Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Управління освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського

Центр творчості дітей та юнацтва

Прилуцької міської ради Чернігівської області

ПОГОДЖЕНО:

Науково-методичною рада

Чернігівський обласний

інститут післядипломної

педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського

від 25.12.2014 №4

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Управління освіти і науки

Чернігівська обласна

державна адміністрації

Наказ від 29.01.2015 № 24

м. Чернігів 2014

Укладач: Горбань Оксана Валентинівна, керівник гуртка раннього розвитку дітей «Академія дошкільних наук» Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області.

Рецензенти:

Хлопіна Ж.Ф., методист відділу виховної роботи та здорового способу життя Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського.

Кочерга О.М., голова циклової комісії викладачів педагогіки та психології Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я.Франка, кандидат педагогічних наук.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Пріоритетом освіти ХХІ століття є формування не тільки високоосвіченої особистості, а й особистості з високою культурою поведінки та моральними якостями, особистості з розвиненим почуття краси та гармонії.

Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напрямку «Нашій малечі – про важливі речі» для старшого дошкільного віку модифікована, складена з урахуванням завдань, основних напрямків і змісту діяльності, визначених Концепцією позашкільної освіти та виховання, Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, іншими законодавчими документами та на основі синтезу Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (3-є видання).

Навчальна програма реалізується у гуртку раннього розвитку дитини гуманітарного напряму та спрямована на вихованців шостого (сьомого) року життя.

Мета програми – всебічний розвиток особистості дитини дошкільного віку, формування основних правил культури зовнішнього вигляду, поведінки та спілкування, психологічної готовності до майбутнього навчання в школі, виховання моральної особистості, яка вміє себе поводити в різних життєвих обставинах, і в той же час, яка має естетичні смаки і вподобання.

Основні завдання:

-освоєння морально-етичних норм поведінки в суспільстві, правил міжособистісного спілкування, дотримуючись законів добра, честі, справедливості, поваги до оточуючих;

 • оволодіння правилами поведінки в навчальному закладі, дворі, транспорті, на вулиці, в громадських місцях;

 • засвоєння правил особистої гігієни та вимогливості до своєї зовнішності;

 • розширення знання про сім’ю, правила родинного етикету, культуру поведінки в гостях;

 • формування поняття про здоровий спосіб життя, складову власного здоров’я та способи його зміцнення;

 • оволодіння елементарними правилами поведінки в побуті та техніки безпеки;

 • розширення уявлення про довкілля, здобуття початкових знань про космос;

 • формування естетичних смаків через знайомство зі світом мистецтв;

 • усвідомлення поняття держави, державних символів, нації та людства; знайомство з культурними надбаннями власного народу та інших народів світу.

Програма передбачає 1 рік навчання:39 годин на рік, 1 година на тиждень.

Програма складається з трьох основних частин: етичне (моральне) виховання, уроки обережності та естетичне виховання.

Культура поведінки дитини дошкільного віку – це сукупність корисних для суспільства стійких форм повсякденної поведінки в побуті, в спілкуванні, в різних видах діяльності. Культура поведінки не зводиться до формального виконання етикету. Вона тісно пов’язана з моральними почуттями та уявленнями і, в свою чергу, підкріплює їх.

В змісті програми з етичного (морального) виховання можна умовно виділити такі складові:

 • культура діяльності;

 • культура мови та спілкування;

 • культурно-гігієнічні навички і звички.

Культура діяльності проявляється в культурі поведінки дитини на заняттях та перервах, в грі та під час виконання певних доручень в повсякденному житті.

Формувати в дитини культуру діяльності – значить виховувати у неї вміння дотримуватися порядку на місці, де вона навчається,працює чи грається; звичку доводити до кінця почату справу, бережливо ставитися до речей, іграшок, книжок, поважати результати чужої праці.

Культура мови та спілкування являє собою дотримання дитиною норм і правил спілкування з дорослими і

однолітками, заснованих на повазі і доброзичливості, з використанням відповідного словарного запасу і форм звернення, засвоєння та застосування в усній та писемній мові ввічливих слів, а також засвоєння правил поведінки в побуті та громадських місцях.

Культурно-гігієнічні навички передбачають дотримання дитиною особистої гігієни, вміння підбирати свій гардероб. Сюди відноситься і культура поведінки за столом, адже поведінка за столом полягає не тільки в задоволенні фізіологічної потреби, а й в повазі до людей, які сидять поряд, та до господарів.

Моральне виховання включає:

 • формування свідомого зв’язку з суспільством, залежності від нього,необхідності узгоджувати свою поведінку з інтересами суспільства;

 • ознайомлення з моральними ідеалами, вимогами суспільства, доказ їх правомірності та розумності;

 • перетворення моральних знань в моральні переконання, створення системи цих переконань;

 • формування стійких моральних почуттів, високої культури поведінки як однієї з головних проявів поваги людини до людей;

 • формування моральних звичок.

Основні завдання морального виховання:
1) формування моральної свідомості;
2) виховання і розвиток моральних почуттів;
3) вироблення умінь і звичок моральної поведінки.

Кінцевим результатом морального виховання є моральна вихованість дитини. Вона матеріалізується в суспільно цінні властивості і якості особистості, проявляється у відносинах, діяльності та спілкуванні. Моральна вихованість – це норма поведінки, культура стосунків і спілкування в умовах здорового дитячого колективу. Вона проявляється в активній життєвій позиції, громадянській мужності і рішучості у складних життєвих ситуаціях.

Треба докласти зусиль щоб для кожної дитини норми, правила і вимоги виступали як її власні погляди і переконання, як звичні форми поведінки, а не були слухняно-механічним виконанням, вимушеним тільки зовнішніми вимогами встановленими у суспільстві моральними нормами і правилами.
До методів морального вихованняналежить іособистий приклад педагога, якиймає великий вплив на свідомість і поведінку, на формування морального обличчя дитини.

Поряд із правилами поведінки в суспільстві важливо навчити дітей правилам техніки безпеки в побуті та на природі. Дана частина програми розроблена для того, щоб допомогти дітям уберегтися від небезпек, які чатують їх на кожному кроці, а саме:секрети збереження здоров’я, правила поведінки та техніка безпеки на вулиці, в громадському транспорті, на природі та воді, з вогнем та електроприладами, правила дорожнього руху, поведінка зі сторонніми людьми та тваринами.

Третьою складовою програми є естетичне виховання, що являє собою формування у дітей естетичного ставлення до життя, розвиток сприймання і розуміння прекрасного у мистецтві, природі, взаєминах людей, художніх потреб і здатності до художньої творчості.

Засобами естетичного виховання є:

1. Естетикапобуту. Покликана навчитидитинувідчувати і розуміти красу життя, виховати в неїпрагненнястворювати і берегтиїї. Довести, що чистота і порядок у власній кімнаті чи в навчальних кабінетах, на вулиці чи в громадських місцях є не лише гігієнічними, а й естетичними вимогами. Діти знайомляться з культурою власної країни та деякими країнами світу.

2. Твори мистецтва. Програма передбачає знайомство дітей з творами живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва та музичними. Діти не тільки споглядають світ прекрасного, а й вчаться висловлювати свою думку про побачене чи почуте. Передбачається знайомство дітей з закладами культури: театром, кінотеатром, музеєм, картинною галереєю та правилами поведінки в них.

3. Природа. Зростаючи серед природи, дитина вчиться бачити гармонію, красу, багатство барв кожної пори року, відтворювати свої враження в усній розповіді, малюнках та ін. Усе це супроводжується розповідями педагога про те, що природа є наймогутнішим і найдосконалішим творцем прекрасного, у ній черпають натхнення живописці, композитори, письменники (твір “Пори року” П.І. Чайковського, В.А.Моцарта, репродукції картин В.М.Васнєцова , І.К.Айвазовськогота ін..).
   Завданнями естетичного виховання є:

- закріпити і розширити естетичні уявлення дошкільнят про прекрасне і потворне в житті, природі та мистецтві;

- познайомити дітей з різними видами та жанрами мистецтва, з творчістю видатних митців культури і мистецтва;

- викликати в них потребу в спілкуванні з прекрасним;

- викликати інтерес до творчої діяльності;

- розвивати у дітей прагнення вносити красу в повсякденне життя;

- розвивати загальну емоційну культуру і естетичне сприйняття.

Основними загальнодидактичними принципами, на яких ґрунтується зміст програмиє:цілеспрямованість, зв'язок навчання та виховання з життям, виховання особистості в колективі, поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього, індивідуальний підхід до вихованців, принцип системності, послідовності й наступності у вихованні, гуманістичність, демократизм, національне самоусвідомлення.

Основними формами навчальноїдіяльності на заняттях з програми є фронтальна, індивідуальна, парна, групова.

Форминавчально-виховноїроботи на заняттях з програмивтілюються у практику навчання й виховання задопомогоювідповіднихметодів: пояснення, розповідь, бесіда, робота з друкованим матеріалом, дидактичні та рольові ігри, демонстрування та ілюстрування, використанняпозитивнихприкладів з літератури, життясучасників, відвідування виставок, перегляд кіно- та відеофільмів, репродукцій картин, прослуховуваннямузичних творів.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

Теоретич

них

Практич

них

Усьо

го

Вступ.

1

-

1

Розділ 1. Вчимося бути чемними.

1

2

3

  1. Ввічливість. «Чарівні» слова.

1

-

1

  1. Мистецтвовітання та прощання.

-

1

1

  1. Будьмо знайомі! Правила знайомства.

-

1

1

Розділ 2. Ти – серед людей.

3

1

4

  1. Скоро до школи. Ти – майбутнійучень.

1

-

1

  1. Правила поведінкипід час занять та на перервах.

-

1

1

  1. Дружба.

1

-

1

  1. Добро та зло.

1

-

1

Розділ 3. Про красу та гарний смак.

3

1

4

  1. Твоя зовнішність.

1

-

1

  1. Твійодяг.

-

1

1

  1. Твоїзвички. Режим дня.

1

-

1

  1. Королівство чистоти.

1

-

1

Розділ 4. Правила гостинності.

-

4

4

  1. Ми приймаємо гостей.

-

1

1

  1. Ідемо в гості. Правила поведінки.

-

1

1

  1. Правила дарування та отриманняподарунків.

-

1

1

  1. Правила поведінки за столом.

-

1

1

Підсумкове заняття.

1

-

1

Розділ 5. Вчимосябезпеки.

6

1

7

  1. Проздоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати.

1

-

1

  1. На вулицяхрідногоміста.

1

-

1

  1. Правила дорожньогоруху.

1

-

1

  1. У громадськомутранспорті.

-

1

1

  1. Пригодинаводі.

1

-

1

  1. Не жартуй з вогнем!

1

-

1

  1. Сам вдома.

1

-

1

Розділ 6. У громадськихмісцях.

1

2

3

  1. Типрийшовдо театру, кінозали, на концерт.

-

1

1

  1. Тивідвідуєш музей, виставку, бібліотеку. Книга – твій друг.

1

-

1

  1. В магазині. Правила поведінки.

-

1

1

Розділ 7. Школа мистецтв.

3

-

3

  1. Країнамистецтв.

1

-

1

  1. В гостях у видатниххудожників.

1

-

1

  1. У світімузики.

1

-

1

Розділ 8. Мійрідний край.

4

-

4

  1. Україна – твоя Батьківщина.

1

-

1

  1. Культура та звичаї твого краю.

1

-

1

  1. Я і моя сім’я.

1

-

1

  1. Навколосвітняподорож. Культура народів світу.

1

-

1

Розділ 9. Я і Всесвіт.

4

-

4

  1. Природа – нашспільнийдім. Планета Земля.

1

-

1

  1. Рослинний та тваринний світ.

1

-

1

  1. Пригоди краплинки. У водномуцарстві.

1

-

1

  1. Правила поведінкинаприроді.

1

-

1

Підсумкове заняття.

1

-

1

Разом

28

11

39

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (1 год.)

Знайомство з предметом «Етика та естетика».

Що будемо вивчати на заняттях «Етика та естетика»? Чим цікавий цей предмет? Що означають поняття «етичне (моральне) виховання», «естетичне виховання»?

Розділ 1. Вчимося бути чемними. (3 год.)

  1. Ввічливість. «Чарівні» слова. (1 год.)

Зміст поняття «чарівні слова». Вивчення ввічливих слів вітання, прощання, вибачення, пригощання, подяки і тд. Важливість застосування ввічливих слів у житті кожної людини. Ти чи Ви. Як звертатися?

  1. Мистецтвовітання та прощання. (1 год.)

Вивчення слів вітання та прощання. Розбір правил привітання і прощання з однолітками та дорослими, з рідними та сторонніми людьми. Практичні вправи. Жести вітання та прощання. Гра «Привітайся з…».

1.3. Будьмо знайомі! Правила знайомства. (1 год.)

Розуміння потреби в спілкуванні з іншими людьми. Вивчення правил знайомства. практичні вправи. Гра «Давайте знайомитися».

Розділ 2. Ти – серед людей. (4 год.)

2.1. Скоро до школи. Ти – майбутнійучень. (1 год.)

Поняття про важливість школи в житті кожної дитини. Знайомство з навчальними кабінетами. Шкільні речі. Гра «Склади портфелик». Естетика зовнішнього вигляду учня.

2.2. Правила поведінкипід час занять та на перервах. (1 год.)

Правила поведінки під час занять та на перервах. Чи можна спізнюватися? Правила поводження з шкільними речами та меблями. Взаємини між дітьми та викладачем. Стосунки з однокласниками.

2.3. Дружба. (1год.)

Поняття «дружба». Важливість дружби. Хто мої друзі? Як треба ставитися до друзів? Правила дружби.

2.4. Добро та зло. (1 год.)

Поняття «добро» та «зло». Чому поганим бути легко, а добрим – складно? Вчинок як прояв доброти.

Розділ 3. Про красу та гарний смак. (4 год.)

3.1. Твоя зовнішність. (1 год.)

Вимоги до зовнішнього вигляду. Правила особистої гігієни. Засоби догляду за своєю зовнішністю. Краса і здоров’я.

3.2. Твій одяг. (1 год.)

Стилі одягу. Вимоги до підбору свого гардеробу. Види головних уборів та правила їх носіння. Гра «Що не так?», «Мій гардероб».

3.3. Твої звички. Режим дня. (1 год.)

Гарні, погані та шкідливі звички. Яких звичок треба позбуватися? Лінь. Режим дня. Гра «Добре чи погано».

3.4. Королівство чистоти. (1 год.)

Чистота та розгардіяш. Потреба в дотриманні чистоти. Чистота та здоров’я. Мікроби. Обов’язки прибирання свого робочого місця, своєї кімнати, квартири, подвір’я.

Розділ 4. Правила гостинності. (4 год.)

4.1. Ми приймаємо гостей. (1 год.)

Правила гостинності. Запрошення в гості. Сервіровка столу. Прийом гостей. Чим розвеселити гостей?

4.2. Ідемо в гості. Правила поведінкию (1 год.)

Гості запрошені і несподівані. Час приходу в гості та повернення з гостей. Як треба одягатися гостю? Правила поведінки в гостях.

4.3. Правила дарування та отриманняподарунків. (1 год.)

Вибір подарунку в залежності від віку та статі іменинника. Правила дарування та приймання подарунку. Який подарунок «найцінніший»? Як реагувати на однакові подарунки чи подарунки, які тобі не подобаються? Гра «Подарунок».

4.4. Правила поведінки за столом. (1 год.)

Правила поведінки за столом. Як сідати за стіл? Почуття міри. Якими столовими приборами треба користуватися? Повага до людей, які сидять поряд, та до господарів. Розмови за столом. Підсумкове заняття.

Підсумкове заняття. (1 год.)

Підведення підсумків вивченого. Перевірка засвоєння матеріалу.

Розділ 5. Вчимосябезпеки. (7 год.)

5.1. Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати. (1 год.)

Що означає бути здоровим? Складові здоров’я? Що впливає на наше здоров’я? Як вберегтися від вірусних хвороб? Чи можна самому брати ліки?

5.2. На вулицяхрідногоміста. (1 год.)

Правила поведінки на вулиці. Культура поведінки: чи можна голосно говорити, грубіянити? Дотримання чистоти. Допомога тому, хто її потребує. Місця для прогулянки. Чи

можна самостійно виходити з двору? Сторонні люди.

5.3. Правила дорожнього руху. (1 год.)

Правила дорожнього руху. Розуміння понять: тротуар, проїжджа частина (дорога), водій, пішохід. Наші помічники на дорозі: пішохідний перехід, світлофор, регулювальник.

5.4. У громадському транспорті. (1 год.)

Вміти розпізнавати різні види транспорту. Розуміти поняття «власний та громадський транспорт». Культура поведінки пасажирів: поважати інших пасажирів, пропускати першими жінок, вступати місця для сидіння старшим людям та людям з маленькими дітьми, не їсти та не пити в транспорті. Правила входження та виходу з громадського транспорту.

5.5. Пригоди на воді. (1 год.)

Правила поведінки біля водойм. Як вибирати місця для купання? Чи можна купатися без дорослих, пірнати в незнайомих місцях? До чого можуть призвести пустощі на воді? Обережно – лід! Як надати першу допомогу потопаючому?

5.6. Не жартуй з вогнем!(1 год.)

Вогонь – друг та ворог. Правила поведінки з вогнем вдома та на природі. Твої дії при пожежі. Служба 101.

5.7. Сам вдома. (1 год.)

Правила техніки безпеки вдома: чи можна відкривати двері стороннім; чи потрібно замикати двері, коли ви знаходитеся у квартирі чи виходите з неї; побутова техніка; електроприлади; колючі та ріжучі предмети; висота.

Розділ 6. У громадськихмісцях. (3 год.)

6.1. Типрийшовдо театру, кінозали, на концерт. (1 год.)

Що таке театр, кінотеатр, концертна зала. Естетика зовнішнього вигляду глядачів. Чи можна спізнюватися на концерт? Як пройти на своє місце? Як себе поводити під час перегляду концерту чи кінофільму? Чи можна їсти в театрі, кінотеатрі на концерті?

6.2. Тивідвідуєш музей, виставку, бібліотеку. Книга – твій друг. (1год.)

Поняття про музеї. Правила поведінки під час екскурсії по музею. Що таке бібліотека? Книга – твій друг. Правила поведінки для читачів.

6.3. В магазині. Правила поведінки. (1 год.)

Що таке магазин? Поняття «продавець» та «покупець». Культура спілкування та поведінки в магазині. Гроші. Черга. Гра «Ти прийшов у магазин».

Розділ 7. Школа мистецтв. (3 год.)

7.1. Країна мистецтв. (1 год.)

Що таке мистецтво? Види мистецтва. Жанри образотворчого мистецтва. Кольоротерапія. Історія виникнення олівця.

7.2. В гостях у видатниххудожників. (1 год.)

Знайомство з видатними художниками. Перегляд їх картин. Обговорення побаченого на картинах. Відчуття при їх спогляданні. Виготовлення колективної роботи.

7.3. У світі музики. (1 год.)

Музика – як вид мистецтва. Жанри музичних творів. Знайомство з твором «Пори року» П.Чайковського, В.Моцарта. Обговорення відчуття при прослуховуванні музичного твору. Знайомство з музичними інструментами.

Розділ 8. Мійрідний край. (4 год.)

8.1. Україна – твоя Батьківщина. (1 год.)

Твоя Батьківщина: країна, місто, дім. Столиця України - місто Київ. Державні символи України: герб, прапор, гімн. Національний костюм.

8.2. Культура та звичаї твого краю. (1 год.)

Знайомство з культурою та традиціями українського народу. Національні символи та обереги: рушник, хліб, калина, віночок.

  1. Я і моя сімя. (1 год.)

Сім’я та родина. Родинне дерево. Ставлення до членів сім’ї. Обов’язки в сім’ї.

  1. Навколосвітняподорож. Культура народів

світу. (1 год.)

Знайомство з культурою та традиціями народів світу: Індія, Єгипет, Китай.

Розділ 9. Я і Всесвіт. (4 год.)

9.1. Природа – нашспільнийдім. Планета Земля.

(1 год.)

Всесвіт. Планета Земля. Зміна пір року, дня та ночі. Зародження життя на Землі. Перші мешканці планети.

9.2. Рослинний та тваринний світ. (1 год.)

Без чого неможливе життя на Землі? Різноманітність рослинного світу: дерева, кущі, трави. Тварини:дикі та свійські.

9.3. Пригоди краплинки. У водномуцарстві. (1 год.)

Кругообіг води у природі. Стани води. Значення води для всього живого. Як використовує воду людина?Мешканці водойм.

9.4. Правила поведінкинаприроді. (1 год.)

Правила поведінки на природі. Збереження природи. Взаємозв’язок всього живого.

Підсумкове заняття. (1 год.)

Підведення підсумків вивченого. Перевірка засвоєння матеріалу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Вихованці мають знати:

 • ввічливі слова, норми ввічливого звернення;

 • правила дружніх стосунків;

 • зміст понять «добро» та «зло»;

 • правила особистої гігієни; залежність здоров’я людини від чистоти;

 • вимоги до зовнішнього вигляду, правила підбору власного гардеробу;

 • зміст понять «гарна, погана, шкідлива звичка»;

 • правила гарного господаря та вихованого гостя, етикет за столом;

 • правила поведінки в громадських місцях: в навчальному закладі, на вулиці, в театрі, кінозалі, на виставці, в бібліотеці, в магазині, у громадському транспорті;

 • правила безпечної поведінки вдома та на природі;

 • зміст поняття «мистецтво», види мистецтв (образотворче, декоративно-прикладне, музичне, театральне, літературне),жанри образотворчого мистецтва (пейзаж, натюрморт, портрет), назви музичних інструментів;

 • назву своєї Батьківщини, її столиці, державну символіку, народні обереги-символи, український національний одяг; назву свого міста, вулиці; культурні надбання своєї місцевості;

 • поняття «сімя», родинні зв’язки між членами родини;

 • що існують різні народи та нації, які мають свою культуру та традиції;

 • мають уявлення про школу, особливості діяльності учня та вчителя; назву шкільного приладдя;правила поведінки в навчальному закладі під час занять та на перервах;

 • що Земля – це планета, частина Всесвіту, закономірності зміни пір року та періоду доби, взаємозалежність рослинного і тваринного світу, кругообіг води у природі.

Вихованці мають вміти:

 • вживати ввічливі слова в повсякденному житті;

 • дотримуватися норм поведінки з однолітками та дорослими;

 • проявляти почуття доброти, співчуття;

 • слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, підбирати свій гардероб в залежності до віку, статі, пори року;

 • виконувати обов’язки господаря (запросити гостей, зробити сервіровку столу, підготуватися до святкування), та гостя (обрати подарунок, правильно поводитися в гостях), дотримуватися правил культурної поведінки за столом;

 • поводитися в громадських місцях та на природі;

 • дотримуватися правил безпечної поведінки вдома (вогонь, газ, вода, електроприлади) та на вулиці (правила дорожнього руху, незнайомці);

 • орієнтуватися в поняттях «планета Земля, Всесвіт, пори року, доба»,

 • розпізнавати види мистецтва, вміти споглядати твори мистецтва, слухати музику та виражати думку про побачене чи почуте.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бєлкіна Е.В. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років/Бєлкіна Е.В., Бєлєнька Г.В. (та ін.). – К.: Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – 492 с.

 2. Бушелєва Б. Поговоримо про вихованість. - К.: «Веселка», 1982.

 3. Газета «Розкажіть онуку» під редакцією Солодкої М.Б. – К., 1998-2008 р.р.

 4. Газета «Бібліотечка вихователя».

 5. Дибіна О.В. Дитина і навколишній світ. - Х.: «Ранок», 2007.

 6. Киричок В.А., Підгорна В.І. Зошит з етики «Уроки ввічливості» - К.: «Освіта», 1998.

 7. Мирошниченко І.В. «Уроки ввічливості» - Х.: «Ранок», 2007.

 8. Петрова В.І., Стульник Т.Д. Моральне виховання в дитячому садку. – Х.: «Ранок», 2007.

 9. Хаткіна М.О. Веселі уроки Кота Етикета. – Д.: ТОВ ВКФ «Бао», 2007.

10. Федієнко В.В. Вивчаємо етику та естетику без проблем. - Х.: «Видавничий дім «Школа», 2004.

11. Фесюкова Л.Б. «Почуття. Емоції.» - Х.: «Ранок», 2007.

 1. Фесюкова Л.Б. «Уроки доброти» - Х.: «Ранок», 2007.

 2. Яновська М.Г. Моральне виховання і емоційна сфера особистості / / Класний керівник. 2003. - № 4 - с.24-29.

 3. http://www.redfox.if.ua, http://festival.1september.ru

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.