Програма гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Управління освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського

Центр творчості дітей та юнацтва

Прилуцької міської ради Чернігівської області

ПОГОДЖЕНО:

Протокол засідання науково-методичної ради

Чернігівського обласного

інституту післядипломної

педагогічної освіти

ім. К.Д.Ушинського

24.09.2015 № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Управління освіти і науки Чернігівської обласної

державної адміністрації

30.10.2015 312

м. Прилуки - 2015

Укладач: Угліна Ірина Іванівна, керівник гуртка раннього розвитку дітей «Академія дошкільних наук» Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області.

Рецензенти:

Антипець В.П., завкафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент

Хлопіна Ж.Ф., методист Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського

Мельниченко Н. М., заступник директора з навчально-методичної роботи Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Література як мистецтво слова є носієм потужного заряду духовної енергії та здатна передавати загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління, культивувати їх у людській душі. Засобами мистецтва слова вона допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ дитини, позитивно впливати на її свідомість, розвивати інтелект і творчі здібності, естетичний смак. Саме гурток художнього слова дає можливість ознайомити молоде покоління зі світовою та українською культурно-мистецькою спадщиною, розвиває творчі здібності, сприяє формуванню обдарованих дітей, що є надто важливим у наш час. Майбутнє країни залежить від того, кого ми виховаємо та навчимо, які це будуть члени нашого суспільства.

Творчість – атрибут повноцінного життя особистості, але в житті, якщо хочеш досягти вершин успіху, мусиш оволодіти досконало мистецтвом слова та вміти ясно висловлювати свої оригінальні думки та ідеї.

З цією метою був створений гурток художнього читання "Грайлик" для вихованців гуртків раннього розвитку дітей шостого (сьомого) року життя, який покликаний відкривати молоді таланти ще змалечку.

Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напрямку гуртка художнього читання «Грайлик» для старшого дошкільного віку складена з урахуванням завдань, основних напрямків і змісту діяльності, визначених Концепцією позашкільної освіти та виховання, Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад на основі синтезу Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (3-є видання).

Пропонована програма передбачає знайомство з деякими жанрами дитячої літератури, з основами акторської майстерності.

Головна мета занять гуртка художнього слова – дати дітям можливості розвивати творчі здібності, пізнавальні інтереси, формувати морально-етичні якості, розвивати багатий внутрішній інтелект, великий творчий потенціал. Діти повинні навчатися творчо застосовувати сформовані на заняттях гуртка уміння і навички у повсякденному житті.

Робота гуртка та сценічна майстерність потребує значних їхніх зусиль, наполегливої праці, що сприятиме формуванню таких якостей, як: уважність, самостійність, допитливість, працьовитість, віра в себе, розширення інтересів дітей.

Основні завдання гуртка художнього читання:

- організувати, налагодити роботу з обдарованими дітьми;

- сприяти вихованню поваги до української мови як мови державної;

- навчити дітей любити художнє слово, його милозвучність та велике розмаїття, силу його;

- сприяти всебічному культурному розвитку особистості;

- вчити дітей мислити художніми образами, сприяти розвитку їх творчих здібностей;

- активізувати думку дітей та віру у свою талановитість;

- розвивати інтерес дітей до художнього читання;

- організувати, налагодити роботу з обдарованими вихованцями.

Програма передбачає 1 рік навчання: 106,5 годин на рік, 3 години на тиждень.

Програма складається з 8 основних частин: вступна частина, літературні жанри, художнє читання, художній образ, сценічна поведінка, сценічна пластика і рух, акторська майстерність, підсумок.

Основними загально дидактичними принципами, на яких ґрунтується зміст програми є: цілеспрямованість, зв'язок навчання та виховання з життям, виховання особистості в колективі, поєднання поваги до особистості вихованця, з розумною вимогливістю до нього, індивідуальний підхід до вихованців, принцип системності, послідовності й наступності у вихованні, демократизм, національне самоусвідомлення.

Основні форми навчальної діяльності на заняттях за програмою є індивідуальні, ланкові, групові репетиції та літературні ігри.

Для більш ефективних занять гуртка художнього слова бажано проводити нестандартні форми занять, такі як бесіда за круглим столом, читацькі "подорожі", гра "буриме" (складання рими).

Форми навчально-виховної роботи, на заняттях за програмою втілюються у практику навчання й виховання за допомогою відповідних методів: пояснення, розповідь, бесіда, дидактичні та рольові ігри, демонстрування та ілюстрування текстів, відвідування виставок, перегляд кіно- та відеофільмів, репродукцій картин, прослуховування музики.

Головні вимоги до виконання даної програми:

 • читати лише дитячу літературу;

 • використовувати міміку та жести під час читання для створення яскравих образів діючих осіб;

 • використовувати аудіо записи творів у виконанні акторів та мультфільми за сюжетами казок.

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ, 1 РІК НАВЧАННЯ

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

Теоретич

них

Практич

них

Усьо

го

Організаційне заняття

1,5

-

1,5

Розділ 1. Вступ. Мистецтво слова.

3

3

6

  1. Мистецтво слова. Знайомство з літературою для дітей. Читання літературних новинок дітям.

3

-

3

  1. Читацькі "подорожі" в дитячі бібліотеки міста.

-

3

3

Розділ 2. Літературні жанри.

6

9

15

  1. Знайомство з окремими жанрами літератури: поезія, гумор, казки. Читання цих жанрів дітям.

3

-

3

  1. Поезія для дітей. Дитячі поети .Читання дітьми поезії.

-

6

6

  1. Гумор. Гумористичні вірші. Читання гумору.

-

3

3

  1. Казки. Віршовані казки для дітей. Аудіо слухання віршованих казок.

3

-

3

Розділ 3.Художнє читання.

-

21

21

  1. Художнє читання творів. Сценічна мова. Перегляд відео казок. Підготовка мовного апарату до виступу на сцені. «Голосова» розминка – скоромовка. Покрокова робота над скоромовками.

-

9

9

  1. Інтонування речень.Логічні наголоси і паузи у фразах.

-

6

6

  1. Віршування фраз - римування. Гра "буриме".

-

3

3

3.4. Культура мовлення.

-

3

3

Розділ 4. Художній образ.

-

7,5

7,5

  1. Художній образ. Характеристика образу, "секрети" його створення.

-

3

3

  1. Художній образ. Характеристика образів людей та тварин. Художня виразність байок.

-

3

3

  1. Знайомство з театральним мистецтвом. Перегляд дітьми інсценованих п’єс та казок.

-

1,5

1,5

Підсумкове заняття. Конкурс на кращого читця.

-

1,5

1,5

Розділ 5. Сценічна поведінка

-

15

15

  1. Розучування народного фольклору та художнє його читання.

-

6

6

  1. Сценічна поведінка. Вихід на сцену. Робота з мікрофоном та без нього.

-

3

3

  1. Чоловіча та жіноча пластичність на сцені. Реверанс та уклін.

-

3

3

  1. Робота з предметами (реквізитом) на сцені.

-

3

3

Розділ 6. Сценічний рух і пластика.

-

19,5

19,5

  1. Сценічний рух. Вправи на ритмічність під музику. Вправи на розвиток статури і ходи.

-

6

6

  1. Міміка. Тренування м'язів обличчя. Робота з дзеркалом.

-

6

6

  1. Сценічна пластика. Пантоміма. Виразно діючі руки. Вправи із заплющеними очима.

-

7,5

7,5

Розділ 7. Акторська майстерність.

18

18

  1. Сценічне спілкування. Взаємодія з партнерами по сцені.

-

3

3

  1. Сценічне мовчання. "Німі " сцени.

-

3

3

  1. Сценічна увага і пам'ять. Вправи на покращення уваги і пам'яті..

-

3

3

7.4. Вправи на розвиток зорових сприймань.

-

3

3

7.5. Сценічний характер. Робота над виразністю.

-

6

6

Підсумкове заняття. Інсценізація віршованої мініатюри.

-

1,5

1,5

Разом

10,5

96

106,5

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Організаційне заняття. (1,5 год)

Розділ 1. Вступ. Мистецтво слова. (6 год)

1.1. Мистецтво слова. Роль слова в житті людини. Бесіда "Моя улюблена книжка". Читання літературних новинок дітям. Читання дітьми віршів.(3 год)

1.2. Читацькі "подорожі" в дитячі бібліотеки міста. Бесіди: "Виникнення книги", "Дитячі письменники і поети". Читання літературних новинок для дітей. Підбір репертуару для дітей на рік.(3 год)

Розділ 2. Літературні жанри. ( 15 год)

Літературні жанри: поезія, казка, гумор. Їх характерні риси і особливості. Визначення жанрів дитячої літератури, їх відмінностей.

2.1.Знайомство з окремими жанрами літератури: поезія, гумор, казка. Читання цих жанрів дітям.(3 год)

2.2. Поезія для дітей. Дитячі поети .Читання дітьми поезії.

Поети Прилуччини – для дітей. Читання дітьми поезії Л.Забашти. Дитяча поезія (вірші написані дітьми). (6 год)

2.3. Гумор. Гумористичні вірші та байки для дітей. Гумористичні мініатюри для дітей. Читання гумору. (3 год)

2.4. Казки. Віршовані казки для дітей. Герої казок, їх характеристика. Читання віршованої казки, її аналіз.(3 год)

Розділ 3. Художнє читання ( 21 год)

Художнє читання. Сценічна мова. Роль сценічної мови для актора, читця.

3.1. Художнє читання. Сценічна мова. Перегляд відео казок. Підготовка мовного апарату до виступу на сцені. «Голосова» вправа– скоромовка. Покрокова робота над скоромовками. Вивчення скоромовок про людей, тварин, побут.(9 год)

3.2. Інтонування речень. Логічні наголоси і паузи у фразах. Монологічне (одноосібне) та діалогічне (багатоосібне) читання. (6 год)

3.3.Віршування фраз - римування. Вправляння у римуванні. Гра "буриме". (3 год)

3.4. Культура мовлення. Вживання літературних слів і висловів. Вживання влучних слів до певних ситуацій. Гра "Заверши фразу!".(3 год)

Розділ 4 . Художній образ ( 7,5 год)

Художній образ. Знайомство з театральним мистецтвом. Герой твору, його характеристика. Створення художнього образу певного героя.

4.1. Художній образ. Характеристика образу, "секрети" його створення . (3 год)

4.2. Художній образ. Характеристика образів людей та тварин. Художня виразність байок. Передача художнього образу. Змальовування образів тварин. (3 год)

4.3. Знайомство з театральним мистецтвом. Перегляд дітьми інсценованих п’єс та казок. (1,5 год)

Підсумкове заняття. Конкурс на кращого читця. (1,5 год)

Розділ 5. Сценічна поведінка (15 год)

5. 1. Розучування народного фольклору(колядок і щедрівок) та художнє їх читання. (6 год)

5.2. Сценічна поведінка.Вихід на сцену. Робота з мікрофоном та без нього. (3 год)

5. 3. Чоловіча та жіноча пластичність на сцені. Реверанс та уклін. (3 год)

5.4. Робота з предметами (реквізитом) на сцені. (3 год)

Розділ 6. Сценічний рух і пластика. (19,5 год)

6.1. Сценічний рух. Вправи на ритмічність під музику. Вправи на розвиток (удосконалення) статури і ходи. Музично-пластичні фантазії дітей. (6 год)

6.2. Міміка. Тренування м'язів обличчя. Робота з дзеркалом. Вправи перед дзеркалом на змальовування почуттів людини. (6 год)

6.3. Сценічна пластика. Пантоміма. Виразно діючі руки. Вправи на розвиток мовно-рухової координації (підбір рухів до фраз). Вправи із заплющеними очима. (7,5 год)

Розділ 7. Акторська майстерність. (18 год)

7.1. Сценічне спілкування. Взаємодія з партнерами по сцені. "Уявні" партнери. Робота над віршованою мініатюркою. (3 год)

7.2. Сценічне мовчання. "Німі "сцени. Вправи на сценічне мовчання. (3 год)

7.3. Сценічна увага і пам'ять. Вправи на покращення уваги і пам'яті. (3 год)

7.4. Вправи на розвиток зорових сприймань. Ігри :"Хто що робив?", "Де що лежало?" (3 год)

7.5. Сценічний характер. Змальовування образів тварин та професій людей . Робота над виразністю. (6 год)

Підсумкове заняття. Інсценізація віршованої мініатюри. (1,5 год)

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Вихованці мають знати:

- літературні жанри дитячого читання, дитячих поетів;

- основні вимоги до сценічної мови та шляхи її покращення;

- покрокові тренувальні вправи для голосу на основі скоромовок;

- вправи для розвитку мімічних м'язів (робота з дзеркалом);

- вправи на удосконалення статури і ходи;

- вправи на сценічну увагу та пам'ять;

- як поводитись на сцені.

Вихованці мають уміти:

- працювати з мікрофоном на сцені і без нього;

- працювати на сцені з реквізитом;

- керувати своєю мімікою;

- керувати своїми рухами;

- злагоджено працювати з партнерами на сцені;

- робити сценічні паузи та художньо-виразно передавати образ на сцені;

- природно висловлювати свої думки поширеними реченнями;

- артистично передавати голосом своє та авторське ставлення до героїв під час читання;

- виконувати голосові та мімічні вправи перед виходом на сцену;

- виразно читати вірші напам'ять у відповідному темпі самостійно чи в парі.

ЛІТЕРАТУРА

1.Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». – К. : Світич, 2009.

2.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошк. вих. – 1999. – № 1.

3.Бєлкіна Е.В. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років /Бєлкіна Е.В., Бєлєнька Г.В. (та ін.). – К.: Київ, університет ім. Б.Грінченка, 2010.

4.Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2002.

5.Вербовська Н.П., Головіна О.М., Урнова В.В. «Мистецтво мови».- М.: «СТД», 1977.

6.Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації. / Укладач А. М. Богуш. – К. : МО, 1997.

7.Гавриш Н. В. Художнє слово і дитяче мовлення: Метод. Посібник для вихователів. - Донецьк: ТОВ «Лебідь», 1999.

8.Кох І.Е. «Сценічний рух», Л: «Лань», 2010.

9. Лоза О ."Акторський тренінг за системою Станіславського".- М: «Праймєврознак»,2010.

10.Піроженко Т. О. Мовленнєве зростання дошкільника. – К. : Грайлик, 1999.

11.Савкова З. В. «Як зробити голос сценічним». – М: «Мистецтво»,1975.

12.Станіславський К.С. «Робота актора над собою». –М: «Артист. Режисер. Театр», 2008.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИХ ПОСІБНИКІВ

ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Назва

Кількість

Друковані

Дитяча література

Бібліотека дитячої літератури АДН

Демонстраційний матеріал (папки):

 • Наша Батьківщина – Україна;

 • Рослини нашого краю;

 • Тварини нашого краю.

1 комп.

1 комп.

1 комп.

Матеріали:

- Роздатковий матеріал (картки) до кожного розділу програми;

 • Мультфільми за сюжетами казок;

 • Аудіо записи казок;

 • Набір реквізиту;

 • Костюми.

1 комп.

1 комп.

1 комп.

1 комп.

1 комп.

Технічні засоби навчання:

 • Мультимедійний проектор;

 • Мультимедійний екран;

 • Ноутбук;

 • Телевізор;

 • Музичний центр;

 • - Мікрофон.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»