Психолого-педагогічний та корекційний супровід засобами арт-терапевтичних технологій

Опис документу:
У статті розкриваються завдання, основні функції та види арт-терапії; структура арт-терапевтичного заняття.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Психолого-педагогічний та корекційний супровід

засобами арт-терапевтичних технологій.

Протягом багатьох століть мистецтво було для людини джерелом насолоди і засобом самовираження. Воно завжди мало велике значення і для розвитку духовної культури особистості. Проте лікування за допомогою мистецтва – феномен відносно новий. З розвитком засобів масової інформації та інших новітніх технологій можливості використання мистецтва значно розширилися. Поступово склалися самостійні розділи медичної терапії, як от: театротерапія, книготерапія, музикотерапія.

В своїй корекційно-розвивальній роботі з дітьми, які мають мовні дефекти, ми активно впроваджуємо і всебічно використовуємо таку психокорекційну форму роботи, як арт-терапія.

Арт-терапія – терапія мистецтвом. Основна її мета полягає в гармонізації розвитку особистості дитини через розвиток здатності самовираження і самопізнання.

Арт-терапія дозволяє в особливій символічній формі реконструювати конфліктні травмуючі ситуації і знайти вихід зі складних ситуацій за допомогою включення креативних здібностей.

Завданнями арт-терапії є:

 • дати соціально прийнятний вихід агресивності та іншим негативним почуттям;

 • отримати матеріал для інтерпретації і діагностичних висновків;

 • відпрацювати думки і почуття, які дитина звикла подавляти;

 • сконцентруватися на особистих відчуттях і почуттях;

 • сприяти розвитку художніх здібностей і підвищенню самооцінки.
  Останнім часом арт-терапія все ширше застосовується в соціальній педагогіці, але арт-терапевтичні технології доцільно використовувати для розв'язання проблем комунікативної компетентності дитини-логопата, розвитку активності, впевненості у собі. Художня творчість допомагає краще оцінювати свої почуття, допомагає дитині супроводжувати творчий процес засобами мови, удосконавлюючи свої знання та мовленнєві навички.

Арт-терапія виконує три основні функції:

Компенсаторна функція полягає в тому, що домінанта активності особистості дитини-логопата переміщається із зони відношень з оточуючим світом, де вона за якихось причин не може досягти успіху, в зону, доступну для її контролю та ефективного впливу, а саме спілкування у творчому процесі з педагогом.

Механізм впливу розвиваючої функції полягає в тому, що за рахунок удосконалення мовленнєвих навичок та частішого використання дитина-логопат поширює зону власного контролю та взаємодіє з оточуючими.

Ефективність реалізації навчальної функції досягається за рахунок використання вже існуючих мовних навичок, що дає можливість здійснювати гнучкий перехід від умінь дошкільника до того, що йому необхідно освоїти.

Арт-терапія володіє очевидними перевагами перед іншими, заснованими виключно на вербальній комунікації – формами корекційної роботи:

 1. Практично кожна дитина з особливими потребами (незалежно від свого віку, культурного досвіду, соціального стану) може брати участь в арт-терапевтичній роботі, яка не вимагає від неї яких-небудь здібностей до образотворчої діяльності або художніх навичок.

 2. Арт-терапія може бути засобом невербального спілкування, що робить її особливо цінною для тих, хто недостатньо добре володіє мовою, відчуває труднощі в словесному описі своїх переживань у творчому процесі.

 3. Образотворча діяльність є могутнім засобом зближення людей, своєрідним «мостом» між педагогом та дитиною. Це особливо цінно в ситуаціях взаємного відчуження, при утрудненні налагодження контактів, у спілкуванні з приводу дуже складного дефекту мови.

 4. Арт-терапія є засобом вільного самовираження і самопізнання. Вона надає атмосферу довір'я, високої терпимості і уваги до внутрішнього світу дитини з вадами розвитку.

 5. Результати образотворчої діяльності мистецтва є об'єктивним свідоцтвом настроїв і думок особистості з особливими потребами, що дозволяє використовувати їх для ретроспективної, динамічної оцінки стану, проведення відповідної діагностики.

 6. Арт-терапевтична робота в більшості випадків викликає у дітей позитивні емоції, допомагає подолати апатію і безініціативність, сформувати більш активну життєву позицію, впевненість у своїх силах.

 7. Арт-терапія заснована на мобілізації творчого потенціалу дитини з особливими потребами, внутрішніх механізмів саморегуляції і зцілення. Вона відповідає фундаментальній потребі в самоактуалізації - розкритті широкого спектру можливостей особистості і ствердження нею свого індивідуально-неповторного способу буття в світі.

Арт-терапія може застосовуватися як основний метод, так і як допоміжний, — разом з іншими видами корекційної роботи. Арт-терапія використовується у вигляді не тільки індивідуальної, а й групової роботи, що сприяє покращенню взаєморозуміння, активізації групового процесу і успішної адаптації кожної дитини в навчальній групі.

Індивідуальну арт-терапію ми використовуємо для широкого кола дітей з вадами розвитку. Особливу цінність арт-терапевтична робота має для дітей, які мають певні труднощі у вербалізації своїх переживань, наприклад, через мовні порушення, малоконтактність, а також складність цих переживань та «невимовність».

Необхідною умовою для початку індивідуальної роботи є встановлення психотерапевтичного контакту. Він відбувається вже на перших заняттях, коли в дитини з особливими потребами й педагога виникають реакції один на одного, що визначають атмосферу їхньої подальшої спільної роботи. На самому початку ми пояснюємо дитині, у чому буде полягати наша спільна робота, що вона може і чого не може робити. Звичайно, підкреслюємо, що ця робота не припускає спеціальних художніх здібностей чи навичок і не ставить своєю метою створення «високомистецьких творів», наголошуємо на вільному самовираженні дитини за допомогою будь-яких матеріалів і засобів, що маються в його розпорядженні .

Індивідуальна арт-терапевтична робота може продовжуватися досить довго. У багатьох випадках - кілька місяців чи навіть років. Підставами для завершення індивідуальної роботи, поряд із зовнішніми факторами, є зміни в стані і характері образотворчої діяльності дитини, що відбивають позитивну динаміку арт-терапевтичного процесу .

Також у корекційному процесі дуже широко ми використовуємо і групові форми арт-терапевтичної роботи, адже саме групова арт-терапія:

 • дозволяє розвивати ціннісні комунікативні навички;

 • пов'язана з наданням взаємної підтримки членами групи і дозволяє вирішувати загальні проблеми;

 • дає можливість спостерігати результати своїх дій і їхній вплив на навколишніх;

 • дозволяє опановувати нові ролі, а також спостерігати, як рольова поведінка впливає на взаємини з навколишніми;

 • підвищує самооцінку і призводить до зміцнення особистої ідентичності .

Завдання арт-терапії

БЕЗПОСЕРЕДНІ ЗАВДАННЯ

Види занять: директивні (чітка установка), не директивні (вільний вибір)

Структура арт–терапевтичного заняття:

Позиція педагога: директивна (спрямовує), не директивна (розвиваюча).

У корекційно-розвивальному процесі в дошкільному закладі ми використовуємо різні види арт-терапії, які спрямовані на активізацію спілкування з педагогом або в групі в цілому, для більш чіткого, тонкого вираження своїх переживань, проблем, внутрішніх суперечностей з одного боку, творчого самовираження - з іншого.

ВИДИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
5
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!