Протокол засідання ШМВ

Опис документу:
№4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Школа І-ІІІ ступенів № 294 Деснянського району міста Києва

ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ

ПРОТОКОЛ № 4

від 14.03.2015

Присутні: 24 педагоги

 • Радчук К.В.

 • Тишкевич О.С.

 • Сєвєріна Ж.В.

 • Порєчна Д.В

 • Опанасюк Н.В.

 • Андрієць О.М.

 • Бочковська І.В.

 • Щербак Д.М.

 • Гончар А.І.

 • Мірошникова О.М.

 • Чорнобок В.В.

 • Гросул Л.Б.

 • Майоров І.В.

 • Карпенко Л.І.

 • Пацовська Л.П.

 • Матюшко О.В.

 • Прокофьєва Л.П.

 • Онишко Л.М.

 • Ткаченко Г.С.

 • Давидяк М.С.

 • Гончар Ю.В.

 • Савченко Д.І.

 • Петренко Т.В.

 • Алєксєєва О.В.

 • ПікульН.В

  Тема: Позакласна робота як одна із форм організації навчально-виховного процесу.

Школа – це життєвий

простір дитини,

тут вона не просто

готується до життя, а живе.

 1. Круглий стіл «Обговорення та аналіз позакласних заходів, що відвідали»

 2. Доповідь «Позаурочна діяльність у школі. Методика організації позакласної та позашкільної роботи з учнями».

 3. Бліц-інтерв’ю Основні форми та методи позакласної роботи. Характеристика окремих форм виховної роботи.

 4. Перегляд презентації «Формування громадянської компетентності учнівської молоді засобами позакласної діяльності»

 5. Практична робота «Пошук нових форм організації позакласної виховної роботи в школі.

По першому питанню відбувся круглий стіл «Обговорення та аналіз позакласних заходів, що відвідали». Колеги

ВИСТУПИЛИ:

Давидяк М.С. зауважила, що діяльність учнів відбувалася у творчому, психологічно комфортному середовищі. Дуже вдало вчителька дібрала героя мультфільму Лунтика, який дітям ставив проблемні питання. Сподобалось те, що, проводячи дослід проблемно-ілюстративного рівня, педагог ставила проблему і з допомогою досліду її розв’язувала. Учні включалися в дослідницьку діяльність, після того, як вчитель давав чітку, вичерпну інструкцію щодо виконання досліду. Діти працювали колективно, в парах і самостійно формулювали висновки за результатами дослідів, встановлювали зв’язки з природними процесами.

Савченко Д.І. наголосила урок - творчість учителя. Навіть проведений за однією й тією темою урок, з використанням тих самих технологій у різних учителів урок виходить різний. Карпенко Л.І. – людина творча. Вона створює презентації для роботи на своїх уроках та допомагає у їхньому створенні іншим вчителям, оформлює шкільні колажі та буклети , створює предметні календарі.

Чорнобок В.В. зауважила, що уроки було проведено на високому науково-методичному рівні, з дотриманням всіх вимог. Я дізналася для себе деякі нові методи зацікавлення та активізації учнів на уроці. Насамперед, мені дуже сподобалося, що кожен урок містить в собі пошуково-дослідницьку роботу. Завдякі цій роботі учні можуть самостійно зробити власні припущення, прийти до певного висновку. Дуже добре та доцільно було використано інформаційні технології. На даний час - це найзручніший метод викладу нового матеріалу: діти сприймають матеріал, який викладає вчитель, а також паралельно закріплюють цю інформацію переглядом певної презентації. 
Також мені сподобалося, що кожна дитина була оцінена, хоч і не оцінками, а вербально. В початкових класах дуже важливо зацікавити, заохотити учнів до навчання, щоб в дитини виникало бажання вчитися

Прокофьєва Л.П. Маю сказати, що не кожен досвідчений вчитель зможе настільки методично правильно та талановито організувати дослідну роботу на уроках. 
Сподобалось те, що поділ учнів на групи не проводився «сухим» шляхом, а були використані фішки, кожна група мала свою назву (цікаву для учнів). На уроках вчитель використовує презентації, застосовує медіа-технології, це свідчить про високий рівень володіння комп'ютером. 
Під час проведення дослідів всі учні класу були забезпечені необхідним обладнанням, що часто буває досить складно організувати. Вчитель чергує словесні, наочні та практичні засоби навчання, зацікавлює учнів, стимулює та заохочує до активної діяльності. Часто хвалить учнів, намагається підтримати, навіть, якщо дитина помилилася. Все це викликає довіру до вчителя, а також підвищує самооцінку учнів.

По другому питанню слухали Прокофьєву Л.П. з доповіддю «Позаурочна діяльність у школі. Методика організації позакласної та позашкільної роботи з учнями».  Позакласна виховна робота – це організація педагогом різних видів діяльності школярів у позанавчальний час, які забезпечують необхідні умови для соціалізації особистості дитини..

 Позашкільною роботою називають освітньо-виховну діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва. Зміст позакласної роботи – це адаптований соціальний досвід емоційно пережиті і реалізовані у власному досвіді дитини різноманітні аспекти людського життя: наука, мистецтво, література, техніка, взаємодія між людьми, мораль і ін. Специфіка змісту виховної позакласної роботи характеризується:

– по-перше привалюванням емоційного аспекту над інформаційним;

 – по-друге, у змісті позакласної роботи визначальне значення має практична сторона знань, тобто зміст позакласної роботи спрямовано на вдосконалення найрізноманітніших умінь і навичок.

ВИСТУПИЛИ:

Гросул Л.Б. зауважила, що навчальна функція позакласної роботи зосереджується у навчанні дітей певним навичкам поведінки, колективного життя, навичок спілкування і ін.

Розвивальна функція міститься в розвитку психічних процесів школяра, а також в розвитку індивідуальних здібностей школяра.

Сєвєріна Ж.В. наголосила позакласна виховна робота спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення світогяду учнів, формування наукового світогляду. Не менш важливим є вироблення умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля, культурного відпочинку. Особливість позакласної роботи полягає в добровільній участі в ній (учні обирають профіль занять за інтересами), суспільній спрямованості (зміст виховного впливу відповідає потребам суспільства, відображає досягнення науки, культури, мистецтва), ініціативності та самодіяльності учнів (врахування бажання дітей,їх пропозицій).

Гончар Ю.В. зазначилала: мета і завдання позакласної виховної роботи надають специфічного характеру функціям цілісного педагогічного процесу – навчальній, виховній і розвивальній.Навчальна функція позакласної роботи, наприклад, не має такого пріоритету, як в навчальній діяльності. У позакласній роболті вона виконує роль допоміжної для більш ефективної реалізації виховної і розвивальної функції.По третьому питанню відбулося Бліц-інтерв’ю «Основні форми та методи позакласної роботи. Характеристика окремих форм виховної роботи.» під керівництвом Онишко Л.М. Форми виховної роботи – це ці умови, в яких реалізується її зміст. Форм позакласної роботи величезна кількість. Це розмаїття створює труднощі у їх класифікації, тому єдиної класифікації немає. Запропоновані класифікації: а) за об’єктом впливу (індивідуальні, масові, групові); б) за напрямками виховання (естетичні, фізичні, моральні, розумові, трудові, екологічні, економічні).

ВИСТУПИЛИ:

Радчук К.В. зауважила, що групові форми виховної роботи: гуртки, екскурсії, походи, класні години та ін. Технологія організації позакласної виховної роботи включає: моделювання, практичне виховання і аналіз діяльності. Вчитель повинен привчати себе працювати за таким алгоритмом.

Опанасюк Н.В. наголосила Форм позакласної роботи величезна кількість. Це розмаїття створює труднощі у їх класифікації, тому єдиної класифікації немає. Запропоновані класифікації: а) за об’єктом впливу (індивідуальні, масові, групові); б) за напрямками виховання (естетичні, фізичні, моральні, розумові, трудові, екологічні, економічні).

Алєксєєва О.В. порадила: Ефективною формою організації масової позакласної роботи є колективна творча справа (КТС), технологія якої була розроблена ленінградським вченим доктором педагогічних наук К.Т. Івановим. Технологія КТС стає особливо актуальною в умовах демократичної школи, оскільки побудована на гуманістичних основах: на взаємодії школярів в малих групах. Вона включає в себе 4 основних етапи.

Матюшко О.Л. зазначила:потреба індивідуального підходу зумовлена тим, що будь-який вплив на дитину переломлюється через її індивідуальні особливості, через «внутрішні умови». Необхідною умовою успішної індивідуальної роботи є вивчення індивідуальних особливостей учнів. Щоб впливати на особистість, треба її знати. Передусім важливо встановити довірливі, доброзичливі стосунки між педагогами і вихованцями. Зробити це часом нелегко, оскільки учні, які найбільше потребують індивідуальної виховної роботи, нерідко підозріло ставляться до педагогів. Велике значення при цьому має авторитет вихователя, знання ним вихованців, уміння швидко зорієнтуватися у ситуації, передбачити наслідки своїх дій. Така робота повинна бути систематичною, спрямовуватися не лише на проведення бесід з конкретного приводу, а й наперед продуманих профілактичних розмов та інших заходів з вихованцями. Ефективність масових, групових та індивідуальних форм виховання зростає за умови, що вони приведені у певну систему, пов'язані між собою і доповнюють одна одну.

По четвертому питанню відбувся перегляд презентації «Формування громадянської компетентності учнівської молоді засобами позакласної діяльності», підготовленої Мірошниковою О.М. Громадянська освіта – один із основних засобів формування громадянської культури. Складовими громадянської культури є громадянська освіченість, компетентність, досвід громадянської участі у суспільному житті, громадянська зрілість особистості, що визначається духовно – моральними якостями, ціннісними орієнтаціями та світоглядно – психологічними характеристиками особи. 
На мій погляд, лише застосування багатоманітних активних форм урочної та позаурочної діяльності учнів, створення демократичного клімату в колективі можна досягти якості та дієвості громадянської освіти в класі. 

ВИСТУПИЛИ:

Андрієць О.М. зауважив, що Зважаючи на це, ми пропонуємо інтегрований підхід, який дозволяє з допомогою проектної технології у поєднанні з критичним мисленням і громадянською освітою позитивно вплинути на формування соціокультурної компетенції. 

Порєчна Д.В. наголосила введення до змісту шкільних проектів громадянознавчих підходів сприяє формуванню у молоді громадянських знань, умінь, цінностей, а також особистісних рис : демократичність, правовий світогляд, активність, комунікабельність, відповідальна участь, ініціативність, поінформованість, здатність діяти результативно у складі команди та знаходити засоби розв язання проблем у демократичний спосіб.

Ткаченко Г.С. порадила: Науковці визначають, що читацька компетентність інтегрує в собі такі компоненти – технічний, когнітивний, комунікативний та ціннісний. 
Таким чином, завданням початкової освітньої сходинки, на якій закладаються основи особистісного розвитку, фундамент усіх необхідних компетенцій є уміння повноцінно сприймати, усвідомлювати та відтворювати художній твір

По п’ятому питанню Майоров І.В. проввів практичну роботу  «Пошук нових форм організації позакласної виховної роботи в школі. Педагогічний процес у позакласній діяльності сприяє формуванню у дітей почуття власної винятковості під час пошуків і створення творчих ідей. Діяльність педагога в цьому процесі має бути органічно пов'язана з діяльністю дітей, їх, настроєм і внутрішнім станом. Школа завжди частина суспільства, в школі народжується завтрашній день країни. От чому доля школи – справ ане одного лише вузького круга фахівців з педагогіки.

ВИСТУПИЛИ:

Карпенко Л.І. зауважила, що сім'я закладає фундамент особи, на школу падає головна праця по її будівництву, причому нерідко доводиться займатися і зміцненням і перебудовою самого фундаменту. Один з головних аспектів світогляду виховання – розвиток у людини здатності самостійно оцінювати соціальні явища. Ця здатність необхідна сучасній молоді і як передумова соціальної правильності її поведінки в обстановці ослаблення традиційних форм суспільного регулювання і контролю.

Петренко Т.В. наголосила Праця підлітків, направлення на організовуваний школою не єдиний спосіб залучити до трудової діяльності. Як показали соціологічні дослідження діти мало трудяться по будинку, і в цьому напрямі також необхідно працювати школі. Діти мало читають, більше дивляться телевізор, а це велика різниця. Важливе значення має така організація професійної орієнтації, яка багато б збільшила трудову віддачу кожного, підвищила б задоволеність працею, оскільки тільки праця людини, що знайшла себе, може стати творчим, принести їй пошану товаришів

Пацовська Л.П. порадила: в основі якостей особи завжди лежало відношення людини до іншого, до суспільства. Але щоб воно склалося, і закріпилося, відношення повинне довго функціонувати і тоді воно закріпиться як якість особи. Для цього потрібне спілкування, воно дає можливість одержати і пережити ширший досвід, засвоїти ціннісні відносини. Умовою спілкування повинно бути: свобода, рівноправ'я, незалежність учасників спілкування.

Ухвалили:

 1. Організлвувати позакласну та позашкільну роботу з учнями з дотриманням вимог методики

 2. Практикувати різні форми організації позакласної роботи, чергувати різні форми .

 3. Продовжувати працювати над формуванням громадянської компетентності школярів.

 4. Продовжувати пошук нових форм організації позакласної виховної роботи.

 5. Опрацювати «Положення про самоосвіту вчителя».

 6. Написати реферат «Організація позакласної виховної роботи в класі». (На прикладі одного з класів, в яких викладаєте.)

 7. Продовжувати знайомство з досвідом колег: відвідувати відкриті уроки та виховні заходи, з подальшим їх аналізом.

Керівник Школи молодого вчителя О.М. Мірошникова

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
3
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!