Програма гуртка "Я - Патріот"

Опис документу:
Для шкіл та позашкілля Чернігівської області

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково - методичної ради Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського

8 грудня 2016 року № 04

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

16 грудня 2016 року № 457

Навчальна програма з позашкільної освіти

гуманітарного напряму

«Я - патріот»

1 рік навчання

м. Чернігів – 2016

Автор: Шкуренко О.В. методист Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва.

Рецензенти:

Лавріненко Л.І.– кандидат історичних наук, доцент Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.

Хлопіна Ж.Ф.– методист відділу виховної роботи і здорового способу життя Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.

Авдєєва Р.І. – методист Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Враховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо. В основу патріотичного виховання у гуртку мають бути покладені історичні, культурні, гуманітарні цінності народу, військова звитяга та революційні подвиги, значення яких зростає в умовах інтеграції України. Мета патріотичного виховання перекликається із завданнями соціалізації й індивідуалізації особистості, які на сьогодні пов’язані з розвитком позитивних загальнолюдських якостей, сприяють адаптації в суспільстві. Важливу роль для сучасного молодого покоління відіграють інтерактивні технології та Інтернет ресурси. Новизна даної програми полягає у поєднані базових знань вихованців, які вони отримали з шкільного курсу історії, інформатики, права та інших дисциплін зі знаннями і навичками по створенню інтерактивних проектів та активному їх просуванню на Інтернет ресурсах. Програмою передбачені як теоретичні так і практичні заняття. Програма орієнтує керівника гуртка на виховання національної свідомості, духовно-багатої, зорієнтованої на творчу діяльність особистості, яка знайде себе в сучасному суспільстві.

Головною метою програми є формування та розвиток всебічно розвинутої особистості, засобами вивчення історії та сучасності рідного краю за допомогою інтерактивних технологій, Інтернет та медіа-ресурсів, для створення інформаційного простору виховання підростаючого покоління патріотів України.

Завдання навчальної програми є:

 • ознайомити з історією малої Батьківщини, українськими державними символами і народними традиціями;

 • навчити створювати та розміщувати інтерактивний проект та висвітлювати на інформаційних ресурсах;

 • виховувати дбайливе ставлення та пошану до минулого і сьогодення рідного краю;

 • розвинути художній смак, творчу уяву, фантазію, виробити індивідуальний стиль роботи;

 • сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами інтерактивних технологій;

 • спонукати до професійного самовизначення.

Програма відноситься до гуманітарного напряму позашкільної освіти ( початковий рівень навчання), розрахована на гуртківців віком 14-21 рік.

Кількісний склад навчальної групи – 15 учнів.

На опрацювання навчального матеріалу відводиться:

початковий рівень (1 рік) – 144 години (4 години на тиждень).

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступне заняття

2

-

2

Моя мала Батьківщина. Ознайомлення з основними історичними подіями рідного краю.

8

8

16

Створення мультимедійного проекту пов’язаного з історією рідного краю

8

14

22

«Історія розвитку козацтва. Дерево родоводу». Вивчення історії чернігівського козацтва.

8

12

20

Створення мультимедійного проекту пов’язаного з історією чернігівського козацтва або його осередків.

8

14

22

Українські державні символи, історія їх виникнення, сучасні Герої України – які їх захистили у нелегкі часи випробування на міцність Української держави.

4

4

8

Створення авторських інтерактивних проектів «Стежками сучасних козаків»

6

16

22

Створення мультимедійного проекту «Книга пам’яті»

8

18

26

Підсумковий флешмоб «Від малої Батьківщини – до єдиної України»

2

4

6

Разом

54

90

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття. (2 год.)

Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Правилами безпеки життєдіяльності під час занять, екскурсій та зйомок. Правила поведінки в навчальному кабінеті, навчальному закладі. Правила дорожнього руху. Правила проведення подорожей та екскурсій з вихованцями.

 1. «Моя мала Батьківщина». Ознайомлення з основними історичними подіями рідного краю.

Теоретична частина. (8 год.)

Знайомство з рідним селом, містом, історією його виникнення, існування. Моє місто, моє село. Моя рідна вулиця. Історична довідка про населений пункт. Перекази старожилів. Міфи та легенди. Культура та побут українців. Етнографічні особливості. Видатні особистості – земляки нашого краю.

Практична частина. (8 год.)

Проведення екскурсій по видатним місцям рідного краю – музеї, памятки архітектури. «Екскурсія по вулицях рідного населеного пункту». «Відвідування краєзнавчого музею рідного населеного пункту». «Архітектурні пам’ятки малої батьківщини». «Чернігів – столиця Сіверської землі. Заочна подорож». «Пам'ятні місця пов’язані з видатними особистостями». Спілкування з старожилами та науковими працівниками. Круглий стіл «Місцева історична спадщина». Збір цікавого історичко-етнографічного матеріалу. Дослідження «білих плям історії» свого краю – робота з архівними матеріалами, науковою літературою та інтернет ресурсами.

 1. Створення мультимедійного проекту пов’язаного з історією рідного краю.

Теоретична частина. (8 год.)

Вибір теми мультимедійного проекту та програмного забезпечення для його створення, ознайомлення з інтерфейсом та особливостями роботи з програмою (вибір програмного забезпечення залежить від обладнання для зйомки та можливостей ПК) пошук науково-історичної інформації шляхом вивчення архівних, науково-популярних та періодичних джерел, написання сценарію.

Практична частина. (14 год.)

Зйомки проекту – (10 год.). Монтування (2 год.). Розміщення на Інтернет - ресурсах та його презентація (2 год.).

 1. «Історія розвитку козацтва. Дерево родоводу». Вивчення історії чернігівського козацтва.

Теоретична частина. (8 год.)

Вивчення побуту, місця проживання чернігівських козаків. Поняття «козак», його морально-психологічна суть. Козацьке побратимство, «Кодекс лицарської звитяги та лицарської честі». Історична література: думи, перекази, міфи, пісні, приказки та прислів’я про козаків. Обряди і звичаї чернігівського краю, церковні і народні свята. Історія місцевих козацьких осередків або інших учасників визвольних змагань за волю і незалежність України.

Практична частина. (12 год.)

Проведення віртуальних або виїзних екскурсій по видатних місцях рідного краю пов’язаних з історією та видатними діячами українського козацтва: культури, науки і мистецтва. «Стежками козацтва», «Пам’ятки архітектури козацької доби», «Наші предки козацького роду та слід, який вони залишили у історії краю», «Відвідування краєзнавчого музею – знайомство з експозицією козацької доби», «Побутова культура козацької доби» - віртуальна екскурсія. Збір цікавого історико-архівного та Інтернет матеріалу, узагальнення, складання за допомогою гугол карт віртуальної екскурсії «Козацькі стежки мого міста (села)». Дослідження «білих плям» історії Чернігівського козацтва та своєї малої батьківщини за допомогою історико-архівних матеріалів.

 1. Створення мультимедійного проекту пов’язаного з історією чернігівського козацтва, або його осередків.

Теоретична частина. (8 год.)

Вибір теми мультимедійного проекту (спираючись на дослідження «білих плям» історії місцевого козацтва та історико-архівні матеріали) та програмного забезпечення для його створення, ознайомлення з інтерфейсом та особливостями роботи з програмою (вибір програмного забезпечення залежить від обладнання для зйомки та можливостей ПК) пошук науково-історичної інформації шляхом вивчення архівних, науково-популярних та періодичних джерел, написання сценарію.

Практична частина. (14 год.)

Зйомки проекту – (10 год.). Монтування (2 год.). Розміщення на Інтернет - ресурсах та його презентація (2 год.).

 1. Українські державні символи, історія їх виникнення, сучасні Герої України – які їх захистили у нелегкі часи випробування на міцність Української держави.

Теоретична частина. (4 год.)

Історія виникнення державних символів України. Формування Державної символіки України. Державні символи, що були узаконені Центральною Радою у 1917 році. Національний гімн України – історія створення, сучасний гімн України. Сучасні державні символи України. «Книга пам’яті» – земляки, які захищали нашу Батьківщину.

Практична частина. (4 год.)

Зустрічі з ветеранами АТО та активістами, які приймали участь у «революції гідності», проведення круглого столу «Державні символи України та їх роль у національно-визвольній боротьбі Українського народу».

 1. Створення авторських інтерактивних проектів «Стежками сучасних козаків».

Теоретична частина.( 6 год.)

Створення творчих груп та вибір теми проекту, пошук сучасних «козаків» які захистили малу Батьківщину (військовослужбовці, поліція, ДСНС, прикордонники, тощо) обговорення проекту, теоретичні основи створення блогу та його розміщення .

Практична частина. (16 год.)

Створення блогу «Стежками сучасних козаків»: збір (фотографування та сканування державних та відомчих нагород, матеріалів у періодичній пресі, інет – скрини) матеріалу, зйомки очевидців та учасників подій (фото та відео), які покладені в основу проекту. Систематизація та розміщення проекту, дизайн блогу, написання статей та нарисів по тематиці блогу, просування його у мережі Інтернет та інтерактивне обговорення проекту. Презентація проекту та його обговорення на круглому столі «Сучасні Герої України».

 1. Створення мультимедійного проекту «Книга пам’яті».

Теоретична частина. (8 год.)

Проведення зустрічей з спілкою воїнів АТО Чернігівщини та учасниками бойових дій, родичами загиблих земляків. Ознайомлення з документами та публікаціями у мас-медіа та інет про подвиги загинувших земляків під час захисту Батьківщини на сході, вибір теми мультимедійного проекту та програмного забезпечення для його створення, ознайомлення з інтерфейсом та особливостями роботи з програмою (вибір програмного забезпечення залежить від обладнання для зйомки та можливостей ПК) пошук науково-історичної інформації шляхом вивчення документальних (нагороди, довідки, фотографії та відеозаписи з місця бойових дій) та періодичних джерел, написання сценарію.

Практична частина. (18 год.)

Зйомки проекту – (10 год.). Сканування та фотографування документів – (4 години). Монтування мультимедійних роликів – (2 год.). Розміщення на Інтернет - ресурсах та його презентація (2 год.).

 1. Підсумковий флешмоб «Від малої Батьківщини - до єдиної України».

Теоретична частина. (2 год.)

Створення сценарію та вибір місця зйомки.

Практична частина. (4 год.)

Зйомка, розміщення та презентація флешмобу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Гуртківці повинні знати:

 • основні питання історії козацтва і рідного краю;

 • культуру та побут українців;

 • обряди і звичаї українського народу, церковні і народні свята;

 • історичні та культурні пам’ятки рідного краю;

 • видатних діячів українського козацтва, культури, науки і мистецтва;

 • правила безпеки життєдіяльності учнів під час занять, екскурсій та зйомок;

 • програмне забезпечення, необхідне для створення інтерактивного проекту;

 • правила та порядок створення власного Інтернет - ресурсу;

 • правила розміщення, просування у мережі та презентації власного мультимедійного проекту.

Гуртківці повинні вміти:

 • працювати з різними джерелами інформації;

 • збирати, фіксувати історичні та народознавчі матеріали;

 • працювати із знімальною технікою;

 • здійснювати програмне забезпечення для створення проекту;

 • розміщувати і просувати проекти;

Мають набути досвіду:

 • розподіляти обов’язки у групі залежно від завдань;

 • брати участь в зустрічах, круглих столах, прес-конференціях та презентаціях;

 • готувати творчі роботи.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Архітектурно-історичні пам’ятки Чернігівської області.: [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://ua.igotoworld.com/ua/poi_catalog/236-211-historical-architectural-chernihiv-oblast.htm

 2. Відео монтаж.: [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://video-editor.su/download.php

 3. Грушевський М.В., Ілюстрована історія України./ К: 1990 – 234с.

 4. Історія Чернігова.: [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://www.ukrproftur.ua/index.php/chernigivtour/istor-chernigiv

 5. Козацько-лицарське виховання учнівської і студентської молоді. / Ю. Руденко, Ю. Мельничук. – К: «Золоті ворота», 2011 – 180с.

 6. Програмне забезпечення для монтажу відео.: [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://softcatalog.info/ru/obzor/programmy-dlya-montazha-video

 7. Савельєв Е.П., Древня історія козацтва. / М: «Вече», 2010 – 200 с.

 8. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність. / Ю. Руденко, О. Губко. – К: МАУП, 2007 – 120 с.

 9. Як створити блог на blogger або на Google за п’ять хвилин.: [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://delajblog.ru/sozdat-blog-na-google#ixzz4LpW81AgG

 10. Як швидко створити блог.: [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://an.yandex.ru/count/Q0OV_sa-VIe40000ZhH4m7u5XPNc6vK2cm5kGxS18pA8icjBZGQ9kxQD9GEO1PwbxQG3dQx_2nEcT8guJNM50zopFfxw1Bspaj2h0we1fQLBR0Qyh4b81eq1tG7Ua2JqaRhc2A4DZxhCvMe4dxshkk01auOycGL2Z9k46xQGn0craCG9e9UNYQ-RX1kpaDGmj9342TcNbudQaDGmb95w3AULgZEeiK1PSmUXyIstda2YWMu4em6ai0000Bsk_7f2VtTJ6lS4iG6of1000i7__________m_2-O6ys0-eCte6nOyFql__________3zF__________m_k0T-6FEs2FNmU

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

 1. Відеокамера – 1 штука.

 2. Фотоапарат – 2 штук.

 3. Штатів – 3 штуки.

 4. Програмне забезпечення – 1 комплект.

 5. Комп’ютер – 1 штука.

 6. Обладнання для освітлення – 1 комплект.

 7. Реквізит для зйомок – виготовляється гуртківцями.

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
0
0
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!