex.1 p.64

6.2. Complete the sentences with back, in, on, out, up, with, or –(nothing).

Ex.2 p.64

6.3. Writing.

Rewrite the sentences using new phrases.

Ex.3 p.64

7.Узагальнення і систематизація знань.

7.1.The Box of Folk Wisdom.

Find the Ukrainian equivalent to each saying.

7.2. Problem situation.

What must be done to make real relationship?

Students’ answers.

7.3. Listening.

Listen to people talking about couples. Match the conversation with the sentences.

Ex.4 p.64

7.4.Monological speech. Group work.

You task is to look the photostory of Ryan and Hanna’s relationship. Make notes about what happened in each picture. One student from each group tell their story of this relationship.

8.Рефлексація.

8.1.Listening the song by Scorpions ‘’Still Loving You’’.

Do you like it? What is this sing about?

Вступна бесіда вчителя.

Далі продовжує роботу з учнями вч. ДУМ (бесіда)

Зупинись, мить! Ти прекрасна!

Навчитись цінувати і вміти насолоджуватись кожним подарунком долі, вміти знаходити, помічати у нашій щоденній рутині щось приємне і хороше – ось справжнє мистецтво!

І хоч тепер ви вже розпочали нову сторінку, стали на наступний етап вже дорослого, ще зовсім незнайомого, життя, у пам’яті назавжди залишився слід тих безтурботних дитячих років, осяяних ніжною усмішкою і вчительським напутнім словом. Ці моменти ви зберегли у своїх світлинах.

Мистецтво фотографії саме по собі багатогранне, однак у будь-якому випадку в його основі лежить створення художніх образів. Це дозволяє розглядати фотографію як одну з форм візуального мистецтва, хоча, на відміну від живопису, чи графіки скульптури, фотографія припускає використання визначених технічних засобів. Фотографія є “технічним” видом образотворчого мистецтва.

По своїй природі фотографія соціальна: вона є зв’язком між людьми і передачею значимих для них почуттів і уявлень. Фотографування часто пов'язано із саморепрезентацією — представленням себе у визначеному образі реальної чи видуманої аудиторії, і хоча ми часто не усвідомлюємо, якою мірою при цьому наша зовнішність і поведінка змінюються, а «сценарій» драми, що грається перед фотоапаратом, нам невідомий, у цей час все - таки відбувається щось, що нагадує міні-спектакль, вплив якого і на його учасників, і на глядачів часом дуже значний.

За допомогою використання методу «Скрайбінг», що дозволяє яскраво та творчо візуалізувати будь-яку інформацію, зробивши акценти на ключових моментах створіть власну композицію світлин.

Метод «Скрайбінг» - це прийом для творчої візуалізації навчального матеріалу.

Який спосіб запам'ятовування для Вас найбільш дієвий?

Особисто ви зможете відтворити максимум з прочитаного, почутого чи записаного?

Спеціалісти стверджують, що найкраще сприймається візуальна інформація, вона швидше систематизується, а кольорові образи ліпше запам'ятовуються. Тому пропонуємо вашій увазі метод навчання із залученням яскравої візуалізації.

Що таке скрайбінг

Скрайбінг (з англійської scribe - робити екскіз, нарис) – це метод розповіді чи пояснення, який супроводжується графічною ілюстрацією головного змісту сказаного. Виходить свого роду ефект паралельного наслідування, тобто ми слухаємо розповідь про щось і одночасно бачимо графічну відповідність почутому.

Навіщо потрібен скрайбінг

Головна мета скрайбінгу – допомогти краще опанувати зміст та запам'ятати сенс нової інформації завдяки залученню візуалізації. Головне завдання цього прийому – донести інформацію у максимально зрозумілому і привабливому для слухача форматі.

Тому для створення яскравої картинки залучаються різноманітні типи зображень – малюнки, піктограми, символи, окремі ключові слова (написи, гасла), схеми, діаграми тощо.

Головні переваги скрайбінгу:

 • яскравість;

 • лаконічність;

 • інформативність;

 • креативність представлення інформації.

В ідеалі, дивлячись на скрайб-візуалізацію, слухач повинен відтворити в пам'яті почуту розповідь хоча б у загальних рисах.

Різновиди візуалізації:

Скрайбінг – це не лише короткі мальовані відео. Практично кожен вчитель практикує унаочнення на уроках, підкріплюючи пояснення відповідними схемами чи малюнками на дошці. Тому в залежності від часу відтворення виділяють такі види скрайбінгу:

 1. Скрайбінг-фасілітація – супроподження розповіді схематичними малюнками, графіками, діаграмами тощо у реальному часі. Такий формат практикується вчителями на уроках найчастіше.

 2. Відеоскрайбінг – короткі яскраві відеопояснення з певних питань, які супроводжуються схематичними малюнками, класичним прикладом такої візуалізації є принцип викладання youtube-каналів «Научпок», «Цікава наука» тощо.

В залежності від форм залучення наочності виділяють такі різновиди скрайбінгу:

 • мальований (схеми та малюнки зроблені від руки на будь-якій поверхні);

 • аплікаційний (на фон наклеюються чи накладаються готові зображення).

 • магнітний (зображення закріплюються на поверхні за допомогою магнітів);

 • фланелеграфний (готові зображення чіпляються до ворсистої поверхні за допомогою липучок тощо);

 • 3D-скрайбінг (об'ємні малюнки, які створюються за допомогою 3D-ручки).

Головні етапи створення скрайбінгу:

Перш ніж приступати до створення візуалізацій, окресліть головний зміст, який ви плануєте донести до учнів. Це необхідно аби через надмірну кількість образів не втратився сенс змісту розповіді. Тому рекомендуємо здійснювати підготовку таким чином:

 • Придумати ідею. Вона повинна бути зрозумілою і актуальною.

 • Обрати спосіб візуалізації. В залежності від мети та доступних засобів оберіть, яким чином буде зображено головний зміст (малюнок, аплікація, магніти тощо).

 • Підготувати сценарій. Необхідно заздалегідь продумати план розповіді та дібрати відповідне візуальне відтворення до кожного з етапів.

 • Зробити заготовки. Якщо заплановане яскраве представлення у реальному часі, підготуйте відповідні заготовки для здійснення певного виду скрайбінгу (маркери чи кольорову крейду для мальованого; наліпки, аплікації, магніти, 3D-ручки для інших видів). Якщо запланований відеоскрайбінг, оберіть найбільш зручну для вас програму, в якій можна створити та змонтувати сюжетні складові у єдиний відеоряд.

 • Провести скрайбінг-сесію або змонтувати відеоролик. На фінішному етапі необхідно перевірити, що образи в достатній мірі відтворюють теоретичний зміст, а пояснення вміщується в запланований час.

Скрапбу́кінг, скрепбукінг (англ. Scrapbooking, від англ. Scrapbook: scrap - вирізка, book - книга, букв. «книга з вирізок») - вид рукодільного мистецтва, що полягає у виготовленні та оформленні сімейних або особистих фотоальбомів.

Цей вид творчості являє собою спосіб зберігання особистої та сімейної історії у вигляді фотографій, газетних вирізок, малюнків, записів та інших пам'ятних дрібниць, використовуючи своєрідний спосіб збереження і передачі окремих історій задопомогою особливих візуальних і тактильних прийомів замість звичайної розповіді.

Основна ідея скрапбукінгу — зберегти фотографії та інші пам'ятні речі про які-небудь події на тривалий термін для майбутніх поколінь.

В англо-російських словниках зазвичай наводиться ширший переклад терміну скрапбук: альбом для наклеювання вирізок або альбом для вирізок з друкованих видань, зображень, фотографій, але зазвичай цей термін прийнято відносити саме до особливим чином декорованих фотоальбомів, що складаються з окремих аркушів, кожен з яких представляє закінчену думку, виражену фотоколажем. Такі альбоми можуть охоплювати найрізноманітніші теми: весілля, ювілей, народження дитини, канікули на морі тощо.

Слід зауважити, що скрапбукінг не обмежується створеннями класичних альбомів - в колекціях майстрів скрапбукінгу зустрічаються також альбоми-акордеони (Лепорелло), альбоми у вигляді будиночків, альбоми у вигляді коробочок чи кошичків, і навіть окремі листівки (так званий кардмейкінг, англ. cardmaking, букв. «виготовлення листівок»). Існує і так званий «цифровий скрапбукінг», що використовує для оформлення та прикраси фотографій різні комп'ютерні застосунки (універсальні графічні редактори або спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для обробки фотографій і обрамлення рамками різного виду та форми, наприклад Scrapbook MAX!, Wondershare Scrapbook Studio, PhotoMix, ScrapbookFlair, ArcSoft «Scrapbook Creator Memories Edition» і «Майстер Колажів». За допомогою стандартних засобів в застосунках створюється вигляд окремої сторінки або цілого фотоальбому, які потім можуть бути виведені на друкувальний пристрій або збережені у вигляді файлів у графічних форматах.

Роботу зі створення скрапбуків спрощує безліч шаблонів, заготовок найрізноманітніших форм, які використовують різні види кріплень (кільця, стрічки, пружинки). Можна й самому виготовити заготовку, вирізавши її з щільного картону, у виглядісилуетів сердечка, замку, будиночка, квіточки та інших декоративних елементів.

Історія

Збирання альбомів з вирізками та пам'ятними речами вперше згадується в 1598 році. У той час почали збирати поеми, цитати і власні спостереження і вклеювати їх у звичайні книги. В Англії ставали популярними зошити для запису улюблених віршів, пам'ятних афоризмів і цитат (англ. Commonplace books). Так, в 1706 році була надрукована книга філософа Джона Локка під назвою New Method of Making Commonplace books. Приблизно в той же час з'явилися так звані «книги друзів» (англ. Friendship books): у Німеччині дівчата збирали волосся своїх подруг і звивали з них складні візерунки, прикрашаючи їх стрічками і квітами. Разом з тим, зошити для записів відрізнялися від сучасного скрапбукінгу, оскільки містили тільки якусь розрізнену підбірку текстів, в той час як в скрапбуках зазвичай приділяється увага і підкреслюється певна людина або подія.

Сучасність

Своєї сучасної форми скрапбукінг набув у XVII столітті. У 1826 році в Німеччині почали активно збирати вирізки з альбомів, оскільки стали друкуватися альбоми з зображеннями, гравюрами і літографіями. Але справжній фурор викликала книга Джона Пула (англ. John Poole) під назвою Manuscript Gleanings and Literary Scrapbook, в якій описували різні способи творчо оформити вірші, записи та інші вирізки. Сам термін «скрапбукінг» з'явився в 1830-х роках.

ІV. Практична робота.

Завдання «Наша шкільна історія»

Цінуйте кожну мить життя.

Для виконання завдання розділіться на дві групи.

Візьміть світлини з життя класу за певний період часу.

Проявіть фантазію і спробуйте створити методом скрайбінгу новий (альбом-плакат) світлин важливих подій для вашого класу.

Подумайте: чим ви відрізняєтесь від інших?

Що є вашою «візитною карткою»?

Озброївшись ножицями, клеєм і різним декором технікою скрапбукінг створіть власний образ-літопис класу.

Етапи створення власного скрайбінгу.

На аркуші ватману викладіть історію у фотоколажі з життя класу.

За своєю фантазією створюють у довільній формі при роботі оформлення фон та декор. При виконанні завдання обговоріть такі питання:

1.Які традиції зародилися у вашій шкільній сім’ї в початкових класах?

2.Які традиції шкільної сім’ї ви перенесли у старші класи?

3.Які події вам найбільше запам’ятались? Чим?

4.Які стосунки (конфлікти) відбувались у вашому класі? Та їх вирішення.

5.Які перепони ви здолали на шкільному шляху?

6. Хто з вчителів, однокласників… відіграв якусь роль у вашому житті?

7.Який урок ви запам’ятали для себе найбільше? Чим він вам запам’ятався?

8.Який висновок ви зробили для себе під час виконання завдання в групі?

9. Які події вплинули на формування особистості та які спогади залишились?

10.Чи допомогло вам краще зрозуміти один одного та ваші стосунки, цінності?

11. На зворотній стороні напишіть собі слова побажання в майбутнє.

V. Підсумок уроку.

1Учитель аналізує й оцінює роботи учнів.

2. Показ готових виробів

3.Підведення підсумків уроку

4.Оцінювання робіт

5.Таблиця оцінювання якості готового завдання:

Критерії оцінювання

Оцінка

Зауваження

1.

Креативність ідеї

2.

Зовнішній вигляд

3.

Відповідність задуму

4.

Якість кінцевої обробки виробу

5.

Вміння презентувати виріб (реклама)

6.

Використання цікавих технік, складних елементів.

8.2. Повідомлення домашнього завдання та виставлення оцінок.

Write a story of a relationship using new expressions.

Do Vocabulary Builder 7.1 p.133

You worked very well today. Thank you.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Комплексний інтегрований урок з використанням прийому для творчої візуалізації навчального матеріалу методом «Скрайбінг»
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Англійська мова
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  591
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  VR666416
 • Вподобань
  0
Курс:«Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь