Програма гурткової роботи з образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик» для учнів 5-11 класів

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Образотворче мистецтво

Для кого: 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас

30.09.2021

91

2

0

Опис документу:

В структурі програми збережено традиційний поділ змісту на розділи «малюнок», «живопис», «декоративно-прикладне мистецтво», «дизайн», «основи комп'ютерної графіки», «плінер». Всі ці розділи включають як теоретичні, так і практичні навички.

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Програма

гурткової роботи

з образотворчого мистецтва

«Чарівний пензлик»

для учнів 5-11 класівДараган Олена Миколаївна,

вчитель образотворчого мистецтва
2009

Пояснювальна записка


Мистецтву належить особливе місце в системі суспільних засобів формування особистості людини. Воно збагачує особистість соціально-історичним досвідом людських взаємовідносин, досвідом зв'язку людини з життям, з навколишнім середовищем.

Запропонована програма гуртка «Чарівний пензлик» виходить із Педагогічної концепції формування у учнів художньої культури як невід'ємної частини культури духовної.

Щоб досягти ефективності вивчення образотворчого мистецтва і безпосередньої образотворчої діяльності, важливо насамперед розвивати зорову культуру – уміння бачити. Це досягається організацією вибіркового сприймання характерних фрагментів форми і об'єднанні їх в цілісному графічному образі. В розвитку зображення по пам'яті та за уявою, опора на характерні фрагменти відіграє також важливу роль.

Оволодіння специфічними художніми засобами зображення розвиває і збагачує візуальні уявлення, образне сприймання навколишнього світу, спонукає учнів шукати відповідні засоби, що дозволяють втілити образи дійсності у відповідну художню форму. Все це і є часткою творчого процесу. Вибіркове послідовне виділення характерних фрагментів немислиме без аналізу форми, розкладу її на складові чи структурні частини. Таке сприймання дозволяє проникнути значно глибше в суть образу, що збільшує його схожість і реалізм зображення.

В структурі програми збережено традиційний поділ змісту на розділи «малюнок», «живопис», «декоративно-прикладне мистецтво», «дизайн», «основи комп'ютерної графіки», «плінер». Всі ці розділи включають як теоретичні, так і практичні навички.

Програмний курс починається і закінчується можливістю творити на відкритому просторі – плінері. Виконання начерків, рисунків, живописних етюдів з натури важливе для вивчення природи. Без цього творчість неможлива.


Програма « Плінер » враховує:

- розвиток творчих здібностей та зорової пам'яті ;

- замальовки деталей пейзажу та використання їх на протязі року;

- вміння вибирати місця та натуру;

- зображення стану природи у певні пори року.


Зміст занять з « Малюнку » включає:

 • отримання учнями знань про пропорції предметів, просторову перспективу;

 • передача тону, об'єму та простору графічними засобами;

 • оволодіння прийомами роботи зрізними графічними матеріалами;

 • створення самостійних композицій;

 • можливість практичного застосування.


Основною метою розділу «Живопис» є:

 • отримання та закріплення учнями певних знань та умінь в роботі з живописним матеріалом;

 • поняття про основи кольорознавства та властивості кольору;

 • передача об'ємів предметів засобами кольору;

 • передача повітряної та просторової перспективи засобами кольору.


«Дизайн» складається з кількох розділів:

 • моделювання одягу;

 • конструювання меблів;

 • проектування інтер'єрів та екстер'єрів.


«Декоративно-прикладна діяльність»:

 • навчити учнів поняттю принципів стилізації предметів;

 • поняття геометричного, рослинного, зооморфного орнаменту та орнаменту, що будуються із стилізованих фігурок тварин і людей;

 • виробити в учнів уміння добирати орнамент в різних техніках: художня вишивка, інкрустація з соломкою, аплікація та інше.


Крім того, в кожному завданні з малюнка, живопису, декоративно -прикладної діяльності і т.д., обов'язково присутні елементи композиційної діяльності: твір на будь-яку тему можна виконати як живописними, так і графічними засобами.

Термін «композиція» в даній програмі має широкий зміст не тільки як виконання сюжетно-тематичного малюнка чи декоративного рішення, але й як свідома діяльність по організації всіх елементі зображення з метою реалізації певного задуму, що має певне естетичне значення. Композиційна діяльність охоплює вибір сюжету, оцінку ставлення учня до зображуваного, техніку втілення уявних образів т. п.

Творчість не виноситься за рамки навчального процесу, як окремий вид діяльності, що протиставляється навчанню, вона є результатом здійснення цілісного навчально-виховного процесу, результатом виконання учнями всієї сукупності навчальних завдань.

Програма розрахована на навчальний рік і охоплює години літньої навчальної практики. В програмі відведені додаткові 6 годин для участі учнів в конкурсах, які проводяться на протязі року.

В зв'язку з тим, що гурток відвідують учні різного віку, на кожному занятті використовуються декілька завдань відповідно віковим особливостям учнів (зокрема плінер) .

Програма передбачає такий розподіл годин :

Розділ програми

Кількість годин

Плінер

24

Малюнок

14

Живопис

14

Дизайн

12

Декоративно-прикладна діяльність

10

Резервні години

6

Всього годин

80


Тематичне планування

гуртка «Чарівний пензлик» для учнів 5-11 класів


Тематика занять

К-сть годин


1.

Плінер ( 6 год.)

Передача плановості за допомогою лінії (далі-вище, ближче-нижче, далі-тонше, ближче-товстіше). Олівець, папір.


2

2.

Передавання характерних особливостей конструктивної будови дерев графічними засобами. Начерки з натури дерев свого краю. Папір, олівець.

2

3.

Закріплення основ спостережної перспективи. Замальовки перспективних скорочень будинків і вулиці з натури. Папір, олівець.

2

4.

Начерки побутових ситуацій, передача динамічних змін фігури людини з натури. Олівець, папір.

2

5.

Передача простору. Кольорове та тонове вирішення простору. Пейзажні етюди «Осінні мотиви». Акварельні фарби.

2

6.

Передача форми, глибини простору. Лінійна та тонова перспектива. Сільський архітектурний пейзаж. Гуашеві фарби.


2


7.

Малюнок (14 год.)

Зображальна мова графіки. Малюнок як основа всіхспластичних мистецтв.

5-6 кл. Ознайомлення з основними графічними елементами. Малюнок нескладного предмета (точкою, лінією, плямою.) Кол. олівці

7-8 кл. Елементи графіки, поняття про силует. Малюнок двох-трьох предметів силуетно. Туш.

8-9 кл. Найпростіші виражальні закономірності. Набуття навичок при передачі тону і фактури предмета. Передати в малюнку шматок кори дерева, пір'їну. Гелева ручка.

10-11 кл. Зображення об'ємних предметів на площині. Перехід від площинного зображення до об'ємного. Начерки предметів побуту з натури графічний та силуетний. Олівець.


2

8.

Перспектива вивчення та закріплення уяви учнів та їх знань про спостережну перспективу. Олівець.

5 -6 кл. Візуальна, лінійна перспектива, перспективна зміна кола. Малювання з натури предметів прямокутної, призматичної та циліндричної форми.

7-8 кл. Продовження роботи. Добудова до попереднього малюнка отворів різної форми.

9-11 кл. Перспективне скорочення. Перетворення форм предметів на споруди з урахуванням перспективи побудови вікон, дверей, даху та ін.

2

9-10.

Основні поняття про розкладку тону на поверхні предмета. Передача об'єму предмета. Олівець.

5 кл. Намалювати гіпсовий циліндр на нейтральному фоні. Розкласти тон поверхні циліндра.

6-7кл. Малюнок куба та призми на нейтральному фоні. Розкладка тону на гранях.

8-9 кл. Намалювати предмет комбінованої форми. Гіпсова ваза, глечик. Розкладка тону на поверхнях предмета.

10-11 кл. Малюнок гіпсової розетки. Розкладка тону на поверхні предмета.

4

11.

Вивчення та закріплення знань і умінь у виконанні конструктивної побудови та під час передачі форми предмета. Олівець.

5-6 кл. Тональний малюнок. Натюрморт з двох предметів на контрастному фоні.

7-9 кл. Тональний малюнок. Натюрморт з трьох предметів на контрастному фоні.

10-11 кл. Тональний малюнок. Натюрморт з чотирьох предметів на нейтральному фоні.

2

12-13.

Підсумкове завдання.

5-6 кл. Малюнок натюрморту з елементами декору з двох-трьох предметів на контрастному фоні .Олівець.

7-8 кл. Тематичний натюрморт з предметом, що несе в собі смислове навантаження ( предмет старовини, музичний інструмент, предмет мистецтва та ін.).

Матеріал на вибір.

9 кл. Натюрморт з трьох предметів різної величини, форми, фактури, з використанням частин інтер'єру(вікно, підлога ). Сангіна.

10-11 кл. Творча інтерпретація тематичного

натюрморту. Гризайль.


4


14.

Живопис (14 год.)

Основи кольорознавства. Сприйняття кольору

5 кл. Знайомство з фарбами і кольорами. Кольори хроматичні. Кольоровий круг. Вправи на змішування кольорів до одержання необхідного відтінку. Виконання композиції «Чарівні кульки». Акварель

6 кл. Виявлення навиків роботи аквареллю. Етюдні замальовки - квіти, листя. Акварель.

7-8 кл. Закріплення поняття про інтенсивність кольору. Геометричні вправи: довести спектральні кольори:

- до світлості жовтого

- до світлості червоного

- до світлості синього

9-11 кл. Ознайомлення з просторовими властивостями кольору. Геометричні вправи: розташувати 4-6 ступенів кольорового круга на чорному і білому тлі. Гуаш.


2

15.

Розвиток колористичного бачення. Локальний колір, кольоровий нюанс.

5-6 кл. Передача об'єму предметів. Натюрморт з 2-3 предметів на контрастному фоні.

7-8 кл. Розвиток колористичного бачення. Натюрморт у зближених тонах - тепла гама.

9 кл. Розвиток колористичного бачення. Натюрморт у зближених тонах - холодна гама.

10-11 кл. Акцентування уваги на розкладку тону і кольорову перспективу та рефлекс. Натюрморт у змішаній гамі. Овочі й фрукти без попередньої побудови олівцем.

2

16.

Отримання навиків в роботі аквареллю. Виконання вправ, етюдні замальовки предметів з натури в техніці «а ля прима», «по-мокрому», з урахуванням передачі фактури предметів за допомогою кольору. Акварель.

2

17-18.


Передача об'єму предмету. Ліплення форми світлотінню. Акварель.

5-6 кл. Виразність силуетів предметів натюрморту.

Натюрморт з боковим освітленням з 2-4 предметів на нейтральному фоні.

7-8 кл. Розвиток здатності бачити відносність кольорових вражень. Виконання двох однакових натюрмортів з простих предметів на нейтральному фоні. Один - при денному світлі, другій - при штучному.

9кл. Натюрморт із просторовим фоном, складений з предметів, різних за фактурою (скло, дерево, кераміка) 10-11 кл. Передача об'єму і простору засобами живопису. Виконати натюрморт в інтер'єрі з передачею простору засобами живопису.

4

19-20.


Підсумкове завдання. Узагальнення знань, умінь та навиків. Творчий сюжетний натюрморт. Матеріал на вибір.


4


21.

Дизайн (12 год.)

Моделювання одягу. Поєднання знань з історії, культури та етнографії. Замальовки, начерки основних видів одягу. Олівець, туш, кол. олівці.


2

22-23.


Уміння аналізувати, порівнювати форми в природі та при виготовленні моделей. Отримання навичок в роботі над ескізами. Фломастери, гелеві ручки, фарби.

5-6 кл. Створення одягу для улюбленого казкового героя.

7 кл. Ескіз ансамблю костюму для вчителів музики, математики, образотворчого мистецтва та інші.

8-9 кл. Конструювання моделі одягу на основі природних форм (квіти, дерева).

10-11 кл. Ескіз костюму на основі архітектурних форм (арки, дуги, куполу) та їх перенесення на модель.

4

24.

Промисловий дизайн. Використання нових форм та матеріалів у проектуванні. Розвиток просторової уяви. Папір, гуаш, туш.

5 кл. Ескіз чайного посуду.

6 кл. Ескіз кавового посуду.

7 кл. Ескіз столового посуду.

8кл. Ескіз автомобіля на основі природних форм. 9кл. Ескіз автомобіля на основі архітектурних форм. 10-11 кл. Конструювання меблів для індивідуального житла.

2

25-26.


Промислова графіка. Використання знань в малюнку. Цілісне сприйняття, використання шрифту та поєднання його з малюнком. Олівець, туш, гуаш.

5 кл. Виготовлення товарного знаку: «Моя улюблена цукерка».

6 кл. Виготовлення товарного знаку: «Моя улюблена іграшка».

7-9 кл. Виконання рекламного плакату для магазинів (за власним бажанням).

10-11 кл. Виготовлення макету (розгортка) упаковки продуктів (за власним бажанням).


Декоративно - прикладна діяльність (10 год.)

4

27-28.


Прийоми виконання окремих елементів народного розпису. Опанування технікою виконання перехідного мазка в два кольори пензлями з хутра білки та кота. Виконання окремих елементів розпису технікою перехідного мазка. Вправи з техніки виконання окремих елементів розпису гуашевими фарбами за допомогою пальців руки. Гуашеві, акварельні фарби.

4 І

29.

Стилістичний та образно-пластичний зв'язок зображення птахів з розписом. Характерні особливості традиційного підходу в зображенні птахів в народному розписі.

5 кл. Виконати стилізований зооморфний орнамент. Гуаш.

6 кл. Виконати ескіз орнаменту для художнього
вишивання гладдю. Гуаш.

7 кл. Панно «Казковий птах» . Гуаш

8 кл. На основі начерків птахів виконати декоративно-стилізоване зображення з розписом. Акварельні фарби, 9-11 кл. Виконати перероблене зображення птахів з кількома видами розпису. Гуашеві, акварельні фарби.

2

30-31.


Виконання декоративного виробу за власним бажанням та за різними техніками: інкрустація соломкою, аплікація, витинанка, писанка, декоративний розпис, вишивка і т. п..


4


32.

Плінер (6 год.)

Вивчення частин тіла птахів і звірів. Відтворення на папері характерних рухів тварин, птахів. Олівець.


2

33.

Розвиток творчих здібностей. Організація площини картини «Моє селище».

2

34.

Закріплення основ спостережної перспективи. Малювання етюдів, які сподобались учням. Матеріал на вибір.

2

35-40.

Резервні години. (6 год.)

6


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Нещодавно завантажили