+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

"Психологічні особливості учнів старших класів"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Психологічні особливості учнів старших класів.

Основне соціальне завдання особистості на етапі ранньої юності – вибір професії, соціальне та особистісне самовизначення . До моменту закінчення школи юнаки та дівчата вже мають бути психологічно готовими до дорослого життя. Йдеться про сформованість певних властивостей психіки, здібностей та потреб, які дозволили б молодій людині повною мірою реалізувати себе у праці, громадському житті , майбутній сім’ї. Передусім – це розвиток потреби у спілкуванні та засвоєння способів його здійснення , формування теоретичного мислення та вміння орієнтуватися у різних його формах (науковому, художньому, етичному, правовому тощо), котре знаходить своє відображення в основах наукового та громадянського світогляду; розвиток рефлексії, яка забезпечує усвідомлене й критичне ставлення до себе, становлення готовності до трудової діяльності.

Якщо ці якості сформовані , то молода людина має необхідну психологічну базу для самовизначення - центрального новоутворення раннього юнацького віку, основою якого є потреба зайняти внутрішню позицію дорослого, усвідомити себе членом суспільства, визначитися , тобто зрозуміти себе, свої можливості , своє місце і призначення в житті. Провідною на цьому етапі стає навчально-професійна діяльність. Зазначимо, що перехідний характер соціального становища і статусу ранньої юності визначає і характерні психічні особливості юнацтва.

Самовизначення на цьому етапі ще не є завершеним , остаточним , оскільки воно не пройшло перевірки життям. Тому до юності відносять і вікову групу від 18 до 23років, яку умовно називають «початком дорослості».

Одна з центральних проблем підліткового віку – перебудова взаємин із дорослими - залишається актуальною і в період ранньої юності.

Старшокласники прагнуть звільнитися від контролю та надмірної опіки з боку батьків і вчителів, а також від установлених ними норм і порядків. Розрізняють прагнення автономії у сфері поведінки (потреба і право мати власні , самостійно обрані уподобання) та нормативної автономії (потреба й право на власні норми і цінності).

Найлегше досягти такої незалежності у сфері дозвілля. Юнаки і дівчата дедалі частіше проводять вільний час поза домівкою та школою, віддаючи перевагу одноліткам як партнерам по спільному дозвіллю.

Розвиток сприймання юнацтва стає складним інтелектуальним процесом , опосередкованим попереднім досвідом , наявними знаннями та інтелектуальним потенціалом.

Розвиток уваги в цьому віці дуже суперечливий. Зростає обсяг уваги , здатність довго її інтенсивність та переключати з одного об’єкта на інший; водночас зростає і вибірковість уваги та її залежність від спрямованості інтересів , що зумовлює характерну для багатьох юнаків та дівчат неспроможності сконцентруватися на чомусь одному , майже постійну неуважність.

Варто зазначити , що в учнів старших класів названі особливості уваги (невміння зосереджуватись , переключатись та відволікатись від тих чи інших стимулів і подразників), - одна із основних причин низької успішності та цілої низки різноманітних емоційних проблем цього віку , включаючи пияцтво , наркоманію і гедонізм.

Удосконалюється спроможність переключати увагу у зв’язку з переходами від одних навчальних і практичних завдань до інших, а також через необхідність підпорядковувати близькі цілі віддаленим. Розвивається також здатність розподіляти увагу , що робить можливим одночасне виконання різних дій. Основна тенденція в розвитку пам’яті на цьому етапі полягає в подальшому зростанні та зміцненні її довільності. Зокрема, довільне запам’ятовування стає значно продуктивнішим за мимовільне, окреслюється спеціалізація пам’яті, зумовлена провідними інтересами . Удосконалюються способи запам’ятовування за рахунок свідомого удосконалення раціональних прийомів.

Від організації розумової діяльності підлітків залежить також продуктивність їх мимовільної пам’яті, причому її роль не зменшується, а успішно реалізується за певних умов. Мимовільно запам’ятовується передусім те, що пов’язане з інтересами юнаків та дівчат, потребами і планами на майбутнє, з усім, що викликає сильний емоційний відгук.

Навчальна діяльність у старших класах створює сприятливі умови для переходу до вищих рівнів абстрактного та узагальнюючого мислення. Наукові поняття стають не тільки предметом вивчення , але й інструментом пізнання об’єктивної дійсності в її закономірних зв’язках і відношеннях.

Мислення стає більш системним , тобто знання утворюють певну систему , яка поступово трансформується у когнітивну модель світу, що слугує основою формування світогляду. Розвивається потреба в теоретичному обґрунтуванні явищ дійсності , виведенні часткових зв’язків із загального закону або підведення його під певну закономірність тощо.

Характерною особливістю пізнавальних функцій та інтелекту в період ранньої юності стає яскраво виражена схильність до теоретизування , творення абстрактних теорій , захоплення філософськими міркуваннями.

Варто зазначити, що схильність до абстрактних розмірковувань на світоглядно – філософську тематику притаманна більшою мірою юнакам. Пізнавальні інтереси дівчат менш виражені і гірше диференційовані. Дівчата краще розв’язують практичні завдання, художньо – гуманітарні інтереси у них, як правило домінують над природничими.

Широта інтелектуальних інтересів часто поєднується із відсутністю системи та методу. Характерною для учнів є схильність перебільшувати рівень своїх знань і особливо розумових можливостей.

Крім того, підкреслимо, що інтелектуальний розвиток людини у період ранньої юності полягає не стільки у накопиченні нових умінь та перетвореннях окремих властивостей інтелекту, скільки у формуванні індивідуального стилю розумової діяльності , тобто стійкої сукупності індивідуальних варіацій у способах сприймання, запам’ятовування і мислення , за якими стоять різні шляхи набування, накопичення , переробки та використання інформації.

У психічному житті значне місце у цьому віці посідають мрії ,які стають особливо конкретними і дієвими. Порівняно з підлітковим віком ставлення до витворів власної уяви стає критичнішим , посилюється самоконтроль.

Опис документу:
Основне соціальне завдання особистості на етапі ранньої юності – вибір професії, соціальне та особистісне самовизначення . До моменту закінчення школи юнаки та дівчата вже мають бути психологічно готовими до дорослого життя.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
790 грн
790 грн