Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Шляхи формування української ідентичності в новій українській школі
»
Взяти участь Всі події

Proiect didactic "Matematica.Aflarea numarului necunoscut "

Математика

Для кого: 2 Клас

14.08.2021

129

0

0

Опис документу:
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate; 2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare; 2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic; 3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut; 3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut; 4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea conven
Перегляд
матеріалу
Отримати код

PROIECT DIDACTIC

DATA:

CLASA: a I1

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii

DISCIPLINA: Matematica

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Poveștile familiei”

CONȚINUTUL: Aflarea numărului necunoscut

FORMA DE REALIZARE: Integrată

TIPUL LECŢIEI: consolidarea și sistematizarea cunoștintelor

SCOPUL LECȚIEI: Consolidarea cunoștințelor referitoare la aflarea numărului necunoscut din operații de înmulțire/împărțire în concentrul 0 – 100

COMPETENŢE SPECIFICE:


Matematică şi explorarea mediului:

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000;

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000;

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate;

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, , =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme.


Comunicare în limba română:

    1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;

2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic;

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut;

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut;

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea conven- să opereze cu noţiunile matematice învăţate: factori, produs, deîmpărțit, împărțitor, cât;

- să efectueze corect înmulțiri și împărțiri cu numerele naturale din concentrul 0 – 100;

- să efectueze probleme cu una sau două operaţii;

- să rezolve sarcinile individual sau pe grupe, în raport cu cerinţa.- să citească cuvinte și/sau propoziții fluent, corect, conștient, cu accent corespunzător, în ritm propriu, respectând intonația impusă de semnele de punctuație;- să coloreze corect, conform indicațiilor, cel puțin trei elemente.

să joace corect șotronul, respectând cerințele impuse.să cânte corect cântecul propus.


Strategii didactice:

  1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observația, demonstrația, exerciţiul, problematizarea, expunerea, jocul didactic, cubul;

  2. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, bagheta magică, caiet, șotron trasat pe podea.

  3. Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, pe grupe.

  4. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, evaluare orală, evaluare scrisă, aprecieri verbale.

II. Temporale: 45 de minute

III. Umane: 6 elevi

Momentele lecţiei

Dozare timp

Ob. op

Desfăşurarea activității

Conţinuturile învățării

Strategia didactică

Evaluare

Minute

Metode şi procedee

Mijloace de învăţământ

Forma de organizare

Moment organizatoric

2 min.Se asigură condiţiile necesare desfăşurării în condiţii optime a orei de Matematică şi explorarea mediului:

- aerisirea sălii de clasă

- amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii

- pregătirea materialului didactic
Conversaţia

Manuale, caiete, fișe de lucru


Frontal
Reactualizarea cunoștințelor

3 min.OC1
Se verifică tema.


Verific noţiunile teoretice şi se fac exerciţii de calcul oral.

-Ce operaţii matematice am învăţat?

-Cum se numesc numerele care se înmulțesc? (factori)

-Dar rezultatul înmulțirii? (produs)

-Cum se numeşte numărul care se împarte? (deîmpărțit)

-Cum se numeşte numărul la care împărțim? (împărțitor)

-Cum se numeşte rezultatul împărțirii?

-Dublul numarului 10?

- Sfertul numărului 20?

- Calcul mintal: operații de înmulțire și împărțire (5x5, 6x3, 9x9, 10x10, 20:2, 40:5, 27:9)


Conversaţia
Caietele

Manualul


FrontalIndividual

Aprecieri

Verbale

Captarea atenţiei

2 min.


Cu bagheta magică ating jobenul și voi scoate o fișă cu ghicitori matematice:

- Ghicitori matematice

Cifrele au uneori

Intre ele si un „ori”

Un semn foarte cumsecade

Ce le face sa dea roade (înmulțirea)


Am mâncat 9 bomboane

De 3 ori mai mult, banane.

Acum mă gândesc umflat

Câte banane am mâncat? (9x3=27)


Pe crenguţă-s 10 flori.

Frunze, cam de 2 ori,

Mai multe şi mai verzui,

Câte-s în total, să-mi spui? (10x2=20)

ConversațiaExercițiul


Joben, bagheta magică, ghicitori matematice


Frontal

Individual


Observarea sistematică a elevilor
Anunţarea temei şi a obiectivelor

3 min.Anunț obiectivele lecției într-o manieră accesibilă elevilor.

Voi scrie data şi titlul la tablă, iar elevii le vor scrie în caiete.


Conversația


Tablă

Frontal

Observarea sistematică a elevilor

Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor


20 min.

Magicienii numerelor

Propun elevilor o fișă de lucru care conține o suită de itemi în vederea consolidării cunoștințelor. (ANEXA 1)


Conversația

ExplicațiaFișă de lucru


Frontal

Individual

Observarea sistematică a elevilor

Evaluare scrisă

Obţinerea performanţei şi asigurarea feed-back-ului

8 min.

Metoda cubului – ANEXA II

Elevii sunt împărțiți în șase grupe, iar

fiecare echipă examinează tema din perspectiva cerinţei de pe una dintre feţele cubului. Echipa care termină prima este recompensată și va juca șotronul.


Explicația

Exercițiul

Cubul


Fișe de lucru

În grupe
Evaluare scrisă


Activitate recreativă

5 min.
Joc-exercițiu: Șotronul matematic. Elevii scot din joben câte un bilețel pe care este scris un număr, după care realizează pașii jocului (ANEXA III). Elevii vor scrie și în caiete ceea ce elevul care joacă șotronul va scrie la tablă.


Intonarea cântecului ,,Culorile se ceartă”

Conversația

Explicația

Exercițiul


Șotronul matematic

Caiete


Frontal


Aprecieri verbale

Încheierea activităţii

2 min.


Se fac aprecieri individuale și colective asupra modului în care elevii au lucrat și au participat la ora de MEM

Se precizează tema pentru acasă (MEM - culegere, pag.85).


Conversația

Expunerea

Floricele colorate


Aprecieri verbale
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.