Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Управління освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського

Центр творчості дітей та юнацтва

Прилуцької міської ради Чернігівської області

ПОГОДЖЕНО:

Протокол науково-методичної ради Чернігівського обласного

інституту післядипломної

педагогічної освіти

ім. К.Д.Ушинського

24.09.2015 № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

30.10.2015 № 312

м. Прилуки - 2015

Укладачі: Бабак Вікторія Василівна та Горбань Оксана Валентинівна, керівники гуртків раннього розвитку дітей «Академія дошкільних наук» Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області.

Рецензенти:

Мельниченко Н.М., заступник директора з навчально-методичної роботи Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області.

Хлопіна Ж.Ф., методист відділу виховної роботи та здорового способу життя Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського.

Кочерга О.М., голова циклової комісії викладачів педагогіки та психології Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я.Франка, кандидат педагогічних наук.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напряму «Цікава логіка» складена з урахуванням завдань, основних напрямів і змісту діяльності, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією позашкільної освіти та виховання, Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад.

Програма реалізується у гуртку раннього розвитку дитини гуманітарного напряму, спрямована на вихованців дошкільного віку та передбачає 1 рік навчання: 39 годин на рік (1 година на тиждень).

Метою програми є розвиток логічного мислення, пам’яті, уваги, уяви, допитливості, фантазії, здатності зосереджувати увагу впродовж тривалого часу, аналізувати, узагальнювати, порівнювати, класифікувати, пов’язувати причини і наслідки, предмети і події.

Знання основ логіки важливе для кожної людини, адже правильно мислити, доводити правильність або хибність своїх або чужих суджень, висловлювань, пропозицій є життєвою необхідністю. Навчатись логіці потрібно з дитячих років, коли формується не лише конкретне, а й абстрактне мислення. Окремі прийоми логічного мислення діти починають засвоювати у дошкільному віці: аналіз і синтез, порівняння і розрізнення, опис і характеристика. У школі дитині з перших днів навчання доведеться працювати з цими логічними прийомами та операціями на всіх уроках, розвиваючи, поглиблюючи та систематизуючи свої знання.

Логічне мислення не є вродженим, тому необхідно його розвивати. Програма з логіки призначена для всіх дітей, не тільки математично обдарованих. По-перше, розв’язування більшості логічних задач не потребують великого запасу математичних знань. По-друге, логічні задачі носять захоплюючий характер і цим зацікавлюють навіть тих, хто не любить математику. І головне, їх розв’язування розвиває логічне мислення, що сприяє не тільки кращому засвоєнню математики, а й успішному вивченню основ будь-яких інших наук. Заняття дають можливість розвивати увагу, пам'ять, прищеплювати навички логічного мислення.

Пропонована програма охоплює поняття сучасної логіки і побудована за принципом поступового ускладнення матеріалу, циклічної побудови змісту навчання.

Зміст запропонованих програмою логічних завдань враховує вимоги Базового компоненту дошкільної освіти щодо життєвих компетентностей дитини і спрямований на її інтелектуальний розвиток в цілому. Тому логічні завдання охоплюють різні галузі знань (математику, розвиток мовлення, ознайомлення з навколишнім тощо) і дають можливість узагальнювати і систематизувати набуті малюком раніше знання, підвести його до здатності самостійно виводити нові знання з уже засвоєних.

Під час роботи на заняттях використовуються різні форми роботи: дидактичні ігри, вправи, розв’язування логічних задач, логічні лото, робота з картками, таблицями, графічні диктанти, перекази, мозкові штурми, міні – тести, складання описових розповідей, робота в зошиті. Слід стимулювати кожне бажання малюка самостійно виводити логічні судження.

За умови регулярності занять позитивні результати не забаряться – дитина навчиться легко і швидко відтворювати свої знання, логічні уміння і навички, використовувати їх у різних життєвих ситуаціях; навчиться виявляти високу пізнавальну активність, кмітливість, гнучкість мислення, самостійність суджень відповідно до своїх вікових можливостей, вимог життя.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

Розділ, тема

Кількість годин

Теоретичних

Практичних

Усього

Вступ. Організаційне заняття.

1

1

Ознаки і частини предметів.

1

1

Абстрагування.

1

1

Класифікація.

1

1

Обмеження.

1

1

Порівняння.

1

3

4

Заперечення.

1

1

Логічний потяг. Заняття – подорож на закріплення пройденого матеріалу.

1

1

Систематизація. Закономірності.

1

2

3

Розмірковування.

2

2

Підсумкове заняття.

1

1

Просторове мислення.

1

6

7

Розумні казки.

2

2

Асоціації. Розвиток асоціативного мислення.

1

2

3

Співвідношення величин.

1

1

Зоопарк. Заняття – подорож на закріплення тем «Співвідношення величин» та «Асоціації».

1

1

Співвідношення за змістом.

1

1

Умовиводи.

1

1

Увага. Спостережливість.

1

1

Пам'ять.

1

1

Фантазія.

1

1

Логіка в граматиці.

2

2

Підсумкове заняття.

1

1

Всього:

18

21

39

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.

Організаційне заняття. (1 год.)

2.

Ознаки і частини предметів. (1 год.)

Визначення та аналіз частин предметів та їх ознак. Ціле і частина. Ознаки загальні і особливі.

3.

Абстрагування. (1 год.)

Виділення властивостей предметів, відокремлення їх від інших властивостей. Дедукція.

4.

Класифікація. (1 год.)

Групування предметів за суттєвими та загальними ознаками. Відокремлення зайвого в групі предметів. Поняття «зайвий»

5.

Обмеження. (1 год.)

Виділення предметів з однією спільною ознакою. Виділення одного предмета з групи за притаманною лише йому ознакою. Відокремлення однієї групи предметів від інших груп. Поняття «лише», «тільки».

6.

Порівняння. (4 год.)

6.1. Порівняння предметів. Пошуки схожості та відмінності. (1 год.)

Поняття «однакові» («такий самий»), «схожі», «відмінні» («відрізняються»).

6.2. Порівняння за кольором, формою, розміром, кількістю. (1 год.)

Поняття «більший», «менший», «стільки, скільки».

6.3. Родина. Порівняння людей за віком. (1 год.)

Поняття «старший», «молодший».

6.4. Геометричні фігури навколо нас. (1 год.)

Порівняння навколишніх предметів з геометричними фігурами. Конструювання з площинних геометричних фігур.

7.

Заперечення. (1 год.)

Виділення предметів на основі заперечення присутності в них ознак, притаманних іншим предметам. Логічні задачі – заперечення.

8.

Логічний потяг. Заняття – подорож на закріплення пройденого матеріалу. (1 год.)

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок дітей.

9.

Систематизація. Закономірності. (3 год.)

9.1. Пошук закономірностей у розташуванні предметів, геометричних фігур. Порядок зростання та спадання. (1 год.)

9.2. Упорядкування подій, дій з предметами. Пошук події, яка випала. Орієнтація в часі. (1 год.)

9.3. Доба. Режим дня. Тиждень, місяць, рік. (1 год.)

10.

Розмірковування. (2 год.)

10.1. Підбір антонімів. Завдання з висновками. Пошуки позитивних і негативних наслідків. (1 год.)

10.2. Судження зі словами «усі», «кожний», «завжди», «деякі», «принаймні, один». (1 год.)

11.

Підсумкове заняття. (1 год.)

Підведення підсумків вивченого за І півріччя. Перевірка засвоєння матеріалу.

12.

Просторове мислення. (7 год.)

12.1. Орієнтація у просторі. (1 год.)

Поняття «вгорі», «внизу», «праворуч», «ліворуч», «попереду», «позаду», «під», «над». Ліва і права рука.

12.2. Орієнтація в просторі. (1 год.)

Поняття «в», «біля», «близько», «далеко», «поруч», «поблизу».

12.3.-12.4. Орієнтація на площині. (2 год.)

Вправи на орієнтацію на аркуші паперу, в зошиті, на дошці.

12.5.-12.6. Орієнтація на площині. Графічні диктанти. (2 год.)

12.7. Конструювання з паличок та площинних геометричних фігур. (1 год.)

13.

Розумні казки. (2 год.)

Відтворення послідовності подій казок з закріпленням попередніх тем.

14.

Асоціації. Розвиток асоціативного мислення. (3 год.)

14.1. Предметні асоціації. (1 год.)

Асоціації за друдлами. Ігрові вправи «Про що ти подумав?».

14.2. Асоціації за кольором та формою. (1год.)

Ігрові вправи.

14.3. Асоціативні ланцюжки. (1 год.)

Дидактичні ігри на розвиток асоціативного мислення.

15.

Співвідношення величин. (1 год.)

Судження типу «якщо…, то…».

16.

Зоопарк. Заняття – подорож на закріплення тем «Співвідношення величин» та «Асоціації». (1 год.)

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок дітей.

17.

Співвідношення за змістом. (1 год.)

Ігрові вправи на визначення зв’язків між предметами за їх змістом.

18.

Умовиводи. (1 год.)

Правильні і не правильні міркування. «Хитрі» логічні задачі на розвиток кмітливості.

19.

Увага. Спостережливість. (1 год.)

Пошуки схожості і взаємозв’язків. Ігрові вправи «Знайди захований предмет», «Плутанина».

20.

Пам'ять. (1 год.)

Вправи на розвиток зорової та слухової пам’яті «Карусель», «Чого не стало?», «Що було раніше?». Перекази.

21.

Фантазія. (1 год.)

Складання оповідань за малюнками. Колір і фантазія. Ігрові вправи «Що не домалював художник?», «Що змив дощ ?». Домальовування предметів.

22.

Логіка в граматиці. (2 год.)

22.1. Вправи на визначення першого і останнього звука зображеного предмета, голосного і приголосного, кількості звуків, твердих та м’яких звуків, кількості складів. (1 год.)

22.2. Ребуси. Пошуки слів у таблицях. Складання слів з розкиданих складів. (1 год.)

23.

Підсумкове заняття.(1 год.)

Підведення підсумків вивченого за рік. Перевірка засвоєння матеріалу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дитина має оволодіти:

 • початковими прийомами класифікації, умінням об’єднувати предмети та поділяти їх на групи за однією чи кількома ознаками (за заданою основою);

 • початковими прийомами порівняння: умінням встановлювати ознаки схожості та відмінності між предметами та явищами ( за кількістю, розміром, зовнішніми ознаками тощо);

 • початковими прийомами систематизації: умінням розташовувати предмети у певному порядку, встановлювати між ними певну послідовність на основі однієї і двох ознак;

 • умінням розмірковувати, доводити правильність своєї думки;

 • умінням робити елементарні висновки;

 • достатнім рівнем просторового мислення, умінням розрізняти предмети за розташуванням у просторі та за віддаленістю;

 • такими якостями уваги:

  • стійкістю (здатністю зосереджуватися на об’єкті певний час);

  • переключенням (здатністю легко переходити від одного виду діяльності до іншого);

  • розподіленням ( здатністю розподіляти увагу між 4-6 предметами);

 • достатнім рівнем зорової пам’яті (здатністю запам’ятовувати не менш як 4 запропоновані предмети);

 • елементарними формами творчого мислення та творчої уяви;

 • достатнім рівнем наочно-образного мислення і початковими формами словесно-логічного мислення;

 • здатністю довільно відтворювати свої знання, відносно легко використовувати їх у різних життєвих ситуаціях.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2012.

 2. Бєлкіна Е.В. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років/Бєлкіна Е.В., Бєлєнька Г.В. (та ін.). – К.: Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – 492 с.

 3. Волкова Ю.С., Федієнко В.А. Розвиток мислення. – Х.: Видавничий Дім «Школа», 2010.

 4. Іванісова С.І. Програма спецкурсу «Занимательная логика», Запоріжжя, 2010.

 5. Корольова Т. Логіка. – К.: Казка, 2005.

 6. Олексієнко Л.П. Логічні задачі для малюків.- К.: Країна мрій, 2007.

 7. Олексієнко Л.П. Увага. – К.: Країна мрій, 2008.

 8. Пащенко О.Л. Логіка та асоціативне мислення. – К.: Літера ЛТД, 2008.

9. Федієнко В., Хаджинова В. Мислення та логіка. – Х.: Видавничий Дім «Школа», 2005.

10. Хомуленко Т.Б. Розвиваємо логіку та мислення. – К.: ТОВ «Торнадо», 2005.

11. Хомуленко Т.Б. Розвиваємо пам'ять та інтелект. – К.: ТОВ «Торнадо», 2005.

ПЕРЕЛІК

НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Назва

Кількість

Друковані

Посібники:

 • Робочий зошит «Вчимося мислити»;

 • Навчальні посібники «Розумні казки», «Логічні задачі для малюків», «Увага», «Логіка та асоціативне мислення», «Завдання та пригоди», «Тести малюкам».

15 шт.

1 комп.

Демонстраційний матеріал (картки):

 • «Закономірності»;

 • «Співвідношення за змістом»;

 • «Розмірковування»;

 • «Умовиводи»;

 • «Обмеження»;

 • «Заперечення»;

 • «Систематизація»;

 • «Логіка і фантазія»;

 • «Пам’ять»;

 • «Порівняння»;

 • «Класифікація».

1 комп.

1 комп.

1 комп.

1 комп.

1 комп.

1 комп.

1 комп.

1 комп.

1 комп.

1 комп.

1 комп.

Матеріали:

 • Пазли:

«Чарівні казки»;

«Асоціації»;

«Чий малюк?»

 • Розвиваючі ігри:

«Весела логіка»;

«Що до чого?»;

«Кольори»;

«Гра з пальчиками»;

 • Лото «Логічний потяг»;

 • Логічне доміно;

 • Набори:

«Геометричні фігури»;

«Асоціативна зарядка»;

«Пам'ять»;

«Кольори веселки»;

 • Шнурівки;

 • Мультимедійні презентації до тем;

 • Навчальні ігри «Маленькі феї. Скоро до школи», «Маленький геній. Тренуємо увагу» і т.д.

8 комп.

8 комп.

8 комп.

1 комп.

1 комп.

1 комп.

1 комп.

1 шт.

1 шт.

15 шт.

15 шт.

15 шт.

15 шт.

15 шт.

1 комп.

1комп.

Технічні засоби навчання:

 • Мультимедійний проектор;

 • Екран;

 • Ноутбук;

 • Телевізор.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.