Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇЇ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ

ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково-методичної ради Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

імені К.Д.Ушинського

від 10.12. 2015 № 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

від 18.01.2016 № 13

Навчальна програма з позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

«Казкова скульптура»

2 роки навчання

м.Чернігів-2015

Автор:

Буйлук Лариса Миколаївна – керівник гуртка «Казкова скульптура» (навчальна програма розроблена на основі програми студії образотворчого мистецтва, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, програми з позашкільної освіти, художньо-естетичний напрям, випуск 2, Київ, «Грамота», 2009 рік.

Рецензенти:

Хлопіна Ж.Ф. – методист відділу виховної роботи і здорового способу життя Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

Колибенко О.В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслів-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Національно-культурне відродження України передбачає формування національної самосвідомості, творчого мислення особистості. Робота в гуртку «Казкова скульптура» тісно пов’язана з українським народним мистецтвом, здійснюється через виховання у дітей патріотизму, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів.

Ліплення – один з видів образотворчого мистецтва, створення скульптури з м'яких матеріалів. Заняття з ліплення сприяють формуванню розумових здібностей дітей, розширюють їх художній кругозір, сприяють формуванню творчого ставлення до навколишнього світу.

Новизна навчальної програми полягає у використанні нового методу - казкотерапії, для інтеграції особистості, розвитку її творчих здібностей, удосконалення взаємодії з навколишнім середовищем.

Метою навчальної програми є створення умов для творчого розвитку гуртківців засобами скульптури малих форм та виготовлення декоративних композицій.

Завдання навчальної програми:

- ознайомити з характерними особливостями мистецтва скульптури малих форм;

- ознайомити з основами пластичного вирішення у скульптурі;

- ознайомити з українськими народними ремеслами, традиціями, мистецтвом виготовлення іграшок;

- навчити створювати малі скульптурні форми та різновиди рельєфів (барельєф, горельєф);

- навчити грунтувати та розфарбовувати рельєфні картини;

- формувати уміння ліпити різноманітні постановки, удосконалювати зображувальні засоби у скульптурі;

- розвивати творче мислення, зорову пам'ять, уяву, художні здібності;

- формувати естетичні смаки;

- виховувати людяність та пошану до людей праці, народних майстрів; сприяти самореалізації дітей у соціумі засобами казкотерапії.

В основу навчальної програми покладені авторські матеріали керівника гуртка та розділи програми студії образотворчого мистецтва.

Програма пропонується для роботи з дітьми від 5 до 10 років. Кількісний склад групи – 12-15 дітей. Заняття проводяться двічі на тиждень. У групах першого року навчання - 4 год., у групах другого року навчання - 6 год. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: початковий рівень (1-й рік) – 144 години, основний рівень (2-й рік) – 216 годин.

Основною формою навчання образотворчому мистецтву дітей у групах початкового рівня є гра, під час якої відбувається поступовий перехід від простих до складних видів творчості, як у малюванні, так і в ліпленні. Програма гуртка містить теоретичну і практичну частини.

Протягом першого року навчання гуртківці знайомляться з характерними особливостями мистецтва скульптури малих форм, вчаться створювати рельєфні фігури персонажів казок на основі шаблонів, здобувають навички художньої творчості, поглиблюють уявлення про пропорції, виразність форм, застосовують прийоми ліплення. Гуртківці навчаються працювати з такими матеріалами як пластилін, тісто, глина, бісер. Пластилін легко піддається дитячій руці, але щоб скульптура або рельєф мали естетичний вигляд і довго зберігалися, застосовується грунтування і розфарбовування. Для занять ліпленням необхідно вміти виконувати ескізи робіт. Виконання малюнків кольоровими олівцями сприяє розвитку фантазії та творчої активності дітей. Протягом другого року навчання засвоюються набуті навички та вміння, поглиблюються знання дітей про ліплення та інші види декоративно-вжиткового мистецтва. Гуртківці виготовляють сувеніри, ліплять рельєфні картини, виготовляють картини способом накладання пластиліну на скло, вчаться оформляти картини власноруч. Ускладнюються такі види роботи, як ліплення з використанням каркасу. Гуртківці залучаються до розробки своїх власних моделей малих скульптурних форм, створюють свої власні рельєфи та об’ємні композиції, розфарбовують та лакують роботи власноруч. Головним досягненням навчання є виховання внутрішньої культури у дітей, розвиток творчої активності, навичок самооцінки та самоконтролю, пізнавального інтересу до історії та культури свого народу, виховання духовності. Гуртківці щороку беруть участь у обласних та Всеукраїнських конкурсах.

Під час занять використовуються різноманітні методи навчання: словесні (бесіди, пояснення, вікторини, уявні подорожі), наочні (демонстрація зразків виробів, рельєфних фігур, таблиць, схем, ілюстрацій, виставки робіт), практичні (виготовлення об’ємних іграшок, рельєфних картин-ілюстрацій, розробка власних ескізів). Основними методами діагностики передбачуваних результатів є анкетування, опитування, родинні свята з демонстрацією власних робіт, виставки робіт у кабінеті, виставки декоративно-ужиткового мистецтва.

Програма рекомендована для використання керівниками гуртків позашкільних навчальних закладів.

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

РОЗДІЛ, ТЕМА

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Усього

Теоретичні заняття

Практичні заняття

1

Вступне заняття

2

2

---

2

Поняття про матеріали, інструменти та властивості пластиліну

4

2

2

3

Скульптура малих форм

4

2

2

4

Композиції скульптури малих форм

20

---

20

5

Ліплення з натури

20

2

18

6

Ліплення по памяті і за спостереженням

40

2

38

7

Святкові іграшки, сувеніри та прикраси

14

2

12

8

Малюнок

8

2

6

9

Виготовлення рельєфних картин-ілюстрацій до казок

16

---

16

10

Бесіди з історії мистецтва

2

2

---

11

Екскурсії, свята, конкурси, виставки

12

---

12

12

Підсумкове заняття

2

---

2

Разом

144

16

128

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття – (2 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Загальний інструктаж з техніки безпеки. Демонстрація робіт, виготовлених гуртківцями.

 1. Поняття про матеріали, інструменти та властивості пластиліну – (4 год.)

Матеріали та інструменти, які використовуються на заняттях гуртка: однотонний пластилін для моделювання, кольоровий пластилін, скульптурний пластилін, акрилова емульсія для грунтування робіт, водорозчинний лак для покриття виробів, стеки, дощечки для ліплення, гуашеві та акрилові фарби, папір, олівці, пензлі. Властивості пластиліну в поєднанні з іншими матеріалами. Грунтування та лакування виробів.

Практична робота: ліплення рельєфних фігур фруктів та овочів на основі шаблонів; грунтування, розфарбовування та лакування виробів.

 1. Скульптура малих форм – (4 год.)

Загальні відомості про скульптуру малих форм. Коротка інформація із історії виникнення скульптури малих форм. Значення скульптури малих форм. Види скульптури.

Практична робота: виготовлення найпростішого сувеніра.

 1. Композиції скульптури малих форм – (20 год.)

Художній світ. Народне мистецтво Трипілля. Народна іграшка. Види іграшок. Саморобні дитячі іграшки. Сувеніри. Статуетка. Поєднання у композиції скульптур різних форм.

Практична робота: ліплення тарілки з рельєфним орнаментом; декорування зліпленної роботи, грунтування, розфарбовування, лакування; ліплення персонажів казок (від простіших фігур до складніших); ліплення іграшок, у яких основною рисою є пластичні, художньо-естетичні фактори: ляльки, коники, баранці, птахи тощо; виготовлення іграшок за власним задумом; виготовлення сувеніра; виготовлення статуеток простих форм.

 1. Ліплення з натури (20 год.)

Особливості підбору відповідних предметів для ліплення з натури. Перелік предметів: живі та бутафорні фрукти, посуд, предмети побуту.

Практична робота: ліплення фруктів; посуду; предметів побуту; іграшок за зразками народних умільців України.

6. Ліплення по памяті і за спостереженням (40 год.)

Ліплення по пам’яті та за уявою з елементом композиції. Розвиток уяви за допомогою уявної подорожі по казках. Застосування методів казкотерапії.

Практична робота: ліплення по пам’яті домашніх тварин, улюблених іграшок; ліплення за уявою казкових персонажів «Казкові тварини», персонажів мультфільмів «Казкові герої»; озвучення виготовлених іграшок; створення власних сюжетів казок.

7. Святкові іграшки, сувеніри та прикраси (14 год.)

Ознайомлення з основними народними та релігійними святами українців. Звичаї та обряди під час свят. Історія виникнення свят.

Практична робота: виготовлення святкових іграшок з подальшим декоруванням; значення сувенірів як речей, пов’язаних із спогадами; виготовлення, розфарбовування та лакування сувенірів; ліплення традиційних сувенірів.

8. Малюнок (8 год.)

Мистецтво малювання. Кольори, які оточують нас. Основні кольори. Коло. Види ліній, їхні напрямки. Розташування предметів на аркуші. Прийоми зображення простих форм.

Практична робота: малювання дерев, квітів та інших рослин; малювання звірів, птахів, комах і риб; малювання окремих об’єктів і явищ, будиночок гнома, веселка, зірочки на небі, повітряні кульки тощо; малювання казкових персонажів.

9. Виготовлення рельєфних картин – ілюстрацій до казок (16 год.)

Ознайомлення з новим видом роботи. Поняття про засоби вираження скульптури (об’ємність, пластика, пропорції, динамічність). Види рельєфів (барельєф, горельєф). Особливості ілюстрування казок.

Практична робота: ліплення окремих рельєфних фігур казкових персонажів; грунтування виготовлених робіт; розфарбовування та лакування рельєфних фігур; застосування прийому казкотерапії – озвучення власним текстом виготовленої рельєфної фігури персонажа; поєднання у композицію виготовлених фігур; озвучення утвореної композиції; ліплення рельєфних ілюстрацій до українських народних казок «Котик і Півник», «Колобок», «Кривенька качечка», «Півник і двоє мишенят», «Солом’яний бичок», «Цап та Баран».

10. Бесіди з історії мистецтва (2 год.)

Бесіда на тему «Українська іграшка – чарівний дивосвіт мистецтва». Види українських народних іграшок, їх зміст.

11. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год.)

Екскурсія до виставкової зали обласної спілки художників. Родинні свята. Народні звичаї та обряди. Символічні прикраси та сувеніри до свят.

Практична робота: ліплення, грунтування, розфарбовування та лакування іграшок та сувенірів до таких свят: День святого Миколая, Новий рік, Різдво, старий Новий рік, Водохреща, Масляна, Благовіщення, Пасха; проведення родинних свят присвячених народним та релігійним святам; організація виставок робіт вихованців.

12. Підсумкове заняття (2 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Виставка робіт гуртківців. Відзначення та нагородження кращих гуртківців за участь у колективних та персональних виставках.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці першого року навчання мають знати:

 • різновиди рельєфів;

 • види скульптур;

 • необхідні матеріали та інструменти для роботи;

 • основні етапи виготовлення виробів;

 • основні прийоми ліплення;

 • композиційні основи побудови виробів;

 • основні кольори та похідні»;

 • розташування предметів на аркуші;

 • правила техніки безпеки та правила поведінки в гуртку.

Вихованці першого року навчання мають вміти:

 • ліпити рельєфні фігури за шаблоном;

 • виготовляти скульптури малих форм;

 • ліпити по памяті і за уявою скульптурні форми;

 • ліпити з натури предмети і фігури тварин;

 • складати з окремо виготовлених предметів композицію;

 • грунтувати та розфарбовувати обємні роботи та рельєфні картини.

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

РОЗДІЛ, ТЕМА

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Усього

Теоретичні заняття

Практичні заняття

1

Вступне заняття

3

3

---

2

Скульптура малих форм

3

3

--

3

Декоративні композиції скульптури малих форм

24

--

24

4

Малювання

21

---

21

5

Скульптура на основі каркасу

48

3

45

6

Складні декоративні композиції та панно

36

3

33

7

Святкові сувеніри та прикраси

12

---

12

8

Народна іграшка: історія та сучасність

30

6

24

9

Казки народів світу

21

6

15

10

Бесіди з історії мистецтва

6

6

---

11

Екскурсії, свята, конкурси, виставки

9

9

---

12

Підсумкове заняття

3

3

---

Разом

216

42

174

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступне заняття (3 год.)

Мета і зміст роботи гуртка. Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Організаційні питання. Інструменти та матеріали, їхнє призначення. Правила безпеки життєдіяльності. Правила поведінки в колективі. Обговорення творчих задумів та ідей гуртківців.

2. Скульптура малих форм (3 год.)

Історія виникнення скульптури малих форм. Сувенір – функція скульптури малих форм. Огляд ілюстрацій керамічного мистецтва Трипілля. Значення скульптури малих форм.

Практична робота: виготовлення сувеніра за власним задумом.

3. Декоративні композиції скульптури малих форм (24 год.)

Трипільська культура (словянський художній світ). Види ліплення. Декорування зліпленої роботи. Культова символіка. Сувенір – функція скульптури малих форм. Сувеніри з магнітом. Нецке – брелок на поясі. Вимоги до нецке. Статуетка. Жанрові статуетки на побутові теми.

Практична робота: ліплення декоративної тарелі; ліплення пташки з порожнистим тулубом; ліплення ляльки (за власним задумом); ліплення сувенірів (звірі); ліплення свійських тварин; виконання ескізу жанрової статуетки; ліплення статуеток на побутові теми.

4. Малювання (21 год.)

Мистецтво малювання. Кольори, які оточують нас. Основні кольори. Коло. Види ліній, їхні напрями. Розташування зображень предметів на аркуші. Види декоративного мистецтва. Прийоми зображення простих форм. Поняття про формат і раціональне заповнення його зображенням.

Практична робота: малювання звірів, пташок, риб і комах; дерев, квітів та інших рослин; окремих об’єктів і явищ: будиночок гнома, веселка, зірочки на небі, сніжинки, повітряні кульки тощо; малювання овочів і фруктів; декоративне малювання: розпис глечика, яйця, тарілки, прикрашення килимка та рушничка тощо.

5. Скульптура на основі каркасу (48 год.)

Об’ємне ліплення з використанням каркасу. Взаємозв’язок основної форми і додаткових елементів. Стилізація. Передача пропорцій та порівняння предметів за величиною та характерними формами.

Практична робота: об’ємне ліплення посуду, зображень тварин і квітів; ліплення на площині; рельєфні зображення: рослинний та геометричний орнаменти; види рельєфів: барельєф, горельєф.

6. Складні декоративні композиції та панно (36 год.)

Поняття композиції. Основні категорії композиції: симетрія, асиметрія, рівновага, статичність, динамізм, ритм, контраст. Ліплення по пам'яті та за спостереженнями. Рівновага об'ємів. Особливості ліплення фігур людей. Двофігурні та багатофігурні композиції. Панно на основі казкових сюжетів. Оздоблення та розфарбування рельєфних панно з подальшим лакуванням.

Практична робота: ліплення рельєфних фігур на основі шаблона; поєднання виготовлених фігур у композицію на площині; розфарбовування, оздоблення та лакування рельєфного панно; розробки ескізу панно за власним задумом; рельєфні панно «В родинному колі», «Рідне місто моє», «Земля моїх батьків»; ліплення двофігурних та багатофігурних композицій; багатофігурних композицій – ілюстрацій до казок «Улюблені герої казок»; панно на основі казкових сюжетів.

7. Святкові сувеніри та прикраси (12 год.)

Ознайомлення із звичаями та традиціями обрядових свят українців, особливостями підготовки до свят. Різновиди святкових сувенірів та прикрас.

Практична робота: виготовлення тематичних святкових сувенірів та прикрас; виготовлення гербу міста Києва – рельєфної фігури Архистратига Михайла; виготовлення та оздоблення ангелів до Дня Святого Миколая; ліплення та оздоблення різдвяної зірки та колядничка; виготовлення рельєфних фігур Різдвяного вертепу; виготовлення «жайворонків»; рельєфних фігур «благовісників»; пасхальних сувенірів – писанок, крашанок, святкових кошиків, крапанок, ляльок-панянок.

8. Народна іграшка: історія та сучасність (30 год.)

Історія виникнення і розвитку української народної іграшки. Види української народної іграшки, їх зміст. Саморобні дитячі іграшки.

Практична робота: ліплення іграшок, у яких основною рисою є пластичні, художньо-естетичні фактори: ляльки коники, баранці, «куми» тощо; виготовлення статуеток для вертепу (Запорожець, Циган, Дяк, Баба, Шинкар та ін.); ліплення іграшок на основі каркасу; технологія виготовлення композиції з об’ємних фігурок; саморобних дитячих іграшок за власним ескізом; розфарбовування виготовлених іграшок з подальшим лакуванням.

9. Казки народів світу (21 год.)

Ознайомлення з казками народів світу. Казка як інструмент психокорекції, як інструмент формування світоглядних уявлень людини. Створення рельєфних картин – ілюстрацій до народних казок. Малювання ілюстрацій до прочитаних казок. Виготовлення статуеток персонажів казок, притч. Куточок для інсценування казок. Створення власних казок за допомогою виготовлених іграшок.

Практична робота: створення ескізу для рельєфної картини – ілюстрації до казки; ліплення рельєфних фігурок персонажів улюблених казок; розфарбовування та поєднання у композицію за допомогою індивідуальних підставок статуеток – персонажів казок, притч; малювання ілюстрацій до казок; інсценізація казок гуртківцями за допомогою м’яких іграшок – рукавичок.

10. Бесіди з історії мистецтва (6 год.)

Бесіда «Твори декоративно-ужиткового мистецтва». Бесіда «В майстерні скульптора».

11. Екскурсії, конкурси, виставки, свята (9 год.)

Екскурсії до просвітницького центру «Інтермецо», обласного центру народних ремесел. Відвідування виставок декоративно-ужиткового мистецтва. Участь у різноманітних виставках, конкурсах, масових заходах, що організуються у Палаці та за його межами. Організація родинних свят.

12. Підсумкове заняття (3 год.) Звітна виставка вихованців гуртка. Відзначення кращих гуртківців. Родинне свято «Творча родина».

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці другого року навчання мають знати:

 • історію виникнення народної іграшки;

 • види народних іграшок;

 • звичаї та традиції українців;

 • технологію виготовлення скульптур малих форм;

 • основні прийоми ліплення та декорування виробів;

 • композиційні основи побудови виробів;

 • технологію виготовлення скульптур на основі каркасу;

 • необхідні матеріали та інструменти для роботи;

 • правила безпечної праці під час виготовлення виробів.

Вихованці мають вміти:

 • створювати ескізи для рельєфних та об'ємних робіт;

 • виготовляти скульптури малих форм;

 • створювати рельєфні панно;

 • ліпити, розфарбовувати та лакувати сувеніри;

 • ліпити жанрові статуетки;

 • сприймати малюнок як основу усіх видів образотворчого мистецтва;

 • працювати олівцем, гуашевими фарбами та іншими матеріалами;

 • використовувати у роботі основні закони композиції;

 • дотримуватись правил безпечної праці.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА

Основне обладнання

Кількість

Моделі об'ємні

Гіпсові фігури геометричних тіл (куби, кулі, циліндри, конуси,…)

1 к-т

Гіпсові голови

1 к-т

Гіпсові розетки

5 шт.

Гіпсові частини обличчя

1 к-т

Предмети побуту (глечики, горщики, тарілки тощо)

20 шт.

Моделі площинні

Картонні фігури людини

10 шт.

Картонні фігури тварин з рухомими частинами

10 шт.

Інструменти

Ножиці побутові

20 шт.

Пензлі різних розмірів

20 шт.

Набір різців по лінолеуму

2 наб.

Пера

20 шт.

Лінійка дерев'яна 300 мм

20 шт.

Обладнання

Дошки

За кількістю робочих місць

Дерев'яні підрамники

Матеріали

Акварельні фарби

2 наб.

Анілінові барвники

2 наб.

Воскові олівці

20 наб.

Вугілля для малювання

20 наб.

Гуаш

20 наб.

Клей ПВА

20 наб.

Кольорові олівці

20 наб.

Кольоровий картон

20 наб.

Кольоровий папір

20 наб.

Папір для акварелі

20 наб.

Папір для малювання

20 наб.

Пастель

20 наб.

Прості олівці

20 наб.

Крейда

20 наб.

Фломастери

20 наб.

Таблиці з образотворчого мистецтва

2 к-т

Картини

Репродукції картин класиків

1 к-т

Репродукції картин сучасних художників

1 к-т

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонович Є.А., Захарчук – Чугай Р.В., Станкович М.Є. Декоративно – прикладне мистецтво. – Львів, 1991.

 2. Антонович Є.А., Свид С.П., Шпільчак В.А. Поглиблене вивчення образотворчого мистецтва. – К., 1990.

 3. Батухтіна О.Г. Формування елементів національної культури у дітей шостого року життя засобами української народної іграшки. Автореф. – канд. Пед. Наук. – К., 1999.

 4. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М.: Просвещение, 1979.

 5. Бурова А. Граємо разом (Про виховне значення ігор, іграшок у житті дитини та участь у них батьків)\\ Дит. Садок. – 2002. - № 18. – с.8.

 6. Вачков И.В. Сказкотерапия. Развитие сознания через психологическую сказку. – М.: Просвещение. 1997. – 178с.

 7. Кудзилов Д.Б., Зинкевич – Евстигнеева Т.Г. Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии – СП. Речь., 2003. – 126с.

 8. Програми з позашкільної освіти. Художньо – естетичний напрям. Випуск 2. Програма студії образотворчого мистецтва . – К. «Грамота» . 2009.

 9. Програма гуртка «фольклорна лялька» / Укл. Л.М. Божко. – К.1997.

 10. ПропП.В. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Изд-во Лен. Гос.Ун-т.1968-480с.

 11. Скульптура. Программы для внешкольных учреждений и обжеобразовательных школ: Художественные кружки. – М., 1990.

 12. «Сучасна керамічна іграшка» жур. Народне мистецтво.№3 – 4 – 2005.

 13. Традиційне й особистісне мистецтві / За заг. Ред. М.Селіванова.- К.: УЦНК «Музей Івана Гончара», 2002.

 14. «Усміхнена кераміка» жур. Народне мистецтво №3-4.2005.

Інтернет ресурси:

 1. http://teacher.at.ua/publ/46-1-0-8493

 2. http://azps.ru/tests/pozn/sculpture.html

 3. http://bukvar.su/pedagogika/102087-Metody-raboty-nad-skazkoiy.html

 4. http://reftrend.ru/685690.html

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»