Психологічні особливості темпераменту та його вплив на рівень стресостійкості і соціальної адаптації

Опис документу:
Спостерігаючи за людьми, неважко помітити їх неповторну індивідуальну своєрідність у загальній рухливості, швидкості мовлення, виявлені почуттів. Одні з них запальні, рухливі й веселі, інші-повільні, спокійні й холодні, ще інші – дуже переживають свої почуття, кволі й пасивні. Ці індивідуальні відмінності зумовлені їх темпераментом.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Психологічні особливості темпераменту та його вплив на рівень стресостійкості і соціальної адаптації

Спостерігаючи за людьми, неважко помітити їх неповторну індивідуальну своєрідність у загальній рухливості, швидкості мовлення, виявлені почуттів. Одні з них запальні, рухливі й веселі, інші-повільні, спокійні й холодні, ще інші – дуже переживають свої почуття, кволі й пасивні. Ці індивідуальні відмінності зумовлені їх темпераментом.

Темперамент – сукупність індивідуально-психологічних якостей, яка характеризує динамічний та емоційний аспекти поведінки людини і виявляється в її діяльності і спілкуванні.

Отже, під темпераментом варто розуміти індивідуально своєрідні властивості психіки, що визначають динаміку психічної діяльності людини, що однаково виявляючись у різноманітній діяльності незалежно від її змісту, цілей, мотивів, залишаються постійними в зрілому віці і у взаємозв'язку характеризують тип темпераменту.

До властивостей темпераменту відносяться індивідуальні особливості, що:

  • регулюють динаміку психічної діяльності в цілому;

  • характеризують особливості динаміки окремих психічних процесів;

  • мають стійкий і постійний характер і зберігаються в розвитку протягом тривалого відрізка часу;

  • знаходяться в строго закономірному співвідношенні, що характеризує тип темпераменту;

  • однозначно обумовлені загальним типом нервової системи.

Вчення про душу широко використовувалося і розвивалося ще в античній медицині. Гіппократ (близько 460 - близько 377 до н. е.) сформулював положення, що органом мислення і відчуттів є мозок. Гіппократ поклав початок дослідженням психологічних характеристик етносів.

Але досі темперамент залишається під пильною увагою вчених і ця тема є актуальною. Існує вже цілий ряд теорій по вивченню темпераменту людини і його типів. У сучасному світі значення досліджень темпераменту зростає ще й тому, що він має тісний зв'язок із діяльністю людини. Тип темпераменту необхідно враховувати при навчанні дітей, при побудові всього освітнього процесу, як у школі, так і в інших навчальних закладах. Особливості нервової системи необхідно враховувати при роботі людини, при створенні робочого місця, вибір режиму сну і неспання. Врахування темпераменту в діяльності працівника дозволить збільшити продуктивність праці, зменшити кількість небезпечних випадків на виробництві і т. д.

Уданій роботі ми розглянемо психологічні особливості темпераменту та його вплив на рівень стресостійкості і соціальної адаптації.

Було проведено теоретичний аналіз літератури по вивченю темпераменту, як психологічної основи особистості. Проблему темпераменту вивчали У. Вундт, Гален, Гіппократ, І. Кант, Еге. Кречмер, А. А. Крилов, У. З. Мерлін, У. Д. Небылицын, І. П. Павлов, Я. Стреляу, Б. М. Теплов, У. Шелдон і ще. Але, попри багаторічні дослідження, єдиного узвичаєного визначення поняттю «темперамент» немає, і різноманітні автори розуміють його по різному - і пропонують свої типології видів темпераменту. Та попри все розмаїтті існуючих підходів більшість дослідників розглядають темперамент як біологічний фундамент, у якому формується особистість як соціальне істота, а властивості особистості, зумовлені темпераментом, – найстійкіші.

Також було розглянено де кілька методік та проведено єксперимент впливу типу темпераменту на рівень стресостійкості та соціальної адаптації. Проаналізували резульнати та зробили де які висновки.

Дослідження проводилося на базі Тернівського Навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області. У досліджені приймали участь 40 дітей, віком від 12 до 16 років, із них 23 жіночої статі і 17 чоловічої.

При зачитувані інструкції діти були уважними та поводили себе дуже добре. В процесі проведення діагностики у школярів не виникло жодних питань. Методика діагностики соціально-психологічної адаптації Роджерса К. і Р. Даймонда, методика діагностики темпераменту Я. Стреляу, методика дослідження особистості "будинок-дерево-людина" Дж.Бука, тест на темперамент А. Бєлова, опитувальник визначаючий схильність до розвитку стресу Т. А. Немчина і Тейлора проводилися в один день, без перерви.

Порівнюючи результати дослідження, можна сказати, що наше припущення підтвердилася теоретично. Ґрунтуючись на матеріалі експерименту, ми припускаємо, що тип темпераменту впливає на рівень стресостійкості та соціальної адаптації. Статистично гіпотеза данного дослідження підтвердилася частково, виявлений взаємозв’язок тільки між стресостійкістю та соціально-психологічною адаптацією, а залежність від типу темпераменту стресостійкості та соціально-психологічної адаптації в данному дослідженні статистично достовірних результатів не виявлено.

Отримані факти підтвердили наше припущення про те, що існує певна залежність між рівнем стресостійкості, соціальної адаптації та типом темпераменту.

Можна сказати, що темперамент - головна властивість особистості. Його вважають найбільш стійкою характеристикою особистості людини, яка майже не змінюється впродовж життя і виявляється у всіх сферах життєдіяльності. На даний час цьому питанню приділяється дуже мало уваги але якщо продовжити вивчати це питання і розглянути дані аспекти під різним кутом, то надалі це може значно полегшити навчання, психологічний стан здобувачів освіти, клімат в колективі і ще масу різних особливостей у розвитку як дітей так і їхніх батьків та педагогів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн