ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЗМІНИ СУСПІЛЬНИХ ТА СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

Психологія

Для кого: 9 Клас

13.01.2020

599

1

0

Опис документу:
Дослідження сімейно-родинних стосунків, які зазнали значних трансформацій разом із усім нашим суспільством, є надзвичайно важливим на сучасному етапі. Актуальність досліджень в царині сімейної проблематики зумовлена загальною кризою сім’ї, яку відзначають педагоги, психологи, соціологи, демографи
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЗМІНИ СУСПІЛЬНИХ ТА СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї

РОЗДІЛ ІІ

ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДІ НА ФОРМУВАННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

РОЗДІЛ ІІІ

СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ РИС ПРИТАМАННИХ СВОЄМУ ПАРТНЕРОВІ ПІД ВПЛИВОМ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ

РОЗДІЛ ІV

СТВОРЕННЯ «МОДЕЛІ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї» ОЧИМА МОЛОДІ. ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

5

8

12

18

21

23

24

ВСТУП

Актуальність теми. Дослідження сімейно-родинних стосунків, які зазнали значних трансформацій разом із усім нашим суспільством, є надзвичайно важливим на сучасному етапі. Актуальність досліджень в царині сімейної проблематики зумовлена загальною кризою сім’ї, яку відзначають педагоги, психологи, соціологи, демографи. Ця криза є доволі поширеною, виявляється у кількісних (зменшення показників народжуваності дітей, значна кількість розлучень, проблемних сімей) та якісних показниках (трансформація суспільних та сімейних цінностей, ослаблення виховної функції сім’ї, психологічні проблеми членів сім’ї тощо). Очевидно, що за таких умов необхідними є ґрунтовні дослідження сучасної сім’ї та пошук ресурсів для подолання негативних явищ.
Водночас, як вказують деякі дослідники, сім’я як система, суспільний інститут переживає сьогодні своєрідну “вікову кризу”: відбувається перехід сім’ї як системи, що функціонує, на якісно інший рівень. Оскільки в сучасних умовах матеріальний фактор перестає бути відповідальністю виключно чоловіка за виживання сім’ї, відбувається закономірний перехід з одного етапу розвитку (патріархату) на інший (біархат). При цьому домінуючими стають функції задоволення більш високого рівня потреб емоційно-інтелектуальної, духовної сфери.

Також в останні десятиліття відбулося усвідомлення того факту, що сім’я є одним з вирішальних чинників становлення та розвитку особистості. Так, В.Сатир зазначає, що подружні стосунки являють собою стрижень для формування інших стосунків у сім’ї; дисгармонійні стосунки між батьками обов’язково відбиваються на їхній батьківській функції .

Предмет дослідження: вплив ціннісних орієнтацій та гендерних стереотипів молоді на формування сімейних цінностей (створення моделі сучасної сім’ї).

Об’єкт дослідження: ціннісні орієнтації та гендерні стереотипи молоді.

Мета дослідження полягає у визначенні відмінностей ціннісних орієнтацій та гендерних стереотипів молоді у формуванні сімейних цінностей що зазнали змін разом з суспільством.

Мета дослідження зумовила основні завдання:

1.Здійснити теоретичний аналіз психологічних проблем сучасної сім’ї.

2.Визначити вплив ціннісних орієнтацій молоді на формування сімейних цінностей.

3. Встановити статеві відмінності рис притаманних своєму партнерові під впливом гендерних стереотипів .

4. Створення «Моделі сучасної сім’ї» очима молоді. Висновки.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що нами зроблена спроба показати сучасний стан життєвих пріоритетів та цінностей молоді, їх вплив на формування сімейних цінностей.

Практичне значення: матеріали нашого дослідження можуть використовуватись у виховній роботі школи: на виховних годинах, обговореннях на засіданні круглого столу, семінарах для вчителів, лекторіях для батьків.

Методи дослідження. Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань використано комплекс взаємопов’язаних теоретичних та емпіричних методів дослідження.

Визначення впливу ціннісних орієнтацій молоді на формування сімейних цінностей діагностувалося за допомогою дослідницької анкети «Ціннісні орієнтації молоді».

Встановлення статевих відмінностей рис притаманних своєму партнерові під впливом гендерних стереотипів дослідницької анкети «Характеристика гендерних рис в уявленні сучасних підлітків».

У дослідженні використано також статистичні методи кількісного та якісного опрацювання отриманих результатів.

Дослідження здійснено на базі Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Білоцерківської міської ради Київської області. У досліджені прийняло участь 56 респондентів різної статі 11-х класів.

РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ СІМ’

Сім’я є одним з вирішальних чинників становлення та розвитку особистості.

Сім'я – це мала соціальна група, що має історично означену організацію, члени якої пов'язані шлюбними або родинними відносинами, спільністю побуту та взаємною моральною відповідальністю, соціальна необхідність якої зумовлена потребою суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення

Сім’я – це природна група, в якій з часом виникають стереотипи поведінки. Ці стереотипи створюють структуру сім’ї, яка визначає функціонування її членів, окреслюючи діапазон можливих варіантів їхньої поведінки та спрощуючи взаємодію між ними (С. Минухін). Важливими характеристиками сім’ї є її функції, структура та динаміка. Життєдіяльність сім’ї безпосередньо пов’язана із задоволенням певних потреб її членів, які й зумовлюють різні функції сім’ї.

Виховна функція сім’ї полягає в тому, що задовольняються індивідуальні потреби в батьківстві та материнстві. Господарчо-побутова функція сім’ї полягає в задоволенні матеріальних потреб членів сім’ї, сприяє збереженню їх здоров’я.

Емоційна функція припускає задоволеність потреби в симпатії, визнанні, повазі, емоційній підтримці, психологічному захисті. Функція духовного (культурного) спілкування – задоволення потреб у спільному проведенні вільного часу, взаємному духовному збагаченні. Функція первинного соціального контролю – забезпечення виконання соціальних норм членами сім’ї, особливо тих, хто внаслідок різних обставин (вік, хвороба) не володіє достатньою здатністю самостійно визначати власну поведінку в повній відповідності до соціальних норм. Сексуально-еротична функція – задоволення сексуально-еротичних потреб подружжя.

З плином часу відбуваються зміни у функціях сім’ї: одні втрачаються, інші з’являються відповідно до нових соціальних умов та правил. У сучасній сім’ї порівняно з попередніми поколіннями якісно змінилася функція первинного соціального контролю. Підвищився рівень терпимості до порушення норм поведінки в межах шлюбно-сімейних відносин (до подружніх зрад, народження позашлюбних дітей тощо). Розлучення перестає розглядатись як аномалія подружніх взаємин. Якісних змін зазнали й інші функції сім’ї – виховна, емоційна, що потребує окремих досліджень.

Підбиваючи підсумки цього невеликого огляду, можемо зазначити, що сучасна сім’я, її особливості, структура, функції, її вплив на формування особистості надають дуже багатий матеріал для психологічних досліджень.

Отож, однією з проблем на, нашу думку, є уявлення молодих людей,які вступають у шлюбні відносини, про сім’ю. Адже, якщо чашка матиме тріщину, то навряд чи з неї можна буде напитися чаю і не має гарантії, що з маленької тріщинки не утвориться велика і цілої чашки вже не буде. Даний приклад найповніше описує подібну картину. Тому, приймаючи таке важливе рішення у своєму житті, кожним повинна усвідомлюватися уся відповідальність, потрібно відкинути свій егоїзм, любити безкорисливо, бути готовим для жертовності. Наступним недоліком є зниження значення сім'ї в системі життєвих цінностей особистості з подальшою переорієнтацією значної частини молоді на позашлюбні стосунки або повторний шлюб. Сім’я - це перш за все відповідальність, позашлюбні відносини у свою чергу позбавляють цієї відповідальності, людина вільна, немає спільного побуту,спільних проблем, уявлення про сім’ю є іншим, та в даному випадку і про сім’ю важко сказати так це “посиденьки вечорами”, які не гарантують, що завтра ці люди також будуть разом.

Слід також зазначити про послаблення захисної функції сім'ї (як матеріальної, так і психологічної). В Україні існує ціла низка проблем, що перешкоджають нормальному розвитку сім’ї: низький грошовий дохід; низький матеріальний рівень, дефіцит вільного часу, погані житлові умови, невлаштований побут, труднощі, зв'язані з народження і вихованням дітей, тощо.

Сучасна українська сім’я зіштовхнулася із проблемою нестабільності життєвих планів в умовах економічної нестабільності в результаті чого відбувається стійка орієнтація подружжя на малодітну сім'ю. Звичайно питання скільки у сім’ї буде дітей є питанням виключно окремої сім’ї. Однак слід зауважити, що без дітей важко проявитися справжній любові, оскільки подружжя без дітей зосереджені самі на собі і люблять тільки одне одного. А істинна любов, за висловом Сент-Екзюпері, виникає тоді, коли чоловік і дружина починають дивитися в одну сторону, тобто вчаться любити другу людину. Серед інших проблем, що перешкоджають розвитку сім’ї, слід зазначити: погіршення дитячо-батьківських взаємин, зумовлене невідповідністю та закостенілістю батьківських норм; загострення суперечностей між партнерами в орієнтації сім'ї на демократичний (з боку жінок) або патріархальний (з боку чоловіків) розвиток; дисфункціональний розвиток сім’ї, ознаками якого є: тенденція до домінування, боротьба за владу обох партнерів, неузгодженість рольової поведінки, негнучкість сімейних норм, маніпуляція партнером, дітьми, ігнорування потреб, почуттів членів сім'ї, конфліктна взаємодія.

Також можна назвати і такі проблеми, як: ускладнення сімейної адаптації молодого подружжя внаслідок неадекватних дошлюбних очікувань, завищених вимог до партнера; порушення механізму адаптації сім'ї до динамічних процесів у суспільстві.

Важливою проблемою сім’ї є її матеріальне забезпечення – загальний рівень життя, в який входить і рівень заробітної плати, і забезпеченість товарами широкого вжитку, благоустрій побуту, організація вільного часу тощо. Зрозуміло, що проблема матеріальної забезпеченості сім’ї не єдина для нормального її функціонування, але це той фундамент, який дає змогу кожній сім’ї .

Отже, існує велика кількість проблем, які необхідно вирішувати. Для цього необхідна ефективна державна політика, щодо розвитку сім’ї, цілеспрямована діяльність центрів і служб, які займаються проблемами сім’ї, доброзичливі стосунки між людьми, повага та любов.

РОЗДІЛ ІІ

ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДІ НА ФОРМУВАННЯ СІМЕЦНИХ ЦІННОСТЕЙ

Зниження значення сім'ї в системі життєвих цінностей особистості з подальшою переорієнтацією значної частини молоді на позашлюбні стосунки або повторний шлюб є значною проблемою у формуванні сімейних стосунків.

Визначення впливу ціннісних орієнтацій молоді на формування сімейних цінностей діагностувалося за допомогою дослідницької анкети «Ціннісні орієнтації молоді». Респонденти учні 11-х класів (56 респондентів).

Анкета № 1

Цінність життя для Вас полягає у тому, щоб

(виділіть не більше 3 позицій):

1) знайти кохання – 11 ( 50 %)

2) мати хороших і надійних друзів – 10 (45 %)

3) здобути цікаву професію – 6 (27 %)

4) стати порядною і чесною людиною -2 (9 %)

5) розвиватися духовно, розширювати свій світогляд - 0

6) досягти матеріального достатку – 2 (9 %)

7) зробити кар’єру – 10 ( 45 %)

8) створити сім’ю – 7 (32 %)

9) мати міцне здоров’я – 5 (23 %)

ВИСНОВОК

Найбільш пріоритетними цінностями життя для респондентів є: знайти кохання, мати надійних хороших друзів, зробити кар’єру, створити сім’ю. Отже, питання створення сім’ї є актуальним для них. Нажаль така цінність як розвиватись духовно, розширювати свій світогляд респонденти не вважають потрібним.

Які з перелічених проблем турбують Вас найбільше?

(оберіть не більше 3 варіантів):

1) матеріальне становище – 8 (36%)

2) професійна перспектива – 11 (50%)

3) зниження життєвого рівня – 5 (23%)

4) особисте життя – 6 (27%)

5) пошук сенсу життя – 2 (9%)

6) здоров’я - 7 (32%)

Висновок

Найбільш актуальною проблемою для респондентів є професійна перспектива, матеріальне становище, особисте життя. Хоча не відзначено духовні цінності, що є важливими для формування міцних сімейних стосунків.

3. Назвіть одним словом рису, яку Ви найбільше цінуєте в людях:

Доброту – 6 (27%)

Вірність – 2 (9%)

Щирість – 7 (32%)

Чесність – 9 (41%)

Висновок

За результатами опитуваних пріоритетними є такі риси як чесність, щирість, доброта. Що свідчить про належний рівень моральних цінностей та переконань особистостей.

4. Ким на сьогодні для Вас є батьки?

1) наставниками – 7 (32 %)

2) опікунами – 2 (9 %)

3) друзями – 13 (59 %)

4) авторитетом – 4 (18 %)

5) просто люблячими людьми – 4 (18 %)

Висновок

За результатами опитування батьки для учнів є друзями, наставниками. На жать, лише 18% респондентів сприймають своїх батьків як авторитет, приклад для наслідування.

5. Чи обов’язково для того, щоб жити разом із коханим (коханою)

- брати шлюб – так - 12 (55 %) ; ні – 10 (45 %);

- мати згоду батьків – так – 19 ( 86 %); ні – 3 (14 %);

- мати не залежне від батьків житло - так – 15 (68 %) ; ні – 7 (32 %)

Висновок

З отриманих результатів можна прослідкувати вплив матеріальних цінностей на створення сім’ї.

ВИСНОВКИ :

Таким чином аналізуючи результати проведеного дослідження «Ціннісних орієнтацій молоді» можна прослідкувати внутрішню конфліктність ціннісно-смислової сфери респондентів.

Матеріальні цінності переважають над духовними пріоритетами, хоча розуміння та сприйняття моральних цінностей є знаходяться на належному рівні.

Тому можна сказати, що економічно-суспільні процеси в державі впливають на структуру формування цінностей молодої сім’ї.

РОЗДІЛ ІІІ

СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ РИС ПРИТАМАННИХ СВОЄМУ ПАРТНЕРОВІ ПІД ВПЛИВОМ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ

Встановлення статевих відмінності рис притаманних своєму партнерові під впливом гендерних стереотипів полягало у вивченні та порівнянні характеристики гендерних рис в уявленні сучасних підлітків за допомогою дослідницької анкети. Респонденти учні 11 класів (56 респондентів).

Характеристика гендерних рис в уявленні сучасних підлітків

Риси притаманні «справжньому чоловікові»

Дівчата

Хлопці

Розум - 80%

Фізична сила – 87%

Фізична сила – 53%

Розум – 93%

Хоробрість – 60%

Хоробрість – 67%

Рішучість – 67%

Рішучість – 100%

Доброта – 83%

Доброта – 60%

Працьовитість – 67%

Працьовитість – 93%

Самостійність – 53%

Самостійність – 60%

Вірність – 73%

Вірність – 13%

Відповідальність – 50%

Цілеспрямованість – 60%

Впевненість у собі – 53%

Впевненість у собі

Самостійність – 60%

Характеристика гендерних рис в уявленні сучасних підлітків

Риси притаманні «справжній жінці»

Дівчата

Хлопці

Розум – 87%

Розум – 60%

Рішучість – 47%

Рішучість – 33%

Доброта – 100%

Доброта – 87%

Самостійність – 47%

Самостійність – 13%

Привабливість – 53%

Привабливість – 60%

Охайна зовнішність – 67%

Ніжність – 60%

Ніжність – 67%

Вірність – 57%

Вірність – 67%

Впевненість у собі – 50%

Скромність – 60%

Охайна зовнішність – 53%

Турботливість – 73%

Здатність до співчуття – 53%

Здатність до співчуття – 53%

Елегантність – 53%

ВИСНОВКИ

Порівнюючи отримані відповіді респондентів можна зробити висновки:

1.У поглядах між дівчатами та хлопцями існує розбіжність стосовно почуття вірності: дівчата хочуть бачити чоловіків вірними на 73%, а хлопці вважають вірність важливою на 13%).

2. Дві сторони опитаних вважають важливою рисою в обох сторонах самостійність (хлопці – 60%; дівчата 47%). Хоча хлопці хочуть бачити своїх жінок менш самостійними, а дівчата наявність цієї риси в себе вважають необхідною на 47%).

3. Чоловіки респонденти підкреслили важливими рисами у жінок: ніжність – 67%, турботливість - 73%, здатність до співчуття - 53%; доброту – 87%.

Дівчата вважають пріоритетними рисами у жінці: доброту -100%, впевненість у собі -50%; рішучість – 47%.

РОЗДІЛ ІV

СТВОРЕННЯ «МОДЕЛІ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї» ОЧИМА МОЛОДІ.

ВИСНОВКИ

Риси притаманні «справжньому чоловікові, жінці»

МОДЕЛЬ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї

Дівчата

Хлопці

Розум – 87%

Фізична сила – 87%

Рішучість – 47%

Розум – 93%

Доброта – 100%

Хоробрість – 67%

Самостійність – 47%

Рішучість – 100%

Привабливість – 53%

Доброта – 60%

Ніжність – 60%

Працьовитість – 93%

Вірність – 57%

Самостійність – 60%

Впевненість у собі – 50%

Вірність – 13%

Охайна зовнішність – 53%

Цілеспрямованість – 60%

Здатність до співчуття – 53%

Впевненість у собі

Самостійність – 60%

Таким чином, дослідження сімейно-родинних стосунків, які зазнали значних трансформацій разом із усім нашим суспільством, є надзвичайно важливим на сучасному етапі.

Водночас, як вказують результати проведених досліджень, сім’я як система, суспільний інститут переживає сьогодні своєрідну «вікову кризу»: відбувається перехід сім’ї як системи, що функціонує, на якісно інший рівень, що ми й змогли прослідкувати аналізуючи отримані результати дослідження.

Матеріальний фактор перестає бути відповідальністю виключно чоловіка за виживання сім’ї, дівчата вбачають себе більш самостійними втрачаючи важливі духовні риси жінки.

Домінуючими стають функції задоволення більш високого рівня потреб емоційно-інтелектуальної, духовної сфери.

В «МОДЕЛІ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї» прослідковується певна суперечливість поглядів респондентів (дівчат, хлопців), що й є наслідком впливу матеріальний фактору, який перестає бути відповідальністю виключно чоловіка .

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Абульханова-Славська К.А. Стратегія життя. / К.А.Абульханова-Славська. - СПб. : Алетейя, 2001. - 220с. 

 2. Аверін В.А. Психологія особистості: Навчальний посібник. / В.А. Аверін. -СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 1999. -89с. 

 3. Андрєєва Г.М. Соціальна психологія: Підручник для вузів. / Г.М.Андрєєва. - М. : Аспект Пресс, 2007. -375С. 

 4. Асадуллина Ф.Г.,Ціннісні орієнтації чоловіків і жінок як детермінанти морального вибору/ Ф.Г. Асадуллина, Д.В. Малюгин / / Психологічний журнал. № 1. 2009. - С.44-51 

 5. Братус Б.С. До проблеми людини в психології / Б.С. Братус / / Питання психології. № 5. 1997. – С. 3-19

 6. Василюк Ф.Е. Психологія переживання (аналіз подолання критичних ситуацій). / Ф.Е. Василюк - М. : Видавництво Московського університету, 1998. -200с. 

 7. Виготський Л.С. Психологія розвитку людини. / Л.С. Виготський. - М. : Изд-во Сенс; Вид-во Ексмо, 2005. -1136с. 

 8. Глуханюк Н.С. Гершкович Т.Б. Пізній вік і стратегії його освоєння./ Н.С. Глуханюк, Т.Б. Гершкович. - М. : Московський психолого-педагогічний інститут, 2003. -340С. 

 9. Грошев І.В. Психофізіологічні відмінності чоловіків і жінок / І.В. Грошев. -М.: Видавництво Московського психолого-соціального інституту, 2005. -464с. 

 10. Ільїн Є.П. Диференціальна психофізіологія чоловіки і жінки / Є.П. Ільїн - СПб. : «Пітер», 2003. -544с 

 11. Ільїн Є.П. Мотивація і мотиви./ Є.П. Ільїн. - СПб. : Питер, 2006. -512с. 

Додаток А

АНКЕТА

Ціннісні орієнтації молоді

1. Цінність життя для Вас полягає у тому, щоб (виділіть не більше 3 позицій):

1) знайти кохання

2) мати хороших і надійних друзів

3) здобути цікаву професію

4) стати порядною і чесною людиною

5) розвиватися духовно, розширювати свій світогляд

6) досягти матеріального достатку

7) зробити кар’єру

8) створити сім’ю

9) мати міцне здоров’я

2. Які з перелічених проблем турбують Вас найбільше? (оберіть не більше 3 варіантів):

1) матеріальне становище

2) професійна перспектива

3) зниження життєвого рівня

4) особисте життя

5) пошук сенсу життя

6) здоров’я

3. Назвіть одним словом рису, яку Ви найбільше цінуєте в людях:

Доброту

Вірність

Щирість

Чесність

4. Ким на сьогодні для Вас є батьки?

1) наставниками

2) опікунами

3) друзями

4) авторитетом

5) просто люблячими людьми

5.Чи обов’язково для того, щоб жити разом із коханим (коханою)

- брати шлюб

- мати згоду батьків

- мати не залежне від батьків житло

Дадаток Б

Характеристика гендерних рис в уявленні сучасних підлітків

Риси притаманні «справжньому чоловікові»

Дівчата

Хлопці

Розум – 80%

Фізична сила – 87%

Фізична сила – 53%

Розум – 93%

Хоробрість – 60%

Хоробрість – 67%

Рішучість – 67%

Рішучість – 100%

Доброта – 83%

Доброта – 60%

Працьовитість – 67%

Працьовитість – 93%

Самостійність – 53%

Самостійність – 60%

Вірність – 73%

Вірність – 13%

Відповідальність – 50%

Цілеспрямованість – 60%

Впевненість у собі – 53%

Впевненість у собі

Самостійність – 60%

Додаток В

Характеристика гендерних рис в уявленні сучасних підлітків

Риси притаманні «справжній жінці»

Дівчата

Хлопці

Розум – 87%

Розум – 60%

Рішучість – 47%

Рішучість – 33%

Доброта – 100%

Доброта – 87%

Самостійність – 47%

Самостійність – 13%

Привабливість – 53%

Привабливість – 60%

Охайна зовнішність – 67%

Ніжність – 60%

Ніжність – 67%

Вірність – 57%

Вірність – 67%

Впевненість у собі – 50%

Скромність – 60%

Охайна зовнішність – 53%

Турботливість – 73%

Здатність до співчуття – 53%

Здатність до співчуття – 53%

Елегантність – 53%

Додаток Г

Цінність життя для Вас полягає у тому, щоб ...

Додаток Ґ

Які з перелічених проблем Вас турбують найбільше ?

Додаток Д

Риса, яку Ви найбільше цінуєте в людях

Додаток Е

Ким на сьогодні для Вас є батьки?

Додаток Є

Чи обов’язково для того, щоб жити разом із коханим (коханою)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.