Протокол засідання ШМВ

Опис документу:
№2

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Школа І-ІІІ ступенів № 294 Деснянського району міста Києва

ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ

ПРОТОКОЛ № 2

від 29.10.2014

Присутні: 24 педагоги

 • Радчук К.В.

 • Тишкевич О.С.

 • Сєвєріна Ж.В.

 • Порєчна Д.В

 • Опанасюк Н.В.

 • Андрієць О.М.

 • Бочковська І.В.

 • Щербак Д.М.

 • Гончар А.І.

 • Мірошникова О.М.

 • Чорнобок В.В.

 • Гросул Л.Б.

 • Майоров І.В.

 • Карпенко Л.І.

 • Пацовська Л.П.

 • Матюшко О.В.

 • Прокофьєва Л.П.

 • Онишко Л.М.

 • Ткаченко Г.С.

 • Давидяк М.С.

 • Гончар Ю.В.

 • Савченко Д.І.

 • Петренко Т.В.

 • Алєксєєва О.В.

Тема.     Урок - головна форма організації навчального процесу

Урок – це дзеркало

загальної педагогічної

культури вчителя,

мірило його

інтелектуального багатства,

показник його світогляду,

його ерудиції.

В. Сухомлинський

Тематика засідання:

1.     Консультація. Як подолати страх перед уроком.

2.     Методичні вимоги до побудови й проведення сучасного уроку. Структура і методика проведення інтерактивного уроку.

3.     Практична робота.  Моделювання сучасного уроку.Технологічні підходи до проектування уроку.

4.     Гра-тренінг «Камертон» (кожен учасник представляє шляхи формування мотивації на уроці).

5.     Дискусія «Як зробити урок ефективним».

6.     Консультація «Психологічна атмосфера уроку. Мова тіла вчителя на уроці».

7.     Рецепт приготування хорошого уроку.

По першому питанню слухали керівника школи молодого вчителя Мірошникову О.М. У ході консультації наголосила на необхідності додержуватись санітарно-гігієнічних вимог і правил під час організації навчально-виховного процессу. Слухачі школи отримали тези для аутотренінгу, що дозволить позбавитись страху перед уроком.

ВИСТУПИЛИ:

Андрієць О.М. зауважив, що на вашому обличчі має бути вираз задоволення і ледь помітна посмішка: ви раді зустрічі з вихованцями.

Савченко Д.І. наголосила :якщо помітно, що школярі, займаючись одним видом розумо­вої праці, стомилися (показниками втоми є розпорошена увага, зни­ження дисципліни, позіхання тощо), слід залучити їх до іншого виду діяльності, що зумовить включення в роботу іншої мікросистеми кори головного мозку.

Петренко Т.В. порадила: упевненим кроком ідіть до робочого стола, дві-три секунди уважно оглядайте клас, щоб охопити поглядом усіх учнів і психо­логічно налаштувати їх на навчальну діяльність.

По другому питанню слухали Бочковську І.В. , яка повідомила, що сучасний урок – це далеко не одноманітна та єдина структурно-змістова схема. Кожний конкретний учитель визначає для себе ті форми роботи, які для нього найпринятніші. Тому урок є дзеркалом загальної педагогічної культури вчителя, показником його інтелектуального запасу, кругозору, ерудиції.

ВИСТУПИЛИ:

Давидяк М.С. зауважила: урок – це логічно закінчений, цілісний, обмежений певними рамками відрізок навчально-виховного процесу. Урок – те місце, де відбуваються основні процеси навчання, виховання і розвитку особистості.

Алєксєєва О.В.процитувала: у методичній літературі визначають чотири блоки вимог до сучасного уроку: загальнопедагогічні вимоги, дидактичні, психологічні та гігєнічні.

Порєчна Д.В зауважила, що підготувати сучасний урок – справа не проста, тому вчитель повинен добре спланувати і підготувати урок.

По третьому питанню слухали Чорнобок В. В., яка повідомила основні етапи моделювання уроку. Та озвучила технологічні підходи до проектування. У сучасному уроці надзвичайно важливо про­думувати кожен окремий його елемент. Необхід­но вміти визначати педагогічні ситуації, що ве­дуть до розпізнавання, упорядкування і система­тизації знань, виявлення і пояснення суті дослі­джуваного, перетворення і застосування знань на практиці.

ВИСТУПИЛИ:

Сєвєріна Ж. В. наголосила, що аналіз роботи над планом уроку вчитель про­водить за трьома напрямками: цільова настанова, зміст матеріалу, організація діяльності учня. За­значені напрями діяльності зберігаються як при удосконалюванні плану уроку в цілому, так і ок­ремих структурних його частин.

Свинарчук О. С. зауважила, що розробку уроку (контроль своїх дій) учитель здійснює на основі окремих структурних частин, а також у різному їхньому сполученні.

Терещенко К. В. повідомила, що конструюючи урок, учитель повинний врахо­вувати не лише особливості змісту, а й законо­мірності його засвоєння і процес навчання, забез­печуючи при цьому активну самостійну діяльність учнів.

Гончар Ю.В. підсумувала, що сукупність конкретних освітніх завдань уроку визначає послідовність досліджуваного матеріалу. Відпрацювання його здійснюється у вигляді різно­манітних навчальних ситуацій, що можуть успіш­но розв'язувати і додаткові завдання, наприклад, виховання і розвиток учня.

По четвертому питанню була проведена гра – камертон , під час якої і молоді спеціалісти і досвідчені педагоги запропонували свої шляхи мотивації на уроці.

ВИСТУПИЛИ:

Гросул Л. Б.

Мотивація навчальної діяльності з допомогою екстраполяції (перенесення об’єкта в уявне майбутнє, використання прийому парадоксів, прогнозування розвитку подій, проведення конкурсу пропонованих

Онишко Л. М.

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання творчих завдань (учні самі добирають запитання для одногрупників, складання кросвордів, загадок; написання фантастичних оповідань, есе, віршів; художні завдання, наприклад, « Яким я уявляю собі…», « Що станеться, якщо…?»

Пацовська Л. П.

Мотивація навчальної діяльності на основі діяльнісного підходу до навчання.
- Навчальна діяльність під керівництвом учителя ( завдання для учнів:»Чи існують інші способи виконання роботи?», »Виконайте роботу у вигляді графіка, схеми» та ін.)
- Самостійна начальна діяльність.( Можливе використання алгоритму дій на уроці. Учитель виступає у вигляді консультанта).
- Самоосвітня діяльність учня(осмислення узагальнених способів розв’язання задач, виокремлення в матеріалі ідей, принципів, законів; складання планів, тез, конспектів, анотацій, рефератів; робота з довідниками, каталогами, словниками, енциклопедіями; прийоми підготовки до державної атестації, тематичного оцінювання, семінару, лабораторних і практичних робіт).

Опанасюк Н. В.

Мотивація навчальної діяльності за технологією « Незакінчене речення».

Порєчна Д. В.

Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди ( залучається суб’єктивний досвід учнів, приводяться цікаві приклади, парадоксальні ситуації, вказується на практичне значення теми).

Мірошникова О.М.

Мотивація навчальної діяльності з допомогою прийомів роботи з текстом. ( Порівняти текст з раніше прочитаним; учитель, пояснюючи матеріал, свідомо припускається помилок), а учні фіксують помічені помилки в зошитах. Екстраполяція – функція мозку прогнозувати.

По п’ятому питанню пройшла дискусія «Як зробити урок ефективним». У дискусії прийняли участь як молоді так і досвідчені слухачі школи.

ВИСТУПИЛИ:

Прокофьєва Л. П. Урок – це така форма організації навчальної роботи, яка включає різноманітні колективні та індивідуальні заняття учнів класу під керівництвом вчителя з метою свідомого, активного і міцного засвоєння ними певного навчального матеріалу.

Майоров І.В. План уроку необхідний кожному вчителю, незалежно від його стажу, ерудиції і рівня педагогічної майстерності.

Чорнобок В. В. Мета уроку визначається на основі змісту матеріалу, матеріальної бази школи і характеру такої діяльності учня з навчальним матеріалом, яку можна організувати в даній навчальній ситуації.

Свинарчук О. С. Педагогічне передбачення – прогнозування можливого повороту думки учнів при розв'язанні конкретних навчальних завдань

Алєксєєва О. В. В плані уроку уточнюється його структура, визначається орієнтовна міра часу на різні види роботи, передбачаються заходи перевірки успішності навчання школярів, конкретизуються їх прізвища, кого планується опитати, перевірити тощо.

Бочковська І.В. Прогнозування уроку – це визначення основного змісту і напрямку власної діяльності і діяльності учнів; добір необхідного і достатнього матеріалу, який повинні засвоїти учнівизначення послідовності введення в обіг тих чи інших понять, які будуть вивчатися на уроці; добір найвиразнішого матеріалу, що спонукатиме до активної розумової діяльності учнів;визначення орієнтирів у вигляді узагальнених запитань, проблемних завдань та ін.

По шостому питанню слухали Пацовську Л. П. яка надала модолим колегам консультацію «Психологічна атмосфера уроку. Мова тіла вчителя на уроці». Середовище, обстановка і атмосфера уроку повинні сприяти навчанню і ученню. Педагог виховує кожним своїм жестом, інтонацією голосу, спрямованістю своїх інтересів, Відношенням до справи, виразом свого обличчя, усмішкою і так далі

ВИСТУПИЛИ:

Гончар Ю.В.  порадила: ніколи не крутіть крейду в руках. Дуже обережно використовуйте такі жести, як постукування вказівним пальцем по столу, погрозливі жести (стиснуті в кулаки руки), жести відведення (долонями як бар’єр вперед). Завжди уникайте пустих жестів, приміром, безцільного розмахуваннями руками.

Савченко Д. І.  зауважила: звертаючись до класу, використовуйте широкі, відкриті, але спокійні жести. Руки при цьому мають рухатися на рівні грудей, долонями догори. Ваші жести мають йти перед словами і ні в якому разі – навпаки. Найліпше, якщо руки вільно поєднуються на рівні грудей і живота. Цей жест виражає невимушену зосередженість чи зосереджений спокій.

Андієць О.М. порадив: слідкуйте за своєю поставою. Вона не повинна посилати негативних сигналів. Уникайте використання сигналу зверхності, а саме – не закидайте голову назад під час вербальної атаки учнів. Бо ця ваша удавана „перевага” над ними чітко вказує на тимчасову втрату самоконтролю.

По сьомому питанню слухали заступника директора Гончар А. І., яка поділилась з колегами рецептом приготування хорошого уроку. Вона зауважила, на кінець засідання: Чітко додержуйтеся цього рецепту, стежте за співвідношенням інгредієнтів при підготовці кожного уроку.

Смачного Вам, шановні колеги! Нехай Вам смакує вчительська праці й творчість!

Ухвалили:

 1. Удосконалити календарно – тематичне планування уроків, продумувати кожен етап уроку., для підвищення його ефективності.

 2. Застосовувати прослухані шляхи формування мотивації на уроці.

 3. При підготовці до уроків застосовувати технологічні прийоми його моделювання

 4. Намагатися протягом всього уроку підтримувати здорову психологічну атмосферу на уроці.

 5. Опрацювання фахової періодики та методичної літератури з теми «Контроль та оцінювання знань учнів».

 6. Відвідування уроків досвідчених вчителів та вчителів-слухачів ШМВ.

 7. Розробити та провести відкритий урок та здати план-конспект.

 8. Підготуватися до проведення самоаналізу уроку та аналізу уроків своїх колег.

 9. Підготувати есе «Пошук свого уроку».

Керівник Школи молодого вчителя О.М. Мірошникова

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
4
дн.
1
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!