Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

Чернігівський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського

Центр творчості дітей та юнацтва

Прилуцької міської ради Чернігівської області

ПОГОДЖЕНО:

Науково-методична рада

Чернігівський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

ім. К. Д. Ушинського

від 25.12.2014 № 4

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

від 29.01.2015 № 24

Навчальна програма з позашкільної освіти декоративно-прикладного та вжиткового напряму

«Розпис по тканині (Батик)»

2 роки навчання

м. Чернігів 2014

Укладач:

Федченко Юлія Анатоліївна, керівник Творчої майстерні «Народні промисли»

Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва.

Рецезенти:

Сташук О. А., кандидат, педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету

Локшук І. М., старший викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету

Хлопіна Ж. Ф., методист відділу виховної роботи та здорового способу життя Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сьогодні важливо сприяти всебічному розвитку дітей та молоді, допомогти розкрити творчий, інтелектуальний, духовний потенціал, у самовизначенні професійно.

Декоративно-прикладне мистецтво – предметно-духовний світ людини, включає в себе численні види духовної практики. Це плетіння і ткання, розпис тканини і вишивка, різьблення і виточування, художня кераміка і ін. Процес праці з художньої обробки матеріалів з його ритмом, темпом, ігровим оформленням захоплює дітей, сприяє прояву їх потенціалу. Вони отримують вміння працювати самостійно і створювати прекрасне. Результати праці приносять дітям творче задоволення і мають на них глибокий емоційний вплив. Заняття формують універсальні властивості, вчать творчо мислити в будь-яких трудових процесах, тобто розвивають ті якості, які знадобляться учням надалі, яким би видом діяльності вони не займались.

Існують різні техніки батику (гарячий, холодний, вузликовий, розпис по сухому). Вироби, виконані в техніці батик, завжди оригінальні і неповторні. Тканини, декоровані таким чином, використовуються не тільки для створення унікальних моделей одягу, а і для оздоблення інтер’єра.

Метою навчальної програми є створення умов для творчого розвитку дітей засобами батику.

Реалізація цієї мети передбачає вирішення таких завдань:

 • сформувати поняття про історичний розвиток художнього розпису по тканині;

 • навчити різноманітним технікам батику;

 • сформувати навики художньої обробки тканини;

 • привити поняття трудової культури;

 • виховати культуру праці;

 • розвинути художній смак, творчу уяву, фантазію, виробити індивідуальний стиль роботи;

 • сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва;

 • сприяти професійному самовизначенню.

Незважаючи на те, що заняття носять переважно практичний характер, теоретичні відомості необхідні. Учні вивчають особливості технік батику, технологію виготовлення виробів, декоративні властивості батику, правила і прийоми роботи ручними інструментами, основні закони композиції, основи кольоросполучення.

Програма побудована на основі загально-дидактичних принципів (науковості, систематичності, послідовності, зв’язку навчання з життям).

Програмою передбачено проведення виставок, тематичних вечорів, участь в конкурсах, відвідування виставок, участь у мистецьких заходах.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1-й рік – основний рівень – 144 години на рік;

2 – й рік – основний рівень – 216 годин на рік.

Програма спрямована на вихованців середнього шкільного віку. Завдання пропонуються з врахуванням вікових особливостей.

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

Батик, як різновид декоративно-прикладного мистецтва. Історія розвитку батику

4

-

4

2

Основи кольоросполучення. Барвники у батику

6

8

14

3

Штампування тканини. Тканина - основа батику

4

8

12

4

Розпис по сухому

2

4

6

5

Вузликовий батик

2

10

12

6

Розвиток батику в Україні

2

2

4

7

Вільний розпис тканини

2

12

14

8

Використання батику в одязі (вузликова техніка)

2

8

10

9

Гарячий батик

2

20

22

10

Народні мотиви в батику

2

6

8

11

Холодний батик

2

16

18

12

Стилізація рослинного світу і зображення його на тканині

2

10

12

13

Виставка учнівських робіт

-

2

2

14

Підсумок

2

-

2

Разом:

42

102

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (4 год.)

Батик як різновид декоративно-прикладного мистецтва. Історія розвитку батику.

Ознайомлення з різними видами декоративно-прикладного мистецтва. Що таке батик, його характерні особливості. Матеріали та інструменти для виконання батику. Різноманіття технік. Правила техніки безпеки при роботі.

Розділ 1. Основи кольоросполучення. Барвники у батику (14 год.)

Теоретична частина. Походження батику (його батьківщина), розвиток, сучасний стан. Давні технології виготовлення. Творчість майстрів. Індійський батик. Розпис тканин в Китаї і Японії. Європейський батик. Українські майстри мистецтва батику. Зразки робіт різних епох і країн. Спектр кольорів. Ахроматичні кольори. Основні характеристики кольору. Барвники для вузликового і гарячого батику. Фарби для холодного батику. Барвники для одягу і побутових речей. Змішування кольорів. Розчинники для барвників. Психологія кольору.

Натуральні барвники. Рослини, що використовуються для фарбування. Методи фарбування. Кольорова гамма натуральних барвників. Рецепти фарбування.

Анілінові і акрилові барвники. Способи підготовки фарб до роботи.

Практична частина. Виконання пробних зразків. Отримання складних кольорів. Побудова кольорових кіл і трикутників. Нанесення барвників на тканину. Заготівля натуральної сировини для фарбування. Фарбування зразків натуральної і синтетичної тканини.

Розділ 2. Штампування тканини. Тканина - основа батику (12 год.)

Теоретична частина. Поняття штампу. Вибійка. Штучні і натуральні штампи. Фарби для штампування. Зразки штампів. Монотипія на тканині. Техніка штампування. Асортимент виробів в даній техніці.

Натуральні тканини. Сировина для їх виготовлення. Льон - сировина для виготовлення натуральної тканини. Процес виробництва лляної тканини. Синтетичні тканини. Види тканин для різних технік батику.

Практична частина. Підбір матеріалів для штампування. Приготування фарб. Підготовка тканини. Виконання штампів. Виконання монотипії на тканині. Натяг тканини на підрамник. Визначення типів волокон.

Розділ 3. Розпис по сухому (6 год.)

Теоретична частина. Техніка розпису по сухому. Основна характеристика розпису. Інструменти і матеріали, що використовуються. Способи оформлення робіт.

Практична частина. Натяг тканини. Приготування ґрунту. Розведення барвників. Виготовлення квітів. Оформлення композицій.

Розділ 4. Вузликовий батик (12 год.)

Теоретична частина. Основи техніки. Ткана основа для виробів. Інструменти і матеріали. Схеми варіантів скручування тканини. Барвники для батику. Практичне застосування техніки.

Практична частина. Виконання схеми в матеріалі. Підготовка тканини. Розведення барвників. Фарбування зразків. Виготовлення двохколірних зразків. Вибір способу скручування для набору серветок. Виготовлення і оформлення серветок.

Розділ 5. Розвиток батику в Україні (4 год.)

Теоретична частина. Основні історичні відомості про появу і розвиток батику на Україні, основні види технік. Майстри в цій галузі. Зразки робіт.

Теоретична частина. Копіювання роботи.

Розділ 6. Вільний розпис тканини (14 год.)

Теоретична частина. Техніка вільного розпису тканини. Основні правила. Принцип від світлого до темного. Барвники, що використовуються. Інструменти і матеріали. Практичне застосування техніки. Матеріали для оформлення робіт.

Теоретична частина. Виготовлення ескізів для декоративного панно. Розведення барвників. Підготовка потрібних кольорів. Натяг тканини на підрамник. Нанесення розмітки олівцем. Робота в кольорі над панно. Закріплення фарб. Зняття виробу з підрамника. Оформлення декоративного панно.

Розділ 7. Використання батику в одязі (вузликова техніка) (10 год.)

Теоретична частина. Основні прийоми використання техніки «вузликовий батик» для одягу. Способи скручування тканини. Матеріали та інструменти. Барвники, що використовуються, закріплення фарб. Користування готовим одягом. Вибір технології скручування для готового виробу.

Теоретична частина. Фарбування білих сорочок. Підготовка матеріалу. Скручування і зав’язування потрібною технікою. Розчинення барвника. Фарбування виробу. Закріплення кольорів. Прасування сорочки.

Розділ 8. Гарячий батик (22 год.)

Теоретична частина. Гарячий батик, основи техніки. Тканина. Резервуючий склад. Інструменти (види батик-інструментів). Практичне використання техніки. Правила техніки безпеки при роботі. Вибір теми для декоративного панно.

Теоретична частина. Розробка ескізів. Уточнення розмірів готової роботи для підбору підрамника. Натяг тканини. Нанесення контурного малюнку олівцем. Розведення барвників. Послідовне, пошарове закриття кольором і резервом. Зняття панно з підрамника. Зняття резерву методом пропарювання. Оформлення роботи.

Розділ 9. Народні мотиви в батику (8 год.)

Теоретична частина. Орнаменти рушників. Орнаменти писанок. Орнаменти одягу. Регіональні особливості. Символічні знаки українського народу. Стилізація орнаментів.

Теоретична частина. Замальовки орнаментів. Орнаментальний розпис тканини в техніці гарячий батик. Виготовлення сувенірів з народними мотивами.

Розділ 10. Холодний батик (18 год.)

Теоретична частина. Техніка холодного батику. Характерні відмінності від інших технік. Основні правила. Тканина, що використовується. Інструменти і барвники для холодного батику. Склад резерву. Техніка безпеки при роботі в матеріалі. Вибір теми для декоративної картини.

Теоретична частина. Практичне застосування техніки, виготовлення виробів народного вжитку у техніці «холодний батик».

Розділ 11. Стилізація рослинного світу і зображення його на

тканині (12 год.)

Теоретична частина. Стилізація та її інтерпретації. Зразки стилізованої природи в різноманітних творах декоративно-прикладного мистецтва.

Практична частина. Екскурсія в парк. Замальовки з натури. Розробки ескізів на основі замальовок. Виготовлення декоративного панно в техніці гарячий батик.

Розділ 12. Виставка учнівських робіт (2 год.)

Практична частина. Завершення всіх робіт. Формування експозиції виставки. Проведення виставки.

Підсумок (2 год.)

Завдання на літні канікули: замальовки з натури, створення ескізів; збір природних матеріалів.

Прогнозований результат

Вихованці мають знати:

 • історію народних ремесел;

 • історію батику;

 • основні види батику;

 • складати композицію для виробів з тканини;

 • від чого залежить виразність композиції;

 • що таке орнамент, його різновиди;

 • основні властивості кольорів;

 • спектр кольорів;

 • можливі варіанти збільшення і зменшення малюнків;

 • способи перенесення малюнків на тканину;

 • що таке стилізація;

 • різні види барвників;

 • інструменти, які потрібні для розпису тканини;

 • матеріали, що використовуються у батику;

 • правила техніки безпеки.

Вихованці мають вміти:

 • підбирати інструменти відповідно до кожного виду розпису;

 • правильно організувати робоче місце;

 • розробляти ескізи майбутніх робіт;

 • стилізувати навколишнє середовище (рослинний і тваринний світ);

 • використовувати композиції з геометричними орнаментами;

 • виконувати всі види батику;

 • розрізняти види тканини.

Вихованці мають засвоїти такі терміни (поняття):

 • ахроматичні кольори;

 • батик;

 • батик-штифт;

 • вузликовий батик;

 • гарячий батик;

 • розпис по сухому;

 • холодний батик;

 • анілінові, акрилові барвники;

 • натуральні барвники.

Вихованці мають набути досвід:

 • творчо працювати;

 • створювати композиції у техніці «батик»;

 • вільно використовувати матеріали та інструменти.

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

3

-

3

2

Резервування тканини

3

6

9

3

Гарячий батик, додаткові ефекти

3

18

21

4

Складний гарячий батик

3

24

27

5

Поєднання технік батику

3

21

24

6

Розпис елементів одягу (акрилові барвники)

3

30

33

7

Поєднання розписаної тканини з іншими матеріалами

3

30

33

8

Багатошаровий батик

3

18

21

9

Резерв як основний елемент розпису

3

15

18

10

Техніка «cіборі»

3

18

21

11

Виставка учнівських робіт

-

3

3

12

Підсумок

3

-

3

Усього

33

183

216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (3 год.)

Програма, завдання та план роботи гуртка. Батик у сучасному житті. Естетика у виготовленні і оздоблені виробів. Композиція в декоративно-прикладному мистецтві.

Розділ 1. Резервування тканини (9 год.)

Теоретична частина. Резерви для різних видів батику. Кольорові резерви. Хімічний склад. Способи виготовлення (рецепти). Інструменти для нанесення резервів на тканину. Правила техніки безпеки.

Практична частина. Виготовлення резерву для гарячого батику.

Розділ 2. Гарячий батик, додаткові ефекти (21 год.)

Теоретична частина. Техніка «краклє», «внабризг». Використання хімічних речовин для різноманітних ефектів (хлор). Застосування солі в гарячому батику. Склад резервів для досягнення різних ефектів.

Практична частина. Виконання виробу на тему: «Осінь».

Розділ 3. Складний гарячий батик (27 год.)

Теоретична частина. Основи техніки гарячого батику. Тканина, барвники, інструменти і матеріали, резерви. Практичне використання техніки. Правила техніки безпеки при роботі.

Практична частина. Виготовлення «вітражу» на тканині. Розробка ескізів. Підготовка тканини, барвників, резерву. Обрамлення резервом холодних кольорів. Робота в кольорі. Пошарове резервування. Зняття резерву прасуванням. Оформлення роботи.

Розділ 4. Поєднання технік батику (24 год.)

Теоретична частина. Повторення вивчених технік. Способи їх поєднання. Класичне поєднання вузликового батику з гарячим, вільний розпис і гарячий батик. Основні правила і принципи поєднання технік.

Практична частина. Виготовлення пробних зразків. Фарбування тканини вузликовим батиком. Натягнення її на підрамник. Висушування. Контурний рисунок. Резервування картини. Зняття резерву прасуванням. Оформлення картини гарячого батику на основі – вузликовий батик. Виготовлення гарячого батику. Здійснення вільного розпису акриловими барвниками по поверхні гарячого батику.

Розділ 5. Розпис елементів одягу (акрилові барвники) (33 год.)

Теоретична частина. Техніки розпису. Композиція. Вибір тематики. Відповідність барвників до тканини. Інструменти для розпису. Розчинники для акрилових фарб. Методи закріплення кольорів. Способи нанесення малюнку відповідно до виду тканини.

Практична частина. Розпис шалі з рослинними мотивами. Підготовка тканини. Нанесення малюнку. Резервування. Оформлення виробу.

Розділ 6. Поєднання розписаної тканини з іншими матеріалами

(33 год.)

Теоретична частина. Поєднання батику і шкіри. Розробка моделей прикрас з даних матеріалів. Види батику, які можна використати. Способи декоративної обробки шкіри для виробу. Матеріали та інструменти. Правила техніки безпеки.

Практична частина. Виготовлення штучних квітів для декорування одягу (брошки, нагрудні прикраси).

Розділ 7. Багатошаровий батик (21 год.)

Теоретична частина. Основи техніки. Характерні відмінності від інших технік. Матеріали та інструменти. Резерв. Послідовність виготовлення. Практичне застосування.

Практична частина. Виготовлення панно в даній техніці.

Розділ 8. Резерв як основний елемент розпису (18 год.)

Теоретична частина. Штампування резервом. Виготовлення штампів. Створення композицій для даних робіт. Виготовлення виробів за допомогою лиття резерву (віск). Склад резерву. Способи нанесення. Барвники для подальшого створення композиції. Закріплення кольорів.

Практична частина. Виготовлення панно за допомогою даних технік.

Розділ 9. Техніка «сіборі» (21 год.)

Теоретична частина. Способи фарбування тканини в даній техніці. Види скручування і зшивання тканини. Матеріали та інструменти. Барвники. Практичне застосування техніки.

Практична частина. Виготовлення скатертини з серветками.

Розділ 10. Виставка учнівських робіт (3 год.)

Практична частина. Завершення всіх робіт. Формування експозиції виставки. Проведення презентації.

Підсумок (3 год.)

Підбиття підсумків роботи. Нагородження кращих учнів. Ігри, конкурси і вікторини.

Прогнозований результат

Вихованці мають знати:

 • історію батику;

 • види батику і додаткові ефекти;

 • складати композицію для виробів з тканини;

 • від чого залежить виразність композиції;

 • що таке орнамент, його різновиди;

 • різні склади резервів;

 • види тканин;

 • спектр кольорів;

 • можливі варіанти збільшення і зменшення малюнків;

 • способи перенесення малюнків на тканину;

 • що таке стилізація;

 • різні види барвників;

 • інструменти, які потрібні для розпису тканини;

 • матеріали, що використовуються у батику;

 • правила техніки безпеки.

Вихованці мають вміти:

 • підбирати інструменти відповідно до кожного виду розпису;

 • правильно організувати робоче місце;

 • розробляти ескізи майбутніх робіт;

 • стилізувати навколишнє середовище (рослинний і тваринний світ);

 • використовувати композиції з геометричними орнаментами;

 • виконувати всі види батику;

 • підбирати резерви відповідно до виду батику.

Вихованці мають засвоїти такі терміни (поняття):

 • батик;

 • батик-штифт;

 • вузликовий батик;

 • гарячий батик;

 • розпис по сухому;

 • холодний батик;

 • резерв;

 • техніка “сіборі”;

 • анілін, акрил.

Вихованці мають набути досвід:

 • створювати композиції;

 • розробляти ескізи;

 • творчо мислити;

 • приймати участь у конкурсах, змаганнях, виставках.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонович Є. А. Декоративно прикладне мистецтво : навч. посібник/ Є. А. Антонович, М. Захарчук-Чугай. – Львів : Світ, 1993. – 239 с.

 2. Арманд Т. Орнаментация ткани. Руководство по розписи ткани / Т. Арманд [Под. ред. Н. Н. Соболева]. – М. ; Л.,1931. – 89 с.

 3. Беличко Ю. В. Український живопис./ Ю. В. Беличко– К. : Мистецтво, 1989. – 191с.

 4. Вайткявичене Р. В. Первоосновы техники батика / Вайткявичене Р. В. Школа и производство. – 1987. – №8. – С. 8-11.

 5. Гасюк О. О. Художнє вишивання / О. О. Гасюк, М. Г. Степан. – К. : Вища школа, 1989. – 132 с.

 1. Григорьєва Т. П. Японская художественная традиція / Т. П. Григорьєва – М. : Наука, 1979. – 157 с.

 1. Японский батик : техника сибори / Дж.Ганнер Пер.с англ. – М. : Издательство «Ниола-Пресс», 2010. – 128 с.

 2. Давыдов С. Г. Батик : Техника. Приемы. Изделия / С. Г. Давыдов. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА. – 184 с.

 3. Лозко Г.С. Українське народознавство / Г.С. Лозко. – К. : Зодіак-ЕКО, 1995. – 147 с.

10. Козлов В. Н. Основы художественного оформленния текстильних изделий / В. Н. Козлов. – М.,1981. – 89 с.

 1. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти : навч.посіб. / М. А. Кириченко, І. М. Кириченко. – К. : Вища шк., 2002. – 190 с.

 2. Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма / Т.О. Ніколаєва. – К. : Либідь,1996. – 202 с.

 3. Павлов В. П. Сучасна українська акварель / В. П. Павлов. – К. : Мистецтво,1978. – 39 с.

 1. Рудин Н. Г. Художественное оформление тканей / Н. Г. Рудин. – М.,1964. – 68 с.

 2. Солом'яний М.Ф. Вчіться малювати / М. Ф. Солом'яний. – К. : Рад.шк., 1982. – 64 с.

 3. Шорохов Е. В. Композиція / Е. В. Шорохов. – М. : Просвещение, 1986. –228 с.

1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтернет-ресурси для опитування і тестування»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн